مصوبات هیئت دولت دهه دوم دی 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1399/10/11 لغايت 1399/10/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور          

آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران      

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان        

اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۷۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمسیح حبیبی به عنوان کارشناس مشترک امور صنعتی ـ اقتصادی وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای احمد اصغری مهرآبادی به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن  

تصویب‌نامه در خصوص تعیین خودپرداخت (فرانشیز) معاینه (ویزیت) سرپایی مراجعهکنندگان در طرح پزشک خانواده، روستاییان و عشایر و شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر       

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری باقی‌مانده سهام متعلق به دولت به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت مطابق جدول مندرج در متن تصویب‌نامه          

تصویب‌نامه در خصوص تعیین ارزش نسبی کدهای خدمات گفتاردرمانی با حفظ مجموع ارزش نسبی

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان الیگودرز استان لرستان

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای پیربازار مرکز دهستان پیربازار بخش مرکزی شهرستان رشت استان گیلان به شهر         

تصویب‌نامه در خصوص ادغام روستاهای دوباج و درباج دهستان علیآباد زیباکنار بخش لشت ‌نشاء شهرستان رشت استان گیلان و تبدیل به روستای دواج     

تصویب‌نامه در خصوص تغییر مرکز دهستان بربرود شرقی بخش بربرود شرقی به روستای دوزان و مرکز دهستان‏ بربرود غربی ‏بخش بربرود غربی به‏ روستای ززم در شهرستان الیگودرز استان لرستان

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای سعیدآباد مرکز دهستان سعیدآباد بخش جاجرود شهرستان پردیس استان تهران، به شهر      

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان پل‏دختر استان لرستان  

تصویب‌نامه در خصوص انتزاع روستای تیله‏نو در شهرستان گلوگاه استان مازندران از دهستان توسکا چشمه بخش مرکزی و الحاق به دهستان کلباد شرقی بخش کلباد  

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان مرند استان آذربایجان شرقی      

تصویب‌نامه در خصوص ادغام روستاهای اشکالی محمدحاجی، اشکالی عوض‌ حسین، اشکالی سیدی و زائر حسین دهستان‏ اهرم بخش ‌مرکزی شهرستان تنگستان استان بوشهر و تبدیل به روستای اشکالی

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۰۴۳۵/ت۵۷۶۷۶هـ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۹

اصلاح برخی از کدهای ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت          

اصلاح جدول شماره (۴) پیوست آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت)

 

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22079-11/10/1399

شماره ۱۱۱۴۱۹/ت ۵۷۷۳۹هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲

وزارت نیرو

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۱۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد بند (هـ) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ پروانه بهره‌برداری: مجوز استفاده از آب‌های زیرزمینی که توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های تابع مطابق ضوابط صادر می‌شود.

۲ـ محدوده مطالعاتی: کوچک‌ترین واحد مطالعاتی آب‌شناسی دارای یک یا چند دشت که در حوزه عمل یک یا چند استان قرار گرفته است.

۳ـ کشت غالب: محصول یا محصولاتی که هرساله حداقل پنجاه‌وپنج درصد (۵۵%) مساحت کل محصولات کشت‫شده از اراضی آبخور چاه‌ها را در یک محدوده مطالعاتی شامل می‌شود.

ماده ۲ـ شرکت مدیریت منابع آب ایران مکلف است حداکثر تا (۱۵) روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه، فهرست تمامی محدوده‌های مطالعاتی کشور، اطلاعات پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز شامل ساعت کارکرد، حداکثر دِبی و حجم برداشت مجاز مندرج در پروانه بهره‌برداری هر محدوده مطالعاتی را در سامانه امور مشترکین (ساماب) درج و امکان دسترسی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور را به آن فراهم کند.

ماده ۳ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بر اساس سالنامه آماری یا هرگونه اطلاعات مستند مرتبط، سطح کشت آبی غالب برحسب هکتار و نیاز آبی و میانگین عملکرد در واحد سطح کشت غالب را به تفکیک هر استان در هر محدوده مطالعاتی حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تعیین کند و در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار دهد.

تبصره ـ در صورت عدم ارائه اطلاعات مذکور در مهلت مقرر، آخرین سالنامه مستند وزارت جهاد کشاورزی و سند ملی آب ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۴ـ مبالغ دریافتی موضوع این آیین‌نامه به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها (تا سقف دویست (۲۰۰) ریال) به صورت زیر تعیین می‌شود:

یک درصد (۱%) درآمد هر هکتار کشت غالب در هر محدوده مطالعاتی تقسیم بر میانگین نیاز آبی هر هکتار کشت غالب در همان محدوده.

تبصره ۱ـ مجموع مبالغ قابل دریافت برای چاه‌های کشاورزی که به دستگاه شمارشگر (کنتور) مجهز هستند، بر اساس حجم آب مصرفی در سقف میزان بهره‌برداری مندرج در پروانه بهره‌برداری محاسبه و برای چاه‌های کشاورزی دارای پروانه بهره‌برداری بدون دستگاه شمارشگر (کنتور) برای یک سال به صورت زیر محاسبه می‌شود:

حجم مجاز مندرج در پروانه بهره‌برداری ضرب در مبلغ دریافتی موضوع این آیین‌نامه به ازای هر مترمکعب برای کشت غالب در هر محدوده مطالعاتی (ریال).

تبصره ۲ـ ملاک محاسبه و تعیین قیمت محصولاتی که دارای قیمت تضمینی هستند (نظیر گندم، چغندرقند، پنبه، ذرت، برنج، جو، سیب‌زمینی و پیاز) قیمت مصوب مرجع قانونی ذی‌ربط است. قیمت واحد محصولاتی که دارای قیمت مصوب مرجع قانونی ذی‌ربط نیستند، توسط وزارت جهاد کشاورزی ظرف دو هفته پس از استعلام شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام می‌شود. در صورت عدم‫ ارائه قیمت در زمان مقرر، قیمت متوسط سال قبل محاسبه خواهد شد.

تبصره ۳ـ سایر مصارف غیرکشاورزی در چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری دو یا چندمنظوره، متناسب با سهم آب مصرفی بر اساس تعرفه مصوب ابلاغی محاسبه می‌شود.

تبصره ۴ـ مبالغ دریافتی موضوع این آیین‌نامه در مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته (بر اساس فهرست پیوست تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت ۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ و اصلاحات بعدی آن) مشمول تخفیف به میزان پانزده درصد (۱۵%) می‌شود.

تبصره ۵ ـ مبالغ دریافتی موضوع این آیین‌نامه برای محصولات راهبردی (موضوع ماده (۳۱) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی) مشمول تخفیف به میزان پنجاه درصد (۵۰%) می‌شود.

تبصره ۶ ـ مجموع تخفیف‌های تبصره‌های (۴) و (۵) برای هر چاه حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) است.

ماده ۵ ـ چاه‌هایی که حداقل طی پنج سال منتهی به سال ۱۳۹۹ غیرفعال بوده‌اند، مشمول پرداخت مبالغ دریافتی موضوع این آیین‌نامه نیستند.

ماده ۶ ـ مبالغ دریافتی از چاه‌های مجاز موضوع این آیین‌نامه، به حساب درآمدی ردیف شماره (۱۶۰۱۱۲) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نزد خزانه‌داری کل‌ کشور با عنوان «درآمد حاصل از برداشت آب از آبخوان‌ها (موضوع بند (هـ) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)» واریز می‌شود.

تبصره ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ متناسب با مبالغ وصولی، نسبت به صدور تخصیص از محل ردیف (۵۲ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور اقدام می‌کند.

ماده ۷ـ شرکت مدیریت منابع آب ایران موظف است به منظور تحقق برنامه‌ها و اهداف مرتبط در احیا، تعادل‫‌بخشی و بهبود بهره‌برداری آب و بر اساس تفاهم‌نامه کارگروه سازگاری با کم‌آبی و در قالب ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ، سهم اعتبارات هر استان‌ را ابلاغ کند. این اعتبارات برای پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز، تشکیل و توانمندسازی تشکل‌های آب‫بران (در قالب دستورالعمل مدیریت مشارکتی وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی)، انجام مطالعه در دشت‌هایی که با فرونشست زمین مواجه هستند و همچنین به صورت وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات خرید و نصب دستگاه شمارشگر (کنتور) هوشمند، هزینه می‌شود.

ماده ۸ ـ شرکت مدیریت منابع آب ایران موظف است ضمن پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز، جریمه مربوط به برداشت آب را از تاریخ حفر چاه تا زمان انسداد چاه به ازای هر مترمکعب حداکثر یک-هزار (1000) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره حسب دستورالعمل ابلاغی وزیر نیرو از صاحبان چاه‌های مذکور دریافت و به حساب خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کند. دستورالعمل مذکور حداکثر تا (۱۵) روز پس از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۹ـ شرکت مدیریت منابع آب ایران موظف است گزارش عملکرد نحوه هزینه‌کرد اعتبارات این آیین‌نامه را بر اساس برنامه‌ها، اهداف و اولویت‌های ذکرشده، هر سه ماه یک‫بار به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه کند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22079-11/10/1399

شماره ۱۱۳۴۲۳/ت ۵۸۳۰۳هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۷

وزارت امور خارجه ـ وزارت نفت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت دادگستری ـ سازمان انرژی اتمی ایران

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۳۰ به پیشنهاد وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تأمین اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانـون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ

۲ـ قانون اقدام: قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

۳ـ سازمان: سازمان انرژی اتمی ایران

۴ـ هدف: صیانت از منافع ملت ایران با رفع مؤثر تحریم‌ها و اجرای کامل برجام. بنابراین هر زمان این هدف حاصل شد، هم‌زمان اجرای قانون متوقف می‌شود.

ماده ۲ـ سازمان در اجرای ماده (۱) قانون گزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد نیاز به اورانیوم با غنای بیست درصد و پیش‌نیازهای فنی و مالی آنها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه و ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون به دولت ارائه می‌دهد. با تأمین اعتبار و پیش‌نیازهای فنی، سازمان اقدامات لازم را جهت غنی‌سازی به منظور استفاده صلح‌آمیز به عمل می‌آورد به نحوی که ظرف یک سال، حداقل یکصد و بیست کیلوگرم مواد مقرر در ماده (۱) قانون، ذخیره‌سازی شود.

ماده ۳ـ در اجرای مواد (۲) و (۳) قانون و شروط نه‌گانه مقام معظم رهبری و با رعایت قانون اقدام و مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی، سازمان به منظور تحقق ایجاد ظرفیت تولید ماهیانه (۵۰۰) کیلوگرم اورانیوم غنی‫شده (LEU) پس از تأمین اعتبار نسبت به نصب و راه‌اندازی یکهزار ماشین آی ـ آر ـ تو ـ ام (IR۲M) و یکهزار ماشین آی ـ آر ـ سیکس (۶ ـ IR) به ترتیب در بازه‌های زمانی سه‌ماهه و یک‌ساله اقدام خواهد کرد.

ماده ۴ـ در اجرای تبصره ماده (۳) قانون، سازمان از سازمان پدافند غیرعامل استانداردهای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشین‌های ذکرشده در ماده (۳) قانون را اخذ می‌نماید. چنانچه اعمال استانداردهای مذکور موجب شرایط و هزینه‌های اضافی شود، سازمان موظف است گزارش آثار اعمال استانداردهای اخذشده از سازمان پدافند غیرعامل را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دولت ارائه نماید.

ماده ۵ ـ سازمان با رعایت شاخص برگشت‌پذیری و اهداف قانون، در اجرای ماده (۴) قانون نسبت به تکمیل فرآیند راه‌اندازی کارخانه تولید اورانیوم فلزی اصفهان اقدام می‌نماید به گونه‌ای که در پایان مدت مذکور، کارخانه، قابلیت بهره‌برداری داشته باشد. سازمان برای تحقق تکلیف موضوع این ماده شیوه‌نامه لازم را تدوین و پس از ارائه آن به دولت طبق ترتیبات مقرر در شیوه‌نامه اقدام می‌کند.

ماده ۶ ـ در اجرای ماده (۵) قانون، سازمان موظف است گزارش اقدامات انجام شده و اقدامات باقیمانده و نیز اقلام و منابع موردنیاز تا مرحله بهره‌برداری از راکتور خنداب و روند بهینه‌سازی آن را به تفکیک به دولت ارائه و جدول زمان‌بندی موضوع ماده (۵) قانون را جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی به دولت ارائه نماید.

ماده ۷ـ در اجرای موضوع ماده (۶) قانون توسط دستگاه‌های ذی‌ربط (وزارتخانه‌های نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با محوریت وزارت امور خارجه)، گزارش‌های مربوط در خصوص اجرای تعهدات کشورهای طرف برجام و رفع موانع مذکور در این ماده را تا پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۹ ارائه خواهند کرد. گزارش‌های مذکور توسط وزارت امور خارجه تجمیع و جهت تصمیم‌گیری به دولت ارائه می‌شود. دولت ظرف مهلت باقی‌مانده بر اساس گزارش جامع دریافتی، با لحاظ مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌نماید.

ماده ۸ ـ وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری، نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در اجرای ماده (۷) قانون و قانون اقدام روند تحولات در زمینه پایبندی کشورهای طرف برجام در زمینه رفع مؤثر تحریم‌ها و برخورداری جمهوری اسلامی ایران از حقوق و منافع اقتصادی و سیاسی را در بازه‌های زمانی مناسب از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون به دولت، جهت اتخاذ تصمیم مقتضی گزارش می‌نمایند.

ماده ۹ـ سازمان در اجرای این آیین‌نامه، مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و مقررات و ملاحظات پادمانی را رعایت می‌نماید.

ماده ۱۰ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور منابع موردنیاز اجرای قانون را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی خواهد کرد.

ماده ۱۱ـ در اجرای ماده (۹) قانون، مستنکف فردی است که اقدام لازم را علی‌رغم آماده بودن منابع (طبق نظر رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور) و امکانات فنی (طبق نظر رئیس سازمان) و شرایط سیاسی (طبق نظر وزیر امور خارجه) عمداً انجام نداده یا آن را به عمد به تأخیر انداخته است و قصد بی-اثر کردن قانون را داشته باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22079-11/10/1399

شماره ۱۱۳۲۲۴/ت ۵۷۲۰۲هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۷

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت دادگستری ـ وزارت کشور

وزارت امور خارجه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۳ به پیشنهاد شماره ۱۵۶۳۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۲۷۰/ت ۴۵۳۴۱هـ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در ماده (۳۷) بعد از عبارت «تعمیرگاه مجاز» عبارت «در سطح کشور» اضافه می‌شود.

۲ـ ماده (۳۸) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۹) حذف و شماره مواد و بندهای بعدی اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۷۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22079-11/10/1399

شماره ۱۱۳۱۹۴/ت ۵۸۲۸۱هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۷

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۳ به پیشنهاد شماره 100/1499 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۷۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۰۰۵/ت ۵۴۶۹۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹ عبارت «مجوز تجویز و واردات» به عبارت «مجوز واردات یا تولید» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمسیح حبیبی به عنوان کارشناس مشترک امور صنعتی ـ اقتصادی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22083-16/10/1399

شماره ۱۱۵۶۴۹/ت۵۸۳۱۴هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور ـ مصوب ۱۳۴۳ـ تصویب کرد:

آقای سید مسیح حبیبی به عنوان کارشناس مشترک امور صنعتی ـ اقتصادی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیئت حمایت از صنایع موضوع بند (۵) ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور ـ مصوب ۱۳۴۳ـ تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای احمد اصغری مهرآبادی به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22083-16/10/1399

شماره ۱۱۵۶۲۲/ت۵۸۳۳۵هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

وزارت راه و شهرسازی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ به پیشنهاد شماره 133825/100/02 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۷ وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده (۱۲) اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

آقای احمد اصغری مهرآبادی به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین خودپرداخت (فرانشیز) معاینه (ویزیت) سرپایی مراجعه‌کنندگان در طرح پزشک خانواده، روستاییان و عشایر و شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22083-16/10/1399

شماره ۱۱۵۶۰۸/ت۵۸۲۹۸هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

خودپرداخت (فرانشیز) معاینه (ویزیت) سرپایی مراجعه‌کنندگان در طرح پزشک خانواده، روستاییان و عشایر و شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر، معادل ده درصد (۱۰%) تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری باقی‌مانده سهام متعلق به دولت به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت مطابق جدول مندرج در متن تصویب‌نامه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22083-16/10/1399

شماره ۱۱۵۲۷۴/ت۵۸۳۱۷هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۷ به پیشنهاد شماره 2/151181 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده‌واحده قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ و در اجرای بند (۵) مصوبات جلسه چهل و نهم ستاد ملی مقابله با کرونا (۱۳۹۹/۹/۲۹) تصویب کرد:

۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف است معادل چهارصد و سی‌وپنج هزار میلیارد (435000000000000) ریال از باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در شرکت‌های مذکور در جدول زیر را به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار نماید:

 

ردیف نام شرکت درصد سهام
۱ پالایش نفت تهران 12/64
۲ پالایش نفت تبریز 12/48
۳ پالایش نفت اصفهان 11/51
۴ پالایش نفت بندرعباس 12/99
۵ سرمایه‌گذاری ملی ایران 12/31
۶ تولید تجهیزات سنگین ـ هپکو 4/52
۷ ایران ترانسفو 3/89

 

۲ ـ قیمت سهام موضوع این تصویب‌نامه معادل آخرین قیمت پایانی هر سهم در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱ تعیین می‌شود.

۳ـ انتقال‌گیرندگان مکلف‌اند معادل یکصد و چهل‌وپنج هزار میلیارد (145000000000000) ریال از بهای سهام مورد واگذاری را به نسبت میزان تعیین‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت اقساط طی چهار قسط مساوی (ماهیانه تا پایان سال جاری) بدون سود فروش اقساطی را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا با تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ صرف پرداخت به مشمولین شود.

۴ـ معادل دویست و نود هزار میلیارد (290000000000000000) ریال از سهام موضوع این تصویب‌نامه بابت تأدیه بدهی دولت به بانک‌های فوق واگذار می‌شود.

۵ ـ پرداخت کلیه کارمزد و هزینه‌های نقل‌وانتقال سهام موضوع این تصویب‌نامه برعهده انتقال‌گیرندگان خواهد بود. نقل‌وانتقال این سهام از پرداخت مالیات نقل‌وانتقال معاف می‌باشد.

۶ ـ میزان سهم هر یک از بانک‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

۷ـ از تاریخ ابـلاغ این تصویب‌نامه، کلیه حقـوق مالکانه سهام مـورد واگذاری به انتقال‌گیرنده تعلق دارد.

۸ ـ بانک‌ها مکلف‌اند در فروش سهام موضوع این تصویب‌نامه با هماهنگی و در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین ارزش نسبی کدهای خدمات گفتاردرمانی با حفظ مجموع ارزش نسبی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22083-16/10/1399

شماره ۱۱۵۵۹۰/ت۵۸۲۹۸هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

ارزش نسبی کدهای خدمات گفتاردرمانی با حفظ مجموع ارزش نسبی، به دو جزء حرفه‌ای و فنی تفکیک و مطابق جدول زیر تعیین می‌شود:

 

کد ویژگی کد شرح کد جزء فنی جزء حرفه‌ای
۹۰۰۴۲۰ # ٭ خدمات ارزیابی گفتار و یا زبان و یا صدا و یا ارتباط (افزوده و مکمل) و یا بلع و یا پردازش شنیداری 1/8 1/2
۹۰۰۴۲۵ # ٭ درمان اختلالات گفتار، زبان، تکلم، ارتباط کلامی و یا پردازش شنوایی، انفرادی به ازای هر جلسه 1/5 1
۹۰۰۴۳۰ # ٭ درمان گروهی اختلالات گفتار و یا زبان و یا صدا و یا ارتباط (افزوده و مکمل) و یا بلع و یا پردازش شنیداری به ازای هر نفر (۲ تا ۸ نفر) 0/62 0/58

 

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان الیگودرز استان لرستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22083-16/10/1399

شماره ۱۱۶۰۴۴/ت۵۶۷۰۴هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ به پیشنهاد شماره ۵۹۴۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ ردیف (۱) بند (۹) تصویب‏نامه شماره ۱۱۵۵۰۶/ت۸۱۸ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۰ حذف و شماره ردیف بقیه روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های موضوع بند یادشده، به ترتیب اصلاح می‌شود.

۲ ـ مرکز دهستان ذلقی شرقی بخش ذلقی شهرستان الیگودرز استان لرستان به روستای چال ‌فره تغییر می‌یابد.

۳ـ مرکز بخش ذلقی به روستای تیتکان بزنوید تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای پیربازار مرکز دهستان پیربازار بخش مرکزی شهرستان رشت استان گیلان به شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22083-16/10/1399

شماره ۱۱۶۰۰۹/ت۵۶۶۴۳هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 10/10/1399 به پیشنهاد شماره ۴۶۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۸ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای پیربازار مرکز دهستان پیربازار بخش مرکزی شهرستان رشت استان گیلان، به شهر تبدیل و به عنوان شهر پیربازار شناخته می‌شود.

۲ـ مرکز دهستان پیربازار به روستای مبارک‏آباد تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص ادغام روستاهای دوباج و درباج دهستان علی‌آباد زیباکنار بخش لشت ‌نشاء شهرستان رشت استان گیلان و تبدیل به روستای دواج

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22083-16/10/1399

شماره ۱۱۶۰۳۶/ت۵۶۶۷۲هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ به پیشنهاد شماره ۵۱۳۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۸ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستاهای دوباج و درباج دهستان علی‌آباد زیباکنار بخش لشت ‌نشاء شهرستان رشت استان گیلان، پس از ادغام با یکدیگر، به یک روستا تبدیل و به عنوان روستای دواج نام‌گذاری می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تغییر مرکز دهستان بربرود شرقی بخش بربرود شرقی به روستای دوزان و مرکز دهستان‏ بربرود غربی ‏بخش بربرود غربی به‏ روستای ززم در شهرستان الیگودرز استان لرستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22083-16/10/1399

شماره ۱۱۶۰۳۲/ت۵۷۱۰۵هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۴۵۷۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

در شهرستان الیگودرز استان لرستان، مرکز دهستان بربرود شرقی بخش بربرود شرقی به روستای دوزان و مرکز دهستان‏ بربرود غربی ‏بخش بربرود غربی به‏ روستای ززم تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای سعیدآباد مرکز دهستان سعیدآباد بخش جاجرود شهرستان پردیس استان تهران، به شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22083-16/10/1399

شماره ۱۱۶۰۱۴/ت۵۷۷۰۱هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 10/10/1399 به پیشنهاد شماره ۱۰۴۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستای سعیدآباد مرکز دهستان سعیدآباد بخش جاجرود شهرستان پردیس استان تهران، به شهر تبدیل و به عنوان شهر سعیدآباد شناخته می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان پل‏دختر استان لرستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22083-16/10/1399

شماره ۱۱۶۰۵۱/ت۵۶۵۵۹هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ به پیشنهاد شماره ۲۴۸۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای سراب حمام مرکز دهستان جایدر بخش مرکزی شهرستان پل‏دختر استان لرستان، پس از ادغام با روستاهای سراب گنجعلی و سراب محمودوند دهستان یادشده، به شهر تبدیل و به عنوان شهر سراب حمام شناخته می‌‌شود.

۲ـ مرکز دهستان جایدر، به روستای ولی‏عصر تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص انتزاع روستای تیله‏نو در شهرستان گلوگاه استان مازندران از دهستان توسکا چشمه بخش مرکزی و الحاق به دهستان کلباد شرقی بخش کلباد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22083-16/10/1399

شماره ۱۱۵۹۹۵/ت۵۶۶۲۳هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ به پیشنهاد شماره ۴۲۸۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستای تیله‏نو در شهرستان گلوگاه استان مازندران از دهستان توسکا چشمه بخش مرکزی منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به دهستان کلباد شرقی بخش کلباد ملحق می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه دوم دی 99

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان مرند استان آذربایجان شرقی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22083-16/10/1399

شماره ۱۱۵۹۸۲/ت۵۷۱۸۲هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 10/10/1399 به پیشنهاد ۱۶۲۲۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۸ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ در بخش مرکزی شهرستان مرند استان آذربایجان شرقی، دهستان یالقوز آغاج از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله یالقوز آغاج، ایلات یالقوز آغاج، دیزج حسین‏بیک و درویش محمد ایجاد می‌شود.

ب ـ روستای یالقوز آغاج به عنوان مرکز دهستان یالقوز آغاج تعیین می‌شود.

پ ـ مرکز دهستان کشکسرای بخش‌مرکزی شهرستان مرند به‌روستای زنجیره تغییر می‌یابد.

ت ـ در شهرستان مرند، بخش کشکسرای از ترکیب دهستان‌های یالقوز آغاج و کشکسرای و شهر کشکسرای ایجاد می‌شود.

ث ـ شهر کشکسرای به عنوان مرکز بخش کشکسرای تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه دوم دی 99

 

 

تصویب‌نامه در خصوص ادغام روستاهای اشکالی محمدحاجی، اشکالی عوض‌ حسین، اشکالی سیدی و زائر حسین دهستان‏ اهرم بخش ‌مرکزی شهرستان تنگستان استان بوشهر و تبدیل به روستای اشکالی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22083-16/10/1399

شماره ۱۱۶۰۶۲/ت۵۶۶۸۹هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ به پیشنهاد شماره ۵۵۹۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستاهای اشکالی محمدحاجی، اشکالی عوض‌ حسین، اشکالی سیدی و زائر حسین دهستان‏ اهرم بخش ‌مرکزی شهرستان تنگستان استان بوشهر، پس از ادغام با یکدیگر، به یک روستا تبدیل و به عنوان روستای اشکالی نام‌گذاری می‏شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۰۴۳۵/ت۵۷۶۷۶هـ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22083-16/10/1399

شماره ۱۱۴۶۳۷/ت۵۸۳۱۸هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۷ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب‌نامه شماره ۲۰۴۳۵/ت۵۷۶۷۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱، عبارت “تا پایان سال ۱۳۹۹” به عبارت “تا ۱۳۹۹/۱۰/۱۵” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح برخی از کدهای ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22083-16/10/1399

شماره۱۱۵۵۹۹/ت۵۸۲۹۸هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

۱ـ کدهای (۷۰۵۶۱۰) و (۷۰۵۶۱۵) از ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۶/۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

کد ملی ویژگی کد شرح کد جزء فنی جزء حرفه‌ای ارزش پایه بیهوشی
۷۰۵۶۱۰ # ٭ انجام پرتودرمانی (رادیوتراپی) حین جراحی (IORT) با اشعه ایکس به روش دوز کامل (Full dose) برای محاسبه فیزیک پزشکی کد (۷۰۵۴۰۰) گزارش می‌شود و صرفاً برای موارد سرطان پستان با رعایت شاخص (اندیکاسیون) های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت پوشش بیمه‌های پایه می‌باشد. ۱۵۰ ۸۰ ۰
۷۰۵۶۱۵ # ٭ انجام پرتودرمانی (رادیوتراپی) حین جراحی (IORT) با الکترون به روش دوز کامل (Full dose) برای محاسبه فیزیک پزشکی کد (۷۰۵۴۰۰) گزارش می‌شود و صرفاً برای موارد سرطان پستان با رعایت شاخص (اندیکاسیون)های ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تحت پوشش بیمه‌های پایه می‌باشد. ۱۹۰ ۹۰ ۰

 

۲ـ کدهای (۷۰۵۶۱۱) و (۷۰۵۶۱۶) به شرح زیر به کتاب موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه اضافه می‌شود:

کد ملی ویژگی کد شرح کد جزء فنی جزء حرفه‌ای ارزش پایه بیهوشی
۷۰۵۶۱۱ # ٭ انجام پرتودرمانی (رادیوتراپی) حین جراحی (IORT) با اشعه ایکس به روش دوز مکمل (Boost) برای محاسبه فیزیک پزشکی کد (۷۰۵۴۰۰) گزارش می‌شود و صرفاً برای موارد سرطان پستان با رعایت شاخص (اندیکاسیون)های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت پوشش بیمه‌های پایه می‌باشد. ۱۵۰ ۳۴ ۰
۷۰۵۶۱۶ # ٭ انجام پرتودرمانی (رادیوتراپی) حین جراحی (IORT) با اشعه ایکس به روش دوز مکمل (Boost) برای محاسبه فیزیک پزشکی کد (۷۰۵۴۰۰) گزارش می‌شود و صرفاً برای موارد سرطان پستان با رعایت شاخص (اندیکاسیون)های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت پوشش بیمه‌های پایه می‌باشد. ۱۹۰ ۴۴ ۰

 

۳ـ خودپرداخت (فرانشیز) کدهای جدول موضوع بندهای (۱) و (۲) این تصویب‌نامه موضوع پوشش بیمه‌ای خدمت پرتودرمانی حین جراحی (IORT) ده درصد (۱۰%) تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح جدول شماره (۴) پیوست آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22083-16/10/1399

شماره ۱۱۵۹۳۲/ت۵۷۳۴۳هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

وزارت امور خارجه ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ به پیشنهاد شماره 813/583/306783 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۸ وزارت امور خارجه و به استناد ماده (۳۰) قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه ـ مصوب ۱۳۵۲ـ و ماده (۷) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب۱۳۷۰ـ و تبصره (۵) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ تصویب کرد:

جدول شماره (۴) پیوست آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت) موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱هـ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۹ و اصلاحات بعدی آن به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

فایل Pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه سوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/21 لغایت 1402/04/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   آیین‌نامه تـسهیلات صندوق تعاون…

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…
keyboard_arrow_up