مقالات حقوقی منتشره در کشور – زمستان 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مقالات حقوقی منتشره در کشور – زمستان 97

 

عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
آموزه هاي حقوق کيفري شماره 15   1397 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ارتباط و همزيستي دادگاه هاي مختلط (بين المللي شده) با ديوان کيفري بين المللي و محاکم ملي حسين ميرمحمدصادقي، علي رحمتي دادگاه هاي مختلط، ديوان کيفري بين المللي، محاکم ملي، بي کيفري، صلاحيت تکميلي
کرامت مداري، راهبرد تعادل بخش ميان امنيت و آزادي در گفتمان سياست جنايي فضل الله فروغي … [و ديگران] امنيت، آزادي، کرامت، عدالت کريمانه، سياست جنايي متعاليه
رويکرد حقوق کيفري ايران به ماهيت و به کارگيري سلاح در محاربه سيدابراهيم قدسي، ابراهيم رهنمازاده ماهيت سلاح، به کارگيري سلاح، محاربه، حقوق کيفري
چالش هاي نظام حقوق بين الملل معاصر در مبارزه موثر با دزدي دريايي باقر شاملو، سيداحمد سجادي دزدي دريايي، حاکميت ملي، صلاحيت بين المللي، دولت ناتوان، ديوان کيفري بين المللي، حقوق بين الملل، صلاحيت قضايي
عدالت توافقي بيمه مدار در پرتو سياست جنايي بيمه نگر مهرداد رايجيان اصلي، سيدمنصور ميرسعيدي، نعيم سهامي عدالت توافقي بيمه مدار، حقوق بيمه جنايي، سياست جنايي  بيمه نگر، مديريت ريسک، اصلاح و بازپروري، جبران و ترميم
تشريفات قانوني و دادرسي و آثار مترتب بر عدم رعايت آن ها در امور کيفري منصور رحمدل تشريفات دادرسي، تشريفات قانوني، اصول دادرسي، تشريفات مهم، اعتبار قانوني، بي اعتباري دادرسي
واکاوي ماده ‎۳۶۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ‎۱۳۹۲ (اتانازي) از منظر فقه اسلامي کاظم خسروي، رضا دانشور ثاني، عبدالرضا اصغري اتانازي، قتل ترحم آميز، رضايت، حد، قصاص، تعزير
تبيين معيارهاي قانوني توقف و بازرسي هاي پليسي در نظام هاي حقوقي ايران، انگلستان و آمريکا غلامحسن کوشکي، پيمان دولت خواه پاشاکي ظن قوي، ظن معقول، دليل موجه، توقف، بازرسي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
اخلاق زیستی شماره 27 سال هشتم 1397 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نگرشي اخلاقي ـ حقوقي به جايگاه اصل برابري در حقوق کودکان با نيازهاي ويژه سکينه سلطاني کوهبناني، نبي اله غلامي نيازهاي ويژه، اخلاق، برابري، قانون، حقوق، ايران
تحليل حقوقي اقسام پيوند اعضا در نظم نوين حقوقي مريم خاقاني، محمد عظيمي شخص زنده، جسد، اهداکننده، گيرنده عضو، حقوق
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
اخلاق زیستی شماره 28 سال هشتم 1397 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جنبش هاي اجتماعي و تاثير آن در شکل گيري حقوق شهروندي فاطمه عرب احمدي، احمدرضا خزائي جنبش اجتماعي، حقوق شهروندي، قدرت، هويت جمعي
حقوق فردي شهروندي در جمهوري اسلامي ايران با رويکرد فقهي امام خميني (ره) ايرج افشار احمدي، محمد روحاني مقدم، مريم آقايي بجستاني حقوق فردي، شهروندي، امام خميني، فقه، حکومت اسلامي
تاثير حاکميت قانون در تامين حقوق شهروندي امير جوادي حقوق شهروندي، حاکم، قانونمداري، آزادي، جامعه
بررسي تحقق عدالت اقتصادي در اقتصاد مقاومتي و رابطه آن با حقوق شهروندي مهري توتونچيان، سيد محمدرضا امام اقتصاد مقاومتي، حقوق شهروندي، عدالت اقتصادي، عدالت تخصيصي و توزيعي
جايگاه آموزش شهروندي و حقوق شهروندي در برنامه درسي مطالعات اجتماعي دوره ابتدايي پروين احمدي، سما کشاورز ديزجيني آموزش شهروندي، حقوق شهروندي، برنامه درسي، دوره ابتدايي، مطالعات اجتماعي
نقش مباني سياست اسلامي در تبيين حقوق شهروندي حسام الدين خلعتبري ليماکي، سيد حسين جعفري نسب مباني، سياست اسلامي، حقوق، حقوق شهروندي
نقش ارائه خدمات شهري در ايجاد محله هاي حاشيه‌ن شين شهر يزد با تکيه بر حقوق شهروندي محمد حسين جعفري، مهري حيدري نوشهر، الهه پارسا حاشيه نشيني، خدمات شهري، حقوق شهروندي، آسيب هاي اجتماعي، شهر يزد
خدمت سربازي، حاکميت قانون و حقوق شهروندي محمد شريف شاهي… [و ديگران] حاکميت قانون، سربازي، شهروندي، تساوي، قطعيت حقوقي
بررسي نظام اقتصاد رقابتي درحقوق شهروندي از ديدگاه فقهي الهام سيفي، سيد محمدرضا امام ادله، قواعد فقهي، حقوق شهروندي، اقتصاد رقابتي، اقتصاد مقاومتي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش حقوق کیفری شماره 24 سال هفتم 1397 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
کارکرد روش هاي پيش بيني تکرار جرم در اعطاي آزادي مشروط مهري برزگر پيش بيني جرم، روش هاي پيش بيني تکرار جرم، آزادي مشروط
مطالعه سنجشي جنين آزاري در سامانه کيفري ايران و ايالات متحده آمريکا سيد مصطفي مشکات جنين، جنين آزاري، بارداري، غفلت و قصور
معيار مسئوليت کيفري ناشي از عمل غير در نظام کيفري ايران و مصر حميد محمدي مسئوليت کيفري، عمل ديگري، نظام کيفري، معيار
مطالعه تطبيقي جرم غير عمدي در حقوق ايران و فرانسه محمود روح الاميني جرم مطلق، جرم مقيد به نتيجه، خطاي کيفري، خطاي حقوقي، بي احتياطي
نظام عدالت کيفري و مسئوليت نقض موازين حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه توسط شرکت هاي تجاري پوريا عسکري شرکت هاي تجاري، حقوق بشر، ديوان کيفري بين المللي، نظام عدالت کيفري، جنايات بين المللي
دفاع مقابله به مثل از منظر رويه محاکم کيفري بين المللي ناديا باقري، مجتبي جاني پو، مهين سبحاني مقابله به مثل، تلافي، دکترين دستان پاک، حقوق کيفري بين المللي، رويه قضايي بين الملل
حمايت از منافع عمومي حقوق کيفري؛ مطالعه تطبيقي ايران و برخي کشورها محمود صابر، محمد جعفر حبيب زاده، امين آقايي جرايم عليه منافع عمومي، بزه ديدگان، حمايت کيفري، منفعت عمومي، سازمان هاي غير دولتي
قانون جزاي عرفي و نقش آن در شکل گيري حقوق کيفري ايران مهدي صبوري پور، ايرج خليل زاده تاريخ حقوق کيفري، قانون جزاي عرفي، نصرت الدوله، گونه شناسي جرايم و مجازات ها، نهادشناسي
واکنش کيفري در برابر نافرماني مدني عليرضا تقي پور، فاطمه متقي نافرماني مدني، معترض، وجدان، توجيه، مجازات
تحليل فرايندهاي تحصيل اقرار نادرست در مرحله تحقيقات پليسي جمشيد غلاملو اقرار نادرست، ادله اثبات، بازجويي پليس، فنون ر يد، اجبار روان شناختي
اعتبار راي کيفري خارجي در مرحله تحقيقات مقدماتي حسن پور بافراني، ابراهيم شريفي راي کيفري خارجي، تحقيقات مقدماتي، منع تعقيب مجدد، دادسرا، قرار بازداشت
تعارض اقارير در باب قتل خسرو مومني، حسن پور لطف الله اقرار، تعارض اقارير، قتل، پرداخت ديه از بيت المال
اثر محکوميت زدايي و کيفرزدايي قاعده درء در جنايات موجب قصاص با رويکردي به قانون مجازات اسلامي 1392 احمد مرتاضي، امير اميران بخشايش محکوميت زدايي، کيفرزدايي، قاعده درء، قصاص، قانون مجازات اسلامي ‎1392
پيشگيري وضعي تقنيني از جرم شکنجه مهدي شيداييان، سيد جعفر اسحاقي، زهرا رجايي شکنجه، پيشگيري وضعي تقنيني، پارادايم بازدارندگي، پارادايم توجيه زدايي، نظارت
نگرشي جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام نسبت به مجرمان مواد مخدر عبدالرضا جوان جعفري، محمد صالح اسفندياري بهرآسمان اعدام، مواد مخدر، انسجام اجتماعي، تحولات اجتماعي
تحليل فقهي- حقوقي تداخل جنايات عمدي با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي 1392 حسن مرادي تداخل جنايت، قصاص، ديه، قانون مجازات اسلامي 1392
جايگاه و حدود اختيارات دادستان در نظام رسيدگي کيفري محمد خليل صالحي، علي افراسيابي دادستان، بازپرس، تعقيب جنايي، تحقيقات مقدماتي
بررسي تعدد نتيجه و مقايسه آن با تعدد جرم علي اصغر اعظمي، مسعود حيدري، محمد جواد جعفري تعدد جرم، تعدد نتيجه، تعيين مجازات، تعدد مادي، تعدد معنوي
بازخواني تحليلي- انتقادي مفهوم اقامه حد و تعطيل حد حسين خدايار، رحيم نوبهار اقامه حد، تعطيل حد، ويژگي هاي قدسي حدود، الغاگرايي کيفري
دلايل و مباني حقوقي  تاسيس دادگاه هاي کيفري مختلط (بين المللي شده) از منظر  داخلي و بين المللي حسين مير محمد صادقي، علي رحمتي دادگاه هاي مختلط، دلايل تاسيس، مباني حقوقي تاسيس، سازمان ملل متحد، ديوان کيفري بين المللي
اصحاب دعوي خصوصي ناشي از جرم و جانشينان آن ها خيرالله هرمزي، سيد حجت علوي دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم، مدعي، مدعي عليه، آيين دادرسي کيفري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش حقوق کیفری شماره 25 سال هفتم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
اعتبار راي کيفري خارجي در مرحله تحقيقات مقدماتي حسن پور بافراني، ابراهيم شريفي راي کيفري خارجي، تحقيقات مقدماتي، منع تعقيب مجدد، دادسرا، قرار بازداشت
تعارض اقارير در باب قتل خسرو مومني، حسن پور لطف الله اقرار، تعارض اقارير، قتل، پرداخت ديه از بيت المال
اثر محکوميت زدايي و کيفرزدايي قاعده درء در جنايات موجب قصاص با رويکردي به قانون مجازات اسلامي‎1392 احمد مرتاضي، امير اميران بخشايش محکوميت زدايي، کيفرزدايي، قاعده درء، قصاص، قانون مجازات اسلامي‎1392
پيشگيري وضعي تقنيني از جرم شکنجه مهدي شيداييان، سيد جعفر اسحاقي، زهرا رجايي شکنجه، پيشگيري وضعي تقنيني، پارادايم بازدارندگي، پارادايم توجيه زدايي، نظارت
نگرشي جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام نسبت به مجرمان مواد مخدر عبدالرضا جوان جعفري، محمد صالح اسفندياري بهرآسمان اعدام، مواد مخدر، انسجام اجتماعي، تحولات اجتماعي
تحليل فقهي- حقوقي تداخل جنايات عمدي با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي ‎1392 حسن مرادي تداخل جنايت، قصاص، ديه، قانون مجازات اسلامي ‎1392
جايگاه و حدود اختيارات دادستان در نظام رسيدگي کيفري محمد خليل صالحي، علي افراسيابي دادستان، بازپرس، تعقيب جنايي، تحقيقات مقدماتي
بررسي تعدد نتيجه و مقايسه آن با تعدد جرم علي اصغر اعظمي، مسعود حيدري، محمد جواد جعفري تعدد جرم، تعدد نتيجه، تعيين مجازات، تعدد مادي، تعدد معنوي
بازخواني تحليلي- انتقادي مفهوم اقامه حد و تعطيل حد حسين خدايار، رحيم نوبهار اقامه حد، تعطيل حد، ويژگي هاي قدسي حدود، الغاگرايي کيفري
دلايل و مباني حقوقي  تاسيس دادگاه هاي کيفري مختلط (بين المللي شده) از منظر  داخلي و بين المللي حسين مير محمد صادقي، علي رحمتي دادگاه هاي مختلط، دلايل تاسيس، مباني حقوقي تاسيس، سازمان ملل متحد، ديوان کيفري بين المللي
اصحاب دعوي خصوصي ناشي از جرم و جانشينان آن ها خيرالله هرمزي، سيد حجت علوي دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم، مدعي، مدعي عليه، آيين دادرسي کيفري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش های فقهی شماره 3 سال چهاردهم 1397 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
اعتبار سنجي مرجحيت مخالفت با عامه در علاج تعارض اخبار (موردپژوهي: نجاست خمر) عطيه عليزاده نوري، محمدتقي فخلعي، حسين صابري حمل بر تقيه، حمل بر تقيه روايات طهارت خمر، روايات طهارت خمر، مخالفت با عامه، نجاست خمر
اصول و قواعد بنيادين فقهي حاکم بر مذاکره مهدي موحدي نيا، علي مظهر قراملکي، سيد محمد حسيني اصول مذاکره، تکليف گرايي، ديپلماسي، قواعد فقه، مذاکره
ماهيت فقهي و حقوقي نمايندگي مادر در دادرسي نفقه بر اساس قانون حمايت از خانواده (مصوب ‎1391) جواد حسين زاده، وحيده سادات حسيني، فرج الله هدايت نيا
مطالعه تطبيقي حکم هديه به قاضي در فقه مذاهب خمسه محمد عادل ضيائي، ايوب شافعي پور رشوه، فقه، قاضي، مذاهب، خمسه، هديه
مباني فلسفي اسقاط حق در فقه اسلامي و حقوق غرب ابراهيم تقي زاده اسقاط حق، حق و حکم، مصلحت، نظريه انتخاب، نظريه فايده
شرط توالي در قراردادهاي الکترونيکي محمد علي خادمي کوشا تجارت الکترونيکي، توالي ايجاب و قبول، قرارداد الکترونيکي، موالات در عقود
واکاوي تقدم وجوب حج يا وجوب نذر در صورت تزاحم سيد ابوالقاسم حسيني زيدي تزاحم، تقدم، حج، زيارت، سبق زماني، مرجح، نذر
نقد حکم فقهي ليله الدفن (نماز وحشت) در انديشه فقيهان متاخر المتاخر و معاصر مصطفي همداني صدقه، ليله الدفن، نماز وحشت، نماز هديه به اموات
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش های فقهی شماره 4 سال چهاردهم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي تطبيقي مباني مالکيت فکري در حقوق و فقه اماميه علي بيگ زاده، جعفر کوشا، سيدباقر ميرعباسي حقوق طبيعي، حقوق موضوعه، فقه اماميه، مالکيت فکري
تاملي در نظريه تعييني بودن حق قصاص در قتل عمد سيد هاشم آل طه، احمد حاجي ده آبادي ديه، نظريه تخييري، نظريه تعييني، ولي دم، قصاص
امکان سنجي مالکيت شخص حقوقي نسبت به عين موقوفه با رويکردي به نظر امام خميني (ره) سيد محمد تقي قبولي درافشان، مسعود جهاندوست دالنجان، ميثم شعيب انتقال عين موقوفه، شخص حقوقي، فک ملک، مالکيت عين موقوفه، ملکيت موقوف عليهم، وقف
تسليحات کشتار جمعي در مقام مقابله به مثل از نظر فقه محمد ابراهيم الهيان، مجتبي الهيان، سيدعلي محمد يثربي جهاد، سلاح کشتار جمعي، ضرورت، غير نظاميان،

مقابله به مثل

تحليل فقهي و حقوقي رابطه باني و ناشر در اوراق مشارکت رهني علي اکبر جعفري ندوشن، اصغر زيرک باروقي انتقال طلب، اوراق مشارکت، اوراق مشارکت رهني، بيع دين، تبديل تعهد، تسهيلات رهني
نقدي بر ديدگاه مشهور فقها در رد شهادت تبرعي با تطبيق آن در فقه مذاهب اسلامي مهديه غني زاده، محمدرضا کيخا اثبات دعوا، حق‌ا لناس، شهادت تبرعي، فقها
بررسي تطبيقي وکالت و تفويض طلاق در فقه اماميه و اهل سنت (با نگاهي به نظام حقوقي ايران) احسان علي اکبري بابوکاني اختيار طلاق، تفويض طلاق، توکيل طلاق
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهشهای حقوقی شماره 36 سال هفدهم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
رعايت اصل رقابت در انعقاد قراردادهاي اداري حسن ناعمه رقابت، انحصار، مناقصه، معاملات دولتي، قانون برگزاري مناقصات
تروريسم دولتي: پندار يا واقعيت؟! نواب محمدي ده چشمه تروريسم دولتي، دولت حامي تروريسم، دولت پشتيبان تروريسم، تروريسم بين الملل
مطالعه تطبيقي معيار قابليت پيش بيني ضرر در حقوق ايران و انگلستان محسن جعفري بهزادکلائي، حميد ابهري مسئوليت قراردادي، مسئوليت قهري، قابليت پيش بيني ضرر، معيار شخصي، معيار نوعي
رعايت الزامات حقوقي و قانوني در قراردادهاي جديد نفتي ايران (I.P.C) مهدي حقيقيان، عليرضا ابراهيم گل قراردادهاي نفتي، الزامات قانوني، مصوبه هيئت وزيران، (I.P.C)، قانون اساسي
حقوق ايران نسبت به نقاط مداري از ديدگاه حقوق بين الملل فرناز فروتنيان شهربابکي، فاطمه فتح پور مدار ثابت زمين، علاميه بوگوتا، وضعيت حقوقي مدار ژئو، نقاط مداري ايران
جايگاه قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در ميان منابع حقوق بين الملل جمشيد مظاهري قطعنامه هاي مجمع عمومي، منابع حقوق بين الملل، ديوان بين المللي دادگستري، جامعه بين المللي دولت ها
آثار حقوقي تصميم خروج کشورهاي آفريقايي از ديوان بين المللي کيفري محمد عليپور خروج از اساسنامه رم، ديوان بين المللي کيفري، عدالت کيفري جهاني، بي کيفري
واکنش هاي کيفري عوام گرا در مقابله با جرايم خشونت بار در ايران محمدباقر مقدسي، محمد فرجيها عوام گرايي کيفري، جرايم خشونت بار، سياست هاي سخت گيرانه، پاسخ هاي کيفري شتاب زده، تدابير نمايشي
تعويق صدور حکم و آثار آن محمدجواد عليزاده گودرزي، ابوالفتح خالقي قرار تعويق، فردي کردن، حکم محکوميت، اصلاح مجرم
نقش بيوتکنولوژي در برآورده شدن حق انسان ها بر تغذيه سيده کيانا بني کمالي حق بر تغذيه، بيوتکنولوژي، مهندسي ژنتيک، (GMOs)، محصولات نوترکيب ژنتيکي، امنيت غذايي، برچسب گذاري مواد غذايي
جنايات جنگي سايبري؛ ويدئوهاي جنايت بار دولت اسلامي و قوانين جنگ نگارنده ديويد فيدلر؛ ترجمه امين زحمتکش
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهشنامه حقوق کیفری شماره 2 (پیاپی 18) سال نهم 1397 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
آيين کشف و ابراز دليل در فضاي مجازي مصطفي السان، محمدرضا منوچهري کشف، ابراز، ادله اثبات دعوا، فضاي مجازي، تفتيش و بازرسي
کنترل تحت نظر در حقوق کيفري ايران و فرانسه علي القاصي مهر، علي جاني پور، شهرام ابراهيمي
برساخت اجتماعي  اراذل و اوباش (چالش هاي مفهومي طرح مبارزه با اراذل و اوباش از منظر جرم شناسي فرهنگي) فرهاد الله وردي، محمد فرجيها طرح ارتقاء امنيت اجتماعي، سياست هاي کنترل جرم، خرده فرهنگ خشونت، اراذل و اوباش، جرم شناسي فرهنگي
چالش حقوقي اجراي قاعده عدم مصونيت سران دولت ها نزد ديوان کيفري بين المللي: با تاکيد بر پرونده عمرالبشير معصومه اماميان، ستار عزيزي مصونيت سران دولت ها، ديوان کيفري بين المللي، عمرالبشير، مصونيت سران در برابر صلاحيت کيفري خارجي، مواد ‎27 و 98 اساسنامه
نقد سياست کيفري تقنيني و قضايي ايران در جرم انگاري و تعيين کيفر شکار و صيد گونه هاي جانوري امين جعفري، اصغر احمدي گونه هاي جانوري، شکار و صيد، سياست کيفري تقنيني، سياست کيفري قضايي، جرم انگاري، تعيين کيفر
پيشگيري از جرايم خونين يقه سرخ ها شهرداد دارابي بزهکاران يقه سرخ، اختلالات رواني، قتل عمد، پيشگيري مرتکب مدار، پيشگيري  بزه ديده مدار
حضوري بودن محاکمه و استثنائات وارد بر آن در ديوان کيفري بين المللي محمد حسين رمضاني قوام آبادي
تروريسم و نظام عدالت کيفري: ديوان کيفري بين المللي يا دادگاه مختلط؟ حجت سليمي ترکماني تروريسم، نظام عدالت کيفري، ديوان کيفري بين المللي، دادگاه هاي مختلط، شعبه ويژه لبنان
رويکرد بزه ديده شناسي قانوني نسبت به بزه ديدگي جنسي زنان (با نگاهي به قوانين کيفري و رويه قضايي) عباس شيخ الاسلامي، فرهاد شاهيده بزه ديده شناسي قانوني، بزه ديدگي، جرايم جنسي، زنان، رويه قضايي
جرم نقض حقوق ناشي از ثبت علائم تجاري در حقوق ايران با نگاهي به موافقت نامه تريپس جعفر نظام الملکي، حسنعلي موذن زادگان
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهشنامه متین شماره 79 سال بیستم 1397 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تاثير زمان و مکان بر نشوز زوجه و ضمانت اجرايي آن با تکيه بر آراي امام خميني (س) سيدمحمد موسوي بجنوردي، طاهره محمدعلي ميرزايي تأثير زمان و مکان، عرف، تمکين، نشوز زوجه، ضمانت اجرايي
بررسي تطبيقي مرور زمان در فقه و حقوق کيفري ايران با رويکردي به نظرات امام خميني (س) اکبر رجبي، اعظم مهدوي پور، محمد اسحاقي مرور زمان، شکايت، تعقيب، صدور حکم، مجازات، مسائل فقهي، امام خميني
ضرورت بازنگري در ماده ‎28۶ قانون مجازات اسلامي ‎1392 بر اساس ديدگاه هاي امام خميني (س) امير وطني، نغمه فرهود افساد في الارض، محاربه،حد، تعزير، مجازات، اعدام
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری شماره 38 دوره چهاردهم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
چالش هاي قانوني نظارت ديوان محاسبات کشور در مقابله با فساد مالي و جرائم ناشي از آن در دستگاه هاي اجرايي مهري حقيقي … [و ديگران] نظارت، فساد مالي، تخلفات و جرايم، ديوان محاسبات کشور، دستگاه هاي اجرايي
شناسايي و غربالگري ژن هاي مستعد در بروز رفتارهاي مجرمانه به منظور پيشگيري از جرم مرضيه آقاسي، مسعود قادي پاشا غربالگري، ژن مستعد، اختلالات رفتاري، پيشگيري از جرم
نقش ديوان عدالت اداري در تحقق و تضمين حقوق شهروندي رسول يزداني، منوچهر توسلي نائيني بايسته هاي تصميم گيري، تصميمات اداري شخصي، حاکميت قانون، حقوق شهروندي، ديوان عدالت اداري
حق فسخ ناشي از پيش بيني نقض قرارداد در اصول قراردادهاي تجاري بين المللي، کنوانسيون بيع بين المللي کالا و حقوق ايران رسول قاسمي، محمدهادي مهدوي فسخ، پيش بيني نقض قرارداد، خيار تفليس، خيار تعذر تسليم، قاعده غرر، بناي عقلا
مبناي مسئوليت مدني ورزشکاران در مقابل اشخاص موضوع حقوق ورزش احمد يوسفي صادقلو، مژگان نصير زيان، حوادث ورزشي، مسئوليت، مسئوليت مدني، ورزشکار
مفهوم، جايگاه و کارکرد اصل مراقبت مقتضي در حقوق بين الملل کيفري (با تمرکز بر تعهد دولت ها به همکاري با ديوان کيفري بين المللي) زينب پورخاقان، رزا يعقوب پور، حميدرضا حيدرپور اصل مراقبت مقتضي، حقوق بين الملل کيفري، ديوان کيفري بين المللي، همکاري دولت ها، تعهد دولت ها
ميزان تاثيرگذاري قاعده لاضرر در تحقق خيار غبن علي محموديان، امين اماني، روح اله مرادي قاعده لاضرر، خيار غبن، منشا خيار، بقاي خيار، ماده ‎۴۲۱ قانون مدني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری شماره 39 دوره پانزدهم 1398 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جايگاه ايفاي نقش مقام اجراي مجازات ها در نهادهاي مبتني بر خروج موقت و مشروط زندانيان با مطالعه حقوق کيفري ايران، فرانسه و انگلستان مهدي اميري … [و ديگران] قاضي اجراي احکام، مرخصي از زندان، آزادي مشروط، آزادي موقت، نيمه آزادي
تحليل نظري جرايم عليه بشريت در پرتو يافته هاي جرم شناسي سميرا گل خندان جرايم عليه بشريت، نظريه هاي جرم شناختي، آنومي، جرم دولتي
پژوهشي فقهي، حقوقي در باب عقد عهدي و تمليکي (مطالعه تطبيقي در فقه اسلامي و حقوق موضوعه) آزاد فلاحي، غفور خوئيني عقد، عقد تمليک، عقد عهدي، عقد اذني، تعهد، تسليط، تمليک
درآمدي بر روش هاي آنلاين حل اختلاف (ODR) عباس ميرشکاري، محسن سليمي حل اختلاف، آنلاين، داوري، ميانجيگري
تبيين اصول شفاف سازي و آزادي اطلاعات به عنوان مولفه هاي حکمراني مطلوب در پرتو نظام حقوقي حاکم بر قراردادهاي دولت عصمت زکي زاده، منوچهر توسلي نائيني، محمدصادق احمدي شفاف سازي، آزادي اطلاعات، قرارداد، مشارکت و حکمراني مطلوب
تحليل نهاد ميانجي گري، بررسي تطبيقي حقوق ايران و فرانسه حميد رئوفيان نائيني، شهرام ابراهيمي ميانجي گري کيفري، بزه ديده، ترميم، رابطه اجتماعي، ميانجي گر
تحليل اجتماع مسئوليت مباشر و مسبب در قانون مجازات اسلامي مصوب سال ‎۱۳۹۲ از ديدگاه حقوق خصوصي رضا امين پور، علي محموديان چالبان، ام البنين درويش پوريان قانون مجازات اسلامي مصوب سال ‎۱۳۹۲، قانون مدني، اجتماع مباشر و مسبب، جنايت، حادثه، خسارت
نقش بزه ديده بر مسئوليت بزهکار در قانون مجازات اسلامي از منظر آموزه هاي بزه ديده شناسي علمي جمال بيگي، حکيمه يزداني بزه ديده، تقصير بزه ديده، مسئوليت کيفري، بزه ديده شناسي علمي، قانون مجازات اسلامي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
تحقیقات حقوقی آزاد شماره 39 سال یازدهم 1397 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي جايگزين هاي حبس در نظام قضايي ايران ( با تاکيد بر اصل تناسب ) محمد دشتباني روزبهاني… [و ديگران] تناسب، جرم، مجازات ها، جايگزين حبس، کيفردهي، تفريد قضايي
بررسي حقوقي نظارت بر صنعت بانکداري در عرصه جهاني شدن اقتصاد با تأکيد بر اقتصاد مقاومتي جعفر جمالي، حميد اسدي جهاني شدن، جهاني شدن اقتصاد، نظارت، تنظيم گري، دولت جمهوري اسلامي ايران، بانکداري
پديده ريزگردها در ايران و نحوه مديريت آن ها از منظر حقوق بين الملل مهدي جوهري ريزگردها، جمهوري اسلامي ايران، محيط زيست، آلودگي
تحولات نهاد اقدامات تأميني و تربيتي ابراهيم رجبي، محمد صادق چاووشي اقدامات تأميني و تربيتي، حالت خطرناک، اشخاص خطرناک واکنش حمايتي ، يشگيرانه
انواع مسؤوليت در جرايم مطبوعاتي با نگاه به تعدادي از دعاوي مطبوعاتي احمد غريبي، عيسي عليزاده مطبوعات، جرم مطبوعاتي، مسؤوليت مطبوعاتي
تحليل فقهي و حقوقي فرزند خواندگي دختران مجرد و زنان بي شوهر با تأکيد بر قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست مصوب ‎1392 زهرا ايرج زاده فرزند خواندگي، دختران مجرد، زنان بي شوهر، کودکان و نوجوانان بي سرپرست، کودکان و نوجوانان بدسرپرست
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
تحقیقات حقوقی آزاد شماره 40 سال یازدهم 1397 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نهاد دادسرا و تشکيلات آن در حقوق ايران و ديوان کيفري بين المللي طاهره عابدي تهراني، محمدرضا کوناني، رامين آريا دادسرا، دادستان، حقوق ايران، ديوان بين المللي کيفري
طرح تشويقي کارکنان شرکت: سهام تشويقي و سهام ترجيحي با مطالعه در نظام حقوقي انگلستان و ايران شقايق بهشتي… [و ديگران] سهام تشويقي، سهام ترجيحي، طرح تشويقي کارکنان
بررسي عوامل و مصاديق تشديد کيفر در قرآن و سنت مهدي چگني، محمد صادق آزادفر، محمد جواد پورحسيني تشديد، کيفر، سيره نبوي، سمت بزه کار
بررسي مباني حقوقي و نظري تعهدات گروه هاي مسلح معارض در مخاصمات داخلي فرنگيس منصوري گروه هاي مسلح معارض، قواعد بشردوستانه، مخاصمه داخلي، مسئوليت بين المللي
تعيين داوران و حدود اختيارات آنان در داوري تجاري بين المللي امين رستمي، مسعود زماني، منوچهر توسلي نائيني داوران، حدود اختيارات داوران، داوري تجاري بين المللي، قواعد ملي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
تحقیقات حقوقی آزاد شماره 41 سال یازدهم 1397 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
پيشنهادهاي گروه ويژه اقدام مالي و جايگاه نهاد مذکور در مبارزه بين المللي با جرايم اقتصادي امير سماواتي پيروز، سينا نجفي گروه ويژه اقدام مالي، سوئيفت، بانک مرکزي، تحريم، حقوق بشر
نقش دادرسي اساسي در حفظ و صيانت از انتخاب مردم: در آلمان و ايران محسن ايرج، خيرالله پروين دادرس اساسي، دادگاه قانون اساسي آلمان، شوراي نگهبان، نظارت و مهار
زمينه هاي تحقق مقررات زدايي در صنعت برق جمهوري اسلامي ايران زينب عصمتي، اعظم عدالتجو مقررات زدايي، اصل ‎44 قانون اساسي، برنامه هاي توسعه، صنعت برق جمهوري اسلامي ايران
پديده جنگجويان خارجي از منظر حقوق بين الملل افشين يوسفي، عليرضا آرش پور، مسعود راعي دهقي جنگجويان خارجي، حقوق بين الملل، کنوانسيون ژنو، پروتکل الحاقي
علل افزايش مطالبه مهريه از سوي زوجه در سال هاي ۹۵-‎۹۶ رضا بيرانوند، منصوره صاحبدل نيا مهريه، مطالبه مهريه، افزايش، عندالمطالبه، عندالاستطاعه
تحول مصونيت مقامات دولتي از صلاحيت کيفري محاکم خارجي فخرالدين سلطاني، جلال الدين شيرژيان جنايات بين المللي، مصونيت مقامات دولتي، ديوان بين المللي دادگستري، صلاحيت جهاني، حسن هابره
استقلال قضايي در حقوق ايران و انگليس وحيد خنداني، محمدباقر عامري نيا، قوام کريمي استقلال شخصي، استقلال سازماني، بي طرفي، دادرسي عادلانه
بررسي فقهي و حقوقي اشتراک ها و تمايز هاي بانکداري اسلامي در ايران و مالزي محمود عرفاني، عليرضا محمدي قراردادهاي بانکي، فقه و حقوق، ربا، بيع تورق
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
تحقیقات حقوقی آزاد شماره 42 سال یازدهم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
الزامات نهاد کشف جرم در رعايت اصل مشروعيت تحصيل دليل ناظر بر اقرار ساسان رضايي فرد، اکبر وروايي پليس، اصل مشروعيت تحصيل دليل، اقرار، الزامات
جايگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم شاپور محمدحسيني … [و ديگران] رکن قانوني، رکن معنوي، قصد مجرمانه، آگاهي و علم به قانون
مسئوليت مدني دولت ناشي از فقدان، نقص يا سوء کاربرد تجهيزات پزشکي سيدمحمود هاشمي … [و ديگران] مسئوليت مدني، دولت، حق درمان، تجهيزات پزشکي
اصول حقوقي حاکم بر داوري سازمان جهاني مالکيت فکري علي زارع، جمشيد ابراهيمي رامندي وايپو، داوري، اصل سرعت، سري بودن، اصل الکترونيکي شدن دادرسي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
تحقیقات حقوقی شماره 83 دوره بیست و یکم 1397 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بازخواني جايگاه وضعيت استنادناپذيري اعمال حقوقي با نگاهي به حقوق فرانسه سيدمصطفي محقق داماد، سعيد حقاني، علي ساعت چي استنادناپذيري، بطلان نسبي، شرايط شکلي اثباتي، وضعيت حقوقي قرارداد، وضعيت مراعي
صلاحيت اضطراري در حقوق بين الملل خصوصي رضا مقصودي پاشاکي اضطرار، حق دادرسي منصفانه، صلاحيت، نزاکت بين المللي
نگاهي انتقادي به تکثرگرايي حقوقي محمد راسخ، مهناز بيات کميتکي، سارا محمدي تکثرگرايي حقوقي، رويکرد کلاسيک، قانون دولت ساخت، قانون غيردولتي
تقدم کارآمدي اقتصادي بر سنت گرايي در اصلاحات جديد حقوق تعهدات فرانسه مهراب داراب پور، الهام انيسي حسن نيت، ثمن شناور، سبب معاملات، شفاف سازي و تعهد به ارائه اطلاعات، قرارداد بي زمان، وعده يکجانبه قرارداد
تحليل پديده حيوان آزاري در فقه اماميه و حقوق ايران محمد محسني دهکلاني، علي رضانژاد حيوان، حيوان آزاري، شرع، قانون
بررسي موردي مقررات قانون حمايت از خانواده بر مبناي اصول و قواعد آيين دادرسي مدني مصطفي السان، ليلا نجفي زاده، مسعود جليلي آذر اصول و قواعد دادرسي، دادگاه خانواده، سازش، شناسايي و اجراي احکام
تئوري نمايندگي در پرتو فلسفه سياسي و حقوق عمومي حسن خسروي اراده عموم، حاکميت مردم، دموکراسي، نظريه نمايندگي، نماينده
تحليل و نقدي بر ابعاد ضمانت اجراهاي رقابتي در قلمرو مالکيت هاي فکري ابراهيم رهبري توافقات ضدرقابتي، حقوق انحصاري، حقوق رقابت، حقوق مالکيت فکري، ضمانت اجراهاي رقابتي
مطالعه تطبيقي دعواي نمونه در حقوق آلمان و ايران ناهيد صفري، محمد مولودي، بيژن حاجي عزيزي حقوق آلمان، حقوق مصرف کننده، دعواي دسته جمعي، دعواي نمونه، قانون کپموگ
مباني و ريشه هاي شکل گيري نظريه مصلحت دولت فردين مرادخاني دولت مدرن، ضرورت، مصلحت دولت، منفعت
مقايسه تطبيقي حق جايگزيني در تامين مالي پروژه محور با نهادهاي سنتي حقوق مدني لعيا جنيدي، مجيد غمامي، محسن عليجاني انتقال قرارداد، تامين مالي، تبديل تعهد، حق جايگزيني، قرارداد مستقيم
مطالعه تطبيقي مفهوم و کارکرد دوست دادگاه در حقوق ايران و کامن لا حميد ابهري، مهدي فلاح خاريکي دوست دادگاه، سازمان مردم نهاد، نظريه مشورتي
مطالعه تطبيقي حق حيات جنين در اسلام و غرب عيسي عليزاده، احمد غريبي اجهاض، اسقاط عمدي، جنين، حق حيات، سقط جنين
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
تحقیقات حقوقی شماره 84 دوره بیست و یکم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
موازنه آرمان عدالت کيفري و موازين حقوقي: اعمال صلاحيت ديوان بين المللي کيفري نسبت به اتباع دولت هاي غيرعضو ابراهيم بيگ زاده، سيدمحمدعلي عبداللهي اصل تابعيت منفعل، ديوان بين المللي کيفري، صلاحيت جهاني، صلاحيت سرزميني، صلاحيت شخصي
تحليل ماهيت قرارداد توزيع بين المللي و وضعيت آن در نظام حقوقي ايران عبدالحسين شيروي، مرضيه نيکويي قرارداد اجرايي، قرارداد توزيع بين المللي، قرارداد چارچوب، قرارداد کلان
بررسي مسئوليت بين المللي دولت ها در قبال اعمال گروه هاي تروريستي سيدعلي هنجني، سعيد فرهادنيا دولت، سببيت، گروه هاي تروريستي، مسئوليت
شناخت نهاد پسينگ آف در نظام کامن لا و تطبيق با حقوق ايران سعيد حبيبا، فاطمه صادقي پسينگ آف، حقوق نوشته، رقابت غيرمنصفانه، علامت تجارتي، کامن لا
قرار بازداشت موقت در رويه دادگاه اروپايي حقوق بشر و مقايسه آن با ضوابط ناظر بر اين قرار در قانون آيين دادرسي کيفري ‎۹۲ نسرين مهرا، محمدمهدي برغي آيين دادرسي کيفري، دادگاه اروپايي حقوق بشر، سلب آزادي، قرار بازداشت موقت
معيارهاي اعمال صلاحيت قضايي بر شرکت هاي چند مليتي سيدقاسم زماني، محمدمهدي شاماني حقوق بشر، شخصيت حقوقي، شرکت چند مليتي، صلاحيت قضايي
خسارات حداقلي: مانعي براي توسعه نظام خوداجراي قراردادها در حقوق ايران عبدالهادي وحيدي فردوسي، شهرزاد حدادي انواع خسارات، خسارات کامل، ضوابط ارزيابي خسارات، نظام خوداجراي قراردادها
اصول بنياين اخلاق عمومي در تحديد حقوق و آزادي هاي فردي محمدرضا ويژه، رضوان پويا اخلاق عمومي، تحديد حقوق و آزادي هاي فردي، حقوق فردي
بزه ديده شناسي قضايي (قانوني) عباس شيري بزه ديده شناسي قضايي، بزه ديدگي، تحقيقات مقدماتي، نيم رخ جنايي، طبقه بندي جرم، ارزيابي تقصير بزه ديده
رويه قضايي به منزله منبع حقوق علي اسلامي پناه ديوان عالي کشور، ديوان عدالت اداري، راي وحدت رويه، رويه قضايي، منابع حقوق
تاييد خاموش و پاره اي مباحث آن در حقوق اعتبارات اسنادي ماشاءاله بناء نياسري اعتبار اسنادي، تاييد، تاييد خاموش، حق رجوع
مولفه هاي حضانت در بستر مصالح عاليه کودک مريم غني زاده بافقي، زهرا غني زاده بافقي حضانت، قوانين داخلي، کميته حقوق کودک، مصالح عاليه کودک
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق اداری شماره 16 سال ششم 1397 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
کاوشي در نظام حقوق اداري صدور مجوز هنرهاي نمايشي در ايران وحيد آگاه تئاتر، حقوق اداري صدور مجوز، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مميزي تئاتر
نظريه هاي مربوط به ماهيت حقوق اموال عمومي محمد جواد رضايي زاده، مهدي بابايي اموال عمومي، اموال دولتي، نظريه اختصاص، منفعت عمومي، خدمت عمومي، مالکيت دولت، مالکيت عمومي
کژتابي مفهومي نظارت در نظام حقوقي ايران جعفر شفيعي سردشت، علي اکبر گرجي ازندرياني، جواد فاضلي نژاد کژتابي، نظارت، کنترل، پاسخگويي توضيحي، پاسخگويي اصلاحي
بررسي علمي و عملي قانون تعيين تکليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري حسن علي عبدالهي، محمد بهنام قانون، آب، بهره برداري، مجوز، منابع طبيعي
آسيب شناسي همکاري ميان سازماني در حفاظت محيط زيست در حقوق اداري ايران مسعود فريادي همکاري سازماني، مشارکت محيط زيستي، حقوق اداري محيط زيست، قوق محيط زيست
مطالعه اي در ساختار و صلاحيت آمبود زمان درنظام حقوقي ترکيه و پاکستان علي محمد فلاح زاده، اميرحسين رستگار مقدم، محسن شريعتي آمبود زمان، ساختار، صلاحيت، ترکيه، پاکستان
ارزيابي جايگاه مولفه هاي حقوق فرهنگي در نظام توسعه فرهنگي کشور اسماعيل کاوسي توسعه فرهنگي، حقوق فرهنگي، آزادي فرهنگي، دسترسي به فرهنگ، تساوي حقوق و حق انتخاب هويت
صلاحيت ديوان محاسبات کشور در پاسداري از بيت المال با نگاهي به نقش نظارت ديوان بر شهرداري ها فردين مرادخاني، فرشيد بنده علي اعتبار مصوب، مالکيت عمومي، وجوه عمومي، نهاد شهرداري، ديوان محاسبات
تحليل اقتصادي حقوق: تامين حداقل رفاه، تقليل اختلاس آيت مولايي تحليل اقتصادي حقوق، حداقل رفاه، فساد، اختلاس، کارگزار بخش عمومي
نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان سيد مجتبي واعظي، سيد محمد حسيني عمل اداري، مقرره گذاري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، مجلس خبرگان
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق اداری شماره 17 سال ششم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نقش مشارکت شهروندان و کارمندان در تصميم‌گيري هاي اداري مطلوب نادر ميرزاده کوهشاهي، حسن رضايي مشارکت شهروندان، مشارکت کارمندان، تصميمات اداري

نظام اداري مطلوب، حق استماع

ضرورت توسعه قلمرو اجرايي قانون برگزاري مناقصات پس از اجراي سياست هاي کلي اصل ‎۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبدالرضا برزگر، تهمينه رحماني
تحليل نظارت انتظامي بر ماموران مالياتي در پرتو اصول دادرسي مالياتي مهدي رضايي، محسن شريعتي ماليات، مامور مالياتي، نظارت انتظامي، تخلفات، دادرسي مالياتي
خصوصي سازي خدمات عمومي در نظام حقوق اقتصادي ايران، فرانسه و انگلستان حيدر محمدنژاد خصوصي سازي خدمات عمومي، سيستم دولتي، سازمان خصوصي سازي
نقش نظام اداري در ارتقاي نظام پاسخگويي (مورد مطالعه: ادارات کل استان تهران) غلامحسين مسعود… [و ديگران] بوروکراسي، سلسله مراتب سازماني، قوانين و مقررات

تخصص گرايي و پاسخگويي

نظارت اساسي دادگاه عالي قانون اساسي مصر بر اعمال يک جانبه اداري جواد تقي زاده، مرتضي نجابت خواه، وحيد باکويي کتريمي قانون اساسي، دادگاه عالي قانون اساسي، نظارت اساسي، اعمال يکجانبه اداري، مصر
حمايت از حقوق زباني در رويه ديوان اروپايي حقوق بشر سيد احمد حبيب نژاد، زهرا دانش ناري
حق برخورداري از وکيل در رسيدگي هاي اداري در ايران و فرانسه سعيد خاني والي زاده حق داشتن وکيل، رسيدگي اداري، حقوق دفاعي، حقوق اداري، ديوان عدالت اداري
تحليل حقوقي چالش هاي نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي بر مصوبات قوه مجريه بابک درويشي، فرشته کاظم زاده نظري نظارت، مصوبات قوه مجريه، رئيس مجلس شوراي اسلامي، ملغي الاثر، مصوبات دولتي
امکان سنجي تراکم زدايي از تهران با اجرايي نمودن انتقال يا تفکيک پايتخت (مطالعه تطبيقي برخي کشورها) محمد زرشگي تراکم زدايي از تهران، انتقال پايتخت، تفکيک پايتخت، اندازه دولت، تمرکز سياسي-اداري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق بشر شماره 2 (پیاپی 24) جلد دوازدهم 1396 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
رابطه بين حقوق بشر و صلح؛ دو مفهوم اشتباه در اسلام و غرب اولريش استين وورث عدالت، مفاهيم ذاتي  حقوق بشر، برداشت‌هاي اشتباه، قانون‌گذاري غير الاهي، اسلام و غرب
حق بر حاکميت بي طرف؛ دين، دولت و مسئله انطباق با حقوق بشر جرون تمپرمن دموکراسي، رابطه دولت-مذهب، حق بر حاکميت بي طرف، حق آزادي مذهب
محدوديت هاي آزادي دين و بيان در خصوص ارتداد براساس فقه سنتي مسلمانان و حقوق بشر بين المللي کامران هاشمي ارتـداد، آزادي  درون دينـي، آزادي  بيـان، اسـلام، فقـه سنتـي
آيا حقوق بشر بدون دين به سامان مي رسد؟ زيگفرايد ون دووفل رابطه حقوق بشر و دين، نگاه سنتي و سکولار، ماهيت حقوق بشر، پيشينه ديني
حق شرط هاي اسلامي بر معاهدات حقوق بشري و جهان شمولي حقوق بشر در محدوده الگو واره هاي فرهنگ نسبي گرايي احمد علي سواد معاهدات حقوق بشـر، جهان شمولـي، حق شرط، اسلام، نسبي گرايي
مشارکت افـراد و جوامع دينـي در صلح سازي و حقوق بشر دن وسنر جوامع ديني، فرآيند صلح سازي، مشارکت، تشکلات مذهبي، کشورهاي در بحران
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق پزشکی شماره 47 سال دوازدهم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي مستندات منشور حقوق بيمار بر مبناي آموزه هاي ديني (قرآن و روايات) مهديه غني زاده، محمدرضا کيخا، حسين خاکپور منشور حقوق بيمار، کادر درماني، بيمار، حق
تجمع اسباب در خسارات پزشکي سهيلا جوادي، عباس کريمي تعدد سبب، خسارت پزشکي، مباشر، متلف، مسبب، تجهيزات پزشکي، کالاي پزشکي
ماهيت و صلاحيت هاي کميسيون ماده ‎20 با تمرکز بر نظام حقوقي داروخانه ها در پرتو رويه قضايي ديوان عدالت اداري ذبيح الله واحدي، عادل شيباني، زهرا بيدار بهداشت و سلامت عمومي، صلاحيت تشخيصي، نظام حقوقي داروخانه ها، رويه قضايي ديوان عدالت اداري
تعيين حدود صلاحيت پزشکي قانوني، در کشف جرائم منافي عفت احمد مرتاضي، امير اميران بخشايش، توحيد دهقان ديزجي جرائم منافي عفت، پزشکي قانوني، حدود صلاحيت، کشف، کارشناسي، دادگاه
مطالعه تطبيقي آثار مالي تدليس در باروري هاي پزشکي در حقوق ايران و انگليس محسن صفري، فائزه آخوندي باروري هاي پزشکي، تدليس، ارث، نفقه، خسارت مادي، خسارت جسماني، خسارت معنوي
مسووليت متخصصين سرطان نسبت به اطلاع رساني به بيماران سرطاني درباره روش هاي حفظ باروري نازيلا تقوي، رضا عماني ساماني آگاهي، انجماد جنين، تخمدان، مبتلايان به سرطان، مسووليت قراردادي
مطالعه تطبيقي جرائم زيست فناورانه در حقوق ايران و انگلستان رضا وطن خواه، علي نجفي توانا، محمود عباسي زيست فناوري، حمايت کيفري، نظام کيفري ايران، نظام کيفري انگلستان، شبيه سازي انسان، محصولات تراريخته
تاملي پيرامون ماهيت حقوقي ضمان ناشي از خطاي در تشخيص قبل از تولد با نگاهي به حقوق انگلستان الهه پارسا … [و ديگران] آزمايش تشخيص قبل از تولد، ضمان، پزشک، مراکز درماني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوقی بین المللی شماره 59 سال سی و پنجم 1397 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
پيامدهاي خوانش دستور گرايانه از حقوق بين الملل عباسعلي کدخدايي، امير مقامي دستورگرايي، حقوق بين الملل، سلسله مراتب هنجاري، تفسير، حاکميت، حکمراني بين المللي
حقوق اتحاديه اروپا و معاهدات سرمايه گذاري اعضا؛ با تاکيد بر پيمان ليسبون سيدجمال سيفي، علي حسنخاني پيمان ليسبون، موافقت نامه هاي دوجانبه سرمايه گذاري، کميسيون اروپا، قضيه ميکولا
رعايت حقوق بين الملل بشردوستانه از سوي روبات نظامي خودفرمان و مسئوليت ناشي از اقدامات آن ها اميرحسين رنجبريان، وحيد بذار روبات نظامي، حقوق بين الملل بشردوستانه، مسئوليت، مخاصمات مسلحانه، روبات خودفرمان
نقش شرط فراگير در حل و فصل اختلافات سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان در پرتو رويه داوري ايکسيد توکل حبيب زاده، عفيفه غلامي شرط فراگير، معاهدات سرمايه گذاري، قراردادهاي سرمايه گذاري، رويه داوري، ايکسيد
بهره برداري اشخاص خصوصي از اموال خارج از حاکميت دولت ها و سازوکارهاي مرتبط محسن اسماعيلي، سيدعلي اصغر رحيمي درياهاي آزاد، جو، ماوراي جو، قطب جنوب، ميراث مشترک بشريت، اشخاص خصوصي، مقام بين المللي اعماق درياها
مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر در نظام حقوقي ايران بر اساس موازين حقوق بين الملل بشر؛ حذف يا ابقاء محمدعلي صلح چي، شهريار نصيري جرايم مواد مخدر، مجازات اعدام، حقوق بين الملل بشر، حذف اعدام، حق حيات، مواد مخدر
جايگاه حق بر حداقل رفاه اجتماعي در نظام بين المللي حقوق بشر صابر نياوراني، اکبر ايزدي حقوق بشر، حق بر حداقل رفاه، رفاه اجتماعي، فقر
قابليت تعقيب سران گروه تروريستي داعش در ديوان کيفري بين المللي شهرام زرنشان، سيدحسين ميرجعفري تعقيب، داعش، تروريست، ديوان کيفري بين المللي، صلاحيت
معيار معقول بودن در اساسنامه ديوان کيفري بين المللي و تبيين آن از سوي شعب مقدماتي ابوالفتح خالقي، زهرا ساعدي ديوان کيفري بين المللي، معقول بودن، بررسي مقدماتي، دستور جلب (قرار بازداشت)، تاييد اتهام
تداوم عدالت تبعيض آميز و مناسبات حقوقي ديوان کيفري بين المللي و شوراي امنيت عبدالحسين برزگرزاده، عاطفه اميني نيا صلح و امنيت بين المللي، بي کيفري، جرايم بزرگ، محاکم کيفري بين المللي، شوراي امنيت
چارچوب حقوقي سازمان جهاني تجارت از منظر تئوري بازي در حقوق بين الملل حجت خدايي فام، عليرضا آرش پور تئوري بازي در حقوق بين الملل، آزادسازي تجارت، تقلب در بازي آزادسازي تجارت، قالب رفتاري آزادسازي تجارت، ساختار حقوقي سازمان جهاني تجارت
تعارض قوانين در حمل و نقل چند وجهي کالا نگار روخ چکاو، اعظم انصاري تعارض قوانين، قرارداد حمل و نقل بين المللي، حمل و نقل چند وجهيف قانون حاکم
قانون حاکم در دعاوي بين المللي مالکيت فکري مرتضي عادل حقوق مالکيت فکري، تعارض قوانين، قانون حاکم، حقوق بين الملل خصوصي، نقض حق، تابعيت، اقامتگاه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
دانش حقوق مدنی شماره 2 (پیاپی 14) سال هفتم 1397 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
قرارداد حمل و نقل هوايي در حقوق ايران رسول ابافت پروتکل لاهه ‎۱۹۵۵، قرارداد حمل و نقل هوايي، کنوانسيون ورشو ‎۱۹۲۹، متصدي حمل و نقل هوايي، مسئوليت
مفهوم اصل حقوقي و مقايسه آن با قاعده حقوقي (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و فرانسه) علي عباس حياتي اصول حقوقي، اصول کلي حقوقي، اصول بنيادين حقوقي، قواعد حقوقي
تعديل قضايي قرارداد بر مبناي عدم تعادل اقتصادي آن در حقوق ايران، حقوق آمريکا و اسناد بين المللي احمد يوسف زاده، مهدي سخنور، سروش رستم زاده اصلي اصاله البقا، انحلال قرارداد، تعديل قضايي، عدم تعادل اقتصادي
مقايسه حقوق ناشي از ثبت علامت تجاري در حقوق ايران و فرانسه محمدحسين کريمي، عباس کريمي ثبت علامت تجاري، حق انحصاري، اجازه بهره برداري، انتقال علامت تجاري، انصراف ازعلامت
ارث حساب هاي مجازي عباس ميرشکاري حريم خصوصي، مال، ارث، اطلاعات
بازپژوهي پيرامون مفهوم و مباني فقهي – حقوقي قاعده مقابله با خسارت ميلاد مشايخ، غفور خوئيني، ابوالحسن مجتهد سليماني زيان ديده، تکليف، حق، مقابله با خسارت، تفريط
واکاوي مباني فقهي و حقوقي مطالبه خسارت تاخير تاديه حقوق کارمندان دولتي محمدحسين جوادي، رضا نيک خواه سرنقي، صالح نوري خسارت، مطالبه خسارت، تاخير تاديه، حقوق کارمندان، دين
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
دانش حقوق عمومی شماره 2 (پیاپی 14) سال هفتم 1397 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
رابطه ي دموکراسي و دادرسي اساسي (مطالعه ي موردي آمريکا) فردين مرادخاني، يونس فتحي اصل اکثريت، حاکميت قانون، پدران قانون اساسي، دادرسي اساسي، دموکراسي
مفهوم قانون گذاري در آراي فقهي و حقوقي سيد محمد باقر صدر حسين اميني پزوه، سيد عليرضا حائري، حامد نيکونهاد حکم شرعي، حکم منطقه الفراغ، سيد محمدباقر صدر، قانون گذاري، نهاد سياسي
رهيافت مولف گرا در تفسير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سجاد افشار تفسير قانون اساسي، شوراي نگهبان، قصد گرايي، غايت گرايي، مولف گرايي، نظريه ي رسمي تفسير
الگوي تبليغات انتخاباتي ايران در پرتو مولفه هاي تبليغات انتخاباتي شايسته سيد احمد حبيب نژاد، حديثه داوودي اصول تبليغات انتخاباتي، آزادي هاي سياسي، تبليغات انتخاباتي، نظارت بر تبليغات، هزينه هاي تبليغاتي
در آمدي تطبيقي بر ضرورت توسعه ي دعاوي کامل در حقوق اداري ايران مسلم آقايي طوق حقوق اداري، دعاوي اداري، دعواي کامل، دعواي ابطال، ديوان عدالت اداري
سازوکار مطلوب نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر مقررات دولتي از بستر نظارت ديوان عدالت اداري خيرالله پروين، محمد امين ابريشمي راد ديوان عدالت اداري، فقهاي شوراي نگهبان، مقررات دولتي، نظارت قانوني، هيات عمومي ديوان
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
دانش و پژوهش حقوقی شماره 1 سال چهارم 1397 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ابطال مزايده در قانون اجراي احکام مدني و آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي خليل احمدي، عليرضا احمدي مزايده، محکوم له، محکوم عليه، بطلان مزايده
تاثير گذشت شاکي در فرآيند دادرسي و تعيين مجازات نغمه فرهود گذشت، شاکي، جرم، غير قابل گذشت، قابل گذشت، مجازات
ماهيت جرم طيبه فعال، محمد هادي صادقي جرم، نسبي نگر، ذات باور، مصالح و مفاسد
نوآوري هاي آيين دادرسي کيفري مصوب ‎1392 درباره حقوق دفاعي متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي رجب گلدوست جويباري، عليرضا ميرکمالي، ژاله قبلي متهم، حقوق متهم، حقوق دفاعي، حقوق دفاعي متهم، دادرسي منصفانه
تاثير انحلال موسسه بيمه بر پروانه بيمه گري پژمان محمدي، ناهيد بني رشيد موسسه بيمه، روانه بيمه گري، انحلال موسسه، تاثير انحلال، ابطال پروانه
موانع حقوقي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت سيد محمد حسن ملائکه پورشوشتري، کامل حميد سازمان جهاني تجارت، موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات)، موانع حقوقي الحاق، قوانين و مقررات داخلي، اصلاح و بازنگري قوانين
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
دیدگاه های حقوق قضایی شماره 82 دوره بیست و سوم 1397 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
از حقوق بشر تا حقوق شهروندي؛ از فاعليت تا مشارکت مهناز بيات کميتکي، زين العابدين يزدان پناه، مهدي بالوي حقوق بشر، حقوق شهروندي، فاعليت هنجاري، مشارکت سياسي
ماهيت مديريت جريان داوري توسط مراکز داوري و قانون حاکم بر آن مهدي حدادي مرکز داوري، مديريت جريان داوري، محکمه داوري، اصول دادرسي عادلانه، دادگاه داخلي
ارزيابي دفاع مشروع پيشگيرانه عليه تروريسم محمود جلالي، رضا زبيب تروريسم، دفاع مشروع، تفسير، رويه دولتي، منشور ملل متحد
مطالعه تطبيقي تحول مفهوم جرم سياسي در حقوق ايران و غرب قدرت الله رحماني جرم حکومتي، جرم سياسي، قانون اساسي، حقوق ايران، مطالعه تطبيقي
جبران خسارت متهم توسط دولت در فرايند عدالت کيفري ايران منصور رحمدل متهم بي گناه، جبران خسارت، حق، حکومت
امکان سنجي انتقال شرط و موافقت نامه داوري سيامک ره پيک، مجيد عزيزياني شرط داوري، انتقال قراردادي، انتقال قهري، موافقت نامه
شناسايي و چالش هاي تعقيب کيفري با نگاهي به حقوق انگلستان مهدي شيداييان، يزدان نصرتي تعقيب کيفري، جايگزين هاي تعقيب کيفري، مقام تعقيب، تعقيب در انگلستان
مسئوليت مدني مستودع و شرط تغيير ميزان آن در حقوق ايران و فرانسه عليرضا فصيحي زاده، عباس نيازي مستودع، امين، مسئوليت مدني، وديعه، تقصير
تحليل رويه قضايي پيرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدني بانکي به منظور تسويه تسهيلات قبلي عباس کريمي، سيدابوالقاسم نقيبي، علي رضا حسين بيکي مشارکت مدني، بانکداري اسلامي، قصد طرفين، بطلان
دفاع شکلي در دادرسي مدني محمد مولودي، مهدي حمزه هويدا دفاع، دفاع شکلي، ايراد، دفاع ماهوي، دادرسي مدني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
دولت پژوهی شماره 15 سال چهاردهم 1397 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مسائل سياستي بدخيم و لزوم بازنگري راهبردي در الگوهاي سنتي روابط دولت ـ ملت در ايران علي کريمي (مله) مسائل بدخيم، ايران، روابط دولت ـ ملت، راهبرد همکارانه
بررسي انتقادي مناسبات حکومت و مردم آراء خواجه نظام الملک، با تاکيد بر مفهوم عدالت و قدرت نيره دلير خواجه نظام الملک، حاکم ـ دولت، مردم، عدالت، ظلم، قدرت
مسئله مشروعيت در نظريه مردم سالاري ديني آيت الله خامنه اي محمد باقر خرمشاد، پرويز اميني مردم سالاري ديني، مشروعيت، الگوي تک ساحتي، الگوي چند ساحتي، آيت الله خامنه اي
بازسازي نظريه دولت نزد ژيل دلوز احمد خالقي دامغاني، محسن جمشيدي دولت، حرکت، امر مجازي، امر بالفعل، هستي شناسي
بررسي بي ثباتي سياسي و ائتلاف هاي دولت سوز در مصر پسا انقلابي بر مبناي نظريه بازي ها فائز دين پرستي صالح، زهرا رمضاني ثبات سياسي، ائتلاف سياسي، مصر، نظريه بازي ها، کنش جمعي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
صیانت از حقوق زنان شماره 13 سال چهارم 1397 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مباني حقوق بشر در انقلاب اسلامي ايران با تاکيد بر اسناد بين المللي همت اله شمولي حقوق بشر، انقلاب اسلامي ايران، اسناد بين المللي، آيات قرآن
بررسي کم توجهي هاي موجود به حقوق مادران در قوانين داخلي و بين المللي با توجه به حقوق مادران در قرآن کريم مهدي منتظر قائم، محمود شفيعي حقوق مادران، حقوق خانواده، کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان، فمينيسم
بررسي مولفه هاي حقوق شهروندي و تاثير آن بر صلح در جامعه عباسقلي عسگريان… [و ديگران] صلح، شهروند، جامعه، آلفاي کرونباخ، حقوق
حجاب؛ احقاق يا نقض حقوق شهروندي زن هاشم هاشم زاده هريسي، فريبا پروينيان حقوق شهروندي، حجاب، زنان، حکومت اسلامي، صيانت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
صیانت از حقوق زنان شماره 14 سال چهارم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
حق شرط کشورهاي اسلامي و اروپايي بر کنوانسيون رفع اشکال هرگونه تبعيض عليه زنان در چارچوب نظام حقوقي حق شرط و موازين مرتبط به آن هيبت الله نژندي منش، سارا داورپور
واکاوي نقش اسرائيل در انتشار و بازتوليد نژادپرستي در محيط بين الملل محمدرضا اقارب پرست، آزاده زينوند لرستاني
حمايت از کارگران زن در پرتوي مفهوم کار شايسته: بررسي حقوق ايران و هند زهرا دانش ناري
مداخله بشردوستانه شوراي امنيت در محيط زيست از منظر حقوق بين الملل محمدرضا امينيان
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
فقه پزشکی شماره 33-32 سال نهم 1396 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مشروعيت حفظ باروري با استفاده از روش انجماد گامت نازلي محموديان، سيدمحمدرضا آيتي، محمود عباسي باروري، انجماد، گامت
ارزيابي فقهي انجام تحقيقات پزشکي بر روي انسان و حيوان ميثم خزائي پزشکي، تحقيقات پزشکي، انسان، حيوان
مفهوم شناسي مادر در باروري به روش مادر جانشين سعيد نظري توکلي، ميثم احمدي مادر، مادر جانشين، ناباروري
امکان سنجي فقهي توليد فرآورده حلال از اجزاي حرام، بررسي موردي: خون سيدمصطفي اختراعي طوسي، حسين ناصري مقدم فرآورده حلال، فرآورده حرام، استحاله، استهلاک، تبدل موضوع، خون
رابطه جنسي نامتعارف شوهر با زوجه از منظر فقه، حقوق و رويه قضايي سيدعليرضا ميرکمالي … [و ديگران] رابطه جنسي، رابطه جنسي نامتعارف، فقه، حقوق، رويه قضايي
واکاوي حکم پيوند عضو قصاص شده به خود  جاني (نقد ماده ‎446 ق.م.ا) حميد مسجدسرائي، اعظم نظري عضو، قصاص، جاني، پيوند عضو
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 69 سال بیست و سوم 1397 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
حمايت از زنان در مقابل خشونت جنسي (واکاوي اسناد نسل هاي چهارگانه محاکم بين المللي کيفري) محسن قدير، زهرا مهدوي، محمد ستايش پور حمايت از زنان، خشونت جنسي، نسل هاي محاکم بين المللي کيفري، بدون کيفر ماندن، سازوکارهاي حقوقي بين المللي
مذاکرات پيش از عقد در نکاح؛ از ماهيت تا تاثير حقوقي محمد صادقي مذاکرات پيش از عقد، عقد نکاح، شرط، قول و عهد، عرف، روش هاي جايگزين حل اختلاف
بررسي فقهي پنهان کاري و اظهار خلاف اسرار پيشاازدواج در فرايند خواستگاري حميد رفيعي هنر، علي بيات پنهان کاري، اظهار خلاف واقع، تدليس، کذب، روابط پيشاازدواج
ماهيت حقوقي طلاق توافقي در نظام حقوقي ايران سيدمحمدتقي علوي، مهدي اشرفي طلاق، طلاق توافقيآ خلع، مبارات
دعاوي زوجين در رجوع بنت الهدي جعفري نجف آبادي، علي تولايي رجوع، زمان عده، مطلق، دعاوي زوجين
بررسي فقهي – حقوقي ثبت نکردن ازدواج در دفاتر اسناد رسمي ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، فرزانه اسکندري ثبت ازدواج، جرم، ضمانت اجرايي، قانون مجازات اسلامي، قانون حمايت خانواده
مداخله کيفري در حوزه خانواده در پرتو مباني شاخص جرم انگاري محمدباقر مقدسي، جواد يزداني خانواده، مباني جرم انگاري، اصل آسيب، مداخله کيفري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
کانون وکلای دادگستری مرکز شماره پیاپی 240 سال هفتادم 1397  
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
اجلاس سالانه کانون وکلاي بين المللي IBA کارن روحاني
ظرفيت هاي ناشناخته اداره معاضدت نصرالله قهرماني
نقد تبصره ماده ‎۴۸ قانون آيين دادرسي کيفري: موانع تقنيني، قضايي و مديريتي علي نجفي توانا
نقد طرح دو فوريتي اعاده اموال نامشروع مسئولان سيد محمود کاشاني
سهم وکيل در برقراري موازنه ميان حق، قدرت و قانون گودرز افتخار جهرمي
مفهوم و موارد فسخ قرارداد کار حميدرضا پرتو، امين عباسي فسخ قرارداد کار، قانون کار، کارفرما، کارگر، خاتمه قرارداد
بررسي تطبيقي اشتباه در پرداخت دين، پيش از اجل حسين رمضاني، رقيه ابراهيم پور امام
ريسک هاي پروژه و تخصيص آنها در اسناد و مدارک ترجمه و تدوين محمد مهدي اسدي تامين مالي پروژه، حاميان، وام دهندگان، ريسک هاي پروژه، قراردادهاي تجاري، تخصيص ريسک ها در اسناد و مدارک و پروژه
نگاهي به مباني اخلاقي تصميم گيري وکلاي دادگستري محمد جواد موحدي وکيل، وکالت، موکل، پيامدگرايي، فضيلت گراييف وظيفه گرايي
خودرو سازي يا جان بازي: نگاهي به دو دادنامه درباره تعهدات و مسئوليت شرکت خودروساز محمد حسين شهبازي، علي صابري
نقد راي پرونده تلگرام: محروميت اکثريت براي حفظ آزادي اقليت! ابوذر نصرالهي
ايفاي دين از سوي شخص ثالث عباس ميرشکاري
خرد دادگري محمدرضا عظيمي
حق دادخواهي در شاهنامه فردوسي عباس ايماني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مبانی فقهی حقوق اسلامی شماره 21 سال یازدهم 1397 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
واکاوي موجبات ايجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامي محمد رسول آهنگران، امير احمدي حق، ارتفاق، موجبات ايجاد، اماميه، اهل سنت
بررسي اعتبار نظر کارشناسي يا اهل خبره در اصول فقه حسين حيدري، سيامک بهارلويي، هرمز اسدي کوهباد خبره، حجيتف قول لغوي، بناء عقلا
تحليل تفاوت هاي حقوق زنان در فقه اماميه و ماده ‎۱۶کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان (با تمرکز بر حقوق يکسان زوجين در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن) مهناز سليمي، سيد محمد رضا آيتي، سيد هادي مهدوي حق، طلاق، کنوانسيون رفع تبعيض
بررسي فقهي حقوقي تجسس و موارد استثنايي آن سيد هادي صالحي، سيد مهدي سيد مهدي صالحي، رضا نيکخواه سرنقي حريم خصوصي، فقه، جاسوسي، تجسس، نظام اسلامي، جايز
نقش کتبي يا لفظي بودن قراردادها در امنيت شغلي از ديدگاه فقهي محمد صادق علمي، طيبه بلوردي طيبه بلوردي قرارداد، امنيت شغلي، قرارداد کتبي، قرارداد لفظي
مباني قاعده ابطال ناپذيري خون محترم با رويکردي به قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، طيبه احمدي ديه، بيت اضلمال، لايبطل دم امر مسلم، صندوق تامين خسارت بدني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مبانی فقهی حقوق اسلامی شماره 22 سال یازدهم 1397 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي فقهي تاثير تکرار جرم بر مجازات در مباحث حدود با تاکيد بر ديدگاه فيض کاشاني در مفاتيح الشرائع عباس تقوائي، حسين صابري، حسين ناصري خاکي حدود، تکرار عمل منجر به حد، تشديد مجازات
بررسي مباني فقهي حقوقي اعاده حيثيت در امور کيفري فرانک حيدري دهاقاني، محمد نوذري اعاده حيثيت، متهم، مجرم، محکوم، حکومت
شناخت علت در سرايت حکم از نص به موارد ديگر از نظر مذاهب اسلامي طه سميعي، سيد حسين واعظي کشف ملاک، مذاهب اسلامي، قياس، نص، اجماع
ممنوعيت مطلق شکنجه در نظام اخلاقي فايده گرا سيد حسين عليزاده طباطبايي، رحيم نوبهار، سيد محمدرضا آيتي شکنجه، ممنوعيت مطلق، سودانگاري اخلاقي، استدلال شيب لغزنده
واکاوي عقد رهن (از حيث لزوم و جواز) در فقه و قانون مدني مهدي معظمي گودرزي، مجيد رضا شيخي نصرابادي رهن، قبض، عقد لازم، عقد جايز، عقود عين
نگاه واقع گرايانه به فلسفه کيفر در حقوق اسلامي و جايگاه پيشگيري در آن سيد محمود مير خليلي، علي صالحي، سيد دريد موسوي مجاب فلسفه کيفر، رويکردها، بازپروري، پيشگيري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات حقوق خصوصی شماره 4 دوره چهل و هشتم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تاثير انديشه هاي اقتصادي در توزيع مسئوليت؛ نظريه سببيت نسبي حسين اسکندري تاثير نسبي، تقصير نسبي، رابطه سببيت، سببيت آماري، سببيت نسبي
تحليل جبران هاي قرارداد معارض عليرضا باريکلو اصل حرمت مال، ضمان ناشي از اقرار متعارض، قاعده غرور، منافع نامشروع، منافع انتظاري
مباني عدم امکان رجوع بيمه گذار به بيمه گر اتکايي با تاکيد بر رويه قضايي انگليس و آمريکا حسن پاک طينت بيمه گذار، بيمه گر مستقيم، بيمه گر اتکايي، بيمه مسئوليت، بيمه غرامت
ماهيت حقوقي وعده اجراي تعهدات طبيعي ناهيد جوانمرادي اراده يکطرفه (ايقاع)، تعهدات طبيعي، تبديل تعهد، وعده اجراي تعهد
گذري بر داوري مبتني بر انصاف و کدخدامنشي در حقوق تطبيقي عبدالله خدابخشي انصاف، دادگاه، داوري، کدخدامنشي، کنترل قضايي
مطالعه تطبيقي مفهوم ضمان در حقوق اسلامي، مسئوليت مدني در حقوق رومي- ژرمني و Tort در کامن لا احمد ديلمي حقوق اسلامي، حقوق رومي- ژرمني، ضمان، کامن لا، مسئوليت مدني
بررسي نهاد انتقال حقوق ديني در ايران، انگليس و اسناد بين المللي سيد عزت الله عراقي، حسين جلالي، محمدرضا پيرهادي انتقال دهنده، انتقال گيرنده، واگذاري جزئي، واگذاري کلي
تحليل حقوقي اوراق مشارکت: اوراق مشارکت؛ اوراقي غيربازاري احد قلي زاده منقوطاي اوراق مشارکت، اوراق سهام، اوراق قرضه
شروط تحميلي در قراردادهاي حمل و نقل هوايي عباس کريمي، خشايار اسفندياري فر بطلان شروط تحميلي، تعديل شروط تحميلي، شروط تحميلي، قرارداد حمل و نقل هوايي
موضوع و ماهيت تعهد داور عباس ميرشکاري، محسن سليمي تعهد، حل اختلاف، داور، قرارداد
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات حقوق عمومی شماره 4 دوره چهل و هشتم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جايگاه پوزيتيويسم حقوقي در ارکان ملل متحد شهرام زرنشان، سيد حسين ميرجعفري ارکان ملل متحد، پوزيتيويسم حقوقي، جامعه بين المللي، حقوق بين الملل
اصل تناسب در نظارت قضايي بر اعمال صلاحيت هاي اختياري در حقوق اداري انگلستان ولي رستمي، حميدرضا سليمي اصل تناسب، حاکميت قانون، صلاحيت اختياري، قانون حقوق بشر ‎1998

ونزدبري

ظرفيت هاي جامعه بين المللي براي رويارويي با گروه تروريستي تکفيري داعش (چالش ها و اميدها) مسعود عليزاده، ابراهيم رحماني تروريسم، ديوان بين المللي کيفري، دولت اسلامي عراق و شام (داعش)، سازمان ملل متحد، شوراي امنيت
تاملي بر تکاليف قانوني دولت براي تراکم زدايي از تهران محمد زرشگي، خيرالله پروين آمايش سرزمين، تراکم زدايي، تمرکزگرايي، دولت الکترونيک، کوچک سازي دولت
شروط محدود کننده و نقش آنها در معاهدات بين المللي مريم احمدي نژاد، ياسر امين الرعايا دولت ها، شروط محدودکننده، معاهدات بين المللي، منافع ملي و ضروري
پيشگيري و مقابله با حملات تروريستي داعش در حقوق بين الملل سهيلا کوشا حقوق بين الملل بشردوستانه، ديدبان حقوق بشر، سازمان ملل متحد، شوراي امنيت، سازمان عفو بين المللي، عمليات تروريستي داعش
ساز و کارهاي حل اختلافات مربوط به منطقه انحصاري-اقتصادي و چالش هاي آن سيد باقر ميرعباسي، ابوطالب اميرشعباني توجه مقتضي، دادگاه بين المللي حقوق درياها، فعاليت هاي نظامي، سوخت رساني، منطقه انحصاري اقتصادي، ماده 95 کنوانسيون
تاملي بر چالش هاي حقوقي مالکيت آب در حوضـه زاينده رود از منظر حقوق عمومي قدرت الله نوروزي حقابه بران، زاينده رود، سهم بران، مالکيت آب، مالکيت عمومي و دولتي
تاملي بر آثار حقوقي الحاق جمهوري اسلامي ايران به توافقنامه پاريس در خصوص تغييرات اقليمي مهدي پيري پروتکل کيوتو، تغييرات اقليمي، توافقنامه پاريس، کنوانسيون چارچوب گازهاي گلخانه اي گرمايش زمين
اجراي سامانه هاي ماهواره اي هدايت هواپيما در ايران؛ فرصت ها و چالش ها سيد علي خزائي استمرار خدمات، حاکميت، دسترسي جهاني، کيفيت خدمات، ناوبري ماهواره اي
محدوديت هاي فرهنگي و حاکميتي حقوق بشر عقلاني بهزاد نگهداري، حميد ضرابي، سيدمجتبي واعظي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات حقوق عمومی شماره 1 دوره چهل و نهم 1398 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
چالش هاي حقوقي حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب در پرتو قوانين نجات و کشفيات محمد رضوي راد، ژانت اليزابت بلک قوانين داخلي دولت ها، قوانين نجات و کشفيات، کنوانسيون بين المللي نجات (‎1989)، کنوانسيون ‎1982 حقوق درياها، کنوانسيون 2001 يونسکو، ميراث فرهنگي زير آب
چالش هاي حقوقي تعهدات انفرادي و مشترک دول عضو اتحاديه اروپايي در قبال پناهندگان و مهاجران عباسعلي کدخدايي، ثريا رستمي اتحاديه اروپايي، بحران پناه جويان سوري، حقوق پناهندگي، دادگاه اروپايي حقوق بشر، ديوان دادگستري اروپايي
شيوه هاي غيرترافعي حل اختلاف اداري در نظام هاي حقوقي معاصر مصطفي مبارکي، محمد کاظم عماد زاده، غلامحسين مسعود آمبود زمان، تسهيل اختلاف، حل اختلاف، سازش، کنفرانس سياستگذاري، مذاکره
حمايت شغلي از کارکنان سازمان هاي بين المللي و رابطه آن با حمايت ديپلماتيک حبيب اله کياني، سيد قاسم زماني جبران خسارت، حمايت شغلي، حمايت ديپلماتيک، ديوان بين المللي دادگستري، کارکنان سازمان هاي بين الملل
شناسايي جمعي فلسطين؛ عضويت در سازمان ملل متحد حسين رضازاده، اميرحسين رنجبريان دولت ناظر غير عضو، شناسايي، شناسايي جمعي، فلسطين، قطعنامه 19/‎76
بايستگي جانشيني دولت ها بر مسئوليت بين المللي به منزله يک گزاره حقوقي بين المللي؛ چيستي و چالش ها مصطفي فضائلي، محمد ستايش پور جانشيني دولت، جدايي، لوح مطهر، مسئوليت مستقل، مسئوليت بين المللي
حريم شخصي چهره هاي عمومي در فضاي اطلاعاتي جديد؛ با نگاهي به رويه قضايي دادگاه اروپايي حقوق بشر فرهنگ فقيه لاريجاني، زين العابدين يزدان پناه آزادي بيان، چهره هاي عمومي، حريم شخصي، فضاي اطلاعاتي، مقام هاي دولتي
قابليت اعمال قواعد حقوق بين الملل بشر دوستانه در جنگ هاي سايبري نازنين برادران، همايون حبيبي توسل به زور، حملات سايبري، حقوق بين الملل بشردوستانه، وسايل و شيوه هاي جنگ
اصل تناسب در تحديد حدود مناطق دريايي از منظر رويه قضايي بين المللي علي صابرنژاد علويان، مرتضي نجفي اسفاد اصل تناسب، اصل انصاف، تحديد حدود، مناطق دريايي، رويه قضايي بين المللي
چالش هاي حقوقي همگرايي اقتصادي دولت ها از منظر حقوق تجارت بين الملل؛ با تاکيد بر اتحاديه اروپا و اتحاديه تجارت آزاد اروپا (افتا) اکبر بشيري، مهدي ولي زاده فرد اتحاديه اروپا، اتحاديه تجارت آزاد اروپا، حقوق تجارت بين الملل، همگرايي اقتصادي، يکسان سازي
مسئوليت جبران خسارت به محيط زيست منطقه اعماق درياها در حقوق بين الملل عرفي و رويکرد متناقض شعبه حل اختلاف بستر درياها جواد صالحي جبران خسارت، حقوق بين المللي عرفي، کنوانسيون حقوق درياها، مسئوليت دولت هاي عضو، محيط زيست، منطقه اعماق درياها
مسئوليت بين المللي دولت ها در قبال خسارات ناشي از استفاده از منابع انرژي جايگزين (مطالعه موردي: فناوري جمع آوري و انباشت دي‌اکسيد کربن زير بستر دريا) آرامش شهبازي، بهنام رضايي نسب جمع آوري و انباشت دي اکسيد کربن، حقوق بين الملل، فناوري، گرم شدن کره زمين، محيط زيست، مسئوليت بين المللي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات حقوق عمومی شماره 2 دوره چهل و نهم 1398 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
موازنه افشاي حريم خصوصي خانوادگي چهره هاي مشهور در رسانه ها و آزادي بيان در رويه نهادهاي قضايي امير مقامي، ناديا عطاران افراد مشهور، حريم خصوصي، رسانه، شهرت، کنوانسيون اروپايي حقوق بشر
استقلال استخدامي قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران حسين بابايي، ولي رستمي استقلال نهادي، استقلال استخدامي، قانون اساسي، استخدام قضات، استخدام غيرقضات
رويه قضايي ديوان کيفري بين المللي در گزينش پرونده هاي ارجاعي سهيلا کوشا، اسماعيل طهمورثي، فاطمه سوهانيان حقوق بين الملل، ديوان کيفري بين المللي، شوراي امنيت، صلاحيت، قابليت پذيرش و استماع دعوا
تاثير الزامات حقوق بشري بر بارداري و زايمان ايمن حميد الهوئي نظري، مريم عبيدي نيا اصول بنيادين حقوق بشر حق بر سلامت، دوران بارداري و زايمان، عوامل مرگ مادران، مادر شدن
تحليلي بر موارد و شرايط تشکيل جلسه غيرعلني مجلس شوراي اسلامي؛ موضوع اصل ‎۶۹ قانون اساسي ج.ا.ا محمد مظهري، مرتضي قاسم آبادي، علي رضا ناصري اصل ‎69، جلسه غيرعلني، قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي
تحديد حدود بستر و زير بستر درياي خزر با اتکا به اصل انصاف ميثم آرائي درونکلا، ساسان صيرفي، عباس کوچ نژاد اصل انصاف، تحديد حدود، حق طبيعي، درياي خزر، فلات قاره
نقش ديوان بين المللي دادگستري در برقراري حاکميت بين المللي قانون محمود حاجي زاده، هيبت اله نژندي منش، محمدحسين زارعي حاکميت بين المللي قانون، حقوق بين الملل، ديوان بين المللي دادگستري، قواعد حقوقي، بررسي قضايي
اثرپذيري حقوق داخلي از قواعد و هنجارهاي حقوق بين الملل علي سهرابلو، رضا طجرلو، بهمن ساعدي اثرپذيري، جهاني شدن، حقوق داخلي، حقوق بين الملل، حقوق و آزادي ها
دفاع مصونيت دولت پس از پذيرش ارجاع اختلاف به داوري بين المللي ستار عزيزي، وحيد بذار اجراي راي داوري، داوري بين المللي، مصونيت دولت، مصونيت اجرايي، مصونيت صلاحيتي
نقش دادرس در تحکيم حقوق بنيادين با تاکيد بر آراي دادگاه قانون اساسي خيراله پروين، اميرحسين معزالديني حقوق بنيادين، دادرس اساسي، دادگاه قانون اساسي، صيانت از قانون اساسي، نظارت
معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري در فراز و نشيب انعقاد و اعتبار در اتحاديه اروپا راحله سيد مرتضي حسيني اتحاديه اروپا، ديوان دادگستري اروپا، سرمايه گذاري خارجي، کميسيون اروپا، معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري
بررسي تفصيلي مفهوم آب هاي تاريخي در حقوق بين الملل درياها سيد باقر ميرعباسي، مهدي کيخسروي استمرار، اعمال اقتدار، شروط آب هاي تاريخي، موافقت خارجي، مفهوم آب هاي تاريخي
الگوي رژيم پارلماني در نظام مبتني بر حاکميت الهي و ولايت فقيه در جمهوري اسلامي ايران محمد مهدي رسکتي، علي بابايي مهر حاکميت الهي، ساختار سياسي، رژيم پارلماني، رياست جمهوري، ولايت فقيه
پيشگيري و جبران خسارت زيست محيطي در مديريت سوخت مصرف شده هسته اي ارحام هاشم پور، عليرضا آرش پور پيشگيري، خسارت هسته اي، سوخت مصرف شده هسته اي، مديريت

محيط زيست

حمله نظامي عربستان به يمن از نگاه حقوق بين المللي بشردوستانه سيد اصغر جعفري حقوق بشر دوستانه، عربستان، کنوانسيون هاي ژنو، مخاصمات مسلحانه، يمن
جبران خسارات جرائم زيست محيطي در حقوق بين الملل و حقوق ايران امين جعفري، اصغر احمدي جرائم زيست محيطي، جبران خسارات، مسئوليت مدني، حقوق بين الملل، حقوق ايران
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز شماره 3 دوره دهم 1397 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نگرشي تطبيقي به مفهوم عدالت در فلسفه سياسي افلاطون و ارسطو بهرام اخوان کاظمي ارسطو، افلاطون، عدالت، فلسفه سياسي، مشروعيت
نظم نوين نفتي ايران و بازتاب آن در طراحي الگوهاي قراردادي پروژه هاي بالادستي صنعت نفت محمدعلي بهمئي، داوود زارع شيباني خصوصي سازي، سرمايه گذاري خارجي، قرارداد جديد نفتي ايران، مشارکت در توليد، نظم نوين نفتي
علت شناسي جنايي در سنجه حکمت اسلامي مجتبي جاويدي بزهکاري، پوزيتيويسم جرم شناختي، حکمت اسلامي، علت شناسي جنايي، عليت، فلسفه جرم شناسي
بررسي قاعده رد ادله در دادگاه هاي کيفري بين المللي يوگسلاوي سابق و روآندا سيمين دخت دريا بيگي، مجتبي جاني پور، مهين سبحاني اقرار، تفتيش، دادرسي کيفري، شکنجه، قاعده رد ادله
مسئوليت مديران در پرتو قاعده قضاوت حرفه اي؛ با تاکيد بر حقوق ايالت دلور امريکا محمد سلطاني، وحيده غلامي حسن نيت؛ قاعده قضاوت حرفه اي، کنترل، مسئوليت، هيئت مديره
آئين دادرسي جرائم اقتصادي؛ پيوند محتوا و شکل حسين سلطاني فرد، محمود مالمير، حسن عالي پور جرائم اقتصادي، دادرسي افتراقي، رسيدگي کيفري، شکل و ماهيت
انتقال سفارت آمريکا به سرزمين هاي اشغالي فلسطين از منظر حقوق بين الملل امير مقامي، محمدرضا ملت، مسعود احسن نژاد اشغال، ايالات متحده امريکا، بيت المقدس، تعهدات قدرت اشغالگر، فلسطين
مباني اقتصادي توزيع خسارت در مسئوليت مدني محمد مولودي، بيژن حاجي عزيزي، نگين غلامي تحليل اقتصادي، توزيع خسارت، عدالت توزيعي، عدالت اصلاحي، کارايي اقتصادي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات فقه و حقوق اسلامی شماره 19 سال دهم 1397 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جريان قاعده اهم و مهم در اکراه به قتل رضا الهامي، حسن پور لطف اله اکراه، قتل، قاعده اهم و مهم، سبب و مباشر، تزاحم
واکاوي رويکرد حکومتي به خمس و زکات حسينعلي اميني، مسعود راعي، احمدرضا توکلي ماليات حکومتي، خمس، زکات، حکومت اسلامي، منابع مالي
تاملي در ضرورت احراز عسر و حرج در محاکم جهت صدور حکم و گواهي عدم امکان سازش در کليه طلاق ها علي اصغر حاتمي، مرضيه شرقي عسر و حرج، گواهي عدم امکان سازش، بنيان خانواده، مقررات طلاق، طلاق توافقي
بررسي فقهي حقوقي قراردادهاي مشارکت عمومي- خصوصي در نظام حقوقي ايران بهاره حسني، محمد حسين بياتي مشارکت عمومي- خصوصي، سرمايه گذاري، قراردادهاي زيربنايي، جعاله، مشارکت
تاثير جهل به قانون در مسئوليت کيفري از منظر قانون مجازات اسلامي محمد حسن حسني، سيد حسين شاهچراغ جهل به قانون، شبهه حکميه، قاعده درا، مسئوليت کيفري
عمد يا غير عمد بودن جنايت ناشي از سرايت سيده محبوبه حسني ابوالحسن کلايي، محمد محسني دهکلاني سرايت جنايت، جرح، قتل عمد
بررسي فقهي و حقوقي شرايط اخذ دير کرد در مطالبات معوق بانکي فرشيد رجبي، علي اکبر ايزدي فرد، علي اکبر جهاني مطالبات معوق، ديرکرد، کارشناسي، حسن نيت
سياست جنايي در پيشگيري اجتماعي ناظر به منابع طبيعي و اراضي ملي عليرضا شکربيگي، غفور خوئيني سياست جنايي، پيشگيري اجتماعي، منابع مل، مفاسد مرتبط با منابع ملي
نقد حکم اختصاص جذام و برص به زوجه با تکيه بر نظر فيض کاشاني سميه صفايي، محسن رزمي، محمدرضا کاظمي گلوردي جذام، برص، فسخ نکاح، عيوب مجوز فسخ
قابليت توکيل اذن ولي قهري در عقد نکاح محمد عابدي، سيده سميه مرتضوي عقد نکاح، عقد وکالت، نکاح صغير، نکاح دختر باکره، ولايت در نکاح، توکيل اذن
نقش اصول حقوقي در رفع اجمال و سکوت حقوق ايران در پرتو ماده ‎3 آئين دادرسي مدني 1379 مرجانه فياض بخش، ابومحمد عسگرخاني، سيد باقر مير عباسي اصول کلي حقوقي، اصول جزئي حقوقي، قواعد حقوقي، اشباه و نظاير، ظابطه حقوقي، ماده ‎3 آئين دادرسي مدني
مبناي تحديد مسئوليت در خسارات مالي  ناشي از حوادث رانندگي (تبصره سه ماده ‎8 قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب ‎۱۳۹۵) جليل قنواتي، صابر علايي تحديد مسئوليت، خسارت، قاعده لاضرر
تأثير اختلاف دارين در فسخ نکاح از منظر فقه فريقين فراست محمدي بلبان اباد، امير حمزه سالارزايي اختلاف دار، دار الاسلام، دار الکفر، نکاح، فسخ
تصحيح اعمال ناقص در دادرسي مدني محمد مولودي، بيژن حاجي عزيزي، مهدي حمزه هويدا نظريه بطلان، تصحيح، نقص اساسي، نقص شکلي، نقص ماهوي
قلمرو حقوق همسر در روابط زناشويي از منظر فقه و حقوق خانواده سعيد نظري توکلي، فاطمه کراچيان ثاني حق، خانواده، حقوق خانواده، نياز جنسي، همسر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up