مقالات حقوقی منتشره در کشور-پاییز 1401

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

   مقالات حقوقی منتشره در کشور-پاییز 1401

 

عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب شماره 1 (پیاپی 31) سال نهم 1401 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مطالعه تطبيقي مفهوم قراردادهاي يک جانبه در حقوق انگليس، فرانسه، فقه و ايران نورا احسانگر، عليرضا يزدانيان، حسن باديني قرارداد يک جانبه، عقد يک تعهدي، زمان قبولي، قبول فعلي
رسيدگي افتراقي به جرايم اقتصادي در حقوق ايران و فرانسه عرفان باباخاني، هادي رستمي جرايم اقتصادي، رسيدگي کيفري، تعقيب، افتراقي کردن، تخصصي شدن
التقاط پارادايمي نظام عدم اجراي تعهد و خسارات حاصله از آن در حقوق ايران، مطالعه تطبيقي با فقه اماميه و حقوق فرانسه عطاءلله بيگدلي نظام التقاطي جبران خسارت قراردادي، نظام خسارت ناشي از عدم انجام تعهد، جبران ضرر، تقصير در مسئوليت مدني
درنگي در نقش ثبوتي علم و اطلاع مخاطب انشاء در حقوق اسلام و غرب نصراله جعفري خسروآبادي، مرضيه عليمرادي اراده انشائي، فسخ، مخاطب انشاء، نظريه وصول، نظريه اطلاع
مطالعه تطبيقي قلمروي مسئوليت ضامن در اسناد تجاري از منظر حقوق ايران، فرانسه و برخي کنوانسيون ها ابراهيم دلشاد معارف، نيره سادات موجاني ضامن، حجر مضمون عنه، مسئوليت تضامني، ضمانت مستقل، ضمانت تبعي
مطالعه تطبيقي مفهوم انتقال معدوم در بيع مال آينده در فقه اماميه، حقوق ايران، فرانسه و انگليس محمد رياحي، محمد جعفري فشارکي انتقال، تمليک، تمليک معدوم، بيع، مال آينده
موانع ثبوتي عدالت قضايي در اسلام، حقوق کيفري افغانستان و فرانسه عادل ساريخاني، سيدحيدرشاه موسوي جرم، عدالت قضايي، موانع عدالت قضايي، قانون جزا، اسلام، افغانستان، فرانسه
جستاري تطبيقي در اعتبار گواهينامه هاي ثبت طرح هاي صنعتي زهرا شاکري، زهرا بهادري جهرمي اعتبار گواهينامه ثبتي، جديد بودن طرح صنعتي، طرح صنعتي، نظام اعلامي ثبت، نظام بررسي
ظرفيت هاي قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران در حمايت از قربانيان نقض حقوق بين الملل بشردوستانه در جنگ يمن مصطفي فضائلي، مهناز رشيدي جنگ يمن، حقوق بشردوستانه، حمايت از مستضعفان جهان، قوه قضاييه
توليد و کاربرد موشک هاي بالستيک در حقوق بين الملل و دکترين دفاعي جمهوري اسلامي ايران غلامعلي قاسمي، عباس ايمن اسلاميه موشک بالستيک، ايران، راهبرد دفاعي، حقوق بين الملل
مباني واکسيناسيون اجباري و ضمانت اجراهاي آن در ايران و غرب (با تاکيد بر کوويد-‎۱۹) محمدباقر مقدسي، زهرا عامري، احمد خسروي واکسيناسيون اجباري، بيماري هاي واگيردار کرونا، سلامت عمومي، ضمانت اجرا
امکان سنجي مسئوليت مدني کارفرما با مبناي مسئوليت محض در حقوق ايران و کامن لا منصور نصرتي … [و ديگران] مسئوليت نيابتي، جبران خسارت، قابليت انتساب، زيانديده
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب شماره 2 (پیاپی 32) سال نهم 1401 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مطالعه تطبيقي اصل احتياط در حقوق مدرن و حقوق ايران و اسلام زهرا اسدي، محمدعلي خورسنديان ريسک مظنون، اصل پيشگيري، اصل معافيت، اصل عملي احتياط
امکان سنجي اعتبار شرط داوري در قراردادهاي بين المللي بر اساس فقه اسلامي محمود اکبري، احسان ياوري، جواد شمسي قاعده نفي سبيل، شرط داوري، داوري در قراردادهاي بين المللي، حقوق اسلامي، کنوانسيون هاي بين المللي
به کارگيري کودکان در مخاصمات مسلحانه آسياي جنوب غربي و جرم انگاري آن در نظام هاي حقوقي افغانستان، سوريه و عراق در مقارنه با اسناد بين المللي روح الله اکرمي مخاصمات مسلحانه، به کارگيري کودکان در درگيري هاي مسلحانه، حمايت از کودکان در مخاصمات، کشورهاي آسياي جنوب غربي، حقوق بين المللي کيفري
تشخيص قتل شبه عمدي در فقه اماميه و نظام هاي حقوقي ايران و فرانسه محمود حاتمي … [و ديگران] قتل شبه عمدي، قصد رفتار غالبا غيرکشنده، عدم قصد نتيجه، رابطه استناد
سنجش منزلت حقوقي سپهر خصوصي از طريق مقايسه نظام حقوق خانواده ايران و آلمان سمانه رحمتي فر آزادي، برابري، ماليات، مداخله دولت، حريم خصوصي
ملکيت چون روش؛ تحليلي بر مالکيت اموال غيرمادي ابراهيم عبدي پور فرد، علي ثقفي، مجيد رضايي دواني ملکيت، ملک، مقولات، مقوله اضافه، رابطه اعتباري، اموال غير مادي
تحليل مباني و قواعد فلسفي-کلامي حق بر محيط زيست: مطالعه تطبيقي در حقوق معاصر و حقوق اسلام عزيزاله فهيمي، علي مشهدي الهيات محيط زيست، حق بر محيط زيست، متافيزيک، حقوق محيط زيست
بررسي تطبيقي تعهد ناشي از اراده يک جانبه در حقوق ايران و فرانسه قاسم فيروزي فر، محمد صادقي، سيدمهدي ميرداداشي اراده يکجانبه، تعهد، ايقاع، حقوق فرانسه
تحليل چگونگي و آثار صدور قرار سقوط دعوا بعد از نقض حکم بدوي در مرحله تجديدنظر: کشف کارکردهاي متفاوت استرداد دعوا (مطالعه تطبيقي حقوق ايران و کامن لا) احد قلي زاده منقوطاي قرار سقوط دعوا، استرداد دعوا، تجديدنظرخواهي، نقض، قرار رد دعوا
راستي آزمايي گرايش سازمان همکاري اسلامي به رويکردي درون گرا در زمينه حقوق بشر سيدحسن موسوي اصل، سيدقاسم زماني سازمان همکاري اسلامي، رويکرد درون گرا، کميسيون دائمي مستقل، نقض هاي حقوق بشري
مداخله بر اساس دعوت در حقوق بين الملل و استعانت از غيرمسلمانان، درنگي بر امارت نوپيداي اسلامي در افغانستان سيدمصطفي ميرمحمدي دخالت نظامي، استعانت از غيرمسلمان، مداخله با دعوت، بين الملل اسلامي، امارت اسلامي افغانستان
استرداد دادخواست و دعوا (نقدي بر ماده ‎۱۰۷ قانون آيين دادرسي مدني با مطالعه تطبيقي حقوق فرانسه) خيرالله هرمزي دادخواست، دعوي، استرداد دادخواست، استرداد دعوي، ختم مذاکرات، سقوط دعوي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب شماره 3 (پیاپی 33) سال نهم 1401 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تکليف طرف قرارداد درباره فحص از قيمت و اوصاف مورد معامله (مطالعه تطبيقي) ميلاد اميري، محمدباقر پارساپور خيار غبن، خيار عيب، خيار تدليس، فحص و تحقيق، انسان متعارف
تدابير سياست جنايي اسلام و غرب در مقابله با تجاوز جنسي محمدعلي الهي، محمدعلي حيدري، محسن شکرچي زاده خيار غبن، قرارداد يک جانبه، عقد يک تعهدي، زمان قبولي، قبول فعلي
استناد به عمومات در حل مسائل نوپديد؛ مطالعه تطبيقي فقه اماميه و حقوق آمريکا رضا پورمحمدي، رحيم نوبهار عمومات، تفسير، مسائل مستحدثه، قاضي اسکاليا، نص گرايي
دعواي مبتني بر منفعت عمومي و نقش آن در مبارزه با فساد اقتصادي؛ مطالعه تطبيقي حقوق ايران، آمريکا و انگليس سيده ام البنين حسيني مشارکت جامعه مدني، فساد اقتصادي، دعواي مبتني بر منفعت عمومي، دعواي موسوم به (Qui-Tam)
برخورداري گروه هاي خاص از حق تامين اجتماعي در پرتو معيارهاي بين المللي و داخلي سيده لطيفه حسيني، زينب عصمتي برابري، تامين اجتماعي، نظام بيمه اي، اقشار آسيب پذير، حقوق بشر
رويکرد تطبيقي به نهاد فرجام به نفع قانون و خلاف شرع بين در حقوق کيفري فرانسه و ايران ابراهيم رضاقلي زاده، مجيد شايگان فرد، حميدرضا ميرزاجاني اعاده دادرسي، ديوان عالي کشور، رييس قوه قضاييه، فرجام به نفع قانون، خلاف شرع بين
تحليل نهادهاي حقوقي حقوق عامه و حقوق جمعي از منظر انديشمندان اسلامي و غرب غلامعلي قاسمي، داود محبي، عبدالسعيد شجاعي حقوق عامه، حقوق جمعي، حقوق فردي، حقوق فردي اجتماعي شده
ماهيت و مبناي مسئوليت قراردادي؛ مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام و فرانسه محمود کاظمي، علي زارعي نقض قرارداد، مسئوليت قراردادي، وحدت تقصير قراردادي و غيرقراردادي، ماده (‎۲۲۱) ق.م.
مطالعه تطبيقي خاتمه دادن به قرارداد به عنوان شيوه جبران خسارت در حقوق اسلام و اسناد بين المللي محمدمهدي معصومي، محمد صالحي مازندراني شيوه هاي جبران خسارت، خاتمه دادن به قرارداد، الزام به اجراي تعهد، اسناد بين المللي، حقوق اسلام
انطباق نظام نامه مسئوليت اجتماعي صنعت نفت ايران مصوب ‎۱۳۹۸ با فقه و نظام مرسوم شرکت هاي فراملي شراره مفيديان مسئوليت اجتماعي شرکت ها، دامنه قانوني، تعارض با نظام بودجه، همسويي با فقه، استانداردهاي بين المللي
تحليل حمله بيولوژيک در نظام حقوق بين الملل با تاکيد بر ره يافت اسلامي مسلم ملکي عوامل بيولوژيک، حمله بيولوژيک، بهداشت و سلامت عمومي، اسلام، حقوق بين الملل
نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر شوراي رقابت و نهادهاي مرتبط نادر ميرزاده کوهشاهي حقوق رقابت، شوراي رقابت، نهادهاي مرتبط، تصميمات، نظارت قضايي، ديوان عدالت اداري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش حقوق خصوصي شماره 36 سال دهم 1400 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
قاعده کشور محل حمايت در حقوق مالکيت فکري: فرصت يا چالش؟ فاطمه السادات ايرواني مهاجري قانون حاکم، دعاوي مالکيت فکري، اصل سرزميني بودن، قاعده کشور محل حمايت، حقوق ايران
تحول در مقررات ناظر بر حمل بين المللي مسافر از طريق دريا در پرتوي کنوانسيون آتن ‎۱۹۷۴ و پروتکل اصلاحي لندن ‎۲۰۰۲ پرويز عامري … [و ديگران] متصدي حمل و نقل، مبناي مسئوليت، مسافر، بار همراه مسافر، کنوانسيون آتن
الزامات حقوقي ورود ايران به بازار گاز اتحاديه اروپا هادي قنبري بناب، محمدمهدي حاجيان، عباس کاظمي نجف آبادي بسته سوم حقوقي گاز، دستورالعمل هاي حقوقي، تفکيک مالکيت، تعرفه، دسترسي به شبکه، پيشنهاد اصلاحي کميسيون
تشخيص صلاحيت انحصاري دادگاه ها در دعاوي خصوصي بين المللي محمد مجد کابري، اعظم انصاري صلاحيت بين المللي دادگاه ها، صلاحيت انحصاري شناسايي و اجراي آراي خارجي، دعاوي خصوصي بين المللي نظم عمومي
محدوده نظارت دادگاه بر راي داوري داخلي از حيث رعايت قوانين موجد حق با تکيه بر رويه قضايي عباس منصوري، عيسي اميني قوانين موجد حق، نظارت قضايي، امور موضوعي و حکمي، نظارت بنيادي، منع مداخله دادگاه در ماهيت راي داوري
مالکيت شخص ثالث در ورزش فوتبال بهنام نورزاده … [و ديگران] مالکيت شخص ثالث، محدوديت معامله اي، حقوق اقتصادي، اصل آزادي قراردادي، صنعت فوتبال
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش حقوق خصوصي شماره 37 سال دهم 1400 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ناديده انگاشتن قواعد عمومي دادرسي در انشا و اجراي ماده ‎۴۷۷ قانون آيين دادرسي کيفري خيراله هرمزي مخالفت شرع  بين، تجويز اعاده دادرسي، احترام به حق دفاع، علني بودن و شفافيت در رسيدگي، سلسله مراتب دادگاه ها، تساوي مردم در برابر قانون
تحليل رقابتي محدوديت هاي غيرقيمتي در توافقات عمودي؛ مطالعه تطبيقي در حقوق آمريکا، اتحاديه اروپا و ايران ميرقاسم جعفرزاده، معصومه اکبريان طبري توافقات عمودي، تحديدات غيرقيمتي، حقوق رقابت، محدوديت هاي قلمرويي، ترتيبات پيوندي، معاملات انحصاري
شکايت از حکم ورشکستگي از منظر دکترين و رويه قضايي در پرتوي راي وحدت رويه شماره ‎۷۸۹ مجيد بنائي اسکوئي تجارت، ورشکستگي، دادگاه، دعوي، شکايت، اعتراض ثالث
حقوق فعاليت هاي فضايي تجاري؛ ضرورت ها، راهبردها روح الله رهامي، حميد حيدري توسعه فعاليت هاي تجاري فضا، حقوق فضا، تجاري سازي حقوق فضا، حقوق مالکيت گردشگري فضايي، استحصال منابع طبيعي فضا
معيار کارآمد اقناع قاضي ايرج بابايي، شاهين شامي اقدم اثبات، معيار اقناع، معيار ظني، کارآمدي دادرسي
نظام جبران خسارات در صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي علي قسمتي تبريزي حادثه طبيعي، همبستگي، بيمه همگاني، جبران خسارت پيشگيري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش حقوق خصوصي شماره 38 سال دهم 1401 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مطالعه تطبيقي انتفاي قرارداد در حقوق فرانسه و ايران سعيد بيگدلي، اکبر اصانلو عناصر اساسي عقد، انتفا، انتفا موضوع، انتفا سبب، تعهد قائم به شخص
ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر در حقوق ايران و فرانسه قوام کريمي، سيدحسين واثقي ادعاي جديد، تغيير خواسته، دعاوي طاري، رسيدگي تجديد نظر، خواسته الحاقي
بررسي مسئوليت خواهان نسبت به خسارت هاي طرف دعوا در اثر تامين خواسته و دستور موقت مهدي حسن زاده تامين خواسته، دستور موقت، لغو تامين، رفع اثر از دستور، مسئوليت مدني، تقصير
تحقق دادرسي عادلانه در مراجع شبه قضايي (شوراي حل اختلاف) هاشم فرهادي، احمد شمس مرجع قضايي، شوراي حل اختلاف، دادرسي عادلانه
پوشش خسارات ناشي از خطر توسعه علم در پرتوي مسئوليت مدني هادي آقاپور حسين بيگي، جعفر نوري يوشانلوئي، مختار نعم حقوق، مسئوليت مدني، خسارت، توسعه، ريسک
رابطه ناقل با منتقل اليه در قرارداد انتقال تعهد و بيمه مسئوليت با نگاهي به اصول حقوق قراردادهاي اروپا محمدجابر قنبري، جلال سلطان احمدي، ابراهيم تقي زاده انتقال تعهد، جانشيني متعهد جديد، متعهد اصلي، متعهد جديد، بيمه مسئوليت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش حقوق کیفری شماره 36 سال دهم 1400 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جواز اعمال کيفر به موجب از دست دهي حق بر مجازات نشدن سيدبهمن خدادادي رواشماري مجازات، از دست دهي، حق نقض حق، مجازات نشدن
حق بر کيفر خرد بنياد مهدي موسي زاده کوفي … [و ديگران] کيفرگذاري، کيفردهي، مشروعيت بخشي، قرارداد اجتماعي، عقلانيت کيفري
روابط معنا-نماد و الهيات مجازات: پديداري آيين تعذيب سيدمحمدجواد ساداتي ناخودآگاه وجدان جمعي، روابط معنا-نماد، حيات آييني، مناسک تعذيب، الهيات مجازات
تحول اخلاق عمومي و اصول حاکم بر جرم انگاري آن؛ رويکردهاي فلسفي و حقوق بشري روح الله رهامي، فاطمه محسني جيهاني آزادي هاي عمومي، اخلاق عمومي، الزام قانوني اخلاق، حقوق بشر، جرم انگاري
چالش هاي تحقيقات جنايي در پرونده هاي مرگ در زندان مهدي غلامپور، محمد فرجيها تحقيقات جنايي، مرگ در زندان، انکار و وارونه جلوه دادن حقيقت، بدنام کردن بزهديده
تاملي در استثنائات ماده ‎۱۲۱ قانون مجازات اسلامي مصوب ‎۱۳۹۲ احمد مرتاضي، امير اميران بخشايش تحصيل دليل، کيفرزدايي، صرف شبهه قاعده درا، ماده ‎۱۲۱ ق.م.ا
بزه ديدگي عرصه هاي کوهستاني؛ نمودها و چالش ها اصغر احمدي، مهدي صبوري پور کوهستان، بزهديدگي سبز، حقوق بين الملل محيط زيست، حقوق کيفري محيط زيستي ايران
جنايت جنگي پزشکي؛ رهيافت هاي مفهومي و مصداقي جمال بيگي، فرهاد قهار جنايت جنگي پزشکي، ديوان کيفري بين المللي، اساسنامه رم، کنوانسيون ژنو
رشا و ارتشاء خصوصي در اسناد بين المللي و حقوق ايران ارسلان اشرافي، امير ايروانيان، مهدي هوشيار فساد مالي و اداري، خدمات عمومي، ماموران به خدمات عمومي، اختلاس، تصرف غيرقانوني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش حقوق کیفری شماره 37 سال دهم 1400 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نظام مستقل صلاحيت ديوان کيفري بين المللي نسبت به جنايت تجاوز ارضي مرتضي اصغري، حسين ميرمحمدصادقي صلاحيت ديوان کيفري بين المللي، تجاوز ارضي، شوراي امنيت، اقدام تجاوزکارانه
تحليل مسئوليت کيفري ناشي از تصرف در مال لقطه مسعود بسامي لقطه، مسئوليت کيفري، سرقت، خيانت در امانت، انتقال مال غير، تحصيل مال از طريق نامشروع
جايگاه پلي گرافي در نظام ادله کيفري ايران ميررضا سليمي، رجب گلدوست جويباري پلي گرافي، ادله علمي، علم قاضي، اقناع وجداني قاضي
نقش اثباتي بارداري در جرم زنا از منظر فقه و حقوق کشورهاي اسلامي روح الله اکرمي دلايل اثبات جرم، اثبات حد زنا، بارداري، فقه اسلامي، حقوق کيفري کشورهاي اسلامي
نقد فقهي و حقوقي تترس و اجتناب از طاغوت در مباني انديشه تروريسم تکفيري شيما اسمعيل زاده، سيدحسن هاشمي تروريسم تکفيري، تترس، اجتناب از طاغوت، فقه و حقوق
بايسته هاي بنيادين وصف گذاري به خطراندازي احتمالي رفتار در حقوق کيفري يزدان صيقل، امير ايراني جرم به خطراندازي، ريسک، احتمال صدمه، جرم انگاري، تخلف انگاري
رويکرد نوين به شناسايي حقوق بشر زنان قرباني خشونت جنسي در کنوانسيون پيشگيري و مبارزه با خشونت عليه زنان و خشونت خانگي (کنوانسيون استانبول) زهرا بابازاده، هاجر آذري خشونت جنسي، انساني سازي، حقوق بشر، جنايت عليه بشريت، کنوانسيون استانبول
انتخاب سبک زندگي در پرتو راهبردهاي سياست جنايي جهانبخش هراتي، مهرداد رايجيان اصلي سبک زندگي، آزادي، سياست جنايي، ايدئولوژي، عدالت
راهبردهاي پيشگيرانه موقعيت مدار پليس در مقابله با جرايم تروريستي ابراهيم رجبي تاج امير پليس، راهبردهاي پيشگيرانه موقعيت مدار، پيشگيري وضعي، آماج جرم، تروريسم
مباني صلاحيت و مکانيزم پذيرش دعوا در ديوان کيفري بين المللي بهزاد دراج ديوان کيفري بين المللي، اساسنامه رم، اصل صلاحيت تکميلي، قابليت پذيرش دعوا
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش حقوق کیفری شماره 38 سال دهم 1401 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليل جرم شناختي جرم حکومتي بر مبناي نظريه بازي نبي اله غلامي، حسين غلامي جرم حکومتي، نظريه بازي، نقطه زيني، فساد اداري
بررسي فقهي و حقوقي سقوط قصاص در فرض تحريک موثر مجني عليه حبيب سرياني، اعظم مهدوي پور، راحله سيدمرتضي حسيني سقوط قصاص، عذر برانگيختگي، تحريک موثر مجني عليه، قتل در فراش، تجاوز از حد دفاع شرعي
تاثيرپذيري قواعد تعدد جرم از اهداف تعزير مراد عباسي … [و ديگران] اصلاح بزهکار، انگيزه جبران خسارات، تعدد جرم، واکنش تعزيري
بازانديشي فقهي در قاعده منع مجازات مضاعف و نقد رويکرد قانون مجازات اسلامي مصوب ‎۱۳۹۲ سيدمحسن آزيز … [و ديگران] مجازات مضاعف، محاکمه مجدد، ترافع، طاغوت، قضاوت
مباني قاعده بطلان دليل در حقوق ايران و آمريکا اميرحسين رهگشا، يوسف نيکنام، مهدي هوشيار دليل، حق هاي فردي، دادرسي عادلانه، فردگرايي، جمع گرايي
مباني فقهي و فلسفي گستره خويش مالکي در باب عمليات جراحي زيبايي؛ با نگاهي به حقوق کيفري ايران، فرانسه و انگلستان مهدي جليليان … [و ديگران] جرم انگاري، خويش مالکيتي، جراحي زيبايي، فقه، نظريه حقوقي غرب
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش هاي حقوق تطبيقي شماره 18 دوره بیست و ششم 1401 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مباني مسووليت ناشي از نقض تعهد عام کارفرما به فراهم سازي شرايط اجراي قراردادهاي پيمانکاري بين المللي؛ مطالعه تطبيقي در حقوق کانادا و ايران حسن اسکندري، محمد عيسائي تفرشي اجراي قراردادهاي پيمانکاري بين المللي، تعهد عام کارفرما، فراهم سازي، مسووليت، مباني
امکان سنجي اعطاي شخصيت حقوقي به دارايي ورشکسته (با مطالعه در حقوق ايران و آمريکا) حبيب رمضاني آکردي دارايي، شخص حقوقي، وثيقه عمومي، ورشکستگي
تحليلي بر ماهيت فسخ بدون علت قراردادهاي خدماتي در حقوق ايران، فرانسه و آمريکا محمدصادق لباني مطلق، سيدکمال سجادي قراردادهاي خدماتي، فسخ بدون علت، فسخ مصلحتي، قاعده غرر، اصل حاکميت اراده، خيار شرط، خاتمه قرارداد
حقوق طبيعي مونتسکيو: تاملي بر نسبت متافيزيک و واقعيت در انديشه حقوق طبيعي مهدي شهابي ارسطو، حقوق طبيعي، طبيعت اشياء، مدرنيته، مونتسکيو
نقد مسووليت مدني ناشي از عرضه اوليه در قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران با نگاهي به حقوق انگلستان و آمريکا نيما عليجان نژاد، حميد ابهري اوراق بهادار، تقصير، سرمايه گذار، عرضه اوليه، مسووليت مدني
جايگاه حقوقي و اعتباري قرارداد فروش محصولات پروژه در زنجيره قراردادهاي تامين مالي پروژه محور: نقش شروط قرارداد فروش در بانک پذيري پروژه شادي کسنوي، محمود باقري بانک پذيري، تامين مالي پروژه محور، شروط قراردادي، قرارداد فروش
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش هاي حقوق تطبيقي شماره 19 دوره بیست و ششم 1401 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليل رقابتي محدوديت هاي سرزميني در توافق هاي عمودي (مطالعه تطبيقي در حقوق آمريکا، اتحاديه اروپا و ايران) معصومه اکبريان طبري، ميرقاسم جعفرزاده ارزيابي رقابتي، محدوديت هاي سرزميني، تخصيص مشتريان، توافق هاي عمودي
ضوابط شناسايي دعواي واهي در حقوق ايران و انگليس؛ مقدمه اي جهت صدور قرار تامين و رد دعوا احسان بهرامي، مصطفي السان اثر قانوني، دعواي واهي، سوء نيت، ضابطه شناسايي، قرار تامين
حاکميت اراده در تعيين دادگاه صالح به رسيدگي در دعاوي مسئوليت مدني متصدي حمل و نقل جاده اي کالا؛ مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي افغانستان، ايران و کنوانسيون CMR عبدالواحد حقيقت، طيبه صاحب، ابراهيم عزيزي حاکميت اراده، شرط ضمن عقد، قرارداد حمل و نقل، امري و تکميلي بودن قانون، جلوه هاي اراده در دادرسي، افغانستان، ايران، کنوانسيون (CMR)
اجراي قرارهاي منع دعوي: مطالعه تطبيقي در حقوق اتحاديه اروپا، فرانسه و ايران محمدمجد کابري … [و ديگران] دادرسي موازي، شرط انحصاري صلاحيت، صلاحيت انحصاري، قرار منع  قرار منع دعوي، کشورهاي رومي-ژرمني
اثر ابطال راي داور بر موافقت نامه داوري؛ مطالعه تطبيقي حقوق ايران و کنوانسيون ايکسيد مجيد عزيزياني کنوانسيون ايکسيد، داوري، ابطال راي داور، داوري مطلق، داوري مقيد
تاملي بر وضعيت عقد معلق در حقوق ايران و فرانسه نعيمه محمدي، عليرضا يزدانيان، محمدمهدي الشريف قرارداد، عقد معلق، تعليق، معلق عليه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش هاي روابط بين الملل شماره 2 (پیاپی 45) دوره دوازدهم 1401 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
قدرت هاي بزرگ و حقوق بين الملل کلاسيک؛ مطالعه موردي انگلستان مهدي ذوالفقاري، ابوذر عمراني حقوق بين الملل، قدرت هاي بزرگ، هژموني، انگلستان، نهادهاي بين المللي
تحول جرايم زيست محيطي در پرتو تکوين قواعد بين المللي زيست محيطي علي فقيه حبيبي جرم ز يست محيطي، حقوق بين الملل، حقوق کيفري محيط زيست
تبيين نقش نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهاني در توسعه حقوق بين الملل سيدقاسم زماني، محسن قاسمي نهاد حل اختلاف، سازمان تجارت جهاني، رژيم هاي بين المللي
نقش اراده و قصد التزام قانوني در حقوق ايران و اصول حقوق قراردادهاي اروپا سيده مريم اسدي نژاد، جواد واحدي زاده، عليرضا صالحي فر اراده باطني، اراده ظاهري، قرارداد، قصد، قصد التزام قانوني، اتحاديه اروپا
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي شماره 68 سال هجدهم 1401 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بازشناسي فقهي تربيت جنسي و مطابقت آن با سند ‎۲۰۳۰ سيدعلي پورمنوچهري، هادي آبان گاه ازگمي تربيت، تربيت جنسي، الزامات شرعي، فقه اسلامي، سند ‎۲۰۳۰
بررسي تعهد ايمني سازندگان سيستم هاي ديجيتال و نرم افزاري در فقه اسلامي، حقوق موضوعه ايران و اروپا سيدمحمدرضا حسيني، عليرضا مظلوم رهني، عليرضا رحب زاده اصطهباناتي تعهد ايمني، سيستم هاي ديجتالي و نرم افزاري، فقه اسلامي، حقوق موضوعه ايران، اروپا
مشروط انگاري تحقق جرم بغي به قيام مسلحانه در ماده ‎۲۸۷ قانون مجازات اسلامي در ترازوي نقد بهمن سبزعلي گل، محمدرسول آهنگران، محمود قيوم زاده بغي، قيام مسلحانه، محاربه، خروج بر امام، قتال
بررسي فقهي و حقوقي فاکتورينگ (عامليت) با حق رجوع وحيد شاهنده، علي اکبر ايزدي فرد فاکتورينگ، حق رجوع، دين حال، دريافت خسارت، دريافت کارمزد و افزايش مدت
تعارض و دليل آوري معکوس شدن بار اثبات دليل در پولشويي با اصول و قواعد فقهي ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، مهديه معالي بار اثبات دليل، پولشويي، تعارض، ظن متاخم، معکوس شدن
تبيين ارزش هاي زيست محيطي در پرتو مطالعه مولفه هاي زيبايي شناسي شهري ناظر به قواعد فقه شهري راحله فدوي، مهدي محمدزاده، علي محمديان زيبايي شناسي، زيبايي شناسي زيست محيطي، زيبايي شناسي شهري، طراحي شهري، قواعد فقه شهري
قاعده شروط و کاربرد آن در حقوق خانواده سيدابوالقاسم نقيبي، سيدمحمدرضا آيتي، طوبي فيروزپور بندپي قاعده فقهي، قاعده شروط، شرط ابتدايي، شرط بنايي، شرط ضمن عقد، شرط الحاقي
بازپژوهي فقهي مسئوليت کيفري ناظر غير ديده بان در جنايت قتل عمد محمد نوذري فردوسيه، عليرضا رستمي قفس آبادي، محمدحسين جهاني ناظر، ديده بان، مشاهده، معاونت، قتل
واکاوي و نقد مستندات مشروعيت الحاقيه ماده ‎۱۰۸۲ قانون مدني با استناد به قاعده الخراج بالضمان شهلا مولوي، فائزه مقتدايي، فرحناز افضلي قادي تقويم مهريه، خراج، ضمان، مهريه هاي پولي، تدارک خسارت
بررسي چالشها و رفع تعارض قوانين و مقررات مربوط به ابلاغ الکترونيک در فقه و نظام حقوقي ايران با نگاهي به قوانين و مقررات کشور فرانسه مهدي وحدتي … [و ديگران] ابلاغ الکترونيک، سابقه ابلاغ، احراز هويت، ارزش اثباتي، مامور ابلاغ
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش هاي فقهی شماره 3 سال هجدهم 1401 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي فقهي و حقوقي تعديل سلطه و انتظارات زوج از زوجه شاغل در مسئله تمکين و خروج ازمنزل بهنام قنبرپور تمکين، خروج زوجه از منزل، مقتضاي ذات عقد، نکاح
بررسي مفهوم و ماهيت قرارداد الکترونيکي در فقه اماميه و حقوق ايران سيده صديقه شفيعي نسب، محمدعلي قرباني، محمدکاظم رحمان ستايش تجارت الکترونيک، داده پيام، دستگاه هاي الکترونيکي، فناوري هاي جديد اطلاعات، قرارداد الکترونيکي
قاعده ديه شکستگي: بازتاب فاصله اي ميان مشهور و ماثور محمدجعفر صادق پور ديه، روايت ظريف، شکستگي، قاعده شکستگي
شرط احصان در مجازات اعدام براي لواط (بررسي فقهي ماده ‎۲۳۴ قانون مجازات اسلامي) عباس تقوائي، حسن طغرانگار احصان، تازيانه، رجم، قانون مجازات اسلامي، لواط
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش هاي نوين حقوق اداري شماره 12 سال چهارم 1401 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
آسيب شناسي اختيارات شوراهاي اسلامي از منظر تفکيک امور ملي و محلي فاطمه شميري، ولي رستمي، بيژن عباسي امور محلي، حاکميت قانون، شوراهاي اسلامي، وظايف و اختيارات، قانون اساسي
آسيب شناسي ساختار و صلاحيت هيئت رسيدگي به امور مراکز فرهنگي؛ ارائه الگوي مطلوب دادرسي اداري سيداحمد حبيب نژاد، زهرا دانش ناري دادرسي اداري، نظام صدور مجوز، هيئت رسيدگي به امور مراکز فرهنگي، نظارت قضايي
نظارت قضايي بر تصميمات دانشگاه جامع علمي-کاربردي در رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري علي مشهدي، عليرضا دبيرنيا دانشگاه جامع علمي کاربردي، ديوان عدالت اداري، کنترل قضايي، حاکميت قانون، خروج از صلاحيت
امکان سنجي اعمال اصل علني بودن دادرسي در ديوان عدالت اداري محمد حسنوند، نادر اسدي اوجاق اصل دادرسي علني، شعبات ديوان، هيئت عمومي، دادرسي اداري، جلسه هاي رسيدگي
واکاوي هيئت حل اختلاف ماده ‎۳۸ قانون اصلاح و تسري آيين نامه معاملات شهرداري تهران به کلان شهرها و نظارت بر آراي آن مسعود آرايي، فرامرز عطريان هيات حل اختلاف ماده ‎۳۸ قانون اصلاح و تسري آيين نامه معاملات شهرداري تهران به کلان شهرها، معاملات شهرداري، مرجع شبه قضايي، ديوان عدالت اداري
مطلوب سازي ديوان عدالت اداري مبتني بر جايگاه و صلاحيت هاي ديوان مظالم در ايران و اسلام حسين آيينه نگيني، محمدامين ابريشمي راد ديوان مظالم، ديوان عدالت اداري، جايگاه ديوان عدالت اداري، صلاحيت هاي ديوان عدالت اداري، دعاوي اداري، اصل ‎۱۷۳ قانون اساسي
واکاوي مباني استماع دعاوي بند ‎۲ ماده ‎۱۰ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري فاطمه افشاري، محسن آهنگر سماکوش ديوان عدالت اداري، دادگستري، مراجع شبه قضايي، محاکم عمومي، مردم، دولت، بند ‎۲ ماده ‎۱۰ قانون ديوان عدالت اداري
اعمال مجازات هاي کيفري و اداري به مثابه ابزار مديريت منابع آب (مطالعه موردي آبياري نوين دشت سيستان) سعيد گوهري، سيدحسين حسيني، عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي جرائم آبي، فلسفه پيامد گرايي، فلسفه سزا گرايي، پيشگيري از جرائم آبي
نظريه نوين حاکميت قانون اداري، تحليل ويژگي ها و تحولات برخاسته از هوش مصنوعي فرخنده کيائي نظريه نوين حاکميت قانون اداري، هوش مصنوعي، اداره خوب، عدالت و کارآيي
مسئوليت مدني دولت پس از وقوع حوادث طبيعي با نگاهي بر قانون مديريت بحران کشور (مصوب ‎۱۳۹۸) سميه احساني کرسيکلا، سام محمدي، حميد ابهري بلاي طبيعي، مديريت بحران، مسئوليت مدني دولت، مسئوليت کارمند، جبران خسارت
تصرفات غير قانوني در اموال و وجوه موسسات عمومي غيردولتي از طريق شرکت هاي مادر و تابعه در سازمان تامين اجتماعي مهدي زکوي، سيدهادي مصطفوي، يوسف طرفي سعيداوي تصرف غيرقانوني، موسسات عمومي غيردولتي، سازمان تامين اجتماعي، شستا
تنظيم سند مالکيت خودرو در حقوق ايران؛ نيروي انتظامي يا دفتر اسناد رسمي محمد شکري خودرو، سند رسمي، نيروي انتظامي، دفتر اسناد رسمي
تاملي بر شاخص هاي اداره خوب در رويه قضايي ديوان عدالت اداري مظاهر خواجوند، مجتبي لطفي خاچک، داود سلطانيان نظام اداري، خدمات عمومي، اداره خوب، سرعت در پاسخگويي، قانوني بودن
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار شماره 3 سال دوم 1400 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
انحلال شرکت هاي تجارتي آرمان يعقوبي مقدم، محمدرضا پاسبان انحلال شرکت، انحلال ارادي، انحلال قهري، مجمع عمومي فوق العاده
بررسي حقوقي و فقهي وجوه اشتراک و افتراق عمل حقوقي تسليم و تسلم مبيع و تقارن زماني اين دو عمل حقوقي در عقد بيع صالح يمرلي، رضا شهيدي صادقي عقد بيع، حقوق مدني، فقه اماميه، تسليم مبيع، تسلم مبيع، تقارن زماني
بررسي رابطه عقد اجاره با جعاله در حقوق ايران مهدي حمزه هويدا، کورش بيات اجاره، جعاله، عقد، لزوم، جواز، معوض
بررسي ضمان معاوضي در فرض وجود خيار مختص مشتري زيبا ميرزا آقازاده، رضا مقصودي ضمان معاوضي، تلف مبيع، تسليم، افات سماوي، خيارات مختص مشتري
تفسير ماده ‎۵۴۰ قانون مدني با تاکيد بر اصل حسن نيت (بررسي تطبيقي در حقوق کشورهاي اسلامي، فقه اماميه و حقوق ايران) فرشيد خسروي، محمود کهني اصل حسن نيت، اجرت المثل، قوه قاهره، عامل
مطالعه تطبيقي قلمرو مسئوليت مدني سرپرست صغير در حقوق ايران، انگليس و فرانسه مريم تفضلي مهرجردي، بهشيد ارفع نيا سرپرست، صغير، تقصير، مراقبت، فعل زيان بار، جبران خسارت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار شماره 4 سال دوم 1400 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
اصل حسن نيت در دادرسي مدني (در پرتو رويه قضايي) آرمان يعقوبي مقدم، کورش دل پسند حسن نيت، دادرسي، دادرسي مدني، اصول حقوقي
تاثير شيوع جهاني بيماري کرونا بر گرايش نظام داوري بين المللي به انعقاد موافقت نامه ها و شروط داوري مجازي و اجراي تعهدات ناشي از آن ها رضا شهيدي صادقي، اشرف جنتي داوري مجازي، انعقاد موافقت نامه داوري مجازي، درج شرط داوري مجازي، اجراي تعهدات داوري مجازي، بيماري کرونا
خسارت معنوي و روش هاي جبران آن در نظام حقوقي ايران و مصر زيبا ميرزا آقازاده، اکبر ايمان پور ضرر، خسارت معنوي، حقوق مصر، زيان ديده
نگاهي انتقادي به مسئوليت مدني قضات در فقه و حقوق ايران شقايق شمسي، عابدين مومني مسئوليت مدني، قاضي، شرايط قاضي، جبران خسارت، مصونيت، فقه مذاهب اسلامي، حقوق ايران
بررسي شيوه هاي جبران خسارات صغير در حقوق ايران و انگليس مريم تفضلي مهرجردي، بهشيد ارفع نيا جبران خسارت، زيان ديده، افعال زيان آور، تقصير، سرپرست، صغير
بررسي امکان توسل به مباني مسئوليت غيرقراردادي در مطالبه خسارات قراردادي ميلاد رهام پور، سيدعلي جبار گلباغي ماسوله تقصير، ضرر، مسئوليت قراردادي، مسئوليت غيرقراردادي
ارائه الگويي جهت رفع چالش هاي فراروي مشارکت مردم و نهادهاي جامعوي در مبارزه با جرايم محيط زيستي حسن حاجي تبار، نيما پروانه، مارال دربندي الگو، رفع چالش ها، مشارکت مردم، نهادهاي جامعوي، مبارزه، جرايم محيط زيستي
بررسي شرايط رباي معاوضي و مقايسه آن با خسارت تاخير تاديه فاطمه جامعي، هيراد مخيري، محسن پورمحمد رباي معاوضي، کالاي همجنس، مکيل و موزون، خسارت تاخير تاديه، حرمت تاديه، حرمت ربا، مشروعيت تاديه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري شماره 53 دوره هجدهم 1401 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي مقررات مرتبط با ايجاد دسترسي و انتقال خطوط لوله به اشخاص ثالث در مناطق فراساحلي و خارج از فلات قاره بر اساس نظام حقوقي ايالات متحده آمريکا عاطفه قاسمي، مهدي پيري، عليرضا حسني دسترسي شخص ثالث، خطوط لوله نفت و گاز، نظام حقوقي ايالات متحده آمريکا، مالکيت، محيط زيست
تاملي بر آثار اعتراض به آراي داوري هاي خارجي و بين المللي و موارد ابطال آن در نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي مجتبي زاهديان، احسان بزمي مايوان ابطال، اعتراض، بطلان، داوري، محاکم ملي
حق رجوع زوج در طلاق رجعي در اسلام و رويه قضايي احمد يوسفي صادقلو، سامان کريمي طلاق، حق رجوع، طلاق رجعي، شرع اسلام، رويه قضايي
تاثير شرط عدم مسئوليت بر معافيت بانک ها در اعتبارات اسنادي محمدرضا باقري، جعفر جمالي، علي زارع اعتبار اسنادي، شرط عدم مسئوليت، شروط تحميلي، تقصير سنگين، معافيت بانک ها از مسئوليت
تاملي بر ماهيت خسارت ناشي از تاخير در عمليات بارگيري و تخليه کشتي: در پرتو کنوانسيون هاي هامبورگ و روتردام بهاره شفيعي، سعيد منصوري، احمد شمس دموراژ، خسارات، وجه التزام، ماهيت
تحليل چگونگي ارتباط قرارداد و واقعيت؛ نقدي بر انديشه واقع گرايي محض در باب مبناي اعتبار قرارداد نرگس خالقي پور، داود نصيران نجف آبادي قرارداد، واقعيت، واقع گرايي
بايسته هاي رسيدگي داوري به منظور حل و فصل عادلانه دعاوي ناشي از سرمايه گذاري خارجي محمود قمشال، احمد مرادخاني، سيدمهدي ميرداداشي اصل تناسب، دعواي واهي، رسيدگي موازي، سرمايه گذاري خارجي
ارتباط ميان رابطه خويشاوندي مقتول با قاتل و تصميم اولياي دم در پرونده هاي قتل عمد (تحليل موردي پرونده هاي قتل عمد در استان تهران) شقايق اکبري … [و ديگران] رابطه خويشاوندي قاتل و مقتول، قاتل متاهل، عدم اجراي قصاص، ساختار اجتماعي پرونده هاي قضايي، تصميم اولياي دم
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تحقيقات حقوق قضایی شماره 3 سال دوم 1400 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
آثار حاکم بر نظام مسئوليت ها و جبران خسارت در دعاوي مسئوليت مدني شيوا رستمي گنج آباد جبران خسارت، مسئوليت مدني، مسئوليت قراردادي، مسئوليت قهري
اصل مشروعيت در معاملات سيدمصطفي حسيني، راضيه نجاتي مشروع، معامله، جهت، فقه، حقوق، جهت نامشروع
اصول کاربردي در تحقيقات مقدماتي جرايم و تشکيل پرونده جامع قضايي با رويکرد بر جرايم کارکنان نيروهاي مسلح رحمان هدايتي چناني تحقيقات مقدماتي، جرم، پرونده، جرايم کارکنان، کارمندان رسمي
امکان سنجي طرح دعوي عليه چين در خصوص همه گيري جهاني کرونا ويروس مهدي شاه رخي، فروزان لطفي چين، کرونا ويروس، سازمان بهداشت جهاني، مطالبه خسارت، دعوي
اهداف سه گانه زيست محيطي در سند توسعه پايدار ‎۲۰۳۰ مهدي شاه رخي، فروزان لطفي حقوق بين الملل، محيط زيست، توسعه پايدار، سند ‎۲۰۳۰
بررسي تطبيقي ارث زن از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران خليل الله احمدوند، پروين عيني اسلام، ارث، ارث زن، فقه و حقوق موضوعه
بررسي چالش حقوقي در مبحث اجازه موردي مقام قضايي مقرر در ماده ‎۵۵ قانون آئين دادرسي کيفري مصوب ‎۱۳۹۲ رحمان هدايتي چناني مراقبت مرزي، تروريست، تفتيش، اجازه موردي، مقام قضايي
بررسي حقوقي و کيفري بلوغ در قانون مجازات قديم و جديد الهام فيض آبادي حقوق جزا، مسئوليت کيفري، بلوغ، رشد کيفري، مجازات
بررسي ديدگاه هاي حقوقي، فقهي و شرعي قتل در فراش سميه بشيرنژاد مطلق قتل در فراش، همسر، تعهدات زوجين، زاني و زانيه، زنا
بررسي علل زن آزاري از ديدگاه نظريه هاي جرم شناختي شهلا گل پرور، محمد نبي پور، حسن حاجي تبار زنان، خشونت، مناسبات اجتماعي، خانواده، نظرات جرم شناختي
بررسي فقهي – حقوقي تاثير علم قاضي بر فرايند دادرسي کيفري آرش ياغلي علم قاضي، دادرسي کيفري، اثبات جرم، اقناع وجدان، ادله اثبات دعوي
بررسي فقهي مساله پيوند اعضا از مبتلايان مرگ مغزي علي زينلي، امير فضلي مرگ مغزي، حيات، پيوند عضو، فقه
بررسي حقوقي پزشکي از راه دور در ايران معصومه خدادادي، فاطمه سادات هاشمي فرد پزشکي از راه دور، مسئوليت، تله مديسين، خدمات بهداشتي
تاثير خودکنترلي افراد در کاهش جرايم از منظر جرم شناسي با نگاهي به فقه اسلامي الهام فيض آبادي نظارت، خودکنترلي، خودکنترلي و بازداري، خودکنترلي و پيشگيري
جرم انگاري ديپ فيک ها از منظر تعهدات حقوق بشري دولت ها آرش علي ين ديپ فيک، حقوق بشر، جعل، حق به حريم خصوصي، جرايم رايانه اي
جهات اعتراض به راي داوري داخلي با نگاهي به قانون داوري تجاري بين المللي ايران و کنوانسيون ‎۱۹۵۸ نيويورک کريم مرادوند، جلال جعفري داوري داخلي، داوري خارجي، جهات اعتراض، ابطال، شخص ثالث
حقوق شکلي مبتني بر کرامت انساني در جرايم عليه امنيت نگار سجادي دهکردي کرامت انساني، جرم، امنيت، دادرسي کيفري، حقوق شکلي، نقض اصول
خلاء قواعد محيط زيستي در حقوق تجارت بين الملل جواد رنجبرزاده، عسکر جلاليان تجارت بين الملل، حقوق بين الملل، دولت، شرکت هاي چندمليتي، کنفرانس بين المللي، محيط زيست، مقررات زيست محيطي
علل و فاکتورهاي زمينه ساز مهم در راستاي خودزني سربازان نيروهاي مسلح ميثم بهرامي خودزني، خودکشي، پيشگيري، نيروهاي مسلح، سرباز وظيفه، خدمت سربازي، پادگان نظامي
قلمرو اصل حاکميت اراده مهدي ابراهيم زاده اصل حاکميت اراده، قوانين آمره، نظم عمومي، اخلاق حسنه، تقلب نسبت به قانون
مطالعه و بررسي مجازات هاي مجرمان يقه سفيد در پرتو موازين حقوق بشر از منظر جامعه شناسي مجيد بهاري غازاني، محبوبه کهزادي جرم يقه سفيد، جرم سازمان يافته، جرم غير خشن، جامعه شناسي، حقوق بشر
نسبت بين نظارت همگاني و حريم خصوصي مبين انصاري امر به معروف، نهي از منکر، حريم خصوصي، سياست جنايي مشارکتي
نگاهي بر مکانيزم شروع به جرم در جرايم مطلق ابراهيم اسماعيلي اتويي جرايم، رويه قضايي، شروع به جرم، جرايم مقيد، جرايم مطلق
هايمنوپلاستي و آثار آن از منظر حقوق جزا فاطمه احمدوند هايمنوپلاستي، تدليس در نکاح، معاون جرم، ضمان بيمار، ضمان پزشک
ويژگي هاي قراردادهاي تجارت بين المللي مهديه هداوند تجارت بين المللي، قرارداد الکترونيکي، معاملات اينترنتي، حقوق قرارداد
بررسي و تحليل حقوقي مشکلات ناشي از صدور سند مالکيت با مداقه در ماده ‎۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت کريم مرادوند صدور سند مالکيت، املاک فاقد سند مالکيت، ماده ‎۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت، مشکلات صدور سند، صدور سند بر اساس تصرف متصرف
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تحقيقات حقوق قضایی شماره 4 سال دوم 1400 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
انضباط بازار بانکي و روش هاي توسعه امور مالي اينترنتي و تاثير آن بر بهبود نظام بانکداري محمدرضا روشن سروستاني، ليلا قلعه نويي گسترش کاربردهاي تلفن همراه، بانکداري، امور مالي اينترنتي، بانکداري الکترونيک
بررسي تاثير تحريم هاي بين المللي بر ناهنجاري هاي نقدي و پولشويي در شرکت هاي ايراني هادي ملک پولشويي، تحريم اقتصادي، تحريم بين المللي، فساد مالي، ناهنجاري نقدي
بررسي و تحليل اقتصادي جايگاه گمرک در راستاي تجارت داخلي کشور با هدف رشد، رونق تجارت و توسعه اقتصادي بهنام اسدي گمرک، رشد اقتصادي، بنگاه اقتصادي، واردات و صادرات، تجارت
تغيير تدريجي ماهيت عقد در طول اجراي تعهد قراردادي احد شريفي انحراف عقدي، تغيير و استحاله تعهد، حق جايگزيني، تعليق اجراي تعهد
استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي از منظر حقوق بين الملل با تاکيد بر بيانات رهبري محسن رايجي انرژي هسته اي، حقوق بين الملل، سلاح هسته اي، انقلاب اسلامي
اسلامي سازي در حقوق اداري از نظر قرآن و اسلام حسين ولي زاده حقوق اداري، اسلامي سازي، سلامت نظام اداري، ارزش اخلاقي، قرآن کريم، نظام اداري، حاکميت قانون، شايسته سالاري، عدالت محوري
بررسي ابعاد فقهي و حقوقي فرزندخواندگي در ايران سودابه خوارزمي، مهديه دامن افشان فرزندخوانده، سرپرست، طفل، پدرخوانده، مادرخوانده
بررسي اثرات و تبعات حقوقي ازدواج سفيد در حقوق ايران با نگاهي تطبيقي به قوانين و مقررات فرانسه مهتاب مقيمي، آرش کامرانلو ازدواج سفيد، اثرات حقوقي ازدواج سفيد، ازدواج سفيد در حقوق ايران، ازدواج سفيد در حقوق فرانسه
بررسي تامين مالي از سوي ثالث در داوري هاي تجاري بين المللي محمدصادق اسلامي گيلاني، فاطمه ميراخورلي تامين مالي، شخص ثالث، داوري تجاري بين المللي، دعاوي تجاري، تعارض منافع
بررسي تفاوت قصاص و ديه در خصوص زن و مرد از منظر فقه و حقوق ايران مژده پيروزي قصاص، ديه، زن، مرد، تفاوت، فقه، حقوق
بررسي مصاديق بزهکاري زنان در نظام کيفري اعظم گلابگيران بزهکاري زنان، خشونت عليه زنان، تبعيض جنسيت، حقوق زنان، جرايم جنسي
بررسي ذهنيت مجرمانه بر اساس رفتارشناسي مجرمين با توجه به نظام حقوق جزايي ايران ايرج رضايي نژاد، طيبه رضايي شورکي مکتب کلاسيک، جرمي بنتام، سزار بکاريا، عقلانيت کيفري، ذهنيت مجرمانه محاسبه گر، نظام حقوقي کشور، قوانين جزايي
بررسي سقط جنين غيرقانوني در ايران از منظر جامعه شناسي جنايي مصطفي لطفي ميامي جنين، سقط جنين، جامعه شناسي، حمل، نطفه، مادر، وضع حمل
بررسي فقهي حقوقي احوال شخصيه در انجماد بدن و حيات دوباره حسين علي ملايي، فاطمه علي ملايي انجماد، حيات دوباره، اصول فقهي حقوقي، احوال شخصيه
بررسي و تحليل اثر فضاي مجازي و نظام حقوقي بر قتل هاي خانوادگي سحر زمردي فرد قتل هاي خانوادگي، فضاي مجازي، جرمي بنتام، مکتب کلاسيک، عقلانيت کيفري، ذهنيت مجرمانه محاسبه گر، پيشگيري از جرايم، قوانين کيفري
تاثير زندان و اقدامات تاميني و تربيتي در بازدارندگي دانش آموزان از مواد مخدر و روانگردان ها مصطفي لطفي ميامي مواد مخدر، دانش آموز، جرايم اطفال، حقوق کيفري اطفال، اعتياد، زندان
جايگاه موازين بهداشتي بين المللي در سازمان تجارت جهاني آسيه خاتون علي پور، سميه سادات ميري لواساني، زهرا ضيافتي صباغ سازمان تجارت جهاني، موازين بهداشتي بين المللي، بهداشت گياهي، سازمان بهداشت جهاني
چالش هاي قانون کاهش مجازات جرائم تعزيري عليرضا ربيعه قانون، چالش ها، مجازات، جرائم، نظام هاي حقوقي
چک هاي تضميني و مباحث مربوط به آن پريا کرمزاده اسناد تجاري، چک، چک تضميني، قوانين چک، ظهرنويسي
حد شرب خمر از ديدگاه اهل سنت و شيعه مسلم دهقاني حد شرب خمر، فقها، مسکرات، مستي، مواد روانگردان، گناه کبيره
دادرسي در دعاوي حقوقي مربوط به چک به نوش شاکريان ابطال چک، استرداد چک، اجرائيه، قانون صدور چک، گواهينامه عدم پرداخت
شناسايي و اجراي احکام دادگاه هاي خارجي در ايران کريم مرادوند شناسايي، اجراي احکام، دادگاه، قوانين ايران، صلاحيت، تعارض قوانين
علل اطاله دادرسي در دعاوي مدني و راه هاي پيشگيري از آن حسين باقرزاده اصل اطاله دادرسي، عدالت، سرعت در دادرسي، پيشگيري از دعوا، دادرسي عادلانه
گذشت شاکي و آثار آن در حقوق کيفري ايران عليرضا ربيعه جرايم قابل گذشت، جرايم غير قابل گذشت، آثار جرم، حق الهي، حق
مسايل حمايت کيفري از سلامت روان با تکيه بر چالش هاي نوپديد جواد منصوري نعلبندان، زهرا ميرزايي يزدي سلامت روان، بيمار رواني، حمايت کيفري، چالش هاي نوين
مسئوليت کيفري کودک نابالغ مهسا کمال الديني مسئوليت کيفري، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعي، سن بلوغ، بلوغ کيفري
مسئوليت مدني دولت در جبران خسارت هاي ناشي از حمله انتحاري در حقوق ايران، افغانستان و فقه اسلامي رضاحسين گندمکار، بسم الله صفدري حمله انتحاري، مسئوليت مدني دولت، زيان ديدگان، حقوق ايران، حقوق افغانستان، فقه اسلامي
موانع اساسي برقراري امنيت قضايي و عوامل آسيب زننده به آن سيدمحمد عبداللهي امنيت قضايي، موانع، عوامل آسيب زننده، امنيت حقوقي
ميانجيگري از منظر کيفرشناسي در نظام حقوقي ايران محمد احمدلو، توران زماني ميانجيگري، کيفرشناسي، مسئوليت، بزهکار، سازش، تحولات کيفري، تکرار جرم
ورشکستگي بر اثر قوه قاهره و آثار آن (بررسي تطبيقي در حقوق ايران و انگليس) همايون گيوي ورشکستگي، قوه قهريه، حقوق موضوعه ايران، حقوق موضوعه انگليس
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تحقيقات حقوقي بين المللي شماره56 سال پانزدهم 1401 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بزه ديدگي زنان در قلمرو ملي و فراملي با تاکيد بر نظريات جرم شناسي مهديه وجداني فخر، شهرداد دارابي، علي نجفي توانا بزه ديده شناسي، جرم شناسي، نقش آفريني بزه ديده، زنان
حمايت کيفري از سکوهاي نفتي ثابت واقع در منطقه فلات قاره امير شاکري، محمدرضا شادمانفر، حسن پوربافراني صنايع نفت و گاز، صلاحيت کيفري، قلمروي حاکميت، جرايم تروريستي، کنوانسيون هاي بين المللي
علت شناسي مفاسد کلان اقتصادي و ارائه راهکارهاي پيشگيرانه اجتماعي با نگاهي به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارز با فساد عليرضا دودانگه، مريم آقائي بجستاني، رضا زياري مفاسد کلان اقتصادي، پيشگيري اجتماعي، کنوانسيون مريدا، تجهيز رسانه اي، کدهاي رفتاري
مقارنه قاعده تشهير در نظام حقوقي اسلام، ايران و کشورهاي غربي از منظر هزينه هاي دولتي و دادرسي پيمان حاج محمودعطار، بتول پاکزاد، فتح الله رحيمي تشهير، هزينه جرم، مجازات، پيشگيري از جرم
بررسي فقهي سرمايه گذاري خارجي و محيط زيست و مناسبات حقوقي آنها با يکديگر سيدسجاد خالوئي تفتي، رضا آقاعباسي، رضا شمسي مباني فقهي، قاعده لاضرر، اقتصاد اسلامي، سرمايه گذاري خارجي، محيط زيست
ارزيابي سياست جنايي تقنيني ايران و اتحاديه اروپا در قبال جرايم رايانه اي نويد ديلمي معزي، مهدي اسماعيلي، حسن حاجي تبار فيروزجائي جرايم رايانه اي، سياست جنايي تقنيني، شوراي عالي فضاي مجازي، اتحاديه اروپا
تحليل مباني فقهي مسئوليت کيفري دولت ها محمود محمدي جرجافکي، روح الله افضلي گروه، مجيد خزاعي مسئوليت کيفري دولت ها، جرايم دولتي، اشخاص حقوقي، فقه حکومتي، قواعد فقهي
جهاني شدن موازين حقوق بشر و آثار آن در نظام حقوقي ايران شهاب الدين قاسمي، زينب پورخاقان شاهرضايي، ليلا رئيسي بين المللي شدن، جهاني شدن، حقوق بشر، حقوق بين الملل عمومي
واکاوي قواعد حقوقي حاکم بر جبران خسارت ناشي از فسخ قرارداد و پيش بيني نقض آن با تاکيد بر اسناد بين الملل هادي روستا، جعفر هاشمي باجگاني، اميرمحمد صديقيان اسناد بين الملل، پيش بيني نقض قرارداد، جبران خسارت، فسخ قرارداد، قواعد حقوقي
چالش ها و موانع جرم انگاري و کيفر جنايات ناقض حقوق بشردوستانه سيدميلاد عليزاده جواهري، عباس شيخ الاسلامي، جعفر کوشا حقوق بشردوستانه، حمايت کيفري از زنان، حمايت کيفري از کودکان، جنايات ناقض حقوق بشر
رويه شوراي امنيت در قبال اصل حاکميت قانون در حوزه حقوق بشر با تاکيد بر حقوق زنان و کودکان حسين ملکشاهي، فريد آزادبخت، هنگامه غضنفري امنيت، حاکميت قانون، حقوق بشر، زنان، کودکان، قطعنامه
بايسته هاي فقهي و قانوني تصدي رياست ديوان عدالت اداري: با نگاهي به قانون فرانسه رسول يزداني، منوچهر توسلي نائيني، مسعود راعي ديوان عدالت اداري، صلاحيت، تصدي، نظام حقوقي ايران، نظام حقوقي فرانسه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تحقيقات حقوقي شماره98 دوره بیست وپنجم 1401 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ايقاع نامعين و تعهد يک طرفه (چالش، ارزيابي، حاصل) عباس قاسمي حامد ايقاع، ايقاع نامعين، ايجاد، اسقاط، اعراض، تعهد يک طرفه، قاعده تسليط، ماده ‎۳۰ قانون مدني
اعمال فراسرزميني قوانين و مقررات در گروه شرکت هاي تجاري و بررسي مباني آن سيدنصرالله ابراهيمي، سميرا سليمان زاده نظم عمومي، مقررات انتظامي، گروه شرکت هاي تجاري، اصل سرزميني بودن قوانين، اثر فراسرزميني قانون
ملاحظاتي انتقادي بر يکسان انگاري ارکان تحقق مسئوليت بين المللي دولت ها و سازمان هاي بين المللي سيدجمال سيفي، نسيم زرگري نژاد مسئوليت بين المللي، حقوق بين الملل، سازمان هاي بين المللي، دولت، کميسيون حقوق بين الملل
بانک پذيري و الزامات حقوقي آن در الگوي تامين مالي پروژه محور مجيد غمامي، شادي کسنوي تامين مالي پروژه محور، بانک پذيري، وام دهنده، قراردادها
بررسي جرم انگاري در حوزه فرهنگ و محدوديت هاي نظري اين نوع از جرم انگاري يزدان بخش براتي، حميد روستايي، جعفر کوشا فرهنگ، فرهنگ عمومي، جرم انگاري، جرم زدايي
مباني و چالش هاي پذيرش مديران مستقل در راهبري شرکتي محمدرضا پاسبان، رسول فرهاني استقلال، سهام داران، مديران مستقل، نظارت
چالش هاي ناشي از تامين مالي هزينه هاي رسيدگي قضايي توسط ثالث براي تامين شونده، تامين کننده (ثالث) و طرف مقابل دعوا حسين سيمايي صراف، زيور دواشي تامين مالي رسيدگي قضايي، هزينه هاي رسيدگي قضايي، قرارداد تامين، تامين کننده
موانع اجراي اصل احتياط در حفاظت از محيط زيست درياي خزر فرشته بنافي، عليرضا آرش پور، آرامش شهبازي محيط زيست درياي خزر، اصل احتياط، عدم قطعيت، برداشت هاي متفاوت، خطر
رژيم حقوقي قراردادهاي رايانش ابري باقر انصاري، محمدمهدي کاتب دامغاني فناوري اطلاعات، رايانش ابري، هوش مصنوعي، کاربر، اينترنت
عوامل اثرگذار بر تصميم مقامات، مامورين عمومي و قضات از منظر حقوقي (نيروهاي سيطره کننده مقام و مامور رسمي هنگام اخذ تصميم بر مبناي قانون) علي شعباني، حميد ضرابي، حميد محموديان نگرش، مباني فلسفي، طرح واره، راهبرد، شخصيت
افق هاي نوين حقوق مالکيت فکري در چشم انداز دستورالعمل کپي رايت و حقوق مرتبط بازار واحد ديجيتال سال ‎۲۰۱۹ اتحاديه اروپا زهرا شاکري استخراج داده، استفاده آموزشي، بازار واحد ديجيتال، کپي رايت و حقوق مرتبط، حق بر خبر
تحليلي بر چالش هاي حقوق رقابتي کلان داده ها ابراهيم رهبري بازارهاي پلتفرمي، حقوق رقابت، کلان داده، سوءاستفاده از موقعيت مسلط، هوش مصنوعي
چالش هاي حمايت اجرايي از سازش نامه هاي منعکس در راي داوري با مطالعه تطبيقي در کنوانسيون نيويورک ‎۱۹۵۸ رضا معبودي نيشابوري، سيدعليرضا رضائي سازش، داوري، کنوانسيون نيويورک، توافق نامه حل و فصل اختلاف از طريق داوري، حق دفاع طرفين دعوا
نگاهي انتقادي به محتواي قوانين برنامه پنج ساله توسعه در جمهوري اسلامي ايران محمدامين ابريشمي راد، کمال کدخدامرادي قانون برنامه پنج ساله توسعه، آسيب هاي قوانين برنامه، برنامه اي بودن، موقتي بودن، توسعه اي بودن
بررسي بايدهاي اخلاقي و حقوقي در انديشه مرحوم مهدي حائري يزدي حسين علي احمدي، علي اکبر دادخواه بايد اخلاقي، بايد حقوقي، ضرورت بالغير، هستي هاي مقدور، مرحوم حائري
راهکارهاي جبران خسارت تجاري در اسناد و رويه سازمان تجارت جهاني با تاکيد بر اقدامات حفاظتي و ضد دامپينگ سميه سادات ميري لواساني … [و ديگران] اقدامات حفاظتي، دامپينگ، رکن حل وفصل اختلاف، سازمان تجارت جهاني، يارانه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق شماره1 سال دوم 1401 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
قبض و بسط مصداقي عدالت در پارادايم مشروعيت دولت در گفتمان سياسي شيعه روح الله ملکي … [و ديگران] انگاره عدالت، حقوق، حکمراني، سياست، شيعه، مشروعيت دولت
تبيين رفتارهاي متفاوت حوزه مالکيت فکري در نظام حقوقي ايران با سازمان تجارت جهاني محمدجواد سامي، ساناز کبيري خواه رفتار دوگانه، سازمان تجارت جهاني، مالکيت فکري، نظام حقوقي ايران
بررسي قاعده اهم و مهم در خانواده کبري رحيمي، سعدالله رحيمي حقوق زن، خانواده، قاعده اهم و مهم
مطالعه تطبيقي نحوه حمايت از زنان بي سرپرست و بدسرپرست در نظام حقوقي ايران، سوئد و دانمارک سحر نيک پور ايران، دانمارک، زنان، سرپرستي، سوئد
بررسي فقهي و حقوقي تفاوت ديه زن و مرد از منظر تبعيض عليه زنان نازيلا دباغ تفاوت ديه زن و مرد، حقوق زنان، فلسفه ديه
پردازش زبان طبيعي و تحليل داده هاي حقوقي در پرونده ها و گزارش پزشکي قانوني با استفاده از هوش مصنوعي نيلوفر بلوچ فرد پردازش پرونده هاي جنايي، تحليل داده هاي حقوقي، تلفيق حقوق و تکنولوژي، تلفيق فناوري هوش مصنوعي با علم پزشکي قانوني، هوش مصنوعي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق شماره2 سال دوم 1401 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليلي بر مولفه هاي بنيادين حقوقي در مقررات شهرسازي کشورهاي پيشرو محمدعلي جلالي نسب، افشين جعفري حقوق شهري، قوانين شهرسازي، مقررات شهرسازي، کشورهاي توسعه يافته
سياست جنايي ايران براي پيشگيري از بزه ديدگي اطفال و نوجوانان در قانون حمايت از اطفال و نوجوانان سيدمرتضي موسوي تبار، سيدحسين موسوي تبار سياست جنايي، حمايت، بزه ديدگي، کودک و نوجوان
تاثير هاردشيپ و نقش تحريم ها در قراردادهاي تجاري فاطمه اندي، ياشار طاهري قرارداد، هاردشيپ، فورس ماژور، تحريم
حقوق بشر در آئينه ديوان بين المللي حقوق درياها هاجر راعي دهقي حقوق بين الملل درياها، حقوق بشر، ديوان بين المللي حقوق درياها، تعهد به ارائه کمک، تعهد به نجات
ريسک هاي حقوقي و تجاري پخش و بهره برداري از آثار ادبي هنري خارجي بدون اخذ مجوز بهره برداري توسط سکوهاي ارائه خدمات محتوايي داخلي بر بستر شبکه جهاني اينترنت فاطمه رفعتي حقوق مولف در فضاي مجازي، محتواهاي فاقد مجوز بهره برداري، حقوق مادي پديدآورندگان آثار هنري و ادبي، قرارداد مجوز بهره برداري
ارزيابي حقوق بين الملل مبتني بر تجارت در کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي ابراهيم دوروزي حقوق بين الملل، تجارت، اعتبارسازي اراده گرا، اعتبارسازي قانون گرا، کشورهاي عضو اکو
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تعالي حقوق شماره2 سال هشتم 1401 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي وضعيت تزاحم ميان کپي رايت و حقوق اساسي مردم (با مطالعه تطبيقي نظام حقوقي ايران و اتحاديه اروپا) سيدمهدي رضا کاظمي، حسين صادقي، مهدي ناصر حقوق اساسي، دادگاه اروپائي حقوق بشر، ديوان دادگستري اروپا، کپي رايت، نظام حقوقي اتحاديه اروپا
چالش هاي توجيه جرم انگاري فضيلت گرا کامران محموديان اصفهاني … [و ديگران] فلسفه فضيلت، رذيلت، اصل آسيب، خود حاکميتي، جرم انگاري
حقوق شهروندي و آزادي هاي فردي، در پرتو عملکرد دستگاه قضايي شايسته نادر مرداني، سيدمجتبي واعظي، محسن برزوئي قوه قضائيه، حقوق شهروندي، آزادي هاي مشروع، عدالت، قانون اساسي
حق بر شهروندي از منظر حقوق بين الملل بشر؛ نگاهي نو در عصر جهاني شدن فاطمه پيرامن، انور يداللهي بي تابعيتي، تابعيت، جهان شهروندي، جهاني شدن، حق بر شهروندي
اصل قانون مندي توقيف داده و سامانه در فرآيند کيفري؛ جلوه ها و تضمين ها صادق تبريزي … [و ديگران] اصل قانونمندي، توقيف داده و سامانه، جلوه هاي قانوني توقيف، تضمينات توقيف قانوني
چالش هاي کاربست معاهدات بين المللي در حقوق کشورهاي اسلامي در پرتوي اصل قانونمندي جرم و کيفر غلامعلي قاسمي، روح الله اکرمي معاهدات بين المللي داراي جنبه کيفري، حقوق کيفري ملي، اصل قانوني بودن جرم و مجازات، تفسير معاهده، عطف بماسبق نشدن معاهده
اداره اموال فرد در وضعيت حيات نباتي سعيد سياه بيدي کرمانشاهي، جواد خدادادي حيات نباتي، حجر، امور حسبي، حمايت قانوني، عاجز
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تعالي حقوق شماره3 سال هشتم 1401 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
قواعد رفتاري حاکم بر قضات در امريکا و ايران آزاد رضائي، محمدرضا ويژه، حسن وکيليان بي طرفي، تعارض منافع قضات، خودتنظيمي حرفه اي، منزلت قضائي، نمونه قواعد رفتار قضائي امريکا و ايران
تحولات سياست جنايي تقنيني ايران در قلمرو مسووليت کيفري نسبي نوجوانان الميرا نقي زاده باقي … [و ديگران] سياست جنايي تقنيني، مسووليت کيفري نسبي، مسووليت کيفري تدريجي، مسووليت کيفري تخفيف يافته، بلوغ فکري، بلوغ جنسي
مطالعه تطبيقي وضعيت شروط راجع به نحوه تقسيم سود و زيان شرکت هاي تجاري در حقوق ايران و فرانسه عباس نيازي، سعيد جوهر شرکت، سود، زيان، شرط صحيح، شرط باطل
درجه بندي قتل هاي عمدي، شبه عمدي و خطاي محض بر مبناي عنصر رواني محمدرضا سياهپور، عبداله بهمن پوري عنصر رواني، جنايات، عمد، غير عمد، فازبندي، منطق فازي
کفايت عدالت گفتاري شاهد در دادرسي قضايي محمدرضا کيخا شاهد، عدالت گفتاري، کذب، عادل، دادرسي قضايي
مطالعه اي مقايسه اي در رويکردهاي خبرگان و اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي به اصول فراقانون اساسي صديقه قارلقي، علي دارايي، علي مشهدي اصل يکصد و هفتاد و هفتم، اصول فرا قانون اساسي، مفاهيم غير قابل بازنگري، مدونان قانون اساسي
قاعده التعزير يدرء بالشبهه (امکان سنجي و ضرورت تاسيس) مهدي نصرتيان اهور تعزير، حد، درء، شبهه، درء التعزير
چالش هاي حقوق شهروندي در نظام اداري ايران در پرتوي حکمراني خوب ذبيح اله سلماني، ارکان شريفي، هانه فرکيش حقوق شهروندي، نظام اداري ايران، حقوق اداري، حکمراني خوب
بررسي مقايسه اي موارد لغو تامين خواسته و دستور موقت مهدي حسن زاده تامين خواسته، دستور موقت، لغو تامين، رفع اثر از دستور
سازوکارهاي حقوق مالکيت فکري در رفع موانع انتقال فناوري دوستدار محيط زيست به کشورهاي در حال توسعه عبدالحسين شيروي، عطيه شاه حسيني انتقال فناوري، فناوري دوستدار محيط زيست، حقوق مالکيت فکري، ساز و کارهاي حقوق مالکيت فکري، کشورهاي در حال توسعه
اهداف تقنيني قانونگذار در مواد ‎۲ الي ‎۷ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ‎۱۳۹۲ غلامرضا صادقي، سيدمحمدرضا امام، سيدرضا احسان پور اصول راهبردي قانون آيين دادرسي کيفري، فلسفه وضع، دادرسي عادلانه، الگوهاي جهاني، حقوق شهروندي و بشري، اهداف تقنيني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تمدن حقوقي شماره12 دوره پنجم 1401 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
امکان سنجي استناد به تئوري تعديل در حقوق ايران به عنوان راهکاري در تعذر قراردادي روشنعلي شکاري، سيدمصطفي ميلاني تعذر، تئوري تعديل، راه حل هاي تعذر، اقسام تعديل
حمايت کيفري از حقوق نسل هاي آينده در اسناد بين المللي عادل ساريخاني، مصطفي کرمي پور حقوق، نسل هاي آينده، اسناد بين المللي، اسناد الزام آور، اسناد غيرالزام آور
تحليل حق نظارت مردم بر حکومت از ديدگاه علي (عليه السلام) با نگاهي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابراهيم موسي زاده، محمد صالحي حکومت، نظارت، حق، مردم، قانون اساسي
تاملاتي در تشريع قسامه با توجه به علوم جرم يابي محمدعلي حاجي ده آبادي، روح الله شمشيري قسامه، علوم کشف جرم، لوث، بازدارندگي
بازخوانش تعاملات (برخي گروه هاي مذهبي و بازيگران نظام بين الملل) حوزه تروريسم به عنوان وسيله دستيابي به منافع ملي با تاکيد بر مسئوليت هاي حقوقي در کشورهاي اسلامي سيدمحمدرضا موسوي فرد … [و ديگران] تروريسم، وهابيت، سياست خارجي، مسئوليت دولت ها، رهبران سياسي
اصل منع اعاده پناهندگان از منظر اسناد حقوق بشري با تاکيد بر پناه جويان زيست محيطي مهناز خرسندي، عسکر جلاليان پناه جويان زيست محيطي، اصل منع اعاده، اسناد بين المللي، حقوق بشر
خطرات اولويت يافتن مسائل مادي در مشاغل حقوقي محمد ستايش پور، مريم فرجي ترک جهان بيني، مادي گرايي، عدالت، اولويت، ايمان
احکام و آثار اذن در نظام حقوقي ايران و فرانسه حسن نجارها اذن، ايقاع، معاملات، رجوع، نظم عمومي
مقايسه رکن مادي جرم کلاهبرداري رايانه اي با سنتي علي پايدارفرد، جواد نادري عوج بغزي، احمدرضا امتحاني رکن مادي، کلاهبرداري رايانه اي، کلاهبرداري سنتي
مباني نظري حاکم بر کنترل تسليحات نظامي با تاکيد بر مواضع متعارض سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهاني در خصوص تجارت تسليحات نظامي متعارف پوريا ابراهيم زاده، سميه رحمانيان کنترل تسليحات، تجارت تسليحات، تسليحات متعارف، سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهاني
اعتبار امر مختوم در دعاوي مدني و کيفري امير محمدي، محمدمهدي حيدري، سهيلا مرادي قلعه امر مختوم، امر قضاوت شده، صدور راي، دعاوي مدني، دعاوي کيفري
جايگاه شعب تخصصي کوزوو در نظام عدالت کيفري جهاني مصطفي فضائلي، آرش ملکي حقوق بين الملل کيفري، شعب تخصصي کوزوو، عدالت کيفري جهاني، محاکم داخلي، محاکم مختلط
جرم انگاري اظهار خلاف واقع مطلع در حقوق ايران سعيد اسدزاده، فاطمه احدي، مجتبي کنجوري استرداد مجرمين، ماهيت، آئين، امکان استرداد، تعدد دولت متقاضي
اقدامات شرکت هاي خارجي بابت استفاده عراق از تسليحات شيميايي در دفاع مقدس از منظر حقوق مسئوليت بين المللي محمد ستايش پور، پرنيان شفايي جنايات جنگي، مسئوليت بين المللي، تسليحات شيميايي، دفاع مقدس
مروري جامعه شناختي و جرم شناختي نسبت به پديده روسپيگري در نظام بين الملل و ايران با تاکيد بر آموزه هاي جرم شناسي اسلامي سيدمحمدرضا موسوي فرد، اسد اخضري فرد، علي مردان احمدي روسپي گري، جرم شناسي اسلامي، جامعه شناسي، جرم شناسي، عقد موقت
تعامل پليس با نهادهاي پيشگيري از جرم مينا مومني، سيدمهدي احمدي موسوي پيشگيري از جرم، راهبردهاي نيروي انتظامي، امنيت شهري
حقوق کودکان مهاجر در اسناد ملي و بين المللي رضا خواجه نورالديني، سيده پريسا ميرابي حقوق کودک، کودک مهاجر، حقوق بشر، مهاجرت خانواده، کنوانسيون حقوق کودک
صلاحيت واقعي قوانين کيفري از منظر حقوق اسلام مصطفي کرمي پور، مونا رجب زاده باغي صلاحيت واقعي، صلاحيت جهاني، منافع حياتي و اساسي، حقوق اسلام، ادله شرعي
بررسي تغيير از جرائم خياباني به جرائم سايبري در آغاز همه گيري کوويد-‎۱۹ رويکردي به نظريه فعاليت هاي روزانه مريم کمائي اينترنت، جرائم سايبري، فيشينگ، ويروس کوويد-‎۱۹، تئوري فعاليت هاي روزانه
جايگاه مامورين امنيتي انگلستان در کشف جرايم زهرا وهبي، آرش رزمي کشف جرم، جاسوسي، امنيت، انگلستان، پليس
استقلال قضات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در پرتو آموزه هاي دين مبين اسلام محمد ستايش پور، فاطمه زهرا آسيان استقلال قضايي، دادرسي عادلانه، قانون اساسي، غناي اسلام
شرايط قانوني و ابعاد حقوقي و کيفري مالکيت فکري در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران سميه زيلابي، صادق فتيلي، ابراهيم مقدم شرايط قانوني، ابعاد حقوقي، مالکيت فکري، حقوق کيفري
امکان سنجي تحقق ايده جرم انگاري (جرم مسئوليت مدني مديران) از تئوري تا عمل بر اساس رويکردهاي مدل مسئوليت کيفري قانون اقدام راهبردي لغو تحريم ها سيدمحمدرضا موسوي فرد … [و ديگران] مسئوليت کيفري، مديران، مسئوليت مدني، جرم انگاري، نظام اسلامي
ارزيابي فقهي-حقوقي تعدد واقعي در حدود، قصاص و ديات علي محمدي جورکويه، احمدرضا امتحاني، جواد نادري عوج بغزي تعدد جرم واقعي، فقه، حقوق کيفري، حدود، قصاص، ديات
جايگاه و نقش مردم در استقرار و استمرار نظام امت و امامت در پرتو آراء شهيد بهشتي محمدصادق داريوند جمهوري اسلامي ايران، شهيد بهشتي، قانون اساسي، مردم سالاري ديني، ملت مسلمان
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق اداري شماره 31 سال نهم 1401 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليل گفتمان تقنيني مداخله کيفري در وضعيت تعارض منافع محمد اسدي، محمود صابر، اسدالله مسعودي مقام تعارض منافع، گفتمان تقنيني، بخش خصوصي، فساد، جرم مانع
نسبت فقهاي شوراي نگهبان و ديوان عدالت اداري: درنگي بر رويه ‎۴۰ ساله اعلام مغايرت مقررات با شرع وحيد آگاه شوراي نگهبان، اعلام مغايرت مقررات با شرع، فقهاي شوراي نگهبان، اصل ‎۴ قانون اساسي، ديوان عدالت اداري
واکاوي بزه ارتشاء در ساختار اداري دولت مدرن در ايران با تاکيد بر آراء اميل دورکهايم حميدرضا تبشيري، بهزاد آهنگري ارتشاء، دولت مدرن، جامعه شناسي حقوقي، اميل دورکهايم
امکان سنجي تشکيل هيئت هاي رسيدگي به شکايات استخدامي کارکنان دستگاه هاي دولتي؛ مباني، الگوها، چالش ها و راهکارها محمدقاسم تنگستاني حق دادخواهي، مراجع شبه قضايي، کاهش حجم دعاوي ديوان عدالت اداري، نظام استخدامي، دستگاه قضايي
توقيف اداري رسانه در حقوق ايران در پرتو آراء و عملکرد هيات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاري ها قدرت الله رحماني، حامد احمدوند هيات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاري ها، توقيف مطبوعات/ رسانه ها، آزادي مطبوعات/ رسانه
تاملي بر آثار و پيامدهاي دولت تنظيم گر بر حقوق بنيادين شهروندان علي طاهري، سارا خاکپور دولت تنظيم گر، دولت مقررات گذار، مديريت دولتي نوين، حقوق بنيادين، خصوصي سازي، بازارگرايي، نئوليبراليسم
بررسي و نقد حقوقي حقوق و مزاياي نامتعارف در ايران بيژن عباسي، مرتضي سعيدي پلمي فيش هاي حقوقي، حقوق هاي نجومي، حقوق هاي نامتعارف کارمندان، مزاياي نامتعارف
تحليل چالش هاي دولت الکترونيک با حريم خصوصي اطلاعاتي شهروندان انس عبداله زاده، علي حاجي پور کندرود امنيت، داده، دولت الکترونيک، حق حريم خصوصي اطلاعاتي، حقوق شهروندي، چالش ها
شناسايي و تحليل پيشران هاي موثر بر حقوق شهروندي در نظام اداري رسول معتضديان، رويا احمدآبادي حقوق شهروندي، مديريت دولتي، پيشران ها، تحليل اثرات متقابل
بررسي اصول و قواعد حاکم بر مجازات هاي اداري: مقارنه با مجازات هاي کيفري محمد نکوئي، سيدمحمد سيدهاشمي تخلفات اداري، مجازات هاي کيفري، مجازات هاي اداري، هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري
ظرفيت حقوق اداري ايران در پذيرش مفهوم شرکت منفعت عمومي مجيد نجارزاده هنجني خدمات عمومي، خصوصي سازي، کارکرد عمومي، شرکت منفعت عمومي، مامورين به خدمات عمومي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق اسلامي شماره 71 سال هجدهم 1400 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بازپژوهي فقهي مسئوليت در زمان علم اجمالي به عامل جنايت هنگام تعارض بينه ها ابوالقاسم عليدوست، ميثم محمودي مسئوليت در زمان علم اجمالي، تخيير قاضي، تنصيف، قرعه، قاعده عدل و انصاف، اصل برائت
امکان سنجش ماهيت فقهي قرارداد پيش فروش آپارتمان با بيع سلف اکبر نجم، سيدعباس موسويان، محمدعلي خادمي کوشا بيع سلم، پيش فروش، قبض، اجماع، ثمن
نقد نظريه عدول از فسخ قرارداد محسن اسماعيلي، مهدي نريمانپور عدول، فسخ، قرارداد، اعلام، شرط
امکان سنجي ضمانت از دين آينده در فقه و حقوق ايران محمد صالحي مازندراني ضمان، ضمانت، دين، دين آينده، دين موجود، دين محتمل
تحليل حقوق عمومي سهم منتفعان خصوصي سازي در جمهوري اسلامي ايران محمد جلالي، پدرام اميريان خصوصي سازي، قانون اساسي، نهادهاي حاکميتي، دولت قاعده گذار، هنجارهاي حقوقي
بررسي فقهي و حقوقي اختصاص تغليظ ديه به قتل عمد محمدامين بزرگمهر، حسين صابري تغليظ ديه، ماه حرام، تغليظ ديه قتل عمد، تغليظ ديه قتل غيرعمد، قتل شبه عمد، قتل خطاي محض، فقه اماميه
ارزيابي نحوه تعيين مجازات تعدد مادي جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزيري محسن شريفي تعدد مادي جرم، جرم هاي مختلف، جرم هاي غير مختلف، تعيين مجازات
تحليل حقوقي بين المللي ديدگاه شوراي نگهبان در زمينه اعمال حق شرط بر کنوانسيون هاي پالرمو و CFT عبدالله عابديني پالرمو، اصل حق تعيين سرنوشت، تحريم يک جانبه، شوراي نگهبان، (CFT)
نقش سفاح در ارش البکاره از منظر فقه اماميه و حقوق ايران سيدموسي موسوي، جواد حبيبي تبار ارش، بکارت، ازاله، زنا، فقه، حقوق، مهرالمثل
بررسي فقهي و حقوقي رويکرد جنسيت محوري در کيفرگذاري جرايم تعزيري اعظم بدري منش … [و ديگران] کيفرگذاري، جرايم تعزيري، جنسيت
نگرش اقتصادي به اصول اخلاقي در حقوق قراردادها محمود زماني، عبدالرضا عليزاده، يداله دادگر اصول اخلاقي، تحليل اقتصادي، قرارداد، کارايي، مطلوبيت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق اسلامي شماره 72 سال نوزدهم 1401 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
توقف دعواي حقوقي به علت طرح دعواي کيفري علي عسگري تواني … [و ديگران] توقف دعوي، شخص ثالث، اسناد تجارتي، سند رسمي
درآمدي بر مباني انسان شناختي حقوق کيفري غلامرضا پيوندي حقوق کيفري، کيفر، مباني انسان شناختي، فلسفه حقوق کيفري، نظام جزايي اسلام
حق حبس؛ شرايط و آثار آن در حقوق ايران و انگلستان حميد ميري، حسين کاويار، محمدحسين تقي پور درزي نقيبي حق حبس، بازفروش، تعهدات اصلي، تصرف
تاملي بر حق بر فرزندآوري در پرتو احکام وضعي و تکليفي تلقيح مصنوعي سيداحمد حبيب نزاد، مصطفي بخرد حق بر فرزندآوري، تلقيح مصنوعي، احکام شرعي، روش آي.يو.آي، روش آي.وي.اف
مباني تفکيک ايده از بيان زينب شعباني، محمود حکمت نيا مالکيت ادبي و هنري، دوگانگي ايده و بيان، نظريه ادغام، نظريه توابع لازم
بررسي تطبيقي کارآمدي مراجع حل اختلاف در شرايط عمومي پيمان و فدراسيون بين المللي مهندسان مشاور (فيديک نسخه ‎۲۰۱۷) با تمرکز بر هيئت هاي حل اختلاف درون پروژه اي سهراب سلامت، مهدي باقري سرشکي، فرانک جوادي حل اختلاف، داوري، شرايط عمومي پيمان، فيديک ‎۲۰۱۷، پروژه هاي پيمانکاري
امکان سنجي استفاده حکم تقلب نسبت به قانون از قاعده لاضرر مصطفي دانش پژوه، حسين قافي تقلب نسبت به قانون، ارکان تقلب، قاعده لاضرر
چالش هاي حقوقي قانون صدور چک ابراهيم عبدي پور فرد چک، ابزار پرداخت، صدور چک، انتقال چک، ثبت سامانه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق اسلامي شماره 73 سال نوزدهم 1401 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
اعمال خيارات در عقود ناقص عباس کريمي، آرش بادکوبه هزاوه دوره انتظار، صحت تاهلي، عقد فضولي، عقد ناقص، عقود چندجانبه، عقود معلق، عقود موقوف به تنفيذ
ارزيابي سياست جنايي ايران در قبال جرايم موسسات اعتباري محمدعلي حاجي ده آبادي، محمدرضا فرهمند سياست جنايي، سياست کيفري، جرايم موسسات اعتباري، پيشگيري، کارآمدي، انسجام، جامعيت
تحولات سببيت و استناد در قانون مجازات اسـلامي ‎۱۳۹۲ محمدحسين کريم زاده شورک، احمد حاجي ده آبادي، عبدالرضا برزگر مباشرت، سببيت، استناد، اجتماع طولي، اجتماع عرضي
تاملاتي در قانون مبارزه با پولشويي (جرم منشا، ارکان و معاونت) محمد حسني پولشويي، جرم منشا، عوايد ناشي از جرم  فساد، معاونت در پولشويي
بررسي شرط ارتجالي بودن توهين وحيد نکونام ارتجال، توهين، عوامل موجهه، مقابله به مثل
نقد مکتب تحققي در مبناي حقوق از منظر قرآن کريم سعيد داودي فلسفه حقوق، مکتب تحققي، اراده گرايي، قدرت دولت، پوزيتيويسم حقوقي
تحليل تعديل قضايي قراردادهاي پيمان به مثابه مقتضاي اطلاق عقد اجاره اشخاص شيما وفادارنيا، عليرضا فصيحي زاده تعديل قضايي، ماهيت پيمان، عقد اجاره، مقتضاي اطلاق عقد
بررسي نظام حقوقي حاکم بر منابع آب در ايران علي اکبر جعفري ندوشن مالکيت آب، حيازت، مشترکات عمومي، حق بهره برداري، توزيع عادلانه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق تطبيقي شماره 1 (پیاپی 17) دوره نهم 1401 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
موانع و محدوديت هاي قانوني سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران و ترکيه مهراب داراب پور، سميه خضرلو سرمايه گذاري مستقيم خارجي، نظارت استصوابي، استملاک اموال غيرمنقول، حقوق کارگري، مالياتي، مسئوليت اجتماعي شرکت ها، رشد و توسعه
دعاوي به زيستن کودکان در حقوق آمريکا و انگليس با نگاهي به امکان طرح اين دعاوي در حقوق ايران محدثه معيني فر به زيستن، زندگي متخلفانه، کودک، والدين، ضرر
تحليل مفهوم و معيارهاي توقف بانک ها در حقوق آمريکا و ايران خديجه شيرواني، محمد عيسائي تفرشي توقف، بانک، توقف نقدينگي، توقف ترازنامه اي، توقف قانوني
مسئوليت شرکت مادر به واسطه کنترل شرکت فرعي فاقد سرمايه کافي در حقوق آلمان و ايران فرشته احمدي نيا … [و ديگران] شرکت فرعي، شرکت مادر، شرکت هاي گروهي، تئوري کنترل، ناکافي بودن سرمايه
تحديد آزادي رفت و آمد در جرائم تروريستي در حقوق ايران و انگلستان داود باقري، عليرضا ميرکمالي، نصير قائمي مظنون، جرائم تروريستي، آيين دادرسي کيفري، حريم خصوصي، بازرسي بدني
مطالعه تطبيقي اثر قرارداد داوري بر صلاحيت دادگاه حسين حمدي، مسعود البرزي ورکي احاله دعوا، توقف دادرسي، راه حل، ضمانت اجرا
شرايط قانوني بودن تبليغات مقايسه اي و ضمانت اجراي نقض آن با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و دستورالعمل هاي اتحاديه اروپا سيده مريم اعتماد، ستار زرکلام تبليغات مقايسه اي، شرايط تبليغات مقايسه اي، ضمانت اجراي تبليغات غيرقانوني، مسئوليت حقوقي
آثار ورشکستگي شرکت هاي اصلي بر وضعيت حقوقي شرکت هاي تابعه و نحوه تصفيه آن (مطالعه تطبيقي با قانون نمونه آنسيترال) شيرين ملک محمدي، ربيعا اسکيني ورشکستگي، شرکت چند مليتي، شرکت تابعه، تصفيه
کارکرد و ضمانت اجراي اعراض متهم از حق سکوت در حقوق کيفري و رويه قضايي ايران و ايالات متحده جواد صالحي حق سکوت متهم، اعراض از حق سکوت، حقوق کيفري، رويه قضايي، ايالات متحده
بررسي تطبيقي نزاکت و رفتار متقابل در شناسايي احکام خارجي در حقوق داخلي و اسناد بين المللي رضا مقصودي پاشاکي شناسايي، حکم خارجي، رفتار متقابل، نزاکت، نظم عمومي
حمايت کيفري از کودکان و نوجوانان خياباني در ايران و سه کشور الجزاير، لبنان و تونس هادي رستمي، حسن باوي، علي مولابيگي کودک خياباني، حمايت کيفري، پيشگيري، تدابير حمايتي، تشديد مجازات
شهادت کذب در نظام هاي کيفري ايران، انگلستان و ويلز امير اعتمادي، مهران زالي پور مداب شاهد، اظهار دروغ، گواهي، شهادت کذب
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق خصوصي شماره 1 دوره نوزدهم 1401 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
سوء استفاده از حق در قراردادهاي بانکي مصطفي السان، سجاد مظلومي، محمدرضا فتحي بانک، سوءاستفاده، رويه قضايي، قرارداد بانکي، مشتري
شرايط حکم غيابي بدوي و حکم غيابي مرحله تجديدنظر مهدي حسن زاده ابلاغ واقعي، جلسه دادرسي، لايحه دفاعيه، مرحله بدوي، مرحله تجديدنظر، واخواهي
نگرشي تحليلي بر نقش هشدار در مسئوليت مدني توليدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات حسن باديني، کريم ايماني تکليف به دادن هشدار، مسئوليت مدني، هشداردهنده، هشدارگيرنده
اخلاقي بودن مسئوليت مدني محض بيژن حاجي عزيزي، فيض الله جعفري، رضا توکلي نهاد اخلاق، تقصير، مسئوليت محض، مسئوليت مدني
رويکرد حقوق ايران در خصوص ميانجي گري برخط سيدعلي رضا رضايي … [و ديگران] حل اختلاف برخط، دعاوي اينترنتي، سازش، محرمانگي
کارکرد عدالتي حقوق قراردادها علي رضا باريکلو تامين عدالت، حقوق قراردادها، معيار، منع از بي عدالتي
مطالعه تطبيقي جهات ابطال آراي داوري در حقوق ايران و فرانسه جعفر نوري يوشانلوئي، سجاد قاسمي ابطال آراي داوري، جهات ابطال، داوري، راي داوري
بررسي امکان تنظيم اقرارنامه رسمي جهت تعيين ميزان مالکيت مالکان در تجميع املاک محمدرسول آهنگران، سيدمحسن رضوي اصل اقرارنامه، تجميع املاک، ثبت اسناد و املاک، سند مالکيت، مالکيت مشاع
بررسي ماهيت و اصول حاکم بر عقد حفظ و مراقبت (صيانت) و جايگاه آن در افزايش بهره وري اقتصادي محمدحسين وکيلي مقدم تعهد به مراقبت، حقوق اقتصادي، قراردادهاي صنعتي، کارآمدي حقوق قراردادها
شرط شخصي تلقي شدن داده ها در فضاي سايبر بررسي تطبيقي مقررات عمومي اروپايي حفاظت از داده و حقوق ايران محمدعلي شريفي کيا، فريده شعباني جهرمي حريم خصوصي، حفاظت از داده شخصي، داده هاي شخصي، شناسايي موضوع داده، فضاي سايبر، مقررات عمومي حفاظت از داده هاي شخصي اروپا
اصل ممنوعيت استناد به عمل نامشروع خويش؛ مطالعه اي تطبيقي در فقه اسلامي و حقوق ايران محسن ايزانلو، امير غفاري، طاها عرب اسدي اخلاق و حقوق، اصول کلي حقوقي، حرمت نفاق، ممنوعيت استناد به عمل نامشروع خويش
بررسي امکان صلاحديد قضايي در خودداري از اجراي اجباري تعهد در حقوق هلند و ايران احمد اسفندياري اجراي اجباري، توازن، صلاحديد، علي البدلي بودن، متناسب بودن
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات شماره 2 سال اول 1398 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جايگاه رگوالسيون در حقوق: با تاکيد بر حقوق اکوسيستم جهاني رسانه اي و ديجيتال رويا معتمدنژاد رگولاسيون، حقوق ارتباطات، حقوق رسانه اي، حقوق ديجيتال، اکوسيستم جهاني رسانه اي
مفهوم جرم مطبوعاتي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قدرت الله رحماني جرم مطبوعاتي در قانون اساسي، تعريف موسع جرم مطبوعاتي، تعريف ميانه جرم مطبوعاتي
ابعاد حقوقي انتشار مطالب مجرمانه عليه نامزدهاي انتخاباتي در مطبوعات محمدعلي صلح چي، اميرهادي اميري نشريات، جرائم مطبوعاتي، تبليغات انتخاباتي، مسئوليت کيفري و مدني، جبران خسارات
حق تصحيح و پاسخگويي در قوانين مطبوعات ايران رسول سلطاني سميرمي حق تصحيح، حق پاسخ، رسانه، مطبوعات، آزادي بيان
اعتبار حقوقي شرط تحديد يا عدم مسئوليت ناشي از سفارش، تهيه و نشر تبليغات تجاري در رسانه هدي غفاري، محمود زماني تبليغ تجاري، شرط ضمن عقد، مسئوليت مدني، نظريه تقصير، نظريه خطر
تبليغات بازرگاني و حقوق شهروندي (با تاکيد بر تبليغات محيطي) رحمان سعيدي، پگاه سعيدي حقوق شهروندي، تبليغات بازرگاني، مصاديق حقوق شهروندي، تبليغات محيطي
ديدگاه امام خميني (ره) در سياست کيفري مطبوعاتي امين نوبري آزادي مطبوعات، توقيف نشريات، دادگاه مطبوعات، قانون مطبوعات، امام خميني، کيفري
اصول فقهي – حقوقي حاکم بر جرم انگاري سايبري امين اميريان فارساني اصول فقهي، جرم انگاري، سايبري، اصول حقوقي، جرم
نگاه انتقادي به مقررات جرايم سايبري (تحليل تطبيقي با پيشنهادهايي براي سياست گذاري) محمد چاوکي؛ ترجمه يوسف خجير، جواد گودرزي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات شماره 3 سال دوم 1399 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
هوش مصنوعي و ضرورت قانونمند کردن آن: اولين اقدامات جامعه بين المللي رويا معتمدنژاد هوش مصنوعي، يونسکو، شوراي اروپا، اتحاديه اروپا، گزارشگر ويژه آزادي بيان، اتحاديه ارتباطات دور، حقوق بشر، دموکراسي، دولت قانونمند، اخلاق، حقوق سخت، حقوق نرم، پاندمي کوويد ‎۱۹
بررسي حقوقي تحريم رسانه اي ايران با تاکيد بر وضعيت پرس تي وي عباس اسدي، حامد احمدوند تحريم رسانه، اصل آزادي اطلاعات، تحريم رسانه ها، برنامه هاي ماهواره اي، پرس تي وي، مسووليت بين المللي
کنکاشي در پيوندهاي ميان آزادي بيان و رسانه ها در رويه ديوان اروپايي حقوق بشر مصطفي فضائلي، موسي کرمي آزادي بيان، رسانه ها، کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، ديوان اروپايي حقوق بشر، آزادي رسانه ها
حق شهروندي و حقوق ارتباطات اجتماعي در کرونا و پسا کرونا صمد مير … [و ديگران] حق شهروندي، حقوق اجتماعي، شهروند، دولت، کرونا (کوويد ‎۱۹)
اخلاق رسانه و حريم خصوصي در جامعه اطلاعاتي افسانه مظفري، شهرام جرجاني جامعه اطلاعاتي، رسانه، اخلاق رسانه اي، اخلاق و قانون، حريم خصوصي
جايگاه حريم خصوصي با رويکرد امنيت سايبري نرگس رفيعي حريم خصوصي، امنيت سايبري، اطلاعات، داده، فضاي سايبر
چالش هاي عمومي و قانوني مقابله با جرايم سايبري امين اميريان فارساني چالش هاي عمومي، چالش هاي قانوني، جرايم سايبري، فضاي مجازي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات شماره 4 سال دوم 1399 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
امنيت خبرنگاران در قانون جديد مطبوعات و رسانه هاي ايران نسيم خداخواه، اميرحسين نوربخش قانون مطبوعات، لايحه جديد، امنيت قضايي، امنيت شغلي، آزادي رسانه ها
حقوق و مسئوليت اجتماعي روزنامه نگار در قبال منافع عمومي در هنگام بحران اميدعلي مسعودي، حامد طالبي مسئوليت اجتماعي، رسانه، روزنامه نگاران، منافع عمومي
کارکرد رسانه ها در ترويج و توسعه حقوق بشر امير بي پروا رسانه، توسعه، حقوق بشر، ارتقا
حمايت بين المللي از روزنامه نگاران به مثابه مدافعان حقوق بشر موسي کرمي روزنامه نگاران، مدافع حقوق بشر، حقوق بين الملل، حقوق بشر، ترويج حقوق بشر
مباني جرم انگاري حاکم بر کرونا ويروس در ايران امين اميريان فارساني کرونا ويروس، مسئوليت کيفري، مباني جرم انگاري، انتقال بيماري، بزه ديده
نظام حق دسترسي به اسناد اداري و داده هاي عمومي در فرانسه مريم شجاعي نژاد حق دسترسي به اسناد، رسانه، فرانسه، داده هاي عمومي، حقوق
ديوان کيفري بين المللي و تاثير اينترنت در تحقق عدالت کيفري عليقلي گنجي اينترنت، ديوان کيفري بين المللي، عدالت کيفري، جرايم
حقوق قلم در قرآن و حديث (با تاکيد بر رشد و تکامل انسان) صالح حسن زاده انسان، کتابت، حيات، تکامل، قرآن
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق فناوري هاي نوين شماره 5 سال سوم 1401 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي وضعيت حقوقي و فقهي قرارداد کارآزمايي باليني منصور اميني، صادق صيادي قرارداد کارآزمايي باليني، تحقيقات زيست پزشکي، رضايت آگاهانه، تصرف در تماميت جسمي، مشروعيت
شناخت تاجر حقيقي از منظر لايحه تجارت سال ‎۱۳۹۱، با نگاهي به مفاهيم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونيکي سيده مريم اعتماد، سجاد نعيم وفا تجارت، تاجر، تامين کننده، قانون تجارت، لايحه قانون تجارت ‎۱۳۹۱، قانون تجارت الکترونيکي
تاثير پيشگيرانه سرمايه اجتماعي رسانه اي بر بزهکاري در بستر فناوري هاي نوين در دوران اپيدمي کرونا مختار بيداروند، بابک پورقهرماني، جمال بيگي مولفه هاي سرمايه اجتماعي رسانه اي، فناوري هاي نوين، پيشگيري از جرم، کرونا
ظرفيت سنجي قراردادهاي ساخت و ساز خودالزام گر حانيه ذاکري نيا، زهرا غلام پور قرارداد هوشمند، قرارداد خودالزام گر، بلاکچين (زنجيره بلوکي)، قرارداد ساخت و ساز، پيش فروش ساختمان
اتخاذ روش ميانجيگري در حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري نفت و گاز نغمه جوادپور، مجيد غمامي ميانجيگري، کنوانسيون، نيويورک، کنوانسيون سنگاپور
بازسازي بانک هاي متوقف، با تکيه بر ضوابط و تجارب بين المللي اميرعباس علاءالديني، ايمان پوراسلامي حل و فصل ورشکستگي، توقف بانک، بازسازي بانک، مديريت رسمي، روش هاي بازسازي
حريم خصوصي کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه هاي نوين عباس ميرشکاري، سيدمحمدامين حسيني، فاطمه چاجي نظريه توازن، حق خلوت، حق جلوت، رسانه هاي نوين
روش هاي انصراف از قراردادهاي الکترونيکي در قانون تجارت الکترونيکي ايران سعيده باقري اصل قرارداد، روش انصراف قرارداد الکترونيکي، ارتباطات الکترونيکي، انصراف فيزيکي، انصراف الکترونيکي
فناوري نوين و پيدايش مخدر صوتي از منظر حقوق بين الملل: ظرفيت ها و چشم اندازها محمد ستايش پور، ميثاق باقري فناوري نوين، مخدر صوتي، حقوق بين الملل، تدوين و توسعه تدريجي حقوق بين الملل
چالش هاي اخلاقي و حقوقي فناوري توليد انسان هيبريدي (ترکيب انسان – حيوان) سيما حاتمي، فتح الله رحيمي کايمرا، حقوق بشر، انسان هيبريدي، کرامت ذاتي، فناوري نوين
مباني ممنوعيت معاملات تبعيض آميز از منظر حقوق رقابت (مطالعه در نظام حقوقي آمريکا، اتحاديه اروپايي و حقوق ايران) الهام السادات شيخ الاسلام نوري، محمدباقر پارساپور، پژمان محمدي معاملات تبعيض آميز، قيمت گذاري تبعيض آميز، حقوق رقابت، وضعيت مسلط
حق دسترسي کودکان به فضاي مجازي از منظر حقوق داخلي و بين الملل (با تاکيد بر نظريه تفسيري شماره ‎۲۵ کميته حقوق کودک) مهزاد صفاري نيا کودک، فضاي مجازي، حق دسترسي، فرصت هاي برابر، حمايت از کودک
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق فناوري هاي نوين شماره 6 سال سوم 1401 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تاثير هوش مصنوعي در کيفيت تحقيقات جنايي مهرنوش ابوذري تحقيقات جنايي، هوش مصنوعي، پيش بيني، پيشگيري، پليس
امکان سنجي اعمال حقوق معنوي مولف تحت فناوري هاي نوين اطلاعات و ارتباطات زهرا شاکري، ياسمن جعفرپور فناوري اطلاعات و ارتباطات، حق معنوي، مالکيت فکري، تحديد حق
مفهوم، ساختار و اعتبار قرارداد آتي دائمي در بازار رمزارزها جواد حسين زاده قرارداد آتي دائمي، رمزارزها، قرارداد آتي يکسان، ابزارهاي مشتقه مالي
کارکردها و بايسته هاي هوش مصنوعي از منظر دادرسي منصفانه سيدمحمدمهدي مصطفوي اردبيلي، مصطفي تقي زاده انصاري، سمانه رحمتي فر هوش مصنوعي، دادرسي منصفانه، يادگيري ماشيني، هوش مصنوعي و پيشگيري، هوش مصنوعي و قضاوت
الزامات استيفاي حق بر حريم خصوصي در بستر اينترنت اشيا از منظر حقوق ايران محدثه معيني فر، دل آرام وحيدزاده اينترنت اشيا، اينترنت، حق، حريم خصوصي، ايران
پالايش محتوا در سنجه حق هاي بنيادين و رهيافت هاي جرم شناختي؛ نقد وضع موجود و درآمدي بر وضعيت مطلوب محمدعلي حاجي ده آبادي، احسان سليمي قلعه، پرويز دهقاني پالايش محتوا، پيشگيري عادلانه، پيشگيري نظريه مند، عمومي شدن جرم، مشارکت فرهنگي، پيشگيري مشارکتي
شناسايي و اولويت بندي اصول حقوق محيط زيست با رويکرد مدل سازي ساختاري تفسيري مهدي پيري، محمد شاه محمدي محيط زيست، اصول حقوقي، حق بر محيط زيست، مدل سازي ساختاري تفسيري
تاملي بر ماهيت تعهدات دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادي ناشي از فناوري هسته اي اکبر معصومي تبار، حسين فروغي نيا، علي بابايي مهر حق توسعه اقتصادي، تعهدات دولت ها، تحريم هاي هسته اي، فناوري هسته اي
جايگاه و آثار حقوقي خودتنظيم گري پلتفرم هاي ديجيتال هادي طحان نظيف، محمدرضا علي پور خودتنظيم گري، حکمراني پلتفرمي، تجربه کاربري، شرايط استفاده از خدمات، داده پيام
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق و مطالعات سياسي شماره 1 سال دوم 1401 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مروري بر حدود مداخله دادگاه در داوري هاي داخلي و تجاري بين المللي شادي احمدي فاتح مداخله دادگاه، جريان داوري، قانون داوري تجاري بين‌المللي، کنوانسيون نيويورک، قانون آنيسترال
تطبيق ديدگاه فقه و حقوق نسبت بين عام و مطلق و ثمرات و تطبيق آن با ديدگاه امام خميني (ره) جليل ياري زاده عام، مطلق، خاص، تعلق، مقام بيان
بررسي ابطال راي داوري تجاري بين الملل در مرحله تجديدنظر با نگاهي اجمالي به حقوق داخلي شادي احمدي فاتح راي داوري، داوري بين المللي، داوري تجاري بين المللي، اعتراض به آراء داوري
مسئوليت جزائي مباشرت و تسبيب در جرم سجاد مومني مباشرت، سبب، رفتار مقتول، قتل عمد
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق و مطالعات سياسي شماره 2 سال دوم 1401 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي وضعيت جنايات ارتکابي توسط داعش و صلاحيت ديوان کيفري بين المللي عطيه وجداني فخر، جواد طهماسبي ديوان کيفري بين المللي، جنايت عليه بشريت، نسل کشي، جنايات جنگي، داعش، صلاحيت ماهوي ديوان، صلاحيت شکلي ديوان
عدم استعفا وکيل از وکالت ضمن عقد لازم اسد مهدوي راد، احمد خسروي وکالت بلاعزل، شرط ضمن عقد، عقد لازم، عقد جايز
مباني فقهي و حقوقي مجازات اعدام در جرايم مستوجب حد منصوره دليلي، محمدرضا الهي منش مجازات اعدام، حد، جرائم مستوجب حد
اصول حاکم بر تبديل وضعيت استخدامي در پرتو آراء ديوان عدالت اداري مجتبي ماهي گير، زهرا اسدي، امير يارحسيني ديوان عدالت اداري، تبديل وضعيت استخدامي، مقامات اداري، استخدام
بررسي فقهي حقوقي مصاديق معروف و منکر اقتصادي طيبه يوسفي معروف و منکر اقتصادي، خمس، زکات، ربا، غش در معامله
بررسي اقدامات تاميني و تربيتي به عنوان براي تامين امنيت و دفاع اجتماعي و اصلاح مجرم در قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲ عطيه وجداني فخر، فاطمه الهي منش، محمدرضا الهي منش اقدامات تاميني، قانون، اقدامات تربيتي، قانون مجازات اسلامي، مجازات تکميلي و تبعي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق و مطالعات سياسي شماره 3 سال دوم 1401 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تعديل وجه التزام قراردادي در فقه و حقوق موضوعه ايران حسن جوهري وجه التزام، قرارداد، عقود نامعين، تعيين خسارت
حق فرزندآوري با سلامت کودک و مصلحت جامعه در قانون حمايت خانواده سال ‎۱۳۹۱ طيبه اماميان، رباب اماميان حق فرزند آوري، سلامت کودک، مصلحت جامعه، قانون حمايت خانواده سال ‎۱۳۹۱
رابطه سببيت در جرم و چالش هاي مسئوليت کيفري با نگرشي به قانون مجازات اسلامي مصوب ‎۱۳۹۲ عطيه وجداني فخر، طليعه وجداني فخر، محمدرضا الهي منش مباشرت، تسبيب، اجتماع سبب و مباشر، ارتکاب جنايت، قانون مجازات اسلامي
صلاحيت دادگاه و صلاحيت اداره ثبت اسناد و املاک در افراز مالک دست محمدي تقسيم، افراز، اشاعه، ادارات ثبت، اموال مشاع، مال مفروز
ماهيت حقوقي قرارداد رحم جايگزين؛ بررسي و نقد ادله مخالفان در فقه و قانون مدني زهرا منصوري رحم جايگزين، باروري مصنوعي، مادر جانشين، والدين ژنتيکي
قصاص در جنايات (نمونه موردي ماده ‎۳۰۱ قانون مجازات اسلامي) طليعه وجداني فخر، محمدرضا الهي منش عنصر معنوي، قتل عمدي، قصد، نوعا کشنده، جنايت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوقي بين المللي شماره 67 سال سی و نهم 1401 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
معيار سببيت و تعيين غرامت ناشي از تخلف از شروط معاهدات سرمايه گذاري بين المللي در پرتو رويه داوري سرمايه گذاري محسن محبي، حسن فرج مهرابي حقوق بين الملل سرمايه گذاري، پرداخت غرامت، نقض شروط معاهده، کارخانه کورزو، رابطه سببيت، رويه داوري سرمايه گذاري
ماهيت حقوقي شروط استثنا به عنوان عامل محدودکننده قلمرو تعهدات ماهوي معاهده و آثار اين توصيف در حقوق بين الملل سرمايه گذاري محمدعلي بهمئي، حبيب سبزواري اختيارات سياست گذاري، ديوان داوري، سرمايه گذار خارجي، شروط استثناء، معاهدات سرمايه گذاري
تاثير شرايط و وضعيت هاي مربوط به دولت ميزبان در ارزيابي خسارات ناشي از نقض معاهدات سرمايه گذاري منصور وصالي محمود جبران خسارت، بحران اقتصادي، ضرورت، توسعه، معاهدات سرمايه گذاري، داوري سرمايه گذاري
ظرفيت استانداردهاي رفتاري حقوق بين الملل سرمايه گذاري در حمايت از دارايي هاي فکري مرتضي اسدلو حقوق مالکيت فکري، استاندارد رفتاري، رفتار عادلانه و منصفانه، حمايت و امنيت کامل، عدم تبعيض، شرط فراگير
حفاظت از محيط زيست در مخاصمات مسلحانه از ديدگاه کميسيون حقوق بين الملل و کميته بين المللي صليب سرخ پوريا عسکري محيط زيست، مخاصمات مسلحانه، کميسيون حقوق بين الملل، کميته بين المللي صليب سرخ، حقوق بشردوستانه، حقوق محيط زيست، حقوق بشر
کارکرد کنوانسيون ‎۱۹۸۲ حقوق درياها و کنوانسيون ‎۱۹۸۸ رم در مقابله با تروريسم دريايي فرهاد طلايي، مارال جاويدبخت تروريسم دريايي، امنيت دريايي، سازمان بين المللي دريايي، کنوانسيون ‎۱۹۸۲، حقوق درياها، کنوانسيون ‎۱۹۸۸ رم
سوگ نامه اي براي صلح: چالش هاي حقوق بين الملل ليبرال در پيشگيري از منازعات قومي مصطفي فضائلي، موسي کرمي حقوق بين الملل ليبرال، منازعه قومي، بي طرفي، فردگرايي، حقوق جمعي
قابليت پذيرش ادله غيرقانوني در حقوق بين الملل: بررسي موردي اسناد ويکي ليکس سيدحسين سادات ميداني، ناديا ملانسب ادله اثبات دعوي، قابليت پذيرش، ادله تحصيل شده غيرقانوني، تلگراف ديپلماتيک افشاشده، ويکي ليکس، دادرسي هاي بين المللي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوقي دادگستري شماره 119 سال هشتاد و ششم 1401 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
رهيافتي بر مفهوم و ماهيت عوارض مصوب شوراهاي محلي ولي رستمي، سيدمحمدمهدي غمامي، اميرحسين اصل زعيم ماهيت عوارض، خدمت متقابل، ديوان عدالت اداري، عوارض محلي
توزيع مسئوليت مدني به ميزان درجه تاثير در تصادفات رانندگي با تکيه بر مواد ‎۵۲۶ و ‎۵۲۸ قانون مجازات اسلامي عليرضا اميديان، سيدحسن وحدتي شبيري، محمدعلي سعيدي اجتماع سبب و مباشر، تصادفات رانندگي، توزيع مسئوليت، درجه تاثير
شرايط توجه دعوا به وارث در فقه اماميه و راهکارهاي احراز آن در حقوق ايران احسان بهرامي، سيدامين پيشنماز، امير زارع توجه دعوا به وارث، ادعا، ترکه، فوت، وارث، متوفي
دعاوي سهام داران بابت خسارات انعکاسي در حقوق شرکت ها محمدعلي بهمئي، محمدرضا نريماني زمان آبادي خسارات انعکاسي، دعاوي مشتق، دعاوي غيرمستقيم، دعاوي سهام داران، حقوق شرکت ها، قاعده خواهان مناسب
تاثير جنسيت بر تفسير حقوقي رضا پورمحمدي، محمدمهدي يوسفي تصميم گيري قضايي، روان شناسي قضايي، تفسير حقوقي، فمينيسم حقوقي، واقع گرايي حقوقي
تسهيل در احراز رابطه سببيت در حوادث پزشکي؛ نقش سازنده رويه قضايي ايران و فرانسه عباس کريمي، محمدهادي جواهرکلام از دست دادن فرصت، برابري اسباب و شرايط، حوادث پزشکي، خسارت بدني، رابطه سببيت، سببيت مفروض، نفي ساير اسباب
ضرورت شناسايي احقاق شخصي حق؛ با تاکيد بر حق فکري عبداله رجبي، سيدحسين حسيني احقاق شخصي حق، حقوق مالکيت فکري، فضاي مجازي، توجيه حقوقي، حمايت رسمي
اجراي آراي مراجع حل اختلاف کار در نظام قضايي ايران مرتضي رستمي، محمد رستمي کارگر، کارفرما، راي قطعي، حقوق و مزايا، بازگشت به کار، اجراي احکام مدني
چالش هاي قضايي و اجرايي زندان زدايي در سياست جنايي ايران اسحاق رسولي اميرحاجلو، شهرام ابراهيمي، فضل الله فروغي سياست جنايي، حبس زدايي، زندان زدايي، حبس، زندان
اثرسنجي سوگيري هاي شناختي بر کيفيت عدالت در تصميم گيري قضات دادگاه هاي کيفري زهرا ساکياني، سيدعباس واعظي اقتصاد رفتاري، سوگيري هاي شناختي، تصميم گيري قضايي، عدالت کيفري
قاعده گزيني جهت پذيرش ادله الکترونيک در نظام حقوقي ايران و آمريکا ناصر عليدوستي شهرکي، علي کشاورز، عليرضا صادقي اصل ادله الکترونيک، اعتبارسنجي، داده پيام مطمئن، آنسيترال، کارشناس فناوري اطلاعات
افتراقي شدن دادرسي کيفري جرايم اشخاص حقوقي؛ مباني، ضرورت و ضوابط سيدياسر ضيائي چاهگاهي، عليرضا جمشيدي، محمد آشوري شخص حقوقي، نماينده قانوني، مسئوليت کيفري اشتقاقي، آيين دادرسي افتراقي
ماليات بر حق واگذاري محل و ابعاد حقوقي آن حسين عبداللهي حقوق اقتصادي، حقوق مالياتي، ماليات هاي مستقيم، ماليات بر درآمد، حق واگذاري محل
صلاحيت ديوان عالي کشور در رسيدگي به تخلف رئيس جمهور از انجام وظايف قانوني مهدي مرادي برليان، محمدقاسم تنگستاني مسئوليت قانوني، عدم کفايت، عزل رئيس جمهور، نظارت قضايي، قانون اساسي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دانش انتظامي شماره 1 سال بیست و چهارم 1401 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تاثير الزامات قانون آيين دادرسي کيفري در رعايت حقوق شخص تحت نظر (با تاکيد بر حق تماس با خانواه، حق معاينه پزشکي و حق اطلاع از حقوق خود) هژبر برادران نصيري، حسنعلي موذن زادگان، عابدين صفري کاکرودي ضابطان دادگستري، تحت نظر، حق تماس با خانواه، حق معاينه پزشکي، حق اطلاع از حقوق خود
تعامل پليس و بزه ديده در مرحله کشف جرم (مطالعه موردي فرماندهي شهرستان کرمانشاه سال ‎۹۸) احسان فرهادي سمن باني، اکبر وروايي، مسعود قاسمي نظام حقوقي، تعامل، پليس، بزه ديده، فرايند کيفري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دانش انتظامي شماره 2 سال بیست و چهارم 1401 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
طراحي الگوي جرم يابي سرقت هويت در فضاي سايبري کاووس محمدي … [و ديگران] جرم يابي، سرقت هويت، فضاي مجازي، جرم سايبري
جايگاه و نقش ضرورت در تزاحم زدايي سياست هاي اجرايي پليس محمد ميرزايي سياست جنايي اجرايي، سياست جنايي تقنيني، پليس، تزاحم زدايي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دانش انتظامي شماره 3 سال بیست و چهارم 1401 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
آموزش ضابطان دادگستري در پرتو قانون آيين دادرسي کيفري ‎۱۳۹۲ اميرحسن نيازپور ضابطان دادگستري، دادرسي منصفانه، آيين دادرسي کيفري، متهمان، بزه ديدگان
صلاحيت تجويزي ج.ا.ايران جهت تعقيب و محاکمه آمر و عاملين ترور سردار سليماني از منظر حقوق کيفري بين الملل جعفر کوشا … [و ديگران] ترور، صلاحيت تجويزي، صلاحيت واقعي، صلاحيت شخصي منفي، صلاحيت جهاني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دانش حقوق عمومي شماره 38 سال یازدهم 1401 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جستاري بر نظريه مديريت دولتي نوين و جايگاه آن در حقوق اداري سيدمجتبي واعظي، محمود کريمي اثربخشي، حقوق اداري مدرن، دولت، کارامدي، مديريت دولتي نوين
امکان سنجي حقوقي شفافيت آراي نمايندگان حسين محمدي احمدآبادي، محمد برزگر خسروي آيين نامه داخلي مجلس، اصل ‎۶۹ قانون اساسي، شفافيت، شفافيت آراي نمايندگان، مجلس شوراي اسلامي
آسيب شناسي نظام حرفه اي در حقوق اداري ايران مجيد نجارزاده هنجني، محمدحسين سرمدي، محمدرضا حکاک زاده آسيب شناسي، حقوق اداري، دولت مرکزي، نظام حرفه اي
نقش رهبري در نظام سياسي پارلماني با توجه به اقتضائات حقوق اساسي ايران محمدجواد ارسطا، حسين قاسمي رهبر، رژيم پارلماني، رژيم نيمه رياستي، نظام سياسي پارلماني، ولايت فقيه
ناديده انگاري بايسته هاي تقنيني در قوانين کيفري ايران در حوزه جرائم عليه امنيت سيدروح الله عقيق، کريم صالحي، عارف برخورداري جرائم امنيتي، سياست جنايي، کارامدي تقنيني نظام کيفري، نظام تقنيني
مطالعه حقوقي تبعيض الگوريتمي باقر انصاري تبعيض، تبعيض الگوريتمي، تصميم گيري الگوريتمي، سوگيري، هوش مصنوعي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دانشنامه حقوق اقتصادي شماره 21 سال بیست ونهم 1401 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليل حقوقي و اقتصادي تاثير بيماري هاي پاندميک بر اجراي تعهدات قراردادي سيدحسين تهامي … [و ديگران] ضمانت اجراي کارآمد، کويد-‎۱۹، تعديل قرارداد، انتفاي هدف قرارداد، دشواري اجرا
تحليل حقوقي و اقتصادي استقلال بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مصطفي السان، زرير نگين تاجي بانک مرکزي، استقلال، مطالعه تطبيقي، سياست گذاري پولي
تحليل حقوقي ماهيت اعتبارات اسنادي همايون مافي، رسول بهرامپوري، ميثم رامشي اسناد تجاري، اعتبار اسنادي، ايقاع، تعهد به نفع ثالث، قرارداد
تحليل وضعيت حقوقي انواع معاملات صوري و با تباني ورشکسته؛ عدم هماهنگي کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به تقصير شدن ورشکستگي احد قلي زاده منقوطاي معامله صوري، معامله باتباني ورشکسته، معامله قابل فسخ توسط دادگاه، قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي
بررسي تطبيقي مواجهه با رمزارزها در نظام هاي حقوقي ايران و امريکا سيدمحمدمهدي غمامي، محمدرضا علي پور زنجيره بلوکي (بلاکچين)، تنظيم گري (رگولاتوري)، ارز ديجيتال، رمزارز (رمزارزش)، پول شويي
تغيير اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادي براي توازن منافع در قراردادهاي نفتي اسفنديار کردي، رضا طجرلو قرارداد نفتي، شرط مذاکره مجدد، توازن اقتصادي، بازبيني و تطبيق، سازوکار قراردادي
رويارويي خصوصي سازي با فساد در اقتصاد ايران؛ ارزيابي کارآمدي نظارت پيشگيرانه عباس نقي پور نصيرآبادي، حسن عالي پور خصوصي سازي، فساد، نظام اقتصادي، نظارت پيشگيرانه
داوري چندجانبه در اختلافات درون شرکتي محمد رستمي، بهرام تقي پور ادغام داوري، سهامداران، تعيين داورن، ورود ثالث، اصول آيين دادرسي
اعتبار شرط وجه التزام در ديون پولي؛ تحليل راي وحدت رويه شماره ‎۸۰۵ هيئت عمومي ديوان عالي کشور سيدمحمدحسن ملائکه پور شوشتري، محسن عليجاني راي وحدت رويه شماره ‎۸۰۵، تعهدات پولي، وجه التزام، شرط کيفري، ماده ‎۲۳۰ ق.م
رويکرد حمايتي تامين مالي شخص ثالث در داوري سرمايه گذاري بين المللي سيدصادق ابراهيمي … [و ديگران] داوري سرمايه گذاري، تامين مالي شخص ثالث، داوري بين المللي
تحليل حقوقي و اقتصادي زيان هاي ناشي از آلودگي رواناب هاي سطحي و نحوه جبران زيان علي روحي زاده بازدارندگي بهينه، آلودگي، ضرر، جبران خسارت، رواناب
شناسايي امکان و منبع جبران خسارت راننده مسبب حادثه؛ قبل و بعد از تصويب قانون بيمه اجباري مصوب ‎۱۳۹۵ حميد افکار راننده مسبب حادثه، بيمه حادثه راننده، بيمه گر، صندوق تامين خسارت هاي بدني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دانشنامه هاي حقوقي شماره 15 دوره پنجم 1401 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نشانه هاي ناهنجار در نهاد قانون گذار: نقدي بر مصونيت مصوبات شوراهاي عالي انقلاب فرهنگي و فضاي مجازي از شکايت در ديوان عدالت اداري سيدحسين صفايي، محمد درويش زاده
تاملي بر کاربست فناوري هاي نوين در نظام انتخاباتي و الزامات قانوني آن در نظام حقوقي ايران نادر اسدي اوجاق، محسن طاهري انتخابات، انتخابات الکترونيکي، فناوري هاي نوين، نظام انتخاباتي، قوانين انتخاباتي
نسبيت رژيم سياسي به مثابه روش حاکميت جايگاه قانوني نظام رياستي و پارلماني در حقوق اساسي ايران علي عباس حياتي، محمدجواد جاويد، هاشم احمدي گوديني تفکيک قوا، ساختار سياسي کشورها، نظام پارلماني، نظام رياستي، نظام نيمه رياستي
حمايت از آزادي دين: در پرتو تامين زيست صادقانه و نفي از خودبيگانگي محمدرضا دانش شهرکي آزادي دين، آزادي وجدان، بي طرفي، حقوق بشر، حقوق عمومي
حق بر سلامت معلولان در حوزه حقوق شهري (با نگاهي به مصوبات شوراي شهر تهران) شهرام سلامي، محمد مظهري حق بر سلامت، معلول، حقوق معلولان، حقوق شهري، مديريت شهري
ممنوعيت عضويت در هيات مديره شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي هم زمان با اشتغال در دستگاههاي اجرائي در قوانين بودجه سال هاي ‎۱۳۹۸ الي ‎۱۴۰۱ ناظر بر تبصره ‎۲ ماده ‎۲۴۱ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت علي اصغر قلمقاش قانون تجارت، قوانين بودجه سنواتي، منع عضويت هم زمان، کارکنان دولت، شرکت هاي دولتي
قاعده گزيني شناسايي و حمايت از حق اجراي عمومي در آثار ادبي و هنري در حقوق ايران و اسناد بين المللي علي کشاورز، مهدي خاقاني اصفهاني اجراي عمومي، حق افشا، اثر ادبي و هنري، حق پديدآورنده اثر، ماهيت حق اجرا
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دستاوردهاي نوين در حقوق عمومي شماره 1 سال اول 1401 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جايگاه قانوني نظارت مشترک مجلس و دولت بر شوراهاي اسلامي و حل و فصل اختلافات آنها (مطالعه موردي وزير کشور، استانداران و فرمانداران) پرويز کهندل … [و ديگران] دولت، نظارت، شوراي شهر و روستا، شهردار، هيات حل اختلاف، انتخابات، قيمومت اداري
مباني نظري اجراي علني مجازات ها از منظر فقهي و حقوقي حميد بابايي، محمود قيوم زاده، محمدرسول آهنگران ادله فقهي و حقوقي، مجازات، ملاعام، اجراي علني مجازات
بررسي رابطه بين آگاهي از حقوق شهروندي و فرهنگ شهروندي (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي سيرجان) عظيمه کاظمي، مهدي حسني باقري حقوق شهروندي، آگاهي از حقوق شهروندي، فرهنگ شهروندي
مطالعه تطبيقي اصل همکاري موثر طرفين در دادرسي تجاري سعيد جوهر تعاون اصحاب دعوا، مديريت پرونده، آزادي ادله، سرعت در دادرسي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دستاوردهاي نوين در حقوق عمومي شماره 2 سال اول 1401 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
شرايط تعهد خريدار به حفاظت از کالا در در کنواسيون بيع بين المللي کالا عبدالخالق عباس پور حفاظت، خريدار، فسخ، نقض اساسي، امکان رد کالا
مباني پيشگيري اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لاله عاکفي، امير ايروانيان، امير پاک نهاد پيشگيري اجتماعي، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جرم، پيشگيري جامعه مدار، پيشگيري رشدمدار
مباني فقهي پيشگيري کيفري از شهادت زور و تطبيق با قوانين حکومت ايران و مصر سيدمحمد ابراهيمي، محمدرسول آهنگران، سيدابوالقاسم نقيبي شهادت زور، دولت ها، پيشگيري، مجازات، تشهير
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دستاوردهاي نوين در حقوق عمومي شماره 3 سال اول 1401 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
راهبردهاي قيمت گذاري دارو و نظارت قانوني بر آن در کشورهاي منتخب و ايران شهريار اسلامي تبار، احسان لامع، فاطمه انوار داروهاي تحت پتنت، دسترسي اقتصادي، طرح ژنريک، قيمت گذاري مرجع
ماهيت مالکيت معنوي در حقوق ايران و اسلام علي تقي پوريان حق، مالکيت عيني، مالکيت معنوي، ضمانت اجرا
جايگاه استقلال اقتصادي در اقتصاد مقاومتي در پرتو قوانين موضوعه رسول احمدي بني، فرامرز عطريان، سيدمحمدمهدي غمامي استقلال اقتصادي، اقتصاد مقاومتي، رونق توليد، سياست هاي کل
تخلفات مالياتي در آيينه آراي ديوان اروپايي حقوق بشر محمدرضا يوسفي قلمرو کيفري، رويه ديوان اروپايي حقوق بشر، تخلفات مالياتي، دادرسي عادلانه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
ديدگاه هاي حقوق قضايي شماره 98 دوره بیست و هفتم 1401 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
پيشگيري از نظم گريزي مالياتي ضرورت راهبردي نظام مالياتي ايران سيدمهدي احمدي موسوي نظم گريزي مالياتي، قانون گريزي مالياتي، پيشگيري، کنترل و نظارت، آموزش، نظام مالياتي
عمليات صلح و رضايت اعطايي دولت در مداخله نظامي خارجي سيدقاسم زماني، مهديار ساعي فر حفظ صلح، رضايت، مداخله نظامي، ايجاد صلح، اجراي صلح
اشخاص مصون از استثناي تقلب در اعتبارات اسنادي؛ مطالعه اي در حقوق آمريکا، چين و ايران جواد بهارلو قره بلطاقي، سيدقاسم جعفرزاده مصون از تقلب، تعيين شده، دارنده با حسن نيت، عوايد مدت دار
بررسي رويه دادگاه هاي انقلاب اسلامي در تفسير ماهيت قرارداد اجاره به شرط تمليک مصطفي مظفري، مرتضي ميرزايي مقدم اجاره به شرط تمليک، ليزينگ، فروش اقساطي، مصادره خودرو، رويه قضايي، اصل آزادي قرارداد
اثر بخشي آموزه هاي عدالت ترميمي بر وضعيت بزه ديدگان در جوامع انتقالي پونه طبيب زاده جوامع انتقالي، عدالت ترميمي، جبران خسارت، بزه ديدگي
ايدئولوژي قضايي محمدحسين زارعي، فرشيد مقيميان بروجني ايدئولوژي قضايي، حاکميت قانون، بي طرفي قضايي، تفسير قضايي
ارزيابي وضعيت سنجش هزينه هاي جرم: مطالعه موردي بزه کاران جرايم کلاهبرداري، سرقت و ايراد ضرب و جرح عمدي عباس کريم نژاد، مهدي اسماعيلي، حسن حاجي تبار فيروزجايي انتخاب عقلاني، هزينه هاي جرم، مجازات، طرد اجتماعي، هزينه – فايده
حفاظت از داده ها در بحران همه گيري ويروس کوويد-‎۱۹؛ مطالعه تطبيقي اتحاديه اروپا و جمهوري اسلامي ايران محمدمهدي غمامي، سجاد خليلي نژاد حفاظت از داده ها، بحران همه گيري، ويروس کوويد-‎۱۹، رهگيري تماس، اتحاديه اروپا، جمهوري اسلامي ايران
حاکميت اراده در تعيين شروط داوري؛ هزينه و نحوه ابلاغ و ضمانت اجراي آن در رويه قضايي مجيد عزيزياني داوري، ضمانت اجرا، حاکميت اراده، شرط داوري
مباني و کارکرد هوشمندسازي پيشگيري از قاچاق کالا، جلوه ها و چالش ها جعفر کوشا، سهيلا جعفري هوشمندسازي، پيشگيري فني، مديريت زنجيره تامين، شفافيت اطلاعات، قاچاق کالا
حذف تاثير اضطرار در تبصره ماده ‎۱۵۲ ق.م.ا.؛ در بوته آزمون فقهي اردوان ارژنگ اضطرار، ترک تعهد، مباني فقهي، مشاغل خاص، تبصره ماده ‎۱۵2 ق. م.ا
پيشگيري از جرايم شرکتي در پرتو الگوي مديريت فرهنگ سازماني حميدرضا دانش ناري جرايم شرکتي، فرهنگ جرم زا، فرهنگ قانون مند، مديريت فرهنگ سازماني، تغيير فرهنگ
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
راه وکالت شماره 26 سال سیزدهم 1400 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
درآمدي بر بومي سازي مجازات هاي جايگزين حبس، الزامات، چالش ها و راهکارها علي نجفي توانا، مهران سهرابي اسمرود بومي سازي، مجازات هاي جايگزين حبس، جمعيت کيفري، الزام، چالش و راهکار
ضابطه تشخيص تخلف و جرم در سازمان تعزيرات حکومتي محمود اخوان تعزيرات حکومتي، تخلف، جرم، تخلفات بهداشني، قاچاق کالا و ارز
ملاحظاتي درباره ماده ‎۱۰ قانون مجازات اسلامي رسول احمدزاده
تحليل مسئوليت ناشي از روابط مبتني بر رمزارزها سعيده رمضاني نژاد رمزارز، مسئوليت مدني، مسئوليت قراردادي، مسئوليت غيرقراردادي
نحوه ابطال آيين نامه ها، نظامات و مقررات دولتي در ديوان عدالت اداري و اثر ابطال آن ها (موضوع ماده ‎۱۲ و ‎۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري) فائزه سليم زاده کاکرودي هيات عمومي، ابطال مصوبه، قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
مطالعه تطبيقي اصل تفکيک قوا در نظام حقوقي ايران و ايالات متحده آمريکا سيدعلي موسوي تفکيک قوا، قوه مجريه، قوه مقننه، قوه قضائيه، ساختار، کارکرد
بررسي وضعيت پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه با نگاهي به رويه قضايي عليرضا جهانگيري راننده مسبب حادثه، بيمه نامه مسئوليت، بيمه نامه حوادث، بيمه اجباري
طرفين دعواي ورشکستگي آرمان يعقوبي مقدم ورشکستگي، ذي نفع، آيين دادرسي، رد دعوا
اثر واخواهي در تعليق مهلت تجديدنظر مسلم تشديدي واخواهي، تجديدنظرخواهي، حکم غيابي، مهلت هاي قانوني، تعليق
سفه و اثبات آن در پرتو آراي ديوان عالي کشور عيسي اميني
نگاهي پساساختارگرايانه و کارکردي به چند انگاره حقوقي حسين رسول زاده
بررسي نظريه شوراي نگهبان مبني بر نامشروع دانستن ارائه مجوز برداشت از حساب تسهيلات گيرنده و ضامنين توسط بانک جاويد غياث خواه شوراي نگهبان، ديوان عدالت اداري، خلاف شرع، بانک، برداشت از حساب
در باب دفاتر خدمات قضايي الکترونيک مطهره فرد صبوري
حق تجديدنظرخواهي دادستان در جرايم قابل گذشت؛ نقدي بر راي وحدت رويه مورخ ۱/۱۶/‎۱۴۰۱ هيات عمومي ديوان عالي کشور فيروز محمودي جانکي
اثر انجام مورد وکالت از سوي موکل امير فاميل زوار جلالي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
رهيافت پيشگيري از جرم شماره 1 سال چهارم 1400 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
پيشگيري از جرم در نگاه مقام معظم رهبري امير سماواتي پيروز، حسن بيگدلي جرم، پيشگيري از جرم، شوراي عالي پيشگيري از جرم، قوه قضائيه، مقام معظم رهبري
چالش ها و راهبردهاي سياست کيفري ايران در پيشگيري از بزه ديدگي زنان شاغل سارا بشري، فريبا اله يورتي، سالار رحيمي بزه ديده شناسي، جرم شناسي، اشتغال، زنان بزه ديده، سياست هاي پيشگيرانه
پيشگيري کيفري در پرتو کمينه گرايي؛ جلوه ها و چالش ها سيدعليرضا ميرکمالي، شيرين باقري، الناز جمشيديان کمينه گرايي، پيشگيري کيفري، اسناد بين المللي، جرم شناسي، تورم کيفري
بايسته هاي افتراقي سازي آيين دادرسي کيفري کودکان و نوجوانان در مرحله پيش دادرسي مهدي ساقيان، حميد پناهي آيين دادرسي کيفري، دادرسي افتراقي، کودکان و نوجوانان، حقوق کيفري ايران، مرحله پيش دادرسي
سياست کيفري جمهوري اسلامي ايران در مواجهه با اطفال و نوجوانان بزهکار اميرحسن نيازپور، سهيلا جعفري سياست کيفري افتراقي، بزهکاري، مسئوليت کيفري اطفال و نوجوانان، نهادهاي قضايي و پيراقضايي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
رهيافت پيشگيري از جرم شماره 2 سال چهارم 1400 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
پيشگيري از جرم مبتني بر فرهنگ عامه سعيد قماشي، الهه عربشاهي کاشي پيشگيري از جرم، جامعه، جرم، ضرب المثل
نقش انگيزه در تحقق جرم و ميزان مجازات در حقوق ايران محمد قلي زاده سلطان آبادي … [و ديگران] عنصر معنوي، انگيزه، جرم، مجازات، حقوق موضوعه
هيئت هاي مذهبي و پيشگيري از جرم سلمان عمراني، حامد زارع شحنه هيئت هاي مذهبي، پيشگيري از جرم، عقل نظري، عقل عملي، نهادهاي اجتماعي
تحول رويکردهاي پيشگيرانه پليس از سنتي تا جامعه محور محمود مهدوي، فرشاد الهي پليس جامعه محور، پليس سنتي، رويکرد جامعه محور، پيشگيري از جرم
تجربه محوري، تلاشي براي کاهش جرم در نظام عدالت کيفري انگلستان سيده سمانه حسيني، محمدرضا کاظمي گلوردي، مجيد شايگان فرد آزادي مشروط، اثربخشي، تجربه محوري، مدل شناسي، نظام عدالت کيفري
نقش سازمان هاي مردم نهاد در ترک وابستگي رواني به مواد مخدر محمدرضا رهبرپور، علي حاجي ابوالقاسم دولابي اعتياد، وابستگي رواني، سازمان هاي مردم نهاد، وابستگي جسماني، بازپروري معتادان
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
رهيافت پيشگيري از جرم شماره 3 سال چهارم 1400 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
خطر گرايش به بزهکاري در فرزندان داراي والد زنداني با تاکيد بر اختلال در کارکرد جامعه پذيري خانواده عليرضا ميرکمالي، فاطمه مهدوي بزهکاري اطفال، جامعه پذيري، خانواده، والد زنداني، فرزندان زندانيان
نقش دادستان در کاهش تورم جمعيت کيفري سيدمحمدمهدي ساداتي، جواد پرهيزگار جمعيت کيفري، بازداشت، قرارهاي تامين، دادستان
قابليت نظام دادرسي کيفري ايران در پيشگيري از خشونت عليه اطفال از منظر استانداردهاي سازمان ملل متحد غلامحسين الهام، مريم نصيري خشونت عليه اطفال، نظام دادرسي کيفري، پيشگيري از خشونت، سازمان ملل متحد
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
رهيافت پيشگيري از جرم شماره 4 سال چهارم 1400 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
پاسخ هاي نظام سياست جنايي ايران در پيشگيري از بزهکاري کودکان کار و خياباني محمدرضا رهبرپور، سعيده السادات سادات الحسيني کودک کار، کودک خياباني، سياست جنايي، نهادهاي دولتي، نهادهاي غيردولتي
واکاوي قتل هاي سريالي محمد بيجه از منظر جرم شناسي رشدمدار محمود مهدوي، فريبا باقري قتل سريالي، جرم شناسي رشدمدار، بزه ديده شناسي، محمد بيجه
تحليل کيفي جرائم شرکتي در حوزه بورس و بازار اوراق بهادار علي نجفي توانا، مجيد قورچي بيگي، علي کريمي اسکابني جرائم شرکتي، بورس، پيشگيري از جرم، بازار سرمايه، تحليل محتوا
پيشگيري انتظامي از جرم سرقت رايانه اي ساسان رضايي فرد، جواد نيک افشار پيشگيري انتظامي، پليس، سرقت رايانه اي، شبکه هاي ارتباطي، جرائم رايانه اي
آسيب شناسي سياست جنايي ايران در زمينه پيشگيري از جرائم بانکي مرضيه همتي، بهاره جديد آسيب شناسي، سياست جنايي، پيشگيري، جرائم بانکي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه جزاي تطبيقي شماره 1 دوره دوم 1401 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليل کيفيت اثبات ارتداد از منظر فقه جزايي ايلنار علي نژاد ارتداد، کيفيت اثبات، اقرار، بينه، علم قاضي
مطالعه تاثير نظريات کنترل اجتماعي و خود کنترلي (نظريه عمومي جرم) در زندان هاي مرکزي کرمانشاه و اوين تهران شهرام لرستاني، اکبر وروايي، مسعود قاسمي کنترل اجتماعي، نظريه عمومي جرم، زندان مرکزي، زندان اوين، محکومين به حبس
جايگاه زوجه در صاحبان حق قصاص در فقه جزايي يعقوب عليزاده زوجه، حق قصاص، وراث، فقه جزا
تهديدات و جرايم سايبري عليه امنيت و چالش هاي پيش رو صادق مرادي … [و ديگران] جرايم عليه امنيت، تهديد سايبري، اخلال سايبري
بررسي جايگاه برنامه هاي مذهبي در رويکرد اصلاحي و تربيتي سازمان زندان ها احمد رنجبري، اکبر رجبي، سميرا گل خندان برنامه هاي مذهبي، سازمان زندان ها، رويکرد اصلاحي و تربيتي، تهذيب و تزکيه نفس
روابط نامشروع در فضاي مجازي از منظر فقه جزايي محمد مسعودي نيا روابط نامشروع، فضاي مجازي، فقه جزايي
حقوق اختصاصي زنان در اجراي مجازات ها مينا جعفري، مظاهر خواجوند مجازات، زنان، حق اختصاصي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه جزاي تطبيقي شماره 2 دوره دوم 1401 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي جرايم ارزهاي مجازي از ديدگاه فقه جزايي سکينه آذري، روح الله افضلي، ميثم تارم ارز مجازي، فقه جزايي، حقوق کيفري
حمايت از آزادي بيان در فقه و حقوق کيفري ايران مونس کشاورز آزادي بيان، مشورت، افتراء، ارتداد
بررسي فقهي – حقوقي جرم اخلال در نظم اقتصادي با تاکيد بر افساد في الارض رامين رستمي … [و ديگران] اخلال در نظم اقتصادي، افساد في الارض، اعدام، جرايم اقتصادي
تاملي بر چالش هاي اثبات خشونت هاي خانگي عليه زنان در نظام ادله اثبات کيفري نسيم بسنده، حسن حاجي تبار فيروزجايي، حسين فروغي نيا ادله اثبات دعوي، خشونت، خشونت خانگي عليه زنان، جنسيت محوري ادله اثبات
شاخص هاي کنش قضايي در نظام عدالت کيفري ايران با تکيه بر آموزه هاي فقهي زهرا اکبري … [و ديگران] استقلال قضايي، بي طرفي، حقوق شهروندي، عدالت کيفري، کنش قضايي
سياست کيفري ايران در خصوص خشونت خانگي عليه زنان با تاکيد بر قتل نفس فاطمه استاد هاشم سياست کيفري، خشونت خانگي، زنان، قتل نفس، پيشگيري
بررسي فقهي حقوقي مسووليت دولت در پيش گيري از جرم عليه شهروندان امين رستمي، افشين جعفري، اميرمحمد صديقيان دولت، مسووليت، پيش گيري، جرم، شهروندان
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه جزاي تطبيقي شماره 3 دوره دوم 1401 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
حقوق دفاعي متهم در پرتو موازين فقهي و بخشنامه هاي قضايي مهدي نجفيان رضوي، عباس شيخ الاسلامي، هانيه هژبر ساداتي اصل برائت، بخشنامه قضايي، حقوق دفاعي، موازين فقهي
بررسي اهداف مجازات تشهير در فقه اماميه علي غلامي، حسين آقايي ميبدي تشهير، احتيال، قوادي، قذف، شهادت دروغ
بررسي تطبيقي نقش قانون در توسعه پايدار (مطالعه موردي امنيت قضايي با تکيه بر بازداشت غيرقانوني) سيدعلي رباني موسويان توسعه پايدار، نقش قانون، امنيت قضايي، اعتماد شهروندان، بازداشت غيرقانوني
اعتبار شهادت در محاکم بين المللي کيفري نگار ايراني پور، محمدعلي مهدوي ثابت، محمد آشوري ادله اثبات، بينه، شهادت، ديوان کيفري بين المللي
تعليق دادرسي در ورشکستگي به تقلب و ورشکستگي به تقصير در پرتو نظام حقوقي ايران و مباني فقهي آن غلامرضا پيرجهانگير، ابوالحسن مجتهد سليماني ورشکسته، تعليق، دادرسي، حجر، جرم انگاري
اعتبار ادله اثبات دعوي در ديوان بين المللي دادگستري اسماعيل حسن زاده، صابر نياوراني، محسن محبي ادله، اثبات دعوا، شهادت، ديوان بين المللي دادگستري
مشروعيت تحصيل دليل در جرايم فضاي مجازي در حقوق جزايي ايران افشار خسروي زاد، روح الله سپهري، حميده بابايي مشروعيت تحصيل دليل، جرايم فضاي مجازي، ادله اثبات دعوي، ادله الکترونيکي
نقش آموزش محيط زيست در پيشگيري از جرايم زيست محيطي محمدرضا گل هميشه بهار، عباداله احمدي، مجيد برزگر آموزش، محيط زيست، پيشگيري، جرايم زيست محيطي
بررسي فقهي و حقوقي معاونت در جرم در محيط ديجيتال عبدالرضا فرهاديان معاونت در جرم، محيط ديجيتال، جرم
حمايت از غيرنظاميان در مخاصمات مسلحانه در فقه و حقوق کيفري بين المللي محمد مسعودي نيا غيرنظاميان، مخاصمات مسلحانه، حقوق بشردوستانه، اصل تفکيک، زنان، کودکان
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه و اصول شماره 2 (پیاپی 129) سال پنجاه و چهارم 1401 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
واکاوي مشروعيت شرط عدم استيلاد در نکاح از ديدگاه فقهاي اماميه فاطمه شعباني، علي جعفري شرط عدم استيلاد، مشروعيت شرط عدم استيلاد، پيشگيري، حکم ثانوي، الزام آوري شرط
اعتبار و کارايي شرط بنائي در فقه اماميه و حقوق مدني ايران رضا مقصودي … [و ديگران] شرط تباني، شرط ضمن عقد، شرط ضمني، التزام انشايي، قيد معنوي
تبيين جايگاه قاعده فقهي لاحرج در شهرسازي اسلامي اصغر مولائي قاعده لاحرج، شهر اسلامي، زندگي شهري، مسائل شهري، فضاهاي شهري، سهولت زندگي در شهر
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه و حقوق نوين شماره 10 سال سوم 1401 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تعليق عدالت کيفر تعزيري بر بنيادهاي وقوع جرم توفيق اسداف عدالت، کيفر، جرم، مجرم، تخفيف، عفو
واکاوي شاخص هاي لازم براي تعامل ضابطان دادگستري با ساير قوا در تحقيقات مقدماتي مهدي مقيمي، مهتاب ميرشکاري شاخص، تعامل، ضابطان دادگستري، قواي حاکمه، تحقيقات مقدماتي
جبران خسارت هاي عاطفي وارد شده به شخص در نتيجه ايراد آسيب فيزيکي به نزديکان رجب اکبرزاده، پريچهر بابايي خسارت معنوي، آسيب هاي رواني، جبران خسارت، آسيب وارده به شخص ثالث
امکان سنجي تحقق ربا در خسارت تاخير تاديه در حقوق کيفري ايران و فقه اماميه سيدعباس جزايري، فاطمه علي اصغرزاده خسارت تاخير تاديه، حقوق کيفري ايران، فقه اماميه، ربا
ويژگي هاي انحصاري قواعد حقوقي – اخلاقي در حقوق فناوري هاي زيستي اميررضا محمودي، مصطفي عباسي، مهشيد ميري بالاجورشري اخلاق، حقوق فناوري هاي زيستي، اخلاق بيوتکنولوژي، حقوق سلامت
ابعاد کيفري عدم کاوش و پاکسازي منطقه رزمايش و ميادين تير نيروهاي مسلح در پرتو اتهام تسبيب در ايراد صدمه جسماني و بي احتياطي و بي مبالاتي ايران سليماني ملايوسف، رحمان هدايتي چناني پاکسازي ميدان تير، نوتام، تسبيب در صدمه جسماني
فساد اداري و راهکارهاي حقوقي مقابله با آن مرتضي رحمانيان، ابوالفضل قنبري، رويا ايزدي راد فساد اداري، پيشگيري، مبازه با فساد، دولت، رسانه
مطالعه جرم شناختي بزهکاري زندانيان اکبر زارع، توحيد فرزانه جرم شناسي، زندانيان، گرايش به تکرار جرم، برنامه هاي اصلاحي و تربيتي، بزهکاري
جايگاه نظم عمومي در اجراي احکام داوري تجاري بين المللي روح الله افضلي، بهمن محمدي داوري تجاري بين المللي، اجراي راي، نظم عمومي بين المللي، اجراي احکام داوري بين المللي
موانع اجراي آراي داوري داخلي و بين المللي با رويکردي بر اصل ‎۱۳۹ قانون اساسي مسعود خديمي، رامين رضائيان داور، داوري داخلي، داوري بين المللي، موانع، رويه قضايي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه و حقوق نوين شماره 11 سال سوم 1401 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحولات اجراي حقوق بشر دوستانه در جنگ هاي دريايي پيمان حکيم زاده خوئي، صفيه طلائي جنگ دريايي، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، تحولات
نگرشي بر بحث توقيف دادرسي در حقوق ايران عليرضا نوجوان، آرزو تدين دعوا، اصحاب دعوا، سمت، فوت، حجر، توقيف دادرسي
مجازات هاي منصوص شرعي در فقه و سياست کيفري ايران رضا انصاري، ياسر اسدي سياست کيفري، مجازات، تعزيرات، مجازات هاي منصوص شرعي، مباني فقهي
اهداف تربيت رحمت محور در راستاي حقوق بشر جبرائيل اف تربيت، رحمت، حقوق، قرآن
مسئوليت کيفري ورزش هاي پرخطر از منظر فقهي و حقوقي عباس تقوائي، عاطفه لرکجوري مسئوليت کيفري ورزش، ورزش هاي پرخطر، حقوق ورزش، فقه ورزش
واکاوي اذن ولي قهري در اشتغال زنان از منظر فقه و حقوق عبدالجبار زرگوش نسب، مژگان محمدي اشتغال زنان، اذن ولي، مصالح خانوادگي
حقوق اقليت ها از منظر حقوق بشر معاصر و فقه اسلامي ناصر عزيزي، ناديا محمدي زاده حقوق اقليت ها، حقوق بين الملل، اقليت هاي ديني، حقوق بشر
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه و مباني حقوق اسلامي شماره 1 سال پنجاه و پنجم 1401 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
واکاوي تزاحم حق حبس و حق استمتاع بين زوجين و راه کارهاي حل آن عباس احمدي، علي نصرتي، سيدابوالقاسم حسيني زيدي تزاحم، زوجين، حق حبس، حق استمتاع
لزوم پرداخت کل ثمن در مجلس عقد بيع سلف در فقه اماميه و فقه اهل سنت عبدلله اميدي فرد، اکبر نجم اجماع، بيع، سلف، غرر، قبض ثمن
مسئوليت مدني پهپادهاي غيرنظامي علي اکبر ايزدي فرد، حمزه نظرپور آسيب بدني، پهپادهاي غيرنظامي، مسئوليت مدني، نظريه احترام
نقد ديدگاه هاي فقهي ناظر بر طلاق بر اساس آيات قرآن محمد جمالي، ليلا اميني آيات قرآن، طلاق، فقها، نشوز، مراحل، مره
واکاوي ريشه ها و تحولات تاريخي اجماع مرکب مسعود حبيبي مظاهري، محمدتقي فخلعي، محمدتقي قبولي درافشان اجماع مرکب، احداث قول ثالث، عدم قول بالفصل، قول به عدم فصل
اسباب ايجاد و انتقال حقابه در فقه مذاهب اسلامي محمدرضا رضوان طلب، محمدمهدي سعيدي تبرع، حقابه، حق الشرب، حيازت، نقل و انتقال، معاوضه
بازشناسي در ادله وجوب تعلق زکات با رويکرد توسعه محمد زروندي رحماني زکات، مکيل، موزون، توسعه زکات، ادله وجوب، غلات اربع، ادله وجوب
نقدي بر مبناي فقهي و ضرورت قانوني قاعده جلوگيري از خسارت محمدجواد شيخ انصاري، علي جعفري، وحيد نظريان قاعده جلوگيري از خسارت، رابطه سببيت، قاعده اقدام، مبناي مسووليت مدني
تبيين جريان اصل سمحه و سهله در حدود شرعي محمدعلي کشوري، محمد رسايي اخلاق، سمحه و سهله، مباني اسلام، عدالت کيفري
تاثير نحوه انجام رفتار منجر به قتل در عمدي بودن قتل عاطفه نوروزي، امير وطني قتل عمد، شبه عمد، قصد قتل، رفتار نوعا کشنده، رفتار نادرا کشنده، شبهه
امکان سنجي اجراي قصاص در جنايت عمدي بر مو (نقد رويکرد قانون مجازات اسلامي، مواد ‎۵۷۶ تا ‎۵۸۶) سميه نوري، مصطفي اربابي مجاز، محمدرضا کيخا قصاص، مو، جنايت عمدي، ديه، قانون مجازات ‎۹۲
واکاوي فقهي دادوستد سگ ها از منظر مذاهب اسلامي با تاکيد بر حکم سگ هاي نافع جديد سيدحسين نوري، سعيد سبوئي جهرمي سگ، سگ هاي نافع، دادوستد، فقه، مذاهب اسلامي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
قانون يار شماره 21 دوره ششم 1401 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
آشنايي با مفهوم عمليات ورزشي از ديدگاه قانون و اهميت بررسي ايمني تجهيزات ورزشي عمومي محمد گرجي، شاهرخ صداقتي زاده حقوق ورزشي، تجهيزات ورزشي، ايمني، مسئوليت مدني ورزشکاران، تقصير
اثرگذاري آراء ديوان عدالت اداري بر حقوق موضوعه تامين اجتماعي در نظام حقوقي کنوني احسان قاسمي ديوان عدالت اداري، تامين اجتماعي، حقوق اداري، قراردادهاي جمعي
اقاله معلق و تفاوت آن با شرط فاسخ عباس عباسي کشکولي اقاله معلق، شرط فاسخ، انحلال، حقوق ايران، فقه اماميه
برخورد افتراق آميز مقنن با توجه به جنس در نظام حقوقي ايران روح  الله شيرزادي عدالت تقنيني، تبعيض جنسيتي، قانون، زن و مرد، حقوق خانواده
بررسي فقهي و حقوقي تلقيح مصنوعي و وضع حقوقي اطفال ناشي از اين تلقيح با اسپرم مرد بيگانه زهرا جاويدان تلقيح مصنوعي، نطفه، اسپرم مرد بيگانه، وضع حمل، نسب قانوني و شرعي، فقه
بررسي ابعاد جزايي و حقوقي سرقت از بانک ملي تهران عليرضا ربيعه سرقت، بانک ملي، صندوق هاي امانت بانک، سارقان بانک، سيستم هاي حفاظتي بانک
بررسي آثار و احکام حريم نرجس توکلي افشار فقه اماميه، حريم مستحدثه، حريم راه، حريم قنات، حريم آب
بررسي آفات و موانع تربيت کودکان و اثرات منفي آن در زندگي اجتماعي فرد صديقه چگني، فخري چگني اصول تربيتي، موانع تربيت، رفتارهاي اجتماعي، حسد، کبر، دروغ، تمسخر
بررسي توان اثباتي اسناد الکترونيکي در مقابل ديگر ادله هاي اثبات دعوا اميد کاکاوندي سند الکترونيکي، سند رسمي و عادي، ادله هاي اثبات دعوا، توان اثباتي سند الکترونيکي، داده و پيام
بررسي جايگاه حقوقي تفسير مفاد و مندرجات قرارداد بين طرفين با استناد به قانون، عرف و متن قرارداد عبدالله سرخه تفسير قرارداد، عرف، اختلاف در قرارداد، قصد طرفين، اراده ظاهري
بررسي چند جانبه چالش هاي الحاق يا عدم الحاق اساسنامه ديوان کيفري بين المللي عليرضا دبستاني رفسنجاني دادگاه، الحاق، اساسنامه، کيفري، سازمان ملل متحد، حقوق بين الملل
بررسي حقوقي انحصار امور مالي ناشي از ادغام بانک ها و موسسات مالي هادي ملک انحصار مالي، حقوق بانکي، ادغام، موسسات مالي، ادغام بانک ها، انحصار مالي
بررسي فقهي و حقوقي اجاره اشخاص در رويه قضايي کنوني محمد عرب اجاره اشخاص، جعاله، اجير، موجر و مستاجر، اجير شدن
بررسي قابليت اعتراض به قرار تامين خواسته در امور مدني سيدحسام الدين رفيعي طباطبائي، طيبه روستائي قرار، تامين خواسته، اعتراض، اعتراض ثالث
بررسي مباني اسلامي و حقوقي اصل عدم توسل به زور در عرصه بين المللي کامران شيخ زاده، يوسف محمودي حقوق بين الملل، حقوق اسلام، امنيت، اصل عدم توسل به زور، صلح
بررسي نقش و ارزش اثباتي سوگند در دعاوي حقوق مهدي فدايي قسم، ادله اثبات دعوا، جرايم تعزيري، سوگند، نکول
بررسي و تحليل اصول و مباني مددکار اجتماعي با استفاده از سياست جنايي در کاهش جرم در جامعه مرجان صالحي مددکار اجتماعي، ارتکاب جرم، پيشگيري از جرم، بازدارندگي، کاهش جرايم
بررسي و شناخت انواع و اقسام وصيت در نظام حقوقي ايران شهرزاد نادري وصيت، موصي، موصي له، وصيت عهدي، وصيت تمليکي، وصيت نامه، وصي
بررسي و شناخت دعاوي قابل سازش در نظام حقوقي ايران يزدان قبادي سازش، دعاوي حقوقي، خواهان و خوانده، صلح
بررسي و شناخت مباني اخلاقي حقوق بشر اسلامي در نظام بين المللي سيدپيام حسيني احمدوندي حقوق بشر اسلامي، کرامت انساني، حقوق و اخلاق، جوامع بين المللي، تعهدات بين المللي
تحليل سير تحول مناسبات تجارت و محيط زيست در متون و اسناد حقوقي بين المللي و منطقه اي علي مشهدي، سبا حيدروند محيط زيست، حقوق تجارت، تجارت بين الملل، حقوق بين الملل، اسناد حقوقي
تعهد دولت ها در تامين امنيت دارويي در کشور يمن ام البنين رجبي تعهد، دولت ها، تامين امنيت دارويي، کشور يمن، حقوق بين المللي
حق بر آموزش از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران فاطمه زهرا دريکوند حق بر آموزش، حقوق بشري، آموزش و پرورش، اسلام
راه هاي از بين بردن اثر زندان در تکرار جرم محمد حاج علي اکبري حبس، تکرار جرم، مجرم، بازگشت به جامعه، فوايد زندان، معايب زندان، جايگزين حبس
سير تحولات تاريخي علني بودن رسيدگي در نظام هاي دادرسي کيفري و بررسي قابليت اجراي علني بودن در مراحل مختلف رسيدگي کيفري سيدجابر موسوي علني بودن دادرسي، مصالح ملي، اخلاق حسنه، محاکمات غيرعلني، اقتضاي عدالت
مصاديق عسر و حرج در طلاق از منظر قانون و رويه قضايي محاکم فاطمه کريمي ازدواج مجدد، اعتياد، بيماري صعب العلاج، حسن معاشرت، روابط زناشويي، غيبت، نفقه
نگاهي به اصول اخلاقي و عملي امام علي در مواجهه با ناهنجاري هاي اجتماعي و ديني با مداقه در نهج البلاغه علي معظمي گودرزي اصول اخلاقي، هنجارگريزي، فرهنگ، اجتماع، امام علي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
کارآگاه شماره 60 دوره شانزدهم 1401 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
پول شويي در بستر رمز ارزها (خصوصيات ريسک پذيري رمز ارزها و ارائه راهکارهاي مقابله اي) عباس منصورآبادي، هادي کرامتي معز، مجيد بهاري غازاني پول شويي، رمز ارزها، تنظيم گري، غيرمتمرکز بودن سامانه، کيف پول ديجيتالي
واکاوي سياست جنايي کيفري افتراقي در جرم کلاهبرداري رايانه اي امير احمدي سياست کيفري افتراقي، قانون مجازات، جرم انگاري، جرم کلاهبرداري
واکنش جنايي نسبت به جعل هاي پيچيده رايانه اي در سياست کيفري ايران مهدي کاظمي، سيدمحمود ميرخليلي، محمدابراهيم شمس ناتري ديپ فيک، جعل پيچيده رايانه اي، قانون جرايم رايانه اي، واکنش جنايي
سياست جنايي تقنيني و قضايي ايران در راستاي تامين امنيت نظام اقتصادي کشور حسن بيناپور … [و ديگران] امنيت اقتصادي، سياست جنايي تقنيني، سياست جنايي قضايي، اخلال در نظام اقتصادي
ارتباط و جايگاه صلاحيت منفعل در جرايم سايبري با ساير انواع صلاحيت ها در نظام حقوقي ايران فرهاد مرادي حقگو، باقر شاملو، عليرضا سايباني جرايم سايبري، بزه ديدگي سايبري، صلاحيت شخصي منفعل، تابعيت بزه ديده
کيفيت اجراي مجازات رجم و موانع آن در حقوق کيفري ايران ساناز بدري مقدم، پرويز ذکائيان، بيت الله ديوسالار رجم، حد جلد، زناي محصنه، اعدام
بررسي تداخل و عدم تداخل احکام کيفري در سياست کيفري ايران علي جابري، امير ملامحمدعلي، مهدي فلاح تداخل، عدم تداخل، احکام کيفري، سرايت جنايات
مسئوليت مدني مبتني بر تقصير پليس عليرضا شمشيري مسئوليت مدني، پليس، ضابطين دادگستري، تقصير
واکاوي نسبت زمان با احکام کيفري حدود محمد افشاري، محمدصادق علمي، حسين ناصري مقدم نسبت، زمان، احکام کيفري، حدود، تشديد مجازات، تخفيف مجازات
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
کارآگاه شماره 61 دوره شانزدهم 1401 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
الگوهاي نوين جرم يابي در پرتو آموزه هاي روان شناسي جنايي محمد قنبري کشف جرم، روانشناسي جنايي، پليس جنايي
کلاهبرداري سايبري در بستر رويه قضايي صالح اوجاقلو، محمدرضا زندي، جليل اميدي کلاهبرداري سايبري، دستگاه هاي خودپرداز (ATM)، محاکم کيفري تهران، رويه قضايي
بهره مندي از فناوري اطلاعات در رسيدگي هاي کيفري مرتضي حدادزاده نيري، علي مزيدي شرف آبادي، محمدمهدي برغي رسيدگي کيفري، دادرسي الکترونيک، فناوري اطلاعات، جرائم سايبري، سامانه هاي قضايي
واکاوي فقهي و حقوقي مسئوليت شرکاي جرم در رد مال محمدصادق اردمه، غلامحسين دلاور، سيدمحسن رزمي شرکاي جرم، مسئوليت تضامني، مسئوليت تساوي، رد مال، غصب
مباني کيفرگذاري در مجازات هاي تعزيرمدار و چالش هاي فراروي آن مسيب جاويدمهر، مسعود قاسمي، اکبر وروايي معيارهاي کيفرگذاري، سياست تقنيني، مجازات هاي تعزيرمدار، تقليل و تشديد مجازات
مسووليت مدني ناشي از اجتماع چند سبب در نظام حقوق کيفري ايران اسماعيل احمدي بفروئي … [و ديگران] مسئوليت مدني، اجتماع چند سبب، اجتماع سبب و مباشر، قانون مجازات اسلامي
پيامدهاي مثبت عوام گرايي در نظام عدالت کيفري علي صدري خانلو، باقر شاملو، علي نجفي توانا عوام گرايي کيفري، افکار عمومي، سرعت معقول در رسيدگي، قطعيت در مجازات
مسئوليت مدني پليس در کشف آلودگي هاي محيط زيستي حسين زارع شعار پليس، مسئوليت مدني، محيط زيست، دولت، عمل متخلفانه، فعل زيانبار
شرايط و آثار مجازات هاي تبعي در سياست کيفري تقنيني ايران مرضيه ناصري، داوود داداش نژاد دلشاد، مرتضي براتي مجازات تبعي، اعاده حيثيت، محکوميت موثر کيفري، شمول مرور زمان، جرايم عمدي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
کانون شماره 183-184 سال شصت و یکم 1401 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نهاد وثيقه قانوني در ماده ‎۹۴۸ قانون مدني نصير مشايخ، ذکري دلريش مقررات ارث، حاکميت اراده، استيفاي طلب، حق عيني تبعي، مال غيرمنقول
تاملي در آرا برائت صادره از دادگاه هاي انتظامي سردفتران و دفترياران محمد عظيميان
اصول حرفه اي گري اخلاقي در منابع انساني دفاتر اسناد رسمي سعيد نظري توکلي، نگار عليزاده دفتر اسناد رسمي، منابع انساني، حرفه اي گري اخلاقي، اخلاق حرفه اي
ديدگاهي پيرامون مصوبه هيات وزيران در خصوص تقسيم اسناد دولتي سياوش مددي
بررسي اجمالي موارد فسخ، عدم نفوذ، بطلان عقود و معاملات در قانون مدني ايران محمود محمدزاده فسخ، عدم نفوذ، بطلان، عقود، معاملات
نکاتي در رابطه با صدور اجراييه نسبت به اسناد رسمي اجاره و تخليه املاک ايرج نجفي
حقوق متهم در مرحله کشف جرم (در پرتو مقررات قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ‎۱۳۹۲) رقيه افلاطوني متهم، حقوق دفاعي متهم، مرحله کشف جرم، پليس، قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ‎۱۳۹۲
قانون ماليات بر ارزش افزوده: قلع ماده نزاع در مورد ثبت سند انتقال وسائط نقليه علي اصغر جوادي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
کانون شماره 185-186 سال شصت و یکم 1401 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جايگاه قانوني جرم افشاي اسرار حرفه اي سردفتران و دفترياران و کارکنان دفاتر اسناد رسمي حيدر حيدري سردفتران و دفترياران، افشاي اسرار، حرفه اي، اداي سوگند و امانت داري، سيستم قانوني و سيستم معنوي
تاملي در آرا دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران در خصوص قانون پيش فروش ساختمان محمد عظيميان
مقايسه وکالت مطلق و وکالت عام پگاه عباسي داکاني موضوع وکالت، متعلق موضوع وکالت، وکالت عام، وکالت مطلق
نحوه صدور انواع سند مالکيت و مستندات قانوني آن سيدحسين سپاسه
بررسي اختلافات ملکي دستگاه هاي اجرايي در تصويب نامه هاي هيات وزيران اميرمسعود نادمي مرجع، اختلافات ملکي، دستگاه هاي اجرايي، دولت، قوه مجريه
عدم شمول عوارض کسب و پيشه به دفتر اسناد رسمي، دفتر وکالت و مطب پزشکان خسرو عباسي داکاني
وحدت و تعدد مراجع رسيدگي کننده به دعاوي خانواده مهرانگيز سليماني، بهروز سليماني، ارسلان سليماني دعاوي خانوادگي، دادگاه خانواده، تعدد مراجع رسيدگي کننده، وحدت مراجع رسيدگي کننده
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مباني فقهي حقوق اسلامي شماره 28 سال چهاردهم 1400 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
امکان سنجي تطبيق جعاله و احکام آن بر عقود نوپديد فرزانه احمدي، عليرضا اميني، سيدمحمدرضا آيتي جعاله، عقود نوپديد، بازاريابي شبکه اي، درمان، نماد مشترک
قذف؛ بازخواني ديدگاه محقق اردبيلي و تطبيق با قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲ فاطمه کوه ميشي، منصور اميرزاده جيرکلي، حسين صابري قذف، محقق اردبيلي، قانون مجازات اسلامي
واکاوي و تحليل نظريه حدود محمد شحرور شيرين رجب زاده محمد شحرور، آيات محکم يا ام الکتاب، تشريع معاصر، نظريه فقهي حدود
مفهوم اطلاق در اصطلاح فقهي ولايت مطلقه سيدجواد ورعي اطلاق، ولايت مطلقه، فقه، مصلحت، احکام شرعي، مباحات، الزاميات
رويکرد علماي حقوق و آراي قضايي ايران در خصوص نظريه عدم پيش بيني با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه عبدالرزاق موسي نتاج … [و ديگران] نظريه عدم پيش بيني، تعديل قضايي، قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، قاعده الميسور
ولي فقيه و سياست جنايي تقنيني جمهوري اسلامي ايران امين اله زماني ولي فقيه، سياست جنايي، سياست جنايي تقنيني، سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران
بررسي فقهي حقوقي آينده پژوهي تعهد پزشک در نفي تغرير جاهل سيدمحمدرضا پيرمراديان، احمد باقري، محمدکاظم رحمان ستايش آينده پژوهي هنجاري، نظام سلامت، تغرير جاهل، کتمان پزشک
تئوري خرق حجاب شخصيت حقوقي بر مبناي قواعد اسلامي با نگاهي گذرا به رويه قضايي انگلستان محمد رجبعلي دماوندي … [و ديگران] خرق حجاب شخصيت حقوقي، تقلب، شرکت هاي تجاري، مسئووليت محدود
نقش قاعده لاضرر در پيشگيري از تعارض منافع در اجراي قوانين حفاظت محيط زيست حسين شاه بيک، محمدجواد حيدري، محمد نوذري فردوسيه قاعده لاضرر، پيشگيري، تعارض منافع، قوانين، محيط زيست
حکم تکليفي آلودن آب به قصد اضرار (بيوتروريسم) ناهيد عفيفي دهقان اضرار، افساد، بيوتروريسم، ترور، آلودن
نسبت بدعت با نوانديشي ديني و فقهي علي هنرمند، سيدابوالقاسم نقيبي، سيدمحمدصادق موسوي دين، معرفت ديني، بدعت، نوانديشي ديني، نوانديشي فقهي
بررسي حکم فقهي زيارت امام حسين عليه السلام، مباني و آثار حقوقي مترتب بر آن سيدعلي رباني موسويان زيارت امام حسين (ع)، کامل الزيارات، حکم زيارت، وجوب زيارت، آثار حقوقي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مباني فقهي حقوق اسلامي شماره 29 سال پانزدهم 1401 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
واکاوي اختيارات زوجه در حق طلاق محبوبه سادات مقدسي، احمد باقري، سيدمحمدرضا آيتي عرف، زمان، مکان، اختصاص، حق طلاق، زوج، زوجه
بررسي قاعده تفسير عليه انشا کننده قرارداد در فقه و حقوق ايران فاطمه شيخي، منصور اميني، پرويز ساورايي تفسير قرارداد، ترجيح تفسير عليه تنظيم کننده، ترجيح تفسير عليه متعهد له، حسن نيت
امکان سنجي جرم انگاري برخي مصاديق ونداليسم در بکارگيري برخي از ظرفيت هاي فقهي قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲ سيدمحمدرضا موسوي فرد ونداليسم، جرم انگاري، فقه، قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي
سيري اجمالي در مباني فقهي تخيير و ترتيب در رابطه با کيفيت مجازات محارب محمدابراهيم مجاهد، احمد عابديني نجف آبادي، جواد پنجه پور تخيير، ترتيب، کيفيت مجازات، محاربه
مصداق شناسي ولايت ولي عرفي در فقه محمدحسين مشکاتي … [و ديگران] ولي شرعي، ولي عرفي، مصداق شناسي، فقه
قاعده منع تبعيض در حقوق بين المللي بشر و امکان سنجي گذار از قوانين تمايزگذار حقوق اسلامي علي اصغر افشاري منع تبعيض، عقلانيت عصر، تغيير عرف، حيثيت تقييديه، احکام امضائي
مسئوليت دولت اسلامي در مقابله با معاملات صوري و راهکارهاي آن امير جوادي، محمد باباپور، عبدالعلي محمد جوزاني رمزارز، قرارداد هوشمند، معاملات صوري، امنيت اقتصادي، فرار از دين
پيوستگي حقوق، فقه و اخلاق ذيل اصل انسجام براي اثبات شفعه در اموال منقول و غيرمنقول غيرقابل تقسيم محمدرضا کاظمي نافچي … [و ديگران] شفعه، اموال منقول، اموال غيرقابل تقسيم، اصل انسجام، فقه، اخلاق
بررسي مباني ايراد رد دادرس در فقه اماميه با رويکردي بر اسناد بين المللي بهنام اميرشاکري … [و ديگران] ايراد، دادرسي عادلانه، رد دادرس، صلاحيت شخصي
واکاوي فقهي کفالت در قرار تامين رضا مقبلي قرائي، سيدمحمد شفيعي مازندراني، عليرضا عسگري قرار تامين، کفالت، متهم
بررسي فقهي – حقوقي انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادي در تطبيق با آخرين اصلاحات نظام حقوقي فرانسه مرضيه فراهتي، سيدمحمد صدري، عباسعلي فراهتي تعهد، نقض قرارداد، زيان ديده، جبران خسارت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مدرسه حقوق شماره 157 سال شانزدهم 1400 اسفند
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
سرشت و سرنوشت لايحه قانوني استقلال کانون وکلا دادگستري محمود قدوسي
مروري بر چالش هاي موجود نهاد وکالت و مواضع کانون ها ليلا رئيسي
پيوند اصل حاکميت قانون با استقلال نهاد وکالت محمود حبيبي
استقلال کانون نتيجه حاکميت قانون حسين عسکري راد
فقدان مطالعات انسان شناختي در تغييرات مديريت بر کانون هاي وکلا تقي برهاني
استقلال کانون هاي وکلاي دادگستري در پرده اي از ابهام در مفهوم و مصداق مجيد داودي
کانون وکلا، نقد بي پرده از درون و پذيرش ضعفها حسن کيا
چالش هاي پيش روي کانون وکلاي دادگستري و تاثير منفي آن در رتبه بندي سيستم عدالت قضايي بين المللي مهدي غلامي جلال، افشين فعلي چالش، کانون وکلا، استقلال، پروژه عدالت قضايي
رابطه استقلال وکالت با اصل حاکميت قانون شهرام مختاري
مديريت کارآمد کانون وکلاي دادگستري مستقل بر اساس شاخص هاي مطلوب توسعه زهرا برومند
ضرورت استقلال نهاد متبوع وکيل از حاکميت سيدمهدي حجتي
استقلال وکيل و کانون وکلاي دادگستري؛ انتسابي نه اکتسابي داود افشاري بادجاني، اعظم مظاهري نجف آبادي کانون وکلا، وکيل دادگستري، استقلال، عدالت، مردم سالار
مستقل از حاکميت يا مستقل در حاکميت اميرحسين قاسمي
عشق به عدالت استقلال کانون وکلا را تقويت و تضمين مي کند مرتضي شيخ الاسلامي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات پيشگيري از جرم شماره 64 سال هفدهم 1401 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
پيشگيري از جرايم خشن بزرگسالان ناشي از بزه ديدگي دوران کودکي يوسف الماسي … [و ديگران] بزه ديدگي دوران کودکي، جرايم خشن بزرگسالان، پيشگيري کيفري، پيشگيري غيرکيفري، بازتواني کودکان آزار ديده
راهبردهاي کاربردي پيشگيري غيرکيفري از جرايم بانکي عليرضا مشهدي زاده مشارکت مدني، تجهيز رسانه اي، شايسته سالاري، شفاف سازي، کنترل و نظارت
ارزيابي و نقد پيشگيري کيفري در قبال جرايم عليه اطفال تحت حضانت با تاکيد بر ازدواج سرپرست با فرزندخوانده عليرضا شمشيري ازدواج، فرزندخوانده، پيشگيري کيفري، جرائم عليه اطفال، کودک آزاري
نقش کنشگران رسانه اي در پيشگيري از جرم در پرتو سياست جنايي و جرم شناسي ديجيتال سينا نجفي، امير سماواتي پيروز، محمدعلي مهدوي ثابت کنشگران رسانه اي، پيشگيري کيفري، سياست جنايي، پيشگيري غيرکيفري، جرم شناسي ديجيتال
علت شناسي و ارائه راهکارهاي پيشگيري غيرکيفري از پديده بزه ديدگي اطفال در فضاي مجازي مصطفي ايقاني … [و ديگران] فضاي مجازي، بزه ديدگي اطفال، جرم شناسي، علت شناسي، پيشگيري از بزه ديدگي، پيشگيري وضعي، پيشگيري رشدمدار
تروريسم سايبري و تدابير پيشگيرانه و مقابله اي در قبال آن محمد ميرزايي، رضا صبح خيز تروريسم سايبري، امنيت، فضاي مجازي، سياست جنايي، پيشگيري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات پيشگيري از جرم شماره 65 سال هفدهم 1401 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جايگاه پديده افشاگري در پيشگيري از جرايم دولتي مهدي اشجعي خامنه … [و ديگران] جرايم دولتي، افشاگري، پيشگيري از جرم، نظارت
مباني فقهي و جرم شناختي کاهش و تعديل مجازات ها در راستاي پيشگيري از جمعيت کيفري محمود محبي، محمدحسن شيباني فر کاهش و تعديل مجازات ها، پيشگيري از جمعيت کيفري، صرفه جويي کيفري، استفاده حداقلي از مجازات ها
جايگاه رسانه ها در پيشگيري از بزهکاري در سياست جنايي ايران قادر سيروس، حسن حاجي تبار، فرهاد الله وردي ميگوني رسانه ها، پيشگيري از جرم، سياست جنايي مشارکتي، فرهنگ سازي
پيشگيري اجتماعي از رفتارهاي بزهکارانه مرتبط با رمزارزها محمدمهدي شجاعي باغيني، جواد صالحي، محمد اميني زاده رمز ارز، علت شناسي بزه، پيشگيري اجتماعي، فرهنگ سازي، تدابير آموزش محور
راهکارهاي حقوقي پيشگيري و مقابله با توقيف نفت صادراتي ايران توسط آمريکا در حقوق بين الملل عبدالصمد بحريني، سهراب صلاحي، محسن ديانت نفت ايران، توقيف نفت صادراتي، تحريم هاي يک جانبه آمريکا، تحريم کشتيراني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات پيشگيري از جرم شماره 66 سال هجدهم 1402 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
پيشگيري از بزه ديدگي اطفال و نوجوانان در سياست جنايي با تاکيد بر پيشگيري هاي سه گانه محمدحسين صادقي، اکبر وروايي، محمدجواد جعفري پيشگيري از بزه ديده، پيشگيري هاي سه گانه، اطفال و نوجوانان، سياست جنايي
چالش ها و راهکارهاي پيشگيري از بزه ديده شدن شهود در اثبات جرايم در نظام حقوقي ايران و ديوان کيفري بين المللي زينب بني اسدي، امين اميريان فارساني، الهام حيدري پيشگيري از بزه ديدگي، امنيت شهود، ديوان کيفري بين المللي، کاهش احساس ترس، عدم افشاي اطلاعات، وسايل ارتباط از راه دور
تاثير ماده ‎۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقي در پيشگيري از ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر از ديدگاه کارگزاران قضايي مجيد کريمي، محمدرضا کوناني ماده ‎۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، پيشگيري از جرائم، مواد مخدر، کارگزاران قضايي
سياست ايران در برنامه پنج ساله توسعه در پيشگيري از نقض حقوق شهروندي ميرابراهيم صديق سياست ايران، برنامه پنج ساله توسعه، حق شهروندي، پيشگيري از جرم، منشور حق شهروندي
تدابير پيشگيرانه غيرکيفري از شرط بندي هاي اينترنتي سيمين فرخي نيا، ابوالفتح خالقي فضاي مجازي، شرط بندي، فقه، تدابير پيشگيرانه، غير کيفري
پيشگيري غيرکيفري از مخاطرات زيست محيطي ناشي از پسماندهاي بيمارستاني عبدالله رجبي، عيسي عليجان پور پيشگيري غيرکيفري، مخاطرات زيست محيطي، پسماندهاي بيمارستاني، بهداشت محيط زيست
سازوکارهاي پيشگيري از جرم ترک نفقه در نظام حقوقي ايران حسين زارع شعار خانواده، پيشگيري از جرم، نفقه، جرم ترک نفقه، مقررات زدايي، ازدواج
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی شماره 1 دوره اول 1401 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نسبت سنجي ميان فدراليسم و دموکراسي با تاکيد بر حقوق کشورهاي امارات و مالزي محمد جلالي، سوگل سودبر دموکراسي اجماعي، دموکراسي اکثريتي، فدراليسم دوگانه، فدراليسم مشارکتي، نظام رياستي
شروط کاهنده مسئوليت قراردادهاي بيمه در حقوق اسلامي پرويز باقري، حسين رضا گندمکار قرارداد بيمه، قرارداد الحاقي، معاملات اضطراري، شروط کاهش مسئوليت
حق پذيره در حقوق ايران و کشورهاي اسلامي و بررسي روش هاي جايگزين آن در موقافات نصراله جعفري، سارا رمضاني پذيره، اجاره موقوفات، حق احداث اعيان، اولويت ايجار، کشورهاي اسلامي
مطالعه تطبيقي استقلال فردي قاضي در قوانين جمهوري اسلامي ايران و افغانستان بر اساس تضمينات پيش بيني شده در اصول بنيادين استقلال قضايي عباداله رستمي چلکاسري، علي صادقي استقلال، استقلال ساختاري، استقلال شخصي، اصول بنيادين، استقلال قضايي، قاضي، ايران، افغانستان
بررسي تطبيقي مفهوم و کارکرد تفکيک قوا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پاکستان يونس فتحي، محمدمهدي عروتي موفق قانون اساسي، تفکيک قوا، توزيع قدرت، جمهوري اسلامي ايران، پاکستان
بررسي تطبيقي ضرورت همگرايي مصلحت گرايانه فقهي مجازات هاي بدني در حقوق کيفري ايران و ديگر کشورهاي اسلامي با حقوق بين الملل سيدمحمدرضا موسوي فرد … [و ديگران] مجازات بدني، حقوق کيفري، مصلحت گرايي، اعدام، حقوق بشر، کشورهاي اسلامي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي شماره 55 سال شانزدهم 1400 بهارو تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
احکام و آثار عقود محاباتي قاضي در فقه مذاهب اسلامي مهين راوند، حسين احمري، علي شيعه علي محابات، قاضي، حکم تکليفي، حکم وضعي، رشوه، تبرع
تحليل انتقال حق تاليف در قالب عقد بيع در فقه اماميه و اهل سنت و حقوق ايران و مصر سيدسعيد حسيني يکتا، صادق صيادي، محمد بهرامي خوشکار حق تاليف، عقد بيع، فقه اماميه، حقوق ايران، فقه اهل سنت، حقوق مصر
مالک و وارث ديه مقتول از ديدگاه فقهاي مذاهب خمسه فرزاد پارسا، حسن رحيمي ديه، مقتول، مالک، وارث، ماترک، فقه مذاهب خمسه
نسيان و تاثير آن بر عقد از منظر فقه اسلامي علي بهرامي، احمد باقري، عبدالحميد طالبي نسيان، حديث رفع، اثر نسيان در عقد
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوق انرژي شماره 2 دوره هفتم 1400 پاییزوزمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مطالعه تطبيقي فورس ماژور و هاردشيپ در قراردادهاي سرمايه گذاري نفت و گاز با تاکيد بر اسناد بين المللي و منطقه اي محمدتقي رفيعي، عيسي رجبي معاذير قراردادي، اصل لزوم وفاداري به قراردادها، اصل تغيير بنيادين اوضاع و احوال، سرمايه گذاري خارجي، قراردادهاي نفت و گاز
چالش هاي حقوقي – تجاري پروژه هاي ال.ان.جي در ايران حسين سيمايي صراف، سيدمصطفي زين الدين، عبدالرضا شجاعي  بازار ال.ان.جي، پروژه ال.ان.جي، قرارداد خريد و فروش ال.ان.جي، قوانين و مقررات حاکم
بررسي قراردادهاي مديريت هيدروکربن توليدي فريده شعباني جهرمي، فريد شعباني جهرمي تسهيم نفت، تعادل گاز، مديريت هيدروکربن، موافقت نامه عمليات مشترک
بررسي الزامات حقوقي و قانوني براي طراحي الگوي قراردادي مناسب پروژه هاي EOR/IOR نويد شيدائي آشتياني، سيدنصرالله ابراهيمي  اصول حاکم، افزايش ضريب بازيافت، بهبود ضريب بازيافت، ريسک ها، (IPC)
بررسي تاثير نوسانات قيمت نفت بر شاخص هاي موثر بر فساد در دولت هاي رانتير محمدعلي شيرخاني، آرش صباحي فرد  بلاي منابع طبيعي، دولت رانتير، روش حداقل مربعات معمولي، عوامل مؤثر بر فساد، فساد، قيمت نفت
بررسي حقوقي انعطاف پذيري تعهدات چارترکننده در فرم هاي پرکاربرد استاندارد چارتر حمل سفري نفت خام عبدالحسين شيروي خوزاني، سميه سوري آزادي اراده، تانکر، تعهدات، چارترکننده، حمل دريايي نفت خام، حمل نفت خام، فرم استاندارد قرارداد چارتر
بررسي اسناد بين المللي و منطقه اي درباره پيشگيري از آلودگي هاي نفتي دريايي و جبران خسارت هاي ناشي از آن يوسف علي، سيدفضل الله موسوي، احمد اميري آب هاي داخلي کشورها، اسناد بين المللي و منطقه اي، خسارت دريايي ناشي از آلودگي نفتي، جبران خسارت، مسئوليت بين المللي
نهاد رگولاتور انرژي و ظرفيت هاي حقوقي آن در اقتصاد غيرنفتي (مطالعه موردي نهاد شبه رگولاتور وزارت نيرو: هيات تنظيم بازار برق ايران) مهسا عليائي، ولي رستمي تکانه هاي اقتصادي، تنظيم گري انرژي، حقوق انرژي، مديريت انرژي، نهاد ، تنظيم گر
تامين مالي پروژه محور در توليد برق تجديدپذير: تعامل الزامات قراردادي و قانوني در زنجيره قراردادي شادي کسنوي، محمود باقري انرژي تجديدپذير، تامين مالي پروژه محور، تخصيص ريسک
ارزيابي عملکرد زيست محيطي يونپ: از انتظارات تا واقعيت ها وحيد کوثري، علي مشهدي حاکميت بين المللي زيست محيطي، حقوق بين الملل محيط زيست، عملکرد زيست محيطي، معضلات زيست محيطي، يونپ (UNEP)
رويه ديوان بين المللي حقوق درياها درباره معيار وثيقه براي آزادي فوري محمدمهدي مرادي، محمود جلالي آزادي فوري کشتي و خدمه، ديوان بين المللي حقوق درياها، کنوانسيون حقوق درياها
تحليل مديريت حقوقي جامع و يکپارچه مخازن نفت و گاز کشور جعفر نوري يوشانلوئي، نسيم برخي  شرکت ملي نفت ايران، مالک مخزن، مخازن نفت و گاز، مديريت حقوقي، جامع و يکپارچه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوق بشر اسلامي شماره 22 سال دهم 1400 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
رهيافتي بر رابطه حاکميت دولت و حقوق شهروندي؛ با تاکيد بر نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران ياسر قهرماني افشار، خيرالله پروين، محمد محمدزاده اصل دولت مدرن، حاکميت کانتي، دولت حقوق بشري، حاکميت محدود، حاکميت سياسي
کيفرزدايي از جرائم جنسي در حقوق کيفري ايران تجلي حقوق بشر اسلامي زکيه پهلوان، مريم آقايي بجستاني، محمدامين حقيقت حقوق بشر، جرائم جنسي، توبه، کيفرزدايي
مطالعه تطبيقي محدوديت ها و استثنائات دادرسي علني در حقوق ايران و اسناد بين المللي علي حاجي پور کندرود دادرسي علني، محدوديت ها، استثنائات، اسناد بين المللي، حقوق ايران
جستاري در نسبت حقوق و رواداري با اقليت ها در اسناد بين المللي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صادق عليخاني، رضا اسلامي، صابر نياوراني رواداري، حقوق اقليت ها، قانون اساسي، اسناد بين المللي
واکاوي داوري در اعتقادات عام و خاص بشري با رويکرد فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران منصور صفري مقدم، امير ملامحمدعلي، محمود قيوم زاده حقوق موضوعه، داوري، ذات البين، عام و خاص، فقه اماميه
راهکارهاي تقويت نظارت ديوان عدالت اداري و تاثير آن بر حقوق شهروندي در نظام جمهوري اسلامي ايران علي حميدي، حسين آلکجباف نظارت قضايي، ديوان عدالت اداري، حقوق شهروندي
تطبيق رويکرد حق محور، نسبت به کودکان در موقعيت خياباني با قوانين ايران مهزاد صفاري نيا رويکرد حق محور، اسناد بين المللي، قوانين ايران، کودکان در موقعيت خياباني، کميته حقوق کودک
بررسي مقايسه اي ديدگاه تشيع و حقوق بين الملل درباره حفظ کرامت و حقوق کودکان با تاکيد بر معارف و احاديث امام رضا (ع) صغري صالحي، حاکم قاسمي کرامت کودکان، حقوق کودک، امام رضا (ع)، کنوانسيون حقوق کودک
پيشگيري اجتماعي از اختلاس با تاملي در آموزه هاي نهج البلاغه صالح غفاري چراتي … [و ديگران] نهج البلاغه، اختلاس، حقوق اسلامي
تعامل نظام جمهوري اسلامي ايران با نظام حقوق بشر جهاني در زمينه حقوق کودک در چارچوب فقه اسلامي محمد گنج خانلو جمهوري اسلامي ايران، حقوق بشر، نظام حقوق بشر جهاني، حقوق کودک، فقه اسلامي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوق بشر اسلامي شماره 23 سال دهم 1400 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي رويه اداري حل اختلاف در اتاق بازرگاني ايران و عراق از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي رحيم ميرزايي قره قشلاق، يوسف مولايي، رضا قياسي داوري، اتاق بازرگاني، اختلافات تجاري، روابط ايران و عراق
حقوق جهاني بشر در اسلام و مقايسه و تطبيق آن با حقوق بشر غرب از ديدگاه علامه جعفري اميرعلي کتابي، عظيم ايزدي اودلو محمدتقي جعفري، حقوق بشر، حقوق بشر اسلامي، حقوق بشر غربي
تغيير نظام سياسي در پرتو الزامات نسل اول حقوق بشر و مسئوليت حمايت محمدحسين جلالي راد، سهراب صلاحي، مريم مرادي الزامات نظام هاي سياسي، تغيير نظام سياسي، حاکميت دولت، مسئوليت حمايت، نسل اول حقوق بشر
بررسي تطبيقي وضعيت حقوق بشر در ايران و عربستان عباسعلي طالبي، حبيب اله ابوالحسن شيرازي حقوق بشر، عربستان، ايران، قانون اساسي، اقليت ها، زنان
بررسي مقايسه اي تعارضات هنجاري و گفتماني نظام حقوق بشري اسلامي با نظام حقوق بشر اروپايي محمد محمودي کيا کشورهاي اسلامي، شوراي اروپا، حقوق بشر، تعارضات هنجاري، بررسي مقايسه اي
حدود مسئوليت کيفري بانک ها در قلمرو اعطاي وام با رويکردي به حقوق شهروندي مسعود خدايار، حسن حاجي تبار فيروزجائي، مهدي اسماعيلي اعطاي وام، حقوق شهروندي، مسئوليت کيفري، نظام بانکي
بررسي ماهيت سخت گيري در نگاشت يادداشت داروئي از ديدگاه حقوق بشر اسلامي نرگس آريان نژاد، عليرضا عسگري، سيدحسن عابديان اخطار داروئي، تجارت الکترونيک، اسناد سنتي، مسئوليت بهداشتي، قاعده سهله و سمحه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوق بشر اسلامي شماره 24 سال یازدهم 1401 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي تطبيقي تبعيض مثبت در زمينه استخدام معلولان در حقوق ايران، آمريکا و هند خيراله پروين، محمدشعيب عارفي آمريکا، ايران، اشتغال، تبعيض مثبت، معلولان
حقوق بشر در گفتمان دکترين مهدويت سيدمحمدرضا ميرصانع … [و ديگران] دکترين مهدويت، حقوق بشر، حقوق بين الملل، حقوق بشر اسلامي، حقوق بشر بين المللي
بررسي و تبيين جايگاه حق نظارت همگاني در حکمراني اسلامي وحيد آرايي نظارت، نظارت همگاني، حکمراني اسلامي، قرآن کريم، امر به معروف و نهي از منکر
ابزارهاي مقابله جمهوري اسلامي ايران با موارد بين المللي نقض حقوق بشر محمدرضا باقرزاده حقوق بشر، مقابله با نقض حقوق بشر، ضمانت اجراي حقوق بشر، جمهوري اسلامي ايران
حق شرط پيرامون پيوستن کشورهاي اسلامي به معاهدات بين المللي: موردکاوي معاهده حقوق کودک محمد ستايش پور، نازنين قره باغي حقوق بشر اسلامي، حقوق بين الملل بشر، معاهده بين المللي، حق شرط، حقوق کودک
بررسي تطبيقي بنيادهاي اخلاقي حاکم بر حقوق بشر اسلامي و غربي حسين رحماني تيرکلايي بنيادهاي اخلاقي، حقوق بشر، اسلام، غرب، دموکراسي
بررسي تحريم هاي بين المللي و موازين حقوق بشر (با تاکيد بر تحريم هاي چندجانبه عليه ايران) محمد رجبي تحريم هاي بين المللي، حقوق بشر، ج.ا. ايران، امنيت اقتصادي، توسعه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوق خصوصي شماره 2 دوره پنجاه و دوم 1401 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جستاري در عقد رهن موقت محمدحسين امين، مهدي موحدي محب توثيق، توقيت رهن، دوام، عقد تبعي، مقتضاي عقد، وثيقه موقت
تخصصي سازي حرفه وکالت دادگستري در ايران؛ چالش ها و راهکارها محمدقاسم تنگستاني، مهدي مرادي برليان خدمات حقوقي، دسترسي به عدالت، قوه قضاييه، کانون وکلا، وکيل
قاضي و مسئله زبان؛ نگاهي پساساختارگرا حسين جوشن لو پساساختارگرايي، تفسير، زبان، فلسفه حقوق، قضاوت، گفتمان، متن
صدور اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري: مطالعه مقايسه اي با بازار سرمايه آمريکا سعيد حبيبا، ندا خوان زاده، حسين جواهري محمدي حق اختراع، حق تاليف، صدور اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري، علامت تجاري، فرانشيز، قرارداد ليسانس
نظام جبران خسارت خودروهاي غيرمتعارف در قانون بيمه اجباري ‎۱۳۹۵ بر مبناي نظريه تعاون اجتماعي شيرزاد حيدري شهباز، محسن محبي، غلامعلي سيفي زيناب تحديد مسئوليت، خودروي غيرمتعارف، نظريه تعاون اجتماعي، مسئوليت مدني
تحليل رفتار بازيگران نظام حقوقي ثبت ثانويه (معاملات املاک ثبت شده) بر مبناي راهبرد چانه زني در نظريه بازي ها با تاکيد بر ماده ‎۶۲ قانون احکام دائمي توسعه امير خناري نژاد، نسرين طباطبائي حصاري، محسن صادقي بازي همکارانه، تعادل نش، ثبت اسناد، حق مالکيت، حقوق ثبت، حقوق و اقتصاد، قضيه کوز، کارايي اقتصادي
نگرشي انتقادي و تحليلي بر تبصره ‎۲ ماده ‎۱۴ قانون آيين دادرسي کيفري ‎۱۳۹۲ (جمع ديه و خسارت) عباس کريمي، حسن باديني، محمدهادي جواهرکلام جمع ديه و خسارت، خسارت بدني، خسارت مادي، خسارت معنوي، ديه
نقدي بر آراي استاد کاتوزيان درباره تفکيک ميان ضمانت اجراي نقض تعهد به ترک فعل حقوقي و شرط نتيجه منفي اکبر ميرزانژاد جويباري ترک فعل حقوقي، صحت، ضمانت اجرا، نقض
جايگاه نظريه امتياز در حقوق شرکت هاي تجاري ايران و کامن لا محسن نجفي خواه، اميد عبدالهيان ثبت شرکت ها، شخصيت حقوقي، شرکت هاي سهامي، فلسفه حقوق شرکت ها، نظام کامن لا
تحول مبناي مسئوليت اشخاص فاقد تمييز و تاثير آن بر قواعد عمومي مسئوليت مدني در حقوق فرانسه و ايران عليرضا يزدانيان انتساب، تقصير، تمييز، تعهد، مسئوليت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوق خصوصي شماره 3 دوره پنجاه و دوم 1401 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليلي در خصوص قابليت طرح دعواي مستقيم سهامداران براي مطالبه زيان بازتابي؛ مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي انگلستان و ايران لعيا جنيدي، مصطفي کوشکي شرکت تجارتي، دعواي سهامداران، زيان بازتابي، قاعده عدم وجود زيان بازتابي، قاعده اولويت شرکت
بررسي چالش هاي حقوقي شرکت هاي سبدگردان در ايران پريسا خداياري، جمال برزگري خانقاه، علي اکبر جعفري ندوشن بازار سرمايه، چالش ها، راهکارها، سبدگردان، محيط قانوني
تحليلي بر اقناع قضايي در فرايند کشف امور موضوعي دعاوي مدني رضا دلير، ابراهيم دلشاد معارف، عيسي اميني اثبات، اقناع، دليل، علم، معرفت
کارکردهاي ميانجي گري در حل و فصل اختلافات مالکيت فکري مهدي زاهدي، حکيمه محمدي حقوق مالکيت فکري، روش هاي جايگزين حل و فصل اختلافات، سازش، ميانجي گري، ميانجي گر
تبيين و تحليل قاعده حق صلاحديد حرفه اي مديران در حقوق شرکت ها با تطبيق مباني آن در حقوق ايران احمد شهنيايي تقصير حرفه اي مديران، ريسک پذيري مديريت، رابطه اماني مديران، صلاحيت تشخيصي مدير، مسئوليت مدني، نادرستي تصميم
اثر حجر و ورشکستگي کفيل بر عقد کفالت سميه ظهوري، علي اکبر ايزدي فرد، محمد فرزانگان جنون، سفاهت، کفالت، کفيل، ورشکستگي
شناسايي و اجراي آراي داوري کميسيون داوري تجاري و اقتصادي بين المللي چين-سيتک سيما علوي حجازي، محمود جلالي، مريم قرباني فر آرا، اجرا، بين المللي، تجاري، چين، داوري، سيتک، شناسايي
شرط سقوط حق در قرارداد بيمه محمود کاظمي، محسن ايزانلو، محمد کربلايي ضمانت اجراي سقوط حق، ابراء معلق، تهاتر، شرط کاهش تعهد، شرط عدم مسئوليت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوق عمومي شماره 3 دوره پنجاه و دوم 1401 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نقش ديوان دعاوي ايران   ايالات متحده در توسعه حقوق معاهدات همايون مافي، علي قهاري اصول کلي حقوق، تفسير، تعهد ضمني معاهدات، رويه قضايي، عرف
تاثير مداخلات دولت در صندوق هاي بازنشستگي با هدف تحقق عدالت اجتماعي راحله سادات حسيني … [و ديگران] تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي، عدالت اجتماعي، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مداخله دولت
قابليت دادخواهي حق مسکن در نظام بين المللي حقوق بشر و حقوق ايران زهرا مشرف جوادي، سيدقاسم زماني، زهرا ابراهيمي حق بر مسکن، حقوق بشر، قابليت دادخواهي مسکن
سازوکارهاي بين المللي احراز مسئوليت دولت ها در قبال اعمال تبعيض جنسيتي در آموزش مريم سيدحاتمي، نسرين مصفا برابري جنسيتي، تبعيض جنسيتي، حق بر آموزش، مسئوليت دولت ها
نظريه تفسير اجتهادي و جايگاه آن در تفسير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توکل حبيب زاده، محمد بهادري جهرمي، محمدرضا اصغري شورستاني تفسير قانون اساسي، شوراي نگهبان، نظريه تفسير به مثابه پاسخ نظام حقوقي، نظريه تفسيري، نظريه حقوقي
استانداردهاي نظام هاي پرداخت جايگزين در جرائم پولشويي و تامين مالي تروريسم حميد الهوئي نظري، صالح اميري، زهرا بي نياز پول شويي، تامين مالي تروريسم، گروه ويژة اقدام مالي، نظام هاي پرداخت جايگزين
وضعيت حقوقي تصميمات غيرقانوني اداره علي محمد فلاح زاده، محسن آهنگر سماکوش اصل حاکميت قانون، باطل، تصميم اداري، قابليت ابطال
مسئوليت مدني ناشي از نقض حق بر تصوير با تاکيد بر آراي ديوان اروپايي حقوق بشر عباس ميرشکاري، فاطمه زارع، فاطمه زارع حق تصوير، خسارت معنوي، ديوان اروپايي حقوق بشر، مسئوليت مدني
حاکميت مردم و شناسايي دولت ها محمدمهدي صادقي، مسعود راعي، ليلا رئيسي حاکميت مردم، حقوق بشر، حقوق بين الملل، شناسايي دولت ها، عدالت
سانسور در رسانه ها: آزادي در برابر مسئوليت با تاکيد بر نظام حقوقي ايالات متحده آمريکا خديجه اکرمي، هدي غفاري، ولي رستمي آزادي اطلاعات، حق دسترسي آزاد به اطلاعات، سانسور مسئوليت
مباني و ماهيت حقوقي قواعد آمره از نگاه کميسيون حقوق بين الملل سهيل گلچين، رضا موسي زاده حقوق بين الملل، حقوق ارادي، حقوق طبيعي، قواعد آمره، کميسيون جامعه بين المللي
سياست حقوقي خارجي دولت ها و ارتباط آن با سياست حقوقي ديوان بين المللي دادگستري سيدجمال سيفي، وحيد رضادوست دولت ديوان بين المللي دادگستري، سياست حقوقي، سياست حقوقي خارجي، سياست قضايي، منافع ملي
واکاوي مفهومي معيارهاي برابري و نابرابري در نظريه هاي عدالت و عدالت جنسيتي فريبا علاسوند استحقاق، انصاف، شايستگي، عدالت، عدالت جنسيتي، نابرابري، نياز
بحران کوويد-‎۱۹ و نقض قواعد حقوق بشردوستانه در سرزمين هاي اشغالي؛ با تاکيد بر قاعده تعهد و تضمين رعايت حقوق بين الملل بشردوستانه حسن خسروي، مصطفي زارعي پيشگيري و مبارزه با کوويد ‎۱۹، تضمين اجراي قواعد، حقوق بين الملل بشردوستانه، فلسطين، نيروهاي اشغالگر اسرائيل
جايگاه و آثار استانداردهاي خصوصي زيست محيطي و بازشناسي آنها از قواعد بين المللي صادق جعفرزاده درابي، ابراهيم بيگ زاده، ميرشهبيز شافع استاندارد، انتشار گازهاي گلخانه اي، قاعده کشتيراني، محيط زيست
تاملي بر ابعاد حقوقي ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاک در ايران حسين عبداللهي حقوق اقتصادي، حقوق مالياتي، ماليات بر درآمد، ماليات بر نقل و انتقال املاک، ماليات هاي مستقيم
اساس جانشيني دولت ها در زمينه تعهدات ناشي از اعمال متخلفانه بين المللي مصطفي فضائلي، محمد ستايش پور انتقال تعهد، پيامدهاي جانشيني، جانشيني کشورها، حقوق مسئوليت بين المللي، عمل متخلفانه بين المللي
تحول مفهوم مسئوليت کيفري فردي در پرتو چندپارگي حقوق بين الملل محمد تيموري، سيدحسام الدين لساني چندپارگي، حقوق بشر، ديوان، مسئوليت کيفري بين المللي
تاملي بر رويکرد نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران به حقوق رقابت در پرتو نظريه هاي عدالت مهديه صانعي، محمد زرشگي اصول حقوق عمومي اقتصادي، تئوري هاي عدالت، حقوق رقابت، کارايي، نظام حقوقي
بررسي چالش هاي کارکردي نظام بين المللي کار فرزانه پورسعيد استانداردهاي جهاني کار، جهاني سازي، سازمان بين المللي کار، مقاوله نامه هاي بين المللي
مسئوليت دولت ها در حمايت از گروه هاي تروريستي با تاکيد بر قضيه تاديچ محسن مولائي فرد، داريوش اشرافي، عليرضا ظاهري انتساب، قضيه تاديچ، گروه هاي تروريستي، مسئوليت دولت ها، نظريه کنترل کلي
معماري شهري و حقوق شهروندي حميدرضا آرامي، محمود حکمت نيا، مهدي محمودي کامل آباد حق، حقوق مثبت و منفي، حقوق جمعي، شهروند، معماري شهري
تعامل حقوق محيط زيست و حقوق بلاياي طبيعي در تامين امنيت محيط زيستي مسعود فريادي اصل پيشگيري، امنيت محيط زيستي، بحران هاي طبيعي، حقوق محيط زيست، وضعيت اضطراري
اصول کلي حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري مجتبي ملکوتي، عباس برزگرزاده اصول کلي حقوقي، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، ديوان بين المللي دادگستري
مشارکت کارگران در اداره کارگاه به عنوان الگويي براي انعطاف پذير کردن رابطه کار جعفر براتي، بيژن عباسي آينده کار، انعطاف پذيري، سازمان بين المللي کار، کار شايسته، مشارکت کارگران
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي شماره 2 دوره پنجاه و یکم 1400 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مطالعه روش تکرار نزديک براي پيش بيني سرقت از منازل؛ با رويکردي به امکان سنجي به کارگيري آن در ايران مهري برزگر پيش بيني مکان جرم، روش تکرار نزديک، پيشگيري وضعي هدفمند، پليس پيش بيني کننده، آينده پژوهي در جرم شناسي
گذشت پذيري جرائم در پرتو مباني حقوق کيفري هادي رستمي بخشيدن، بزه ديده، جرم انگاري، شاکي، گذشت پذير، گذشت، مجازات
گونه شناسي جرائم دولتي مبتني بر قوانين غيرقانوني و فاقد مشروعيت عباس شيري، الهام جعفرپور صادق جرم دولتي، رفتارهاي زيانبار دولت، قوانين فاقد مشروعيت، گونه هاي جرائم دولتي
نسبت حق محرمانگي و تکليف به شفافيت در پيشگيري از پولشويي الکترونيکي شهيار عبدالهي قهفرخي … [و ديگران] اصل شفافيت، پولشويي الکترونيکي، تزاحم حق و اصل، پيشگيري از جرم، حق محرمانگي
تبيين عدم افشاي سوءاستفاده جنسي توسط کودکان بزه ديده و راهکارهاي مقابله با آن حسين غلامي دون، حسين گلدوزيان، حنانه هدايتي گودرزي بزه ديدگي جنسي، سوءاستفاده جنسي، عدم افشا، عوامل ميان فردي، عوامل درون فردي، کودک
امکان سنجي ارجاع امر به کارشناسي در رسيدگي به پرونده هاي قاچاق کالا محمدجواد فتحي، فضل اله اميرحاجلو قاچاق کالا، گمرک، کارشناس رسمي دادگستري، کارشناسي
ابهام در قوانين کيفري با رويکردي زبان شناسي مريم فرحي ابهام، چندمعنايي، دلالت چندگانه، معناشناسي، نحو
تحليل کيفرشناختي صف مرگ محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر در پرتو مولفه هاي زماني، فيزيکي و تجربي ثنا کاظم پور، محمد فرجيها محکوم، اعدام، پديده صف مرگ، کيفرشناسي، جرائم مواد مخدر
جستاري در پولشويي از طريق ارزهاي رمزنگاري شده مهدي مددي، سعيد قماشي ارزهاي رمزنگاري شده، بيت کوين، پولشويي، قانونمندسازي، (FATF)
کشف جرائم شرکت هاي تجاري در عرصه توليد و عرضه کالا و خدمات عليه مصرف کننده؛ چالش ها و راهکارها سارا مشکين، جليل اميدي، روح الدين کردعليوند جرائم شرکتي، کشف جرم، کالا و خدمات، مصرف کننده
ضابطه وحدت يا تعدد زيان هاي بدني؛ تلاشي براي بازگشت به قواعد عمومي مسئوليت مدني عباس ميرشکاري، علي عابدي، افروز صمدي تداخل، خسارت، ديه، زيان بدني
امکان سنجي استناد به دفاع مشروع به عنوان مانع مسئوليت کيفري در مقابل حملات سايبري محمد يکرنگي، هادي مرسي، مهسا عليزاده حملات سايبري، دفاع مشروع، فضاي سايبر، مهاجم سايبري، مدافع سايبري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز شماره 3 دوره چهاردهم 1401 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بايسته هاي وصف گذاري تقنيني – کيفري در حوزه بيوتروريسم کشاورزي فضل الله فروغي، محمدهادي صادقي، سيامک زارعي بيوتروريسم کشاورزي، سلاح هاي بيولوژيک، تهديدات زيستي، سياست کيفري
ماهيت حقوقي و نحوه ارزيابي زيان به زيبايي ناشي از صدمه بدني عباس ميرشکاري، فاطمه سادات حسيني زيان به زيبايي، ديه، ارش، خسارت بر درآمد، هزينه هاي پزشکي، ارزيابي زيان
نقد و ارزيابي نظريه اشتراک معنوي عقود در حقوق اسلام حميد مسجدسرائي، مهدي نريمانلو اشتراک لفظي، اشتراک معنوي، عقود، نص، اراده
نقض توافق انتخاب دادگاه در اختلافات خصوصي بين المللي محمدمجد کابري، اعظم انصاري، عبدالله خدابخشي توافق انتخاب دادگاه، دادگاه منتخب، دادگاه غيرمنتخب، توقيف رسيدگي، قرار منع دعوا، جبران خسارت
استفاده شخصي مدير از اطلاعات محرمانه شرکت و فرصت هاي ناشي از آن با تاملي در حقوق انگليس حسين بهرامي شرکت، مديران، تکليف به وفاداري، فرصت، اطلاعات محرمانه
مسيرشطرنجي دادرسي اطفال و نوجوانان بزهکار در ايران با تطبيق نظام کيفري انگلستان برهان خاطري … [و ديگران] دادرسي افتراقي، دادرسي غير افتراقي، اطفال و نوجوانان بزهکار، نظام دادرسي انگلستان
معيارهاي حقوقي انقطاع رابطه مالکيت و کنترل جهت خروج از فهرست تحريم هاي آمريکا: مطالعه موردي رويه اوفک سيدمحمدحسن رضوي، محمدرضا سالاري شفافيت در اداره شرکت، فهرست اتباع ويژه مشخص شده و اشخاص مسدود شده (اس دي ان)، معيار کنترل، معيار مالکيت، موافقت نامه سهامداري
بازخواني انتقادي سياست جنايي ناظر بر اراضي انفال در پرتو سياست هاي کلان نظام هاجر سپه وند، محمدهادي صادقي، سيدمحمدمهدي ساداتي اساسي سازي، انفال، حقوق عامه، زمين خواري، مصلحت عمومي
بار اثبات دعوي در ماليات بر درآمد در حقوق مالياتي: با نگاهي تطبيقي به حقوق آمريکا احمد شهنيايي اصل صحت اظهارنامه مالياتي، اصل صحت تشخيص اداره مالياتي، اصل برائت، بار اثبات، دادرسي مالياتي، قانون ماليات هاي مستقيم
مباني و شرايط تحقق تعهد به نجات طرف قرارداد و آثار آن در حقوق قراردادها محمدحسين وکيلي مقدم ترک فعل، تعهد به تعامل، سببيت، قصور، مسئوليت قراردادي
تبيين اسباب مشروعيت پردازش داده شخصي از منظر حقوق اتحاديه اروپا و ايران مهديه لطيف زاده … [و ديگران] تعهد قانوني کنترل کننده، رضايت، ضرورت قراردادي، مقررات عمومي حفاظت از داده (GDPR)، منافع حياتي
رضايت شاکي خصوصي؛ موضوعيت يا طريقيت اردوان ارژنگ موضوعيت، طريقيت، رضايت شاکي خصوصي، حيثيت خصوصي، ضرر و زيان، رضايت حقيقي و حکمي
اختيارات ذاتي داوران در داوري تجاري بين المللي همايون مافي، عليرضا فتاحي اختيار ذاتي، موافقت نامه، داوري بين المللي، ديوان، داور
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوقي فضاي مجازي شماره 2 سال اول 1401 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
چالش هاي کاربرد حقوق بين الملل بشردوستانه در جنگهاي سايبري حسن موثقي مخاصمات مسلحانه، حقوق بشردوستانه، حقوق بين الملل، اطلاعات، جنگهاي سايبري
حملات سايبري در پرتو توسل به زور از نگاه حقوق بين الملل عليرضا انصاري مهياري، زهراسادات حسيني توسل به زور، جرايم سايبري، حملات سايبري، فضاي سايبري، مخاصمات مسلحانه
تهديدهاي مخرب با موضوع امنيت سايبري در بحبوحه همه گيري کوويد-‎۱۹ و روشهاي پيشگيري علي آرمان کرونا ويروس، امنيت سايبري، تهديدات امنيتي، جرائم، کوويد-‎۱۹
متاورس و تاثير آن بر سبک زندگي محسن محمودي، سالار صادقي متاورس، سبک زندگي، واقعيت مجازي، اينترنت، بزهکاري، حکمراني
درآمدهاي مالي سازندگان و ارائه کنندگان بازي هاي ديجيتال از منظر فقه مهدي اخلاصي بازي هاي ديجيتال، درآمد مالي، استريم، تستر، قمار، فضاي مجازي
چالش هاي کاربرد حقوق بين الملل بشردوستانه در جنگهاي سايبري: چالش هاي تطبيق اصول حاکم بر مخاصمات مسلحانه بر حملات سايبري بررسي موردي: رعايت اصل ممنوعيت توسل به زور و اصل تفکيک در حملات سايبري زهره صادقي، محمدجواد عربيان حملات سايبري، حقوق بين الملل، حقوق مخاصمات مسلحانه، اصل تفکيک، اصل ممنوعيت توسل به زور
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوقي فضاي مجازي شماره 3 سال اول 1401 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
افشاي اسرار تجارت الکترونيکي در حقوق رقابت ايران و اتحاديه اروپا ودود برزي … [و ديگران] حقوق رقابت، اسرار تجاري، تجارت الکترونيکي، حقوق ايران، اتحاديه اروپا
بررسي راه کارهاي تقليل حملات سايبري از منظر حقوق بين الملل بشردوستانه عليرضا انصاري مهياري، هادي محمودي جنگ سايبر، جنگ مسلحانه، حملات سايبري، حقوق بين الملل بشردوستانه، فضاي سايبر
چالش هاي حقوقي ارزهاي ديجيتال با رويکردي بر بزه پولشويي محدثه قوامي پور سرشکه، اميررضا محمودي ارزهاي ديجيتال، بيت کوين، پولشويي، مقررات مرتبط با ارزهاي ديجيتال
بررسي و ارزيابي عملکرد کميته خلع سلاح و امنيت بين الملل مجمع عمومي سازمان ملل در حوزه امنيت بين المللي اطلاعات مطالعه موردي: گروه کارشناسان دولتي نصراله سلطاني، محمدعلي کفائي فر، هيبت الله نژندي منش امنيت سايبري، کميته اول، گروه کارشناسان دولتي، گروه کاري باز، هنجارسازي حقوقي
بررسي ارکان تحقق مسئوليت مدني در فضاي سايبر رسول ملکوتي فضاي سايبر، ضرر، فعل زيانبار، رابطه سببيت
امکان سنجي تحقق تظاهر در فضاي مجازي و جلوه هاي آن حميد کاظمي مطلق، عابدين مومني تظاهر، تظاهر حقوقي، تظاهر کيفري، فضاي مجازي، شبکه هاي اجتماعي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات فقه اقتصادی شماره 1 سال چهارم 1401 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ابعاد مالي ميانجي گري کيفري در فقه و حقوق ايران عليرضا محمدبيکي … [و ديگران] هزينه دادرسي، جبران خسارت، ابعاد مالي، ميانجيگري کيفري، اطاله دادرسي
اثر نقض غيرمتخلفانه قرارداد بر جبران خسارت در فقه و نظام حقوقي ايران سيدرئوف شجاعي نژاد، منصور اميني، نجات اله ابراهيميان تخلف، تعذر، تعسر، خسارت، قرارداد
وضعيت آثار مالي طلاق در شرايط ابتلاي زوج به بيماري مشرف به موت در فقه اماميه و حقوق ايران زهرا حسنوند، محمد بهرامي خوشکار، علي بهرامي نژاد ارث، نکاح، طلاق، زوجيت، حقوق مالي
پرداخت غرامت به بزه ديده در جرايم غير عمد موجب ديه با نگاهي به فقه و حقوق فرانسه مصطفي کافي، محسن شکرچي زاده، احمدرضا توکلي ديه، جبران خسارت، بزه ديده، سياست جنايي افتراقي
کارکرد عنصر مال و تاثير آن بر اقتصاد با رويکرد فقهي-حقوقي عليرضا صادقي، جواد نيک نژاد، سيدحسن حسيني مقدم مال، تحليل اقتصادي، ماهيت، دارايي
پيشگيري نوين از جرائم ثبتي همگرا با سياست کيفري بر اقتصاد از منظر فقه و حقوق امراله احمدي نيا، سيدعباس جزائري، نادر پورارشد پيشگيري نوين، جرايم ثبتي، همگرايي، سياست کيفري، ثبت الکترونيک
معاملات کودکان در فضاي مجازي و مسئوليت اوليا با رويکرد فقه تربيتي عبدالرضا حاتمي کيا، عليرضا رجب زاده، عليرضا مظلوم رهني اولياء، فضاي مجازي، کودک، مسئوليت، معامله
مباني فقهي سياست گذاري کيفري در حوزه اقتصاد حسين خوانين زاده، اکرم بهشتي سياست گذاري کيفري، اقتصاد، جرايم اقتصادي، فقه
آثار اقتصادي جبران خسارت کالاي معيوب در پرتو کنوانسيون بيع بين المللي کالاي ‎۱۹۸۰ و آموزه هاي فقهي فرانک موذن … [و ديگران] اعاده وضعيت، عيب، کالاي معيوب، کنوانسيون بيع کالا، مشتري
تقدم مصالح اقتصادي نظام بر حقوق و منافع خصوصي با تاکيد بر آموزه هاي فقهي ليلا صمدزاده خامنه، ابراهيم ياقوتي، ابوالقاسم نقيبي مصالح اقتصادي، حفظ نظام، منافع خصوصي، آموزه هاي فقهي
شرط تباني در عقود و قراردادهاي اقتصادي با تاکيد بر نظرات فقهي امام خميني (ره) عبدالکريم نجف دخت، يعقوب پورجمال، سعيد حسن زاده قرارداد اقتصادي، شرط، شرط تباني، الزام و التزام، شرط ضمن عقد
بررسي بنيادهاي کيفري تشديدي در قلمرو جرايم اقتصادي فروغ برزگري … [و ديگران] جرم اقتصادي، بنياد کيفري، تشديد مجازات، قانون مجازات اسلامي، اخلالگران اقتصادي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات فقه اقتصادی شماره 2 سال چهارم 1401 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
عناصر اقتصادي کيفيت دادرسي مدني با تاکيد بر منابع فقهي محمدجواد روحيان، محمود قيوم زاده، سيدابراهيم حسيني کيفيت دادرسي مدني، فقه، هزينه دادرسي، دادرسي عادلانه
اشتغال زن در اقتصاد خانواده از نگاه فقه و حقوق موضوعه نيره محمدعلي ابراهيم، مريم آقايي بجستاني، سيدمحمدرضا امام اشتغال زن، اقتصاد خانواده، فقه، حقوق موضوعه
بررسي تاثير اسقاط خيار در موضوع عقد از منظر حقوق و اقتصاد حسين علمي، محمدباقر فيجان، محمدمهدي صالحي اسقاط خيار، جبران خسارت، لاضرر، عسر و حرج، دارا شدن بلاجهت
نقش عرف در تعيين حقوق مالي زوجين از منظر فقه اماميه سيدجلال صمداني، محمدعلي حيدري، محسن فهيم عرف، حقوق مالي، زوجين، فقه اماميه، شريعت اسلام
نقش مالکيت در دعاوي کيفري و آثار اقتصادي آن عليرضا اعراب شيباني، حميدرضا ميرزاجاني، عباس شيخ الاسلامي افراز، دعواي کيفري، عمل مجرمانه، مالکيت، مال مشاع
سياست جنايي ايران در جرايم اقتصادي هادي مومني، محمود روح الاميني، محمدجعفر ساعد جرم، مجرم اقتصادي، سياست جنايي، جرايم اقتصادي
نقش توسعه اقتصادي در حفظ نظام اسلامي از نگاه فقه و حقوق محمدرضا مهدلو ترکماني، حسن اسدي، اکبر احمدي توسعه اقتصادي، حفظ نظام، فقه، حقوق
تحليل اقتصادي تعديل و به روزرساني مهريه با رويکرد فقهي سيداحسان ناصري … [و ديگران] مهريه، تعديل، کاهش ارزش پول، وجه رايج
بررسي فقهي حقوقي تلف مبيع قبل از قبض و تاثير آن بر انتقال مالکيت محسن خاکي نهاد، عليرضا رجب زاده، عليرضا مظلوم رهني عقد بيع، تلف مبيع قبل از قبض، انتقال مالکيت، تسليم، ضمان معاوضي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات فقه اقتصادی شماره 3 سال چهارم 1401 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي فقهي جرايم اقتصادي تاثيرگذار بر نظم عمومي محمد مسعودي نيا جرايم اقتصادي، نظم عمومي، احتکار، جرم اخلال در نظم اقتصادي، اختلاس و رشوه
سازوکارهاي فقهي حقوقي مقابله با تحريم هاي اقتصادي ايلناز علي نژاد تحريم اقتصادي، فساد اقتصادي، اخلال در نظم اقتصادي، احتکار
مسئوليت دولت در ارسال امواج الکترومغناطيسي با رويکرد قواعد فقهي محمدرضا زنده دل برون … [و ديگران] مسئوليت دولت، امواج الکترومغناطيسي، قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، رابطه سببيت
مباني فقهي و حقوقي معاملات فضولي در بورس اوراق بهادار منصوره فصيح رامندي معامله فضولي، اجازه، رد، تنفيذ، اوراق بهادار
دادرسي منصفانه در کميسيون ماده صد قانون شهرداري مهرنگ شرج شريفي، مهدي شعبان نيا منصور، محمدجواد رضائي زاده دادرسي منصفانه، کميسيون ماده صد شهرداري، علني بودن دادرسي، بي طرفي، تجديدنظرخواهي
ديه عضو پيوندي حيوان به انسان در پرتو مباني فقه اقتصادي عبدالرضا فرهاديان حقوق پزشکي، پيوند عضو، فقه مقاصدي، ديه
بررسي مجازات جزاي نقدي از منظر فقه اقتصادي يعقوب عليزاده جزاي نقدي، فقه اقتصادي، مجازات حبس، اقتصاد حقوق
تصرفات مالي مديران شرکت هاي سهامي خاص از منظر فقه و حقوق ايران اميرحسين مهديان، اکبر فلاح، علي فقيهي تصرفات مالي، مديران، شرکت سهامي خاص، فقه، حقوق ايران، ضمان
تاملي فقهي و حقوقي در اجرت المثل زوجه و نقد تبصره الحاقي ماده ‎۳۳۶ ق.م علي اکبر طاهري، علي چهکندي نژاد، سيدمحمد رضوي اجرت المثل، زوجه، تبصره الحاقي، ماده ‎۳۳۶ ق.م
رکن رواني جرايم ارتکابي سردفتران اسناد رسمي از منظر حقوق و مباني فقه اقتصادي امراله احمدي نيا، سيدعباس جزائري، نادر پورارشد جرايم ثبتي، عنصر رواني، سردفتران اسناد رسمي، عمد
حقوق اقتصادي از منظر فقه با تاکيد بر انسان اقتصادي حسين نياستي، جواد نيک نژاد، محمد عالم زاده اقتصاد حقوق، انسان اقتصادي، کارآمدي، مجازات هاي جايگزين حبس، هزينه دادرسي
سازوکارهاي حمايت کيفري از حقوق مالکيت فکري در حقوق ايران و مصر رحمن غريبي، مجيد وزيري، جمشيد معصومي مالکيت فکري، مالکيت صنعتي، مالکيت ادبي و هنري، حبس، جزاي نقدي، حمايت کيفري
آسيب شناسي اختيارات مالي اقتصادي وصي منصوب ولي قهري در فقه و حقوق ايران اعظم موخواه، بختيار عباسلو، سيدمحسن طباطبايي وصي، ولي قهري، اختيارات مالي، مسئوليت
تاثير اقتصادي حقوق عمومي و توسعه آن بر جامعه حسن حمزه لوئي، مقصود رنجبر، محمدتقي دشتي حقوق عمومي، توسعه، مالکيت، بازار آزاد، حقوق رقابت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات فقه اقتصادی شماره ویژه نامه سال چهارم 1401
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي مديريت آثار تعارض بين ارکان سازمان ملل متحد با تاکيد بر نظريه هاي ديوان بين المللي دادگستري هژآر محمودي، سيدباقر ميرعباسي، مريم مرادي سازمان ملل متحد، مجمع عمومي، ديوان بين المللي دادگستري، تعارض
نگاهي به اجراي اسناد لازم الاجرا در پرتو فرماليسم و کثرت گرايي حقوق اسماعيل عبدالهي، رحيم وکيل زاده، رضا رنجبر اسناد، محاکم، فرماليسم حقوقي، کثرت گرايي حقوقي
همگرايي ميان جريان آزاد اطلاعات، مالکيت بر اطلاعات و حاکميت مازيار سعيدي، مسعود راعي، فرامرز عطريان دسترسي آزاد به اطلاعات، جريان آزاد اطلاعات، مالکيت معنوي، حاکميت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات فقه و حقوق اسلامي شماره 27 سال چهاردهم 1401 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليل انتقادي بر تعيين مصاديق زينت در فتاواي معاصر بيبي رحيمه ابراهيمي زينت، مصاديق زينت، معيار زينت، تشخيص موضوع
بازپژوهي حکم شرعي کنترل جمعيت محمدرسول آهنگران، مريم آقايي بجستاني، فاطمه ورزي مخالفان کنترل جمعيت، موافقان کنترل جمعيت، نظريه حد تناسب جمعيت
تاسيس قاعده فقهي حمايت از زنان بزهکار احمد باقري، سيدمحمدحسن طاهايي زنان، فمينيسم، عدالت جنسيتي، فقه جزايي، بزهکار، قاعده فقهي
نگاهي فقهي به حق عيني برندگان جوايز بانکي ناشي از قرعه کشي عبدالله بهمن پوري، نجمه زکي خاني حق عيني، قرعه کشي، برنده، مالکيت
پژوهشي در حکم توارث زوجين در ازدواج موقت زهرا تجري موذني … [و ديگران] نکاح، ازدواج، نکاح منقطع، ازدواج موقت، متعه، توارث زوجه
تحليل سياست کيفري ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲ (رويکردها، نوآوري ها، نارسايي ها) مجيد جهان شير، سيدمحمود مجيدي، محمدحسن حسني حدود، قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲، رويکردهاي تقنيني، جلوه هاي کارآمد و ناکارآمد
قاعده تعزير کل احد بحسبه؛ اعتبارسنجي و مصداق شناسي مرتضي چيت سازيان التعزير بما يراه الحاکم، مقتضيات زمان و مکان، تنقيح مناط
امکان سنجي فقهي فروش کالاي متعلق به طرف معامله در ماده ‎۸۸ کنوانسيون بيع بين المللي کالا حسين حقيقت پور، علي اکبر جعفري ندوشن بازفروش کالا، سلف-هلپ، قبض، امتناع طلبکار از قبض، تقاص، تاخير در تصرف مال، ضمان معاوضي، فقه اماميه
مطالعه تطبيقي انتقال معدوم در عقد اجاره در فقه اماميه، حقوق ايران و فرانسه محمد رياحي، محمد جعفري فشارکي انتقال معدوم، اجاره، منفعت، مالکيت
بررسي فقهي حقوقي قصاص پدر در جنايت عليه کودکان متولد از اسپرم اهدايي جعفر سلمانزاده، رقيه صادقي رام فرزند، پدر، اسپرم اهدايي، قصاص
سياست کيفري ايران در قبال جرائم سياسي و مطالعه تطبيقي آن با نظام حقوقي آمريکا سيدحسن شاهچراغ، محمدحسن حسني، مهدي ذوالفقاري جرم سياسي، مجرم سياسي، بغي، رويکرد ارفاقي
ارزيابي از مواجهه معرفتي اصولي با اخباري ذيل مساله حجيت ذاتي قطع محمدحسين صفايي، حسين واله قطع، حجيت ذاتي، طريقيت، کاشفيت، واقع نمايي، اخباريگري و اصوليگري
واکاوي ماليت منفعت انسان و کيفيت تسليم آن در فقه و حقوق ايران علي کاظمي مال، منفعت، عمل، تسليم، ايفاء
شناسايي ماهيت داده شخصي و جستجوي بستر حقوقي مناسب جهت حمايت از آن در نظام حقوقي ايران مهديه لطيف زاده … [و ديگران] داده شخصي، شخص موضوع داده، حقوق مالکيت معنوي، حق مالکيت ويژه، حق انحصاري بهره برداري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات فقه و حقوق اسلامي شماره 28 سال چهاردهم 1401 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
به هم زدن عقد فضولي توسط اصيل؛ مطالعه تحليلي و انتقادي ماده ‎۲۵۲ قانون مدني محمد ابوعطا، مسعود فرزاد عقد فضولي، به هم زدن، فسخ عقد، اصيل مالک
گونه شناسي پاسخ دهي واکنشي به بزه در فضاي مجازي ندا بيگدلي آذري، حميد مسجدسرائي، بتول پاکزاد فضاي مجازي، گونه شناسي پاسخ ها، پاسخ هاي کيفري، پاسخ هاي غير کيفري، الگوي عدالت ترميمي
تاملي در باب ادله اثبات جرم در قانون مجازات اسلامي مجتبي جعفري ادله اثبات جرم، قانون ماهوي، قانون شکلي، قانون جديد مجازات اسلامي
واکاوي مفهوم مصلحت و کاربرد آن در مجازات هاي شرعي با نگاهي به قانون مجازات اسلامي حامد رستمي نجف آبادي مصلحت، مجازات هاي شرعي، تقنين، مجازات هاي جايگزين، حدود
واکاوي ابعاد جرم شناختي جرم سبز از منظر فقه اماميه و اسناد بين الملل علي رشيدي، مريم آقايي بجستاني، محمد روحاني مقدم جرم سبز، محيط زيست، فقه اماميه، اسناد بين الملل
بررسي حکم حبس موقت مديون مدعي اعسار از منظر فقه و حقوق ايران محمدرضا رضوان طلب، داود دره شيري، سيدمعين جوادي مديون، اعسار، حبس، جواز، بازداشت، مهريه
نگرشي نوين به تحليل اقتصادي حقوق در پرتو قاعده فقهي نفي اختلال نظام سيده فاطمه زبرجد، محمدعلي خورسنديان تحليل اقتصادي، حقوق کارآيي، نظام حقوقي اسلام، حکم حکومتي، نفي اختلال نظام
تاثير احتياط گرائي بر استنباط فقهي سعيد ضيائي فر تاثير احتياط گرائي، ملاک حکم، آيات، عقل، روايات معتبر، اجماع نامعتبر
مباني مسئوليت مدني دولت در برابر زيان هاي ناشي از پديده گرد و خاک از منظر فقه و حقوق طاهر علي محمدي، حمزه نظرپور، فريده محمودي برام گردوخاک، سلامتي شهروندان، مسئوليت مدني دولت، جبران خسارت، محيط زيست، نظريه احترام
واکاوي تزاحم و کاربرد آن در اصول و فقه با رويکردي بر ديدگاه شهيد صدر کريم کوخايي زاده، عبدالجبار زرگوش نسب تزاحم، تعارض، تزاحم حکمي، جهات مرجحه
تحليل انتقادي نظريه انحصار الفاظ ايجاب در عقد نکاح زينب محمدزاده عقد نکاح، صيغه ايجاب، قصد، رضا، توقيفي بودن نکاح
بررسي تزاحم و موجوديت آن در تعدد جرائم زهراسادات مناقب، جلال الدين قياسي تزاحم، تعدد جرائم، قانون مجازات اسلامي
پژوهشي در حيل تخلص از ربا با تاکيد بر بيع عينه جواد نفري، علي عندليبي معامله، ربا، حيل تخلص، راه هاي فرار از معامله ربوي، بيع عينه، بيع نسيه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده شماره 9 دوره پنجم 1401 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي فقهي حقوقي تاثير جنسيت در حکم به مجازات قتل در زناي به عنف جواد حبيبي تبار، اعظم خوش صورت موفق، جواد خسروي جنسيت، قتل، تجاوز به عنف، زناي اکراهي، زاني، زانيه، زناي به عنف
بازپژوهي مستندات فقهي حق حبس در نکاح مبتني بر مهريه نامتعارف با تکيه بر فقه اماميه حسن غروي، محدثه مهرابي زاده تمکين خاص، حق امتناع، حق حبس، حقوق زوجه، عقود معوضه، مهريه نامتعارف، نشوز
بررسي مباني فقهي حقوقي لزوم حمايت کيفري از حق تحصيل کودکان ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي … [و ديگران] حق تحصيل، حقوق کودکان، ممانعت از تحصيل، سوادآموزي
عدم جريان حق حبس در ازدواج احمدعلي قانع، احمدرضا موسوي مصباح الشريعه مهر، حق حبس، تمکين، نکاح، عقود معوض، اجماع
مسئوليت مدني در قبال مواليد زيان ديده در دوران جنيني در نظام فقهي حقوقي ايران، فرانسه و آمريکا مهدي ملايي، ناصر انطيقه چي مسئوليت مدني، جنين، مواليد، خسارت، اهليت تمتع
ابهام زدايي از ملاک تقدير نفقه سعيد سبويي جهرمي، علي جعفري، سيداميرحسين ارجمند نفقه، ملاک، زوج، زوجه، عرف
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده شماره 10 دوره پنجم 1401 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
دشواري هاي ارتقاي شغلي قضات زن در تشکيلات قضايي ايران سيده زهرا موسوي شياده، جواد حبيبي تبار، محمدمهدي لبيبي قضات زن، ارتقاي شغلي، ذکوريت قاضي
جواز بازنمايي رسانه اي زنان مجرم: بررسي ديدگاه فقهي سيدعلي خامنه اي اميد توتچي فتيدهي، محمدحسين ظريفيان يگانه رسانه، بازنمايي رسانه اي، شبکه هاي اجتماعي، جرايم زنان، فقه، حريم خصوصي
نظريه عسر و حرج فراگير زوجه در طلاق حاکم از منظر فقه و حقوق مدني حميد نگارش، علي کارشناس طلاق، عسر و حرج فراگير، حاکم، امساک، تسريح
موضع سياست جنايي اسلام در مسئله حجاب علي محمدي جورکويه حجاب، سياست جنايي، پيش گيري اجتماعي، پيش گيري وضعي، پيش گيري کيفري
ضرورت حمايت جهاني و ملي از زنان بزه ديده از انواع آزار و خشونت در جامعه و خانواده شهلا گل پرور، محمد نبي پور، حسن حاجي تبار فيروزجاني آزار و خشونت، حمايت جهاني، زنان، سازمان ملل، بزه ديده
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
وکیل شماره 86 سال دهم 1401 مرداد
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليل حقوقي اوراقه قرضه در سرمايه گذاري سيدمرتضي موسوي صکوک سرمايه گذاري، بازار اوليه و ثانويه، صکوک مضاربه، صکوک استصناع، صکوک سلف، صکوک مزارعه
بررسي حقوق عابر پياده با توجه به حقوق شهروندان در فضاهاي شهري نمونه موردي (محور ولي عصر حد فاصل ميدان راه آهن تا ميدان تجريش) پريسا پورزرگر، سعيد غفراني، محمدمهدي رياحي دهکردي حقوق عابران پياده، حقوق شهروندي، فضا شهري، خيابان ولي عصر
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
وکیل شماره 87 سال دهم 1401 شهریور
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
آثار حقوقي احداث اعياني در اراضي دولتي بهزاد آهنگري، حمزه ابروزن، سعيد يوسفي منش احداث، اعياني، اراضي، دولتي
حقوق شهروندي از منظر قرآن و منظر مولاي متقيان حضرت علي (ع) محمدعلي ايماني، يحيي کاظمي قرآن، نهج البلاغه، جامعه پيشرفته اسلامي، حقوق شهروندي

 

3 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • علیرضا شیشه گر
  اردیبهشت 26, 1402 14:03

  با درود به این مجموعه پر تلاش من علیرضا شیشه‌گر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری اصفهان از زحمات شما کمال سپاس را دارم.

  پاسخ
 • آقابابایی
  بهمن 18, 1401 21:18

  با سلام و تشکر از زحمات عزیزان
  به نظر می رسد که با وجود انتشار منظم پژوهشنامه حقوق کیفری (دانشگاه گیلان) به دلیل تشابه اسمی با پژوهش حقوق کیفری (دانشگاه علامه طباطبایی) یا هر دلیل دیگر، مقالات این مجله در ردیف مقالات انتشار یافته درج نشده است.

  پاسخ
  • M!n@Moh@mm@d!
   گروه نرم افزار
   اسفند 13, 1401 09:07

   کاربر گرامی
   با سلام
   اطلاعات مقالات پژوهشنامه حقوق کیفری در شماره آینده خبرنامه – زمستان 1401 می باشد.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up