نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات

«با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان»

خرید

 

مولف: امیر خناری نژاد                                       با دیباچه: دکتر نجادعلی الماسی                          

سال چاپ: 1401                                               نوبت چاپ: دوم

قیمت: 2000.0000 ریال                                      شابک: 2-020-475-600-978

قطع و نوع جلد: وزیری ، شومیز                          تعداد صفحات: 316

فهرست مطالب:

عنوان

سخن ناشر

دیباچه استاد دکتر نجادعلی الماسی

چکیده

مقدمه

مبحث یکم: مفاهیم اولیه و بنیادین

گفتار یکم- مفهوم و ماهیت شناسی خیارات، فسخ و شرط سقوط خیار

بخش یکم- مفهوم و ماهیت خیار، فسخ و اقسام خیارات

بند اول- مفهوم خیار و فسخ

بند دوم- مفهوم و ماهیت شناسی اقسام خیارات

بخش دوم- مبنا و مفهوم شرط اسقاط خیارات

بند اول- اسقاط حق

بند دوم- شرط اسقاط خیارات و اقسام آن

گفتار دوم- بررسی مفهوم عدم مطابقت کالا، فسخ و شروط معافیت در حقوق انگلیس

بخش یکم- عدم مطابقت کالا، حق فسخ و رد

بند یکم- عدم مطابقت کالا

بند دوم- حق فسخ و حق رد کالا

بخش دوم- شروط معافیت یا استثناء

بند اول- مفهوم و تعریف شروط معافیت

بند دوم- طبیعت و ماهیت شرط معافیت

مبحث دوم: طرح نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات و مبانی آن

گفتار یکم- طح نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات و مبانی فلسفی آن

بخش اول- طرح نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات

بند اول- شرط اسقاط کافه خیارات

بند دوم- اصل حاکمیت اراده و استثنائات آن

بند سوم- تحلیل و نقد مستند قانونی شرط اسقاط خیارات

بند چهارم- لزوم بیان نظریه عمومی برای شرط اسقاط خیارات و ارائه آن

بخش دوم- مبانی فلسفی نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات

بند اول- تفسیر منطقی حقوقی

بند دوم- عدالت توزیعی و اداره قرارداد

گفتار دوم- مبانی نظری نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات

بخش اول- مبنای اصلی و محوری – تئوری موازنه

بند اول- تبین تئوری یا اصل موازنه

بند دوم- تشریح اصول و اقسام موازنه

بند سوم- موضع خیارات در رابطه با موازنه

بخش دوم- مبانی مکمل

بند اول- مبنای مکمل و سنتی – فلسفه و مبانی خیارات

بند دوم- مبنای مکمل و نوین- حسن نیت، عدالت و انصاف

مبحث یکم: حکم منطقی شرط سقوط خیارات مختلف

گفتار اول- شرط سقوط خیارات بر مبنای موازنه و سایر اصول حقوقی

بخش اول- طرح و تقسیم بندی های مختلف خیارات

بند اول- طرح و تقسیم بندی خیارات بر اساس مبانی گوناگون

بند دوم- طرح نوین خیارات بر مبنای موازنه

بخش دوم- بیان حکم شرط سقوط خیارات مختلف

بند اول- شرط سقوط خیارات مربوط به موازنه توافق اراده

بند دوم- شرط سقوط خیارات مربوط به موازنه تملیک به تملیک- خیار تبعیض صفقه

بند سوم- شرط سقوط خیارات مربوط به موازنه ارزش عوضین

بند چهارم- شرط سقوط خیارات مربوط به موازنه تسلیم به تسلیم

بند پنجم- شرط سقوط خیاراتی که ارتباطی به موازنه ندارند

گفتار دوم- شرط سقوط خیار و ضمانت اجراهای غیرخیاری قرارداد

بخش اول- وجود و ثبوت ضمانت اجراهای غیرخیاری قرارداد

بند اول- ارش، الزام به انجام تعهد و تعهد به جایگزینی

بند دوم- جبران خسارت

بخش دوم- اثرشرط سقوط خیار بر ضمانت اجراهای غیرخیاری قرارداد

مبحث دوم: بیان حکم منطقی شروط معافیت و محدودیت های آن

گفتار اول- شرایط استناد به شروط معافیت و کارکرد آن

بخش اول- شرایط استناد به شروط معافیت

بخش دوم- کارکرد شروط معافیت

گفتار دوم- ابزارهای نظارتی شروط معافیت

بخش اول- ابزارهای نظارتی نظری

بند اول- دکترین نقض اساسی

بند دوم- شرط معافیت در فرص توصیف خلاف واقع یا تدلیس

بخش دوم- ابزارهای نظارتی قانونی با محوریت قانون شرایط ناعادلانه قراردادی

بند اول- قوانین نظارتی اصلی- قانون شرایط ناعادلانه و نامنصفانه قراردادی

بند دوم- قوانین نظارتی عرفی

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …