چهارشنبه , مرداد ۱۹ ۱۴۰۱
faen

نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات

«با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان»

خرید

 

مولف: امیر خناری نژاد                                       با دیباچه: دکتر نجادعلی الماسی                          

سال چاپ: ۱۴۰۱                                               نوبت چاپ: دوم

قیمت: ۲۰۰۰٫۰۰۰۰ ریال                                      شابک: ۲-۰۲۰-۴۷۵-۶۰۰-۹۷۸

قطع و نوع جلد: وزیری ، شومیز                          تعداد صفحات: ۳۱۶

فهرست مطالب:

عنوان

سخن ناشر

دیباچه استاد دکتر نجادعلی الماسی

چکیده

مقدمه

مبحث یکم: مفاهیم اولیه و بنیادین

گفتار یکم- مفهوم و ماهیت شناسی خیارات، فسخ و شرط سقوط خیار

بخش یکم- مفهوم و ماهیت خیار، فسخ و اقسام خیارات

بند اول- مفهوم خیار و فسخ

بند دوم- مفهوم و ماهیت شناسی اقسام خیارات

بخش دوم- مبنا و مفهوم شرط اسقاط خیارات

بند اول- اسقاط حق

بند دوم- شرط اسقاط خیارات و اقسام آن

گفتار دوم- بررسی مفهوم عدم مطابقت کالا، فسخ و شروط معافیت در حقوق انگلیس

بخش یکم- عدم مطابقت کالا، حق فسخ و رد

بند یکم- عدم مطابقت کالا

بند دوم- حق فسخ و حق رد کالا

بخش دوم- شروط معافیت یا استثناء

بند اول- مفهوم و تعریف شروط معافیت

بند دوم- طبیعت و ماهیت شرط معافیت

مبحث دوم: طرح نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات و مبانی آن

گفتار یکم- طح نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات و مبانی فلسفی آن

بخش اول- طرح نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات

بند اول- شرط اسقاط کافه خیارات

بند دوم- اصل حاکمیت اراده و استثنائات آن

بند سوم- تحلیل و نقد مستند قانونی شرط اسقاط خیارات

بند چهارم- لزوم بیان نظریه عمومی برای شرط اسقاط خیارات و ارائه آن

بخش دوم- مبانی فلسفی نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات

بند اول- تفسیر منطقی حقوقی

بند دوم- عدالت توزیعی و اداره قرارداد

گفتار دوم- مبانی نظری نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات

بخش اول- مبنای اصلی و محوری – تئوری موازنه

بند اول- تبین تئوری یا اصل موازنه

بند دوم- تشریح اصول و اقسام موازنه

بند سوم- موضع خیارات در رابطه با موازنه

بخش دوم- مبانی مکمل

بند اول- مبنای مکمل و سنتی – فلسفه و مبانی خیارات

بند دوم- مبنای مکمل و نوین- حسن نیت، عدالت و انصاف

مبحث یکم: حکم منطقی شرط سقوط خیارات مختلف

گفتار اول- شرط سقوط خیارات بر مبنای موازنه و سایر اصول حقوقی

بخش اول- طرح و تقسیم بندی های مختلف خیارات

بند اول- طرح و تقسیم بندی خیارات بر اساس مبانی گوناگون

بند دوم- طرح نوین خیارات بر مبنای موازنه

بخش دوم- بیان حکم شرط سقوط خیارات مختلف

بند اول- شرط سقوط خیارات مربوط به موازنه توافق اراده

بند دوم- شرط سقوط خیارات مربوط به موازنه تملیک به تملیک- خیار تبعیض صفقه

بند سوم- شرط سقوط خیارات مربوط به موازنه ارزش عوضین

بند چهارم- شرط سقوط خیارات مربوط به موازنه تسلیم به تسلیم

بند پنجم- شرط سقوط خیاراتی که ارتباطی به موازنه ندارند

گفتار دوم- شرط سقوط خیار و ضمانت اجراهای غیرخیاری قرارداد

بخش اول- وجود و ثبوت ضمانت اجراهای غیرخیاری قرارداد

بند اول- ارش، الزام به انجام تعهد و تعهد به جایگزینی

بند دوم- جبران خسارت

بخش دوم- اثرشرط سقوط خیار بر ضمانت اجراهای غیرخیاری قرارداد

مبحث دوم: بیان حکم منطقی شروط معافیت و محدودیت های آن

گفتار اول- شرایط استناد به شروط معافیت و کارکرد آن

بخش اول- شرایط استناد به شروط معافیت

بخش دوم- کارکرد شروط معافیت

گفتار دوم- ابزارهای نظارتی شروط معافیت

بخش اول- ابزارهای نظارتی نظری

بند اول- دکترین نقض اساسی

بند دوم- شرط معافیت در فرص توصیف خلاف واقع یا تدلیس

بخش دوم- ابزارهای نظارتی قانونی با محوریت قانون شرایط ناعادلانه قراردادی

بند اول- قوانین نظارتی اصلی- قانون شرایط ناعادلانه و نامنصفانه قراردادی

بند دوم- قوانین نظارتی عرفی

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.