پرسش از کتابدار

چنانچه سوالی دارید که کتابداران کتابخانه ما می‌توانند پاسخگو باشند، می‌توانید با تکمیل فرم ذیل سؤال کنید. پاسخ به سؤال شما در صورتیکه مربوط به کتابخانه پژوهشکده حقوقی شهر دانش باشد، ظرف سه روز اداری ارائه خواهد شد.

keyboard_arrow_up