قوانین دهه اول آبان ۱۴۰۲
قوانین منتشره از 1402/08/01 لغايت 1402/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون تمدید قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه…
قوانین دهه سوم مهر ۱۴۰۲
قوانین منتشره از 1402/07/21 لغايت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل…
قوانین دهه دوم مهر ۱۴۰۲
قوانین منتشره از 1402/07/11 لغايت 1402/07/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی…

مصوبات هیئت دولت

آرای وحدت رویه

آرای وحدت رویه دهه سوم مهر ۱۴۰۲
آراء وحدت رويه قضايی منتشره از 1402/07/21 لغايت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی…
آرای وحدت رویه دهه اول مهر ۱۴۰۲
آراء وحدت رويه قضايی منتشره از 1402/07/01 لغايت 1402/07/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی…

مصوبات شورا ها

مصوبات شوراها دهه سوم مهر ۱۴۰۲
مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/07/21 لغایت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوبه تشکیل…
مصوبات شوراها دهه دوم مهر ۱۴۰۲
مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/07/11 لغایت 1402/07/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     شورای‌عالی شهرسازی و معماری…
مصوبات شوراها دهه سوم شهریور ۱۴۰۲
مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/06/21 لغایت 1402/06/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوبه…

سایر مصوبات

سایر مصوبات دهه سوم مهر ۱۴۰۲
سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/07/21 لغایت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای…
سایر مصوبات دهه دوم مهر ۱۴۰۲
سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/07/11 لغایت 1402/07/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی…
سایر مصوبات دهه اول مهر ۱۴۰۲
سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/07/01 لغایت 1402/07/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون…

طرح ها و لوایح

keyboard_arrow_up