بخش مصاحبه‌های باشگاه اندیشه‌های حقوقی، مجالی است که بتوان نظرات و دیدگاه‌های اساتید، صاحب‌نظران، به‌ویژه پیش‌کسوتان جامعه حقوقی ایران و نیز مقامات، دانشمندان، کارشناسان و اشخاصی که در نظم حقوقی ایران دارای نظرات، تجارب، خاطرات، اطلاعات، و ناگفته‌هایی دارند که اطلاع از آنها برای حقوقدانان ایرانی مفید و مغتنم است را ثبت و منتشر نماید.

::جدیدترین‌ مصاحبه‌ها::

keyboard_arrow_up