در این بخش نکات برجسته مربوط به کتاب‌ها، مقالات، رساله‌ها، سخنرانی‌ها، نشست‌های علمی، گفتگوهای خبری یا رسانه‌ای و همچنین آرای حقوقی محاکم که ویژه‌های برجسته‌ای دارند و می‌توانند نقش مهمی در ایجاد رویه قضایی ایجاد کنند و تقدیری از مقام‌های قضایی باشد در قالب تصویر و ویدیوهایی از قسمت‌های برجسته نشست‌های علمی برای جامعه حقوقی فراهم می‌شود. نمایش بیشتر …

::جدیدترین‌ دیدگاه‌های حقوقی::

برای خواندن دیدگاه‌های حقوقی بر روی عکس‌ها کلیک کنید …

keyboard_arrow_up