پنج شنبه , اردیبهشت ۲ ۱۴۰۰
faen

آرای وحدت رویه

آرای وحدت رویه دهه دوم آبان ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۶ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۷ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۸۱۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ نسبت به بند ۵ ماده ۲۲ تعرفه …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه اول آبان ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۸۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، از آنجا که شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض در زمان لازم‌الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری و شروع قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه سوم مهر ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۷۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ج) دفترچه شرایط اختصاصی داوطلبان تحصیل در دوره دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۷ سازمان سنجش و آموزش کشور از تاریخ تصویب      …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه دوم مهر ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی ۶۳۴ شماره هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۶۸۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: استحقاق کارکنان ثابت و حقوق‌بگیر جمعیت هلال‌احمر به برخورداری از مزایای جذب نیروی انسانی به نقاط محروم …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه اول مهر ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۵ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۶۹۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۹۵/۷۳۳/۳ـ ۱۹/۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تفکیک عرصه از تاریخ …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه سوم شهریور ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۶۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۸ و ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۱۳۹۴ از تاریخ تصویب      رأی شماره ۶۲۲ هیئت‌عمومی دیوان …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه دوم شهریور ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۳ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۴ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۵۵۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق مصوبات شوراهای شهرهای مورد شکایت تحت عنوان هزینه و …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه اول شهریور ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۵۵۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری                 الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۵۵۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه سوم مرداد ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۴۹۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه شماره ۸۱ مورخ ۹/۴/۱۳۷۹ و مصوبه شماره یک از جلسه شماره ۱۱۸ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۳ و مصوبه شماره ۲ از جلسه شماره …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه دوم مرداد ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ تبصره ۲ ماده ۲۵ عوارض محلی …

بیشتر بخوانید »