سایر مصوبات

سایر مصوبات دهه سوم اردیبهشت ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبه جلسه بيست و سوم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور نظریه‌های‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مصوبات پنجاه و …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق تصويب‌نامه در خصوص مسافرت وزيران جهاد کشاورزي و نفت به کشورهاي برزيل، کوبا، نيکاراگوئه و ونزوئلا تصويب‌نامه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سیاست‌های حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص ايجاد زمينه‌هاي تشويق کشاورزان به توسعه سطح زیر کشت و عملکرد در واحد …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات دهه اول اردیبهشت ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   نظریه‌های‌‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مصوبه تشکيل کارگروه ملي ادبيات خلاق اصلاحيه قانون اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آيين‌نامه …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات دهه سوم فروردین ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   بخشنامه نرخ ديه کامله در ماه‌هاي غيرحرام از ابتداي سال ۱۴۰۱ نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» نظريه‌‌‌ رئيس …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات دهه دوم فروردین ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   آيين‌نامه تعرفه‌هاي خدمات خاص پزشکي قانوني     آيين‌نامه تعرفه‌هاي خدمات خاص پزشکي قانوني منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۴۴۲ – ۱۸/۰۱/۱۴۰۱ شماره ۹۰۰۰/۱۳۹۱/۹۰۰۰ – ۱۴ /۱۴۰۰/۱ جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر آیین‌نامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۲۷/۱۰۰ مورخ …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۰

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   نظریه‌های‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی‌وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص افزايش توليد، حمايت …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات دهه اول اسفند ۱۴۰۰

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبات جلسه بيست و هفتم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور مصوبات جلسه بيست و هفتم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۴۱۳ – ۰۴/۱۲/۱۴۰۰ شماره ۲۰۰/۱۶۸۸۶۹ – ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ جناب آقای دکتر اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات دهه سوم بهمن ۱۴۰۰

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» بخشنامه قوه قضائيه در خصوص اعطاي مرخصي به زندانيان به مناسبت فرارسیدن اعياد …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات دهه دوم بهمن ۱۴۰۰

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهي حل‌وفصل اختلافات از طريق داوري و ايجاد و توسعه نهادهاي داوري دستورالعمل تعيين نحوه و ميزان دسترسي به سامانه سجل محکوميت‌هاي مالي مصوبات پنجاه و چهارمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب‌وکار مصوبات کميسيون تعيين حريم راه‌هاي کشور دستورالعمل ساماندهي حل‌وفصل اختلافات از …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات دهه اول بهمن ۱۴۰۰

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص سهم آورده دولت در ايجاد صندوق حمايت از توسعه ديمزارهاي کشور مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص باقيمانده …

بیشتر بخوانید »