سایر مصوبات

سایر مصوبات دهه سوم مرداد ۹۹

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»           مصوبه نظام عملیاتی پدافند مردم محور (صیانت …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات دهه اول مرداد ۹۹

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند ملی مد و لباس   مصوبات جلسه سیزدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور مصوبات جلسه چهاردهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور     مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند ملی مد و لباس منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۴۸-۰۲/۰۵/۱۳۹۹ …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات دهه سوم تیر ۹۹

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»  مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند ملی هنرهای تجسمی       …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۹۹

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبات جلسه نهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور     مصوبات جلسه یازدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور  مصوبات جلسه دوازدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور فهرست احکام قانونی منسوخ صریح مربوط به قوانین مرتبط با کدهای شوراها و شهرداری‌ها، سلامت، احزاب سیاسی، ورزش و …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات دهه سوم خرداد ۹۹

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری     دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۱۷-۲۷/۰۳/۱۳۹۹ شماره ۹۰۰۰/۴۶۶۲۶/۱۰۰-۱۳۹۹/۳/۲۵ جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۴۵۹۱۶/۱۰۰ …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات دهه دوم خرداد ۹۹

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ترکیب و چگونگی تشکیل هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی در استان‌ها موضوع تبصره ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران       دستورالعمل ترکیب و چگونگی تشکیل هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی در استان‌ها موضوع تبصره ماده (۱۷) آیین‌نامه …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات دهه اول خرداد ۹۹

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری     نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   دستورالعمل …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات دهه سوم اردیبهشت ۹۹

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی)    شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی          اصلاحیه بخشنامه تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی       بخشنامه در خصوص …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات دهه دوم اردیبهشت ۹۹

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   اصلاحیه مصوبه جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات     اصلاحیه قوانین مندرج در روزنامه رسمی کشور مطابق درخواست اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی       اصلاحیه مصوبه جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۸۴-۱۵/۰۲/۱۳۹۹ …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات دهه سوم فروردین ۹۹

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   بخشنامه در خصوص تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق     بخشنامه در خصوص تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۶۶-۲۵/۰۱/۱۳۹۹ شماره ۹۰۰۰/۶۰۳۰/۱۰۰-۱۳۹۹/۱/۲۳ جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه …

بیشتر بخوانید »