قوانین

قوانین – دهه دوم اردیبهشت ۹۸

قوانین منتشره از ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران       قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات‌متحده آمریکا     قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات‌متحده آمریکا منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۹۳-۱۴/۰۲/۱۳۹۸ شماره ۵۶۲/۷۲۸۲-۱۳۹۸/۲/۸ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای …

بیشتر بخوانید »

قوانین – دهه اول اردیبهشت ۹۸

قوانین منتشره از ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران     قانون تفسیر جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران             قانون تفسیر جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران …

بیشتر بخوانید »

قوانین – دهه سوم فروردین ۹۸

قوانین منتشره از ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران     قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری     قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۸۲/۳۱/۰۱/۱۳۹۸ شماره ۳۷۲/۳۵۰۷-۱۳۹۸/۱/۲۶ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۰۷۰۰/۱۳۵۷۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ در اجرای اصل یکصد …

بیشتر بخوانید »

قوانین – دهه سوم اسفند ۹۷

قوانین منتشره از ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ لغايت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور   قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۶۲-۲۸/۱۲/۱۳۹۷ شماره ۵۲۵/۱۱۴۵۷۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۶ حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۳۰۳۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و …

بیشتر بخوانید »

قوانین – دهه دوم اسفند ۹۷

قوانین منتشره از ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ لغايت ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف   قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۵۰-۱۴/۱۲/۱۳۹۷ شماره ۵۴۲/۱۰۶۷۶۸-۱۳۹۷/۱۲/۵ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) …

بیشتر بخوانید »

قوانین – دهه اول بهمن ۹۷

قوانین منتشره از ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ لغايت ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران         قوانین قانون ادغام شرکت‌ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران       قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی       قانون ادغام شرکت‌ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح منتشره در …

بیشتر بخوانید »

قوانین – دهه اول آذر ۹۷

قوانین منتشره از ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران         قانون اصلاح قانون صدور چک قانون موافقت‌نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان         قانون اصلاح قانون صدور چک منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۴۶۷-۰۵/۰۹/۱۳۹۷ شماره ۵۲۰/۷۲۰۸۳-۱۳۹۷/۸/۲۹ حجة‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای …

بیشتر بخوانید »

قوانین – دهه سوم مهر ۹۷

قوانین منتشره از ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران         قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور        قانون تفسیر بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور     قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۴۳۵-۲۳/۰۷/۱۳۹۷ شماره ۸۴/۵۸۹۴۶-۱۳۹/۷/۱۶ حضرت حجةالاسلام والمسلمین …

بیشتر بخوانید »

قوانین – دهه دوم مهر ۹۷

قوانین منتشره از ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران         قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش       قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش منتشره در روزنامه رسمی شماره …

بیشتر بخوانید »

قوانین – دهه اول مهر ۹۷

قوانین منتشره از ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران         قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی      قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۴۱۸-۰۳/۰۷/۱۳۹۷ شماره ۳۲۴/۵۱۸۷۷-۱۳۹۷/۶/۲۶ حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای …

بیشتر بخوانید »