مصوبات شوراها

مصوبات شوراها دهه اول تیر ۹۹

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   شورای‌عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی     تصویب‌نامه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی               شورای‌عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی     تصویب‌نامه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منتشره در روزنامه رسمی شماره …

بیشتر بخوانید »

مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۹۹

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   شورای‌عالی انقلاب فرهنگی  آیین‌نامه «جایزه جهانی سردار سلیمانی»           اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۲ اساسنامه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی»     شورای‌عالی انقلاب فرهنگی  آیین‌نامه «جایزه جهانی سردار سلیمانی» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۰۴- ۱۰/۰۳/۱۳۹۹ (مصوب جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۷ شورای‌عالی …

بیشتر بخوانید »

مصوبات شوراها دهه دوم اردیبهشت ۹۹

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   الف ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری  مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مجموعه طرح‌ها، مصوبات و اقدامات مطرح در باغستان سنتی قزوین ـ اثر طبیعی ثبت ملی ب ـ شورای‌عالی اداری          مصوبه شورای‌عالی اداری در خصوص اصلاح ساختار سازمانی، حذف واحدهای موازی و سازمان‌دهی مراکز …

بیشتر بخوانید »

مصوبات شوراها دهه اول اردیبهشت ۹۹

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   الف ـ شورای‌عالی کار          مصوبه شورای‌عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ ب ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی         مصوبه اصلاح و تکمیل مفاد مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت (مصوب جلسه ۷۶۲ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴)         …

بیشتر بخوانید »

مصوبات شوراها دهه سوم فروردین ۹۹

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی        اساسنامه اصلاحی صندوق و جداول پیوست حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز            اساسنامه اصلاحی صندوق و جداول پیوست حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۶۸-۲۷/۰۱/۱۳۹۹ شماره ۱۰۰۷ -۱۳۹۹/۱/۶ وزارت صنعت، معدن و …

بیشتر بخوانید »

مصوبات شوراها دهه سوم اسفند ۹۸

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ لغایت ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   الف – شورای‌عالی شهرسازی و معماری  مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص راهنمای ملی سند توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی        مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه طالقان           مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری …

بیشتر بخوانید »

مصوبات شوراها دهه دوم اسفند ۹۸

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ لغایت ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   الف – شورای‌عالی شهرسازی و معماری  مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ناحیه منفصل شهری واصفجان در حریم شهر پردیس ـ۲         مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت       …

بیشتر بخوانید »

مصوبات شوراها دهه اول اسفند ۹۸

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ لغایت ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   الف – شورای‌عالی شهرسازی و معماری       مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر عباس‌آباد   مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جنت‌مکان مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های …

بیشتر بخوانید »

مصوبات شوراها دهه سوم بهمن ۹۸

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اصلاح و تکمیل تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش‌عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران       مصوبه الحاق نماینده سازمان تبلیغات اسلامی به ترکیب اعضای شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب‌بازی کودکان   …

بیشتر بخوانید »

مصوبات شوراها دهه اول بهمن ۹۸

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   شورای‌عالی انقلاب فرهنگی  مصوبه اصلاح و تکمیل تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش‌عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران           مصوبه ابقای عضویت نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیئت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش …

بیشتر بخوانید »