مصوبات شوراها

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…

مصوبات شوراها دهه سوم اسفند ۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1401/12/21 لغایت 1401/12/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شورای‌عالی شهرسازی و معماری…

مصوبات شوراها دهه دوم اسفند ۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1401/12/11 لغایت 1401/12/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   الف ـ شورای‌عالی انقلاب…

مصوبات شوراها دهه دوم بهمن ۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1401/11/11 لغایت 1401/11/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   الف ـ شورای‌عالی فضای…

مصوبات شوراها دهه اول بهمن ۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1401/11/01 لغایت 1401/11/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شورای‌عالی شهرسازی و معماری…
keyboard_arrow_up