آرشیو تازه های مقالات فارسی الکترونیک

تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفند ۹۹

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفند 99

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفند ۹۹   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۶۳۱۰ DM17976 بررسي حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي/ محمدرضا مرادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎۱۳، بهار: ص ۹-‎۳۶. ۳۶۳۱۱ DM17977 آيين دادرسي نهادهاي مخفف در حقوق کيفري ايران/ امين اميريان فارساني، سيدعباس جزايري، فاطمه حيدري.- قانون يار. …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن ۹۹

تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن 99

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن ۹۹   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۶۰۷۰ خشونت جنسي عليه زنان ايزدي به مثابه نسل زدايي با تاکيد بر راي دادگاه بين المللي رواندا در پرونده آکايسو/ علي خالقي، محمدرضا برزگر.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎۱۶، پاييز – زمستان: ص ۷-‎۳۱. ۳۶۰۷۱ بازدارندگي …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی ۹۹

تازه های مقالات فارسی دی 99

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی ۹۹   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۵۸۳۴ DM17563 سياست کيفري ايران در پرتو آموزه هاي جرم شناسي راست جديد با تاکيد بر امنيت در نظام فرهنگي/ شهرداد دارابي، محمد رحمتي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎۵۴، بهار: ص ۹-‎۳۰. ۳۵۸۳۵ DM17564 بررسي اقدامات اجرايي کلانتري و …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر ۹۹

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر 99

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر ۹۹ شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ DM17488 بررسي دامنه قاعده تحذير (هشدار) در حقوق موضوعه/ پرويز اکبري، اصغر عربيان.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، پياپي ‎۲۵ (شماره ‎۱)، بهار و تابستان: ص ۹-‎۳۴. DM17489 بازشناسي موضوعي و جامع اقسام شرط در فقه اماميه/ احمد باقري، سيدمحمود هل اتايي.- مباني …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان ۹۹

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان 99

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان ۹۹   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۵۲۷۸ عناصر نخستين قانون اساسي ايران؛ اصول حکومت قانون/ سيدناصر سلطاني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۲، تابستان: ص ۷-‎۳۰. ۳۵۲۷۹ تامين اصول و حقوق بنيادين کار/ زهره رحماني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۲، تابستان: ص ۳۱-‎۵۷. ۳۵۲۸۰ تحليلي بر …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر ۹۹

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر 99

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر ۹۹   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۵۵۴۷ کنترل خشونت هاي زيست محيطي از ديدگاه نظريه بازدارندگي کيفر/ مهدي صبوري پور، امين حاجي وند.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۳، پاييز: ص ۷-‎۲۸. ۳۵۵۴۸ بررسي صلاحيت رسيدگي به بزه قاچاق ارز در حقوق ايران/ مرتضي ثروتي بي نياز، فريدون …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریور ۹۹

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریور 99

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریور ۹۹ رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۵۲۷۸   عناصر نخستين قانون اساسي ايران؛ اصول حکومت قانون/ سيدناصر سلطاني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۲، تابستان: ص ۷-‎۳۰. ۳۵۲۷۹   تامين اصول و حقوق بنيادين کار/ زهره رحماني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۲، تابستان: ص ۳۱-‎۵۷. ۳۵۲۸۰   …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد ۹۹

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد 99

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد ۹۹   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۵۰۳۶ نوآوري هاي قانون مجازات اسلامي جديد در زمينه مجازات قتل عمد/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎۱۳۹، فروردين و ارديبهشت: ص ۳-‎۸. ۳۵۰۳۷ تبيين جايگاه راي وحدت رويه با تاکيد بر يک راي در حوزه خانواده/ ليلاسادات اسدي.- …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیر ۹۹

تازه های پایان نامه های فارسی تیر 99

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیر ۹۹   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۴۷۳۳ نظام حقوقي بين المللي حاکم بر لوله هاي فرامرزي نفت و گاز و ضرورت تکامل آن/ حسين شريفي طرازکوهي، حجت سليمي ترکماني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۱، بهار: ص ۷-‎۳۲. ۳۴۷۳۴ قتل ناشي از تحريک بزه ديده در الگوواره حقوق …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خرداد ۹۹

تازه‌های مقالات فارسی خرداد 99

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خرداد ۹۹   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۴۵۶۷ DM16390 بررسي مباني فقهي حق جبران خسارت زيانديده از حبس يا بازداشت غيرقانوني/ سيدحسين هاشمي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۵۰)،  پاييز و زمستان: ص ۳۰۱-‎۳۲۴. ۳۴۵۶۸ DM16391 مطالعه تطبيقي تضمينات خاص وصول مزد کارگر/ حسن باديني، سيدحسين …

بیشتر بخوانید »