خانه / آرشیو تازه های کتابخانه آنلاین / آرشیو تازه های مقالات فارسی الکترونیک

آرشیو تازه های مقالات فارسی الکترونیک

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیر ۹۹

تازه های پایان نامه های فارسی تیر 99

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیر ۹۹   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۴۷۳۳ نظام حقوقي بين المللي حاکم بر لوله هاي فرامرزي نفت و گاز و ضرورت تکامل آن/ حسين شريفي طرازکوهي، حجت سليمي ترکماني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۱، بهار: ص ۷-‎۳۲. ۳۴۷۳۴ قتل ناشي از تحريک بزه ديده در الگوواره حقوق …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خرداد ۹۹

تازه‌های مقالات فارسی خرداد 99

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خرداد ۹۹   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۴۵۶۷ DM16390 بررسي مباني فقهي حق جبران خسارت زيانديده از حبس يا بازداشت غيرقانوني/ سيدحسين هاشمي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۵۰)،  پاييز و زمستان: ص ۳۰۱-‎۳۲۴. ۳۴۵۶۸ DM16391 مطالعه تطبيقي تضمينات خاص وصول مزد کارگر/ حسن باديني، سيدحسين …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت ۹۹

تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت 99

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت ۹۹   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۴۴۴۱ قسامه و اعتبار آن در اثبات جنايات – قسمت سوم/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎۱۳۷، آذر و دي: ص ۳-‎۱۱. ۳۴۴۴۲ تاثير نفس دفاع در قتل عمد، وصف قتل و مجازات آن/ ليلاسادات اسدي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین ۹۹

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین 99

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین ۹۹   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۴۳۴۹ چالش هاي حقوق بين الملل کيفري در مبارزه با تروريسم/ سعيد فرهادنيا، سيدعلي هنجني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۴۰، زمستان: ص ۷-‎۲۹. ۳۴۳۵۰ آثار الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني تجارت بر روي خدمات حمل و نقل دريايي (کشتيراني)/ …

بیشتر بخوانید »

تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفند ۹۸

تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفند 98

تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفند ۹۸   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۴۳۱۷ DM16175 تناسب دفاع و تجاوز در قانون و فقه/ جمال رضايي حسيه آبادي، مليکا خليل اللهي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎۱۳، پاييز: ص ۱۰۲-‎۱۱۹. ۳۴۳۱۸ DM16176 بررسي معاملات با حق استرداد در نظام حقوقي ايران/ ريحانه …

بیشتر بخوانید »

تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن ۹۸

تازه‌های مقالات فارسی بهمن 98

تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن ۹۸   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۴۲۳۰ DM16088 تحليل رقابتي قيمت گذاري گزاف در چارچوب حقوق مالکيت فکري توسط بنگاه هاي مسلط/ وحيد حسني سنگاني، سيدحسين صفايي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۱-‎۳۹. ۳۴۲۳۱ DM16089 مباني انسان شناختي حق بر حريم خصوصي …

بیشتر بخوانید »

تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی ۹۸

تازه‌های مقالات فارسی دی 98

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی ۹۸   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۳۹۳۴ DM15816 تقابل انديشه جبري بودن و يادگيري جرم در رويکرد جرم شناختي سعدي/ مصطفي کلام زاده عشرت آباد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎۱۳، پاييز: ص ۱-‎۱۲. ۳۳۹۳۵ DM15817 بررسي نقش آراي ديوان بين المللي دادگستري در توسعه …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر ۹۸

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر 98

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر ۹۸   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۳۷۰۷ DM15588 واگذاري ارادي طلب در حقوق ايران/ داود بزرگمهر.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۶، شهريور: ص ۶-‎۱۳. ۳۳۷۰۸ DM15589 تاملي بر جايگاه الفاظ در متون حقوقي/ منوچهر توسلي نائيني، محسن افشاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۶، شهريور: ص …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان ۹۸

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان 98

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان ۹۸   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۳۳۲۶ DM15231 انتخاب ابزارهاي مقررات گذاري براي حفاظت محيط زيست/ مسعود فريادي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎۹۸، تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۶. ۳۳۳۲۷ DM15232 واکاوي سياست کيفري تقنيني ايران در بستر گفتمان جنبش هاي مبارزه با جرايم تجاوز به اراضي …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر ۹۸

تازه‌های مقالات فارسی مهر 98

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر ۹۸     رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۲۸۸۷ DM14808 ابعاد اخلاقي مقررات حفاظت اطلاعات عمومي و تاثير آن بر قوانين ايران و حقوق شهروندي در فضاي سايبر/ علي آرمان، اکبر وروايي، محمدجواد جعفري.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۳۰، زمستان: ص. ۱۲۰-‎۱۳۶. ۳۲۸۸۸ DM14809 مطالعه تطبيقي محرمانگي اطلاعات …

بیشتر بخوانید »