آرشیو تازه های مقالات فارسی الکترونیک

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر ۹۹

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر 99

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر ۹۹   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۵۵۴۷ کنترل خشونت هاي زيست محيطي از ديدگاه نظريه بازدارندگي کيفر/ مهدي صبوري پور، امين حاجي وند.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۳، پاييز: ص ۷-‎۲۸. ۳۵۵۴۸ بررسي صلاحيت رسيدگي به بزه قاچاق ارز در حقوق ايران/ مرتضي ثروتي بي نياز، فريدون …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریور ۹۹

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریور 99

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریور ۹۹ رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۵۲۷۸   عناصر نخستين قانون اساسي ايران؛ اصول حکومت قانون/ سيدناصر سلطاني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۲، تابستان: ص ۷-‎۳۰. ۳۵۲۷۹   تامين اصول و حقوق بنيادين کار/ زهره رحماني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۲، تابستان: ص ۳۱-‎۵۷. ۳۵۲۸۰   …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد ۹۹

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد 99

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد ۹۹   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۵۰۳۶ نوآوري هاي قانون مجازات اسلامي جديد در زمينه مجازات قتل عمد/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎۱۳۹، فروردين و ارديبهشت: ص ۳-‎۸. ۳۵۰۳۷ تبيين جايگاه راي وحدت رويه با تاکيد بر يک راي در حوزه خانواده/ ليلاسادات اسدي.- …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیر ۹۹

تازه های پایان نامه های فارسی تیر 99

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیر ۹۹   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۴۷۳۳ نظام حقوقي بين المللي حاکم بر لوله هاي فرامرزي نفت و گاز و ضرورت تکامل آن/ حسين شريفي طرازکوهي، حجت سليمي ترکماني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۱، بهار: ص ۷-‎۳۲. ۳۴۷۳۴ قتل ناشي از تحريک بزه ديده در الگوواره حقوق …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خرداد ۹۹

تازه‌های مقالات فارسی خرداد 99

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خرداد ۹۹   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۴۵۶۷ DM16390 بررسي مباني فقهي حق جبران خسارت زيانديده از حبس يا بازداشت غيرقانوني/ سيدحسين هاشمي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۵۰)،  پاييز و زمستان: ص ۳۰۱-‎۳۲۴. ۳۴۵۶۸ DM16391 مطالعه تطبيقي تضمينات خاص وصول مزد کارگر/ حسن باديني، سيدحسين …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت ۹۹

تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت 99

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت ۹۹   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۴۴۴۱ قسامه و اعتبار آن در اثبات جنايات – قسمت سوم/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎۱۳۷، آذر و دي: ص ۳-‎۱۱. ۳۴۴۴۲ تاثير نفس دفاع در قتل عمد، وصف قتل و مجازات آن/ ليلاسادات اسدي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین ۹۹

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین 99

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین ۹۹   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۴۳۴۹ چالش هاي حقوق بين الملل کيفري در مبارزه با تروريسم/ سعيد فرهادنيا، سيدعلي هنجني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۴۰، زمستان: ص ۷-‎۲۹. ۳۴۳۵۰ آثار الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني تجارت بر روي خدمات حمل و نقل دريايي (کشتيراني)/ …

بیشتر بخوانید »

تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفند ۹۸

تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفند 98

تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفند ۹۸   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۴۳۱۷ DM16175 تناسب دفاع و تجاوز در قانون و فقه/ جمال رضايي حسيه آبادي، مليکا خليل اللهي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎۱۳، پاييز: ص ۱۰۲-‎۱۱۹. ۳۴۳۱۸ DM16176 بررسي معاملات با حق استرداد در نظام حقوقي ايران/ ريحانه …

بیشتر بخوانید »

تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن ۹۸

تازه‌های مقالات فارسی بهمن 98

تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن ۹۸   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۴۲۳۰ DM16088 تحليل رقابتي قيمت گذاري گزاف در چارچوب حقوق مالکيت فکري توسط بنگاه هاي مسلط/ وحيد حسني سنگاني، سيدحسين صفايي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۱-‎۳۹. ۳۴۲۳۱ DM16089 مباني انسان شناختي حق بر حريم خصوصي …

بیشتر بخوانید »

تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی ۹۸

تازه‌های مقالات فارسی دی 98

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی ۹۸   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۳۹۳۴ DM15816 تقابل انديشه جبري بودن و يادگيري جرم در رويکرد جرم شناختي سعدي/ مصطفي کلام زاده عشرت آباد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎۱۳، پاييز: ص ۱-‎۱۲. ۳۳۹۳۵ DM15817 بررسي نقش آراي ديوان بين المللي دادگستري در توسعه …

بیشتر بخوانید »