آرشیو تازه های مقالات فارسی الکترونیک

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد ۱۴۰۰

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد 1400

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد ۱۴۰۰   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۷۵۱۳ DM19079 کودک کار سنتي و مدرن در حقوق موضوعه ايران و کنوانسيون بين المللي حقوق کودک/ سيد پدرام خنداني، مهرويه شجاع سنگچولي.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۳۹۹، دوره اول، شماره ‎۱، زمستان: ص ۱-‎۲۱. ۳۷۵۱۴ DM19080 سابقه تاريخي حقوق حيوانات در انديشه …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیر ۱۴۰۰

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیر 1400 - شهر دانش

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیر ۱۴۰۰   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۷۳۵۵ DM18921 مبادي و تحولات قانون مدني کشورهاي عربي/ حميد بهرامي احمدي، حمزه اميني نسب.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۱۵. ۳۷۳۵۶ DM18922 سازوکار انطباق فقه با زمانه از منظر امام خميني (ره) و شهيد …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خرداد ۱۴۰۰

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خرداد 1400 - شهر دانش

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خرداد ۱۴۰۰   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۶۹۹۳ DM18593 تدابير پيشگيرانه فني جهت حفاظت از اطلاعات مالي در فضاي سايبر/ الهام سليمان دهکردي، زهرا صالح آبادي، کيانوش سمنگوئي.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره يکم، شماره ‎۱، زمستان: ص ۹-‎۳۸. ۳۶۹۹۴ DM18594 عدالت ترميمي در نظام حقوقي ايران و ديوان کيفري بين …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت ۱۴۰۰

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت 1400

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت ۱۴۰۰   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۶۹۲۰ مروري بر؛ ميراث زوجه از اموال غير منقول و نحوه استيفاي آن در قانون مدني و ثبت/ صابر ناظمي پول.- کانون. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و نهم، دوره دوم، شماره ۱۷۳-‎۱۷۴: ص ۱۵-‎۵۶. ۳۶۹۲۱ تحليل فقهي حقوقي مهايات يا تقسيم منافع اموال مشترک/ …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین ۱۴۰۰

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین 1400

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین ۱۴۰۰   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۶۵۴۴ DM18210 عامل زمان در تعارض قوانين/ نجادعلي الماسي، مهدي حسينعلي زاده.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۴۳۷-‎۴۵۵. ۳۶۵۴۵ DM18211 نگرش تحليلي به تاثير نهادهاي حقوقي بر توسعه اقتصادي با تمرکز بر نهادهاي تشکيل دهنده هسته حقوقي بازار/ …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفند ۹۹

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفند 99

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفند ۹۹   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۶۳۱۰ DM17976 بررسي حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي/ محمدرضا مرادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎۱۳، بهار: ص ۹-‎۳۶. ۳۶۳۱۱ DM17977 آيين دادرسي نهادهاي مخفف در حقوق کيفري ايران/ امين اميريان فارساني، سيدعباس جزايري، فاطمه حيدري.- قانون يار. …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن ۹۹

تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن 99

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن ۹۹   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۶۰۷۰ خشونت جنسي عليه زنان ايزدي به مثابه نسل زدايي با تاکيد بر راي دادگاه بين المللي رواندا در پرونده آکايسو/ علي خالقي، محمدرضا برزگر.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎۱۶، پاييز – زمستان: ص ۷-‎۳۱. ۳۶۰۷۱ بازدارندگي …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی ۹۹

تازه های مقالات فارسی دی 99

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی ۹۹   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۵۸۳۴ DM17563 سياست کيفري ايران در پرتو آموزه هاي جرم شناسي راست جديد با تاکيد بر امنيت در نظام فرهنگي/ شهرداد دارابي، محمد رحمتي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎۵۴، بهار: ص ۹-‎۳۰. ۳۵۸۳۵ DM17564 بررسي اقدامات اجرايي کلانتري و …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر ۹۹

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر 99

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر ۹۹ شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ DM17488 بررسي دامنه قاعده تحذير (هشدار) در حقوق موضوعه/ پرويز اکبري، اصغر عربيان.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، پياپي ‎۲۵ (شماره ‎۱)، بهار و تابستان: ص ۹-‎۳۴. DM17489 بازشناسي موضوعي و جامع اقسام شرط در فقه اماميه/ احمد باقري، سيدمحمود هل اتايي.- مباني …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان ۹۹

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان 99

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان ۹۹   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۵۲۷۸ عناصر نخستين قانون اساسي ايران؛ اصول حکومت قانون/ سيدناصر سلطاني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۲، تابستان: ص ۷-‎۳۰. ۳۵۲۷۹ تامين اصول و حقوق بنيادين کار/ زهره رحماني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۲، تابستان: ص ۳۱-‎۵۷. ۳۵۲۸۰ تحليلي بر …

بیشتر بخوانید »