چهارشنبه , شهریور ۳۱ ۱۴۰۰
faen

آرشیو تازه های پایان نامه های فارسی

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی تیر ۱۴۰۰

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی تیر 1400 - شهر دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی تیر ۱۴۰۰   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۶۸ اصل شفافيت در مبادلات پولي و مالي از منظر حقوق بين الملل اقتصادي/ سيدعلي حسيني آزاد.- به راهنمايي سيدقاسم زماني؛ محمد شمسائي با مشاوره پوريا عسکري؛ مهريار داشاب.- دکتري (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ‎۱۳۹۹. ۹۶۹ موانع …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد ۱۴۰۰

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد 1400 - شهر دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد ۱۴۰۰   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۶۵ حمايت بين المللي از اشخاص داراي معلوليت با تاکيد بر اقدامات اتحاديه اروپا و شوراي اروپا/ نسيم بامدادفر.- به راهنمايي مهريار داشاب با مشاوره مريم افشاري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، دانشکده علوم انساني، گروه حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۵. ۹۶۶ …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی شهریور ۹۹

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی شهریور 99

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی شهریور ۹۹ شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۶۴ آنسيترال و شيوه نوين حل و فصل آنلاين اختلافات تجاري: ODR/ محمدجواد خوش صحبتان.- به راهنمايي حسن صديق با مشاوره اسعد اردلان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، دانشکده علوم انساني، گروه حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۱.

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی تیر ۹۹

تازه های پایان نامه های فارسی تیر 99

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی تیر ۹۹   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۴۹۰ تاثير الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني تجارت بر داوري اموال عمومي/ آرمان شجري.- به راهنمايي سيدقاسم زماني با مشاوره جواد کاشاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبائي، دانشکده پرديس تحصيلات تکميلي خودگردان، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۸.

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد ۹۹

تازه های پایان نامه های فارسی خرداد 99

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد ۹۹   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۴۷ مباني تدوين الگوي اسلامي ايراني سياست جنايي/ مهدي خاقاني اصفهاني.- به راهنمايي محمدعلي حاجي ده آبادي با مشاوره عادل ساريخاني؛ محمدخليل صالحي.- دکتري (دانشگاه قم، دانشکده حقوق، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ‎۱۳۹۲. ۹۴۸ چالش هاي پيش روي حق هاي بزه ديده در ديوان …

بیشتر بخوانید »

تازه های پایان نامه های فارسی بهمن ۹۸

تازه های پایان نامه های فارسی بهمن 98

تازه های پایان نامه های فارسی بهمن ۹۸   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۴۱ جايگاه حقوقي اصل توسعه پايدار در قراردادهاي بالادستي نفتي/ مرجان فاضلي.- به راهنمايي پرويز ساورايي؛ سيداصغر هندي با مشاوره مسعود اربابي؛ نويد رهبر.- دکتري (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده حقوق، رشته حقوق نفت و گاز) ؛ ‎۱۳۹۸. ۹۴۲ رويکرد قضايي ايران در قبال جرايم …

بیشتر بخوانید »

تازه های پایان نامه های فارسی دی ۹۸

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی دی 98

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی دی ۹۸   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۴۸۷ اصول حاکم بر تدارکات دولتي در نظام حقوقي سازمان جهاني تجارت و نظام حقوقي ايران/ فخرالدين ابوئيه.- به راهنمايي جواد کاشاني؛ اميرهوشنگ فتحي زاده با مشاوره محمد شمسايي؛ محسن محبي.- دکتري (دانشگاه علامه طباطبائي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ‎۱۳۹۶. ۴۸۸ چالش هاي …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی آذر ۹۸

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی آذر 98

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی آذر ۹۸   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۳۹ مسئوليت دولت در قبال نقض حقوق شرکت هاي فراملي در نظام حقوق بين الملل/ شيده شريف زاده.- به راهنمايي محمدعلي صلح چي با مشاوره سيدقاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۶. ۹۴۰ حق تعيين سرنوشت …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی آبان ۹۸

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی آبان 98

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی آبان ۹۸   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۴۸۵ جايگاه عنصر ضرورت به عنوان رافع مسئوليت دولت در اختلافات سرمايه گذاري بين المللي (با تاکيد بر آراي داوري بين المللي)/ علي جامه بزرگ.- به راهنمايي علي مقدم ابريشمي با مشاوره سيدقاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق تجارت …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی مهر ۹۸

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی مهر 98

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی مهر ۹۸     شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۲۹ تحليل آيين نامه ميانجي گري در پرتو اصول عدالت/ فرزنانه سبحاني پور.- به راهنمايي فيروز محمودي با مشاوره مهدي ساقيان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ‎۱۳۹۵. ۹۳۰ نقش قوه قضائيه ايران در ايفاي تعهدات …

بیشتر بخوانید »