آرشیو تازه های پایان نامه های فارسی

  1. خانه
  2. آرشیو تازه های کتابخانه تخصصی
  3. آرشیو تازه های پایان نامه های فارسی
  4. (برگه 4)
تازه های پایان نامه ها ـ اردیبهشت 97

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی اردیبهشت 97

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی اردیبهشت 97 رکورد عنوان – پديدآور – مشخصات ۸۴۹ جرم در سنجه جرم شناسي پست مدرن/ حسين گلدوزيان.- به راهنمايي علي حسين نجفي ابرندآبادي با مشاوره اسماعيل…
تازه های پایان نامه ها ـ فروردین 97

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی فروردین 97

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی فروردین 97 رکورد عنوان – پديدآور – مشخصات ۸۵۵ نقش نظرات مستقل قضات ديوان بين المللي دادگستري در توسعه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه/ رقيه ابراهيمي.- به…
تازه های پایان نامه های اسفند

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی اسفند 96

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی اسفند 96 رکورد عنوان – پديدآور – مشخصات ۸۴۸ حق پناهندگي و تعهدات دولت ها بر مبناي حقوق بين الملل بشر: مطالعه موردي وضعيت پناهجويان سوري در…
تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی بهمن‌ 96

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی بهمن‌ 96

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی بهمن‌ 96 رکورد عنوان – پديدآور – مشخصات ۸۴۶ تعهدات حقوق بشري دولت ايران در قبال کودکان کار/ اميررضا آذرشاد.- به راهنمايي آرامش شهبازي با مشاوره مهدي…
تازه های پایان نامه ها ـ دی 96

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی دی‌ 96

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی دی‌ 96   رکورد عنوان – پديدآور – مشخصات ۸۴۲ مسئوليت بين المللي دولت ها ناشي از آلودگي رودخانه هاي بين المللي/ مارال کاوياني.- به راهنمايي سيدقاسم…