خانه / آرشیو منشورات مؤسسه

آرشیو منشورات مؤسسه

مجموعه قوانین و مقررات کار

مجموعه قوانین و مقررات کار فهرست مطالب: قانون كار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ ‌فصل اول ـ تعاريف كلي و اصول ‌فصل دوم ـ قرارداد كار ‌مبحث اول ـ تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن ‌مبحث دوم ـ تعليق قرارداد كار ‌مبحث سوم ـ خاتمه قرارداد كار ‌مبحث چهارم ـ جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار ‌فصل …

بیشتر بخوانید »

مجموعه اسناد بین‌المللی (۱)

مجموعه اسناد بین‌المللی (۱) منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، معاهده  وین درباره حقوق معاهدات (۱۹۶۹) فهرست مطالب: سخن ناشر مقدمه منشور ملل متحد فصل اول ـ اهداف و اصول فصل دوم ـ عضویت فصل سوم ـ ارکان  ۲۳ فصل چهارم ـ مجمع عمومی ـ ترکیب فصل پنجم ـ شورای امنیت ـ ترکیب فصل ششم ـ حل و …

بیشتر بخوانید »

راهنمای دیوان کیفری بین‌ المللی

راهنمای دیوان کیفری بین‌المللی فهرست مطالب:  مقدمه دیوان کیفری بین‌المللی در یک نگاه ارکان دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی ۳٫۱٫ صلاحیت زمانی ۳٫۲٫ صلاحیت شخصی ۳٫۳٫ صلاحیت موضوعی (جرایم داخل در صلاحیت دیوان) فعال سازی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی متهم نزد دیوان کیفری بین‌المللی ۵٫۱٫ بازداشت و احضار ۵٫۲٫ حقوق متهم ۶٫مراحل دادرسی در دیوان کیفری بین‌المللی ۶٫۱٫ …

بیشتر بخوانید »

حمایت از مهاجران غیرقانونی در حقوق بین الملل

حمایت از مهاجران غیرقانونی در حقوق بین‌الملل فهرست مطالب: اختصارات چکیده مقدمه فصل نخست: تحلیل مفهوم و مبانی مهاجرت غیرقانونی درآمد مبحث نخست: مفهوم شناسی: بیگانگان، مهاجران غیرقانونی، پناهندگان، پناهجویان و آوارگان گفتار نخست: مفهوم جابه‌جایی‌ گفتار دوم: مهاجرت بند نخست: تقسیم‌بندی مهاجران الف) با توجه به علت خروج از کشور ب) با توجه به نحوۀ ورود و خروج از …

بیشتر بخوانید »

حقوق بین الملل دریاها

حقوق بین الملل دریاها فهرست مطالب: علائم اختصاري دیباچه مقدمه مترجم بخش نخست: اقیانوس هاي تقسیم شده: حقوق بین الملل حاکم بر مناطق تحت صلاحیت گفتار نخست: دورنماي حقوق دریاها موضوعات مهم مقدمه. قلمرو دریایی در حقوق دریاها منابع حقوق بین الملل دریاها اصول حقوق بین الملل دریاها تدوین حقوق دریاها طرح کلی کنوانسیون حقوق دریاها تحولات بعد از کنوانسیون …

بیشتر بخوانید »

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت   فهرست مطالب: برنامه جامع اقدام مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای گروه ۱+۵ (چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلستان و آمریکا با نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست‌های امنیتی) پیوست ۱- اقدامات مرتبط با هسته‌ای ضمیمه: طراحی مفهومی اراک پیوست ۲- تعهدات مرتبط با تحریم‌ها پیوست …

بیشتر بخوانید »

حقوق نقل و انتقال سهام در بورس

سهام در بورس

حقوق نقل و انتقال سهام در بورس فهرست مطالب: سخن ناشر مقدمه فصل اول: معرفی بازار اوراق بهادار گفتار اول- پیشینه تاریخی بورس بند اول- روند تاریخی شکل گیری معاملات در بورس تهران گفتار دوم- نهادهای نظارتی گفتار سوم- تشکل های خودانتظام فصل دوم: ماهیت حقوقی سهام و انتقال آن در بورس گفتار اول- ماهیت حقوقی سهام پذیرفته شده در …

بیشتر بخوانید »

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۴۰

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 40

مجله پژوهشهای حقوقی (فصلنامه علمی- ترویجی) سال هیجدهم – شماره ۴۰ زمستان ۱۳۹۸ مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی       فهرست عناوین چالش‌های حقوق بین‌الملل کیفری در مبارزه با تروریسم دکتر سعید فرهادنیا ـ دکتر سیّد علی هنجنی آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت بر روی خدمات حمل‌ونقل دریایی (کشتیرانی) دکتر امیرهوشنگ …

بیشتر بخوانید »

میزان آگاهی شهروندان از قوانین موضوعه کشور

میزان آگاهی شهروندان

میزان آگاهی شهروندان از قوانین موضوعه کشور مطالعه آماری در سنجش فرض آگاهی به قوانین فهرست مطالب: پیش‌گفتار مقدمه ۱٫بیان مسأله ۲٫هدف تحقیق ۳٫ضرورت تحقیق ۴٫سوالات و فرضیه ها ۵٫روش تحقیق ۶٫یافته‌های تحقیق ۱-۶٫مشخصات پاسخ‌گویان ۱-۱-۶٫توزیع پاسخ‌گویان بر اساس سن ۲-۱-۶٫ توزیع پاسخ‌گویان بر اساس جسنیت ۳-۱-۶٫ توزیع پاسخ‌گویان بر اساس وضعیت تاهل ۴-۱-۶٫ توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نوع اشتغال …

بیشتر بخوانید »

مجموعه قوانین و مقررات ثبت املاک

قوانین ثبت املاک

مجموعه قوانین و مقررات ثبت املاک   فهرست مطالب:  ۱ ـ ثبت اسناد و املاک قانون ثبت اسناد و املاك ‌مصوبه ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ باب اول ـ تشكيلات اداري ثبت باب دوم ـ ثبت عمومي فصل اول ـ اعلان ثبت و تحديد حدود فصل دوم ـ اعتراض فصل سوم ـ در آثار ثبت باب سوم ـ ثبت اسناد فصل اول ـ مواد …

بیشتر بخوانید »