آرشیو منشورات مؤسسه

مرزهای برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در منظومۀ حقوق بین‌الملل

مرزهای برنامه های تلویزیونی ماهواره ای

مرزهای برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در منظومۀ حقوق بین‌الملل   فهرست مطالب: عنوان سخن ناشر واژه‌نامه مقدمه فصل اول: اهمیت رادیو و تلویزیون در جهان امروز و آینده پخش همگانی مبحث اول: اهمیت رادیو تلویزیون در زندگی روزمره مبحث دوم: آشنایی با برخی اصطلاحات فنی مبحث سوم: آینده پخش همگانی با افق بیست‌ساله فصل دوم: تاریخچه و وضعیت حقوقی فعالیت در …

بیشتر بخوانید »

تحلیل اقتصادی ثبت اجباری اسناد و معاملات با تمرکز بر معاملات بانکی

تحلیل اقتصادی ثبت اجباری

تحلیل اقتصادی ثبت اجباری اسناد و معاملات با تمرکز بر معاملات بانکی فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست اختصاری ۱٫ نظام حقوقی حمایت از ایجاد و انتقال مالکیت ۱-۱- آثار اقتصادی حقوق مالکیت ۲-۲- ماهیت و مفهوم حقوق مالکیت ۳-۱- شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت ۴-۱- معیارهای ارزیابی حقوق مالکیت در نظام اقتصادی نوین ۱-۴-۱- محیط سیاسی و حقوقی ۲-۴-۱- حقوق مالکیت …

بیشتر بخوانید »

آیین پیش‌‌دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی

آیین پیش دادرسی دیوان

آیین پیش‌‌دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی دفتر نخست: فرایند گزینشگری قضایا   فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست اختصاری مقدمه بخش نخست: مفهوم شناسی قضیه فصل نخست: دوگانه پرونده و قضیه گفتار اول: معناشناسی پرونده گفتار دوم: ظهور مفهوم قضیه گفتار سوم: ضرورت طراحی آيین قضیه محور فصل دوم: عناصر سازنده مفهوم قضیه گفتار اول: عنصر زمینه‌ای قضایا ۱- بحران به‌مثابه زمینه …

بیشتر بخوانید »

حقوق بین‌الملل

حقوق بین الملل

حقوق بین‌الملل – چاپ هفتم فهرست مطالب: فصل اول : مقدمه فصل دوم : منابع حقوق بين‌الملل فصل سوم : حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي فصل چهارم : شخصيّت بين‌المللي فصل پنجم : سرزمين فصل ششم : صلاحيّت فصل هفتم : حقوق درياها فصل هشتم : مسؤوليّت دولت‌ها فصل نهم : حقوق بشر فصل دهم : حقوق معاهدات فصل يازدهم …

بیشتر بخوانید »

حقوق فضای مجازی ـ چاپ چهاردهم

حقوق فضای مجازی

حقوق فضای مجازی ـ چاپ چهاردهم     فهرست مطالب: مقدمه فصل اول: کليات مبحث اول: مفهوم فضاي مجازي مبحث دوم: مفهوم رايانه و برنامه رايانه‌اي مبحث سوم: اينترنت و پيشينه آن مبحث چهارم: مفهوم حقوق فضاي مجازي و اصالت آن مبحث پنجم: جايگاه حقوق فضاي مجازي در علم حقوق فصل دوم: تعهدات در فضاي مجازي مبحث اول: قراردادهاي مرتبط …

بیشتر بخوانید »

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره ۱۶

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره 16

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی (علمی – پژوهشی)   سال هفتم – شماره ۱۶ پاییز – زمستان ۱۳۹۹ مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق سردبیر: دکتر محمد آشوری       فهرست عناوین خشونت جنسی علیه زنان ایزدی به‌مثابه نسل‌زدایی‬‬‬ با تأکید بر رأی دادگاه بین‌المللی رواندا در پرونده آکایسو‬‬‬‬‬‬‬ دکتر علی خالقی ـ محمدرضا برزگر بازدارندگی راهبردهای سازمان تعزیرات …

بیشتر بخوانید »

حقوق املاک واقع در طرح‌های شهرداری – چاپ دوم

حقوق املاک

 حقوق املاک واقع در طرح‌های شهرداری  به همراه نمونه دادخواست و آرای قضایی – چاپ دوم فهرست مطالب:  سخن ناشر فهرست اختصاری پیشگفتار مقدمه فصل اول: مفاهیم و تعاریف مبحث اوّل: حقوق مالکانه گفتار اوّل: مفهوم مالکیت در حقوق ایران و انگلستان گفتار دوم: اوصاف مالکیت گفتار سوم: مبانی محدودکننده مالکیت گفتار چهارم: مالکین حقوق مالکانه بند اوّل: مالکین عرصه …

بیشتر بخوانید »

آیین دادرسی کیفری – جلد اول

آیین دادرسی کیفری جلد اول

آیین دادرسی کیفری مطابق با آخرین قوانین، آیین‌ نامه‌ ها و آراء وحدت رویه تا اول تابستان ۱۳۹۹ – جلد اول – چاپ ۴۲   فهرست مطالب: سخن ناشر نشان‌های اختصاری پیش‌گفتار چاپ اول پیش‌گفتار چاپ بیست‌ویکم پیش‌گفتار چاپ بیست‌وپنجم پیش‌گفتار چاپ بیست‌وهفتم پیش‌گفتار چاپ سی‌وچهارم پیش‌گفتار چاپ سی‌وهفتم مقدمه فصل اول : تعقیب کیفری مبحث اول : مرجع تعقیب گفتار …

بیشتر بخوانید »

تقارن بین عناصر مادی و معنوی جرم

تقارن بین عناصر مادی و معنوی جرم

تقارن بین عناصر مادی و معنوی جرم   فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست نمودارها مقدمه بخش اول: مفهوم تقارن: از مطلق گرایی تا نسبی گرایی فصل اول: تحولات و رویکردهای مختلف نسبت به تقارن زمانی عناصر مادی و معنوی مبحث اول: تحولات مفهومی تقارن و حالات مختلف عدم متقارن گفتار اول: تحولات مفهومی تقارن گفتار دوم: حالات مختلف عدم متقارن …

بیشتر بخوانید »

دو رساله در اصول محاکمات

اصول محاکمات

دو رساله در اصول محاکمات   فهرست مطالب: سخن ناشر سخن آغازین کتاب اول: رساله تمیزیه [دیباچه] مقدمه: در تشکیل دیوانعالی تمیز فصل اول: در طریقۀ استدعای تمیز فصل دوم: در طریقۀ احضار فصل سیّم: در مدت مقرره برای استدعای تمیز و اثرات آن فصل چهارم: در کسانی که حقّ تمیز دارند و کسانی که برعلیه آنها تمیز می‌شود فصل …

بیشتر بخوانید »