آرشیو منشورات مؤسسه

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱

 کتاب قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خرید   گردآوری: پژوهشکده حقوقی شهر دانش نوبت چاپ: سوم ویراست: سوم تاريخ چاپ:…
پژوهشکده حقوقی شهر دانش

تقارن بین عناصر مادی و معنوی جرم

 کتاب تقارن بین عناصر مادی و معنوی جرم در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. تقارن بین عناصر مادی و معنوی جرم خرید   مولفین: دکتر حسین میرمحمد صادقی، دکتر…
پژوهشکده حقوق

نظریه عمومی مسئولیت مدنی

 کتاب نظریه عمومی مسئولیت مدنی در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد.   نظریه عمومی مسئولیت مدنی   خرید     مولف: دکتر ایرج بابائی نوبت چاپ: اول ویراست: نوزدهم…
کتب حقوقی

آیین دادرسی کیفری – جلد اول

چاپ چهل و پنجم کتاب آیین دادرسی کیفری در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. آیین دادرسی کیفری مطابق با آخرین قوانین، آیین‌نامه‌ها و آراء وحدت رویه تا اول شهریور…
مولف علی خالقی

آیین دادرسی کیفری – جلد دوم

چاپ چهل و پنجم کتاب آیین دادرسی کیفری در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. (جلد دوم) آیین دادرسی کیفری مطابق با آخرین قوانین، آیین‌ نامه‌ ها و آراء وحدت…
مترجم حمید قنبری

مالکیت فکری و حقوق ایده ها

کتاب مالکیت فکری و حقوق ایده ها در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد.    مالکیت فکری و حقوق ایده ها خرید   مولف:             کورت…