آرشیو منشورات مؤسسه

حقوق بین‌الملل و بنادر

حقوق بین الملل و بنادر

حقوق بین‌الملل و بنادر     فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست مطالب بخش ۱: مقدمه فصل ۱: عدم‌ِتوجه به بندرها در حقوق بین‌الملل و دکترین فصل ۲: جایگاه بندر در مجموعه حقوق بین‌الملل: دنبالۀ قلمرو زمینی فصل ۳: جایگاه بندر در حقوق دریاها: وابستگی به مناطق آبی بخش ۲: بندر پیش از عصر صنعتی فصل ۴: دکترین حقوقی پائولو سارپی …

بیشتر بخوانید »

همکاری‌های بین‌المللی درزمینه تعقیب جرایم سایبری

همکاری های بین المللی در زمینه تعقیب جرایم سایبری

همکاری‌های بین‌المللی درزمینه تعقیب جرایم سایبری فهرست مطالب: فصل اول کلّیات ۱-۱- بیان مسئله ۲-۱- اهمیت پژوهش ۱-۱- اهداف پژوهش ۴-۱- سؤالات پژوهش ۵-۱- فرضیات پژوهش ۶-۱- تعاریف و اصطلاحات تخصصی ۷-۱- سابقۀ پژوهش ۸-۱- روش پژوهش ۹-۱- ساماندهی پژوهش فصل دوم صلاحیت های حاکمیتی درزمینۀ جرایم سایبری ۱-۲- انواع صلاحیت ها در فضای سایبری ۲-۲- تعارض صلاحیت‌های قضایی و روش …

بیشتر بخوانید »

نفت، قواعد قراردادهای نفتی و بازنگری در آنها

جلد کتاب نفت، قواعد قراردادهای نفتی و بازنگری در آنها

نفت، قواعد قراردادهای نفتی و بازنگری در آنها    فهرست مطالب: سخن ناشر بخش اول: مسائل فنی، مدیریتی و راهبردی صنایع نفت فصل اول: نفت و مدیریت توسعه منابع نفتی گفتار اول: مقدمه گفتار دوم: مسائل تخصصی نفت گفتار سوم: آشنایی با مسائل منابع نفتی گفتار چهارم: ویژگی‌های کشورهای نفتی گفتار پنجم: نگاه تاریخی به صنعت نفت گفتار ششم: توزیع …

بیشتر بخوانید »

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۴۷

جلد-فارسی-مجله-پژوهشهای-حقوقی-47-تبلیغات

مجله پژوهشهای حقوقی (نشریه علمی) سال بیستم – شماره ۴۷ پاییز ۱۴۰۰ مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی فهرست عناوین مبارزه با قاچاق اعضای بدن در ایران در پرتو اقدامات جدید تقنینی دکتر علی خالقی و سروناز صدرزاده جرم اخلال کلان در نظام اقتصادي کشور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور و ماده ۲۸۶ قانون …

بیشتر بخوانید »

قانون مدنی چین

قانون مدنی چین

قانون مدنی چین فهرست مطالب: پیشگفتار مروری بر قانون مدنی چین انسجام و جامعیت قانون مدنی اصول حاکم بر روابط مدنی اشخاص مدنی حقوق قراردادها و حقوق تعهدات قراردادهای مدنی تجاری قراردادهای مستمر دین و طلب تضامنی حق جانشینی متعهدله وجه‌التزام بیعانه تعهدات پولی اختفا زیر نقاب شخص حقوقی حق وثیقه بر مال حقوق شخصیت اموال و دیون زناشویی احسان …

بیشتر بخوانید »

حقوق جزای بین‌الملل

حقوق جزای بین الملل

حقوق جزای بین الملل     فهرست مطالب: سخن ناشر سرآغاز بخش اول: مبانی نظری و مفاهیم اساسی حقوق جزای بین‌الملل فصل اول: تعریف، جایگاه و اصول حاکم بر حقوق جزای بین‌الملل گفتار اول: تعریف حقوق جزای بین‌الملل مبحث اول: دیدگاه سنتی مبحث دوم: دیدگاه نوگرا گفتار دوم: جایگاه و ارتباط با سایر رشته‌ها مبحث اول: ارتباط با حقوق بین‌المللی …

بیشتر بخوانید »

حقوق بین‌الملل آب‌های شیرین

حقوق بین الملل آبهای شیرین

حقوق بین‌الملل آب‌های شیرین       فهرست مطالب: سخن ناشر پیشگفتار ۱٫مقدمه: آب‌های شیرین و ابعاد مختلف آن ۱٫چالش‌های حوزه آب: نگاهی کلی ۲٫ پایان‌پذیری منابع آبی ۳٫ آب و فرصت‌های پیش‌ رو: بررسی تخصصی ۲٫ قانونمند‌ کردن بهره‌برداری از آب تحول، گستره، پیشرفت‌ها ۱٫ مقدمه ۲٫ آبراه‌های بین‌المللی و بهره‌برداری از آنها الف) آبراه‌های بین‌المللی و تحدید حدود …

بیشتر بخوانید »

حقوق فضای مجازی ـ چاپ شانزدهم

حقوق فضای مجازی

حقوق فضای مجازی ـ چاپ شانزدهم     فهرست مطالب: مقدمه فصل اول: کليات مبحث اول: مفهوم فضاي مجازي مبحث دوم: مفهوم رايانه و برنامه رايانه‌اي مبحث سوم: اينترنت و پيشينه آن مبحث چهارم: مفهوم حقوق فضاي مجازي و اصالت آن مبحث پنجم: جايگاه حقوق فضاي مجازي در علم حقوق فصل دوم: تعهدات در فضاي مجازي مبحث اول: قراردادهاي مرتبط …

بیشتر بخوانید »

دادرسی کیفری اختصاصی «اطفال و نوجوانان بزهکار – چاپ دوم»

دادرسی کیفری اختصاصی اطفال و نوجوانان بزهکار

دادرسی کیفری اختصاصی «اطفال و نوجوانان بزهکار- چاپ دوم (ویرایش اول» فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست اختصاری مطالب مقدمه بخش اول: مفاهیم و بنیان‌های دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان فصل اول: مفهوم طفل و نوجوان مبحث اول: طرح مباحث نظری و برآیند آن مبحث دوم: طفل و نوجوان در نظام حقوقی ایران فصل دوم: چیستی دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان …

بیشتر بخوانید »

مجموعه قوانین و مقررات کاربردی تجارت الکترونیک و کسب‌و‌کارهای اینترنتی

مجموعه قوانین و مقررات کاربردی

مجموعه قوانین و مقررات کاربردی تجارت الکترونیک و کسب‌و‌کارهای اینترنتی     فهرست مطالب: سخن ناشر مقدمه بخش ۱) قوانین و مقررات مادر «قـانون تجـارت الکترونیـکی» «ساختار درختی آخرین وضعیت آیین‌نامه‌ها و مقررات موضوع «قانون تجارت الکترونیکی» «آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی» «آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۸) قانون تجارت الکترونیکی» «تصویب‌نامه راجع به بند «د» ماده (۳۸) قانون تجارت …

بیشتر بخوانید »