آرشیو منشورات مؤسسه

حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانت‌ نامه‌ های بانکی

حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی       فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست اختصاری پيشگفتار مقدمه بخش اول. منابع مکانیسم‏ های پرداخت و تضمین‌های بازرگانی بین‌المللی فصل اول ـ مقررات اتاق بین‌المللی بازرگانی (ICC) فصل دوم ـ رویه و عرف‌های متحدالشکل برای اعتبارات اسنادی مبحث اول ـ کاربرد UCP در اعتبار اسنادی تضمینی مبحث دوم ـ کاربرد UCP در …

بیشتر بخوانید »

آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث – چاپ چهارم

آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث – چاپ چهارم   فهرست مطالب: سخن ناشر پيش‌گفتار   فصل ۱: اصطلاحات، مفاهيم، صلاحيت مبحث اول: اصطلاح‌شناسي گفتار اول: تقسيم، افراز، شرايط و ويژگي‌ها گفتار دوم: تفكيك و تفاوت آن با افراز گفتار سوم: ارث، تركه، تقسيم تركه مبحث دوم: مراجع صالح در مورد رسيدگي به تقاضاي تقسيم اموال مشاع …

بیشتر بخوانید »

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۴۶

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 46 - پژوهشکده حقوق شهر دانش

مجله پژوهشهای حقوقی (فصلنامه علمی- ترویجی) سال بیستم – شماره ۴۶ تابستان ۱۴۰۰ مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی     فهرست عناوین نوآوری‌های قانون اصلاح صدور چک مصوب ۱۳۹۷؛ گامی به پس یا گامی به‌پیش؟ دکتر ربیعا اسکینی ـ دکتر صالح یمرلی جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران دکتر محسن شریفی مبارزه …

بیشتر بخوانید »

موازين دادرسی منصفانه و اصول حاكم بر رفتار با اطفال

موازين دادرسی منصفانه و اصول حاكم بر رفتار با اطفال معارض با قانون در اسناد بين‌المللی     فهرست مطالب: ديباچه مقدمه بخش اول: موازين حاكم بر سلب آزادي شخصي و حق برخورداري از دادرسي منصفانه فصل اول: آشنايي با ضوابط بين‌المللي دادرسي منصفانه و صلاحيت‌هاي كميته‎ ی حقوق بشر مبحث اول: مواد مرتبط با موازين دادرسي در ميثاق بين‌المللي …

بیشتر بخوانید »

کتاب حقوق مسوولیت بین المللی: گفتارهایی در مسوولیت بین‌المللی دولت

حقوق مسوولیت بین المللی

حقوق مسوولیت بین المللی: گفتارهایی در مسوولیت بین‌المللی دولت   فهرست مطالب: سخن ناشر مقدمه فصل نخست: مفهوم و پیشینه «مسئولیت بین المللی» فصل دوم: قواعد اوّلیّه و قواعد ثانویّه فصل سوم: «مسئولیّت ناشی از نقض تعهّد» و «مسئولیّت ناشی از ورود خسارت» فصل چهارم:  مسئولیّت در «حقوق داخلی» و «حقوق بین الملل» فصل پنجم: مسئولیت «مدنی» و مسئولیت «کیفری» …

بیشتر بخوانید »

کتاب حقوق هوایی از منظر حقوق داخلی و بین‌الملل

حقوق هوایی از منظر حقوق بین الملل

کتاب حقوق هوایی از منظر حقوق داخلی و بین‌الملل – چاپ دوم     فهرست مطالب: فصل اول: کلیات فصل دوم: سابقه تاریخی فصل سوم: سازمان‌های حقوق هوایی فصل چهارم: قلموری اجرای حقوق هوا و فضا فصل پنجم: اصول و قواعد حاکم بر هوانوردی بین‌المللی فصل ششم: حل و فصل اختلافات هوایی فصل هفتم: شناسایی بین‌المللی حقوق مربوط به هواپیما …

بیشتر بخوانید »

مسؤولیت بین‌المللی دولت – چاپ یازدهم

مسئولیت بین المللی دولت

مسؤولیت بين‌المللی دولت – چاپ یازدهم   فهرست مطالب: ديباچه استاد ارجمند آقاي دكتر سيّدجمال سيفي پيشگفتار مترجم مسؤوليت دولت‌ها براي ارتكاب اعمال متخلّفانه بين‌المللی بخش نخست: فعل متخلّفانه بين‌المللي دولت فصل اول: اصول كلي ماده ۱    مسؤوليت دولت بابت اعمال متخلّفانه بين‌المللي خويش ماده ۲    عناصر فعل متخلّفانه بين‌المللي دولت ماده ۳    توصيف فعل دولت به عنوان فعل متخلّفانه …

بیشتر بخوانید »

کتاب حقوق بیع بین‌المللی: شرح کنوانسیون بیع بین‌الملل کالا در پرتو دکترین و رویه قضایی

حقوق بیع بین المللی

کتاب حقوق بیع بین‌المللی: شرح کنوانسیون بیع بین‌الملل کالا در پرتو دکترین و رویه قضایی ( مطالعه تطبیقی با اسناد بین‌المللی و حقوق ایران) – چاپ سوم     فهرست مطالب: پیشگفتار بخش اول: قلمرو اعمال و مقررات کلی فصل اول: قلمرو اعمال ماده ۱ (قلمرو شخصی) ماده ۲ (بیع‌های استثناءشده) ماده ۳ (قراردادهای تأمین کالا و خدمات) ماده ۴ …

بیشتر بخوانید »

کتاب پاسخ به جرم حکومتی

پاسخ به جرم حکومتی

کتاب پاسخ به جرم حکومتی فهرست مطالب: سخن ناشر مقدمۀ مترجم پاسخ به جرایم حکومت ها با اعمال مسئولیت مدنی پاسخ به جرایم حکومت ها با اعمال مسئولیت کیفری ۱٫ مسئولیت انحصاری مقامات حکومتی ۲٫ مسئولیت انحصاری حکومت پاسخ به جرایم حکومت ها با اعمال مسئولیت سیاسی الف: هشدار ب: تحریم ج: اخراج د: مداخلات بشردوستانه نظامی معرفی نویسندگان مقدمه …

بیشتر بخوانید »

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۴۵

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 45

مجله پژوهشهای حقوقی (فصلنامه علمی- ترویجی) سال بیستم – شماره ۴۵ بهار ۱۴۰۰ مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی       فهرست عناوین چالش تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲  فریدون جعفری پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه‮های جرم‌شناختی  ابراهیم قدسی؛ بهروز قلیزاده؛ عاطفه شیخ اسلامی‬ بررسی تطبیقی …

بیشتر بخوانید »