چهارشنبه , اردیبهشت ۱ ۱۴۰۰
faen

مجلات منتشره مؤسسه

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره ۶

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره 6

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی   سال سوم – شماره ۶ پاییز – زمستان ۱۳۹۴ مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق       فهرست‌ عناوین‌ حاکمیت اراده و محدودیت‌های آن در قراردادهای بین‌المللی ماشاءاله بناء نیاسری حق کاستن از عوض در عقود معوض حسین اسمعیلی دانش سنتی و لزوم حمایت از آن در نظام حقوقی مالکیت فکری محمد هادی میرشمسی ـ …

بیشتر بخوانید »

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره ۵

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره 5

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی   سال سوم – شماره ۵ بهار – تابستان ۱۳۹۴ مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق        فهرست‌ عناوین‌ مبانی حقوقی نسق زراعی در حقوق ایران مرتضی یوسف‌زاده ـ مجید خلیل‌پور گرگانی مسؤولیت شرکت مادر در برابر بدهی‌ شرکت‌های فرعی ورشکسته کورش کاویانی ـ سعیده قاسمی مقدم ابطال علامت تجاری یا قابل ثبت نبودن با …

بیشتر بخوانید »

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره ۴

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره 4

  مجله پژوهشهای حقوق خصوصی   سال دوم – شماره ۴ پاییز – زمستان ۱۳۹۳ مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق       فهرست‌ عناوین‌ گسترۀ حق انصراف مصرف‌کننده در معاملات از راه دور در حقوق ایران، آلمان و اتحادیۀ اروپا عباس قاسمی حامد ـ یاسر معینی‌فر تحلیل تطبیقی هاردشیپ در حقوق قراردادها با تأکید بر رویکرد اصول قرارداد‌های تجاری …

بیشتر بخوانید »

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره ۳

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره 3

  مجله پژوهشهای حقوق خصوصی   سال دوم – شماره ۳ بهار – تابستان ۱۳۹۳ مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق         فهرست‌ عناوین شرکت‌هاي چندمليتي، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، انتقال و انتشار فناوري محمدصالحي مازندراني ـ فهيمه فيروزبخت طبقه‌بندي هزينه‌هاي نفتي و جايگاه بازيافت هزينه‌ها در قراردادهاي امتياز، مشارکت در توليد و خدمات ريسک‌پذير  نصرالله ابراهيمي ـ سعيده …

بیشتر بخوانید »

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره ۲

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره 2

  مجله پژوهشهای حقوق خصوصی سال اول – شماره ۲ پاییز – زمستان ۱۳۹۲ مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق         فهرست عناوین مطالعة تطبيقي الزامات حاكم بر خدمات توزيع در سازمان جهاني تجارت با ايران محسن صادقي ـ محمد راستي تبيين ويژگي ها و آثار حق انصراف مصرف‌كننده؛ مقرر در مواد ۳۷ و ۳۸ قانون تجارت الكترونيكي  ستار …

بیشتر بخوانید »

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره ۱

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره 1

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی سال اول – شماره ۱ بهار – تابستان ۱۳۹۲ مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق   فهرست عناوین تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در ورشکستگی گروه مؤسسات چندملیتی کورُش کاویانی ـ سعیده قاسمی مقدم رژیم جهانی در زمینه سرمایه گذاری خارجی: چالش ها و تحولات حسین فروغی نیا اهداف و شکل گیری اصول اروپایی حقوق قراردادها …

بیشتر بخوانید »