آرشیو منشورات مؤسسه

متدولوژی‌های تحقيق در حقوق اتحاديه اروپا و حقوق بين‌الملل

متدولوژی های تحقیق در حقوق اتحادیه اروپا

متدولوژی‌های تحقيق در حقوق اتحاديه اروپا و حقوق بين‌الملل فهرست  مطالب: سخن ناشر پیشگفتار فصل اول: مقدمه: روش‌ تحقیق (متدولوژی) چیست؟ الف ـ مقدمه: هدف کتاب ب ـ تئوری/ متدولوژی/ رویکرد؟ ج ـ مطالعه برای متدولوژی به جاي مطالعه برای مفهوم فصل دوم: تأمل در خصوص تحقيق و پژوهش الف ـ مقدمه: تفكر در خصوص پژوهش حقوقي ب ـ روابط …

بیشتر بخوانید »

پیشگیری فناورانه از تخلفات و جرایم مالیاتی در ایران

پیشگیری از جرایم مالیاتی در ایران

پیشگیری فناورانه از تخلفات و جرایم مالیاتی در ایران   فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست اختصاری مطالب دیباچه مقدمه بخش اول: پيشگيری وضعي فنّاورانه از طريق تدابير خطرافزا  فصل اول: اصل شفافيت در قوانین و مقررات مبحث اول: ركن قانونی نظام مالياتی گفتار اول: مفهوم تخلّفات و جرایم مالیاتی گفتار دوم: آسیب‌شناسی قوانين و مقررات نظام مالياتي در پرتو اصل …

بیشتر بخوانید »

تحریم‌های اقتصادی در پرتو حقوق بین‌الملل اقتصادی

تحریم های اقتصادی

تحریم‌های اقتصادی در پرتو حقوق بین‌الملل اقتصادی فهرست مطالب: سخن ناشر اختصارات فهرست اختصاری مطالب دیباچه کلیات مقدمه بخش اول:مرزهای هویتی تحریم‌های اقتصادی و حقوق بین‌الملل اقتصادی مقدمه فصل اول: در جستجوی مفهوم «تحریم‌های اقتصادی» در حقوق بین‌الملل مبحث اول ـ تحریم‌های اقتصادی در سیر گذشته جامعه بین‌الملل مبحث دوم ـ تحریم‌های اقتصادی در آینه کنونیِ نظم جامعه بین‌الملل فصل …

بیشتر بخوانید »

کشورهای در حال توسعه و نظام حل و فصل اختلاف

کشورهای در حال توسعه

کشورهای در حال توسعه و نظام حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت   فهرست مطالب: سخن ناشر دیباچه مقدمه بخش اول: سازوکار حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت فصل اول: ویژگی‌های سازوکار حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت مبحث اول: حاکمیت در حقوق بین‌الملل اقتصادی گفتار اول: مفهوم حاکمیت و برابری آن در حقوق بین‌الملل …

بیشتر بخوانید »

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با خودرو جلد دوم

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با خودرو - جلد 2

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با خودرو (جلد دوم) فهرست مطالب: دیباچه دفتر ششم: سوخت خودرو دفتر هفتم: شماره گذاری خودرو دفتر هشتم: بیمه (خودرو، راننده، شخص ثالث) دفتر نهم: خودروهای دولتی دفتر دهم: واردات، صادرات، ترخیص، حقوق گمرکی، عوارض و مالیات خودرو دفتر یازدهم: قیمت گذاری خودرو دفتر دوازدهم: جرائم، تخلفات و مسئولیت‌‌های ناشی از آن دفتر سیزدهم: متفرقه …

بیشتر بخوانید »

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با خودرو – جلد اول

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با خودرو – جلد اول   فهرست مطالب: دفتر اول ضوابط فنی، ایمنی و کیفیت خودرو دفتر دوم حقوق مصرف کنندگان دفتر سوم حمل و نقل(عمومی، کالا و مسافر) دفتر چهارم خودروي جانبازان و معلولان دفتر پنجم سرمایه گذاري خارجی در عرصه خودرو مولف: حسن خدابخشی پالندی با دیباچه: دکتر رضا ویسه تاریخ و نوبت …

بیشتر بخوانید »

مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین الملل

قراردادهای حمل و نقل دریایی بین الملل

مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین الملل فهرست مطالب: فصل اول: کلیات طرح مطلب ۱-۱ بررسی مفاهیم ۲-۱ منابع بین المللی حقوق حمل و نقل دریایی مبناي مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد معافیت از مسئولیت طرح مطلب ۱-۲ مسئولیت متصدي حمل و نقل ۲-۲ موارد معافیت متصدی حمل و نقل از مسئولیت آثار …

بیشتر بخوانید »

نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات

نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات «با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان» فهرست مطالب: عنوان سخن ناشر دیباچه استاد دکتر نجادعلی الماسی چکیده مقدمه مبحث یکم: مفاهیم اولیه و بنیادین گفتار یکم- مفهوم و ماهیت شناسی خیارات، فسخ و شرط سقوط خیار بخش یکم- مفهوم و ماهیت خیار، فسخ و اقسام خیارات بند اول- مفهوم خیار و فسخ بند دوم- مفهوم …

بیشتر بخوانید »

قربانیان تروریسم در حقوق بین‌الملل – چاپ اول

قربانیان تروریسم در حقوق بین المل

قربانیان تروریسم در حقوق بین‌الملل – چاپ اول   فهرست مطالب: بخش اول: مفهوم تروریسم بخش دوم: مفهوم قربانیان تروریسم بخش سوم: زنان قربانی تروریسم بخش چهارم :کودکان قربانی تروریسم بخش پنجم :پناهجویان و آوارگان قربانی تروریسم بخش ششم: بررسی حقوقی اعطای پناهندگی به تروریست ها بخش هفتم: بررسی وضعیت قربانیان تروریسم در پرتو نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه …

بیشتر بخوانید »

قانونگذاری فضای سایبر از منظر حقوق بین‌الملل

قانونگذاری در فضای سایبر

قانونگذاری فضای سایبر از منظر حقوق بین‌الملل     فهرست مطالب: عنوان صفحه دیباچه دکتر سید یاسر ضیایی پیشگفتار مؤلف فصل اول: مفهوم، ماهیت و گستره حاکمیت در فضای سایبر مبحث اول: مفهوم و ماهیت فضای سایبر گفتار اول: مفهوم فضای سایبر گفتار دوم: ماهیت چالشی فضای سایبر بند اول: فقدان مرزهای سنتی بند دوم: ناشناختگی هویت کاربران مبحث دوم: …

بیشتر بخوانید »