آرشیو منشورات مؤسسه

تفاوت تفکر حقوقی در دو سوی آتلانتیک

تفاوت تفکر حقوقی در دوسوی آتلانتیک

تفاوت تفکر حقوقی در دو سوی آتلانتیک   مقایسه مکتب آمریکایی «حقوق و اقتصاد» با مکتب دکترینالیسم حقوقی آلمان فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست اختصاری مطالب دیباچۀ پروفسور مارتین گلتر بر ترجمۀ فارسی اول. مقدمه دوم. موقعیت نسبتاً ضعیف جنبش حقوق و اقتصاد در کشورهای آلمانی‌زبان الف. وضع کنونی استقبال از سبک آمریکایی تحلیل اقتصادی حقوق ب. مروری اجمالی بر …

بیشتر بخوانید »

تعارض قوانین در قراردادها و الزامات غیر قراردادی

تعارض قوانین در قراردادها

تعارض قوانین در قراردادها و الزامات غیر قراردادی فهرست مطالب: سخن ناشر پیشگفتار مقدمه بخش نخست: تعارض قوانین در قراردادها فصل نخست: مفهوم قرارداد بین المللی و ضوابط تعیین قانون حاکم بر قرارداد مبحث نخست: مفهوم قرارداد بین المللی و مفهوم ضوابط تعیین قانون حاكم بر قرارداد گفتار نخست: مفهوم قرارداد بین المللي گفتار دوم: مفهوم ضوابط تعیین قانون حاكم …

بیشتر بخوانید »

جنگ سایبری از منظر حقوق بین‌الملل

جنگ سایبری از منظر حقوق بین الملل

جنگ سایبری از منظر حقوق بین‌الملل فهرست مطالب: بخش اول: جنگ سایبری و حقوق بین‌الملل توسل به زور فصل اول: جنگ سایبری و دفاع مشروع از منظر حقوق بین‌الملل مبحث اول: ترمینولوژی و تعاریف گفتار اول: تعریف فضای سایبر گفتار دوم: گستره فضای سایبر گفتار سوم: ویژگی‌های فضای سایبر گفتار چهارم: حملات سایبری مبحث دوم: زمینه‌های تاریخی مبحث سوم: اقدامات …

بیشتر بخوانید »

تفسیر حقوق کودک در آئینه نظریه های کمیته حقوق کودک

تفسیر حقوق کودک

تفسیر حقوق کودک در آئینه نظریه های کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد فهرست مطالب: سخن ناشر مقدمه نظریه عمومی شماره ۱ (۲۰۰۱)‌: بند یک ماده ۲۹ (اهداف آموزش) نظریه عمومی شماره ۲ (۲۰۰۲): نقش نهادهای مستقل ملی حقوق بشری در ارتقاء و حمایت از حقوق کودکان نظریه عمومی شماره ۳ (۲۰۰۳): اچ‌آی‌وی و ایدز و حقوق کودک نظریه عمومی …

بیشتر بخوانید »

بایسته‌های حقوقی نظام تحریم ایالات‌متحده؛ تحریم‌های ایران

بایسته‌های حقوقی نظام تحریم ایالات‌متحده

بایسته‌های حقوقی نظام تحریم ایالات‌متحده؛ تحریم‌های ایران فهرست مطالب: مقدمه فصل اول: رویکرد و مبانی قانونی وضع و اجرای تحریم گفتار اول: بررسی مفاهیم اساسی مربوط به تحریم در حقوق ایالات‌متحده گفتار دوم: رویکرد ایالات‌متحده نسبت به صلاحیت فراسرزمینی و تحریم‌های ثانویه گفتار سوم: مبانی قانونی وضع تحریم در حقوق ایالات‌متحده فصل دوم: نهادهای داخلی مرتبط با وضع و اجرای …

بیشتر بخوانید »

تفسیر حقوق بشر در آیینه نظریه‌های کمیته حقوق بشرسازمان ملل متحد

تفسیر حقوق بشر

تفسیر حقوق بشر در آیینه نظریه‌های کمیته حقوق بشرسازمان ملل متحد فهرست  مطالب: سخن ناشر مقدمه نظریه عمومی شماره ۱: تعهدات گزارش‌دهی نظریه عمومی شماره ۲: اصول راهنمای گزارش‌دهی نظریه عمومی شماره ۳: ماده ۲ (اجرا در سطح ملی) نظریه عمومی شماره ۴: ماده ۳ (حق برابر زنان و مردان در برخورداری از تمامی حقوق مدنی و سیاسی) نظریه عمومی …

بیشتر بخوانید »

واژه شناسی در قوانین کیفری ایران (دوره ۴ جلدی)

واژه شناسی در قوانین کیفری ایران

واژه شناسی در قوانین کیفری ایران (دوره ۴ جلدی) فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست علائم اختصاری سخنی از نویسنده مقدمه جلد اول شامل آ تا پ می باشد. جلد دوم شامل ت تا ح می باشد. جلد سوم شامل خ تا غ می باشد. جلد چهارم  شامل ف تا ه می باشد. تألیف: مرتضی شکیبازیده تاریخ و نوبت چاپ: ۱۳۹۷، …

بیشتر بخوانید »

معاهدات حمل‌ونقل بین‌المللی همراه با قانون دریای ایران

معاهدات حمل و نقل دریایی

معاهدات حمل‌ونقل بین‌المللی همراه با قانون دریای ایران     فهرست مطالب: سخن ناشر مقدمه ‌قانون دریایی (مصوب ۱۳۴۳/۰۶/۲۹ کمیسیون مشترک مجلسین؛ با اصلاحات بعدی تا ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ مجلس شورای اسلامی) قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به هفت قرارداد بین‌المللی دریایی مصوب ۱۳۴۴/۱۱/۰۵ قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به بارنامه‌ها و پروتکل امضاء قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی …

بیشتر بخوانید »

مجموعه مقالات همایش نقش بازیگران غیر دولتی

مجموعه مقالات همایش نقش بازیگران غیر دولتی

مجموعه مقالات همایش نقش بازیگران غیر دولتی در تهدید علیه صلح  و امنیت منطقه ای و بین المللی    فهرست مطالب: عنوان سخن ناشر سرآغاز دیباچه گزارش علمی و اجرایی همایش سخنرانی دبیر علمی همایش چکیده سخنرانی های افتتاحیه سخن آغازین: تعریف جایگاه بازیگران غیردولتی در نظام حقوق بین الملل ابراهیم بیگ زاده مداخلۀ خارجی و مبارزه علیه گروه های …

بیشتر بخوانید »

دادرسی کیفری اختصاصی «اطفال و نوجوانان بزهکار»

دادرسی کیفری اختصاصی

دادرسی کیفری اختصاصی «اطفال و نوجوانان بزهکار» فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست اختصاری مطالب مقدمه بخش اول: مفاهیم و بنیان‌های دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان فصل اول: مفهوم طفل و نوجوان مبحث اول: طرح مباحث نظری و برآیند آن مبحث دوم: طفل و نوجوان در نظام حقوقی ایران فصل دوم: چیستی دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان و اهداف آن مبحث …

بیشتر بخوانید »