معرفی کتاب

دیوان کیفری بین المللی

دیوان کیفری بین المللی مؤلف: دکتر محمدهدی ذاکرحسین انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش برای خرید کتاب کلیک کنید …

جرایم جهانی شدن

جرایم جهانی شدن مؤلف: داون ال . روث, دیوید او. فردریکس  مترجم: دکتر نبی‌اله غلامی، جناب اقای علی…

ماهیت قرارداد سیف

ماهیت قرارداد سیف مؤلف: آدمونی, ادکی  مترجم: دکتر ماشاءاله بناءنیاسری انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش برای خرید کتاب کلیک…

سازمانهای غیر دولتی

سازمانهای غیر دولتی مؤلف: پی یر ماری دوپویی, لوییزا ویروچی  مترجم: جناب آقای مجید بخشی گنجه انتشارات پژوهشکده…

دو رساله در اصول محاکمات

دو رساله در اصول محاکمات مؤلف: محمد جائری مازندارنی (رئیس کل دیوان عالی تمیز_ 1289 خورشیدی) به کوشش:…

انتقال خطر بیع

انتقال خطر بیع مولف: شیوبیر س. گریوال مترجم:  دکتر ماشاءاله بناء نیاسری انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش برای خرید…

انتخاب شیوه جبران خسارت

انتخاب شیوه جبران خسارت ترجمه: ایکمان دهقانی دهج انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش  سال چاپ: نوبت چاپ: فهرست…

فلسفه حقوق بین‌الملل

فلسفه حقوق بین‌الملل ترجمه: دکتر محسن محبی انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش برای خرید کتاب کلیک کنید Your browser…
keyboard_arrow_up