📚 معرفی کتاب

کتاب حقوق تعهدات پرداخت بانک

حقوق تعهدات پرداخت بانک مؤلف: دکتر ماشاءاله بناءنیاسری انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش برای خرید کتاب کلیک کنید  https://sdil.ac.ir/wp-content/uploads/bashgah/ketab/tahodatbank.mp4…

کتاب حقوق بین‌المللی پول

حقوق بین‌المللی پول مؤلف: دکتر امیرحسین طبیبی‌فرد انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش برای خرید کتاب کلیک کنید  https://sdil.ac.ir/wp-content/uploads/bashgah/ketab/pool.mp4  …

کتاب حقوق کار

حقوق کار مؤلفین: جناب آقای مصطفی نامدار پوربنگر، جناب آقای عبادالله عباسی انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش برای خرید…
keyboard_arrow_up