کرسی های نظریه پردازی

کرسی جبران مالی فقدان وصف مقرر کالا در معاملات سنتی و برخط

دکتر-احمد-فلاح

کرسی‌های نظریه‌پردازی: کرسی جبران مالی فقدان وصف مقرر کالا در معاملات سنتی و برخط   پزوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار میکند:     ارائه‌کننده: دکتر احمد فلاح (قاضی بازنشسته دادگستری و مدرس دانشگاه) ناقدان: ناقد نخست: دکتر مجید غمامی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران) ناقد دوم: دکتر سید عباس موسوی (قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه) ناقد سوم: …

بیشتر بخوانید »

کرسی تئوری های حاکم بر اهداف حقوق رقابت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

تصویر-حقوق-رقابت

کرسی‌های نظریه‌پردازی: کرسی تئوری های حاکم بر اهداف حقوق رقابت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران   پزوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار میکند:       ارائه‌کننده: دکتر مهدیه صانعی (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب) ناقدان: ناقد نخست: دکتر مجتبی قاسمی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی) ناقد دوم: دکتر وحید آگاه (عضو هیأت علمی دانشگاه …

بیشتر بخوانید »

کرسی نقد رویکرد قانون گذار در وضع ضمانت اجراهای چک بلامحل

دکتر مجید بنایی اسکویی

کرسی‌های نظریه‌پردازی: کرسی نقد رویکرد قانونگذار در وضع ضمانت اجراهای چک بلامحل   پزوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار میکند:       ارائه‌کننده: دکتر مجید بنایی اسکویی (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی) ناقدان: ناقد نخست: دکتر محمدرضا پاسبان (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی) ناقد دوم: دکترغلام نبی فیضی چکاب (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی) ناقد سوم: دکتر …

بیشتر بخوانید »

کرسی نقد سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت از کودکان؛ کودکانِ بزه دیده از قوانین

دکتر مهدی خاقانی اصفهانی

کرسی‌های نظریه‌پردازی: کرسی نقد سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت از کودکان؛ کودکانِ بزه دیده از قوانین   پزوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار میکند:     ارائه‌کننده: دکتر مهدی خاقانی اصفهانی (عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی«سمت») ناقدان: ناقد نخست: دکتر آرین پتفت (دانش آموخته پسا دکتری حقوق عصب شناختی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) ناقد دوم: دکتر …

بیشتر بخوانید »

کرسی شرکت دولتی در ایران؛ واحد اداری با برچسب بنگاه اقتصادی

آقای دکتر مسلم آقایی طوق

کرسی‌های نظریه‌پردازی: کرسی شرکت دولتی در ایران؛ واحد اداری با برچسب بنگاه اقتصادی   ارائه‌کننده: آقای دکتر مسلم آقایی طوق (عضو سابق هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، مدرس دانشگاه الزهرا) ناقدان: ناقد نخست: آقای دکتر محمد جلالی (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی) ناقد دوم: آقای دکتر علی محمد فلاح زاده (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی) …

بیشتر بخوانید »

کرسی بررسی و نقد آیین نامه های وزارت علوم,تحقیقات و فناوری در خصوص نشریات علمی

دکتر-صابری

کرسی‌های نظریه‌پردازی: کرسی بررسی و نقد آیین نامه های وزارت علوم,تحقیقات و فناوری در خصوص نشریات علمی   پزوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار میکند:   ارائه‌کننده: دکتر راضیه صابری (عضو هیات علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش) ناقدان: ناقد نخست: دکتر محسن شریفی (مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری امور پژوهشی وزارت علوم و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت …

بیشتر بخوانید »

کرسی چالش های استرداد دارایی های ناشی از جرایم فساد اداری و مالی با تاکید بر ظرفیت ها و موانع حقوق بین الملل برای جمهوری اسلامی ایران

دکتر-مصطفی-کازرونی

کرسی‌های نظریه‌پردازی: کرسی چالش های استرداد دارایی های ناشی از جرایم فساد اداری و مالی با تاکید بر ظرفیت ها و موانع حقوق بین الملل برای جمهوری اسلامی ایران   ارائه‌کننده: دکتر سید مصطفی کازرونی (دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران) ناقدان: ناقد نخست: آقای دکتر علیرضا دیهیم (مشاور مرجع ملی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد و استاد بازنشسته …

بیشتر بخوانید »

کرسی حق بر فراموش شدن در نظام بین‌الملل و حقوق ایران

دکتر شیما عطار

کرسی‌های نظریه‌پردازی: کرسی حق بر فراموش شدن در نظام بین‌الملل و حقوق ایران ارائه‌کننده: دکتر شیما عطار (دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی و پژوهشگر حقوق ارتباطات و فناوری اطلاعات) ناقدان: ناقد نخست: دکتر باقر انصاری (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی) ناقد دوم: دکتر عباس اسدی (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی) ناقد سوم:  دکتر مهرنوش ابوذری (عضو …

بیشتر بخوانید »

کرسی ماهیت و آثار حقوقی حساب کاربری

دکتر مرتضی وصالی ناصح

کرسی‌های نظریه‌پردازی: کرسی ماهیت و آثار حقوقی حساب کاربری (اکانت) ارائه‌کننده: دکتر مرتضی وصالی ناصح (مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات) ناقدان: ناقد نخست: دکتر باقر انصاری (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی) ناقد دوم: دکتر محسن صادقی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) ناقد سوم: دکتر مهدی فضلی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی) دبیرعلمی: دکتر سیده …

بیشتر بخوانید »

کرسی اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت

موسوی-min

کرسی‌های نظریه‌پردازی: کرسی اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت ارائه‌کننده: دکتر سید عباس موسوی (قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور، دکتری حقوق خصوصی ) ناقدان: ناقد نخست: دکتر حسن بادینی (دانشیار گروه حقوق دانشگاه تهران، دکتری حقوق خصوصی) ناقد دوم: دکتر منصور امینی (دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران ) ناقد سوم: دکتر مرتضی عادل ( عضو شورای سیاست …

بیشتر بخوانید »