کرسی سیاست جنایی

کرسی سیاست‌گذاری مطلوب در ضابطه‌مندی استخراج رمزارزها در نظام حقوقی ایران

کرسی سیاست‌گذاری مطلوب در ضابطه‌مندی استخراج رمزارزها در نظام حقوقی ایران - شهر دانش

کرسی‌های نظریه‌پردازی: کرسی سیاست‌گذاری مطلوب در ضابطه‌مندی استخراج رمزارزها در نظام حقوقی ایران     ارائه‌کننده: دکتر حسن عالی‌پور (دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران) ناقدان: ناقد نخست: دکتر مجتبی قاسمی (دکتری اقتصاد – گرایش تحلیل اقتصادی حقوق – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی) ناقد دوم: دکتر عبداله قنبرلو (دکتری روابط بین‌الملل – …

بیشتر بخوانید »