کرسی سیاست جنایی

کرسی کاربرد هوش مصنوعی در پیشگیری از جرم

کرسی-هوش-مصنوعی

کرسی‌های نظریه‌پردازی:  کرسی کاربرد هوش مصنوعی در پیشگیری از جرم ارائه‌کننده: دکتر مهرنوش ابوذری (عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) ناقدان: ناقد نخست: دکتر محمد فرجیها (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) ناقد دوم:دکتر بهزاد لک (عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین) ناقد سوم: دکتر بهرام بیات (عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی) با حضور …

بیشتر بخوانید »

کرسی لایحه ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در سنجه آموزه های حقوقی و جرم شناسانه

کرسی-لایحه-ماده612-قانون-مجازات-اسلامی-در-سنجه-آموزه-های-حقوقی-و-جرم-شناسانه-min

کرسی‌های نظریه‌پردازی:  کرسی لایحه ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در سنجه آموزه های حقوقی و جرم شناسانه   ارائه‌کننده: دکتر امیر حسن نیاز پور (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی) ناقدان: ناقد نخست: دکتر علی صفاری (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی) ناقد دوم: دکتر احمد حاجی ده ابادی (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی) دبیرعلمی: …

بیشتر بخوانید »

کرسی سیاست‌گذاری مطلوب در ضابطه‌مندی استخراج رمزارزها در نظام حقوقی ایران

کرسی سیاست‌گذاری مطلوب در ضابطه‌مندی استخراج رمزارزها در نظام حقوقی ایران - شهر دانش

کرسی‌های نظریه‌پردازی: کرسی سیاست‌گذاری مطلوب در ضابطه‌مندی استخراج رمزارزها در نظام حقوقی ایران     ارائه‌کننده: دکتر حسن عالی‌پور (دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران) ناقدان: ناقد نخست: دکتر مجتبی قاسمی (دکتری اقتصاد – گرایش تحلیل اقتصادی حقوق – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی) ناقد دوم: دکتر عبداله قنبرلو (دکتری روابط بین‌الملل – …

بیشتر بخوانید »