کرسی فضای مجازی

کرسی ارکان تحقق مسئولت مدنی کاربران در فضای سایبر

کرسی ارکان تحقق مسئولت مدنی کاربران در فضای سایبر

کرسی‌های نظریه‌پردازی: ارکان تحقق مسئولت مدنی کاربران در فضای سایبر   ارائه‌کننده: آقای دکتر رسول ملکوتی (استادیار دانشگاه آزاد پردیس) ناقدان: ناقد نخست: آقای دکتر عباس میرشکاری (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران) ناقد دوم: آقای دکتر مصطفی مظفری (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی) دبیر علمی: خانم دکتر مونا خلیل‌زاده (عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش) زمان برگزاری: دوشنبه …

بیشتر بخوانید »

کرسی نقدی بر رویکرد تقنینی کشور در زمینه حفظ حریم خصوصی در فضای سایبر و حمایت از داده‌های شخصی

کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره کرسی ترویجی: نقدی بر رویکرد تقنینی کشور در زمینه حفظ حریم خصوصی در فضای سایبر و حمایت از داده‌های شخصی     ارائه کننده: سرکار خانم دکتر سیده مریم اعتماد ناقدان:                                                …

بیشتر بخوانید »