یکی از گنجینه‌های هر حوزه‌ای از دانش بشری، تجربه زیسته، علمی، حرفه‌ای و اجتماعی بزرگان آن رشته علمی است. ثبت تجربیات چهره‌های برجسته علمی و یا چهره‌های شاخص حوزه دانشگاه و سیاست برای ترقیم تاریخ حقوق ایران و تکامل اندیشه حقوقی، یکی از مهمترین اقداماتی است که در باشگاه اندیشه‌های حقوقی به دنبال آن هستیم. نمایش بیشتر …

::جدیدترین‌ گفتگوی تحلیلی::

keyboard_arrow_up