تعیین حدود مسئولیت شرکت های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک (بر اساس معیارهای شش گانه)

۹۰.۰۰۰ تومان

موضوعشرکت های تجاری
سال چاپ1399
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ200
تعداد صفحه204
شابک978-600-475-103-2

بخش اول: تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک بر اساس تحقق یا عدم‌تحقق معیار اول
طرح بحث
فصل اول: تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت تحقق معیار اول یعنی «امضای چک در مقام صدور و ظهرنویسی از سوی مدیران پس از آغاز شخصیت حقوقی و قبل از پایان آن صورت گیرد»
مبحث اول: تعیین نقطه آغاز و پایان شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری
مبحث دوم: بررسی دوره‌های متعدد بین آغاز و پایان شخصیت حقوقی به‌منظور ترتّب مسئولیت بر شرکت به‌منظور پرداخت وجه چک
مبحث سوم: اعمال نتیجه حاصله از تحقق معیار اول در دو نوع چک و در دو حالت صدور و ظهرنویسی
فصل دوم: تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت عدم‌تحقق معیار اول یعنی «امضای چک از سوی مدیران قبل از آغاز شخصیت حقوقی و بعد از پایان آن صورت گیرد»
مبحث اول: احصای مصادیق چهارگانه مربوط به عدم‌تحقق معیار اول
مبحث دوم: تعیین مسئول پرداخت وجه چک درمورد مصادیق چهارگانه
بخش دوم: تعییـن حدود مسئولیت شرکت‌های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک بر اساس تحقق یا عدم‌تحقق معیار دوم
طرح بحث
بیان معیار دوم با دو فرض تحقق و عدم‌تحقق آن
فصل اول: تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت تحقق معیار دوم یعنی «امضای چک در مقام صدور و ظهرنویسی از سوی مدیران دارنده حق امضاء صورت گیرد»
مبحث اول: بررسی معیار دوم با فرض تحقق آن، مبنی‌بر امضای چک از سوی مدیران دارنده حق امضاء
مبحث دوم: بررسی لزوم یا عدم‌ِلزوم احراز سمت دارندگان حق امضاء به غیر از رجوع به اداره ثبت شرکت‌ها و همچنین احراز سمت و صحّت تشریفات انتخاب آنها
فصل دوم: تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت عدم‌تحقق معیار دوم یعنی «امضای سند تجاری از سوی مدیران غیردارنده حق امضاء صورت پذیرد»
طرح بحث
مبحث اول: احصای مصادیق عدم‌تحقق معیار دوم
مبحث دوم: تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت امضای چک از سوی مدیر دارنده حق امضاء ولی مدیر معزول یا مدیر مستعفی
بخش سوم: تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک بر اساس تحقق یا عدم‌تحقق معیار سوم
بیان معیار سوم و طرح بحث
فصل اول: تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت تحقق معیار سوم یعنی «امضای چک در مقام صدور و ظهرنویسی در حدود موضوع شرکت صورت پذیرد»
مبحث اول: تبیین موضوع (عملیات) شرکت‌های تجاری
مبحث دوم: لزوم رعایت موضوع به هنگام امضای چک از سوی مدیران و ضمانت‌ِاجرای عدم‌ِرعایت آن
مبحث سوم: اعمال نتیجه حاصله از تحقق معیار سوم در دو نوع چک و در دو حالت صدور و ظهرنویسی
فصل دوم: تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت عدم‌تحقق معیار سوم یعنی «امضای چک در مقام صدور یا ظهرنویسی در خارج از حدود موضوع شرکت صورت پذیرد»
مبحث اول: تعیین مسئول پرداخت وجه در حالتی که دارنده، آگاه به این امر است
مبحث دوم: تعیین مسئول پرداخت وجه در حالتی که دارنده جاهل به این امر است
بخش چهارم: تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک بر اساس تحقق یا عدم‌تحقق معیار چهارم
طرح بحث
فصل اول: تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت تحقق معیار چهارم یعنی «امضای چک از سوی مدیران دارنده حق امضاء در مقام صدور و ظهرنویسی در شرکت‌های تجاری بجز شرکت‌های سهامی در حدود اختیارات مدیران صورت پذیرد»
مبحث اول: بررسی معیار مورد سخن در شرکت‌های سهامی
مبحث دوم: بررسی معیار موردِسخن در شرکت با مسئولیت محدود
مبحث سوم: بررسی معیار موردِسخن در شرکت‌های تضامنی و نسبی
مبحث چهارم: اعمال نتیجه حاصله از تحقق معیار چهارم در دو نوع چک و در دو حالت صدور و ظهرنویسی
فصل دوم: تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت عدم‌تحقق معیار چهارم یعنی «امضای چک از سوی مدیران دارنده حق امضاء در مقام صدور و ظهرنویسی در شرکت‌های تجاری، خارج از حدود اختیارات مدیران صورت پذیرد»
طرح بحث
مبحث اول: تعیین مسئول پرداخت وجه در این حالت در شرکت با مسئولیت محدود
مبحث دوم: تعیین مسئول پرداخت وجه در این حالت در شرکت‌های تضامنی و نسبی
مبحث سوم: تعیین مسئول پرداخت وجه در این حالت در شرکت سهامی
بخش پنجم: تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک بر اساس تحقق یا عدم‌تحقق معیار پنجم
طرح بحث
فصل اول: تعیین مسئول پرداخت وجه درصورت تحقق معیار پنجم یعنی «امضای چک از سوی مدیران دارنده حق امضاء همراه با ذکر سمت باشد.»
طرح بحث
مبحث دوم: اعمال نتیجه حاصله از تحقق معیار پنجم در دو نوع چک و در دو حالت صدور و ظهرنویسی
فصل دوم: تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت عدم‌تحقق معیار پنجم یعنی «امضای چک از سوی مدیران دارنده حق امضاءهمراه با ذکر سمت نباشد»
طرح بحث:
مبحث اول: احصای مصادیق
مبحث دوم: تعیین مسئول پرداخت وجه درمورد مصادیق مزبور
بخش ششم: تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک بر اساس تحقق یا عدم‌تحقق معیار ششم
طرح بحث
بیان معیار ششم با دو فرض تحقق یا عدم‌تحقق آن
فصل اول: تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت تحقق معیار ششم یعنی «چک امضاءشده از سوی مدیران شرکت‌ها مشمول اصل عدم‌توجه ایرادات باشد و نه استثنائات آن»
طرح بحث:
مبحث اول: ترتّب مسئولیت بر شرکت درصورت شمولیت اصل مزبور بر چک
مبحث دوم: عدم‌ترتّب مسئولیت بر شرکت درصورت شمولیت استثنائات وارد بر اصل، بر چک
مبحث سوم: اعمال نتیجه حاصله از تحقق معیار ششم در دو نوع چک و در دو حالت صدور و ظهرنویسی
فصل دوم: تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت عدم‌تحقق معیار ششم یعنی «چک امضاءشده از سوی مدیران مشمول اصل عدم‌توجه ایرادات نباشد بلکه مشمول استثنائات آن باشد.»
طرح بحث
مبحث اول: استثنای اول، سوءنیت دارنده چک و تعیین مسئول پرداخت وجه چک
مبحث دوم: استثنای دوم، وجود ایراد در شرایط شکلی و ماهوی چک و تعیین مسئول پرداخت وجه
مبحث سوم: استثنای سوم، طرح ایرادات در روابط شخصی و تعیین مسئول پرداخت وجه
منابع

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تعیین حدود مسئولیت شرکت های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک (بر اساس معیارهای شش گانه)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up