جایگاه فرد در حقوق بین الملل

سال چاپ1401
نوبت چاپاول
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تعداد صفحه704
شابک978-600-475-179-7

۲۹۷.۵۰۰ تومان

موجود


از دست ندهید

عنوان: جایگاه فرد در حقوق بین‌الملل
مؤلف: پروفسور آنه پیترز
مترجمین: دکتر فاطمه فتح پور ـ دکتر نگین شفیعی بافتی ـ دکتر سیّد محمد حسینی
نوبت چاپ: اول
تاريخ چاپ: 1401
شمارگان: 200
شابك: 7-179-475-600-978
قیمت: 350.000 تومان

سخن ناشر
فهرست اختصاری
دیباچه
فصل 1: بیان مسأله
1-1 فردی‌‌سازی حقوق بین‌‌الملل؟
1-2 واکنش سیاسی در عصر دولت‌‌های بریکس؟
1-3 فردگرایی حقوقی جمعی: ساختار کتاب
1-4 چهارچوب تحقیق: «فرد»
فصل 2: تاریخچه تئوری و رویه در باب وضعیت حقوقی بینالمللی فرد
2-1 تاریخچه اندیشه‌‌ها
2-2 رویه حقوقی تاریخی
2-3 نتیجه‌‌گیری
فصل 3: دکترین شخصیت حقوقی بینالمللی بشر
3-1 اصطلاحشناسی بنیادی: تابع حقوق بین‌‌الملل و شخص حقوق بین‌‌الملل
3-2 طبقه‌‌بندی سنتی تابعان حقوق بین‌‌الملل: دولت و هر موجودیت دیگری
3-3 عدم پیوند میان حقوق فردی ماهوی و شکلی به موجب حقوق بین‌‌الملل
3-4 صلاحیت حقوقی و اختیار وضع قاعده حقوقی
3-5 فردگرایی، یگانگی و دوگانگی
3-6 نتیجه‌‌گیری
فصل 4: تعهدات بین‌المللی افراد
1-4 تعریف مسأله
2-4 دسته‌‌بندی‌‌های پایه
4-3 ادعاهای فردی مرتبط
4-4 حالت عادی تحمیل غیرمستقیم تعهدات صرف بر اشخاص از رهگذر تکالیف دولت مبنی بر حمایت
4-5 تعهدات بین‌‌المللی مستقیم برای اشخاص به عنوان مواردی استثنایی
4-6 نیاز به پر کردن خلأهای نظارتی به عنوان دلیل و محدودیت برای تعهدات فردی بین‌‌المللی مستقیم
4-7 محدودیت بیشتر حقوق فردی توسط اصل قانونی بودن فراملیشده
4-8 مبانی حقوقی تعهدات خاص فردی
4-9 تعهد فردی برای رعایت حقوق بین‌‌الملل بشر؟
4-10 هیچ «وظیفه و تکلیف بنیادین» برای افراد طبق حقوق بین‌‌الملل وجود ندارد
4-11 نتیجه‌‌گیری
فصل 5: مسؤولیت بینالمللی فرد
5-2 مسؤولیت کیفری بین‌‌المللی افراد
5-3 مسؤولیت بین‌‌المللی غیرکیفری فرد
5-4 نتیجه‌‌گیری
فصل 6: حقوق فردی ناشی از مسؤولیت بین‌‌المللی
6-1 تعریف مسأله
6-2 حقوق مسؤولیت بین‌‌المللی (دولت)
6-3 حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌‌المللی: اصلاح و جبران خسارت
6-4 منطق و ضرورت حقوق فردی ناشی از مسؤولیت بین‌‌المللی
6-5 نتیجه‌‌گیری
فصل 7: حقوق و تکالیف فردی موجود در حقوق مخاصمات مسلحانه
7-1 حقوق فردی در سطح [حقوق] اولیه
7-2 حقهای ثانویه افراد در قالب حقوق موجود
7-3 حق ادعاهای ثانویه افراد در قالب حقوق آرمانی
7-4 صاحب حق بودن و انصراف از آن
7-5 اجرای فردی حق ادعاهای ثانویه در حقوق مخاصمات مسلحانه
7-6 تعهدات فردی در حقوق مخاصمات مسلحانه
7-7 نتیجه‌‌گیری
فصل 8: حمایت در برابر اعمال خشونت و بلایای طبیعی
8-1 تعریف مسأله
8-2 تعهدات ناشی از مسؤولیت حمایت
8-3 تعهد به حمایت در صورت بروز حوادث طبیعی
8-4 ارزیابی
8-5 نتیجه‌‌گیری
فصل 9: وضعیت حقوقی بین‌المللی بزه‌دیدگان جرایم
9-1 تکلیف به تعقیب و مجازات
9-2 جایگاه حقوقی بزه‌‌دیدگان در فرایند دادرسی کیفری بین‌‌المللی
9-3 عدم شخصی‌‌سازی حق مجازات
فصل 10: حق‌ها و تکالیف در حقوق حمایت از سرمایه‌گذاری
10-1 بیان مسأله
10-2 حق شکلی سرمایه‌‌گذاران به موجب حقوق بین‌‌الملل: اختیار اقامه فرایند داوری
10-3 حق‌‌های شکلی سرمایه‌‌گذاران ناشی از قراردادها (دعاوی قراردادی)
10-4 حق‌‌های ناشی از معاهدات بین‌‌الدولی حمایت از سرمایه‌‌گذاری: مناظره حق‌‌های «مستقیم»/ «مشتق»
10-5 حق‌‌های سرمایه‌‌گذار حق‌‌های بشری نیستند
10-6 نتایج عملی حق‌‌ها‌‌‌‌ی فردی (حق‌‌های مستقیم) ناشی از معاهدات
10-7 دعاوی ثانویه سرمایه‌‌گذار به موجب حقوق بین‌‌الملل
10-8 تعهدات سرمایه‌‌گذاران به موجب حقوق بین‌‌الملل
10-9 نتیجه‌‌گیری
فصل 11: حقوق فردی در حقوق کنسولی
11-1 حق بر ملاقات کنسولی
11-2 حقوق بیگانگان بازداشتشده
11-3 کیفیت حقوق اشخاص ناشی از ماده 36 کنوانسیون وین
11-4 اجرای حقوق فردی
11-5 پیامدهای حقوقی نقض کنوانسیون وین، به ویژه در رسیدگی‌‌های کیفری
11-6 نتیجه‌‌گیری
فصل 12: حقوق فردی در حمایت دیپلماتیک
12-1 مبانی و تعریف مسأله
12-2 حقوق علیه دولت ناقض: پایان تصور واتلی
12-3 حق بین‌‌المللی بر حمایت دیپلماتیک در برابر کشور متبوع؟
12-4 نتیجه گیری
فصل 13: مبنای حقوقی برای شخصیت حقوقی بین‌المللی فرد و مسأله استقلال وی از دولت
13-1 دولت‌‌ها به عنوان مقام مافوق؟
13-2 شخصیت حقوقی بین‌‌المللی مستقل از دولت‌‌ها؟
13-3 مبنای معاهدهای
13-4 حقوق بین‌‌الملل عرفی
13-5 اصول کلی حقوق
13-6 حقوق طبیعی
13-7 حق بشر
13-8 نتیجه‌‌گیری
فصل 14: حقوق بشر و سایر حقوق
14-1 دو گروه حقوق بین‌‌المللی فردی
14-2 قابلیت تفکیک
14-3 فواید تمایز: درمقابل ناچیز و بیاهمیت شماری حقوق بشر
14-4 نتایج و پیامدهای تمایز
14-5 انطباق حقوق بشر و جهتگیری جدید یک رژیم: نمونه حقوق پناهندگان
14-6 اختلاف و تنش بین حقوق ساده و حقوق بشر: مثالی از حقوق بین‌‌الملل کار
14-7 یک مفهوم و برداشت عملی از حقوق بشر
فصل 15: اجرای فردی‌شده حقوق بین‌الملل
15-1 افراد به عنوان صیانت‌‌کنندگان نظم حقوق بینالملل
15-2 مخاطبان حقوق بینالملل فردی
15-3 اجرای حقوق بین‌‌المللی فردی
15-4 حقوق بین‌‌المللی فردی به عنوان پایه و اساس تضمین بین‌‌المللی در دستیابی به عدالت
فصل 16: اثر مستقیم هنجارهای موجد حقوق و تعهدات فردی
16-1 تعریف مسأله
16-2 اصطلاحات و تمایزات
16-3 اثر مستقیم و وضعیت حقوقی ماهوی بین‌‌المللی فرد
16-4 معیار سنتی اثر مستقیم
16-5 اثر مستقیم حقوق ثانویه
16-6 عدم پذیرش اثر مستقیم به عنوان سازکار مشروعیت
16-7 اثر مستقیم به عنوان قضیه عادی
16-8 نتیجه‌‌گیری
فصل 17: حق فردی بین‌‌المللی
17-1 حق‌‌ها به مثابه پارادایم مدرنیته
17-2 نقد پستمدرن حق‌‌ها
17-3 فقدان شهروندی جهانی
17-4 بورژوای جهانی
نمایه
فهرست تفصیلی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جایگاه فرد در حقوق بین الملل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.