حقوق خانواده به زبان ساده، تحلیلی و کاربردی

۷۲.۰۰۰ تومان

موضوعحقوق خانواده
سال چاپ1398
نوبت چاپ1
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تیراژ200
تعداد صفحه162
شابک978-600-475-087-5

فصل اول: نکاح
مبحث اول: تعریف عقد نکاح و اقسام آن
گفتار اول: تعریف عقد نکاح
گفتار دوم: اقسام عقد نکاح
بند اول: نکاح موقّت
بند دوم: نکاح دائم
بند سوم: تفاوت نکاح دائم و موقّت
مبحث دوم: نامزدی
گفتار اول: ماهیت نامزدی
گفتار دوم: مسئولیت مدنی ناشی از برهم زدن نامزدی
گفتار سوم: هدایای دوران نامزدی
فصل دوم: شرایط عقد نکاح
مبحث اول: شرایط عمومی صحّت عقد نکاح
گفتار اول: قصد و رضا
گفتار دوم: ایجاب و قبول در عقد نکاح
گفتار سوم: معلوم بودن
گفتار چهارم: اهلیت در نکاح
بند اول: بلوغ
بند دوم: جنون
بند سوم: رشد
مبحث دوم: خالی بودن از موانع نکاح
گفتار اول: قرابت
بند اول: قرابت نسبی
بند دوم: قرابت رضاعی
بند سوم: قرابت سببی
الف) محارم سببی مردان
ب) محارم سببی زنان
بند سوم: قرابت به شبهه
بند چهارم: فرزندخواندگی
گفتار دوم: شوهر داشتن
گفتار سوم: عدّه زن
بند اول: تعریف عدّه و اقسام آن
الف) عده طلاق
ب) عدّه وفات
ج) عدّه فسخ نکاح
د) عدّه ازدواج موقّت
ه) عدّه وطی (نزدیکی) به شبهه
و) عدّه زنا
ز) زنانی که عدّه ندارند
بند دوم: احکام نکاح زن در عدّه
الف) علم به عدّه و حرمت
ب) جهل به عدّه و حرمت
ج) یکی عالم و دیگری جاهل به عدّه و حرمت
گفتار چهارم: داشتن چهار زن دائمی
گفتار پنجم: مطلّقه بودن به سه طلاق و نه طلاق
گفتار ششم: کفر
گفتار هفتم: لعان
گفتار هشتم: احرام
گفتار نهم: نکاح با غیرایرانی
فصل سوم: آثار حقوقی ازدواج
مبحث اول: آثار غیرمالی
گفتار اول: تمکین
بند اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تمکین
بند دوم: حدود و شرایط تمکین
بند سوم: آثار مترتّب بر تمکین
گفتار دوم: حسن معاشرت
گفتار سوم: ریاست خانواده
مبحث دوم: آثار مالی نکاح
گفتار اول: مهریه
گفتار دوم: نفقه
گفتار سوم: اجرت‌المثل و نِحله
گفتار چهارم: مقرّری ماهانه
فصل چهارم: شروط ضمن عقد نکاح
مبحث اول: مفهوم شرط ضمن عقد نکاح و رابطه آن با عقد اصلی
گفتار اول: مفهوم شرط ضمن عقد
گفتار دوم: رابطه عقد با شرط
مبحث دوم: اقسام شرط ضمن عقد
گفتار اول: شروط صحیح
بند اول: شرط صفت
بند دوم: شرط نتیجه
بند سوم: شرط فعل
گفتار دوم: شروط باطل غیرمُبطل
بند اول: شرط غیرمقدور
بند دوم: شرط بدون نفع و فایده
بند سوم: شرط نامشروع
گفتار سوم: شروط باطل و مبطل
بند اول: شرط خلاف مقتضای عقد نکاح
الف) شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد نکاح
ب) شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح
بند دوم: مجهول بودن شرط
الف) شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود
ب) شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نشود
مبحث سوم: برخی شروط ضمن عقد نکاح
گفتار اول: مفهوم و ضرورت شرط تنصیف
گفتار دوم: ماهیّت شرط تنصیف
گفتار سوم: شرایط اعمال شرط تنصیف
بند اول: طلاق به درخواست زوجه نباشد
بند دوم: تقاضای طلاق، ناشی از تخلّف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد
بند سوم: دارایی در زمان زناشویی به‌دست آمده باشد
بند چهارم: زوجه از اجرت‌المثل یا نحله استفاده نكرده باشد
فصل پنجم: انحلال نکاح
مبحث اول: طلاق
گفتار اول: مفهوم، ماهیت و سیر تحوّل مقرّرات طلاق در حقوق ایران
گفتار دوم: شرایط طلاق
بند اول: شرایط اساسی طلاق
بند دوم: شرایط صوری طلاق
الف) گواهی عدم‌ِامکان سازش
ب) تأدیه حقوق مالی زوجه
ج) تشریفات اجرای صیغه
گفتار سوم: اقسام طلاق
بند اول: طلاق رجعی
بند دوم: طلاق بائن
بند سوم: طلاق توافقی
گفتار چهارم: طلاق از طرف زوجه
بند اول: حقّ طلاق زن به‌دلیل شرط ضمن عقد
بند دوم: عدم‌ِپرداخت نفقه
بند سوم: عسر و حرج
بند چهارم: غیبت شوهر بیش از چهار سال
مبحث دوم: انحلال نکاح به‌دلیل فسخ
گفتار اول: عیوب موجود در زن و مرد
بند اول: عیوب مشترک
بند دوم: عیوب موجود در مرد
الف) عنن
ب) خصاء
ج) جَبّ
بند سوم: عیوب مختصّ زن
الف) تعریف قرن
ب) جذام
ج) برص
ه) افضاء
ز) زمین‌گیری
ح) نابینایی از هردو چشم
بند چهارم: قواعد مشترک بین عیوب
الف) حصری بودن این عیوب
ب) زمان پیدایش عیوب موجب فسخ
ج) قابلیت درمان در بیماری موجب حقّ فسخ
گفتار دوم: تدلیس و تخلّف از وصف
مبحث سوم: بذل مدّت و انقضای مدّت
گفتار اول: انقضای مدّت
گفتار دوم: بذل مدّت
گفتار سوم: لزوم ثبت نکاح و انحلال آن
فهرست منابع و مأخذ

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق خانواده به زبان ساده، تحلیلی و کاربردی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up