حقوق هوایی از منظر حقوق داخلی و بین الملل

قیمت اصلی ۲۳۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۷.۰۰۰ تومان است.

سال چاپ1402
نوبت چاپ3
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تعداد صفحه423
شابک978-600-475-116-2

موجود


فهرست تفصیلی حقوق هوایی از منظر حقوق داخلی و بین الملل

فصل اول: کلیات
مبحث اول: اختراع هواپیما
مبحث دوم: موارد استفاده از هواپیما
مبحث سوم: وضع قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی
مبحث چهارم: عوامل مؤثر در توسعه حقوق هوایی
مبحث پنجم: تعریف حقوق هوایی و مباحث آن
مبحث ششم: حقوق هوایی و حقوق فضایی
مبحث هفتم: منابع حقوق هوایی
فصل دوم: سابقه تاریخی
مبحث اول: معاهده 1919 پاریس
مبحث دوم: کمیته بین‌المللی متخصصان حقوق هوایی
مبحث سوم: معاهدات ایبروامریکن و پان امریکن
مبحث چهارم: یاتا و ایکائو
فصل سوم: سازمان‌های حقوق هوایی
مبحث اول: سازمان بین‌الملل هواپیمایی کشوری
گفتار اول: اهداف ایکائو
گفتار دوم: ارکان ایکائو
الف) مجمع عمومی ایکائو
ب) شورای ایکائو
ج) کمیسیون هوانوردی
د) کمیته حمل‌و‌نقل هوایی
مبحث دوم: اتحادیه بین‌المللی حمل‌و‌نقل هوایی
گفتار اول: اهداف یاتا
گفتار دوم: تشکیلات سازمانی یاتا
گفتار سوم: عضویت در یاتا و کمیته‌های دائمی آن
گفتار چهارم: مؤسسه تهاتری یا اتاق پایاپای (Clearing House)
گفتار پنجم: ماهیت یاتا
گفتار ششم: تعیین تعرفه
مبحث سوم: سازمان‌های منطقهای
مبحث چهارم: سازمان هواپیمایی کشوری ایران
فصل چهارم: قلمروی اجرای حقوق هوا و فضا
فصل پنجم: اصول و قواعد حاکم بر هوانوردی بین‌المللی
مبحث اول: حاکمیت
مبحث دوم: موارد اجرای کنوانسیون شیکاگو: هواپیماهای کشور و دولتی
گفتار اول: هواپیماهای کشوری
گفتار دوم: هواپیماهای دولتی
مبحث سوم: سرویس‌های منظم هوایی و پروازهای خارج از برنامۀ منظم
مبحث چهارم: ممنوعیت استفاده از سلاح علیه هواپیماهای کشوری در حال پرواز
مبحث پنجم: کابوتاژ
گفتار اول: تفاسیر متفاوت از ماده 7 کنوانسیون
گفتار دوم: محدودیت‌های کابوتاژ در قانون ایران
گفتار سوم: محدودیت‌های کابوتاژ در قوانین ایالات‌متحده آمریکا
مبحث ششم: اصل عدمتبعیض
گفتار اول: ایجاد ممنوعیت در مناطقی از خاک کشور خود
گفتار دوم: اجرای مقررات هوایی
گفتار سوم: اخذ عوارض از هواپیما‌های کشورهای دیگر
گفتار چهارم: عدمتبعیض در مقررات ایران
مبحث هفتم: پرواز بر فراز دریا
گفتار اول: پرواز بر فراز تنگه‌ها
گفتار دوم: تکالیف هواپیماها حین عبور ترانزیتی از فضای بالای تنگه‌ها
گفتار سوم: حق عبور از آبراه‌های دریایی کشورهای مجمع‌الجزایری
گفتار چهارم: حقوق و تکالیف سایر کشورها در منطقه انحصاری اقتصادی
گفتار پنجم: وضعیت حقوقی آب‌ها و فضای بالای فلات قاره
مبحث هشتم: اقدامات مربوط به تسهیل امور هوانوردی
گفتار اول: تسهیلات هوانوردی
گفتار دوم: فرودگاه‌ها
مبحث نهم: مقررات مربوط به پرسنل پرواز
گفتار اول: فرمانده هواپیما
گفتار دوم: سایر پرسنل پرواز
مبحث دهم: اقدامات ایران در جهت اجرای مقررات بین‌المللی
گفتار اول: تصویب ضمائم کنوانسیون توسط ایران
گفتار دوم: مقررات ایران برای جلوگیری از آلودگی هوا
فصل ششم: حل‌وفصل اختلافات هوایی
مبحث اول: حادثه پرواز 007 کره و بررسی آن در ایکائو
گفتار اول: اقدامات انجام‌شده از سوی شورای ایکائو
گفتار دوم: بازرسی و تحقیق
گفتار سوم: اصلاحیه کنوانسیون شیکاگو
مبحث دوم: سرنگونی پرواز 655 ایران ایر و اقدامات معموله در ایکائو و دیوان
گفتار اول: درخواست دولت جمهوری اسلامی ایران از شورای ایکائو
گفتار دوم: تصمیمات شورای ایکائو در قضیه ایرباس135
الف) جلسه فوق‌العاده شورای ایکائو
ب) یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای ایکائو
ج) یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای ایکائو
گفتار سوم: مواضع دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات‌متحده آمریکا
الف) موضع جمهوری اسلامی ایران
ب) موضع ایالات‌متحده آمریکا
گفتار چهارم: رسیدگی به قضیه در دیوان بین‌المللی دادگستری
فصل هفتم: شناسایی بین‌المللی حقوق مربوط به هواپیما
مبحث اول: کنوانسیون ژنو
گفتار اول: مذاکرات مقدماتی تدوین کنوانسیون ژنو و روش حقوقی به‌کاررفته در آن
گفتار دوم: قلمرو اجرای کنوانسیون ژنو
گفتار سوم: اصول و قواعد مندرج در کنوانسیون ژنو
الف) ثبت وقایع
ب ) تشریفات مربوط به تودیع وثیقه
ج) دعاوی
1- ادعاهای ممتاز
2- ادعاهای ممتاز ضمنی
3- مطالبات غیرواقعی
4- مطالبات اشخاص ثالث که توسط هواپیمای کشور عضو در سرزمین‌های دیگر کشورهای عضو، زیان دیده‌اند
د) صدور اعلامیه به‌منظور ابلاغ حقوق واقعی و تغییر مالکیت هواپیما
ه) پیش‌بینی شروط بین‌المللی برای فروش هواپیمایی که برای آن اجرائیه صادر شده است
و) شناسایی ملی و ثبت حقوق
ز) فروش درنتیجه صدور اجرائیه
ح) حقوق مربوط به اجزاء و قطعات هواپیما
مبحث دوم: کنوانسیون 2001 کیپ تاون
فصل هشتم: ثبت و تابعیت هواپیما
مبحث اول: ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق بین‌الملل
گفتار اول: تعریف هواپیما
گفتار دوم: مقررات مربوط به ثبت و تابعیت هواپیما در مقررات بین‌المللی
گفتار سوم: ثبت هواپیماهای متعلق به متصدیان حمل‌و‌نقل چندملیتی
مبحث دوم: ثبت و تابعیت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری
گفتار اول: تعریف هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری
گفتار دوم: شرایط و نحوه ثبت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری
گفتار سوم: ثبت انواع مختلف هواپیما
گفتار چهارم: تشریفات و آیین‌نامه ثبت هواپیماها
گفتار پنجم: ثبت موقت هواپیما
گفتار ششم: ثبت مشروط هواپیما
گفتار هفتم: تغییر مالک هواپیما و خروج هواپیما از تابعیت
گفتار هشتم: ضمانت‌اجرای مقررات ثبت هواپیما
گفتار نهم: اجرای مقررات مربوط به هوانوردی
گفتار دهم: انتقال حقوق، وظایف و تکالیف دولت ثبت‌کننده هواپیما
فصل نهم: موافقت‌نامه‌های حمل‌و‌نقل هوایی
مبحث اول: مفاد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی خدمات هوایی
مبحث دوم: موافقت‌نامه مربوط به ترانزیت سرویس‌های هوایی بینالمللی
مبحث سوم: موافقت‌نامه مربوط به حمل‌و‌نقل بین‌المللی هوایی
مبحث چهارم: موافقت‌نامه برمودا I
مبحث پنجم: موافقت‌نامه برمودا II
مبحث ششم: تلاش‌ها برای برون‌رفت از بحران اقتصادی
گفتار اول: کاهش دخالت دولت در بخش حمل‌ونقل
گفتار دوم: مقررات زدایی ایالات‌متحده آمریکا
گفتار سوم: موافقت‌نامه‌های آسمان باز
مبحث هفتم: توافقات بین متصدیان حمل‌و‌نقل هوایی
گفتار اول: ادغام یا اتحاد شرکت‌هایی هواپیمایی
گفتار دوم: قراردادهای کدشیرینگ
الف) اتحاد منطقه‌ای
ب) خدمات کدشیرینگ دروازه تا دروازه یا موازی
گفتار سوم: اتحاد استراتژیک یا کدشیرینگ مکمل
فصل دهم: امنیت هوانوردی
مبحث اول: صلاحیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل برای رسیدگی به جرایم مربوط به هواپیما
مبحث دوم: ضرورت وجود معاهده برای جلوگیری از جرایم در داخل یا علیه هواپیمای در حال پرواز
مبحث سوم: معاهدات مربوط به مخاطرات هواپیمایی
مبحث چهارم: جرایم ارتکابی در داخل هواپیما (کنوانسیون توکیو)
گفتار اول: قابلیت اجرای معاهده و اهداف آن
گفتار دوم: صلاحیت دادگاه‌ها
گفتار سوم: هواپیمای در حال پرواز
گفتار چهارم: اختیارات فرمانده هواپیما
گفتار پنجم: کنوانسیون توکیو ناظر به تصرف غیرقانونی هواپیما
گفتار ششم: اختیارات و وظایف دولت‌ها
گفتار هفتم: استرداد مجرمین
گفتار هشتم: حل‌وفصل اختلافات
مبحث پنجم: تصرف غیرقانونی هواپیما (کنوانسیون لاهه)
گفتار اول: قلمرو اجرا
گفتار دوم: صلاحیت دادگاهها
گفتار سوم: استرداد مجرم یا مظنون به ارتکاب جرم
گفتار چهارم: اقدامات دولت‌ها جهت اعاده کنترل هواپیما
گفتار پنجم: حل‌وفصل اختلافات
مبحث ششم: اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری
گفتار اول: معاهده 1971 مونترال تحت عنوان اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمای کشوری
الف) قابلیت اجرای معاهده
ب ) صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی
ج) اجرای معاهده 1971 مونترال در قضیه لاکربی
گفتار دوم: کنوانسیون و پروتکل 2010 پکن
مبحث هفتم: کنوانسیون علامت‌گذاری مواد منفجره پلاستیکی به‌منظور شناسایی
مبحث هشتم: ضمیمه 17 کنوانسیون درخصوص حفاظت از هواپیمایی کشوری بین‌المللی در برابر اعمال غیرقانونی
مبحث نهم: قوانین و مقررات ایران برای حفظ امنیت هواپیما
گفتار اول: قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما
گفتار دوم: قانون تشدید مجازات کبوترپرانی برای حفظ امنیت هواپیماها
گفتار سوم: قانون مجازات اخلال‌گران در صنایع
گفتار چهارم: استفاده از علائم تقلبی در هواپیما
گفتار پنجم: قابلیت اجرای قوانین جزایی ایران
فصل یازدهم: ایمنی هوانوردی
مبحث اول: عوامل مؤثر در حفظ ایمنی در صنعت هوانوردی
مبحث دوم: اقدامات دولت‌ها پس از وقوع سوانح و حوادث
مبحث سوم: هماهنگی مقررات داخلی کشورها با مقررات و موازین بین‌المللی
مبحث چهارم: مقررات و استانداردهای بین‌المللی حقوق سخت هستند یا حقوق نرم؟
مبحث پنجم: ایمنی در موافقت‌نامه‌های دوجانبه حمل‌و‌نقل هوایی
مبحث ششم: گواهینامه کارکنان هواپیمایی
مبحث هفتم: عملیات هواپیما
مبحث هشتم: قابلیت پرواز هواپیما
مبحث نهم: فرودگاه‌ها
مبحث دهم: حمل‌و‌نقل ایمن کالاهای خطرناک از طریق هوایی
مبحث یازدهم: موافقت‌نامه 1988 برنامه بین‌المللی سامانه کاوش و نجات از طریق ماهواره
فصل دوازدهم: سوانح و حوادث هوایی
مبحث اول: اهمیت تحقیق در حوادث هوایی توسط گروه تحقیق
مبحث دوم: دخالت دستگاه قضایی در تحقیق در حوادث هوایی
مبحث سوم: نتایج تحقیق حوادث هوایی 275
مبحث چهارم: اهداف تحقیق انجام‌شده توسط قوه قضائیه و سازمان هواپیمایی 276
مبحث پنجم: تحقیق و تفحص از سوانح هوایی در حقوق بین‌الملل 277
گفتار اول: سازمان بین‌الملل هواپیمایی کشوری 277
گفتار دوم: کنوانسیون شیکاگو 277
گفتار سوم: طرح‌ها و استانداردهای مربوط به تجسس و نجات 278
گفتار چهارم: طرح‌ها و استانداردهای مربوط به بررسی سانحه و حادثه هوایی 279
مبحث ششم: تمایز میان سانحه (accident) و حادثه (incident) 284
مبحث هفتم: اجرای قانون داخلی به‌جای انکس 13 288
مبحث هشتم: وقوع جرم در سوانح هوایی و انجام تحقیقات به‌وسیله پلیس 289
مبحث نهم: مقررات کشورها درخصوص تحقیق در سوانح و حوادث هوایی 291
گفتار اول: مقررات اتحادیه اروپا 291
گفتار دوم: ایالات‌متحده آمریکا 292
گفتار سوم: بریتانیا 295
گفتار چهارم: فرانسه 296
گفتار پنجم: آفریقای جنوبی 296
گفتار ششم: استرالیا 297
مبحث دهم: راه‌های عبور از معضل 297
گفتار اول: بالا بردن آگاهی و دانش قضات و کارشناسان تحقیق قوه قضائیه 298
گفتار دوم: تصویب مقررات مربوطه
فصل سیزدهم: خسارات وارده به اشخاص ثالث روی زمین
مبحث اول: کنوانسیون‌های 1933 و 1952 رم درخصوص خسارات وارده به اشخاص ثالث
مبحث دوم: کنوانسیون‌های 2009 ایکائو درخصوص خسارات وارد به اشخاص ثالث
مبحث سوم: قابلیت اجرا کنوانسیون‌های بین‌المللی
مبحث چهارم: قلمرو اجرای کنوانسیون‌ها
مبحث پنجم: مسئولیت اپراتور هواپیما
گفتار اول: خسارت وارده ناشی از هواپیما
گفتار دوم: نوع مسئولیت
گفتار سوم: معافیت از مسئولیت
گفتار چهارم: حدود مسئولیت
گفتار پنجم: مسئولیت نامحدود اپراتور
گفتار ششم: اشخاصی که مستحق دریافت غرامت هستند
گفتار هفتم: تضمین مسئولیت اپراتور
مبحث ششم: صلاحیت
مبحث هفتم: اجرای حکم
فصل چهاردهم: استانداردهای بین‌المللی و طرح‌های پیشنهادی ایکائو
مبحث اول: طرح‌ها و استانداردها مربوط به مقررات هوانوردی
مبحث دوم: طرح‌ها ‌و استانداردهای مربوط به خدمات هواشناسی برای هواپیمایی بین‌المللی
مبحث سوم: طرح‌ها و استانداردهای مربوط به نقشه‌های هوانوردی: منبع جامع اطلاعات هوانوردی
مبحث چهارم: طرح‌ها و استانداردهای مربوط به واحدهای اندازه‌گیری مورداستفاده در عملیات هوایی و زمینی
مبحث پنجم: طرح‌ها و استانداردهای مربوط به علائم تابعیت و ثبت هواپیما
مبحث ششم: طرح‌ها و استانداردهای مربوط به تسهیلات
مبحث هفتم: طرح‌ها و استانداردهای مربوط به خدمات مراقبت پرواز
مبحث هشتم: طرح‌ها و استانداردهای مربوط به خدمات اطلاعات هوانوردی
مبحث نهم: طرح‌ها و استانداردهای مربوط به حفاظت از محیط‌زیست
مبحث دهم: اقدامات شورای ایکائو برای جلوگیری از حمل مواد مخدر
مبحث یازدهم: ایکائو و سامانه‌های ناوبری هوایی
اقدامات سازمان بین‌الملل هواپیمایی کشوری
مبحث دوازدهم: اقدامات شورای ایکائو درخصوص ارتباطات از راه دور در صنعت هوانوردی
مبحث سیزدهم: اقدامات بهداشتی
فصل پانزدهم: اقدامات ایکائو و سازمان ملل برای جلوگیری از حمل و استعمال مواد مخدر در هواپیما
مبحث اول: طرح جامع کنترل مواد مخدر مصوب سال 1987
مبحث دوم: استعمال مواد مخدر توسط خدمه هواپیما در محل کار
مبحث سوم: جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان به‌وسیله هواپیما
ضمائم
کنوانسیون 1944 شیکاگو مربوط به هواپیمایی کشوری بین‌المللی
موافقت‌نامه مربوط به سرویس‌های ترانزیت هوایی بین‌المللی
واژه‌نامه
فهرست منابع
فهرست الفبایی مطالب
Table of Contents

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق هوایی از منظر حقوق داخلی و بین الملل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up