حمایت از زنان دارای معلولیت در برابر خشونت خانگی و دسترسی آنان به عدالت در نظام حقوق بین الملل: مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران

۱۰۲.۰۰۰ تومان

موضوعزنان دارای معلولیت
سال چاپ1400
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ100
تعداد صفحه282
شابک978-600-475-117-9

مقدمه
بیان مسئله
پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش
ساختار پژوهش
اهمیت پژوهش
مشکلات پژوهش
امکانات پژوهش
پیشینه پژوهش
فصل اول: مبانی نظری
بخش اول: مقدماتی در مطالعه معلولیت
گفتار اول ـ دریافت معلولیت: از رویکرد خیریه‌ای تا نگاه حقوق بشری
بند اول ـ رویکرد خیریه‌ای
بند دوم ـ رویکرد پزشکی
بند سوم ـ رویکرد اجتماعی
بند چهارم ـ رویکرد مبتنی بر حقوق بشر
گفتار دوم ـ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
بند اول ـ مروری بر مفاد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
1- مقدمه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
2- اهداف و اصول کلی
بند دوم ـ تعریف معلولیت
بند سوم ـ ماده 6، ماده اختصاصی زنان دارای معلولیت
بخش دوم: خشونت خانگی علیه زنان و دختران دارای معلولیت
گفتار اول ـ تعاریف و محدوده قلمرو
بند اول ـ خشونت علیه زنان
بند دوم ـ خشونت خانگی علیه زنان
بند سوم ـ خشونت علیه زنان و دختران دارای معلولیت
بند چهارم ـ خشونت خانگی علیه زنان و دختران دارای معلولیت
گفتار دوم ـ عوامل بروز خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت
بند اول ـ رفتار‌های قالبی، نگرش منفی، پیش‌داوری‌ها وبرچسب‌های اجتماعی ناروا به زنان دارای معلولیت‬
بند دوم ـ فقدان قوانین حمایتی و وجود مقررات ناعادلانه
بند سوم ـ فقدان آموزش‌های لازم به زنان و دختران دارای معلولیت‬
بند چهارم ـ عدم‌دسترس‌پذیری
گفتار سوم ـ صورت‌های بروز خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت‬
بند اول ـ صورت‌های عام خشونت خانگی‬
1- خشونت‫های جسمی‬
2- خشونت‫های روانی و عاطفی‬
3- خشونت‫های جنسی‬
بند دوم ـ خشونت‌های مبتلابه زنان و دختران دارای معلولیت‬
1- خشونت در آسایشگاه‌ها: کنترل‌گری و نقض حریم خصوصی
2- عقیم‌سازی اجباری و سقط اجباری جنین
3- ازدواج اجباری
4- مادری، سلب حق به بهانه حمایت
بخش سوم: دسترسی به عدالت برای زنان معلول قربانی خشونت خانگی
گفتار اول ـ قلمرو و مبانی دسترسی به عدالت برای زنان معلول قربانی خشونت
بند اول – تعاریف
1- دسترسی به عدالت
2- دسترسی به عدالت برای زنان دارای معلولیت
3- دسترسی به عدالت و مفاهیم مشابه
بند دوم ـ محدوده قلمرو حق بر دسترسی به عدالت
1- در پرتو اصول بنیادین حقوق بشر
الف) اصل تفسیر بر اساس حسن نیت و معنای متعارف
ب) اصل برابری
2- در پرتو کار کمیته حقوق افراد دارای معلولیت
بند سوم ـ مبانی حقوقی دسترسی زنان دارای معلولیت به عدالت
1- دسترسی به عدالت و قواعد مرتبط در نظام بین‌المللی حقوق بشر
2- نقش و جایگاه حق دسترسی به عدالت در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
گفتار دوم ـ موانع دسترسی به عدالت برای زنان معلول قربانی خشونت خانگی
بند اول ـ انکار اهلیت قانونی و برابری نزد قانون
1- مفهوم حقوقی اهلیت قانونی
2- رویکرد‌های غالب در ممنوعیت یا انکار اهلیت قانونی
3- انکار اهلیت قانونی زنان دارای معلولیت، مانع دسترسی به عدالت
بند دوم ـ موانع اعتقادی و نگرشی
بند سوم ـ دسترس‌ناپذیری محیطی
بند چهارم ـ موانع مالی
فصل دوم: ظرفیت‌های حمایت عملی
بخش اول: رویکرد حقوق بین‌الملل به خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت و تدابیر دسترسی به عدالت
گفتار اول ـ خشونت مبتنی بر جنسیت و معلولیت در اسناد بین‌المللی
بند اول ـ اسناد حقوق بشری سازمان ملل متحد
1- لایحه جهانی حقوق بشر
2- کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
3- کنوانسیون حقوق کودک
4- کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و پروتکل الحاقی آن
بند دوم ـ خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت و دسترسی آنان به عدالت در دیگر اسناد و اقدامات بین‌المللی
1- کمیسیون مقام زن و کنفرانس‌های چهارگانه
الف) کنفرانس کپنهاگ
ب) کنفرانس نایروبی
ج) سومین کنفرانس جهانی حقوق بشر
د) چهارمین کنفرانس زنان
ه) پکن به‌علاوه پنج
و) جلسات تخصصی گروهی سازمان ملل متحد
2- صندوق سپرده ملل متحد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان
3- دستورالعمل آرمان‫های توسعه پایدار‬
بند دوم ـ اسناد منطقه‌ای در حمایت از زنان معلول قربانی خشونت و دسترسی آنان به عدالت
1- آمریکا
2- آفریقا
3- اروپا
گفتار دوم ـ رویه قضایی مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت و دسترسی به عدالت
بند اول ـ رویه قضایی در سطح بین‌المللی
بند دوم ـ کمیسیون و دادگاه میان‌آمریکایی حقوق بشر‬
1- ماریا فرناندز علیه برزیل
2- پرونده کشتزار پنبه
3- چینچیلا ساندوول علیه گواتمالا
بند سوم ـ نظام آفریقایی حقوق بشر
بند چهارم ـ دیوان اروپایی و کمیسیون اروپایی حقوق بشر
1-X and Y علیه هلند
2- میخائیلنکو علیه اکراین
3- آر. پی و دیگران علیه انگلستان
بخش دوم: مطالعه تطبیقی وضعیت زنان معلول قربانی خشونت خانگی در ایران
گفتار اول ـ مقدمه‌ای بر معلولیت در ایران
بند اول ـ جامعه آماری افراد دارای معلولیت در ایران
بند دوم ـ رویکرد غالب نظام حقوقی ایران به معلولیت
گفتار دوم ـ جایگاه زنان دارای معلولیت در نظام حقوقی ایران
بند اول ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بند دوم ـ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (1383)
بند سوم ـ قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (1387)
بند چهارم ـ لایحه حمایت از حقوق معلولان
بند پنجم ـ لایحه صیانت، کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت
گفتار سوم ـ دو چالش بزرگ
بند اول ـ چالش فرهنگی و وجود باورهای قالبی
بند دوم ـ عدم‌دسترس‌پذیری
بخش سوم: حمایت عملی از زنان معلول قربانی خشونت: راهکار‌های مفید، رویه‌های مثبت
گفتار اول ـ رویه‌های مثبت
بند اول ـ اصول و معیار‌های شناسایی رویه‌های مثبت در ارائه خدمات حمایتی ویژه
بند دوم ـ رویه‌های مثبت در حمایت از زنان معلول قربانی خشونت خانگی
1- سازمان‌های کاربرمحور، یک رویه مثبت
2- خدمات تخصصی پشتیبانی از قربانیان
3- نمونه‌هایی از پروژه‌های اختصاصی
گفتار دوم ـ راهکار‌های پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت و تأمین عدالت برای قربانیان
1- تدارک آموزش‌های ویژه برای زنان دارای معلولیت و کارکنان حوزه دادگستری
2- افزایش آگاهی عمومی
3- حذف یا اصلاح قوانین خشونت‌زا
4- لزوم دسترسی به داده‌های آماری تفکیک‌شده
5- تضمین دسترس‌پذیری و همسان‌سازی متعارف در برنامه‌های حمایتی و بازدارنده
6- پیروی از توصیه‌های کمیته حقوق افراد دارای معلولیت به کشور‌های عضو
7- سیاست‌های هم‌آمیزی جنسیت و معلولیت جهت تضمین دسترسی به عدالت برای زنان معلول قربانی خشونت
8- دخیل کردن زنان دارای معلولیت به‌عنوان مشارکت‌کنندگان و تصمیم‌گیران در تمامی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که بر آنان اثر دارد
9- حضور فعال دولت
10- جامعه مدنی و حمایت از زنان دارای معلولیت در برابر خشونت خانگی
11- پیشنهاد آخر، حل‌وفصل اختلافات به‌صورت بر‌خط
نتیجه‌گیـری

 

موضوع این کتاب چیست؟
بر طبق آمار و اطلاعات موجود، زنان دارای معلولیت، چهار بار بیشتر از سایر زنان جامعه، در معرض صورت‌های گوناگون خشونت خانگی هستند. کتاب حاضر، به بررسی وقوع خشونت خانگی علیه زنان و دختران دارای معلولیت، و در فرض وقوع آن، به چگونگی دسترسی آنان به عدالت می‌پردازد. مفهوم عدالت در اثر حاضر، محدود به معنای مضیق عدالت قضایی نیست، بلکه مفاهیمی چون عدالت محیطی و عدالت اجتماعی را هم در بر می‌گیرد.
نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید
رویکرد کتاب حاضر به معلولیت، مبتنی بر رویکرد حقوق بشری است. این نوع نگرش به معلولیت، در ایران نگرشی نوین است. در واقع، نویسنده کوشیده است تا با بیانی روشن و کارآمد، این رویکرد نوین جهانی را وارد ادبیات حقوقی فارسی نماید. به علاوه، توجه به زنان دارای معلولیت و اختصاصی نوشتن در خصوص مسائل آنان در سطحی وسیع، برای نخستین بار در این اثر رقم خورد.
همچنین، پیشنهادات ابتکاری زیادی برای پیشگیری از خشونت خانگی و بازپروری قربانیان و دسترسی آنان به عدالت، ارائه گردید.
مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
محتوای کتاب حاضر، در قالب حقوق بشر نگاشته شده است. بنا‌بر‌این، علاوه بر تحصیل‌کردگان علم حقوق و حقوق بشر، جامعۀ علوم انسانی و فعالان و دست‌اندر‌کاران امور افراد دارای معلولیت نیز می‌توانند از مطالب آن بهره‌مند گردند.
قسمتی از کتاب:
بنا بر تخمین سازمان جهانی بهداشت، در سراسر جهان، حدود یک میلیارد نفر با نوعی از معلولیت زندگی می‌کنند که حدود هشتاد درصد از آنها ساکن کشور‌های در حال توسعه هستند و این رقم با رشد جمعیت، و رشد روند سالمندی رو به افزایش است. علاوه‌بر‌این، با در نظر گرفتن موارد گزارش‌نشده (به جهت طرز فکر‌های تبعیض‌آمیز و برچسب‌های اجتماعی) یا ثبت نشده (به واسطۀ کوتاهی در امر آمارگیری و جمع‌آوری اطلاعات)، این رقم حتی بالاتر هم هست. به موجب این سند همچنین تفاوت‌های قابل توجهی در رواج معلولیت بین مردان و زنان، هم در کشور‌های در حال توسعه و هم در کشور‌های توسعه‌یافته وجود دارد. از سوی دیگر، معلولیت در میان زنان شایع‌تر است.
حدود یک‌پنجم از جمعیت زنان جهان را زنان دارای معلولیت تشکیل می‌دهند .
نرخ فراوانی معلولیت در مردان %12 است، در حالی که نرخ فراوانی معلولیت برای زنان %19.2 است . دلایل عینی مؤید آن هستند که زنان و مردان معلولیت را به گونه‌ای متفاوت تجربه می‌کنند و این تفاوت به طور عمده به واسطۀ جنسیت نظم و نزج می‌یابد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حمایت از زنان دارای معلولیت در برابر خشونت خانگی و دسترسی آنان به عدالت در نظام حقوق بین الملل: مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up