دادرسی کیفری اختصاصی (اطفال و نوجوانان بزهکار)

۲۳۴.۰۰۰ تومان

موضوعدادرسی کیفری اختصاصی
سال چاپ1400
نوبت چاپ2
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ200
تعداد صفحه446
شابک978-600-475-126-1

بخش اول: مفاهیم و بنیان‌های دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان
فصل اول: مفهوم طفل و نوجوان
مبحث اول: طرح مباحث نظری و برآیند آن
مبحث دوم: طفل و نوجوان در نظام حقوقی ایران
فصل دوم: چیستی دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان و اهداف آن
مبحث اول: تعریف آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان
مبحث دوم: اهداف دادرسی اختصاصی اطفال و نوجوانان
فصل سوم: تحولات تقنینی دادرسی اطفال و نوجوانان بزه‌کار
مبحث اول: از ابتدا تا سال 1338
مبحث دوم: از سال 1338 تاکنون
فصل چهارم: اصول حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان و حقوق متهم در آن
مبحث اول: اصول حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان
گفتار اول: اصل برائت
گفتار دوم: اصل تناسب واکنش با جرم
گفتار سوم: اصل دادرسی سریع
گفتار چهارم: اصل غیرعلنی و محرمانه بودن دادرسی
گفتار پنجم: اصل عدم بازداشت موقت
گفتار ششم: اصل دادرسی غیابی
مبحث دوم: حقوق قانونی اطفال و نوجوانان در ضمن دادرسی
گفتار اول: حق همراه داشتن والدین در طول دادرسی
گفتار دوم: حق همراه داشتن وکیل یا مشاور حقوقی
گفتار سوم: حق مطلق تجدیدنظرخواهی
گفتار چهارم: سایر حقوق
بخش دوم: صلاحیت‌ها
فصل اول: مراجع قضایی صالح در دادرسی اطفال و نوجوانان
مبحث اول: مراجع اختصاصی
گفتار اول: دادسرای ویژۀ نوجوانان
گفتار دوم: دادگاه اطفال و نوجوانان
مبحث دوم: مراجع عمومی
گفتار اول: دادگاه کیفری دو
گفتار دوم: دادگاه عمومی بخش
گفتار سوم: دادگاه کیفری یک ویژۀ نوجوانان
گفتار چهارم: دادگاه تجدیدنظر ویژۀ اطفال و نوجوانان
گفتار پنجم: دادسرا و دادگاه‌های نظامی
مبحث سوم: سایر مراجع
گفتار اول: مرجع فاقد صلاحیت
گفتار دوم: مرجعِ در حکمِ غیرصالح
فصل دوم: مبنای صلاحیت در جرایم اطفال و نوجوانان
فصل سوم: بررسی اختلافات در صلاحیت
بخش سوم: تعقیب و تحقیقات مقدماتی
فصل اول: تعقیب
مبحث اول: تعقیب جرم
مبحث دوم: تعقیب متهم
مبحث سوم: نقش ضابطان در تعقیب
مبحث چهارم: اقدامات پس از پایان تعقیب جرم
فصل دوم: درآمدی بر مرحلۀ تحقیقات مقدماتی
مبحث اول: تعریف، ویژگی‌ها و مراجع صالح در تحقیقات مقدماتی
مبحث دوم: سنّ متهم در مرحلۀ تحقیقات
مبحث سوم: نقش ضابطان در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی
فصل سوم: اقدامات اولیۀ مرحلۀ تحقیقات مقدماتی
مبحث اول: گام نخست؛ جمع‌آوری ادله
گفتار اول: تحقیق و معاینۀ محلی
گفتار دوم: تفتیش و بازرسی
مبحث دوم: احضار و تحقیق از متهم
مبحث سوم: جلب متهم
مبحث چهارم: بعد از حضور متهم و قبل از شروع تحقیق
مبحث پنجم: تفهیم اتهام و تحقیق
فصل چهارم: اقدامات پس از تفهیم اتهام
مبحث اول: قرار بایگانی پرونده
مبحث دوم: قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی
گفتار اول: فلسفۀ صدور قرارهای تأمین کیفری
الف ـ دسترسی دائم به متهم
ب ـ محدودیت در آزادی
گفتار دوم: شرایط صدور قرار تأمین کیفری
گفتار سوم: الزام یا اختیار قاضی در تعیین قرار تأمین
گفتار چهارم: بررسی تکالیف مراجع قضایی در صدور قرار تأمین کیفری
الف ـ دادسرای ویژۀ نوجوانان
ب ـ دادگاه اطفال و نوجوانان
ج ـ دادگاه کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرایم نوجوانان
د ـ دادگاه عمومی بخش
هـ ـ دادگاه تجدیدنظر استان
و ـ اجرای احکام کیفری
ز ـ دادسرا و دادگاه‌های نظامی
ح ـ دادسرا و دادگاه‌های ویژۀ روحانیت
گفتار پنجم: انواع قرارهای تأمین کیفری
الف ـ قرار التزام شخص ثالث
ب ـ قرار التزام به حضور متهم
ج ـ قرار کفالت
د ـ قرار وثیقه
هـ ـ قرار نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت
گفتار ششم: قرار نظارت قضایی
فصل پنجم: اقدامات فوق‌العاده در حین تحقیقات مقدماتی
مبحث اول: وقوع جرم در حالت جنون
مبحث دوم: تشکیل پروندۀ شخصیت
مبحث سوم: اعطای مهلت به متهم و ارجاع به میانجیگری
مبحث چهارم: مداخلۀ دادستان در تحقیقات
مبحث پنجم: وکالت در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی
مبحث ششم: دسترسی افراد به محتویات پرونده
فصل ششم: توقف موقت و ختم تحقیقات مقدماتی
مبحث اول: توقف موقت تحقیقات مقدماتی
گفتار اول: قرار ترک تعقیب
گفتار دوم: قرار تعلیق تعقیب
گفتار سوم: قرار توقف تحقیقات
گفتار چهارم: قرار اناطه
گفتار پنجم: جنون متهم
مبحث دوم: ختم تحقیقات و اقدامات پساتحقیق
گفتار اول: اخذ آخرین دفاع
گفتار دوم: صدور قرار نهایی
گفتار سوم: لزوم اظهارنظر دادستان
گفتار چهارم: اختلاف بین دادستان و بازپرس و حل آن
گفتار پنجم: آثار موافقت و تأیید قرار نهایی
الف ـ ابلاغ قرار نهایی
ب ـ الغای قرار تأمین و نظارت قضایی
ج ـ کیفرخواست
گفتار ششم: ختم تحقیقات در دادگاه
بخش چهارم: آیین رسیدگی در دادگاه‌های کیفری
فصل اول: ترکیب دادگاه
مبحث اول: قاضی دادگاه
مبحث دوم: مستشاران
مبحث سوم: مشاور دادگاه
فصل دوم: مقدمات محاکمه
مبحث اول: شروع به رسیدگی
مبحث دوم: تشریفات قبل از تعیین وقت رسیدگی
گفتار اول: دادگاه اطفال و نوجوانان
گفتار دوم: دادگاه کیفری یک ویژۀ نوجوانان
مبحث سوم: تعیین وقت رسیدگی و احضار اشخاص
فصل سوم: محاکمۀ اطفال و نوجوانان
مبحث اول: عدم حضور متهم
گفتار اول: داشتن یا نداشتن عذر موجه
گفتار دوم: غیبت یا متواری شدن متهم
گفتار سوم: اجرای دادرسی غیابی
مبحث دوم: وکالت در مرحلۀ محاکمه
مبحث سوم: شیوۀ محاکمه
مبحث چهارم: حواشی جلسۀ محاکمه
مبحث پنجم: تعویق صدور حکم
فصل چهارم: صدور رأی و اعتراض به آن
مبحث اول: شیوۀ صدور رأی
مبحث دوم: صدور رأی غیابی و واخواهی
مبحث سوم: ابلاغ رأی دادگاه
مبحث چهارم: اعتراض به آراء
گفتار اول: تجدیدنظر قضایی
گفتار دوم: تجدیدنظر قانونی
منابع

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دادرسی کیفری اختصاصی (اطفال و نوجوانان بزهکار)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up