دایره المعارف معاهدات بین المللی قرن 20 و 21

ناموجود

موضوعدایره المعارف معاهدات بین الملل
سال چاپ1393
نوبت چاپ1
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
تیراژ1000
تعداد صفحه1007
شابک978-600-7077-40-5

ناموجودفهرست موضوعی
فهرست تاریخ تصویب
فهرست تاریخ اجرا
معاهده استانبول در باب کانال سوئز
کنوانسیون حمایت از پرندگان مفید برای کشاورزی
کنوانسیون ایجاد یک موسسه بین‌المللی کشاورزی
موافقت‌نامه بین‌المللی ممنوعیت قاچاق بردگان سفید پوست
کنوانسیون پنجم لاهه مربوط به حقوق و تکالیف قدرت‌ها و اشخاص بی طرف در موضوع جنگ‌های زمینی
کنوانسیون سیزدهم لاهه مربوط به حقوق و تکالیف قدرت‌های بی‌طرف در موضوع جنگ‌های دریایی
کنوانسیون چهارم لاهه مربوط به حقوق و عرف حاکم بر جنگ‌های زمینی
موافقت‌نامه منع انتشار نشریات موهن( ناپسند)
کنوانسیون لاهه در باب حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات
کنوانسیون سوم لاهه در رابطه با شروع درگیری
کنوانسیون هفتم لاهه در ارتباط با تبدیل کشتی‌های تجاری به کشتی‌های جنگی
معاهده هشتم لاهه در رابطه با قراردادن مین‌ها در تماس با زیر دریایی‌های اتوماتیک
معاهده دهم لاهه برای تطبیق ناوگان دریایی جنگی با اصول معاهده ژنو
معاهده یازدهم لاهه در رابطه با محدودیت‌های خاص با توجه به استفاده از حق تصرف در جنگ دریایی
معاهده دوازدهم لاهه در رابطه با تشکیل دادگاه بین‌المللی غنائم
معاهده سیزدهم لاهه در رابطه با حقوق و وظایف قدرت‌های بی‌طرف در جنگ‌های دریایی
اعلامیه منع تخلیه پرتابه و مواد منفجره را از بالون
کنوانسیون نهم لاهه مربوط به بمباران توسط نیروی دریایی در زمان جنگ
کنوانسیون دوم لاهه در ارتباط با حقوق و عرف جنگ‌های زمینی
کنوانسیون بین‌المللی یکپارچه سازی قوانین مربوط به کمک و نجات در دریا
معاهده بین‌المللی یکپارچه‌سازی قواعد حقوقی مربوط به تصادم کشتی‌ها
اساسنامه سازمان بین‌المللی کار
معاهده ورسای
کنوانسیون مربوط به عدم سنگربندی و بی‌طرفی جزایر آلاند
کنوانسیون بین‌المللی منع قاچاق زنان و کودکان
پروتکل الحاقی به کنوانسیون رژیم آبراه‌های مربوط به کشتیرانی بین‌المللی
کنوانسیون و اساسنامه آزادی ترانزیت
کنوانسیون و اساسنامه رژیم آبراه‌های مربوط به کشتیرانی بین‌المللی
کنوانسیون مربوط سازمان اتحاد علیه پرنده خرنوب
کنواسیون مربوط به حق تشکیل انجمن و ترکیب کارکنان کشاورزی
کنوانسیون مربوط به استفاده از سرب سفید در نقاشی
موافقت‌نامه بین‌المللی ایجاد دفتر بین‌المللی برای بررسی امراض واگیردار حیوانات
کنوانسیون بین‌المللی منع انتشار و یا انتقال انتشارات موهن
کنوانسیون بین‌المللی مواد مخدر
موافقت‌نامه مربوط به تسهیلات ارائه شده به بازرگانان دریانورد در باب بیماری‌های مقاربتی
کنوانسیون مربوط به توسعه قدرت هیدرولیکی مؤثر بر بیش از یک دولت
موافقت‌نامه مرتبط به تولید، تجارت داخلی، و مصرف مواد مخدر آماده
کنوانسیون رژیم بین‌المللی بندرهای دریایی
کنوانسیون تساوی رفتار با کارگران خارجی و داخلی در نسبت با غرامت ناشی از حوادث کارگران
کنوانسیون برده‌داری
پروتکل منع استفاده از گازهای سمی خفه کننده یا دیگر گازهای سمی و روش‌های باکتریولوژیک در جنگ
سند عمومی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی
کنوانسیون مربوط به فانوس‌های دریایی سرنشین دار که در ایستگاه خود قرار ندارند
کنوانسیون بین‌المللی یکپارچه‌سازی قواعد خاص حقوقی مربوط به بارنامه کشتی‌ها و پروتکل امضا
کنوانسیون بین‌المللی مربوط به یکپارچه‌سازی قواعد خاصی مربوط به تصرف‌ها و رهن‌های دریایی
کنوانسیون کار اجباری یا قهری
معاهده محدود کردن تولید و تنظیم توزیع مواد مخدر
کنوانسیون بین‌المللی حفظ حیات در دریا
موافقت‌نامه مقررات بین‌المللی لاستیک
کنوانسیون بین‌المللی منع تجارت زنان بالغ
کنوانسیون مربوط به حفاظت از جانوران و گیاهان در زیستگاه طبیعی آنها
کنوانسیون بین‌المللی یکپارچه سازی قواعد خاص مربوط به مصونیت کشتی‌های تحت مالکیت کشورها
موافقت‌نامه بین‌المللی مقررات صید نهنگ
کنوانسیون بین‌المللی صادرات و واردات محصولات حیوانی ( به غیر از گوشت، آماده سازی گوشت، محصولات حیوانی تازه، شیر و محصولات لبنی )
کنوانسیون بین‌المللی مربوط به ترانزیت شیر حیوانات و سایر محصولات با منشأ حیوانی
کنوانسیون بین‌المللی مبارزه در برابر بیماری‌های واگیردار در حیوانات
کنوانسیون بین‌المللی مربوط به استفاده از شبکه‌های پخش برای ترویج صلح
کنوانسیون ممنوعیت قاچاق غیرقانونی مواد مخدر
کنوانسیون حفاظت از طبیعت و صیانت از حیات وحش در نیمکرۀ غربی
منشور سازمان ملل
منشور جامعه کشورهای عربی
اساسنامه سازمان غذا و کشاورزی (فائو)
اساسنامه سازمان بین‌المللی پناهندگان
معاهده مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل
منشور سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد
اساسنامه سازمان بهداشت جهانی
معاهده صلح پاریس
کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری
موافقت‌نامه تأسیس شورای مشورتی موقتی دریایی
پرونکل اصلاحی کنوانسیون منع تجارت زنان و کودکان و کنوانسیون منع تجارت زنان بالغ
پروتکل تکمیلی مربوط به لازم‌الاجرا شدن پروتکل صید نهنگ 1945
پروتکل اصلاحی موافقت‌نامه بین‌المللی 1937 و پروتکل 1938 مربوط به مقررات صید نهنگ
کنوانسیون بین‌المللی تنظیم سید نهنگ
معاهده همکاری متقابل بین کشورهای آمریکایی
منشور هاوانا
موافقت‌نامه کلی در مورد تعرفه و تجارت
مطالعه بیشتر
اعلامیه جهانی حقوق بشر
کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های نهادهای تخصصی
اساسنامه شورای اروپا
(معاهده لندن)
معاهده آتلانتیک شمالی
اساسنامه کمیسیون بین المللی برنج
پروتکل اصلاح موافقت‌نامه بین‌المللی جلوگیری از تجارت بردگان سفیدپوست و کنوانسیون جلوگیری از تجارت بردگان سفیدپوست
کنوانسیون چهارم ژنو
کنوانسیون بین‌المللی برای منع قاچاق زنان بالغ
کنوانسیون سوم ژنو
کنوانسیون مربوط به آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق سازماندهی
کنوانسیون مربوط به بازرسی کار در صنعت و تجارت
کنوانسیون مربوط به ست استخدام کودکان در مشاغل غیر صنعتی
کنوانسیون (اول) برای بهبودی وضعیت زخمی‌ها و بیمارهای نیروهای مسلح در میدان جنگ
کنوانسیون (دوم) بهبود شرایط اعضای صدمه دیده، بیمار و غرق شده در نیروهای نظامی در دریا
پروتکل اصلاح معاهده 1921 منع تجارت زنان و کودکان
پروتکل تأسیس کمیته ثابت در آب‌های آلوده
کنوانسیون بین‌المللی مربوط به آمارهای اقتصادی 1928 و پروتکل اصلاحی 1948
معاهده آنزوس
کنوانسیون نسل کشی
معاهده منع قاچاق انسان و سوء استفاده جنسی از دیگران
پروتکل اصلاحی موافقت‌نامه بین‌المللی برای ممنوعیت قاچاق بردگان سفید پوست
منشور سازمان کشورهای آمریکایی
کنوانسیون تأسیس سازمان حمایت از گیاهان اروپا و مدیترانه
کنوانسیون کار شبانه (زنان)
کنوانسیون حق سازماندهی و مذاکره جمعی
معاهده سانفرانسیسکو
کنوانسیون حمایت از دستمزدها
کنوانسیون ترافیک جاده
کنوانسیون بین‌المللی حفظ حیات در دریا
کنوانسیون بین‌المللی حفظ گیاهان
معاهده تأسیس جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا
کنوانسیون مربوط به مهاجرت برای اشتغال
موافقت‌نامه واردات وسائل آموزشی، علمی و فرهنگی
کنوانسیون تأسیس شورای همکاری گمرکی
کنوانسیون تنظیم منافذ تورهای ماهیگیری و محدودیت اندازه ماهی
کنوانسیون دستمزد برابر
پروتکل اصلاحی کنوانسیون برده‌داری
معاهده سازمان آسیای جنوب شرق
کنوانسیون حقوق سیاسی زنان
کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان
موافقت‌نامه تسهیل جریان بین‌المللی لوازم صمعی و بصری مربوط به امور آموزشی، علمی و فرهنگی
کنوانسیون مربوط به تعطیلات با پرداخت در بخش کشاورزی
پیمان ورشو
کنوانسیون بین‌المللی تسهیل واردات نمونه‌های تجاری و مواد تبلیغاتی
سازمان معاهده مرکزی
معاهده عمومی
کنوانسیون مربوط به حمایت از مادران
کنوانسیون مربوط به حداقل استانداردهای تامین اجتماعی
کنوانسیون بین‌المللی یکپارچه‌سازی قواعد اصلی مربوط به صلاحیت مدنی در موضوع تصادم و تصادف
کنوانسیون بین‌المللی وضع قوانین یکسان در ارتباط با صلاحیت کیفری در زمینه تصادم یا سایر اتفاقات دریانوردی
کنوانسیون جهانی کپی رایت (حق چاپ و نشر)
کنوانسیون حفظ آثار فرهنگی در زمان درگیری مسلحانه
پروتکل اول کنوانسیون 1954 لاهه در حمایت از آثار فرهنگی در زمان درگیری‌های مسلحانه
کنوانسیون بین‌المللی یکسان‌سازی قواعد خاص مرتبط به توقیف کشتی‌های دریایی
کنوانسیون مربوط به سنجش و ثبت وسائلی که در خدمت کشتیرانی داخلی هستند
اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
کنوانسیون الحاقی در خصوص حذف برده‌داری، تجارت برده و مؤسسات و فعالیت‌هایی شبیه به آن
کنوانسیون بازیابی در خارج از کشور نگهداری
معاهده روم
معاهده سازمان دریانوردی بین‌المللی
کنوانسیون تابعیت زنان متاهل
کنوانسیون بین‌المللی پیشگیری از آلودگی دریا توسط نفت
اساسنامه آژانس انرژی هسته‌ای اروپا OECD
عهدنامه تأسیس جامعه انرژی اتمی اروپا (عهدنامه یوروتوم)
کنوانسیون به رسمیت شناختن و تنفیذ رأی داوری خارجی
موافقت‌نامه مربوط به قبول دستورالعمل فنی واحد برای وسایل نقلیه چرخدار، تجهیزات و اجزایی که می‌توانند در وسایل نقلیه چرخدار نصب یا استفاده شده و شرایط به رسمیت شناختن متقابل مصوبات بر اساس این دستورالعمل
کنوانسیون مربوط به لغو کار اجباری
کنوانسیون مربوط به حفاظت و ادغام جمعیت بومی و قبیله‌ای و نیمه قبیله‌ای در کشورهای مستقل
کنوانسیون ایجاد کنترل امنیتی در زمینه انرژی هسته‌ای
پروتکل کنوانسیون بین‌المللی مربوط به مقرارت صید نهنگ
موافقت‌نامه لندن زوریخ
کنوانسیون مرتبط به افراد بدون تابعیت
موافقت‌نامه مربوط به مشارکت در قرنطینه گیاهان و حفظ آنها در برابر آفت و امراض
اعلامیه استجابت استقلال کشورهای مستعمره و مردم
کنوانسیون تبعیض (استخدام و اشتغال)
معاهده قطب جنوب یا جنوبگان
تواف‌قنامه مربوط به ملوانان پناهنده
کنوانسیون مربوط به موافقت‌نامه‌های ماهیگیران
کنوانسیون مربوط به معاینه پزشکی ماهیگیران
معاهده ایجادکمیسیون بین‌المللی درخت صنوبر تحت چارچوب FAO
معاهده راجع به قرارداد حمل ونقل بین‌المللی اجناس در جاده (CMR)
کنوانسیون مربوط به تبادل بین‌المللی نشریات
کنوانسیون مربوط به مبادله بین‌المللی انتشارات رسمی و اسناد دولتی میان کشورها
موافقت‌نامه ناسائو
موافقت‌نامه بین‌المللی قهوه
کنوانسیون دریاهای آزاد
کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش
کنوانسیون بین‌المللی حق اصلاح
کنوانسیون مسئولیت اپراتورهای کشتی‌های هسته‌ای
پروتکل اختیاری امضا در رابطه با حل و فصل اجباری اختلافات ناشی از کنفرانس سازمان ملل متحد در حقوق دریاها
معاهده حمایت در برابر تشعشع
معاهده تحریم آزمایش هسته‌ای جزئی
پروتکل محدود کردن و کنترل کشت خشخاش، تولید، تجارت عمده فروشی و بین‌المللی، و مصرف مواد مخدر
موافقت‌نامه مرتبط با مشارکت در صید دریایی
منشور سازمان وحدت آفریقا
کنوانسیون بین‌المللی محافظت از پرندگان
موافقت‌نامه تأسیس بانک توسعه آفریقا
کنوانسیون رضایت برای ازدواج، حداقل سن ازدواج، و ثبت ازدواج
کنوانسیون فلات قارهای
کنوانسیون وین در ارتباط با روابط دیپلماتیک
کنوانسیون دریای ساحلی و مناطق مجاور
کنوانسیون مربوط به اهداف اساسی و استانداردهای سیاست‌های اجتماعی
کنوانسیون مربوط به برابری در رفتار با اشخاص، اعم از تبعه یا غیر تبعه در امنیت اجتماعی
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اجرا کنندگان و تهیه کنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش
کنوانسیون گمرکی مربوط به مواد مربوط به رفاه دریانوردان
کنوانسیون بین‌المللی حفظ حیات در دریا
کنوانسیون بین‌المللی یکپارچه‌سازی قواعد خاص مربوط به حمل مسافر از طریق دریا
کنوانسیون ماهیگیری و حفظ منابع زنده در دریاهای آزاد
موافقت‌نامه تأسیس بانک توسعه آسیا
کنوانسیون مربوط به یکپارچه‌سازی قواعد خاص مربوط به تصادم کشتی‌ها در کشتیرانی در آب‌های داخلی
کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اتباع کشورهای دیگر
کنوانسیون مربوط به سیاست اشتغال
معاهده فضای خارج از جو زمین
بیانیه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا
اساسنامه تأسیس جامعه اقتصادی آفریقای غربی
کنوانسیون تجارت ترانزیتی با کشورهایی محصور در خشکی
معاهده ادغام
معاهده وین در مورد روابط کنسولی
کنوانسیون بین‌المللی مربوط به ثبت حقوق کشتی‌های در حال ساخت
پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان
کنوانسیون تسهیل ترافیک دریانوردی بین‌المللی
معاهده تلاتلولکو
پروتکل الحاقی کنوانسیون مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هسته‌ای
موافقت‌نامه نجات فضانوردان، در بازگشت فضانوردان و بازگشت وسایل پرتاب شده به فضا
کنوانسیون مربوط به محل اسکان در کشتی‌های ماهیگیری
کنوانسیون مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هسته‌ای
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از گونه‌های جدید گیاهی
کنوانسیون بین‌المللی مربوط به محدودیت مسئولیت مالکان کشتی‌های دریایی
پروتکل سازماندهی مصالحه و کمیسیون حل مسالمت‌آمیز که در برابر پیگیری حل و فصل اختلافات بین‌المللی که میان اعضای کنوانسیون مقابله با تبعیض در آموزش واقع می‌گردد مسئولند
کنوانسیون بین‌المللی خط شاهین کشتی‌ها
کنوانسیون مربوط به شورای بین‌المللی اکتشاف در دریا
کنوانسیون حذف تمام شکل‌های تبعیض نژادی
کنوانسیون مربوط به گواهینامه (تاییدیه) صلاحیت صیادان
کنوانسیون منافع و مزایای مربوط به معلولیت، افراد مسن و بازماندگان
کنوانسیون راجع به جرائم و برخی اقدامات دیگر در هواپیمای در حال پرواز
کنوانسیون غیر کاربردی بودن محدودیت‌های قانونی مربوط به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت
معاهده عدم تکثیر تسلیحات هسته‌ای
کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری
معاهده سازمان بین‌المللی آب‌نگاری
موافقت‌نامه پنج قدرت
موافقت‌نامه آروشا
مقررات بین‌المللی سلامت
کنوانسیون منع تصرف غیرقانونی هواپیما
موافقت‌نامه سیملا
معاهده ضد موشک‌های بالستیک
معاهده کنترل تسلیحات بستر دریا
کنوانسیون بنلوکس در رابطه با شکار و حمایت از پرندگان
کنوانسیون مربوط به مراقبت‌های پزشکی و مزایای بیماری
کنوانسیون مربوط به تثبیت حداقل دستمزد با ارجاع خاص به کشورهای در حال توسعه
کنوانسیون مسئولیت بین‌المللی ناشی از خسارات ایجاد شده توسط اجرام سماوی
کنوانسیون توانایی منع و ممانعت از واردات، صادرات و انتقال مالکیت اموال فرهنگی به صورت غیر مجاز
پیمان صلح پاریس
کنوانسیون مربوط به حمایت و تسهیلات فراهم شده برای کارگران نماینده در پاسخگویی
کنوانسیون منع اعمال غیر قانونی علیه ایمنی هواپیماهای کشوری
اصول همکاری بین‌المللی در شناسایی، بازداشت، استرداد و مجازات افراد مجرم در جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت
کنوانسیون حمایت از تولید کنندگان آثار صوتی در مقابل پدیده ضبط غیر مجاز آثار صوتی
معاهده پیشگیری از آلودگی دریایی توسط زباله‌های کشتی‌ها و هواپیماها
معاهده مکمل معاهده پاریس 1960 در مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هسته‌ای
بیانیه راجع به حفاظت از زنان و کودکان در وضعیت‌های اضطراری و درگیری‌های مسلحانه
موافقت‌نامه کشتی‌های ویژه حمل مسافر
کنوانسیون جهانی کپی رایت، اصلاحی پاریس
معاهده لاگوس
کنوانسیون وین در ارتباط با نمایندگی کشورها در ارتباطشان با سازمان‌های بین‌المللی با شخصیت جهانی
معاهده پیشگیری از آلودگی دریایی با ریختن ضایعات و مواد دیگر
معاهده تسلیحات بیولوژیکی
موافقت‌نامه استراسبورگ در مورد طبقه بندی حق انحصار (حق ثبت) بین‌المللی
معاهده رامسر
معاهده کاهش افراد بدون تابعیت
کنوانسیون واحد در ارتباط با مواد مخدر
پروتکلی به کنوانسیون مربوط به شورای بین‌المللی کاوش در دریا
کنوانسیون مربوط به شناسایی طلاق و جدایی‌های حقوقی
کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های در معرض خطر جانوران وحشی و گیاهان
کنوانسیون مربوط به مسئولیت مدنی در زمینه حمل و نقل دریایی مواد هسته‌ای
اعلامیه حمایت از همه اشخاص، در هستی و حیات در برابر شکنجه و یا سایر اعمال و مجازات‌های بیرحمانه، ضد انسانی و پست کننده
معاهده بین‌المللی مسئولیت مدنی خرابی ناشی از آلودگی نفتی
پروتکل موافقت‌نامه مربوط به ملوانان پناهنده
کنوانسیون بین‌المللی مربوط به اقدام در دریاهای آزاد در موارد آلودگی نفتی
کنوانسیون اندازه‌گیری مربوط به وسائط کشتی‌رانی داخلی
کنوانسیون حفاظت از فرهنگ جهانی و میراث طبیعی
معاهده روابط حسنه و همکاری در آسیای جنوب شرقی
کنوانسیون اروپایی مصونیت کشورها
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
کنوانسیون بین‌المللی در ارتباط با ممنوع کردن و مجازات جرم آپارتاید
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
توافقنامه اجرایی تبادل اطلاعات فنی در زمینه ایمنی راکتور تحقیقاتی و توسعه توافق در یک برنامه بین‌المللی انرژی
موافقت‌نامه مربوط به برنامه بین‌المللی انرژی
موافقت‌نامه بین المللی حفظ خرس‌های قطبی
کنوانسیون مربوط به مرخصی آموزشی
کنوانسیون ثبت اشیائی که به فضای بیرون از جو پرتاب می‌گردند
کنوانسیون حداقل سن
پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
کنوانسیون واحد در مورد مواد مخدر، سال 1961، اصلاح شده توسط پروتکل اصلاح کنوانسیون واحد مواد مخدر
کنوانسیون شناسایی و اجرای تصمیمات مربوط به تعهدات ناشی از نگهداری (نفقه)
معاهده کارتر- توریجوس
موافقت‌نامه تأسیس صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی
کنوانسیون وین در مورد مسئولیت مدنی برای آسیب‌های هسته‌ای
کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه افراد حفاظت شده بین‌المللی، شامل نمایندگان دیپلماتیک
سند الحاقی اصلاح کنوانسیون بین‌المللی حمایت از گونه‌های جدید گیاهان
کنوانسیون مربوط به سازمان‌های کارگران روستایی و نقش آنها در توسعه اقتصادی و اجتماعی
کنوانسیون مسئولیت مدنی آلودگی‌های نفتی ناشی از اکتشاف مربوط به استخراج منابع معدنی زیر دریا
کنوانسیون تردد در جاده
کنوانسیون مربوط با قواعد بین‌الملل پیشگیری از تصادفات در دریا
کنوانسیون بین‌المللی امنیت کانتینرها
پروتکل مربوط به فضای مورد نیاز برای کشتی‌های مسافربری ویژه تجارت
پروتکل اصلاح کنوانسیون بین‌المللی یکپارچه سازی قواعد حقوقی خاص مربوط به بارنامه کشتی
پیمان کمپ دیوید
کنوانسیون اصلاح محیط زیست
معاهده حفظ خوک‌های آبی قطب جنوب
معاهده همکاری حق ثبت
کنوانسیون مربوط به مهاجرت در شرایط سوء استفاده و ترویج فرصت‌های برابر و رفتار کارگران مهاجر
کنوانسیون حفاظت از خوک‌های آبی قطب جنوب
کنوانسیون جلوگیری آلودگی دریایی از منابع زمینی
کنوانسیون ممنوعیت نظامی یا هرگونه استفاده خصومت‌آمیز از تکنیک‌های تغییرات محیطی
اعلامیه نژاد و تبعیض نژادی
کنوانسیون راجع به ایجاد صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی
پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو 1949 در رابطه با حفظ قربانیان در درگیری‌های مسلحانه ی بین‌المللی
معاهده صلح اسراییل- مصر
کنوانسیون چندجانبه مربوط به اجتناب از وضع مالیات مضاعف از حق امتیاز کپی رایت، با موافقت‌نامه‌های دوجانبه مدل و پروتکل‌های الحاقی
پروتکل الحاقی کنوانسیون چندجانبه مربوط به اجتناب از وضع مالیات مضاعف از حق امتیاز کپی رایت
معاهده مربوط به توزیع سیگنال‌های حاوی برنامه توسط ماهواره
کنوانسیون مربوط به سازمان ماهواره‌ای دریایی بین‌المللی
کنوانسیون سازمان ماهواره‌ای متحرک بین‌المللی
کنوانسیون وین در ارتباط با حقوق معاهدات
معاهده یکپارچه‌سازی موارد خاصی از قوانین پایه در ارتباط با حق ثبت اختراعات
کنوانسیون بین‌المللی حفظ حیات در دریا (سولاس 1974)
کنوانسیون حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان
موافقت‌نامه پرندگان مهاجر ژاپن- استرالیا
کنوانسیون حداقل استانداردها در کشتی‌های تجاری
کنوانسیون مربوط به حمایت از حق سازماندهی و روش‌هایی برای تعیین شرایط اشتغال در خدمات عمومی
اعلامیه حذف تمام شکل‌های تعصب و تبعیض بر اساس دین و اعتقاد
پروتکل 1978 مربوط به کنوانسیون بین‌المللی ایمنی زندگی در دریا
موافقت‌نامه بین‌المللی ایجاد دانشگاهی برای صلح
سند اصلاح کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از گونه‌های جدید گیاهان
موافقت‌نامه همکاری در منافع مشترک مدیریت ماهیگیری
کنوانسیون حفاظت از منابع زیستی دریایی قطب جنوب
کنوانسیون ثبت کشتی‌های در خدمت کشتیرانی داخلی
کنوانسیون بین‌المللی مدیریت وزن کشتی‌ها
اصول اخلاق پزشکی در ارتباط با نقش پرسنل بهداشتی، در حمایت از زندانیان و بازداشت شدگان، علیه شکنجه و رفتارهای دیگر یا رفتار غیرانسانی و تحقیرکننده یا مجازات
پروتکل مربوط به موافقت‌نامه واردات وسائل آموزشی، علمی و فرهنگی، به انضمام ضمیمه‌های A تا H
کنوانسیون حغاظت از گونه‌های حیوانات وحشی مهاجر (کنوانسیون بن)
کنوانسیون وین در مورد جانشینی دولت‌ها با توجه به اموال عمومی، بایگانی و تعهدات
کنوانسیون بین‌المللی مقابله با گروگان گیری
کنوانسیون مرتبط به تسلیحات متعارف خاص
کنوانسیون مربوط به فرصت‌های برابر و رفتار برابر برای زنان و مردان کارگر، کارگرانی با مسئولیت‌های خانوادگی
کنوانسیون مرتبط به قواعد رفتار کنفرانس‌های خطوط کشتیرانی
کنوانسیون مرتبط به امنیت شغلی و بهداشت و محیط کار
کنوانسیون ترویج مذاکرات جمعی (میان کارگران و کارفرمایان)
کنوانسیون آلودگی فرامرزی هوای دوربرد
کنوانسیون جنبه‌های مدنی کودک‌ربایی بین‌المللی
کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها، سال 1973، که توسط پروتکل مارپول سال 1978 اصلاح گردید
پروتکل قطعات غیر قابل تشخیص) پرتکل 1 کنوانسیون 1980 در ارتباط با منع یا محدودیت تسلیحات جنگی خاص)
پروتکل منع و محدودیت استفاده از تسلیحات آتش‌زا) پروتکل 3 سال 1980 در ارتباط با منع یا محدودیت تسلیحات جنگی خاص)
پروتکل منع و ممنوعیت استفاده از مین ها، تله انفجاری، و تجهیزات دیگر (پروتکل 2 در مورد کنوانسیون 1980 در ارتباط با منع و محدودیت استفااده از تسلیحات متعارف خاص)
پروتکل مرتبط به مداخله در دریاهای آزاد در مورد آلودگی دریایی توسط مواد غیر نفتی
پروتکل اصلاح کنوانسیون بنلوکس در شکار و حفاظت از پرندگان
معاهده اتحادیه آفریقایی- عربی
معاهده ماه
کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، گواهینامه و نظارت بر پرسنل کشتی‌های ماهیگیری
پروتکل اصلاح کنوانسیون بین‌المللی مرتبط به محدودیت مسئولیت مالکان کشتی‌های دریایی
پروتکل اصلاح کنوانسیون بین‌المللی یکپارچه سازی قوانین خاص مرتبط به بارنامه که در 25 آگوست 1924 در بروکسل امضا و توسط پروتکل 23 فوریه 1968 اصلاح گردید
موافقت‌نامه شنگن
توافق پلازا
کنوانسیون ماموریت‌های خاص
بیانیه مشترک بریتانیا – چین
اعلامیه حقوق بشر در باب اتباعی که دارای ملیت کشوری که در آن زندگی می‌کنند نمی‌باشند
کنوانسیون بین‌المللی جستجو و نجات دریایی
موافقت‌نامه بین‌المللی الوار گرمسیری (1983)
کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات، مابین کشورها و سازمان‌های بین‌المللی یا مابین سازمان‌های بین‌المللی
معاهده راروتونگا
موافقت‌نامه مربوط به حفاظت از رازداری اطلاعات مربوط به مناطق اعماق دریاها
کنوانسیون مربوط به تأسیس نظام بین‌المللی صیانت از حقوق افراد در امنیت اجتماعی
کنوانسیون اخطار اولیه حوادث هسته‌ای
کنوانسیون محدودیت مسئولیت ادعاهای دریایی
پروتکل اصلاح کنوانسیون تالاب‌ها با اهمیت بین‌المللی، به ویژه به عنوان زیستگاه پرندگان
کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد شرایط ثبت کشتی‌ها
بیانیه مشترک در ارتباط با مسئله ماکائو
(کنوانسیون مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد)
پروتکل کاهش انتشار سولفور
الحاقیه به ماده XI کنوانسیون تجارت بین‌المللی در مورد گونه‌های در معرض خطر جانوران و گیاهان وحشی
کنوانسیون همکاری در مورد حوادث هسته‌ای یا فوریت‌های رادیولوژیکی
کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای
کنوانسیون آتن مربوط به حمل مسافر و بار آنها از طریق دریا
کنوانسیون وین در باب حفاظت از لایه اوزون
کنوانسیون سازمان ملل در مورد حواله ارزی بین‌المللی و سفته بین‌المللی
معاهده نیروهای هسته‌ای میانبرد
موافقت‌نامه پرندگان مهاجر استرالیا- چین
کنوانسیون بین‌المللی مبارزه علیه آپارتاید در ورزش
کنوانسیون سازمان ملل در مورد قراردادهای فروش بین‌المللی کالا (CISG)
کنوانسیون دوره محدود در فروش بین‌المللی کالا
کنوانسیون تنظیم فعالیت‌های مربوط به منابع معدنی قطب جنوب
موافقت‌نامه بین‌المللی در مورد روغن زیتون و فراورده‌های زیتون‌ها
پروتکل مونترال
کنوانسیون مرتبط به ایمنی در استفاده از آزبست
اصول پیشگیری موثر و تحقیق در مورد احکام غیرقانونی، اعدام خودسرانه و شتاب زده
پروتکل اصلاح کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی توسط منابع زمینی
پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه‌هایی که در خدمت هواپیمایی بین‌المللی خدمات کشوری بوده در ارتباط کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
پروتکل کنوانسیون آتن مربوط به حمل و نقل مسافر و بار آن‌ها را از طریق دریا
کنوانسیون مسئولیت مدنی برای خسارت ایجاد شده در طی حمل و نقل کالاهای خطرناک توسط راه زمینی، راه آهن و کشتیرانی داخلی (CRTD)
موافقت تسلیحات شیمیایی
معاهده سازمان ملل متحد در برابر مبادله غیرقانونی مواد مخدر و مواد روان‌گردان
معاهده منع تست محدود
کنوانسیون لومه
کنوانسیون حقوق کودکان
اصول پایه‌ای مربوط به رفتار با زندانیان
اصول اساسی نقش حقوقدانان (وکلا)
اصول اساسی استفاده از زور و سلاح گرم توسط مقامات رسمی قانونی
بیانیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام
کنوانسیون بین‌المللی علیه یارگیری، تأمین مالی و آموزش مزدوران
قواعد سازمان ملل برای نوجوانان محروم از آزادی
معاهده آسونسیون
اتحادیه پولی آفریقا (معاهده ابوجا)
موافقت‌نامه بریجونی
کنوانسیون سازمان ملل در ارتباط با مسئولیت اپراتورهای پایانه‌های حمل و نقل در تجارت بین‌المللی
معاهده حل و فصل نهایی مربوط به آلمان
پروتکل اکسید نیتروژن
کنوانسیون مربوط به توسعه اشتغال و حمایت در برابر بیکاری
کنفراس مرتبط به برگزاری جشن و به رسمیت شناختن صحت ازدواج
کنوانسیون مردمان بومی و قبیله‌ای
کنوانسیون بین‌المللی مربوط به مسافران قاچاق
پروتکل اختیاری دوم در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی با هدف لغو مجازات اعدام
کنوانسیون باسل
معاهده نیروهای مسلح قراردادی در اروپا
پروتکل جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره
کنوانسیون جلوگیری از اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی کشتیرانی دریایی
کنوانسیون مربوط به قانون قابل اعمال در باب رژیم‌های اموال مربوط به ازدواج
بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی
پروتکل مشترک مرتبط به کاربرد کنوانسیون وین و کنوانسیون پاریس
کنوانسیون سازمان ملل در ارتباط با حمل کالا از طریق دریا (پیمان اسلو)
موافقت‌نامه ایجاد صندوق سرمایه برای پیشرفت افراد بومی آمریکای لاتین و جزائر کارائیب
موافقت‌نامه سوچی
معاهده ماستریخت
کنوانسیون تنوع زیستی
بیانیه حذف خشونت علیه زنان
پروتکل کنوانسیون بین‌المللی ایمنی کشتی‌های ماهیگیری
اساسنامه دیوان بین‌المللی قضایی یوگوسلاوی سابق، قطعنامه شورای امنیت
معاهده جامعه توسعه افریقای جنوبی
موافقت‌نامه آسکوبانس
موافقت‌نامه منطقه‌ای برای حمایت از پستانداران دریایی کوچک
معاهده سازمان ملل متحد در ارتباط با حقوق دریایی
موافقت‌نامه تجارت آزاد امریکای شمالی
معاهده صلح اسراییل- اردن
معاهده چارچوب سازمان ملل متحد در ارتباط با تغییرات آب و هو
کنوانسیون حفاظت از ماهی تن جنوبی
پروتکل کنوانسیون بین‌المللی تأسیس صندوق بین‌المللی جهت جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی
اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا، قطعنامه شورای امنیت
اساسنامه مرکز بین‌المللی برای مهندسی زنتیک و بیو تکنولوژی
موافقت‌نامه کلی مبادله خدمات
موافقت‌نامه دیتون
موافقت‌نامه بین‌المللی غلات
موافقت‌نامه مربوط به اجرای بخش XI کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها
اصول اساسی مربوط به استقلال قوای قضاییه
کنوانسیون حمایت از کودکان و مشارکت در بحث فرزند خواندگی در داخل کشورها
کنوانسیون بین‌المللی سازماندهی واکنش و همکاری در برابر آلودگی نفتی
موافقت‌نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی
معاهده اجراها و فنوگرام وایپو
پیمان خساویورت (معاهده تحریم جامع آزمایشات هسته‌ای)
موافقت‌نامه تأسیس بانک توسعه و همکاری اقتصادی در خاورمیانه و آفریقای شمالی
معاهده سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابان زدایی
کنوانسیون حمایت و استفاده از مسیرهای آبی فرامرزی و دریاچه‌های بین‌المللی (کنوانسیون آب)
کنوانسیون ایمنی هسته‌ای
کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت و غرامت زیان‌های ایجاد شده در ارتباط با حمل مواد سمی و خطرناک از طریق دریا
کنوانسیون بین‌المللی نجات
پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون بین‌المللی در مورد مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی
پروتکل 1992 برای اصلاح کنوانسیون تأسیس صندوق بین‌المللی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی
پروتکلی جلوگیری از آلودگی دریای مدیترانه با جابه جایی فرامرزی ضایعات خطرناک و دفع آن ها
موافقت‌نامه بین‌المللی شکر
کنوانسیون وین در مورد جانشینی کشورها در ارتباط با معاهدات
معاهده حقوق علائم تجاری
معاهده تسلیحات شیمیایی
موافقت‌نامه تأسیس موسسه واکسیناسیون بین‌المللی
کنوانسیون ارزیابی تاثیر محیطی در شرایط فرامرزی
کنوانسیون پرداخت مکمل غرامت ناشی از آسیب‌های هسته‌ای
موافقت‌نامه بین‌المللی الوارگر

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دایره المعارف معاهدات بین المللی قرن 20 و 21”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up