سیاست جنایی ایران در قبال جرایم رایانه ای: مطالعه تطبیقی با اسناد بین المللی

قیمت اصلی ۱۵۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۵.۰۰۰ تومان است.

موضوعجرایم رایانه ای
سال چاپ1395
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ300
تعداد صفحه368
شابک978-600-8040-81-1

درآمد
فصل اول ـ مباحث مقدماتی
مبحث اول: اصطلاحات
گفتار اول: رایانه
گفتار دوم: اینترنت
گفتار سوم: شبكه
گفتار چهارم: فضاى سایبر
گفتار پنجم: سیاست جنایی
گفتار ششم: پیشگیری
گفتار هفتم: جرایم رایانه‌‌‌ای
گفتار اول: تاریخ پیدایش رایانه
گفتار دوم: تاریخ پیدایش و تحول جرم رایانه‌‌‌ای
گفتار سوم: تاریخچه جرایم رایانه‌‌ای در ایران
مبحث سوم: ویژگى‌هاى جرایم رایانه‌‌‌ای
گفتار اول: جرایم ناشى از تكنولوژى مدرن
گفتار دوم: متفاوت بودن مرتكبین
گفتار سوم: عدم تخمین میزان جرایم ارتكابى (فزونى نرخ رقم سیاه)
گفتار چهارم: حجم صدمات و خسارات
گفتار پنجم: فراملى بودن جرایم رایانه‌‌‌ای
مبحث چهارم: طبقه‌‌بندى جرایم رایانه‌‌‌ای
گفتار اول: تلاش‌‌هاى بین‌‌المللى در طبقه‌‌بندى جرایم رایانه‌‌ ای
گفتار دوم: طبقه‌بندى نظرى جرایم رایانه‌‌‌ای
گفتار سوم: اقدامات برخى از كشورها در خصوص طبقه‌‌بندى جرایم رایانه‌‌‌ای
فصل دوم ـ مبانی جرم‌انگاری جرایم رایانه‌‌ای
مبحث اول: نقض حریم خصوصی
گفتار اول: حریم خصوصی ارتباطات رایانه‌‌ای
گفتار دوم: مبانی و ضرورت حمایت از حریم خصوصی در ارتباطات رایانه‌‌‌ای
گفتار سوم: قلمرو حریم خصوصی ارتباطات رایانه‌‌‌ای
گفتار چهارم: حمایت از حریم خصوصی ارتباطات رایانه‌‌‌ای
مبحث دوم: نقض حقوق مالكیت معنوی
گفتار اول: مفهوم حقوق مالكیت معنوی و قلمرو آن
گفتار دوم: حمایت از حقوق مالكیت معنوی در محیط رایانه‌‌ای
مبحث سوم: نقض امنیتِ اطلاعات و شبکه
گفتار اول: امنیت داده‌‌ها و اطلاعات رایانه‌‌ای
گفتار دوم: امنیت شبکه
گفتار سوم: مصادیق نقض امنیت اطلاعات و شبکه
گفتار چهارم: حمایت از امنیت اطلاعات و شبکه
مبحث چهارم: نقض اصول اخلاقی
گفتار اول: اخلاق رایانه‌‌ای
گفتار دوم: ویژگی‌‌های فناوری رایانه‌‌‌ای در ایجاد و توسعه مسائل غیراخلاقی
گفتار سوم: اصول و قواعد اخلاقی در فناوری اطلاعات و ارتباطات رایانه‌‌‌ای
فصل سوم ـ پاسخ‌دهی به مرتکبان جرایم رایانه‌‌‌ای در ایران
مبحث اول: پاسخ‌های پیش‌‌گیرنده
گفتار اول: پیشگیری اجتماعی
گفتار دوم: پیشگیری وضعی
مبحث دوم: پاسخ‌‌های سركوبنده
گفتار اول: پاسخ‌های كیفری
گفتار دوم: پاسخ‌های غیركیفری
فصل چهارم ـ اقدامات بین‌‌المللی و منطقه‌‌ای در مبارزه با جرایم رایانه‌‌‌ای
مبحث اول: رویكردهای بین‌المللی
گفتار اول: گروه هشت (G8)
گفتار دوم: سازمان ملل
گفتار سوم: شورای اروپا
گفتار چهارم: اینترپل
گفتار پنجم: انجمن بین‌‌المللی حقوق جزا (AIDP)
مبحث دوم: رویكردهای منطقه‌‌ای
گفتار اول: اتحادیه اروپا
گفتار دوم: سازمان توسعه و همكاری اقتصادی (OECD)
گفتار سوم: همكاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه (APEC)
گفتار چهارم: سازمان كشورهای آمریكایی (OAS)
فصل پنجم ـ سیاست جنایی ایران در قبال بزه‌دیدگان جرایم رایانه‌‌ای در پرتو اسناد بین‌المللی
مبحث اول: مفهوم بزه‌‌دیده
مبحث دوم: جایگاه بزه‌دیده در اسناد بین‌‌المللی
مبحث سوم: بزه‌‌دیدگی رایانه‌‌ای از منظر نظریه‌‌های جرم‌‌شناسی
گفتار اول: نظریه فراگیری
گفتار دوم: نظریه سبك زندگی (فعالیت‌‌های روزمره)
مبحث چهارم: حمایت از بزه‌‌دیدگان جرایم رایانه‌ای
گفتار اول: حمایت كیفری
گفتار دوم: حمایت شكلی
گفتار سوم: حمایت مالی و معنوی (ساز و كار جبران آثار ناشی از بزه‌‌دیدگی)
گفتار چهارم: حمایت بین‌‌المللی (همكاری قضایی بین‌‌المللی)
گفتار پنجم: حمایت اجتماعی

موضوع این کتاب چیست؟
شناخت جرایم رایانه‌ای، مبانی جرم‌انگاری جرایم رایانه‌ای، پاسخ‌دهی (پیشگیرانه وسرکوب‌گرایانه) در قبال جرایم رایانه‌ای‌، اقدامات بین‌المللی و منطقه‌ای در قبال جرایم رایانه‌ای وحمایت از بزه‌دیدگان جرایم رایانه‌ای به صورت تطبیقی در ایران واسناد بین‌المللی موضوعات اصلی این کتاب را شامل می شود.
مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
دانشجویان/اساتید و پژوهشگران، علاقه‌مند به فضای مجازی و متولیان مرتبط با فضای مجازی
نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید
اولین کتاب جامع در حوزۀ سیاست جنایی در زمینۀ جرایم رایانه‌ای که به صورت تطبیقی و با نگاه انتقادی به مقررات ایران واسناد بین‌المللی کار شده است.
قسمتی از کتاب
امروزه ارتباطات دیگر از فضای سنتی فراتر رفته و چهره‌ای جدید را در فضای سایبر به خود گرفته است. فضای سایبر، جهانی است مجازی که انواع داد و ستدهای الکترونیکی، انواع نشر الکترونیکی، انواع آموزش الکترونیکی و انواع شبکه‌سازی اجتماعی الکترونیکی را شامل می‌شود. از سوی دیگر موضوع کج‌رفتاری رایانه‌‌ای و جرایم رایانه‌‌ای، به صورت جهانی به مسأله مهمی برای افراد، خانواده‌ها، ‌سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ تجاری تبدیل شده است و همۀ دولت‌ها را به فکر چاره‌ای برای مبارزه با این کج‌رفتاری‌ها و جرایم مذکور انداخته است.
امروزه بسیاری از کشورهای جهان در مناطق مختلف سعی کرده‌اند همسو با تحولات و اقتضائات دنیای مجازی به تصحیح و تکمیل گفتمان نظام تقنینی خود بپردازند، به نحوی که بتواند در مسیر پاسخگویی به پدیدۀ جنایی در فضای مجازی دارای نقش و اثر مبارزه‌گر و پیش‌گیرنده مطلوبی باشد. حال بحث این است که کشور جمهوری اسلامی ایران در قبال این پدیدۀ نوظهور چه اقداماتی انجام داده است؟ و آیا اقدامات پیشگیرانه ویژه‌ای در این زمینه انجام داده است یا خیر؟ مسأله دیگر که در اینجا قابل طرح است اینکه جمهوری اسلامی ایران در بُعد سیاست جنایی جرایم رایانه‌‌ای تا چه حدی موفق عمل کرده و آیا در راستای اهداف بین‌المللی حرکت کرده است؟ نهادهای متولی در این زمینه چه نهادهایی هستند؟ مسائل فوق و دیگر موضوعات در قبال مرتکبان جرایم رایانه‌‌ای است ولی طرف دیگر پدیده، بزه‌دیدگان جرایم رایانه‌‌ای است. جمهوری اسلامی ایران در قبال بزه‌دیدگان جرایم مذکور چه کارکردهایی دارد و چه اقداماتی انجام داده است ؟ آیا اسناد بین‌المللی خاصی در زمینۀ پیشگیری و حمایت از بزه‌دیدگان چنین جرایمی وجود دارد؟ آیا صرف وجود قانون جرایم رایانه‌‌ای یا کنوانسیون جرایم سایبر می‌تواند پاسخگوی مسائل فوق باشد؟
با توجه به اهمیت مسأله، سازمان ملل در کنگره‌های پنج‌ساله خود به نحوی موضوع جرایم رایانه‌‌ای را به عنوان یکی از مباحث روز و به عنوان چالش جهانی مطرح کرده است (از کنگره هشتم 1990 تا کنگره دوازدهم 2010) و علاوه‌‌بر‌آن شوراي اروپا، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD)، انجمن بین‌المللی حقوق جزا، پليس بین‌الملل اقداماتي را در اين زمينه انجام داده‌اند. در مورد سياست جنايي ايران در قبال این نوع جرایم آن هم در پرتو اسناد بین‌المللی تحقيق جامع و مانعي صورت نگرفته است و لذا این امر بر ضرورت انجام چنین تحقیقی تأکید دارد.
بررسي اين تحقيق نه‌تنها از لحاظ تئوري؛ بلكه از جهت كاربردي هم واجد اهميت است با توجه به اين نكته که قانون جرایم رايانه‌ای در كشور ما جديد‌التصويب است و پلیس جرایم رایانه‌‌ای (فتا) (3/11/1389) در كشور ما ايجاد شده است و مراجع عمومی ویژه و تخصصی جرایم رایانه‌‌ای به این جرایم رسیدگی می‌کنند و نیز تأسیس مرکز ملی فضای مجازی کشور به دستور مقام معظم رهبری در اواخر سال 1390 و شکل‌گیری آن در سال 1391 این ضرورت را دوچندان کرده است. لذا بررسي قوانين و مقررات داخلی و مقررات بین‌المللی می‌تواند علل ناكارآمدي قوانين مذكور را شفاف‌تر كند و در اصلاحات بعدي قوانين و مقررات مثمر ثمر واقع شود و در زمينۀ سياست جنايي گام‌های مثبتي برداشته شود. نگارش اين کتاب و تطبیق مقررات داخلي با اسناد بین‌المللی و اقدامات سازمان ملل در اين زمينه و ارزیابی نقاط ضعف و نارسایی‌ها و ناكارآمدي‌هاي قوانين داخلي به ويژه در بُعد پيشگيري و حمايت از بزه‌ديدگان خاص اين نوع جنايت می‌تواند با ترسيم عدم مغايرت مندرجات اسناد بین‌المللی با حقوق داخلي كمك كند. در نهايت مديريت مبارزه با جرایم رایانه‌‌ای در جهت تقليل يا حذف آن عمدتاً از طريق پيشگيري و حمايت از افراد از جمله اهداف آرماني و كلي اين کتاب می‌باشد.
رئوس اصلی مطالب کتاب هم به شرح ذیل می‌باشد:
– آشنایی، ویژگی‌ها و طبقه‌بندی جرایم رایانه‌ای؛
ـ مبانی جرم‌انگاریِ جرایم رایانه‌‌ای؛
ـ پاسخ‌دهی به مرتکبانِ جرایم رایانه‌‌ای در ایران؛
ـ اقدامات بين‌المللي و منطقه‌اي در مبارزه با جرایم رایانه‌‌ای؛
ـ سياست جنايي ايران در قبال بزه‌ديدگان جرایم رايانه‌اي در پرتو اسناد بين‌المللي.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیاست جنایی ایران در قبال جرایم رایانه ای: مطالعه تطبیقی با اسناد بین المللی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up