سیاست های علم و فناوری در عصر ضد تروریسم

۱۸۷.۰۰۰ تومان

نویسنده,
سال چاپ1401
نوبت چاپاول
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تعداد صفحه360
شابک978-600-475-178-0

موجود


سخن ناشر

دیباچه استاد ارجمند دکتر محسن عبدالهی

پیشگفتار مترجمین

بخش اول: مقدمه

سیاست‌های علم و فناوری در عصر ضدتروریسم

اندرو دی. جیمز

1- مقدمه

2- عصر جدید ضدتروریسم؟

2-1- تروریسم نوین

2-2- شبح تروریسم فاجعه‌بار

2-3- رسیدن به یک ارزیابی واقع‌بینانه از خطر

3- نقش علم و فناوری در مقابله با تروریسم

3-1- رهنمودهای علمی به دولت

3-2- پاسخ‌های فناورانه به تروریسم

4- چالش‌های سیاست‌گذاری علم و فناوری در مقابله با تروریسم

4-1- شناسایی نیازهای کاربران

4-2- انتقال توانایی‌های دفاعی برای استفاده غیرنظامی

4-3- مشارکت جامعه بزرگ علم و فناوری

4-4- ایجاد مشارکت عمومی و خصوصی

5- تقویت همکاری بین‌المللی

6- پیامدهای محیط امنیتی جدید بر مسیر توسعه علم

6-1- کنترل بر مسیر تحقیقات علمی

6-2- مسؤولیت‌های اخلاقی و حرفه‌ای دانشمندان و مهندسان

6-3- تحریف اولویت‌های علمی؟

7- علم و فناوری در عصر ضدتروریسم

8- ساختار کتاب

بخش دوم: نقش علم و فناوری

توسعه علم و فناوری در راستای حفظ امنیت ملی

جیمز جی. ریچاردسون، ویتنی ماتسون و رابرت پیترز

1- مقدمه

2- چالش علم و فناوری برای سیاست‌گذاران

3- برخی مطالعات موردی

3-1- پروژه ابررسانایی و برخورددهنده بزرگ

3-2- ایستگاه فضایی بین‌المللی

3-3- استراتژی ملی نمایشگرهای صفحه تخت

3-4- ژنوم انسانی

4- ارکان حکومت

4-1- نهادهای اجرایی

4-2- نهاد قانون‌گذاری

5- دو نوع تصمیم‌گیری

5-1- سیاست‌گذاری برای مسائل علمی

5-2- علم در راستای سیاست‌گذاری

5-2-1- علوم زیست‌شناسی

5-2-2- نانوتکنولوژی

5-2-3- انرژی

5-2-4- علوم اجتماعی، رفتاری و اقتصادی

6- نتایج و توصیه‌ها

6-1- توسعه و تدوین یک تعریف کاملاً کلان از امنیت ملی

6-2- ایجاد یک سازمان جداگانه برای سیاست‌های علمی

6-3- افزایش ورود نهادهای علمی و فناوری به بالاترین سطح دولت

6-4- بهبود فرایند جستجو، ارزیابی، جمع‌آوری و اجرای مشاوره علمی و فناوری در بالاترین سطح

6-5- ارتقا دفاتر سیاست‌گذاری علم و فناوری امنیت داخلی در نهادهای اجرایی و کنگره

6-6- بهبود ارتباط با تصمیم‌سازان سیاسی از طریق استفاده از فناوری

جامعه علم و فناوری چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟

بیل دورودیه

1- مقدمه

2- علم و جامعه

3- فرسایش اجتماعی

4- ایجاد ترس

5- پاسخ‌های فرهنگی

6- تاب‌آوری فنی

7- راه‌حل‌های اجتماعی

تحقیق و توسعه و جنگ با تروریسم: عمومی‌سازی تجربه {رژیم} اسرائیل

آیزاک بن اسرائیل، اورن ستر و اشر تیشلر

1- مقدمه

2- ریشه‌ها و خصوصیات تروریسم جهانی

2-1- جهان در مقابل تروریسم منطقه‌ای

2-2- ویژگی‌های سازمان‌های تروریستی

3- تجربه {رژیم} اسرائیل

4- سیاست‌ها و اقدامات ضدتروریسم

4-1- نقش اطلاعات بلندمدت

4-2- سازمان‌دهی و مدیریت تجهیزات ضدتروریسم

5- تحقیق و توسعه و جنگ با تروریسم

5-1- فناوری‌های یکپارچه ـ تأثیرات شبکه در جنگ با تروریسم

5-2- تحقیق و توسعه و اطلاعات بلندمدت

6- خلاصه

امن کردن انگلستان: شناسایی و رفع آلودگی عوامل شیمیایی و بیولوژیکی

آلیستر هی

1- مقدمه

2- گزارش انجمن سلطنتی

2-1- پیشینه پروژه

2-2- اجرای پروژه انجمن سلطنتی

3- تعریف چالش

3-1- انواع و خصوصیات عوامل احتمالی

3-2- انواع حوادث احتمالی

4- نتیجه‌گیری و توصیه‌های اصلی

4-1- مقدمه

4-2- سازمان و رویه

4-3- شناسایی

4-4- رفع آلودگی

4-5- مسائل پزشکی مربوط به شناسایی و رفع آلودگی

4-6- مدل‌سازی ریاضی

پاک‌سازی پس از یک حادثه تروریستی شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی یا هسته‌ای: کاربران چه انتظاری از جامعه علمی دارند؟

کنستانتین ولچک و مِرو فینگاس

1- مقدمه

2- گردآوری دقیق اطلاعات

2-1- آگاهی از آنچه باید انتظار داشت

2-2- استفاده از ردیاب‌های مؤثر

2-3- آگاهی از اهداف پاک‌سازی

3- استفاده از فناوری‌ها و روش‌های مناسب پاک‌سازی

3-1- مقایسه روش‌ها

3-2- تمرکز بر روش‌های نویدبخش

3-2-1- رفع آلودگی با استفاده از وسایل مکانیکی

3-2-2- رفع آلودگی با استفاده از ابزارهای فیزیکی ـ شیمیایی

۳-2-۳- رفع آلودگی با استفاده از ابزارهای بیولوژیکی

3-3- مدیریت پسماندها

4- بهبود حفاظت از کارکنان

5- توسعه آموزش

6- جامعه علمی چه کمکی می‌تواند بکند؟

7- منافع صنایع بزرگ

8- نتایج

بخش سوم: پاسخ‌های سیاست عمومی

چهارچوبی برای تحقیق و توسعه امنیت ملی: چشم‌انداز آمریکا

پنروز سی. آلبرایت و هالی ای. داکری

1- مقدمه

2- تغییرات مفهومی مرتبط با توسعه فناوری امنیت ملی

2-1- پرداختن به سلاح‌های کشتارجمعی

2-2- تفاوت در نیازهای فناوری نظامی در مقابل مأموریت‌های امنیتی غیرنظامی

2-3- پشتیبانی مؤثر علمی و فناورانه از تمام ارکان حکومت

2-4- توسعه مفهوم مناسب از خطر

3- ارتقاء نقش توسعه فناوری در وزارت امنیت داخلی

3-1- دلایل منطقی برای ایجاد اداره علوم و فناوری در وزارت امنیت داخلی

3-2- سازمان‌دهی اداره علوم و فناوری

4- موفقیت‌ها و چالش‌ها

5- نتیجه‌گیری

توسعه اقدامات علمی و فناوری در مقابل تروریسم شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته‌‌ای: طرح تحقیق و فناوری کانادا در حوزه شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته‌‌ای

کمیل ای. بولت

۱-مقدمه

۲-تعامل با نظام نوآوری

2-1-شبکه‌های عالی نوآوری فدرال

2-2- توانایی‌ها و ظرفیت‌‌های علم و فناوری

2-3-وظایف جامعه علم و فناوری

۳- ارزیابی ریسک تلفیقی شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته‌‌ایمبتنی ‌بر سناریو

3-1-روش‌شناسیارزیابی ریسک تلفیقی

3-2-حوزه‌های اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری

3-3- شکاف علمی: ابعاد علمی فناوری ارزیابی ریسک

3-4- وجود شکاف در ظرفیت‌ها و توانایی‌های موجود: نامه‌های سیاه‌زخم

۴-ادغام طرح علم و فناوری فدرال با هدف افزایش ظرفیت

4-1-خوشه‌های آزمایشگاهی

4-2-عملکرد خوشه زیستی

۵-تدوین یک برنامه علمی و فناوری در راستای اهمیت‌بخشی به مشارکت

5-1-اصول کلیدی

5-2-طبقه‌بندی پروژهعلم و فناوری شیمیایی، بیولوژیکی رادیولوژیکی و هسته‌‌ای

5-3-معیارهای اولیه موفقیت پروژه علم و فناوری

۶-توسعه مدل همکاری

۷-نتیجه‌گیری

مشارکت جامعه علم و فناوری در مبارزه با تروریسم

هایکو بورخرت

۱-مقدمه

2- هم‌پوشانی بین علم و فناوری در جهت مأموریت‌های نظامی و امنیتی

۳-محیط هنجاری

۴-محیط نظارتی

۵-محیط اقتصادی

۶-محیط علمی

۷-چشم‌انداز

7-1-نقشه راهی برای قابلیت‌های موجود

7-2-توسعه سیاست‌های امنیتی علم و فناوری

7-3- هماهنگی توسعه ظرفیت‌ها و علم و فناوری امنیتی

بخش چهارم: همکاری بین‌المللی

ایجاد معیاری برای همکاری‌های بین‌المللی مؤثر در توسعه فناوری در راستای امنیت داخلی

هالی ای.داکری و پنروز سی. آلبرایت

۱-مقدمه

۲-ایجاد محرک‌هایی برای مشارکت در زمینه علم و فناوری امنیت داخلی

2-1- ایجاد یک سیستم دفاعی متعادل

2-2- قدرت نفوذ منابع محدود

۳-تأثیرات غیرفنی بر مشارکت علم و فناوری در راستای امنیت داخلی

3-1- شکاف‌هایی در ظرفیت کاربران

3-2- موضوعات سیاست‌گذاری

۴-ایجاد چهارچوبی در جهت همکاری بین‌المللی تأثیرگذار

۵-به‌کارگیری یک رویکرد راهبردی

5-1- تعیین اولویت‌های راهبردی برای علوم و فناوری امنیت داخلی

5-2- مدلی برای همکاری‌های اولویت‌‌دار

۶-تنظیم دستور کار تحقیقات جهانی برای امنیت عمومی/ داخلی

6-1- استانداردها

6-2-امنیت سایبری

6-3-اعتبارسنجی اسناد و مسافران

6-4-شناسایی تهدیداتی که حمل‌و‌نقل را هدف قرار می‌دهد

۷-خلاصه

افزایش همکاری فراآتلانتیک در حوزه علم و فناوری در راستای دفاع داخلی و مقابله با تروریسم

ریچارد ای. بیتزینگر

۱-مقدمه

2-فرصت‌هایی برای همکاری بین‌المللی در خصوص علم و فناوری در راستای دفاع داخلی و مقابله با تروریسم:تحولات در امور نظامیو همکاری تسلیحاتی فراآتلانتیک

۳-طرح‌ها و ابزارهای همکاری بین‌المللی در حوزه علم و فناوری مبارزه با تروریسم

۴-موانع همکاری‌های بین‌المللی

۵-نتیجه‌گیری

بخش پنجم:حاکمیت علم و فناوری در محیط امنیتی جدید

اثرات سیاست‌های امنیتی پس از ۱۱ سپتامبر بر مسیر علم در آمریکا

آلبرت اچ. تیچ

۱-مقدمه

2-1-قانون و رویه‌های جدید

2-2-تأثیر بر دانشجویان خارجی

2-3-واکنش جامعه تحقیقاتی و پیشرفت‌های بعدی

۳-تحقیقات آزمایشگاه‌های زیستی و شیمیایی

3-1-قوانین جدید تأثیرگذار بر تحقیقات

3-2- تأثیر بر محققان

3-3- اجرای قوانین: برخی نمونه‌های مشکل‌ساز

3-4-واکنش

۴-بودجه تحقیقات فدرال برای دانشگاه‌ها و سیاست‌های امنیتی دولت

4-1-بررسی بندهای مشکل‌ساز

4-2-گزارش‌های دادستان کل در مورد صادرات فرضی

۵-تألیفات علمی

5-1- مقالات مشکل‌ساز

5-2- دانش سودمند یا کمک به تروریست‌ها؟

5-3-پاسخ جامعه علمی: خودتنظیمی

۶-اطلاعات حساس اما طبقه‌بندی‌نشده

6-1-سیاست دولت در مورد طبقه‌بندی اطلاعات

6-2-توسعه مفهوم طبقه‌بندی

6-3- بحث و جدل مداوم

وظایف فردی و جمعی دانشمندان در تقویت معاهدات بین‌المللی

انجمن سلطنتی

۱-مقدمه

2- مبانی علمی معاهدات و قراردادهای بین‌المللی

2-1- نقش هیأت‌های مشورتی

2-2-مشخصه‌های کلیدی در موفقیت هیأت‌های مشورتی علمی بین‌المللی

۳-تبعیت از الزامات قانونی و معاهداتی

3-1- مسؤولیت‌های دانشمندان

3-2-محدودیت‌های سازمانی329

۴-کدهای رفتاری

4-1- ملاحظات کلی

4-2-اجرای کدها و اصول راهنما

4-3-کدها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی

امنیت ملی، تروریسم و کنترل بر تحقیقات علوم زیستی

برایان رپرت

۱-مقدمه

۲-علوم زیستی و سلاح‌های بیولوژیکی

2-1-تمایز تحقیقات علوم زیستی

2-2- واکنش‌های سیاسی

۳-مسائل مربوط به کنترل دانش «کاربرد دوگانه«

3-1- هدف چیست؟

3-2-مشکل کجاست؟

3-3- چگونه باید نگرانی‌ها در مورد کاربردهای دوگانه رفع شوند؟

3-4- چه کسی تصمیم می‌گیرد؟

۴-چشم‌انداز کدهای رفتاری

۵-نتیجه‌گیری

چکیده تستی :::

– گردآوری دقیق اطلاعات

2-1- آگاهی از آنچه باید انتظار داشت

2-2- استفاده از ردیاب‌های مؤثر

2-3- آگاهی از اهداف پاک‌سازی

3- استفاده از فناوری‌ها و روش‌های مناسب پاک‌سازی

3-1- مقایسه روش‌ها

3-2- تمرکز بر روش‌های نویدبخش

3-2-1- رفع آلودگی با استفاده از وسایل مکانیکی

3-2-2- رفع آلودگی با استفاده از ابزارهای فیزیکی ـ شیمیایی

۳-2-۳- رفع آلودگی با استفاده از ابزارهای بیولوژیکی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیاست های علم و فناوری در عصر ضد تروریسم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up