مجموعه قوانين و مقررات ثبت اختراعات و علائم تجاري

ناموجود

موضوعقانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
سال چاپ1395
نوبت چاپ1
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تیراژ2000
تعداد صفحه604
شابک978-600-8040-72-9

ناموجودقانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386/11/3)
فصل اول ـ اختراعات
فصل دوم ـ طرح‌های صنعتی
فصل سوم ـ علائم، علائم جمعی و نام‌های تجاری
فصل چهارم ـ مقررات عمومی
آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری
بخش اول ـ كلیات
بخش دوم ـ ثبت اختراعات
فصل اول ـ تسلیم اظهارنامه
فصل دوم ـ انتقال، اصلاح، استرداد و ثبت اظهارنامه
فصل سوم ـ ‌بررسی اظهارنامه و ثبت اختراع
فصل چهارم ـ صدور پروانه اجباری بهره‌برداری
فصل پنجم ـ تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت‌شده
فصل ششم ـ اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهینامه اختراع
فصل هفتم ـ اظهارنامه بین‌المللی طبق معاهده همكاری در ثبت اختراعات
فصل هشتم ـ هزینه‌ها
بخش سوم ـ ثبت طرح‌های صنعتی
فصل اول ـ تسلیم، اصلاح، استرداد، انتقال و ثبت اظهارنامه
فصل دوم ـ بررسی اظهارنامه و ثبت طرح صنعتی
فصل سوم ـ تمدید ثبت طرح صنعتی
فصل چهارم ـ تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد طرح صنعتی ثبت‌شده
فصل پنجم ـ اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهینامه طرح صنعتی
بخش چهارم ـ ثبت علائم
فصل اول ـ تسلیم، استرداد، ثبت و رد اظهارنامه
فصل دوم ـ بررسی و انتشار آگهی اظهارنامه
فصل سوم ـ انتقال، اصلاح و اعتراض به اظهارنامه
فصل چهارم ـ ثبت علامت و تمدید ثبت
فصل پنجم ـ علامت جمعی
فصل ششم ـ تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد علامت ثبت‌شده
فصل هفتم ـ ابطال ثبت علامت
فصل هشتم ـ ثبت بین‌المللی علامت براساس موافقت‌نامه و پروتكل مادرید
بخش پنجم ـ مقررات عمومی
فصل اول ـ هزینه‌ها
فصل دوم ـ ثبت الكترونیكی و نحوه دسترسی به اطلاعات
فصل سوم ـ كمیسیون
فصل چهارم ـ اطلاع‌رسانی و صدور گواهی ‌اصلی و المثنا
فصل پنجم ـ تصحیح اشتباهات، تمدید مهلت و ترتیبات انتقال
فصل ششم ـ دادخواهی و مقررات مختلف
قانون حمایت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شركت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوری‌ها و اختراعات
فصل اول ـ تعاریف
فصل دوم ـ اعطای کمک
فصل سوم ـ تسهیلات
فصل چهارم ـ ضمانت‌نامه و بیمه
فصل پنجم ـ مشارکت
فصل ششم ـ معافیت‌های مالیاتی و گمرکی
فصل هفتم ـ اولویت‌دهی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و سایر حمایت‌ها
فصل نهم [هشتم] ـ نظارت و گزارش‌دهی، رسیدگی به اعتراضات و مجازات‌های قانونی
اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور
قانون ثبت علائم و اختراعات ‌مصوبه 1310/4/1
‌فصل اول ـ ثبت علائم تجارتی
‌فصل دوم ـ ثبت اختراع
‌فصل سوم ـ مقررات مشتركه
آییننامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1310/4/1
باب اول ـ مقررات مربوط به علائم تجارتی
فصل اول ـ در تسلیم اظهارنامه
فصل دوم ـ ثبت علامت
فصل سوم ـ تغییرات
فصل چهارم ـ تجدید ثبت
فصل پنجم ـ طبقه‌بندی كالا
باب دوم ـ در ثبت اختراع
فصل اول ـ در اظهارنامه اختراع
فصل دوم ـ ثبت اختراع
فصل سوم ـ تغییرات
باب سوم ـ مقررات مشتركه
فصل اول
فصل دوم ـ در آیین دادرسی مربوط به علائم تجارتی و اختراعات
فصل سوم ـ در طرق تأمین
باب چهارم ـ هزینه مربوط به علائم تجارتی و اختراعات
آیین‌نامه ماده‌ 9 قانون‌ ثبت‌ شركت‌ها و ماده‌ 45 قانون‌ ثبت‌ علائم
طرح آیین‌نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراكی و آرایشی
آیین‌نامه اجرایی ماده 144 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
ضوابط ثبت شركت‌ها و مالكیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول ـ تعاریف
فصل دوم ـ ایجاد و وظایف واحد ثبتی
فصل سوم ـ تشریفات قانونی ثبت شركت‌ها و مالكیت‌های صنعتی و معنوی
فصل چهارم ـ سایر مقررات
قانون ممنوعیت به كارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه
قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای
آیین‌نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) قانون حمایت از حقوق پدیدآو‌رندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای
افزار‎ قسمت اول ـ ثبت نرم‎
بخش اول ـ تعاریف مربوط به ثبت نرم افزار‎
بخش دوم ـ حقوق پدیدآورنده
بخش سوم ـ اختراع نرم افزار‎
بخش چهارم ـ چگونگی صدور گواهی ثبت نرم افزار‎
قسمت دوم ـ نظام صنفی رایانه ای
بخش اول ـ تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه ای‎
بخش دوم ـ اركان نظام صنفی رایانه ای‎
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه‌ مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم و پروتكل مربوط به آن
فصل اول ـ مقررات عمومی
فصل دوم ـ اظهارنامه‌های ثبت بین‌المللی
فصل سوم ـ ثبت بین‌المللی
فصل چهارم ـ شرایط و مقتضیات حاكم در كشورهای متعاهد مؤثر بر ثبت بین‌المللی
فصل پنجم ـ تعیین متعاقب یك یا چند كشور؛ تغییرات
فصل ششم ـ تمدید مدت
فصل هفتم ـ مجله و بانك اطلاعاتی
فصل هشتم ـ هزینه‌ها
فصل نهم ـ موارد متفرقه
بخش اول ـ تعاریف
بخش دوم ـ فرم‌ها
بخش سوم ـ مكاتبات با دفتر بین‌المللی، امضا
بخش چهارم ـ شرایط و مدارك مربوط به نام‌ها و نشانی‌ها
بخش پنجم ـ ابلاغ رد موقت
بخش ششم ـ شماره‌گذاری ثبت بین‌المللی
بخش هفتم ـ پرداخت هزینه‌ها
كنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالكیت معنوی امضاشده در استكهلم به تاریخ چهاردهم جولای ۱۹۶۷ میلادی برابر با بیست و چهارم تیر ماه سال ۱۳۴۶ هجری شمسی و اصلاحی بیست و هشتم اكتبر ۱۹۷۹ میلادی برابر با هفتم آبان ماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اصلاحات به عمل آمده در كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت ‌صنعتی در استكهلم به سال‌های 1967 و ۱۹۷۹ میلادی برابر با سال‌های ۱۳۴۶ و ۱۳۵۸ هجری شمسی
معاهده همكاری در ثبت اختراعات
فصل اول ـ اظهارنامه بین‌المللی و جستجوی بین‌المللی
فصل دوم ـ بررسی مقدماتی بین‌المللی
فصل سوم ـ مقررات عمومی
فصل چهارم ـ خدمات فنی
فصل پنجم ـ مقررات اداری
فصل ششم ـ اختلافات
فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اصلاح
فصل هشتم ـ مقررات نهایی
آیین‌نامه معاهده همكاری در ثبت اختراع لازم‌الاجرا از ۱۲ فروردین ۱۳۸۱ (۱ آوریل 2002)
قسمت الف ـ مواد مقدماتی
قسمت ب ـ مواد مربوط به فصل اول معاهده
قسمت ج ـ مواد مربوط به فصل دوم معاهده
قسمت د ـ مواد مربوط به فصل سوم معاهده
قسمت ۵- مواد مربوط به فصل ۵ معاهده
قسمت و ـ مواد مربوط به فصول متعدد معاهده
موادی از قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 1382/10/17)
ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 27 منشور جهانی حقوق بشر

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه قوانين و مقررات ثبت اختراعات و علائم تجاري”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up