مجموعه قوانین و مقررات تجارت

قیمت اصلی ۱۶.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳.۶۰۰ تومان است.

موضوعقوانبن و مقررات تجارت
سال چاپ1395
نوبت چاپ1
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تیراژ2000
تعداد صفحه522
شابک978-600-8040-66-8

موجود


قانون تجارت (مصوب 1311)
باب اول ـ‌ ‌تجار و معاملات تجارتی
باب دوم ـ ‌دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
فصل اول ـ دفاتر تجارتی
فصل دوم ـ دفتر ثبت تجاری
باب سوم ـ ‌شركت‌های تجارتی
فصل اول ـ در اقسام مختلفه شركت‌ها و قواعد راجع به آنها
فصل دوم ـ در مقررات راجع به ثبت شرکت‌ها و نشر شرکت‌نامه‌ها
فصل سوم ـ در تصفیه امور شرکت‌ها
فصل چهارم ـ مقررات مختلفه
باب چهارم ـ برات، فته طلب، چک
فصل اول ـ برات
فصل دوم ـ‌ در فته طلب
فصل سوم ـ‌ چک
فصل چهارم ـ در مرور زمان
باب پنجم ـ اسناد در وجه حامل
باب ششم ـ دلالی
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ اجرت دلال و مخارج
باب هفتم ـ حق‌العملکاری (کمیسیون)
باب هشتم ـ قرارداد حمل و نقل
باب نهم ـ قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
باب دهم ـ ضمانت
باب یازدهم ـ در ورشکستگی
فصل اول ـ‌ در کلیات
فصل دوم ـ در اعلان ورشکستگی و اثرات آن
فصل سوم ـ در تعیین عضو ناظر
فصل چهارم ـ در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته
فصل پنجم ـ‌ در مدیرتصفیه
فصل ششم ـ در وظایف مدیرتصفیه
فصل هفتم ـ در قرارداد ارفاقی و تصفیه‌حساب تاجر ورشکسته
فصل هشتم ـ در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هریک از آنها
فصل نهم ـ در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول
فصل دهم ـ‌ در دعوای استرداد
فصل یازدهم ـ در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی
باب دوازدهم ـ در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
فصل اول ـ در ورشکستگی به تقصیر
فصل دوم ـ‌ در ورشکستگی به تقلب
فصل سوم ـ در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند
فصل چهارم ـ در اداره کردن امول تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب
باب سیزدهم ـ در اعاده اعتبار
باب چهاردهم ـ اسم تجارتی
باب پانزدهم ـ شخصیت حقوقی
فصل اول ـ اشخاص حقوقی
فصل دوم ـ حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی
باب شانزدهم ـ مقررات نهایی
مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311
كلیات
تشكیل شركت
مدیرهای شركت و وظایف آنها
مفتشین شركت و وظایف آنها
مجمع عمومی شركت
در تبدیل سهام
بطلان شركت و یا بطلان اعمال و تصمیمات آن
مقررات جزایی
در انحلال شركت
نظامنامه جدید ماده ۱۹ قانون تجارت مصوب 1311/12/13
قانون صدور چك (1355/5/19) همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب مورخ 3 /1376/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام
از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی
نظریه‌های فقهای شورای نگهبان در خصوص خسارت تأخیر تأدیه
قانون چك‌های تضمینشده (مصوب 1337/4/22)
قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی (مصوب 1318/4/24)
مبحث اول ـ سازمان اداره تصفیه
مبحث دوم ـ اقدامات تأمینی اداره تصفیه
مبحث سوم ـ دعوت بستانكاران
مبحث چهارم ـ اداره اموال
مبحث پنجم ـ رسیدگی به مطالبات
مبحث ششم ـ تصفیه
مبحث هفتم ـ تقسیم وجوه حاصله از فروش
مبحث هشتم ـ خاتمه ورشكستگی
مبحث نهم ـ مقررات مالی
مبحث دهم ـ مقررات مخصوص
آیین‌نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
فصل اول ـ صورت‌مجلس‌ها و حسابداری
مبحث اول ـ مقررات عمومی
مبحث دوم ـ صورت‌مجلس‌ها
مبحث سوم ـ نگاهداری اسناد ورشكستگی‌
مبحث چهارم ـ نگاهداری دفاتر حسابداری‌
فصل دوم ‌ـ اجرای مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشكستگی‌
مبحث اول ـ تهیه صورت دارایی‌
مبحث دوم ـ دعوت بستانکاران‌
مبحث سوم ـ اداره اموال‌
مبحث چهارم ـ رسیدگی به مطالبات‌
مبحث پنجم ـ تصفیه‌
مبحث ششم ـ تقسیم وجوه حاصله‌
مبحث هفتم ـ خاتمه ورشكستگی
مبحث هشتم ـ تصفیه اختصاری
مبحث نهم ـ مقررات مخصوص‌
قسمتی از تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
قانون راجع به ثبت شركت‌ها (مصوب 1310/3/2)
نظام‌نامه اجرای قانون ثبت شركت‌ها مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۱۰
ماده الحاقیه راجع به نظامنامه ثبت شركت‌ها مصوب 1310/6/9
قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت‌های خارجی
آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت‌های خارجی
آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشكیلات و مؤسسات غیرتجارتی
فصل اول ـ در تسلیم اظهارنامه و ثبت مجامع و مؤسسات غیرتجارتی
فصل دوم ـ در انحلال تشكیلات و مؤسسات غیرتجارتی
فصل سوم ـ حق‌الثبت تشكیلات و مؤسسات غیرتجاری
اصلاحیه طرح اصلاحی آییننامه ثبت شركتها مصوب ۱۳۴۰
قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386/11/3)
فصل اول ـ اختراعات
فصل دوم ـ طرح‌های صنعتی
فصل سوم ـ علائم، علائم جمعی و نام‌های تجاری
فصل چهارم ـ مقررات عمومی
آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری
بخش اول ـ كلیات
بخش دوم ـ ثبت اختراعات
فصل اول ـ تسلیم اظهارنامه
فصل دوم ـ انتقال، اصلاح، استرداد و ثبت اظهارنامه
فصل سوم ـ ‌بررسی اظهارنامه و ثبت اختراع
فصل چهارم ـ صدور پروانه اجباری بهره‌برداری
فصل پنجم ـ تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبتشده
فصل ششم ـ اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهینامه اختراع
فصل هفتم ـ اظهارنامه بین‌المللی طبق معاهده همكاری در ثبت اختراعات
فصل هشتم ـ هزینه‌ها
بخش سوم ـ ثبت طرح‌های صنعتی
فصل اول ـ تسلیم، اصلاح، استرداد، انتقال و ثبت اظهارنامه
فصل دوم ـ بررسی اظهارنامه و ثبت طرح صنعتی
فصل سوم ـ تمدید ثبت طرح صنعتی
فصل چهارم ـ تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد طرح صنعتی ثبتشده
فصل پنجم ـ اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهینامه طرح صنعتی
بخش چهارم ـ ثبت علائم
فصل اول ـ تسلیم، استرداد، ثبت و رد اظهارنامه
فصل دوم ـ بررسی و انتشار آگهی اظهارنامه
فصل سوم ـ انتقال، اصلاح و اعتراض به اظهارنامه
فصل چهارم ـ ثبت علامت و تمدید ثبت
فصل پنجم ـ علامت جمعی
فصل ششم ـ تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد علامت ثبت شده
فصل هفتم ـ ابطال ثبت علامت
فصل هشتم ـ ثبت بین‌المللی علامت براساس موافقت‌نامه و پروتكل مادرید
بخش پنجم ـ مقررات عمومی
فصل اول ـ هزینه‌ها
فصل دوم ـ ثبت الكترونیكی و نحوه دسترسی به اطلاعات
فصل سوم ـ كمیسیون
فصل چهارم ـ اطلاع‌رسانی و صدور گواهی ‌اصلی و المثنا
فصل پنجم ـ تصحیح اشتباهات، تمدید مهلت و ترتیبات انتقال
فصل ششم ـ دادخواهی و مقررات مختلف
قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 1386/11/2)
آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی
فصل اول ـ تعاریف
فصل دوم ـ شناسایی ارباب رجوع
فصل سوم ـ ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش‌دهی
فصل چهارم ـ گزارش‌های الزامی
فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزی
فصل ششم ـ نگهداری سوابق و اطلاعات
فصل هفتم ـ آموزش
فصل هشتم ـ سایر موارد
لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهكاران بانك‌ها (مصوب 1359/02/20)
قانون عملیات بانكی بدون ربا (‌بهره)
فصل اول ـ (‌اهداف و وظایف نظام بانكی در جمهوری اسلامی ایران)
‌فصل دوم ـ تجهیز منابع پولی
‌فصل سوم ـ تسهیلات اعطایی بانكی
‌فصل چهارم ـ بانك مركزی ایران و سیاست پولی
فصل پنجم ـ متفرقه
آیین‌نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانك‌ها (مصوب 1373/08/25)
آیین‌نامه نظام بانكداری الكترونیكی
آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الكترو‌نیكی
قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 1382/10/17)
باب اول ـ مقررات عمومی
مبحث اول ـ در کلیات
مبحث دوم ـ در احکام «داده پیام»
مبحث سوم ـ «داده پیام» مطمئن
مبحث چهارم ـ مبادله «داده پیام»
باب دوم ـ دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی (Certification Service Provider)
باب سوم ـ در قواعد مختلف
مبحث اول ـ حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی
مبحث دوم ـ حفاظت از «داده پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی
باب چهارم ـ جرایم و مجازات‌ها
مبحث اول ـ کلاهبرداری کامپیوتری
مبحث دوم ـ جعل کامپیوتری
مبحث سوم ـ نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک
مبحث چهارم ـ نقض حفاظت از «داده پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی»
باب پنجم ـ جبران خسارت
باب ششم ـ متفرقه
آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الكترونیكی ـ مصوب 1382
آیین‌نامه اجرایی ماده (48) قانون تجارت الكترونیكی
تصویب‌نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف‌كننده به علت شرایط خاص كالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده 38 قانون تجارت الكترونیكی
اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونیكی
تصویب‌نامه در خصوص برنامه جامع توسعه تجارت الكترونیكی
آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی (سایت‌های) اینترنتی ایرانی
فصل اول ـ تعاریف
فصل دوم ـ ساماندهی و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فصل سوم ـ تخلفات و نحوه رسیدگی به آنها
فصل چهارم ـ سایر مقررات
اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران
فصل او‌ل ـ كلیات
فصل دو‌م ـ اهداف و و‌ظایف
فصل سوم ‌ـ‌ اركان
فصل چهارم ـ امور مالی
فصل پنجم ـ مقررات مختلف
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
فصل اول ـ اهداف و ضوابط كلی بخش تعاونی
فصل دوم ـ عضو
فصل سوم ـ سرمایه
فصل چهارم ـ حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی
فصل پنجم ـ تعاونی‌های تولید و توزیع
فصل ششم ـ اركان تعاونی‌ها
بخش اول ـ مجمع عمومی
بخش دوم ـ هیأت مدیره
بخش سوم ـ بازرسی
فصل هفتم ـ اتحادیه تعاونی
فصل هشتم ـ تشكیل و ثبت تعاونی‌ها
فصل نهم ـ ادغام ـ انحلال و تصفیه
بخش اول ـ ادغام
بخش دوم ـ انحلال و تصفیه
فصل دهم ـ اتاق تعاون
فصل یازدهم ـ وزارت تعاون
فصل دوازدهم ـ سایر مقررات

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه قوانین و مقررات تجارت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up