وضعيت آوارگان فلسطينی در حقوق بین الملل

۱۳۵.۰۰۰ تومان

نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تعداد صفحه416
شابک978-964-92463-8-3

ناموجودسخن ناشر
مقدمة مترجمان
فصل اول
1 ـ مقدمه
داستان رولا
2 ـ پناهندگان فلسطينى و حقوق بين‏ الملل
3 ـ پيشينه تاريخى
1ـ3. ريشه‏ هاى مخاصمه فلسطين
2ـ3. اخراج آوارگان از فلسطين
3ـ3. تصميم رژیم صهیونیستی در ممنوع ساختن بازگشت آوارگان
4ـ3. آوارگى بعدى فلسطينى‏ ها، و از جمله پناهندگان 1948
4 ـ تعداد پناهندگان فلسطينى و توزيع جغرافيايى آنان
5 ـ سازمان ملل و پناهندگان فلسطينى
1ـ5. ميانجى سازمان ملل براى فلسطين
2ـ5. امداد ملل متحد براى آوارگان فلسطينى (آنرپر)
3ـ5. كميسيون سازش ملل متحد براى فلسطين
4ـ5. آژانس امداد و كار ملل متحد براى آوارگان فلسطينى در خاور نزديك (آنروا)
6 ـ روند صلح «مادريد» و ارتباط آن با آوارگان فلسطينى
1ـ6. مذاكرات دوجانبه
ارتباط و همكارى با اردن و مصر
2ـ6. مذاكرات چندجانبه
7 ـ حوزه تحقيق
1ـ7. محدوده‏ هاى كلى و واژه‏ شناسى
2ـ7. شيوه‏ ها و منابع تحقيق
3ـ7. مسائل مورد تحقيق و طرح كلى آن
باب اول: حقوق پناهندگى
فصل دوم: پناهندگان فلسطينى
1 ـ نكاتى كلى دربارة مفهوم «پناهنده فلسطينى»
2 ـ وجه تمايز پناهندگان فلسطينى با ديگر پناهندگان
1ـ2. كميته ويژه مربوط به بى‏تابعيتى و مسائل مرتبط
2ـ2. كميته سوم مجمع عمومى
3ـ2. كنفرانس نمايندگان تام ‏الاختيار در مورد وضعيت پناهندگان و افراد بى‏تابعيت
4ـ2. نتيجه‏ گيرى‏ هاى غيرقطعى
3 ـ تعريف آژانس امداد و كار (آنروا) از «پناهنده فلسطينى»
1ـ3. قطعنامه (IV) 302 مجمع عمومى
2ـ3. پيدايش تعريف مقدماتى «آنروا» از «پناهنده فلسطينى»
3ـ3. تعريف كنونى «آنروا» از «پناهنده از فلسطين» و تفسير آن
4ـ3. ثبت نوادگان
5ـ3. آوارگان جنگ 1967
6ـ3. نتيجه‏ گيرى
4 ـ تعريف پناهندگان فلسطينى در چارچوب مذاكرات صلح
فصل سوم: كنوانسيون 1951 درباره وضعيت پناهندگان
1 ـ نكات مقدماتى
2 ـ بند «د» ماده 1
1ـ2. جمله اول بند «د» ماده 1
2ـ2. جمله دوم بند «د» ماده 1
3ـ2. چند نكته پايانى در خصوص بند «د» ماده 1
3 ـ ساير ابعاد ماده 1
1ـ3. بخش «الف» ماده 1
2ـ3. بند «ج» ماده 1
3ـ3. بند «ه» ماده 1
فصل چهارم: وضعيت آوارگان فلسطينى در دنياى عرب
1- نكات مقدماتى
2- كشورهاى اتحاديه عرب و آوارگان فلسطينى
3 ـ نگاهى به وضعيت حقوقى آوارگان فلسطينى در كشورهاى گوناگون عربى
1ـ3. مصر
2ـ3. عراق
3ـ3. اردن
4ـ3. كويت و ديگر كشورهاى خليج [فارس] 5ـ3. لبنان
6ـ3. ليبى
7ـ3. سوريه
8ـ3. دولت‏هاى مغرب
9ـ3. چند نكته پايانى
باب دوم: ساير زمينه‏ هاى حقوق بين‏ الملل
فصل پنجم: حقوق مربوط به اشخاص بى‏ تابعيت
1- نكات مقدماتى
2- آيا آوارگان فلسطينى، افراد بى‏ تابعيت هستند؟
1ـ2. وجود تابعيت فلسطينى
2ـ2. كسب تابعيت كشورهاى ثالث
3- كنوانسيون مربوط به وضعيت افراد بى‏ تابعيت
4- كنوانسيون تقليل بى ‏تابعيتى
5- نتيجه‏ گيرى
فصل ششم: حقوق بشردوستانه
1- نكات مقدماتى
2 ـ قواعد حقوق بشردوستانه درباره حمايت از غيرنظاميان و اهميت آن براى پناهندگان فلسطينى
1ـ2. آيا پناهندگان، مورد حمايت حقوق بشردوستانه هستند؟
2ـ2. مقررات قابل اجرا در مورد اشغال خصمانه
3ـ2. آيا اشغال‏ هاى دراز مدت، مقوله‏ اى متمايز است؟
4ـ2. حمايت از غيرنظاميان، از جمله پناهندگان، در برابر آثار جنگ
3 ـ وضعيت آوارگان فلسطين در سرزمين‏هاى اشغالى رژیم صهیونیستی
1ـ3. قابليت اِعمال حقوق بشردوستانه در سرزمين‏هاى اشغالى
2ـ3. شيوه‏ هاى كار رژیم صهیونیستی در مورد سرزمين‏ هاى اشغالى و موارد نقض كنوانسيون چهارم ژنو
4- مناسبت اعلاميه اصول ساف ـ رژیم صهیونیستی
1ـ4. محل‏ هاى اسكان
2ـ4. اورشليم [بيت‏المقدس] 3ـ4. دستورهاى نظامى رژیم صهیونیستی
5- چند استنتاج
فصل هفتم: قوانين حقوق بشر
1- نكات مقدماتى
2 ـ حق بازگشت و جبران خسارت
1ـ2. تنظيم بين‏ المللى حق بازگشت و متون حقوقى موجود
2ـ2. حق بازگشت و جبران خسارت آوارگان فلسطينى و يا مردم فلسطين
3- حق تعيين سرنوشت
1ـ3. تدوين بين‏ المللى اين حق و مفاد حقوقى معاصر آن
2ـ3. حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين
4- حق پيوستن دوباره اعضاى خانواده و اصل پيوستگى خانواده
1ـ4. معيارهاى بين‏المللى مربوط به موضوع
2ـ4. بحث درباره پيوند دوباره خانواده‏ ها در گروه كارى چندجانبه راجع به آوارگان
5 ـ نكات پايانى
فصل هشتم: حمايت بين‏المللى
1 ـ نكات مقدماتى
2 ـ حمايت از آوارگان فلسطينى در خاورميانه: نقش «آنروا» و ديگر نهادهاى سازمان ملل متحد
1ـ2. اقدامات حمايتى جديد در پاسخ به انتفاضه: معرفى برنامه متصديان امور آوارگان
2ـ2. انتقاد رژیم صهیونیستی از برنامه متصديان امور آوارگان
3ـ2. بحثى ديگر درباره حمايت بين‏المللى
4ـ2. نكات پايانى: ارزيابى نقش حمايتى «آنروا»
3 ـ حمايت از آوارگان فلسطينى مقيم خارج از حوزه عمليات «آنروا»: نقش كميسارياى عالى سازمان ملل متحد
4 ـ كميته بين ‏المللى صليب سرخ و حمايت از آوارگان فلسطينى
5 ـ تلاش‏ هاى ديگر براى انجام گرفتن حمايت بين‏المللى
6 ـ چند نتيجه‏ گيرى
فصل نهم: جست‏ و جوى راه‏حلى پايدار
1 ـ مقدمه
2 ـ راه‏ حل‏ هاى پايدار براى مسائل آوارگان
1ـ2. بازگردانى داوطلبانه
2ـ2. ادغام در جمعيت محلى
3ـ2. اسكان در كشورهاى ثالث
4ـ2. اصول مربوط به حقوق بين ‏الملل
5ـ2. راه‏ حلى پايدار براى مسأله آوارگان فلسطينى
3 ـ طرح ‏هاى احتمالى براى وضعيت دايم سرزمين‏ هاى فلسطينى اشغال شده در سال 1967
1ـ3. خودمختارى بدون حاكميت كامل
2ـ3. تأسيس كشورى فلسطينى
3ـ3. فدراسيون يا كنفدراسيون اردنى ـ فلسطينى
4 ـ مذاكرات مربوط به وضعيت دايم درباره مسأله آوارگان
1ـ4. مسائل دوجانبه
2ـ4. مسائل چندجانبه
فصل دهم: خلاصه و نتيجه‏ گيرى
ضمـائـم
ضميمه شماره 1
ضميمه شماره 2
ضميمه شماره 3
فهرست راهنما

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “وضعيت آوارگان فلسطينی در حقوق بین الملل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up