امروزه به دلیل گسترش گرایش‌های حقوقی در آکادمیا در سرتاسر جهان، و محبوبیت بالای این رشته در ایران، با انبوهی از آثار و تالیفات حقوقی مواجهیم که در نشریات، انتشارات و دانشکده‌های مختلف منتشر شده و می‌توان از این وضعیت با عنوان شکلی از تورم تولید آثار در این رشته یاد کرد. در این میان به نظر می‌رسد سیاستی منطقی و علمی در ارزیابی آثار حقوقی حاکم نیست و تمایزی میان آثار به راستی و درستی پژوهیده وجود ندارد. از طرفی علیرغم پیشینه نسبتاً طولانی آموزش رشته حقوق در ایران، همچنان نمی‌توان مفهوم‌سازی بومی، که برآمده از تاریخ، فرهنگ، شرایط زیسته کنونی و ضروریات زندگی اجتماعی ایران باشد را در این رشته علمی مشاهده کرد. به نحوی که گویی چندان جهد و کوششی در جهت اصالت ایده‌ها و برطرف کردن نیاز روز از طریق اندیشه بدیع و برتر حقوقی در فضای دانشگاهی ما صورت نمی‌گیرد.  سیاست‌گذاران رسمی چندان تلاشی برای ترغیب پژوهشگران به طرح ایده‌های نو نمی‌کنند و موسسات پژوهشی مستقل نیز با محدودیت‌هایی که دارند، لزومی به اقدامی ملی در این زمینه نمی‌بینند.

امروزه به دلیل گسترش گرایش‌های حقوقی در آکادمیا در سرتاسر جهان، و محبوبیت بالای این رشته در ایران، با انبوهی از آثار و تالیفات حقوقی مواجهیم که در نشریات، انتشارات و دانشکده‌های مختلف منتشر شده و می‌توان از این وضعیت با عنوان شکلی از تورم تولید آثار در این رشته یاد کرد. در این میان به نظر می‌رسد سیاستی منطقی و علمی در ارزیابی آثار حقوقی حاکم نیست و تمایزی میان آثار به راستی و درستی پژوهیده وجود ندارد. از طرفی علیرغم پیشینه نسبتاً طولانی آموزش رشته حقوق در ایران، همچنان نمی‌توان مفهوم‌سازی بومی، که برآمده از تاریخ، فرهنگ، شرایط زیسته کنونی و ضروریات زندگی اجتماعی ایران باشد را در این رشته علمی مشاهده کرد. به نحوی که گویی چندان جهد و کوششی در جهت اصالت ایده‌ها و برطرف کردن نیاز روز از طریق اندیشه بدیع و برتر حقوقی در فضای دانشگاهی ما صورت نمی‌گیرد.  سیاست‌گذاران رسمی چندان تلاشی برای ترغیب پژوهشگران به طرح ایده‌های نو نمی‌کنند و موسسات پژوهشی مستقل نیز با محدودیت‌هایی که دارند، لزومی به اقدامی ملی در این زمینه نمی‌بینند.

شناسایی و پاس‌داشتن پژوهش‌ها و پژوهشگرانی که فراتر از انتظارات، زندگی خود را وقف طرح ایده‌های نو و کاربردی می‌کنند، علاوه بر تقدیر از افراد، منجر به ترویج نواندیشی و کمک به دیده شدن ارزش این چنین آثاری شده و امکان آشنایی افراد هرچه بیشتر با این ایده و آثار می‌شود. امری که ممکن است به دلیل کثرت آثار تولید شده منجر به فراموشی آثار و نگارش صرف برای کتابخانه دانشکده‌ها و نشریات شود. باشگاه اندیشه‌های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهردانش در این بخش از فعالیت خود تصمیم دارد که سهمی در معرفی پایان‌نامه‌های اصیل، بدیع و کاربردی مقطع کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری داشته باشد. بر همین اساس هر کدام از پژوهشگرانی که در گرایش‌های مختلف رشته حقوقی مایلند تا اثرشان در این بخش معرفی شود، می‌تواند ذیلاً رزومه و آثار خود را برای دبیرخانه باشگاه ارسال فرمایند. پس از داوری اثر در دبیرخانه، در خصوص چگونگی همکاری اطلاع رسانی خواهد شد.

علاقه‌مندان در رزومه تحصیلی خود حتما اطلاعات ذیل را ذکر کرده و در قالب فایل پی دی اف به همراه فایل پی دی اف اصل پایان نامه ارشد یا رساله دکتری خود، از طریق فرم ارسال پایان‌نامه به دبیرخانه باشگاه اندیشه‌های حقوقی ارسال فرمایند.

::جدیدترین‌ پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها::

keyboard_arrow_up