آخرین مصوبات شوراها – دهه اول دی 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ
1397/10/01 لغايت 1397/10/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

 

الف ـ شورايعالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون امکان‌سنجی ایجاد یک نقطه سکونتی در اراضی موسوم به واصفجان در حریم شهر جدید پردیس      

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون احداث شهرک امین گستر ـ تهران باستان       

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طراحی شهری رودخانه خرم‌آباد       

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدیمصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر اسکو

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر باغبهادران

ب ـ شورایعالی انقلاب فرهنگی

ساماندهی برگزاری آزمون‌های بین‌المللی زبان فارسی         

 

 

 

الف ـ شورايعالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون امکان‌سنجی ایجاد یک نقطه سکونتی در اراضی موسوم به واصفجان در حریم شهر جدید پردیس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21489-01/10/1397

شماره 119253/300-۱۳۹۷/۹/۷

استانداری تهران

شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ موضوع امکان‌سنجی ایجاد یک نقطه سکونتی در اراضی موسوم به واصفجان واقع در حریم شهر پردیس را در راستای مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ هیئت‌محترم وزیران (مرتبط با ساماندهی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرق تهران) مورد بررسی قرار داد و با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران با کلیات موضوع با شرایط زیر موافقت نمود:

۱ـ سقف جمعیت قابل استقرار در اراضی بر اساس اعلام نظر وزارت نیرو و در حد منابع آب قابل تخصیص تعیین می‌گردد

۲ـ محدوده اراضی با حذف عرصه‌های غیرقابل بارگذاری و پر شیب (در بخش‌های شمالی و جنوبی) مورد بازنگری و تدقیق قرار گرفته و پس از تأیید دبیرخانه شورای‌عالی به عنوان ناحیه منفصل شهری پردیس به مراجع مربوط ابلاغ شود. تبعاً طرح جامع ناحیه منفصل شهری مذکور در چارچوب سقف جمعیت‌پذیری موضوع بند ۱ پس از مراحل تصویبی استانی به تصویب نهائی شورای‌عالی خواهد رسید.

۳ ـ سند پهنه‌بندی حریم مطابق دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه‌بندی حریم مصوب مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و پس از طی مراحل استانی به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری برسد

خاطرنشان می‌گردد اراضی موضوع این مصوبه و همچنین اراضی مربوط به شهر جدید شریف‌آباد (خوارزمی) در شهرستان پاکدشت در راستای تکلیف وزارت راه و شهرسازی مطرح در مصوبه ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ هیئت‌محترم وزیران به عنوان گزینه‌های تأمین عوض جهت پاسخگویی به حقوق ادعایی تعاونی واقع در شمال و شمال شرق تهران تعیین شده‌اند. لازم است استانداری تهران با هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی استان سازوکار اجرایی منتنج [منتج] به شروع فرآیند تهاتر حقوق ادعایی تعاونی‌ها با اراضی معوض را تدوین و جهت اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامات بعدی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری گزارش نماید

تبعاً سابقه تعاونی‌ها، تعداد اعضا، میزان و نوع مالکیت اعضا، حساسیت طبیعی عرصه‌های مورد ادعا در کنار سایر عوامل مؤثر، اولویت‌های سازوکار مذکور را تعیین خواهد کرد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون احداث شهرک امین گستر ـ تهران باستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21489-01/10/1397

شماره 109351/300-۱۳۹۷/۸/۱۹

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی

در اجرای تکلیف مصرح در بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در موضوع «احداث شهرک گردشگری امین گستر تهران باستان» در اراضی به وسعت ۹۹ هکتار در اراضی عزبلو و کچلو شهرستان زرندیه واقع در جنوب آزادراه تهران ساوه (پیوست) بدین‌وسیله مراتب موافقت شورای‌عالی با کلیات استقرار شهرک گردشگری امین گستر تهران باستان در اراضی مذکور با عنایت به مکاتبه 97/1/6964 مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۳ ریاست محترم سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر «عدم وجود موانع قانونی در واگذاری اراضی» و همچنین نامه شماره 97/37089/710 مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۲ مدیرکل محترم دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو مبنی بر «امکان تأمین آب فقط به میزان ۱۱۵ هزار مترمکعب در سال از محل تغییر کاربری چاه کشاورزی خریداری‌شده توسط سرمایه‌گذار» اعلام می‌گردد.

با عنایت به تأکید وزارت نیرو، لازم است مراحل قانونی تملک و تغییر کاربری چاه کشاورزی توسط سرمایه‌گذار انجام گردد. همچنین کاربری‌های مختلف طرح مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی (اعم از سطوح باز و سطوح بارگذاری شده) بر اساس سرانه‌های استاندارد مصرف آبی کاربری‌های مختلف تا حد منابع آب تخصیص‌یافته تعدیل شود.

تبعاً و در اجرای مصوبه صدرالاشاره شورای‌عالی، جداول و نقشه‌های کلی مربوط به سطوح، سرانه‌ها و میزان بارگذاری طرح پس از تأیید دبیرخانه شورای‌عالی جهت طی فرآیند قانونی احداث شهرک در چارچوب دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی به ستاد شهرک‌سازی ابلاغ خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طراحی شهری رودخانه خرم‌آباد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21489-01/10/1397

شماره 124303/300-۱۳۹۷/۹/۱۷

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴، پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۸ (در مورد تصویب پلان سیاست‌گذاری و چارچوب طراحی شهری رودخانه خرم‌آباد) و با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ کمیسیون ماده پنج شهر خرم‌آباد، اسناد تفصیلی طراحی شهری رودخانه خرم‌آباد را بررسی و ضمن تصویب اصول و راهبردهای طرح، مقرر نمود اسناد تفصیلی طرح با توجه به موارد ذیل، در کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش بررسی شده و اسناد طرح پس از اصلاح و تکمیل توسط دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ابلاغ گردد.

۱ـ در مورد ایده بازآرایی توزیع تراکم ساختمانی، ضروری است میزان هماهنگی پیشنهادهای طرح با ضوابط و مقررات طرح جامع شهر خرم‌آباد بررسی شده و پیشنهادات در راستای دستیابی به حد بهینه به منظور رعایت ضوابط طرح جامع، ملاحظات مربوط به ارتقاء کیفیت عرصه‌های عمومی و ارتقاء نقش رودخانه در فرم کالبدی بافت و ایمنی پهنه‌های در معرض خطر سیلاب ارائه شود.

۲ـ ارزیابی دقیق تأثیرات محیط‌زیستی احداث سدهای لاستیکی، به عنوان آب‌بند، با توجه به ویژگی‌های رودخانه خرم‌آباد، تأثیرات احتمالی آن بر رفتار رودخانه و حرایم کمی و کیفی رودخانه ضروری است. اعلام نظر در این خصوص، توسط وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست، ظرف مدت یک ماه انجام‌شده و نتایج جهت بررسی میزان انطباق با اولویت‌های اجرایی طرح پیشنهادی، به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری گزارش شود.

۳ـ پیشنهادهای طرح در مورد نظام حرکت و دسترسی، به لحاظ میزان هماهنگی با طرح جامع شهر، تأمین ایمنی مسیرهای مجاور رودخانه و ارتقاء کیفیت عرصه‌های عمومی رودکناری ارزیابی گردد.

۴ـ با توجه به مغایرتِ احداث پل سواره در حریم قلعه فلک‌الافلاک با ضوابط سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری لازم است، ضمن بررسی مصوبات مربوط به احداث پل مذکور، بررسی‌های لازم به منظور تأمین دسترسی‌های شهری (مکان‌یابی و معماری پل) ضمن حفاظت از حریم قلعه فلک‌الافلاک و بافت تاریخی شهر صورت پذیرد.

۵ ـ رعایت الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل (وفق مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری)، همچنین حفاظت از ذخایر ژنتیکی و گونه‌های گیاهی خاص زاگرس، به عنوان ظرفیت شاخص محیط‌زیستی، در بررسی طرح مورد تأکید است.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

 

 

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر اسکو

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21489-01/10/1397

شماره 116776/300-۱۳۹۷/۹/۳

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ طرح جامع شهر اسکو، مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۴/۵/۳۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی را با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۸ کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی و تصویب قرار داد و مقرر نمود:

۱ـ اصلاحات به شرح مندرج در صورت‌جلسه کمیته فنی شورا (پیوست) در طرح اعمال شود.

۲ـ با عنایت به اینکه بخشی از محدوده طرح هادی مصوب بر اساس مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی کاهش یافته است، مقرر گردید حقوق مکتسبه احتمالی در بخش‌های کسر شده از محدوده طرح هادی، بررسی و اراضی دارای مجوزات قانونی صادره قبلی با تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان در محدوده شهر لحاظ شود.

۳ـ با عنایت به تأکید استاندار محترم، مقرر گردید درخواست‌های مقامات محلی و مدیریت شهری اسکو در خصوص اراضی فاز ۴ شهر جدید سهند در مراجع استانی و با لحاظ همه جوانب امر مورد رسیدگی و جمع‌بندی قرار گیرد.

دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه عمران اسناد طرح با رعایت شروط صدرالذکر اصلاح و جهت ابلاغ نهایی حداکثر ظرف مدت ۲ ماه به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر باغبهادران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21489-01/10/1397

شماره 124299/300-۱۳۹۷/۹/۱۷

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

شورای‌عالی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ خود طرح جامع شهر باغبهادران را پیرو صورت‌جلسات مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان و مورخ ۱۳۹۶/۵/۹ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱- افق طرح جامع شهر باغبهادران با حفظ سقف جمعیت مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به سال ۱۴۱۰ افزایش یابد.

۲ـ حریم رودخانه زاینده‌رود بر اساس استعلام مجدد دبیرخانه شورای‌عالی از وزارت نیرو در کلیه اسناد طرح لحاظ گردد.

۳ـ در خصوص اراضی الحاقی در شرق محله ملک‌آباد به محدوده طرح هادی با توجه به قرارگیری در بالادست رودخانه ملاحظات زیر اعمال شود:

۳ـ۱ـ محدوده اراضی الحاقی صرفاً در حد حقوق مکتسبه و تعهدات قانونی مورد تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان تدقیق شود.

۳ـ۲ـ حریم کیفی رودخانه زاینده‌رود و ضوابط معطوف به آن در اسناد طرح لحاظ شود.

۳ـ۳ ـ در صورت عدم مغایرت با ضوابط حریم کیفی رودخانه و به جهت کنترل بارگذاری در بالادست آن، تراکم ساختمانی در حد بسیار کم حداکثر معادل ۶۰ درصد و سطح اشغال۳۰ درصد تعیین می‌گردد.

۳ـ۴ـ حدنصاب تفکیک اراضی ۲۰۰۰ مترمربع تعیین می‌گردد.

۳ـ۵ ـ هرگونه تغییر کاربری و تغییر ضوابط ساخت و ساز این محدوده پس از اعمال در طرح جامع مغایرت اساسی محسوب می‌گردد.

۴ـ اراضی زراعی و باغی در دو موضع واقع در جنوب و غرب شهر (مطابق نقشه پیوست) از محدوده خارج و در حریم شهر تحت پهنه باغات تثبیت شود.

۵ ـ اراضی تفکیکی در دو موضع ـ اراضی موسوم به کوهاب و اراضی مسکن مهر و ایثارگران در حد تعهدات قانونی ایجادشده مورد تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان و تدقیق شده و به محدوده الحاق شوند.

۶ ـ تداخل حریم پیشنهادی با حرایم شهرهای مجاور رفع و خط حریم حتی‌المقدور در بخش جنوبی بر عوارض طبیعی و مصنوع انطباق یابد و همچنین سند پهنه‌بندی حریم بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و منضم به اسناد طرح جامع ابلاغ شود.

۷ـ آثار تاریخی با ارزش و حرایم آنها مطابق نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در اسناد طرح لحاظ شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

ب ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

 

ساماندهی برگزاری آزمون‌های بین‌المللی زبان فارسی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21492-04/10/1397

(مصوب جلسه ۸۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 97/12957/دش ـ۱۳۹۷/۹/۲۴

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان سنجش آموزش کشور ـ بنیاد سعدی

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ماده واحده «ساماندهی برگزاری آزمون‌های بین‌المللی زبان فارسی» که در جلسه ۸۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۱ رئیس بنیاد سعدی، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا، ابلاغ می‌شود:

«ماده واحده ـ در خصوص آزمون‌های بین‌المللی زبان فارسی مطابق موارد ذیل اقدام می‌گردد:

۱. آیین‌نامه و استاندارد آزمون بین‌المللی مهارت زبان فارسی (آمفا) توسط بنیاد سعدی و با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین و توسط دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به وزارت مزبور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط جهت اجرا و اعمال، ابلاغ می‌گردد.

۲. آزمون‌های بین‌المللی مهارت زبان فارسی در دو گونه عمومی و دانشگاهی (آکادمیک) برگزار می‌شود. برگزاری آمفای دانشگاهی به عنوان معیار پذیرش داوطلبان خارجی جهت تحصیل در دانشگاه‌های ایران در چارچوب آیین‌نامه و استاندارد مزبور بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور و برگزاری آمفای عمومی برای سایر اهداف و کارکردها در چارچوب آیین‌نامه و استاندارد مذکور بر عهده بنیاد سعدی است.

۳. دانشگاه‌ها می‌توانند در صورت لزوم برای تعیین سطح زبان فارسی دانشجویان خارجی، نسبت به برگزاری آزمون اختصاصی زبان فارسی اقدام کنند.»

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اسفند ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/12/11 لغايت 1402/12/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون الحاق يک بند به تبصره…

سایر مصوبات دهه اول اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/01 لغایت 1402/12/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبات جلسه پنجاه سوم…
keyboard_arrow_up