آخرین مصوبات شوراها – دهه اول شهریور 97

  1. خانه
  2. آخرین قوانین و مقررات کشور
  3. آخرین مصوبات شوراها – دهه اول شهریور 97

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ
1397/06/01 لغايت 1397/06/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

شورايعالي شهرسازی و معماری

شورايعالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ایجاد شهرک‌های صنعتی غیردولتی واقع در حریم و محدوده شهرهای استان تهران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21396-05/06/1397

شماره 35693/300-۱۳۹۷/۳/۲۸

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۱ خود ضمن استماع گزارش کمیته فنی شماره یک پیرامون ایجاد شهرکهای صنعتی غیردولتی در حریم و محدوده شهرهای استان تهران (رباط‌کریم، شهر قدس، صفادشت، گلستان و نصیرشهر) به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

الف) تبدیل مجموعه‌های صنعتی و کارگاهی موجود در محدوده و حریم شهرهای استان تهران به شهرک صنعتی، ضمن این که موجب تشویق و تشدید بارگذاری صنعتی و جمعیتی در پیرامون پایتخت خواهدشد، شکل‌گیری و تکمیل ظرفیت شهرک‌های صنعتی از پیش برنامه‌ریزی شده در مجموعه شهری تهران را با چالش جدی مواجه می‌کند. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با توجه به مغایرت صریح این موضوع با همه موازین و احکام فرادستی در سطح مجموعه شهری تهران و در راستای ایفای تکالیف قانونی در تعادل‌بخشی قضایی در عرصه سرزمین، ضمن اعلام مخالفت با ایجاد شهرک صنعتی جدید در استان تهران مقرر می‌نماید؛ عنداللزوم ساماندهی ساخت و سازهای کارگاهی و صنعتی موجود در حریم و محدوده شهرهای استان در قالب طرح‌های ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط انجام گیرد.

ب) صرفاً معطوف به مصوبات هیأت وزیران در مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۷ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ و با عنایت به صدور پروانه بهره‌برداری با نام شهرک‌های صنعتی قلعه میر، بهاریه، کاظم‌آباد، زواره‌ای، ده حسن، زاگرس و گلبرگ، قدس، صفادشت، در راستای مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران مقرر می‌گردد.

۱ـ از آنجا که به استناد مفاد بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۷ هیأت محترم وزیران، ایجاد شهرک صنعتی مختص به ساماندهی واحدهای صنعتی و کارگاهی موجود و بدون استقرار واحد جدید بوده است، تبعاً کلیه ساخت و سازهای بعد از تاریخ مذکور و همچنین عرصه‌های خالی پیرامون این شهرکها مشمول مصوبه نیستند. لذا مقرر گردید نقشه محدوده شهرک‌های فوق با رعایت اصل مذکور پس از تدقیق توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به تأیید مشترک نمایندگان دبیرخانه شورای عالی و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست برسد.

۲ـ با عنایت به اینکه شهرکهای مزبور عمدتاً بدون هر گونه خدمات شکل گرفته‌اند مقرر گردید کلیه اراضی خالی مابین قطعات ساخته شده به سطوح خدماتی اختصاص یابد. نقشه پیشنهادی کاربری اراضی شهرکهای صنعتی با رعایت سطوح و سرانه کاربری‌های خدماتی با رعایت مفاد بند۱ به تأیید دبیرخانه شورای عالی برسد.

۳ـ رأی موافق کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی برای همه قطعات اخذ شود.

۴ـ رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده توسط اداره کل حفاظت و محیط زیست استان تهران به هنگام تهیه نقشه کاربری اراضی پیشنهادی در مورد هرکدام از شهرکهای صنعتی الزامی می‌باشد.

۵ ـ حریم و محدوده شهرهای گلستان، نصیرشهر، رباط‌کریم، صفادشت و قدس کماکان به قوت خود باقی است. لذا به استناد ضوابط زیست محیطی صدور مجوز برای صنایع و کارگاهها واقع در شهرکهای مذکور در محدوده شهرها تنها شامل صنایع گروه «الف» و در حریم شهرها، شامل صنایع تا رده «ج» خواهدبود.

۶ ـ مطابق تبصره بند ۶ تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۰۷/ت۵۳۵۴۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ هیأت محترم وزیران «نحوه تعیین مصادیق صنایع غیرمجاز مشمول این تصویب‌نامه و نیز جلوگیری از تکرار تخلف در محل استقرار غیرمجاز صنایع مذکور، براساس دستورالعمل مشترک وزرای صنعت، معدن و تجارت و کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواهدبود.

۷ـ با عنایت به وقوع شهرک‌های صنعتی زاگرس گلبرگ و قدس در داخل محدوده شهر قدس، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گزارشی از وضعیت سطوح و سرانه کاربری‌های خدماتی شهر تهیه و جهت اقدامات بعدی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید.

۸ ـ ملاحظات و الزامات پدافند غیرعامل در استقرار صنایع در این شهرک‌ها رعایت گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح ویژه شهر نطنز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21396-05/06/1397

شماره 13339/300-۱۳۹۷/۲/۱۵

مدیرکل محترم دفتر طرحهای کالبدی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۰ خود ضمن استماع گزارش شهردار نطنز، موضوع لزوم تهیه طرح ویژه برای شهر نطنز را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود؛ طرح تجدیدنظر طرح جامع شهر با تأکید بر رویکردهای زیر طی مدت زمان سه ماه تهیه و پس از طی مراحل بررسی استانی، به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه شود.

۱ـ حفظ ارزش‌های منظر طبیعی و تاریخی در سازمان فضایی شهر

۲ـ اتخاذ تدابیر جهت حفظ باغات در انسجام کالبدی و فرهنگی بافت شهر

۳ـ انطباق نظام شبکه معابر و سلسله مراتب دسترسی برارزش‌های طبیعی و تاریخی و تأکید بر حفظ حداکثر آنها

۴ـ توجه به نظام توزیع منابع آب‌های سطحی و زیرسطحی مطابق سنت تاریخی شهر

۵ ـ توجه به پتانسیل‌های گردشگری شهر و تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های بافت

۶ ـ توجه به رودخانه به عنوان عنصر اصلی در ساختار فضایی شهر

۷ـ انطباق حداکثری ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر (ضوابط و مقررات طرح در ساخت و ساز) با جمعیت افق طرح (ظرفیت جمعیت‌پذیری، طرح فعلی خصوصاً در بافت اصلی بسیار فراتر از جمعیت شهر است)

۸ ـ توجه به ارتباط شهر و سرزمین به ویژه سکونتگاه‌های پیرامون

۹ـ تأکید بر لزوم یکپارچگی شهر و هم پیوندی عناصر و اجزاء متشکله

۱۰ـ تأکید بر مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ شورای عالی در خصوص الزامات پدافند غیرعامل

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر گلزار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21396-05/06/1397

شماره 13378/300-۱۳۹۷/۲/۱۵

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۳ طرح جامع شهر گلزار، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان را با افق، جمعیت محدوده و حریم مشخص و معین مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحاتی به تصویب نهایی رساند. ضمناً به آگاهی می‌رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرحهای جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ورزنه (الحاق اراضی دولتی واقع در شمال غرب به محدوده شهر جهت تأمین معوض اراضی شهرک موسوم به قائمیه)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21396-05/06/1397

شماره 44896/300-۱۳۹۷/۴/۱۳

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۱ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ورزنه (الحاق اراضی دولتی واقع در شمال غرب به محدوده شهر جهت تأمین معوض اراضی شهرک موسوم به قائمیه)، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان را به تصویب نهایی رساند. ضمناً به آگاهی می‌رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرحهای جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه در سایت www.archive.mrud.ir   بارگذاری می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تدقیق طرح مدیریت یکپارچه‌ مناطق ساحلی هرمزگان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21396-05/06/1397

شماره 310/25199-۱۳۹۷/۳/۵

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان

معاون محترم وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۷ خود ضمن استماع گزارش سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص تدقیق طرح مدیریت یکپارچه اراضی ساحلی در استان هرمزگان ـ ICZM هرمزگان را که در راستای تکالیف مندرج در بند ۳ ابلاغیه طرح ICZM ملی تهیه شده است، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

۱ـ طرح تدقیق ICZM هرمزگان جهت انطباق با، قوانین و طرحهای فرادستی از جمله قانون اراضی مستحدث و ساحلی، ICZM ملی، طرحهای منطقه‌ای و ناحیه‌ای مصوب استان و همچنین سیاست‌های کلان استقرار جمعیت در نواحی ساحلی جنوب با تأکید بر حفاظت از بنادر تاریخی به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان احاله و مقرر گردید مصوبه استانی حداکثر ظرف مدت یکماه آتی اخذ و جهت بررسی به کمیته فنی ۵ ارجاع شود.

۲ـ شرح خدمات طرح تدقیق ICZM در سایر استانها قبل از ابلاغ به مشاور، به تأیید کمیته فنی طرحهای فرادست (کمیته فنی ۵) شورای عالی برسد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه سوم دی ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1401/10/21 لغایت 1401/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه تشکیل کارگروه موقت بررسی…

مصوبات شوراها دهه سوم دی ۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1401/10/21 لغایت 1401/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی اداری تصویب‌نامه…

مصوبات هیأت دولت دهه سوم دی ۱۴۰۱

مصوبات هیأت دولت منتشره از 1401/10/21 لغايت 1401/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران   لغو تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۹۰/ت…