آخرین مصوبات شوراها – دهه دوم تیر 98

  1. خانه
  2. آخرین قوانین و مقررات کشور
  3. آخرین مصوبات شوراها – دهه دوم تیر 98

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ
1398/04/11 لغايت 1398/04/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

الف ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگی        

انتخاب نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور      

الحاق یک بند جدید به ماده ۴ آیین‌نامه شورای اجتماعی کشور (مصوب ۳/۱۲/۱۳۹۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)    

انتخاب رئیس و اعضای شورای تخصصی حوزوی         

تکمیل و تعمیم شمول ماده‌واحده اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری در مناطق زلزله‌زده کشور (مصوب جلسه۷۳۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲) به کلیه مناطق درگیر بلایای طبیعی   

تجدید انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیئت نظارت بر مطبوعات

ب ـ شورای‌عالی فضای مجازی         

مصوبه جلسه پنجاه و هفتم شورای‌عالی فضای مجازی با موضوع «تدوین سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی» 

 

 

الف ـ شوراي‌عالي انقلاب فرهنگی

انتخاب نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21645-18/04/1398

(مصوب جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 98/3915/دش ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸

نهاد ریاست جمهوری ـ دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «انتخاب نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور» که در جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«ـ به استناد بند ۳ شق ب ماده‌واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب۱۳۹۳/۳/۲۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)، حجج‌اسلام‌والمسلمین آقایان محمد محمدیان، حمید پارسانیا، محمود محمدی‌عراقی و محسن قمی به عنوان نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور انتخاب می‌شوند.»

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

 

الحاق یک بند جدید به ماده ۴ آیین‌نامه شورای اجتماعی کشور (مصوب ۳/۱۲/۱۳۹۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21645-18/04/1398

(مصوب جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 98/3918/دش ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸

وزارت کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه «الحاق یک بند جدید به ماده ۴ آیین‌نامه شورای اجتماعی کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)» که در جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«۲۹ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری».

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

 

انتخاب رئیس و اعضای شورای تخصصی حوزوی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21645-18/04/1398

(مصوب جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 98/3920/دش ـ۱۳۹۸/۳/۲۸

شورای‌عالی حوزه‌های علمیه ـ دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

شورای تخصصی حوزوی

مصوبه «انتخاب رئیس و اعضای شورای تخصصی حوزوی» که در جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱ رئیس شورای تخصصی حوزوی به تصویب رسیده است به شرح ذیل، برای اجرا، ابلاغ می‌شود:

«۱ـ به موجب بند ۴ ماده ۴ آیین‌نامه شورای تخصصی حوزوی (مصوب ۱۳۹۰/۸/۱۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) حجج‌اسلام‌والمسلمین حمید پارسانیا، احمد واعظی، سیدحسین ربانی، عبدالحسین خسروپناه، سیدیوسف طباطبائی‌نژاد، سیدمصباح عاملی، محمودرضا جمشیدی، عبدالکریم بهجت‌پور، سیدمحمود مدنی و سیدحسین میرمعزی به عنوان فضلای صاحب‌نظر حوزوی برای عضویت در شورای تخصصی حوزوی به مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند.

۲ـ به موجب بند ۲ ماده ۴ آیین‌نامه شورای تخصصی حوزوی (مصوب ۱۳۹۰/۸/۱۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) حجج اسلام‌والمسلمین آقایان حمید محمدی و محمدهادی رحیمی‌صادق و خانم فریبا علاسوند به عنوان نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در شورای تخصصی حوزوی انتخاب می‌شوند.

۳ـ به موجب ماده ۳ آیین‌نامه شورای تخصصی حوزوی (مصوب ۱۳۹۰/۸/۱۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای حمید پارسانیا، مجدداً برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس شورای تخصصی حوزوی انتخاب می‌شود.»

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

 

تکمیل و تعمیم شمول ماده‌واحده اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری در مناطق زلزله‌زده کشور (مصوب جلسه۷۳۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲) به کلیه مناطق درگیر بلایای طبیعی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21645-18/04/1398

(مصوب جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 98/4319/دش ـ۱۳۹۸/۴/۳

سازمان سنجش آموزش کشور

ماده‌واحده «تکمیل و تعمیم شمول ماده‌واحده اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری در مناطق زلزله‌زده کشور (مصوب جلسه ۷۳۹ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۸) به کلیه مناطق درگیر بلایای طبیعی» که در جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ و بر اساس پیشنهاد مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ سازمان سنجش آموزش کشور به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود:

ماده‌واحده: «به داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در شهرها یا بخش‌هایی که دچار بلایای طبیعی اعم از زلزله، سیل یا آتشفشان همراه با خسارت مستقیم جانی و مالی شده‌اند، ظرفیتی به میزان حداکثر ۵ درصد مازاد بر ظرفیت دوره روزانه دانشگاه‌های واقع در آن مناطق و در صورت نبود رشته در آن مناطق در دانشگاه‌های استان‌های هم‌جوار در رشته‌های مورد تقاضای استانداری‌ها به مدت حداکثر ۳ سال و با اخذ تعهد خدمت به میزان دو برابر تحصیل، اختصاص می‌یابد.

تبصره ۱ـ شهرها یا بخش‌هایی که دچار بلایای طبیعی همراه با خسارت جانی و مالی شده‌اند توسط وزارتخانه‌های کشور؛ علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شوند.

تبصره ۲ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده‌واحده به طور مشترک توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت حداکثر ۲ ماه از تاریخ تصویب این مصوبه تهیه و به تصویب خواهد رسید.»

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

تجدید انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیئت نظارت بر مطبوعات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21645-18/04/1398

(مصوب جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 98/4320/دش ـ ۱۳۹۸/۴/۳

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مصوبه «تجدید انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیئت نظارت بر مطبوعات» که در جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای محسن قمی مجدداً برای مدت دو سال به عنوان نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیئت نظارت بر مطبوعات، انتخاب می‌شود.»

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

ب ـ شورای‌عالی فضای مجازی

مصوبه جلسه پنجاه و هفتم شورای‌عالی فضای مجازی با موضوع «تدوین سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21647-20/04/1398

شماره 98/101398-۱۳۹۸/۳/۲۶

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ـ سازمان تبلیغات اسلامی

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ـ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی فضای مجازی، به پیوست مصوبه جلسه پنجاه و هفتم مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۶ شورای‌عالی با موضوع «تدوین سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی» که طی نامه شماره 98/101248 مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی ـ سیدابوالحسن فیروزآبادی

 

تدوین سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی

به منظور مواجهه خردمندانه و فعالانه با تحولات فضای مجازی در حوزه‌های فرهنگ و آموزش، شورای‌عالی فضای مجازی در جلسه پنجاه و هفتم مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۶ موارد ذیل را تصویب کرد:

۱ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، با توجه به تحولات فضای مجازی در حوزه فرهنگ، سند تحول سازمانی خود را ظرف مدت شش ماه تدوین و برای طرح در شورای‌عالی فضای مجازی به مرکز ملی فضای مجازی ارائه نمایند؛

۲ـ وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه سند تحول سازمانی خود را با توجه به تحولات فضای مجازی در حوزه آموزش، ظرف مدت شش ماه تدوین و برای طرح در شورای‌عالی فضای مجازی به مرکز ملی فضای مجازی ارائه نمایند؛

۳ـ الزاماتی که در تهیه و تدوین اسناد تحول سازمانی باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

۳ـ۱ـ مواجهه فعال با فضای مجازی با لحاظ اصول و ارزش‌های سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی؛

۳ـ۲ـ نگاه فرصت محور به فضای مجازی؛

۳ـ۳ـ کاهش تصدی‌گری دولت با لحاظ ظرفیت‌های غیرحکومتی مبتنی بر نظام چند ذی‌ربطی؛

۳ـ۴ـ اتخاذ رویکرد توسعه فراملی و ایجاد عمق استراتژیک منطقه‌ای و بین‌المللی؛

۳ـ ۵ ـ تلاش در جهت اصلاح ساختارها و مدیریت منابع مالی و انسانی موجود به جای خلق ساختار و هزینه‌های جدید؛

۳ـ ۶ ـ شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیست‌بوم پیاده‌سازی اسناد تحول؛

۳ـ۷ـ ایجاد و توسعه سکوهای موردنیاز در حوزه‌های تحول با تأکید بر ظرفیت بخش خصوصی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه سوم دی ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1401/10/21 لغایت 1401/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه تشکیل کارگروه موقت بررسی…

مصوبات شوراها دهه سوم دی ۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1401/10/21 لغایت 1401/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی اداری تصویب‌نامه…

مصوبات هیأت دولت دهه سوم دی ۱۴۰۱

مصوبات هیأت دولت منتشره از 1401/10/21 لغايت 1401/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران   لغو تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۹۰/ت…