آخرین مصوبات شوراها – دهه دوم تیر 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ
1398/04/11 لغايت 1398/04/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

الف ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگی        

انتخاب نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور      

الحاق یک بند جدید به ماده ۴ آیین‌نامه شورای اجتماعی کشور (مصوب ۳/۱۲/۱۳۹۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)    

انتخاب رئیس و اعضای شورای تخصصی حوزوی         

تکمیل و تعمیم شمول ماده‌واحده اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری در مناطق زلزله‌زده کشور (مصوب جلسه۷۳۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲) به کلیه مناطق درگیر بلایای طبیعی   

تجدید انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیئت نظارت بر مطبوعات

ب ـ شورای‌عالی فضای مجازی         

مصوبه جلسه پنجاه و هفتم شورای‌عالی فضای مجازی با موضوع «تدوین سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی» 

 

 

الف ـ شوراي‌عالي انقلاب فرهنگی

انتخاب نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21645-18/04/1398

(مصوب جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 98/3915/دش ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸

نهاد ریاست جمهوری ـ دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «انتخاب نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور» که در جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«ـ به استناد بند ۳ شق ب ماده‌واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب۱۳۹۳/۳/۲۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)، حجج‌اسلام‌والمسلمین آقایان محمد محمدیان، حمید پارسانیا، محمود محمدی‌عراقی و محسن قمی به عنوان نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور انتخاب می‌شوند.»

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

 

الحاق یک بند جدید به ماده ۴ آیین‌نامه شورای اجتماعی کشور (مصوب ۳/۱۲/۱۳۹۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21645-18/04/1398

(مصوب جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 98/3918/دش ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸

وزارت کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه «الحاق یک بند جدید به ماده ۴ آیین‌نامه شورای اجتماعی کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)» که در جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«۲۹ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری».

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

 

انتخاب رئیس و اعضای شورای تخصصی حوزوی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21645-18/04/1398

(مصوب جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 98/3920/دش ـ۱۳۹۸/۳/۲۸

شورای‌عالی حوزه‌های علمیه ـ دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

شورای تخصصی حوزوی

مصوبه «انتخاب رئیس و اعضای شورای تخصصی حوزوی» که در جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱ رئیس شورای تخصصی حوزوی به تصویب رسیده است به شرح ذیل، برای اجرا، ابلاغ می‌شود:

«۱ـ به موجب بند ۴ ماده ۴ آیین‌نامه شورای تخصصی حوزوی (مصوب ۱۳۹۰/۸/۱۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) حجج‌اسلام‌والمسلمین حمید پارسانیا، احمد واعظی، سیدحسین ربانی، عبدالحسین خسروپناه، سیدیوسف طباطبائی‌نژاد، سیدمصباح عاملی، محمودرضا جمشیدی، عبدالکریم بهجت‌پور، سیدمحمود مدنی و سیدحسین میرمعزی به عنوان فضلای صاحب‌نظر حوزوی برای عضویت در شورای تخصصی حوزوی به مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند.

۲ـ به موجب بند ۲ ماده ۴ آیین‌نامه شورای تخصصی حوزوی (مصوب ۱۳۹۰/۸/۱۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) حجج اسلام‌والمسلمین آقایان حمید محمدی و محمدهادی رحیمی‌صادق و خانم فریبا علاسوند به عنوان نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در شورای تخصصی حوزوی انتخاب می‌شوند.

۳ـ به موجب ماده ۳ آیین‌نامه شورای تخصصی حوزوی (مصوب ۱۳۹۰/۸/۱۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای حمید پارسانیا، مجدداً برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس شورای تخصصی حوزوی انتخاب می‌شود.»

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

 

تکمیل و تعمیم شمول ماده‌واحده اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری در مناطق زلزله‌زده کشور (مصوب جلسه۷۳۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲) به کلیه مناطق درگیر بلایای طبیعی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21645-18/04/1398

(مصوب جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 98/4319/دش ـ۱۳۹۸/۴/۳

سازمان سنجش آموزش کشور

ماده‌واحده «تکمیل و تعمیم شمول ماده‌واحده اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری در مناطق زلزله‌زده کشور (مصوب جلسه ۷۳۹ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۸) به کلیه مناطق درگیر بلایای طبیعی» که در جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ و بر اساس پیشنهاد مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ سازمان سنجش آموزش کشور به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود:

ماده‌واحده: «به داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در شهرها یا بخش‌هایی که دچار بلایای طبیعی اعم از زلزله، سیل یا آتشفشان همراه با خسارت مستقیم جانی و مالی شده‌اند، ظرفیتی به میزان حداکثر ۵ درصد مازاد بر ظرفیت دوره روزانه دانشگاه‌های واقع در آن مناطق و در صورت نبود رشته در آن مناطق در دانشگاه‌های استان‌های هم‌جوار در رشته‌های مورد تقاضای استانداری‌ها به مدت حداکثر ۳ سال و با اخذ تعهد خدمت به میزان دو برابر تحصیل، اختصاص می‌یابد.

تبصره ۱ـ شهرها یا بخش‌هایی که دچار بلایای طبیعی همراه با خسارت جانی و مالی شده‌اند توسط وزارتخانه‌های کشور؛ علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شوند.

تبصره ۲ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده‌واحده به طور مشترک توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت حداکثر ۲ ماه از تاریخ تصویب این مصوبه تهیه و به تصویب خواهد رسید.»

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

تجدید انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیئت نظارت بر مطبوعات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21645-18/04/1398

(مصوب جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 98/4320/دش ـ ۱۳۹۸/۴/۳

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مصوبه «تجدید انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیئت نظارت بر مطبوعات» که در جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای محسن قمی مجدداً برای مدت دو سال به عنوان نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیئت نظارت بر مطبوعات، انتخاب می‌شود.»

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

ب ـ شورای‌عالی فضای مجازی

مصوبه جلسه پنجاه و هفتم شورای‌عالی فضای مجازی با موضوع «تدوین سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21647-20/04/1398

شماره 98/101398-۱۳۹۸/۳/۲۶

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ـ سازمان تبلیغات اسلامی

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ـ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی فضای مجازی، به پیوست مصوبه جلسه پنجاه و هفتم مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۶ شورای‌عالی با موضوع «تدوین سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی» که طی نامه شماره 98/101248 مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی ـ سیدابوالحسن فیروزآبادی

 

تدوین سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی

به منظور مواجهه خردمندانه و فعالانه با تحولات فضای مجازی در حوزه‌های فرهنگ و آموزش، شورای‌عالی فضای مجازی در جلسه پنجاه و هفتم مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۶ موارد ذیل را تصویب کرد:

۱ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، با توجه به تحولات فضای مجازی در حوزه فرهنگ، سند تحول سازمانی خود را ظرف مدت شش ماه تدوین و برای طرح در شورای‌عالی فضای مجازی به مرکز ملی فضای مجازی ارائه نمایند؛

۲ـ وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه سند تحول سازمانی خود را با توجه به تحولات فضای مجازی در حوزه آموزش، ظرف مدت شش ماه تدوین و برای طرح در شورای‌عالی فضای مجازی به مرکز ملی فضای مجازی ارائه نمایند؛

۳ـ الزاماتی که در تهیه و تدوین اسناد تحول سازمانی باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

۳ـ۱ـ مواجهه فعال با فضای مجازی با لحاظ اصول و ارزش‌های سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی؛

۳ـ۲ـ نگاه فرصت محور به فضای مجازی؛

۳ـ۳ـ کاهش تصدی‌گری دولت با لحاظ ظرفیت‌های غیرحکومتی مبتنی بر نظام چند ذی‌ربطی؛

۳ـ۴ـ اتخاذ رویکرد توسعه فراملی و ایجاد عمق استراتژیک منطقه‌ای و بین‌المللی؛

۳ـ ۵ ـ تلاش در جهت اصلاح ساختارها و مدیریت منابع مالی و انسانی موجود به جای خلق ساختار و هزینه‌های جدید؛

۳ـ ۶ ـ شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیست‌بوم پیاده‌سازی اسناد تحول؛

۳ـ۷ـ ایجاد و توسعه سکوهای موردنیاز در حوزه‌های تحول با تأکید بر ظرفیت بخش خصوصی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/21 لغايت 1403/02/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون تأمین‌مالی تولید و زیرساخت‌ها متن…
keyboard_arrow_up