آخرین مصوبات شوراها – دهه سوم اسفند 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ
1397/12/21 لغايت 1397/12/29
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

شورايعالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون شناسایی محدوده‌های مستعد احداث شهرک‌های گردشگری (موضوع مصوبه مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران)

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر زابل

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دره‌گشایش مراغه

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر ملارد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کشکوییه

 

 

شورايعالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون شناسایی محدوده‌های مستعد احداث شهرک‌های گردشگری (موضوع مصوبه مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21560-26/12/1397

شماره 166742/300-۱۳۹۷/۱۱/۲۹

استانداران کلیه استان‌ها

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ خود و به دنبال گزارشات ارائه‌شده در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ پیرامون اقدامات وزارت راه و شهرسازی با موضوع شناسایی محدوده‌های مستعد احداث شهرک‌های گردشگری در راستای مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۴ هیئت محترم وزیران، ضمن تأکید مجدد بر مفاد مصوبه مورخ ۹۴/۴/۲۹ شورای‌عالی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ـ در شناسایی اراضی مستعد احداث شهرک‌های گردشگری رعایت موارد زیر الزامی است:

– عدم قرارگیری در مناطق چهارگانه حفاظتی محیط‌زیست، عرصه‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مراتعی که واگذاری آنها قانوناً ممنوع است.

-عدم قرارگیری در عرصه‌های زراعی و باغی، خصوصاً در حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های روستایی

-امکان تأمین آب بر اساس اعلام نظر وزارت نیرو با عنایت به بند۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۸/۷ شورای‌عالی آب

– عدم قرارگیری در حوزه آبریز سدهای تأمین‌کننده آب شرب کلان‌شهرها و شهرهای کشور و عدم تعارض با کارکردهای طبیعی حوزه بر اساس تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست

– امکان تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز بر اساس اعلام دستگاه‌های بخشی مرتبط

– عدم قرارگیری در عرصه و حرائم آثار تاریخی و باستانی کشور

– عدم قرارگیری بر روی آبخوان‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی و عرصه‌های تغذیه‌کننده آنها

– انطباق با کلیات احکام طرح‌های فرادست ملاک عمل منطقه

همچنین لازم است تهدید ایجاد راه‌های دسترسی به شهرک برای جنگل‌ها و اراضی بکر منابع طبیعی موجود و چگونگی موضوع دفع فاضلاب شهرک مورد توجه جدی قرار گیرد.

۲ـ بررسی و تأیید اولیه اراضی مذکور پس از دریافت پیشنهاد از سوی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، در ستاد شهرک‌سازی (موضوع مصوبه مورخ ۸۶/۱۲/۲۷) و در چهارچوب سیاست‌های فوق‌الذکر انجام گرفته و نتیجه برای تصویب نهائی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود. در همین راستا، نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز به اعضاء ستاد شهرک‌سازی افزوده می‌گردند.

۳ـ در فرایند بازنگری دستورالعمل شهرک‌سازی، تفاوت‌های بین گردشگری مبدأ شهری با مبدأ فراشهری، سازوکار حقوقی لازم و نظام مالکیت عرصه و اعیان ـ بررسی اهلیت سرمایه‌گذار ـ میزان و نوع بارگذاری ـ نحوه مدیریت شهرک و چگونگی امکان استفاده عمومی از ظرفیت‌های شهرک برای شهرک‌های موضوع این مصوبه مورد توجه قرار گیرد.

۴ـ تدابیر لازم به منظور بالا بردن توان گردشگری منطقه از راه ساماندهی شهرک‌های غیررسمی در بستر قانونی موجود توسط دبیرخانه به شورای‌عالی ارائه شود.

مراتب در راستای مصوبه هیئت محترم وزیران ابلاغ می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید به نحو شایسته به آگاهی کلیه مراجع ذی‌ربط استانی رسانده شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر زابل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21560-26/12/1397

شماره 169780/300-۱۳۹۷/۱۲/۴

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ خود طرح جامع شهر زابل را پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار داد و ضمن عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ کمیته فنی و تأیید تهیه طرح جامع تجدیدنظر برای شهر زابل پیش از پایان افق طرح قبل، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف: کمبود آب به عنوان چالش اصلی زابل حیات شهری آن را به مخاطرات جدی روبه‌رو ساخته که مهم‌ترین آن مهاجرفرستی شهر و عدم توانائی آن در حفظ رشد طبیعی جمعیت است. حفظ و تداوم حیات شهری زابل به عنوان مهم‌ترین و قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های شهری واقع در شمال سیستان و بلوچستان ضرورتی انکارناپذیر است که علاوه بر کنترل حاشیه‌نشینی در اطراف زابل با ارائه خدمات لازم، نقش بسزایی در حفظ جمعیت روستایی واقع در نوار مرزی خواهد داشت. با عنایت به اتکای منابع آبی شهر به رودخانه هیرمند مقرر می‌گردید دبیرخانه شورای‌عالی با انعکاس ملاحظات مذکور به مراجع مختلف، تکالیف قانونی موضوع ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر اقدامات سیاسی و اقتصادی و عمرانی لازم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقابه هیرمند را به نحو مقتضی پیگیری نماید.

ب: طرح جامع تجدیدنظر شهر زابل، مصوب مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان مشروط به تحقق اصلاحات زیر به تصویب رسید و مقرر گردید دبیرخانه شورای‌عالی اسناد طرح را با اعمال اصلاحات مذکور ابلاغ نماید.

۱ـ جمعیت شهر بر اساس سناریو حفظ رشد طبیعی و کنترل مهاجرفرستی معادل ۱۸۳ هزار نفر برای افق ۱۴۱۰ مورد تأیید قرار گرفت.

۲ـ مقرر گردید استانداری سیستان و بلوچستان تدابیر لازم جهت اصلاح تداخلات تقسیماتی موجود بر اساس محدوده و حریم مصوب طرح جامع را در اسرع وقت در دستور کار قرار دهد.

محدوده شهر:

۳ـ همسو با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با الحاق روستاهای دارای کد آبادی واقع در بلافصل پیرامونی شهر موافقت می‌گردد. تبعاً این الحاق در مورد روستاهای دارای طرح هادی در حد طرح مصوب و در مورد روستا‌های فاقد طرح در حد بافت کالبدی آنها خواهد بود.

۴ـ علی‌رغم وجود ظرفیت خالی مسکونی در شهر، به دلیل گرایشات خاص قومی ساخت‌وسازهای مسکونی در خارج از محدوده شهر و پیرامون محلات عرفی شهر شکل گرفته‌اند و عملاً توسعه‌های مسکونی پیشنهادی طرح جامع قبل امکان تحقق ندارد. لذا ضمن موافقت با الحاق ساخت‌وسازهای واقع در خارج از محدوده شهر (صرفاً در حد بافت کالبدی موجود و مطابق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان) مقرر گردید با بررسی و تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان توسعه مسکونی پیشنهادی طرح خصوصاً در شمال و شمال شرق که فاقد حقوق مکتسبه می‌باشند از محدوده طرح پیشنهادی خارج شود.

۵ ـ اراضی زراعی و باغی در چهار موضع مطابق نقشه پیوست از محدوده پیشنهادی شهر حذف و در حریم تثبیت شود.

۶ ـ اراضی پادگان لشگر ۱۸۸ زرهی با کاربری نظامی در طرح تثبیت و در صورت فراهم شدن مقدمات خروج پادگان، مراتب در قالب قانون انتقال پادگان‌ها بررسی خواهد شد. تا آن زمان و به منظور عدم اختلال در مأموریت‌های جاری، معبر پیشنهادی شمالی ـ جنوبی در طرح تثبیت و مابقی معابر پیشنهادی متداخل با محدوده پادگان حذف گردد. ضمن اینکه حریم و بستر مسیل واقع در ضلع شرقی پادگان بر اساس نظر وزارت نیرو در اسناد طرح درج شود .

۷ـ با عنایت به ویژگی‌های خاص اقلیمی شهر و همچنین سرانه ۱ متر کاربری پارک و فضای سبز در وضع موجود مقرر می‌گردد. مجموع سرانه‌های پیشنهادی طرح جامع در مقیاس مختلف برای کاربری پارک و فضای سبز به حداکثر ۵ متر تقلیل یابد.

۸ ـ محدوده بافت تاریخی شهر و عرصه و حریم آثار تاریخی تعیین شده بر اساس آخرین اعلام نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در طرح منعکس گردد، ضمن اینکه سایر ابنیه واجد ارزش که هنوز مراحل ثبتی را طی نکرده‌اند در طرح معرفی و مشخص گردند.

حمل‌ونقل:

۹ـ ضمن هماهنگی طرح با طرح جامع ساماندهی مراکز لجستیک کشور مقرر می‌شود آخرین مسیر مصوب راه‌آهن چابهار ـ مشهد و ایستگاه‌های آن در نقشه حریم شهر لحاظ شود.

۱۰ـ کمربندی پیشنهادی در شمال شهر، به دلیل عبور از اراضی زراعی حذف و مسیر اصلاحی در امتداد کانال آب موجود در نظر گرفته شود.

حریم شهر:

۱۱ـ یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی حیات آتی شهر هجوم ریزگرد‌ها در فصول مختلف سال است در این خصوص راه‌حل پایدار و مؤثر تخصیص حقابه زیست‌محیطی هامون‌های سه‌گانه پیرامون شهر است که لازم است مورد توجه جدی مسئولین سازمان محیط‌زیست و وزارت نیرو قرار گیرد. با این حال و در حوزه مداخلات طرح جامع مقرر می‌گردد.

۱۱ـ۱ـ اراضی زراعی حدفاصل رینگ‌های پیرامونی شهر و خط محدوده تحت پهنه حفاظت در سند پهنه‌بندی حریم تثبیت‌شده ضمن پرهیز از هرگونه تعدی و ساخت‌وساز با همکاری و مساعدت وزارت جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای مشوق‌های لازم جهت تغییر الگوی کشت منطقه،  به گیاهان کم آب بر و مقاوم اتخاذ گردد.

۱۱ـ۲ـ حاشیه ۱۰۰ متر بعد از حریم راه در سرتاسر رینگ‌های پیرامونی به‌عنوان کمربند سبز حفاظتی در سند پهنه‌بندی تثبیت گردد.

۱۲ـ ضمن تهیه سند پهنه‌بندی حریم، ضوابط مجاز، ممنوع و مشروط استقرار فعالیت در آن محدوده به نحوی اصلاح شود که روستای کرباسک و سایر روستاهای متداخل با آن (خط حریم) به صورت کامل در حریم شهر واقع شوند ضمن اینکه خط حریم پیشنهادی شهر در شمال غربی، بر حریم مصوب شهر ادیمی منطبق شود.

ضوابط و مقررات:

۱۳ـ با توجه به اینکه به اذعان مشاور طرح ظرفیت جمعیت‌پذیری منتج از ضوابط احداث بنا پیشنهادی حدوداً سه برابر جمعیت پیش‌بینی‌شده برای افق سال۱۴۱۰طرح است در جهت تعدیل موضوع مقرر می‌گردد پهنه تراکم ساختمانی “ویژه ” به‌طور کامل از پیشنهادات سند پهنه‌بندی تراکم ساختمانی شهر حذف و عرصه، به سایر پهنه‌های تراکمی اصلاح شود.

۱۴ـ سطح اشغال در قطعات مسکونی در پهنه‌های تراکم ساختمانی پیشنهادی (کم، متوسط و زیاد) حداکثر بین ۵۰ تا۶۰ درصد تعیین گردد. ضمناً به منظور تأمین حداقل اندازه واحد مسکونی به میزان ۷۵ مترمربع، برای قطعات ۱۳۰ مترمربع و کمتر، حداکثر سطح اشغال ۷۰ درصد و حداکثر طبقات قابل احداث ۲ طبقه تعیین گردد .

۱۵ـ حداقل اندازه قطعه مشمول ضوابط ساخت‌وساز و صدور پروانه ساختمانی با عنایت به مجموع ویژگی‌های کالبدی ـ فضایی شهر برای همه پهنه‌های تراکم ساختمانی پیشنهادی تعیین تکلیف شود .

۱۶ ـ حداقل عرض معبر برای قطعات مشمول ساخت‌وساز و صدور پروانه ساختمانی برای همه پهنه‌های تراکم ساختمانی پیشنهادی ۶ متر مشخص شود.

۱۷ـ حداقل فضای باز مورد نیاز هر واحد مسکونی در تراکم ساختمانی زیاد ۲۰ مترمربع و برای پهنه‌های تراکمی ساختمانی متوسط و کم به ترتیب ۲۵ و ۳۰ مترمربع مشخص گردید .

۱۸ـ ضوابط و مقررات حداقل پارکینگ مورد نیاز، برای کاربری‌های شهری ارائه گردد.

۱۹ـ در همه پهنه‌های تراکم ساختمانی قید شود استفاده از حداکثر تراکم قابل احداث منوط به تأمین حداقل سرانه فضای باز به ازای هر واحد مسکونی و تأمین پارکینگ مورد نیاز و تأمین حداقل دسترسی خواهد بود.

۲۰ـ برابر مصوبه ۱۳۹۶/۲/۱۱ شورای‌عالی مطالعات پدافند غیرعامل پس از تأیید نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل در اسناد طرح درج شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید مدارک و اسناد طرح بر اساس ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه از این تاریخ و پس از اصلاح بر اساس مفاد این مصوبه جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دره‌گشایش مراغه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21562-28/12/1397

شماره 176383/310-۱۳۹۷/۱۲/۱۳

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ خود، طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دره گشایش مراغه، مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی را مورد بررسی قرارداد ضمن توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ کمیته فنی شماره دو (کمیته فنی گردشگری)، و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱. با عنایت به مجموع مصوبات استانی اعم از کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و نیز نظریه‌های تخصصی دستگاه‌ها از جمله ارزیابی زیست‌محیطی، محدوده طرح منحصر به ۳۲ هکتار اراضی منابع طبیعی در پیرامون و پایین‌دست غار هامپوئیل خواهد بود، تأکید می‌گردد که منطقه نمونه دارای فاز بعدی توسعه نخواهد بود و کلیه تجهیزات و تأسیسات در همین اراضی مکان‌یابی و اجرایی می‌گردد.

۲. با توجه به اهمیت میراث طبیعی غار هامپوئیل لازم است بر اساس اعلام نظر کارگروه ملی غارشناسی سازمان حفاظت محیط‌زیست (موضوع نامه شماره 97/340/36871 مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۷ دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست)، بر ملاحظات زیر تأکید می‌گردد:

۲ـ ۱ـ طرح مدیریت غار و حریم آن شامل مراحل اجرایی و بهره‌برداری توسط مشاور ذی‌صلاح تهیه و با دستورالعمل حفاظت و بهره‌برداری از غارها و شرح خدمات ابلاغی، به کارگروه غارشناسی ارائه و از این نهاد مجوز لازمه را اخذ نماید.

۲ـ ۲ـ واگذاری مالیکت [مالکیت] غار و حریم آن بر اساس نقشه غار به سرمایه‌گذار مجاز نمی‌باشد.

۲ـ ۳ـ بارگذاری و ایجاد ابنیه اعم از ثابت یا موقت، جاده، و مسیر دسترسی در بالادست دهانه غار تا خط‌الرأس ممنوع است.

۲ـ ۴ـ هرگونه احداث ابنیه ثابت در شعاع پانصد متری دهانه در پایین‌دست و طرفین دهانه غار ممنوع است.

۲ـ ۵ ـ ممنوعیت فصلی ورود به غار در فصل زادآوری و خواب زمستانه خفاش‌ها مطابق با نظر اعلامی سازمان حفاظت محیط‌زیست از سوی بهره‌بردار رعایت گردد.

۳. میزان آب مصرفی موردنیاز، مطابق استانداردهای موجود در انطباق با منابع آبی قطعی و تملک شده توسط سرمایه‌گذار طرح به تأیید نماینده وزارت نیرو در کمیته فنی شماره دو (کمیته فنی گردشگری) برسد و در صورتی که به هر دلیل امکان تملک یا تغییر کاربری چاه جدید میسر نگردد، لازم است کل برنامه‌ریزی فیزیکی طرح متناسب با منابع آبی موجود تقلیل یابد.

۴. نقشه طرح اجرایی جمع‌آوری فاضلاب و ایستگاه تصفیه‌خانه طرح پس از اخذ تأیید از سوی شرکت آب منطقه‌ای استان در اسناد طرح لحاظ گردد.

۵. هرگونه استقرار کاربری و احداث ابنیه در بستر و حریم رودخانه «مردوق چای» ممنوع است.

۶. مطابق پیشنهادات طرح، حداکثر زیربنای قابل احداث در طرح معادل ۵۰۰۰ مترمربع (1/5 درصد کل مساحت سایت) خواهد بود که مختص کاربری‌های اقامتی و خدمات گردشگری و تفریحی خواهد بود. ضمناً هم‌راستا با پیشنهادات مهندسین مشاور طرح، حداکثر میزان بستر طبیعی محدوده طرح که در روند اجرای طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دستکاری‌شده و در آن عملیات عمرانی اجرایی می-گردد، معادل 6/5 درصد مساحت اراضی محدوده طرح جامع منطقه خواهد بود.

۷. احداث واحدهای اقامتی موقت با رعایت الزامات مربوط به غار صرفاً با سازه‌های سبک و منطبق بر الگوی بومی منطقه  صورت گیرد.

۸. کلیه مفاد مندرج در نامه اعلام نظر اداره کل محیط‌زیست استان آذربایجان شرقی با شماره 95/4671 مورخ ۹۵/۴/۳۱ در طرح نهایی لحاظ گردد.

۹. حفظ و پوشش گیاهی و جلوگیری از قطع آن در ساخت‌وسازها ضرورت دارد و همچنین لازم است جاده دسترسی طرح در حد وضع موجود حفظ شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران، دستور فرمایید مدارک با اعمال اصلاحات صدرالذکر جهت ابلاغ حداکثر طی دو ماه آتی به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر ملارد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21562-28/12/1397

شماره 179502/300-۱۳۹۷/۱۲/۱۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ خود موضوع «الحاق اراضی تعاونی‌های دهگانه به محدوده شهر ملارد» مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران را مورد بررسی قرار داده و ضمن عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۵ کمیته فنی شماره یک و موافقت با الحاق اراضی مذکور مقرر نمود:

۱ـ اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با هماهنگی شهرداری نسبت به احصاء دقیق اراضی باغی و زراعی موجود شهر اقدام نموده و کلیه کاربری‌های پیشنهادی (اعم از مسکونی، خدماتی و فضای سبز) که تا زمان تصویب این مصوبه فاقد حقوق مکتسبه می‌باشند را حذف و اراضی مذکور را با کاربری زراعی و باغی، به عنوان اساس طرح تثبیت نماید.

۲ـ میزان سطوح سرانه‌های تخصیص‌یافته به کاربری‌های خدمات عمومی و معابر در اراضی الحاقی هماهنگ با توافقات قبلی با سایر تعاونی‌هایی که پیش از این به محدوده طرح جامع الحاق شده‌اند در طرح منعکس شود.

۳ـ هرگونه موضوع الحاق اراضی به محدوده شهر تا تصویب بازنگری طرح جامع ملارد ممنوع بوده و این‌گونه موضوعات می‌بایست در قالب بازنگری طرح جامع شهر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

۴ـ نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح بر اساس آخرین طرح مصوب ملاک عمل با اعمال موارد فوق‌الذکر توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به همراه سند پهنه‌بندی حریم (مطابق دستورالعمل مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) پس از تأیید کمیته فنی توسط دبیر شورا ابلاغ شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، دستور فرمایید مدارک مربوطه مطابق بند۴ مصوبه فوق‌الذکر ظرف مدت حداکثر ۲ ماه جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کشکوییه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21562-28/12/1397

شماره 175348/300-۱۳۹۷/۱۲/۱۲

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۶ طرح جامع ـ تفصیلی شهر کشکوییه، موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان کرمان را به تصویب نهایی رساند.

ضمناً به آگاهی می‌رساند، کلیه مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه سوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/21 لغایت 1402/04/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   آیین‌نامه تـسهیلات صندوق تعاون…

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…
keyboard_arrow_up