آخرین مصوبات شوراها – دهه سوم مهر 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ
1397/07/21 لغايت 1397/07/30
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

 

الف ـ شورايعالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی اصفهان (الحاق اراضی ۷۵ هکتاری علی‌آباد کلنگان)        

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر رشت         

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ویژه حفاظت، صیانت و ساماندهی باغات کن

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی مصوبه شورای‌عالی ترافیک با طرح جامع شهر قزوین      

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر قزوین        

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جنت‌شهر

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساماندهی محور شهری فرحزاد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اتخاذ رویکرد نوین در تهیه برنامه‌های توسعه شهری ـ ۲   

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون چارچوب طراحی شهری، بهسازی و تجدید حیات محله بلاغی          

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سامانه مدیریت فرآیند کمیسیون ماده ۵   

ب ـ شورای عالی حفاظت فنی           

آیین‌نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و دستی قدرتی       

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی اصفهان (الحاق اراضی ۷۵ هکتاری علی‌آباد کلنگان)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21437-25/07/1397

شماره 81312/300-۱۳۹۷/۶/۲۱

شهردار محترم تهران

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای‌عالی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ مغایرت اساسی شهر اصفهان (الحاق اراضی ۷۵ هکتاری موسوم به علی‌آباد کلنگان به محدوده شهر اصفهان) موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را مورد بررسی قرار داد و با توجه به نامه شماره 11/97/29739 مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ و 15/97/11902 مورخ ۱۳۹۷/۳/۲ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان مبنی بر ارسال پاسخ مثبت استعلامات واصله از ادارات خدمات رسان (شرکت آب منطقه‌ای، شرکت آب و فاضلاب، شرکت توزیع برق و شرکت گاز) ضمن تائید صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۹ کمیته فنی با الحاق اراضی، به شرح نقشه پیوست موافقت و مقرر نمود طرح آماده‌سازی اراضی با اعمال شروط زیر به تائید کمیسیون ماده ۵ اصفهان برسد.

۱ـ با توجه به تراکم ناخالص جمعیتی در طرح تفصیلی جدیدالتصویب اصفهان در حوزه شمال شهر، سقف جمعیت‌پذیری محدوده الحاقی به ۱۰ هزار نفر کاهش یابد.

۲ـ تدابیر لازم جهت انطباق ساختار شبکه معابر طرح و و شبکه معابر شهری با لحاظ ملاحضات [ملاحظات] پدافند غیرعامل اتخاذ گردد.

۳ـ مکان‌یابی خدمات به‌گونه‌ای انجام گردد که خدمات بخش الحاقی حد فاصل بافت کالبدی موجود اصفهان و بخش الحاقی قرار گیرد.

۴ـ نظام ارتفاعی اراضی الحاقی در حداکثر پیوستگی با بافت پیرامونی موجود شهر در ضوابط و مقررات طرح لحاظ شود. (۳ و ۴ طبقه)

۵ ـ قبل از ابلاغ اسناد طرح آماده‌سازی (مصوب کمیسیون ماده ۵ استان اصفهان) توسط استانداری اصفهان، توافقات لازم میان شهرداری و مالکین در خصوص واگذاری اراضی خدماتی و دولتی انجام گیرد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر رشت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21437-25/07/1397

شماره 73655/300-۱۳۹۷/۶/۷

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه  مورخ ۱۳۹۷/۶/۵ خود، پیرو مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۱، موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر رشت مربوط به کاهش حریم شهر به تبع خروج اراضی شهرک صنعتی سپیدرود را با توجه به نامه شماره 97/300/17933 مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ معاونت محترم محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست (تصویر پیوست) مورد بررسی مجدد قرار داد و با توجه به اینکه بر اساس نظر آن سازمان استقرار صنایع حداکثر تا رده۳ در شهرک صنعتی سپیدرود مجاز بوده و این موضوع از نظر ضوابط سازمان حفاظت محیط‌زیست تغایری با وجود شهرک مذکور در حریم شهر رشت ندارد، لذا با کاهش حریم کلان‌شهر رشت موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان مخالفت می‌گردد .

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ویژه حفاظت، صیانت و ساماندهی باغات کن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21437-25/07/1397

شماره 81316/300-۱۳۹۷/۶/۲۱

شهردار محترم تهران

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۵ «طرح ویژه حفاظت، صیانت و ساماندهی باغات کن» (مصوب مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ کمیسیون ماده ۵ تهران) را پیرو جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ خود و با عنایت به مکاتبه شهرداری تهران به شماره 80/537583 مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۵ مورد بررسی مجدد قرار داد و مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران را با رعایت شروط زیر در حوزه‌های هفت‌گانه طرح مورد تصویب نهایی قرار داد:

۱ـ با عنایت به اینکه پیشنهادات طرح در اراضی شرق مسیل وسک با افزایش قابل توجهی بارگذاری نسبت به طرح تفصیلی همراه است و از طرفی تأثیر مستقیم این تدابیر بر صیانت از باغات کن به درستی تبیین نشده است، مقرر گردید این اراضی از محدوده طرح ساماندهی حذف گردد.

۲ـ با توجه به اینکه در باغات خرمالو حجم دست‌اندازی و تخریب نسبتاً کم است و همچنان این باغات در چرخه تولید محصولات باغی فعال هستند، لذا مقرر گردید ضمن تأکید بر ممنوعیت تفکیک، در کل عرصه این باغات و حذف عناوینی نظیر «باغسار مردمی و باغسار زیارتی» ضوابط استقرار فعالیت در این باغات به کمترین میزان دخل و تصرف تغییر یابد. همچنین به جهت جلوگیری از تخریب باغات در کل محدوده طرح خصوصاً باغات خرمالو، هرگونه پیشنهاد احداث معبر جدید در حوزه باغات (از جمله امتداد محور آبشناسان) ممنوع است.

ـ در خصوص محله کن:

۳ـ ضمن تعیین محدوده محله به عنوان «محدوده هدف بهسازی و نوسازی شهری»، به جهت حفظ کیفیات فضایی بافت ارزشمند محله مقرر گردید مباحث مربوط به سیما و منظر شهری، سطح اشغال، محل استقرار توده، جنس مصالح نما، نحوه و میزان عقب‌نشینی در طبقات و… در قالب طرح ویژه در مقیاس طراحی شهری با رعایت چارچوب ذیل توسط شهرداری تهران تهیه و به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد.

۳ـ ۱ـ به جهت تعدیل میزان بارگذاری در محله (ناشی از تغییر سقف تراکم پهنه R212 و افزودن پهنه‌های مختلط M114 و (M211 مقرر گردید سقف تراکم قابل احداث در پهنه عام سکونت با اعمال همه شروط (از جمله تراکم تشویقی) به حداکثر ۱۸۰% محدود شود که طبعاً میزان سطح اشغال و تعداد طبقات در قالب طرح ویژه موضوع بند۳ تدقیق خواهد شد.

۳ـ۲ـ به جهت تقویت کارکرد فرهنگی محله، سهم پهنه پیشنهادی مختلط M114 کاهش یافته و با تغییر به پهنه M211 ضمن تعدیل میزان بارگذاری، نقش فرهنگی کاربری‌های مختلط افزایش یابد.

ـ در خصوص اراضی کشت اجباری:

۴ـ با عنایت به اینکه اراضی موسوم به کشت اجباری در شمال و جنوب بزرگراه همت به لحاظ وضعیت مالکیت و نوعیت اراضی یکسان هستند، مقرر گردید محدوده این اراضی در شمال و جنوب همت تدقیق و سایر پهنه‌های پیشنهادی بر روی این باغات در شمال بزرگراه همت حذف شود. (به‌طور مشخص پیشنهادات مربوط به بافت ارزشمند سبز با کد (۵ ـ۳) و نیز پیشنهادات مربوط به توسعه بیمارستان سوانح و سوختگی)

۵- ضمن حذف پیشنهاد طرح، در خصوص ارائه اراضی معوض از طریق تخصیص کاربری انتفاعی بر روی اراضی خصوصی افراد مقرر می‌گردد با توجه به وجود اراضی گسترده متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن و شهرداری در جنوب اتوبان حکیم (موسوم به شهر سنگ) و در راستای تحقق جزء پ بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، ارزش‌افزوده مدنظر جهت تأمین هزینه‌های تملک و آزادسازی کمربند سبز و توسعه بوستان جوانمردان از طریق آنها تأمین گردد.

۶ ـ به جهت کنترل و پایش مستمر اجرای طرح مصوب در محدوده باغات کشت اجباری، با مشارکت کلیه مراجع ذی‌مدخل (از جمله نمایندگان مالکین) تکلیف مدیریت یکپارچه اراضی و هدایت و کنترل منابع حاصل از طرح در قالب سازمان اجرایی مشخص گردد. دسترسی به نقشه کاداستر محدوده باغات و نیز تدوین ریز اقدامات عملیاتی دستگاه‌های مختلف از مفروضات پیش از اجرای این سند است.

۷ـ با عنایت به اینکه تفکیک و ریزدانگی و نفوذ معابر شهری به محدوده باغات کشت اجباری و سایر باغات واقع در محدوده طرح، زمینه‌ساز تخریب و تبدیل آنها به الگوی رایج ساخت‌وسازهای ویلایی و آپارتمانی خواهد بود، مقرر گردید ضوابط احداث بنا و استقرار فعالیت در آنها با رعایت محورهای زیر مجدداً توسط شهرداری تهران مورد بازنگری قرار گرفته و پس از بررسی و تأیید در کمیته فنی، به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود:

  • پرهیز از تفکیک قطعات (نصاب تفکیک یک هکتار).
  • تشویق به تجمیع قطعات با افزایش حداقل اندازه قطعات مشمول ضوابط.
  • پرهیز از هرگونه احداث معبر جدید در باغات.
  • بازنگری در عملکردهای مجاز قابل استقرار با بر تمرکز بر فعالیت‌های گردشگری و تفرج.
  • یکسان‌سازی ضوابط احداث بنا در کل پهنه کشت اجباری.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. همچنین دستور فرمایید ضمن اصلاح نقشه‌ها بر اساس مفاد مصوبه صدرالذکر، ضوابط احداث بنا و استقرار فعالیت در محدوده باغات کشت اجباری و سایر باغات پس از بازنگری با رعایت محورهای فوق جهت بررسی به شورای‌عالی ارسال شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21437-25/07/1397

شماره 73656/300-۱۳۹۷/۶/۷

مدیرکل محترم دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

شورای‌عالی شهرسازی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۲ «طرح جامع منطقه نمونه گردشگری  دیمه» مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری را مورد بررسی قرار داد و ضمن عنایت به صورت‌جلسه مورخ  ۱۳۹۷/۵/۱۴ کمیته فنی شماره دو شورا (کمیته گردشگری) و با توجه به ملاحظات و حساسیت‌های زیست‌محیطی و منابع طبیعی منطقه ـ نظیر چشمه دیمه و دریاچه سد زاینده‌رود ـ، طرح مذکور را جهت بررسی مجدد به کمیته فنی ارجاع و مقرر نمود تا با تمرکز بر محورهای زیر در کمیته فنی مورد بررسی قرارگرفته و گزارش آن حداکثر ظرف مدت یک ماه آینده به شورای‌عالی ارائه شود.

۱ـ اتخاذ تدابیر لازم جهت پرهیز از هرگونه اقامت دائم در منطقه و تبدیل طرح به الگوی رایج ویلاسازی و تفکیک قطعات

۲ـ کاهش سطح اشغال و بارگذاری ساختمانی در طرح به ویژه در زون اقامتی تا حد منابع آب شرب قابل تأمین توسط وزارت نیرو

۳ـ توجه به حوزه پیرامونی و تأثیر و تأثر آن بر طرح پیشنهادی

مراتب جهت اقدام فوری و انعکاس نتیجه اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی مصوبه شورای‌عالی ترافیک با طرح جامع شهر قزوین

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21437-25/07/1397

شماره 91360/300-۱۳۹۷/۷/۱۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۷/۲ خود، پیرو طرح جامع شهر قزوین و ضمن استماع گزارش سمن توسعه حیات شهر در خصوص باغستان سنتی قزوین و نظر به اهمیت تاریخی، میراثی و زیست‌محیطی باغات و با تأکید ویژه بر مصوبات پیشین خود از جمله بند (۱-۸) مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۲ که به موجب آن هرگونه تغییر کاربری، احداث یا تعریض معابر در باغستان سنتی مغایرت اساسی محسوب می‌شود، ضمن تأکید بر ضرورت توقف کلیه عملیات اجرایی در محدوده باغستان ازجمله عملیات راه‌سازی و پل‌سازی و طرح تملک اراضی ۲۰۰ هکتاری (موسوم به طرح ساماندهی و احیاء باغات سنتی قزوین)، مقرر نمود:

اداره کل راه و شهرسای [شهرسازی] استان قزوین حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ این مصوبه گزارش مبسوطی از پیشنهادات و مصوبات استانی و ملی در حوزه باغات (اعم از طرح جامع شهر، طرح جامع ترافیک، مصوبات موردی کمیسیون ماده ۵ شهر و…) تهیه و جهت اتخاذ تصمیم به شورای‌عالی ارائه نماید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام عاجل اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر قزوین

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21441-30/07/1397

شماره 94349/300-۱۳۹۷/۷/۱۷

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۷/۲ مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر قزوین  مصوب مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۴ کمیته فنی شماره یک و صورت‌جلسه کمیته منتخب فنی مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ مورد بررسی قرار داد و ضمن تأکید بر نظر کمیته فنی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱- تغییر کاربری اراضی واقع در شمال اتوبان

موضوع  تغییر کاربری ۱۲ هکتار از اراضی شمال اتوبان (اراضی سازمان صداوسیما) از فضای سبز به اداری ـ انتظامی صرفاً جهت احداث و استقرار بناها و تأسیسات مربوط به سازمان صداوسیمای استان قزوین و تغییر کاربری ۱۰ هکتار از اراضی شمال اتوبان از فضای سبز به درمانی صرفاً جهت احداث بیمارستان و تغییر کاربری ۱ هکتار از اراضی شمال اتوبان از فضای سبز به درمانی (انبار تجهیزات درمانی و آموزشی) و اراضی ۱۰۰ هکتاری نیروی انتظامی برای تغییر کاربری، با توجه به اظهارات معاون محترم امور عمرانی استانداری (و در حضور استاندار محترم قزوین) در شورای‌عالی مبنی بر انصراف استان از درخواست‌های مذکور، از دستور کار شورای‌عالی خارج شد.

۲- طرح ساماندهی بلوار آیت اله خامنه‌ای

با توجه به بند ۸ ـ ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۲ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر «تهیه طرح ساماندهی با غلبه فضای سبز عمومی، هماهنگ با ضوابط سازمان میراث فرهنگی و تحت نظارت دفتر طراحی شهری و معماری» و ضمن تأکید بر رعایت مفاد بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین مبنی بر «حفظ وصیانت از باغستان‌های سنتی در محورهای ورودی شهر قزوین به خصوص محور آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله ابوترابی و ورودی شهر از سمت دروازه رشت و محور بویین‌زهرا» هرگونه تصمیم‌گیری در این موضوع موکول به ارائه طرح ویژه و بررسی در کمیته فنی شماره سه و متعاقب آن در شورای‌عالی می‌شود.

۳ـ افزایش محدوده بوستان ملی باراجین از ۹۰۰ هکتار به ۱۴۰۰ هکتار واقع در شمال غربی حریم شهر قزوین

با عنایت به اینکه در محدوده ۹۰۰ هکتاری فعلی پارک ملی باراجین ظرفیت‌های وسیع جهت توسعه فعالیت گردشگری، تفرجی وجود دارد، ضرورتی برای افزایش ۵۰۰ هکتاری محدوده پارک از اراضی تحت پهنه حفاظت تشخیص نداد. لذا با عنایت به نقش بی‌بدیل اراضی موردنظر در تغذیه آبخوان دشت قزوین و باغستان سنتی آن، ضمن تأکید بر ضرورت حفظ عرصه‌های بکر و طبیعی واقع در شمال حریم قزوین تحت پهنه حفاظت با افزایش محدوده پارک مخالفت گردید. 

۴- تغییر کاربری پهنه زراعی به کاربری میدان میوه و تره‌بار به مساحت ۲۰هکتار واقع در شرق حریم شهر قزوین

با پیشنهاد تعیین کاربری تجهیزات شهری جهت استقرار میدان میوه و تره‌بار در حریم شهر قزوین، پیرو تصمیمات متخذه طی بند ۱۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۲، با عنایت به کاهش سطح اراضی پیشنهادی از ۱۷۰هکتار به ۲۰ هکتار و همچنین تائید نماینده معاونت حمل‌ونقل بر عدم تداخل ترافیکی با آزادراه قزوین ـ زنجان در صورت تعبیه دسترسی مجزا، مشروط به اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها موافقت می‌گردد.

۵- الحاق محدوده موسوم به اندیشه به نواحی منفصل شهری  نجف‌آباد، حسن‌آباد و وثوق آباد واقع در غرب حریم شهر قزوین

– ضمن عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۶ کمیته منتخب فنی و علی‌رغم وجود هرگونه ضرورت فنی و کارشناسی، صرفاً معطوف به حقوق مکتسبه  ایجادشده در سنوات گذشته در مراجع استانی، با الحاق اراضی موسوم به اندیشه به نواحی منفصل شهری نجف‌آباد، حسن‌آباد و وثوق آباد فقط در حد حقوق مکتسبه قانونی احتمالی ایجادشده موافقت می‌گردد. مسئولیت بررسی حقوق مذکور و انطباق با موازین قانونی جاری و تائید آن، به عهده اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین است. ضمناً مقرر گردید سطوح و سرانه‌های خدمات عمومی و حقوق قانونی، بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها و تبصره ۴ ذیل ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها  اعمال و طرح تفکیکی به تأیید کمیسیون ماده ۵ شهر قزوین برسد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جنت‌شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21441-30/07/1397

شماره 94823/300-۱۳۹۷/۷/۱۷

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه‌ی مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۶ طرح جامع شهر جنت‌شهر، موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان فارس را با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحاتی به تصویب نهایی رساند. ضمناً به آگاهی می‌رساند، کلیه مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه، در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساماندهی محور شهری فرحزاد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21441-30/07/1397

شماره 9351/300-۱۳۹۷/۷/۱۵

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شهردار محترم تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ موضوع «ساماندهی محور شهری فرحزاد» را با استناد به  بند ۷ ـ ۱ جدول “ب” پیوست شماره ۴ سند اصلی طرح جامع مصوب شهر تهران (۱۳۸۶) به عنوان برنامه ساماندهی عرصه‌ها و محور‌های شهری و یکی از طرح‌های موضعی توسعه شهری تهران و پس از طی مراتب بررسی در کمیسیون ماده۵ شهر تهران و وصول آن طی نامه شماره 114/1414546، مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴، با عنوان «طراحی شهری محدوده واجد ارزش فرحزاد و اراضی پیرامون» (احیا و ساماندهی فرحزاد) را بررسی و با تأکید بر ملاحظات به شرح زیر تصویب نمود:

۱- اصول ثابت ساماندهی محور فرحزاد به شرح زیر است:

اول: احیاء و توسعه سیستماتیک و متعادل منطبق بر توان اکولوژیک و ظرفیت‌های محیط‌زیست با هدف ارتقاء زیست‌پذیری

دوم: توجه توأمان به حقوق عمومی و حقوق ساکنین بافت ارزشمند محله فرحزاد با مرکزیت هسته تاریخی

سوم: احیا و صیانت از یکپارچگی در سازمان‌یابی کالبدی ـ فضائی ـ اقتصادی کل محدوده اکولوژیک رود دره فرحزاد شامل؛ بافت ارزشمند فرحزاد، سکونتگاه‌های غیررسمی، حرائم کمی و کیفی رود دره و باغات فرحزاد و حوزه بلافصل آن به ویژه اراضی دره حسنک (محدوده جنوبی بزرگراه یادگار امام)

۲- لازم است پهنه‌بندی، ضوابط، مقررات و نقشه‌های طرح در چهارچوب اصول فوق و با رعایت موارد زیر اصلاح شود:

۲-۱- در باغات محدوده فرحزاد حدنصاب تفکیک برای باغات یک هکتار و حداکثر میزان سطح اشغال ساخت بنا و نوسازی با شرط رعایت حریم طبیعی درختان و ممنوعیت قطع درخت در هر شرایطی،  طبق ضوابط زیر تعیین می‌شود:

– برای قطعات کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع؛ حداکثر۵۰ مترمربع سازه سبک (با مصالح بومی) با حداکثر یک طبقه روی زمین

– برای قطعات ۱۰۰۰ مترمربع تا ۳۰۰۰ مترمربع؛ حداکثر ۱۰% سطح اشغال با حداکثر دو (۲) طبقه روی زمین

– برای قطعات بیشتر از۳۰۰۰ مترمربع حداکثر ۳۰۰ مترمربع سطح اشغال با حداکثر دو(۲) طبقه روی زمین

۲-۲- با توجه به اهمیت حفظ یکپارچگی باغات در محدوده طرح و تثبیت کاربری‌های وضع موجود و صیانت از حرائم رود دره فرحزاد لازم است مکان‌یابی مربوط به فعالیت و بارگذاری پیشنهادی در عرصه ویژه C   (واقع در زیر حوزه ۲ـ۱: گستره میانی (مجاور روستا) برای استقرار عملکردهای تفریحی و گردشگری) و عرصه ویژه F (واقع در زیر حوزه ۳ـ۱: گستره جنوبی برای استقرار عملکردهای ورزشی و تفریحی) بازنگری و در چهارچوب اصول ثابت پیش‌گفته اصلاح شود.

۲-۳- به منظور ملاحظه ویژگی‌های اکولوژیک و ضرورت‌های حاصل از مطالعات محیط‌زیست در خصوص جریان آب‌های زیرسطحی، لازم است ضمن حذف ضابطه طبقه تشویقی، ضوابط ساخت یا نوسازی در کلیه پلاک‌های محدوده فرحزاد و در تمامی حوزه‌ها و زیر حوزه‌های طرح شامل: حوزه حفاظت سبز و باز با محوریت رود ـ دره، حوزه بافت ارزشمند محله فرحزاد با مرکزیت هسته تاریخی و حوزه جنوبی محله با محوریت گردشگری؛ به نحوی اصلاح شود که تعداد طبقات از  سه‌طبقه روی زمین و احداث زیرزمین از یک طبقه (در همان سطح اشغال طبقه همکف) بیشتر نباشد. اجازه احداث زیرزمین مذکور مشروط به امکان‌سنجی بر اساس وضعیت و ظرفیت لایه‌های زیرسطحی در زمان صدور پروانه ساخت توسط شهرداری خواهد بود.

۲-۴- در محدوده فرحزاد با هدف صیانت از بافت ارزشمند محله، عدم اعمال هرگونه تغییر در مرفولوژی بافت مورد تأکید بوده و لازم است الگوی توده گذاری محله صرفاً مطابق الگوی ارگانیک بافت و در یک نظم یکپارچه با کل بافت باشد. به این منظور لازم است ضوابط و کدها و دستورالعمل‌های طراحی با ملاحظه این موضوع در طرح بازنگری شود.

۲ـ ۵ ـ با توجه به مطالعات اجتماعی طرح لازم است ضوابط مربوط به زیر حوزه‌های (۳-۲) و (۵-۲) در سند مصوب کمیسیون ماده ۵ شهر تهران مبنی بر تملیک اراضی و املاک با هدف ساماندهی بافت شکل‌گرفته موجود مورد بررسی مجدد قرار گرفته و راهکارهای اجرایی در این رابطه با محوریت شهرداری تهران متناسب با شرایط کالبدی و ویژگی‌های اجتماعی محدوده پیش‌بینی و در سند درج شود.

۳- لازم است شهرداری تهران، اسناد و نقشه‌های طرح ساماندهی فرحزاد را پس از بازنگری طبق بند فوق ظرف مدت حداکثر یک ماه به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال نماید. این اسناد پس از تطبیق با مصوبه حاضر توسط دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ خواهد شد.

۴- ضروری است شهرداری تهران از تاریخ ابلاغ مصوبه اقدامات زیر را در اولویت اجرا قرار دهد:

۴-۱- تدوین مدل حقوقی برای توسعه، متناسب با ویژگی‌های محدوده طرح شامل: الگوی مدیریت تقاضای نوسازی بنا از طریق ارزش‌آفرینی بر مبنای اقتصاد محلی و گردشگری و ارزش‌آفرینی حاصل از کیفیت بناها و فضاهای شهری

۴ـ۲ـ اجرای برنامه عملیاتی پدافند غیرعامل شامل تعیین سایت‌های امداد و نجات و اسکان موقت و الگوی مدیریت بحران و اولویت‌بندی اجرایی پیشگیری از تهدیدات حوادث غیرمترقبه از جمله زلزله و رانش زمین به ویژه در رابطه با بافت‌های ناپایدار و بافت‌های دارای معابر کمتر از ۶ متر.

۴-۳- اجرای برنامه عملیاتی رفع آسیب‌ها و ارتقاء امنیت اجتماعی، با همکاری نهادها و دستگاه‌های متولی تهیه.

۴-۴- تدوین دستورالعمل طراحی و اجرای پارکینگ در محدوده طرح با توجه به ملاحظات زیست‌محیطی.

۴-۵- اقدامات اجرایی ژینایی اکولوژیک و صیانت از محیط‌زیست و طبیعت رود دره، با عنوان پهنه مدیریت زیست‌بوم بر مبنای توان اکولوژیک رود دره و بافت شهری پیرامون.

۴-۶- اقدامات اجرایی صیانت از حریم و پیشگیری از تهدیدات ساخت‌وساز در اراضی شمالی دره فرحزاد واقع در حریم شهر تهران طبق رویه‌های قانونی.

۵- با توجه به ضرورت احیاء یکپارچگی سازمان فضایی و عملکردی، همچنین به جهت ارتباط ماهوی و ساختار طبیعی محدوده طرح پیشنهاده (به مساحت تقریبی ۲۲۰ هکتار) با  اراضی دره حسنک(به مساحت 134/2 هکتار واقع در جنوب بزرگراه یادگار امام) لازم است، موضوع بازنگری بند ۴ صورت‌جلسه شماره ۵۳۳ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ (با موضوع طراحی شهری و تهیه اسناد طراحی معماری اراضی دره حسنک)، به جهت نحوه و میزان بارگذاری فراتر از توان اکولوژیک رود دره و بافت پیرامونی و تأثیرات نامطلوب آن، در دستور کار دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قرار گرفته و پس از طی مراتب قانونی توسط شهرداری تهران ظرف مدت ۲ ماه به‌منظور ملاحظه یکپارچگی محدوده‌های مذکور، برای تصویب به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارسـال شود. از تاریخ ابلاغ این مصوبه هرگونه اقدام اجرایی و صدور پروانه جدید در محدوده مذکور ممنوع بوده و مستلزم بازنگری و تصویب طرح است.

۶ ـ به منظور ساماندهی بافت واقع در حریم خطوط فشار قوی و به جهت تأثیرات نامطلوب تأسیسات مذکور در کیفیت زندگی بافت مسکونی فرحزاد، موضوع انتقال خطوط برق فشار قوی پس از بررسی‌های فنی و امکان‌سنجی با همکاری مشترک وزارت نیرو و شهرداری صورت گیرد.

۷ـ هرگونه احداث خیابان و بزرگراه و مسیر عبور خط مترو به نحوی که حرایم رود دره را تحت تأثیر قرار دهد و باعث ایجاد ترانشه و سد بر کریدور اکولوژیک رود دره شود، ممنوع است.

۸ ـ ضروری است با محوریت شهرداری تهران، مدیریت نیاز آبی محیط‌زیست رود دره فرحزاد از طریق آزادسازی و رهاسازی چشمه‌های بالادست، هدایت و بازیابی پساب‌ها و فاضلاب‌ها، احیای قنوات و نظارت بر مصرف جریان آب روددره توسط وزارت نیرو، عدم تعرض به منابع طبیعی در بالادست ارتفاعات فرحزاد توسط وزارت جهاد کشاورزی و جلوگیری از فعالیت معدنی توسط وزارت صنایع و معادن، عملیاتی شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اتخاذ رویکرد نوین در تهیه برنامه‌های توسعه شهری ـ ۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21441-30/07/1397

شماره 93550/300-۱۳۹۷/۷/۱۵

دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری در اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ خود راجع به تصویب چارچوب رویکرد نو در تهیه برنامه‌های توسعه شهری، سه بند و دو تبصره زیر را به‌عنوان الحاقیه مصوبه یادشده تصویب کرد:

۱.‌ شهرهای اصفهان، سنندج، کرمان، نطنز و یزد، پنج شهر پایلوت رویکرد نو هستند.

تبصره: معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در حذف، اضافه یا جایگزینی یکی از شهرهای پنج‌گانه پایلوت مختار است.

۲. مراحل تصویب پایلوت‌ها به قرار زیر تعیین می‌شود:

الف) دستور کار تهیه برنامه توسعه شهری (به‌عنوان خروجی مرحله اول: تشخیص مسایل و نیازها و امکانات شهر) پس از تأیید شورای راهبری برنامه توسعه شهر و شورای برنامه‌ریزی استان، برای تصویب به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه شود.

ب) مصوبه برنامه توسعه شهر، بر اساس دستور کار مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری (موضوع بند الف)، پس از تأیید شورای راهبری برنامه، و تصویب شورای برنامه‌ریزی استان، به انضمام گزارشات و اسناد برنامه برای ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارسال گردد.

تبصره: دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری موظف است پس از انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان با دستور کار، مصوبه و اسناد مربوط به مصوبه را ابلاغ کند. در صورت عدم انطباق مصوبه با دستور کار، دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری موظف، مصوبه را با بیان عدم انطباق برای اصلاح به شورای برنامه‌ریزی استان عودت دهد.

ج) به‌منظور شفاف‌سازی مراحل تهیه و تصویب و ابلاغ برنامه توسعه شهری و افزایش اجرا‌پذیری آن، مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی شوراهای شهرهای پنج‌گانه بالا، تمهیدات لازم را برای اطلاع‌رسانی همگانی به منظور جلب مشارکت (ذی‌نفعان و ذی‌نفوذان) به عمل آورد.

مراتب جهت استحضار، انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون چارچوب طراحی شهری، بهسازی و تجدید حیات محله بلاغی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21441-30/07/1397

شماره 92014/300-۱۳۹۷/۷/۱۴

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین

پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری در مورد «بررسی و تعیین تکلیف پروژه خیابان انصاری شرقی در بافت تاریخی قزوین» و مفاد بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۲ شورای‌عالی در مورد «طرح جامع قزوین»، شورای‌عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۷/۲، مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ کمیسیون ماده پنج شهر قزوین موضوع «چارچوب طراحی شهری، بهسازی و تجدید حیات محله بلاغی (طرح پیشنهادی استان)» را بررسی و با عنایت به رویکردها و موضوعات تصریح‌شده در مصوبات شورای‌عالی، شامل: «حفاظت از یکپارچگی و انسجام و احیاء بافت تاریخی محله بلاغی، حفاظت از عرصه‌های تاریخی، در نظر گرفتن نقش دسترسی محلی برای محور انصاری شرقی، ارتقاء جریان زندگی محلی متناسب با ویژگی‌های مکان از طریق استفاده بهینه از اراضی تملک و تخریب‌شده در طول مسیر و اجتناب از تخریب بیشتر در طول محور»، پس از بررسی طرح مصوب کمیسیون ماده ۵ و طرح پیشنهادی مشاور تهیه‌‌کننده طرح، چارچوب طراحی شهری، بهسازی و تجدید حیات محله بلاغی را با انجام اصلاحات زیر تصویب نمود.

۱- با توجه به لزوم تأمین خدمات عمومی در بافت‌های تاریخی در راستای ارتقاء کیفیت زندگی و ایجاد زمینه‌های استمرار سکونت، و نظر به کمبود قابل توجه سطوح و سرانه خدمات عمومی در محله بلاغی، ضروری است کاربری‌های پیش‌بینی‌شده در محور موسوم به انصاری شرقی، بر اساس سطوح پیشنهادی مشاور و در جهت ارتقاء سطوح و سرانه خدماتی اصلاح شود.

۲- نظر به اهمیت حفاظت، تقویت و ایجاد فضاها و عرصه‌های عمومی در راستای ارتقاء جریان زندگی محلی و سرزندگی بافت‌های تاریخی، ضروری است عرصه‌های عمومی پیش‌بینی‌شده در طرح مشاور در طول محور انصاری شرقی، با تأکید بر عرصه عمومی واقع در حوزه گردشگری ـ فرهنگی ویژه (در ارتباط با خیابان سپه)، مرکز محله بلاغی و کوی پنبه ریسه تثبیت و تدقیق شود.

۳- به منظور بهره‌گیری مناسب از فرصت موجود به واسطه وجود سه اثر تاریخی مسجد ـ مدرسه حیدریه، عمارت سردار مفخم و گرمابه بلاغی، ضروری است امکان ارتباط بین سه اثر از طریق تمهیدات کالبدی فراهم‌شده و پیشنهادات مشاور در مورد احیاء سه بنای مذکور به تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برسد .

۴- وفق مفاد بند ۴-۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۲ شورای‌عالی شهرسازی و معماری در مورد طرح جامع قزوین، تعداد طبقات در محدوده بافت تاریخی قزوین ۲ و ۳ طبقه روی زیرزمین می‌باشد. تعداد طبقات در پهنه‌های مسکونی و محورهای پیرامون محله، با رویکرد اجتناب از تغییرات اساسی در جمعیت محله (با توجه به کمبود سطوح خدماتی و ظرفیت تأسیسات شهری)، تاب‌آوری محله در هنگام بحران (با توجه به ویژگی‌های کالبدی محله) و رعایت ضوابط عمومی حفاظت از بافت‌های تاریخی و ضوابط حرایم آثار تاریخی بر روی نقشه تدقیق شود. تعداد طبقات در پهنه‌های مسکونی حداکثر ۲ طبقه روی زیرزمین و در مورد محور‌های پیرامون محله حداکثر ۳ طبقه روی زیرزمین

۵- ضوابط ساختمانی و راهنماهای معماری، با عنایت به الگوی معماری محله بلاغی و الزامات مندرج در بند ۴ مصوبه اصلاح و تکمیل شود. در این راستا احداث پیلوت ممنوع است. همچنین ارائه ضوابط، به منظور کنترل پروژه‌های ویژه معماری در طول محور انصاری شرقی الزامی است .

  • تبصره یک: با عنایت به آنکه “ضوابط اختصاصی بافت تاریخی قزوین” توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در دست تهیه است، ضوابط مذکور در بندهای ۴ و ۵ این مصوبه، وفق ضوابط اختصاصی (پس از طی مراحل تصویبی) اصلاح و تکمیل‌شده و توسط دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ابلاغ می‌شود .

۶- در خصوص محور موسوم به انصاری شرقی، ضروری است مقطع عرضی و عرض مسیر در بخش‌های مختلف آن در چارچوب رویکردهای مصوب شورای‌عالی، در راستای حفاظت از انسجام و یکپارچگی بافت، به عنوان دسترسی محلی و اجتناب از تبدیل آن به مسیر عبوری، توجه به الزامات ترافیکی در اتصال مسیر به خیابان‌های لبه محله، عدم تخریب بناها، به‌ویژه بناها و جداره‌های تاریخی و واجد ارزش (که توسط سازمان میراث فرهنگی اعلام و بر نقشه‌های طرح منعکس خواهد شد)، همچنین با توجه به حفظ عرصه و رعایت ضوابط حرایم آثار تاریخی تدقیق شود. به کارگیری تهمیدات [تمهیدات] کالبدی در راستای آرام‌سازی مسیر، از جمله اجرای سنگفرش در کل مسیر مورد تأکید است. در این راستا عرض مسیر تردد اتومبیل در تمام بخش‌های مسیر حداکثر ۶ متر با اجرای سنگ‌فرش تعیین می‌شود.

۷- اسناد و مدارک چارچوب طراحی شهری، بهسازی و تجدید حیات محله بلاغی، با توجه به مفاد بندهای ۱ تا ۶ مصوبه، ظرف مدت سه هفته اصلاح‌شده و توسط دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ابلاغ می‌شود. ضوابط ابلاغی طرح مذکور، جایگزین ضوابط طرح تفصیلی و کلیه مصوبات کمیسیون ماده پنج (در محدوده محله بلاغی) می‌گردد .

۸- ب ه منظور ایجاد زمینه‌های محیط‌زیستی مناسب جهت اجرای هرگونه طرح در راستای حفاظت و احیاء محله، ضروری است احداث شبکه فاضلاب محله بلاغی در دستور کار نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد .

۹- وفق بند ۳-۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری، موضوع دستورالعمل نحوه تعیین آستانه‌های مغایرت اساسی طرح‌های توسعه و عمران شهری، “هرگونه تغییرات در نقش و عملکرد و عرض شبکه معابر و بازگشایی معبر جدید و یا حذف معابر موجود در بافت‌های تاریخی مغایرت اساسی است.” و مستلزم طی فرایند قانونی مربوط به مغایرت‌های اساسی می‌باشد. ضمن تأکید بر این بند در خصوص کلیه معابر بافت تاریخی قزوین، بر رعایت ضوابط و مقررات عمومی حفاظت از بافت‌های تاریخی و ضوابط حرایم آثار در گذر تاریخی محمدیه تأکید می‌گردد .

۱۰- هرگونه تغییر در طرح مصوب “طراحی شهری، بهسازی و تجدید حیات محله بلاغی” مشمول مغایرت اساسی است .

۱۱- صدور مجوزهای تخریب، مرمت، نوسازی و پایان‌کار، منوط به اخذ مجوز ـ استعلام ـ از سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است .

۱۲- به موضوع “چندمنظوره سازی” در طراحی و برنامه‌ریزی فضاها و عرصه‌های عمومی برکنار سایر ملاحظات و ضوابط پدافند غیرعامل توجه گردد .

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سامانه مدیریت فرآیند کمیسیون ماده ۵

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21441-30/07/1397

شماره 86477/300-۱۳۹۷/۷/۲

مدیران کل راه و شهرسازی کلیه استان‌ها

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۸ خود گزارش دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی پیرامون سامانه مکانیزه گردشکار موضوعات کمیسیون ماده ۵ را استماع نمود و ضمن تأکید بر اهمیت و ضرورت استقرار هر چه سریع‌تر این سامانه در جهت ساماندهی به فرآیند بررسی و تصویب موضوعات مطروحه در کمیسیون ماده ۵ استفاده از آن را حائز اثرات بسیار مفید در جهت افزایش شفافیت و عدالت در نظام مدیریت شهری، انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات، افزایش تحقق‌پذیری طرح و جلوگیری از انحراف آنها از اهداف اولیه می‌داند و از همین رو ضمن تأکید بر ضرورت همکاری شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها اجرایی ذی‌ربط برای استقرار و اجرایی شده هر چه بهتر سامانه فوق‌الذکر مقرر می‌نماید:

الف) متعاقب استقرار اولیه این سامانه و اخذ نتایج و بازخوردهای آن، سامانه مشابه برای فرآیند و گردشکار کارگروه‌های امور زیربنایی و شهرسازی استان‌ها نیز طراحی شود.

ب) مغایرت‌های قانونی از قبیل عدم صلاحیت قانونی کمیسیون، قانون منع فروش، حرایم میراثی و طبیعی و… به‌عنوان خطوط قرمز در فرآیند به نحوی جانمایی شوند که عملاً ادامه گردشکار بررسی موضوعات در صورت وجود هر یک از موانع قانونی امکان‌پذیر نباشد (با قید زمان و در اسرع وقت) در این فقره توجه به حداقل رساندن دسترسی‌های غیرسیستمی مدیران ارشد مورد تأکید است.

ج) پیشنهاد می‌گردد با عنایت به ظرفیت‌های فنی و کارشناسی موجود اجرای سامانه در گام اول به مراکز استان‌ها محدود شود و ظرف مدت یک سال با تحلیل بازخورد‌های استانی مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

د) با اعمال اصلاحات در سامانه مذکور ترتیبی اتخاذ شود که امکان پوشش کامل همه وظایف و اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۵ (اعم از موضوعات قابل طرح و مراجع درخواست‌کننده) در سامانه فراهم باشد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

ب ـ شورای عالی حفاظت فنی

 

آیین‌نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و دستی قدرتی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21433-21/07/1397

شماره ۱۳۰۸۷۲-۱۳۹۷/۷/۷

جناب آقای دکتر اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست «آیین‌نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و دستی قدرتی» مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی موضوع ماده ۸۶ قانون کار، به انضمام لوح فشرده آن، که به استناد تبصره (۱) ماده مذکور به تصویب رسیده است برای درج در آن روزنامه ارسال می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید پس از درج یک نوبت، نسبت به ارسال دو نسخه از روزنامه حاوی آیین‌نامه چاپ‌شده به این وزارتخانه اقدام نمایند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ انوشیروان محسنی بندپی

 

آیین‌نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و دستی قدرتی

هدف:

هدف از این آیین‌نامه، تدوین الزامات ایمنی در به‌کارگیری ابزار‌های دستی و دستی قدرتی برای پیشگیری و کاهش حوادث ناشی از کار می‌باشد.

دامنه شمول:

مقررات این آیین‌نامه به استناد مواد۸۵ و ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده و برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان،کارگران و کارآموزان مشمول قانون مذکور لازم‌الاجرا می‌باشد.

فصل اول: تعاریف

ابزار دستی [Hand Tools]:

ابزاری است که فقط با نیروی اعمال‌شده توسط کاربر مورد استفاده قرار می‌گیرد و شامل انواع آچار، انبردست، پیچ‌گوشتی، چکش و غیره می‌باشد.

ابزار دستی قدرتی [Power Tools]:

ابزاری است که علاوه بر نیروی کاربر با نیروی قدرت بیرونی به کار گرفته می‌شود. در انواع ابزارهای دستی قدرتی از موتور الکتریکی، موتور احتراق درونی، هوای فشرده، موتور بخار، احتراق مستقیم سوخت و پیشران‌ها استفاده می‌شود. نوع ابزار دستی قدرتی توسط منبع قدرت آن تعیین می‌گردد که شامل انواع الکتریکی، بادی، سوخت مایع، هیدرولیکی و پیشران پودری می‌باشد.

ابزار برقی: ابزاری که نیروی محرکه آن از انرژی الکتریکی فراهم می‌گردد. نظیر دریل برقی

ابزار بادی [Pneumatic Tools]: ابزاری که نیروی محرکه آن از هوای فشرده فراهم می‌گردد. نظیر میخکوب بادی

ابزار احتراقی: ابزاری که نیروی محرکه آن از احتراق سوخت فراهم می‌گردد. نظیر چمن‌زن و اره زنجیری

ابزار با پیشران پودری: ابزاری که نیروی محرکه آن به وسیله عملکرد کنترل‌شده یک خرج حاوی ماده شیمیایی پودری فراهم می‌گردد. نظیر تفنگ شلیک میخ یا بست در فولاد یا بتن

ابزار هیدرولیک: ابزاری که نیروی محرکه آن از راه انتقال فشار سیالات فراهم می‌گردد. نظیر جک هیدرولیکی

فصل دوم: مقررات عمومی

ماده ۱ـ کارفرما مکلف است نسبت به شناسایی و ارزیابی ابزار و شرایط محیط کار، اقدام نموده و اقدامات کنترلی مناسب را در جهت حذف مخاطرات احتمالی به عمل آورد.

ماده ۲ـ کارفرما باید ابزار ایمن، متناسب و مناسب برای انجام کار موردنظر را تهیه و در اختیار کارگران قرار دهد و بر نحوه استفاده از آنها نظارت نموده و ابزارها باید همواره مورد بازرسی قرار گرفته و در صورت وجود عیب، برچسب‌گذاری و از کارگاه خارج گردد.

ماده ۳ـ کارفرما مکلف است آموزش‌های لازم برای انتخاب و استفاده صحیح و ایمن کار با ابزار را برای کارگران از طریق مراجع دارای صلاحیت فراهم نماید.

ماده ۴ـ کارفرما مکلف است دستورالعمل صحیح و ایمن استفاده از ابزار را تهیه و در اختیار کارگران قرار دهد.

ماده ۵- ابزارهای مورد استفاده باید مطابق با شرایط و اصول ارگونومی باشد.

ماده ۶- کارگران مکلف به استفاده و حفظ ابزارهای ایمن و مناسب تهیه‌شده توسط کارفرما بوده و استفاده از ابزارهای معیوب و غیرایمن ممنوع   و موارد معیوب باید فوراً به اطلاع کارفرما رسانده شود.

ماده ۷ـ ابزار‌های برش باید همواره تیز و تیغه آن به نحوی محافظت شده باشد تا از تماس‌های ناخواسته و ایجاد جراحت پیشگیری شود.

ماده ۸- دسته ابزار باید مناسب برای گرفتن در دست کارگر باشد تا مانع لیز خوردن از دست وی در هنگام کار گردد.

ماده ۹ـ ابزارها نباید در لبه میز قرار داده شود. و ابزارهای تیز نظیر اره‌ها، اسکنه‌ها و چاقوها که بر روی میز قرار دارند؛ نباید نزدیک به محل رفت‌وآمد قرار گیرند و دسته آنها به سمت لبه میز باشد.

ماده ۱۰ـ کارگران باید همواره ابزارها را خشک و تمیز نگه‌داشته و بعد از هر بار استفاده در جای مناسب قرار دهند .

ماده ۱۱ـ ابزارها باید در جعبه‌ابزار محکم و مناسب به محل کار برده و برگردانده شود .

ماده ۱۲ـ کارفرما مکلف است وسایل حفاظت فردی متناسب با مخاطرات کار با ابزار و محیط کار را تهیه و در اختیار کارگران قرار دهد. و کارگران مکلف به استفاده و حفظ آنها می‌باشند.

ماده ۱۳ـ هنگام استفاده از ابزارهای برشی، انجام برش به سمت بدن کاربر و سایر اشخاص ممنوع است.

ماده ۱۴ـ هنگامی که از ابزار برش یا پیچ‌گوشتی استفاده می‌شود؛ نگهداری قطعه کار در کف دست دیگر ممنوع است.

ماده ۱۵ـ هنگام ردوبدل کردن ابزار باید از دسته آن استفاده نموده و پرت کردن ابزار ممنوع است.

ماده ۱۶ـ زمان جابجایی در ارتفاع، نظیر استفاده از نردبان، حمل ابزار توسط دست ممنوع بوده و در این مواقع ابزارها باید با استفاده از طناب یا وسایل دیگر به بالا و پایین حمل شود.

ماده ۱۷ـ حمل ابزار برنده یا نوک تیز در جیب لباس ممنوع بوده و جابجایی ابزارهای تیز و برنده باید با استفاده از غلاف آنها، انجام گیرد.

ماده ۱۸ـ استفاده از ابزار با دست و دستکش چرب ممنوع است.

ماده ۱۹ـ مکانی که گازها، ذرات و مایعات قابل احتراق و انفجار و دیگر مواد منفجره انبار یا استفاده می‌شود؛ باید از ابزارهای با درجه حفاظتی مناسب استفاده نمود.

ماده ۲۰ـ جایگاه کاری که کارگر در هنگام کار با ابزار روی آن قرار می‌گیرد؛ باید ایمن و پایدار باشد.

ماده ۲۱ـ کارگر در هنگام کار در ارتفاع باید به‌درستی مراقب کار با ابزار بوده تا مانع از افتادن ابزار و برخورد آن به اشخاص دیگر گردد.

ماده ۲۲ـ استفاده از جعبه‌ابزار به عنوان میز کار ممنوع است.

ماده ۲۳ـ تمام ابزارها و لوازم جانبی آنها باید در شرایط مناسب نگهداری شده و سرویس، تعمیر و نگهداری آنها باید توسط اشخاص صاحب صلاحیت و بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده به صورت منظم انجام گیرد.

ماده ۲۴ـ قبل از استفاده از ابزار و لوازم جانبی باید آن را مورد بررسی قرار داده تا از سالم بودن آن اطمینان حاصل شود.

ماده ۲۵ـ ابزارها باید تحت شرایط طراحی در نظر گرفته‌شده مورد استفاده قرار گیرند و اعمال نیرو، فشار، سرعت و دور بیشتر از آنچه که سازنده تعیین نموده، ممنوع است.

ماده ۲۶ـ سوئیچ‌ها و قفل ماشه ابزارها باید به صورت مستمر بررسی شوند؛ تا خراب و معیوب نباشد.

ماده ۲۷ـ قبل از روشن کردن و به‌کارگیری ابزار باید هرگونه آچار و ابزار تنظیم از آن دور گردد.

ماده ۲۸ـ هنگام استفاده از مواد شیمیایی در فرآیند تمیزکاری ابزارها، رعایت برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی الزامی است.

ماده ۲۹ـ استفاده از لوازم و تجهیزات جانبی غیر ازآنچه سازنده برای ابزار تعیین نموده، ممنوع است.

ماده ۳۰ـ کارفرما مکلف است از دسترسی اشخاص غیرمجاز به ابزار جلوگیری نماید .

ماده ۳۱ـ هنگام جابجایی و کار با ابزار، انجام هرگونه اقدام، نظیر شوخی کردن و دویدن که باعث ایجاد مخاطرات می‌گردد، ممنوع است.

ماده ۳۲ـ کارفرما مکلف است از ورود اشخاص متفرقه به محدوده خطر استفاده از ابزار جلوگیری نماید.

ماده ۳۳ـ هنگام کار با ابزار بر روی یک قطعه که نیاز به ثابت شدن در یک نقطه دارد، باید از گیره‌ای که بر روی میز با ارتفاع مناسب محکم شده، استفاده نمود.

ابزارهای دستی

ماده ۳۴ـ دسته ابزارهایی نظیر چکش و تبر باید در قسمت سر ابزار محکم قرار گرفته باشد.

ماده ۳۵ـ هنگام استفاده از کمربند حمل ابزار، باید از کمربند ایمن و متناسب حمل ابزار استفاده شود و ابزارها به جای قسمت پشت بدن در پهلو آویزان گردد و انتهای نوک تیز و سنگین آن‌ها در زمان حمل به سمت پایین قرار گیرد.

ماده ۳۶ـ ابزارهایی که در کوره‌ها، فرها، پرس‌ها و نظایر آنها جهت قرار دادن و بلند کردن مواد یا محصولات به کار می‌رود باید به نحوی باشد که جابجایی آنها بدون ورود اعضای بدن کارگر به منطقه خطر عملیاتی دستگاه، انجام گیرد .

ابزارهای دستی قدرتی

ماده ۳۷ـ برای جلوگیری از خطرات استفاده از ابزارهای دستی قدرتی، رعایت موارد ذیل الزامی است:

الف ـ حمل ابزار از طریق کابل برق یا شیلنگ آن ممنوع است.

ب ـ قطع ابزار از منبع تغذیه از طریق کشیدن کابل برق یا شیلنگ آن ممنوع است.

ج ـ تماس کابل برق یا شیلنگ ابزار با روغن، حرارت و لبه‌های تیز ممنوع است.

د ـ هنگام عدم استفاده از ابزار، قبل از سرویس کردن و تمیز نمودن و در زمان تعویض قطعات یدکی نظیر تیغه‌ها، سرمته‌ها و قطعات برنده اتصال ابزار به منبع تغذیه ممنوع است.

هـ ـ گرفتن قطعه در دست هنگام کار با ابزار ممنوع است.

و ـ ابزار باید دارای مکانیزمی‌ باشد تا از شروع بکار ناخواسته آن جلوگیری نماید.

ماده ۳۸ـ حفاظ ابزارهای دستی قدرتی در حین کار نباید از آنها جدا شود.

ماده ۳۹ـ حفاظ دستگاه‌ها باید به‌گونه‌ای فراهم گردد تا اپراتور و دیگر اشخاص را از موارد مخاطره‌آمیز ذیل محافظت نماید:

الف ـ منطقه عملیاتی

ب ـ قسمت‌های چرخشی

ج ـ جرقه و ذرات در حال پرتاب

د ـ بین دو قسمت گردنده

ماده ۴۰ـ قرار دادن ابزار بر روی زمین، میز و جایگاه کار در حالت روشن و پیش از توقف کامل حرکت و دوران آن ممنوع است.

ماده ۴۱ـ قرار دادن کابل برق و شیلنگ هوا در محل رفت‌وآمد ممنوع بوده و باید به نحوی قرار گیرد؛ که از احتمال آسیب رسیدن به آن جلوگیری شده و موجب سکندری خوردن و پیچیدن به پای اشخاص نگردد.

ماده ۴۲ـ در زمانی که ابزار در حال کار می‌باشد؛ نباید خاک‌اره یا پلیسه‌های به وجود آمده توسط کاربر تمیز شود و استفاده از هوای فشرده (دمنده) برای تمیز کردن سطوح یا کنار زدن خاک‌اره، پلیسه‌ها و غیره، ممنوع است.

ماده ۴۳ـ قرار گرفتن دست کارگر در مقابل انتهای لوله ابزار، انسداد انتهای لوله و نشانه‌گیری آن به طرف خود یا دیگران، در ابزارهایی که عمل شلیک را انجام می‌دهند؛ ممنوع است.

فصل سوم: مقررات تخصصی

ابزارهای برقی

ماده ۴۴ـ ابزارهای‌های برقی که سازنده برابر استانداردهای ساخت، برای آنها اتصال به سیستم ارتینگ را در نظر گرفته است؛ باید در هنگام‌ کار، به سیستم برق‌رسانی دارای ارتینگ متصل شود؛ مگر آنکه در ساخت آن از عایق حفاظت مضاعف برابر استانداردهای معتبر به‌کاربرده شده باشد و یا از ترانس ایزوله استفاده شود.

ماده ۴۵ـ استفاده از ابزار در مکان‌های خیس و مرطوب و یا در شرایطی که در مواجه با آب و مایعات دیگر خیس یا مرطوب شده، و برای کار در این شرایط طراحی و ساخته نشده‌اند ممنوع است.

ماده ۴۶ـ کابل‌های معیوب و زده‌دار ابزار برقی باید تعویض گردد.

ماده ۴۷ـ قبل از اتصال ابزار به جریان برق باید کلید آن در حالت خاموش قرار گیرد.

ماده ۴۸ـ ابزار‌های برقی باید قبل از قطع از جریان الکتریکی خاموش گردند.

ماده ۴۹ـ در صورتی که کابل برق ابزار بیش از اندازه گرم شود یا ایجاد جرقه نماید باید سریعاً نسبت به رفع نقص آن اقدام گردد.

ماده ۵۰- حذف کلید روشن و خاموش ابزار ممنوع بوده و آن را  نباید از طریق قطع و وصل کردن کابل از منبع جریان برق، مورد استفاده قرار داد.

ماده ۵۱- ابزارهای برقی باید در زمان عدم استفاده در جای خشک و مناسب نگهداری شود.

ماده ۵۲- استفاده از چندین کابل رابط متصل به هم برای برق‌رسانی به ابزار ممنوع است.

ماده ۵۳- گره زدن کابل برق به روش کرواتی (۸) ممنوع است.

ماده ۵۴- هنگام روشن و آماده بکار بودن ابزار، دست‌به‌دست کردن و جابجایی آن به سایر اشخاص ممنوع است.

ابزارهای بادی

ماده ۵۵- اتصال شیلنگ هوا به ابزار باید محکم و ایمن باشد.

ماده ۵۶- در صورتی که قطر شیلنگ هوا از 0/5 اینچ (1/27 سانتی‌متر) بیشتر باشد یک سوپاپ ایمنی اضافی باید در منبع تأمین هوا نصب شود تا در صورت خرابی شیلنگ، فشار را کاهش دهد.

ماده ۵۷- هنگام استفاده از ابزارهای بادی، باید یک نگه‌دارنده یا گیره نصب شود تا مانع پرتاب متعلقاتی نظیر قلم از محل خود به بیرون، در چکش بادی قلم‌زن گردد.

ماده ۵۸- ابزارهای بادی که کار آنها زدن میخ، پرچ، سوزن دوخت یا سایر محکم‌کننده‌ها می‌باشد و در فشاری بیش از۱۰۰ پوند بر اینچ مربع (9/6 بار) کار می‌کند؛ باید به یک مکانیزم ویژه برای جلوگیری از پرتاب محکم‌کننده‌ها به خارج مجهز گردد، مگر اینکه یک وسیله ویژه [Muzzle] در مقابل سطح کار فشار داده شود.

ماده ۵۹- تفنگ‌های اسپری [Spray gun] بدون هوا که برای پاشش رنگ و مایعات در فشار ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع (6/9 بار) بکار می‌رود باید با وسایل ایمن اتوماتیک یا دستی قابل دید که مانع کشیدن ماشه تا زمانی که وسیله ایمنی به شکل دستی رها شود، مجهز گردد و این وسیله به هیچ‌وجه نباید توسط شخص استفاده‌کننده بی‌اثر شود.

ماده ۶۰- کارگرانی که در اطراف مته بادی، رنده، تفنگ‌های پرچ و ماشین‌های دوخت می‌باشند؛ باید با حفاظ مناسب که مانع برخورد ذرات به آنها می‌گردد؛ محافظت شود.

ماده ۶۱- باید در ابزار، از شیلنگ‌های مخصوص که دارای انعطاف‌پذیری بالا و مقاوم در برابر خرد شدن، سایش و پارگی است؛ استفاده شود.

ماده ۶۲- شیلنگ ابزار باید به‌طور مرتب مورد بازدید قرار گرفته تا موارد پارگی، ساییدگی یا بادکردگی در آن وجود نداشته و در صورت معیوب بودن، برچسب‌گذاری و از کارگاه خارج گردد.

ماده ۶۳- هنگامی که ابزار بادی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؛ یا در زمان تعویض متعلقات آن، باید فشار هوای روی ابزار قطع شود.

ماده ۶۴- هوای فشرده فراهم‌شده برای ابزارها باید خشک و تمیز باشد.

ماده ۶۵- رها نمودن ابزار بادی، هنگامی که فشار باد روی آن می‌باشد؛ ممنوع می‌باشد.

ابزارهای احتراقی

ماده ۶۶- کارگر باید بر اساس برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی، مایعات قابل احتراق را جابجا نموده و در ظروف مناسب نگهداری نماید.

ماده ۶۷- سوخت‌گیری (پر کردن باک) ابزار احتراقی، در زمان روشن و گرم بودن موتور آن ممنوع است.

ماده ۶۸- در زمان استفاده از ابزار احتراقی در محیط بسته، باید هوای کارگاه به شیوه مؤثر تهویه گردد.

ابزارهای با پیشران پودری

ماده ۶۹- کارگر باید بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده، چاشنی را با توجه به نوع خرج (سرعت بالا یا پایین) که متناسب با ابزار و ضروری برای انجام کار بدون نیروی اضافی باشد؛ را انتخاب نماید.

ماده ۷۰- قسمت انتهایی لوله ابزار باید دارای سپر محافظ باشد تا از پرتاب ذرات به اطراف در هنگام شلیک ابزار جلوگیری نماید. و ابزار از نوع خرج با سرعت‌بالا، باید دارای مکانیزمی بوده که در صورت نبود چنین حفاظی قادر به شلیک نباشد.

ماده ۷۱- به منظور جلوگیری از شلیک ناخواسته ابزار، دو مرحله مجزا برای شلیک ضروری می‌باشد. ابزار نباید قادر به کار باشد؛ مگر اینکه با حداقل نیروی ۵ پوند (۲/۲ کیلوگرم) بیش از وزن کل ابزار به سطح کار فشار داده شود.

ماده ۷۲ـ چنانچه پس از فشردن ماشه، ابزار شلیک نکند؛کاربر باید آن را در موقعیت عمل به مدت حداقل ۳۰ ثانیه قبل از اقدام به شلیک مجدد نگه دارد و اگر باز هم شلیک نکند؛ ابزار در موقعیت عمل به مدت حداقل۳۰ ثانیه دیگر نگه‌داشته و سپس به دقت بر اساس دستورالعمل سازنده فشار را برداشته و کارتریج ناقص را باید بلافاصله بعد از بیرون آوردن، در آب قرار دهد.

ماده ۷۳ـ ابزار باید قبل از استفاده بازرسی‌شده تا مشخص گردد؛ تمام قسمت‌های متحرک آن آزادانه حرکت می‌نماید، داخل لوله تمیز بوده و مانعی وجود نداشته، دارای حفاظ (سپر محافظتی مناسب) و متعلقات تعیین‌شده توسط شرکت سازنده باشد.

ماده ۷۴ـ ابزار صرفاً در صورتی که بلافاصله مورد استفاده قرار می‌گیرد باید خرج‌گذاری گردد و در صورت توقف در بین کار، خرج و میخ آن، فوراً از ابزار خارج گردد و همچنین ابزاری که از آن استفاده نمی‌شود باید در یک محفظه و جای ایمن نگهداری و قفل گردد.

ماده ۷۵ـ هنگام استفاده از ابزار برای محکم‌کننده‌ها [Fasteners]، موارد زیر باید رعایت گردد:

الف ـ شلیک محکم‌کننده‌ها به سطوح یا قطعاتی که بتواند از ضخامت آن عبور نماید؛ ممنوع است.

ب ـ به کار بردن محکم‌کننده‌ها بر روی  سطوح یا قطعات بسیار سخت یا شکننده ممنوع است.

ج ـ استفاده از راهنمای محکم‌کننده‌ها، هنگام شلیک آنها به سوراخ از پیش آماده ، الزامی است.

هـ ـ هنگام استفاده از ابزار با خرج سرعت‌بالا، نباید محکم‌کننده‌ها را به فاصله کمتر از ۳ اینچ (7/62 سانتی‌متر) از لبه یا گوشه سطوح یا قطعاتی از جنس آجر یا بتون کوبید.

و ـ هنگام استفاده از ابزار با خرج سرعت‌بالا، نباید محکم‌کننده‌ها را در فولاد به فاصله کمتر از ۰/۵ اینچ (1/27 سانتی‌متر) از لبه یا گوشه کوبید؛ مگر اینکه از حفاظ مخصوص، جیگ یا فیکسچر استفاده شود.

ماده ۷۶ـ ابزار خرج گذاری شده نباید جابجا شود مگر اینکه به واسطه خرابی ابزار، بیرون آوردن خرج امکان‌پذیر نباشد. در این حالت ابزار مذکور باید به شکل ایمن به یک محیط امن منتقل گردیده و توسط اشخاص صاحب صلاحیت بررسی و اقدام لازم صورت پذیرد.

ابزارهای هیدرولیک

ماده ۷۷ـ فشار کاری برای شیلنگ‌ها، شیر‌ها، لوله‌ها، فیلترها و دیگر لوازم نباید از مقدار تعیین‌شده توسط سازنده تجاوز نماید.

ماده ۷۸ـ تمام جک‌های هیدرولیکی باید دارای نشانگر توقف باشد. و محدوده بار که توسط سازنده تعیین گردیده، باید در یک محل روی جک مشخص شود و از بلند کردن بار بیش از این اندازه خودداری گردد.

ماده ۷۹- استفاده از جک هیدرولیکی برای نگهداری باری که توسط جرثقیل، بالابر و دیگر ابزار مشابه بالا برده شده؛ ممنوع است.

ماده ۸۰- هنگامی که بار توسط جک جابجا شد؛ باید بلافاصله به‌طور کامل توسط وسایلی نظیر بلوک و خرک تثبیت شود.

ماده ۸۱- استفاده از هر نوع وسیله برای افزایش ارتفاع در قسمت سر جک ممنوع است.

ماده ۸۲- در هنگام نصب جک، موارد ذیل باید مدنظر قرار گیرد:

الف ـ پایه جک بر روی سطح تراز و محکم قرار گیرد.

ب ـ جک به درستی در مرکز قرار داده شود.

ج ـ قسمت سر جک باید در زیر یک سطح تراز قرار داده شود.

ه ـ نیروی لازم برای بالا بردن بار باید به طور یکنواخت اعمال شود.

ماده ۸۳- تمام جک‌ها باید به روش مناسب به طور منظم سرویس و نگهداری‌شده و در شرایط ذیل مورد بازدید قرار گیرد:

الف ـ حداقل هر شش ماه یک‌بار، جک‌هایی که به طور پیوسته یا متناوب در یک محل کار، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب ـ هنگام بازگشت، جک‌هایی که به خارج از کارگاه برای کار خاص فرستاده شده‌اند.

ج ـ بلافاصله بعد از استفاده، جک‌هایی که تحت بار یا شوک غیرعادی قرار گرفته‌اند.

ماده ۸۴- با عنایت به ماده ۸۸  قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ابزارها و تجهیزات جانبی مشمول این آیین‌نامه می‌پردازند؛ مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می‌باشد.

ماده ۸۵- به استناد مواد۹۱ و ۹۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت رعایت مقررات این آیین‌نامه بر عهده کارفرمای کارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه به دلیل عدم توجه کارفرما به الزامات قانونی، مکلف به جبران خسارات وارده می‌باشد.

این آیین‌نامه مشتمل بر سه فصل و ۸۵ ماده به استناد مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ شورای‌عالی حفاظت فنی تهیه و در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ به تصویب سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ انوشیروان محسنی بندپی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اسفند ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/12/11 لغايت 1402/12/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون الحاق يک بند به تبصره…

سایر مصوبات دهه اول اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/01 لغایت 1402/12/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبات جلسه پنجاه سوم…
keyboard_arrow_up