آخرین مصوبات هیأت دولت – دهه اول مهر ۹۷

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از
1397/07/01 لغايت 1397/07/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

 

مصوبات هيأت دولت

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور خارجه نسبت به برقراری مقررات لغو روادید یک‌طرفه برای ورود اتباع کشور سلطنت عمان به جمهوری اسلامی ایران به مدت یک سال

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین باری و اتوبوسی

تصویب‌نامه در خصوص اقدام کلیه دستگاه‌های اجرایی نسبت به تعیین شاخص‌های تعیین‌کننده عدالت جنسیتی به تفکیک جنس

تصویب‌نامه در خصوص اجرای آزادراه کنارگذر غربی قم و قم ـ سلفچگان ـ راهجرد

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸میلادی)

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ ششصد و سی میلیارد (۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با عنوان تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و زیرساخت مسکن مهر (سهم دولت) به موارد مندرج در تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۶۳۷/ت۵۴۸۴۰هـ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶

الحاق تبصره (۷) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 

آیین‎نامه اجرایی ماده (۷) قانون هوای پاک

آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۱۴) قانون هوای پاک

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون هوای پاک

آیین‏نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حد مجاز انتشار آلاینده‌های هوا 

 

 

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور خارجه نسبت به برقراری مقررات لغو روادید یک‌طرفه برای ورود اتباع کشور سلطنت عمان به جمهوری اسلامی ایران به مدت یک سال

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21419-04/07/1397

شماره ۸۴۴۲۱/ت ۵۵۷۶۰هـ ـ۱۳۹۷/۶/۲۷

وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۵ به پیشنهاد شماره 732/561/4926257 مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۱ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به برقراری مقررات لغو روادید یک‌طرفه برای ورود اتباع کشور سلطنت عمان به جمهوری اسلامی ایران به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین باری و اتوبوسی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21419-04/07/1397

شماره ۸۵۸۱۳/ت ۵۵۷۴۵هـ -۱۳۹۷/۷/۱

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین باری و اتوبوسی، ردیف تعرفه‌های (۴۰۱۱۲۰۱۰)، (۴۰۱۱۲۰۲۰)، (۴۰۱۱۲۰۳۰)، (۴۰۱۱۲۰۹۰) پنج درصد (۵%) تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص اقدام کلیه دستگاه‌های اجرایی نسبت به تعیین شاخص‌های تعیین‌کننده عدالت جنسیتی به تفکیک جنس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21419-04/07/1397

شماره ۸۴۴۳۹/ت ۵۵۶۸۱هـ ـ۱۳۹۷/۶/۲۷

وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت آموزش‌وپرورش ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۱ به پیشنهاد شماره ۱۲۲۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۳) آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده موضوع مصوبه شماره ۹۰/۷۰۵۶/دش مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد:

۱ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ موظفند شاخص‌های تعیین‌کننده عدالت جنسیتی به تفکیک جنس را تعیین و نسبت به گردآوری داده‌های آماری آن اقدام نمایند.

تبصره ـ مرکز آمار ایران موظف است پس از اعلام نیاز دستگاه‌های موضوع این تصویب‌نامه برای اقلام آماری جدید به تفکیک جنس، نسبت به تولید شاخص‌ها و جمع‌آوری داده‌های آماری با کمک منابع اعتباری دستگاه‌های مذکور و بر اساس تقویم زمانی شورای‌عالی آمار و نیز انجام پیمایش‌های طرح‌های آماری با استفاده از ردیف اعتبار مرکز یادشده اقدام نماید.

۲ـ دستگاه‌های اجرایی یادشده موظفند بر اساس شاخص‌های ابلاغی دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده و تحلیل وضعیت شاخص‌ها، برنامه‌های اجرایی خود را شامل اهداف کمّی در ابعاد ملی و استانی، اقدامات اجرایی و منابع مصوب دستگاه جهت بهبود و ارتقای وضعیت رصد مستمر شاخص‌ها ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه جهت ارائه گزارش به هیئت‌وزیران و مجلس شورای اسلامی به دبیرخانه مذکور ارسال نمایند.

۳ـ به‌منظور بررسی شاخص‌های عدالت جنسیتی در سطح ملی، کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مرکز آمار ایران، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تشکیل و پس از تأیید نهایی، شاخص‌ها را جهت ابلاغ در اختیار ستاد ملی زن و خانواده قرار می‌دهد. این کارگروه نسبت به بررسی و تطبیق برنامه‌ها با شاخص‌ها و بررسی اثرات و پیامدهای هر یک از برنامه‌ها اقدام می‌نماید.

۴ـ نظارت و ارزیابی برنامه‌های دستگاه‌های موضوع این تصویب‌نامه بر عهده معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص اجرای آزادراه کنارگذر غربی قم و قم ـ سلفچگان ـ راهجرد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21419-04/07/1397

شماره ۵۴۴۲۹/ت۵۵۵۷۱هـ ـ۱۳۹۷/۴/۳۰

وزارت راه و شهرسازی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۲۷ به پیشنهاد شماره 47796/100/02 مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:

۱ـ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور که در این تصویب‌نامه «شرکت» نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت، برای اجرای آزادراه کنارگذر غربی قم و قم ـ سلفچگان ـ راهجرد به طول حدود (۱۱۰) کیلومتر با برآورد تقریبی هشت هزار و ششصد میلیارد (86۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال که در این تصویب‌نامه «پروژه» نامیده می‌شود ، شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی ، تملک اراضی، واپایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش‌افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، تعدیل دوره ساخت، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ و تبصره (۶) الحاقی به ماده واحده قانون یادشده ـ مصوب۱۳۹۴ـ نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با «شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری و انتقال آزادراه کنارگذر غربی قم و قم ـ سلفچگان ـ راهجرد» به سهامداری شرکت عمران مارون که به روش برگزاری فراخوان و مذاکره مستقیم انتخاب گردیده است و در این تصویب‌نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می‌شود با رعایت ضوابط و مقررات زیست‌محیطی اقدام نماید.

۲ـ شرکت طرف قرارداد عهده‌دار تأمین هفتاد درصد (۷۰ %) از منابع مالی موردنیاز برای اجرای پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‌برداری و تسویه‌حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود. شرکت نیز تأمین سی درصد (۳۰ %) از منابع مالی موردنیاز را تعهد نموده که از محل ردیف شماره (۱۳۰۳۰۱۶۲۵۷) مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد کرد.

۳ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ‌شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به‌روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها (تا زمان ارائه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش‌افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه‌های یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه‌های قابل‌قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

در صورت انجام پیمانکاری توسط شرکت طرف قرارداد یا پیمانکار وابسته به آن ضریب بالاسری قرارداد پیمانکاری معادل (1/2) و در صورت واگذاری کار پیمانکاری به پیمانکاران دیگر، از طریق مناقصه عمومی پس از تأیید شرکت معادل ضریب بالاسری (1/3) منظور خواهد شد.

تبصره ۱ـ انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزو هزینه‌های قابل‌قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد.

تبصره ۲ـ حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویب‌نامه، معادل نه درصد (۹%) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌گردد. همچنین شاخص مبنای تعدیل مطابق بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سابق) حداکثر یک دوره قبل از دوره پیشنهادی قیمت به صورت کتبی خواهد بود.

۴ـ شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید.

۵- پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل هفده و نیم (17/5) سال مشتمل بر دو و نیم (2/5) سال دوره مطالعه و احداث و پانزده (۱۵) سال دوره بهره‌برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هرکدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، است.

۶- نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداری معادل نرخ سود سپرده یک‌ساله بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳%) در زمان انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد.

تبصره ۱ـ به‌روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده یک‌ساله بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳%) در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد.

تبصره ۲ـ چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی‌شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از سی ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ‌گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (۴۸) آیین‌نامه مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

۷ ـ مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد است.

تبصره ۱ـ پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هرکدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، منافع بهره‌برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) بر اساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می‌شود.

تبصره ۲ـ مرجع تأیید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در چهارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (۱) این بند اقدام خواهد شد.

۸ ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد.

۹ـ شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸میلادی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21419-04/07/1397

شماره ۷۸۵۶۹/ت۵۵۷۱۹هـ ـ۱۳۹۷/۶/۱۷

وزارت امور خارجه ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۱۱ به پیشنهاد شماره ۷۲۵۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۶/۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی ـ مصوب سال ۱۳۶۵ ـ و اصلاحات بعدی آن و در اجرای ماده (۱۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) را به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف (۳ـ ۱۰۷۰۰۰) (سهمیه، حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور پرداخت نماید.

۲ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است با هماهنگی وزارت امور خارجه در تخصیص اعتبار مربوط به گونه‌ای عمل کند که سهمیه، حق عضویت و تعهدات سالانه سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی اولویت‌دار پرداخت گردد و در سایر موارد از محل اعتبارات مصوب مربوط دستگاه‌های اجرایی طرف عضویت پرداخت شود.

۳ ـ وزارت امور خارجه مکلف است گزارش نحوه اجرای این تصویب‌نامه را به سازمان برنامه‌وبودجه کشور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و دفتر هیئت دولت ارائه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

ردیف نام سازمان یا مجمع بین‌المللی دستگاه اجرائی طرف عضویت مبلغ حق عضویت

سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸)

۱ سازمان اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی (آیسسکو) وزرات [وزارت] آموزش‌وپرورش ۷۵۳۵۰۹ دلار
۲ اتحادیه پستی جهانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲۱۷۶۳۰ فرانک سوئیس
۳ اتحادیه بین‌المللی مخابرات وزارت اراتباطات [ارتباطات] و فناوری اطلاعات ۳۱۸۰۰۰ فرانک سوئیس
۴ سازمان جهانی گمرکی (شورای همکاری گمرکی) وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) ۵۴۹۲۱ یورو
۵ سازمان ملل متحد وزارت امور خارجه ۱۹۹۳۰۰۰۷ دلار
۶ مرکز جنوب وزارت امور خارجه ۵۵۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه)
۷ گروه ۷۷ و چین وزارت امور خارجه ۵۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه)
۸ برنامه عمران ملل متحد وزارت امور خارجه ۱۰۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه)
۹ برنامه جهانی غذا وزارت امور خارجه صفر
۱۰ سازمان همکاری اقتصادی (اکو) وزارت امور خارجه ۹۱۳۴۱۱ دلار (حق‌السهم)
۱۱ سازمان منع تولید سلاح‌های شیمیائی ـ کنوانسیون منع گسترش، تولید و به‌کارگیری سلاح‌های بیولوژیک وزارت امور خارجه ۳۱۰۹۸۶ یورو + ۷۲۰۵ دلار
۱۲ گروه ۱۵ وزارت امور خارجه ۲۵۰۰۰ دلار
۱۳ سازمان همکاری‌های (کنفرانس) اسلامی + صندوق همبستگی اسلامی وزارت امور خارجه (۲۰۷۹۳۹۶+ ۶۹۳۰۰ ) = ۲۱۱۰۳۵۰ دلار
۱۴ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ وزارت امور خارجه ۵۰۰۰۰ فرانک سوئیس

(کمک داوطلبانه)

۱۵ سازمان مشورتی حقوقی آسیایی و آفریقایی وزارت امور خارجه ۱۳۹۰۸ دلار
۱۶ دیوان داوری لاهه وزارت امور خارجه ۵۵۱۵ یورو
۱۷ مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی وزارت امور خارجه ۲۰۲۴۰ یورو
۱۸ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی + معاهده منع اشاعه سلاح هسته‌ای وزارت امور خارجه ۱۳۵۸۵۷۸ یورو+ ۲۰۲۳۷۵ دلار + ۷۳۱۷ دلار
۱۹ مؤسسه بین‌المللی مطالعات آسیای مرکزی وزارت امور خارجه ۱۵۳۷۸ دلار
۲۰ مجمع آسیایی بو ـ آ ـ ئو وزارت امور خارجه صفر
۲۱ اتحادیه همکاری منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند وزارت امور خارجه ۲۴۰۰۰ دلار
۲۲ گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی ـ ۸) وزارت امور خارجه ۱۴۷۶۰۱ یورو
۲۳ سازمان جهانی تجارت وزارت امور خارجه ـ وزارت صنعت ‌معدن و تجارت ۲۹۲۵۶ فرانک سوئیس
۲۴ سازمان جهانی بهداشت + برنامه تحقیقات بیماری‌های گرمسیری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ( ۲۱۸۷۸۰۰ + ۳۰۰۰۰ ) = ۲۲۱۷۸۰۰ دلار
۲۵ صندوق ملل متحد برای کودکان (یونیسف) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۵۲۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه)
۲۶ اتحادیه بین‌المللی مبارزه با سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۳۰۰۰ فرانک سوئیس
۲۷ صندوق جمعیت ملل متحد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۶۰۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه)
۲۸ سازمان بین‌المللی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۷۹۰۱۳۵ فرانک سوئیس
۲۹ دانشگاه فناوری اسلامی داکا (وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۵۷۷۹۶ دلار
۳۰ سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) وزرات [وزارت] جهاد کشاورزی ۱۲۷۴۹۹۵ دلار + ۸۸۶۴۷۷ یورو
۳۱ سازمان جهانی بهداشت دام وزارت جهاد کشاورزی

(سازمان دامپزشکی کشور)

۲۴۶۶۳ یورو
۳۲ کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با بیابان‌زایی وزارت جهاد کشاورزی

(سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور)

۳۴۸۲۱ یورو
۳۳ کمیسیون کنترل ملخ صحرایی منطقه جنوب و غرب آسیا وزارت جهاد کشاورزی

(سازمان حفظ نباتات)

۳۷۵۰۰ دلار
۳۴ گروه مشاورین بین‌المللی تحقیقات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

(سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی)

۵۰۰۰۰۰ دلار
۳۵ پروتکل ایمنی زیستی وزارت جهاد کشاورزی ۱۷۸۲۴ فرانک سوئیس
۳۶ سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) وزارت راه و شهرسازی

(سازمان هواپیمایی کشوری)

۱۲۲۲۲۳ دلار آمریکا+ ۲۲۸۱۰۳ دلار کانادا
۳۷ سازمان جهانی هواشناسی وزارت راه و شهرسازی

(سازمان هواشناسی کشوری)

۳۱۴۰۸۳ فرانک سوئیس
۳۸ سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) وزارت صنعت، معدن و تجارت ۵۳۷۲۳۸ یورو
۳۹ نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه وزرات [وزارت] صنعت، معدن و تجارت ۱۵۰۰۰ دلار
۴۰ مرکز اسلامی توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۳۹۴۸۰ دلار
۴۱ سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری ۸۱۵۰۴۲+ ۶۲۸۰۹۰ یورو
۴۲ مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی (ارسیکا) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

(سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)

۲۶۷۴۱۰ دلار
۴۳ مؤسسه فرهنگی اکو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

(سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)

۱۷۱۵۰۰ دلار
۴۴ مجمع فقه اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

(سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)

۱۶۴۵۸۸ دلار
۴۵ سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپول) وزارت کشور (نیروی انتظامی) ۱۴۵۰۳۵ یورو
۴۶ سازمان بین‌المللی مهاجرت وزارت کشور ۲۵۷۲۵۱ فرانک سوئیس
۴۷ کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) وزارت نفت ۱۷۰۰۰۰۰ یورو
۴۸ کمیسیون اجتماعی اقتصادی آسیا اقیانوسیه (اسکاپ) و مؤسسه آمار آسیا اقیانوسیه (سیاپ) سازمان برنامه‌وبودجه کشور (۴۰۰۰۰+ ۱۵۰۰۰) = ۵۵۰۰۰ دلار
۴۹ مرکز آموزشی و تحقیقات اقتصادی اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی (وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی) سازمان برنامه‌وبودجه کشور (مرکز آمار ایران) ۲۰۰۵۶۹ دلار
۵۰ سازمان بهره‌وری آسیایی سازمان امور اداری و استخدامی کشور

(سازمان ملی بهره‌وری)

۴۹۵۸۳۲ دلار
۵۱ سازمان بین‌المللی استاندارد (ایزو) سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ۱۱۹۱۳۶ فرانک سوئیس
۵۲ سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ۵۶۰۰۰ یورو
۵۳ کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ۶۸۰۰۰ فرانک سوئیس
۵۴ انجمن جهانی هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ۱۲۷۰۸ پوند انگلیس
۵۵ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور ۴۵۵۷۹ فرانک سوئیس
۵۶ سازمان جهانی مالکیت معنوی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور حق عضویت ندارد
۵۷ موافقت‌نامه و پروتکل مادرید در خصوص ثبت بین‌المللی علائم (سیستم مادرید) سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور حق عضویت ندارد
۵۸ کنوانسیون تالاب‌ها (رامسر) سازمان حفاظت محیط‌زیست ۲۳۰۳۰ فرانک سوئیس
۵۹ برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد (یونپ) سازمان حفاظت محیط‌زیست ۷۲۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه)
۶۰ پروتکل مونترال تحت کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن سازمان حفاظت محیط‌زیست ۲۶۰۱۳ دلار
۶۱ کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن سازمان حفاظت محیط‌زیست ۳۴۳۸ دلار
۶۲ کنوانسیون تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست ۷۴۸۱۵ دلار
۶۳ کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد برای تغییر آب‌وهوا سازمان حفاظت محیط‌زیست ۱۰۸۹۷۸ یورو
۶۴ کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های گیاهی و جانوری در خطر انقراض سازمان حفاظت محیط‌زیست ۲۸۲۱۶ دلار
۶۵ کنوانسیون بازل برای کنترل نقل‌وانتقال برون‌مرزی پسماندهای خطرناک و دفع آنها سازمان حفاظت محیط‌زیست ۲۸۴۲۶ دلار
۶۶ پروتکل کیوتو برای تغییر آب‌وهوا سازمان حفاظت محیط‌زیست ۲۵۶۲۲ یورو
۶۷ کنوانسیون حفاظت از گونه‌های مهاجر وحشی سازمان حفاظت محیط‌زیست ۲۵۴۱۴ یورو
۶۸ سازمان منطقه‌ای حمایت از محیط‌زیست دریایی ـ راپمی (کنوانسیون کویت) سازمان حفاظت محیط‌زیست ۱۶۰۰۰۰ دینار کویت
۶۹ کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) سازمان حفاظت محیط‌زیست ۷۲۰۰۰ دلار
۷۰ کنوانسیون استکهلم در خصوص آلاینده‌های پایدار سازمان حفاظت محیط‌زیست ۳۰۴۲۶ دلار
۷۱ سازمان جهانی جهانگردی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ۸۷۳۰۸ یورو
۷۲ مرکز بین‌المللی مطالعه، حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی (ایکروم) سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ۱۷۷۳۵ یورو
۷۳ کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی و طبیعی جهان

(صندوق میراث جهانی)

سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ۱۵۳۷۸ دلار
۷۴ کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی ناملموس

(صندوق حفظ میراث معنوی)

سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ۱۵۳۷۸ دلار

 

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ ششصد و سی میلیارد (۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با عنوان تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و زیرساخت مسکن مهر (سهم دولت) به موارد مندرج در تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۶۳۷/ت۵۴۸۴۰هـ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21419-04/07/1397

شماره ۸۴۴۸۳/ت۵۵۷۷۳هـ ـ۱۳۹۷/۶/۲۷

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۵ به پیشنهاد شماره 36731/82980 مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۵ معاونت.حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ تصویب کرد:

۱ـ مبلغ ششصد و سی میلیارد (۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات موضوع.ردیف (۵ ـ ۵۲۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با عنوان تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی.و تراکم و زیرساخت مسکن مهر (سهم دولت) به موارد مندرج در تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۶۳۷/ت۵۴۸۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه‌وبودجه کشور اختصاص می‌یابد.

۲ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه کند.

۳ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۶۱۹۹۳/ت۵۵۳۲۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

 

الحاق تبصره (۷) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21419-04/07/1397

شماره ۸۵۶۸۳/ت ۵۵۷۴۷هـ ـ۱۳۹۷/۷/۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت دادگستری

وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت آموزش‌وپرورش

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۵ به پیشنهاد شماره 57/112694 مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۷) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۴۰۳۶/ت۵۵۴۱۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ اضافه می‌شود:

تبصره ۷ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ وزارت مجاز است بدهی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را با مطالبات دولت (سازمان خصوصی‌سازی) بابت واگذاری بنگاه‌ها از آن بنیاد و اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به آن بنیاد باشد از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تسویه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

آیین‎نامه اجرایی ماده (۷) قانون هوای پاک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21419-04/07/1397

شماره ۸۴۳۹۸/ت ۵۵۱۷۰هـ ـ۱۳۹۷/۶/۲۷

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت راه و شهرسازی

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۱ به پیشنهاد وزارت کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد تبصره ماده (۷) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آییننامه اجرایی ماده (۷) قانون هوای پاک

‌ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ محدوده ممنوعه تردد: محدوده‌های جغرافیایی مشخص در داخل محدوده شهر که عبور و مرور برای تمام یا برخی از وسایل نقلیه موتوری به صورت دائم یا موقت در آنها ممنوع است.

ب ـ وسایل نقلیه عمومی: وسایل نقلیه جمعی که در شبکه حمل‌ونقل عمومی شهری‌ برای خدمات‌رسانی به عموم شهروندان به کار گرفته می‌شوند .

ماده ۲ـ اعمال ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های زمانی، مکانی و نوعی تردد وسایل نقلیه موتوری به‌منظور کاهش آلودگی هوا و ساماندهی سفرهای روزانه شهری به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست یا شهرداری یا پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای هماهنگی ترافیک شهرهای استان و در تهران شورای حمل‌ونقل ترافیک تهران با رعایت ضوابط شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور انجام می‌شود.

ماده ۳ـ وسایل نقلیه مجاز به ورود و تردد در محدوده‌های ممنوعه تردد باید دارای مجوز از شهرداری مربوط باشند.

تبصره ۱ـ مجوز وسایل نقلیه امداد حوادث آب، برق، مخابرات و گاز، وسایل نقلیه خدماتی و حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر در حد تعداد موردنیاز و با رعایت محدودیت‌های موضوع مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک مربوط بر اساس مصوبه شورای هماهنگی ترافیک استان و در شهر تهران، بر اساس مصوبه شورای حمل‌ونقل ترافیک شهر تهران توسط شهرداری صادر می‌شود.

تبصره ۲ـ عوارض مربوط به صدور مجوز تردد انواع وسایل نقلیه در محدوده‌های ممنوعه تردد به تفکیک وسایل نقلیه برقی، هیبریدی و فسیلی پس از تصویب شورای اسلامی شهر و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، توسط شهرداری مربوط اخذ می‌شود. ‌

تبصره ۳ـ وسایل نقلیه انتظامی، آتش‌نشانی و فوریت‌های پزشکی (اورژانس) از شمول این ماده مستثنا می‌باشند.

‌ماده ۴ـ شهرداری‌ها موظفند ضمن اطلاع‌رسانی عمومی در مورد محدوده‌ها و ساعات ممنوعه تردد از طریق رسانه‌های همگانی، علایم ویژه راهنمایی یا وسایل اطلاع‌رسانی الکترونیک و مخابراتی، با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مبادی ورودی به محدوده ممنوعه تردد و در داخل آن هشدارهای‌ لازم را به عموم افراد بدهند.

ماده ۵ ـ شهرداری‌ها موظفند پیش از اعمال محدوده‌های ممنوعه تردد، سامانه حمل‌ونقل عمومی متناسب با تقاضا را در این مناطق پیش‌بینی و تأمین ‌نمایند، به طوری که از ابتدای برقراری این محدوده‌ها اختلالی در تردد شهروندان ایجاد نشود.

ماده ۶ ـ وزارتخانه‌های دادگستری، راه و شهرسازی و کشور موظفند جریمه‌های عبور از محدوده‌های ممنوعه تردد موضوع این آیین‌نامه را با رعایت ماده (۲۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب۱۳۸۹ ـ به نحوی پیشنهاد و به‌روزرسانی نمایند که میزان جریمه‌های مذکور از بازدارنگی [بازدارندگی] لازم برای ورود به محدوده‌های ممنوعه تردد برخوردار باشند.

ماده ۷ـ به‌منظور توسعه کاربرد وسایل نقلیه عمومی، کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی می‌توانند در چهارچوب قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به راه‌اندازی وسیله (سرویس) رفت‌وآمد کارکنان در قالب خرید خدمت از بخش خصوصی و تعاونی مشروط به اینکه کلیه وسایل نقلیه دیزلی مورد استفاده در سرویس‌های مذکور دارای عمر کمتر از پنج سال یا دارای پالایش‌گر (فیلتر) دوده استاندارد یا گازسوز یا برقی باشند، اقدام نمایند.

تبصره ـ دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه توسط وزارت کشور و سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه‌وبودجه کشور تدوین و ابلاغ می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۱۴) قانون هوای پاک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21419-04/07/1397

شماره ۸۴۴۰۴/ت ۵۵۱۴۵هـ ـ۱۳۹۷/۶/۲۷

وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نیرو ـ وزارت نفت

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۱ به پیشنهاد شماره ۴۷۲۳۵ـ۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ سازمان.حـفاظت محیط‌زیست و به اسـتناد تبصره ماده (۱۴) قـانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۱۴) قانون هوای پاک

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون هوای پاک ـ مصوب۱۳۹۶ ـ

ب ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط‌زیست

پ ـ واحدهای آلاینده: کلیه مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی آلاینده موضوع ماده (۱۴) قانون.

ت ـ کارگروه: کارگروه تدوین طرح انتقال واحدهای آلاینده موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه.

ماده ۲ـ سازمان موظف است از طریق بازرسان ادارات کل یا آزمایشگاه‌های معتمد به صورت دوره‌ای از خروجی واحدهای آلاینده نمونه‌برداری کند و در صورت مشاهده هرگونه عدم تطابق با حدود مجاز مصوب، چنانچه تشخیص دهد که کاهش یا از بین بردن آلودگی واحدها فقط از طریق انتقال تمام یا بخشی از خطوط تولید یا تأسیسات یا اماکن آنها به نقاط مناسب ممکن است یا با مشورت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ادامه فعالیت آن واحدها موجب به خطر افتادن سلامت ساکنان مناطق مسکونی می‌شود، حداکثر ظرف سه روز کاری نظر خود را به صورت کتبی به واحد مربوط اعلام کند. شیوه‌نامه تشخیص موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط سازمان تدوین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۳ـ واحد یا واحدهای آلاینده موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه موظفند حداکثر ظرف هفت روز کاری پس از اعلام سازمان، گزارش توجیهی شامل توضیحات تکمیلی یا راهکارهای جایگزین برای رفع آلودگی مربوط را ارائه کنند. سازمان ضمن بررسی گزارش یادشده با دعوت از نماینده واحد مربوط حداکثر ظرف هفت روز کاری، نتیجه بررسی خود را به واحد یا واحدهای مذکور اعلام می‌کند. چنانچه به تشخیص سازمان، انتقال تمام یا بخشی از خطوط تولیدی یا تأسیسات یا اماکن آنها ضروری باشد، نظر سازمان هم‌زمان با اعلام به واحد مربوط، به کارگروه تدوین طرح انتقال واحدهای آلاینده ارسال می‌شود تا کارگروه، طرح انتقال مربوط شامل همه ابعاد موضوع از جمله مکان، زمان و مهلت انتقال تمام یا بخشی از خطوط تولیدی یا تأسیسات یا اماکن آنها را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تنظیم و ابلاغ کند. پیش‌نویس طرح یادشده برای طرح در کارگروه، توسط دبیرخانه کارگروه تدوین می‌شود.

تبصره ۱ـ کارگروه به ریاست معاون عمرانی وزارت کشور و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، نفت، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سازمان و استانداری مربوط تشکیل می‌شود. دبیرخانه کارگروه در سازمان مستقر است.

تبصره ۲ـ کارگروه می‌تواند وظیفه خود را در مورد گروهی از واحدهای آلاینده به تشخیص خود، به کارگروه استانی به ریاست معاون عمرانی استانداری و عضویت مدیران کل استانی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نیرو (مدیران عامل شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی استان و توزیع نیروی برق استان)، نفت (مدیر منطقه ذی‌ربط شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی و مدیرعامل شرکت گاز استان) مدیرکل استانی سازمان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان واگذار کند.

ماده ۴ـ استانداری‌ها موظفند در چهارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و با لحاظ قوانین و مقررات مربوط، ملاحظات آمایش سرزمین و نوع فعالیت‌های هر دسته از واحدهای موضوع ماده (۱۴) قانون، به‌منظور جانمایی و شناسایی محل‌های مناسب انتقال واحدهای مذکور اقدام و فهرست تفصیلی محل‌های یادشده را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به کارگروه پیشنهاد کنند.

ماده ۵ ـ وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند در مورد آن دسته از واحدهای مشمول طرح انتقال که استقرار اولیه و بهره‌برداری از آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت گرفته باشد، در صورت تمایل واحدهای مذکور به انتقال به شهرک‌های صنعتی یا کشاورزی، نسبت به تخصیص زمین و امکانات با اولویت و اعمال حداکثر تسهیلات و مشوق‌های قانونی اقدام کنند.

تبصره ۱ـ به‌منظور تسهیل اجرای طرح انتقال، سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است از محل منابع موضوع ماده (۳۳) قانون، اعتبارات لازم جهت تأمین یارانه سود تسهیلات اعطایی به واحدهای موضوع این ماده را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.

تبصره ۲ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حسب مورد، از طریق تفاهم با بانک‌های عامل و با تأمین اعتبارات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به واحدهای موضوع این ماده را تسهیل کند.

ماده ۶ ـ مستنکف از طرح انتقال مصوب کارگروه با حکم مرجع قضایی صالح، به پرداخت جزای نقدی معادل سه درصد (۳%) درآمد سالانه ناخالص همان واحد بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، محکوم می‌شود.

ماده ۷ـ این آیین‌نامه مانع اجرای سایر مصوبات از جمله ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۹۴۶ /ت۳۹۱۲۷هـ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ نخواهد بود.

ماده ۸ ـ مسئولیت نظارت بر اجرای این آیین‌نامه بر عهده سازمان است و گزارش عملکرد سالانه آن توسط سازمان به دفتر هیئت دولت ارسال می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون هوای پاک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21419-04/07/1397

شماره ۸۴۳۹۰/ت ۵۵۱۴۶هـ ـ۱۳۹۷/۶/۲۷

وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان انرژی اتمی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۱ به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارتخانه‌های.دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون هوای پاک

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ

ب ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط‌زیست

پ ـ دستگاه: دستگاه‌های اجرایی دارای مرکز یا مراکز طبقه‌بندی‌شده مشمول این آیین‌نامه

ت ـ مراکز: مراکزی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط، مشمول یکی از طبقات امنیتی یا حفاظتی می‌باشند.

ماده ۲ـ سازمان موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، دستورالعمل نحوه پایش آلاینده‌ها و حدود مجاز مربوط و اقدامات اصلاحی را به دستگاه‌ها و مراکز اعلام و نسبت به آموزش‌های دوره‌ای برای کارشناسان مرتبط در مراکز اقدام نماید.

تبصره ـ اعلام نتایج سنجش و پایش موضوع این آیین‌نامه در قالب کاربرگ (فرم) نمونه‌ای است که حسب مورد توسط سازمان با کسب نظر دستگاه‌ها تهیه و به دستگاه‌های مذکور ابلاغ می‌شود.

ماده ۳ـ مراکز موظفند به صورت مستمر نسبت به پایش و سنجش آلاینده‌های هوا طی برنامه زمان‌بندی مورد توافق با سازمان و در چهارچوب دستورالعمل موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه اقدام و فرایند اقدام و نتایج را مستندسازی نمایند.

تبصره ۱ـ پایش حدود مجاز مذکور توسط آزمایشگاه‌های معتمد که صلاحیت امنیتی آنها توسط مراجع ذی‌ربط تأیید شده است، انجام می‌شود. در مواردی که آزمایشگاه دستگاه‌های مربوط به تأیید سازمان برسد، پایش رعایت حدود مجاز آلاینده‌ها در دوره زمانی اعتبار تأییدیه صادرشده از سوی سازمان، توسط آزمایشگاه مذکور انجام می‌شود.

تبصره ۲ـ در صورت درخواست سازمان برای اخذ نتایج گزارش پایش و سنجش موضوع این ماده و نحوه اصلاحات لازم به‌منظور رفع نواقص احتمالی، موضوع توسط بالاترین مقام سازمان به صورت مکتوب به دستگاه ارسال می‌شود و دستگاه در صورت عدم مغایرت با اصول حفاظتی، نتایج را به صورت مقتضی و از طریق بالاترین مقام دستگاه به سازمان ارسال می‌نماید.

ماده ۴ـ بازرسان سازمان در دوره‌های زمانی تعیین‌شده در دستورالعمل موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه به دستگاه مراجعه و نتایج پایش انتشار آلاینده‌های مربوط را ملاحظه و در صورت مشاهده عدم تطابق مراتب را به سازمان گزارش می‌نمایند.

تبصره ـ بازرسان موضوع این ماده باید از کارکنان رسمی یا پیمانی سازمان بوده و صلاحیت آنها به تأیید مراجع امنیتی ذی‌ربط رسیده باشد.

ماده ۵ ـ در صورت هرگونه عدم تطابق نتایج سنجش آلاینده‌ها با حدود مجاز مربوط، مرکز مربوط موظف است بلافاصله اقدامات اصلاحی را با رعایت دستورالعمل سازمان معمول و گزارش اقدامات مذکور را در چهارچوب برنامه زمان‌بندی مورد توافق با سازمان، به سازمان ارائه نماید.

ماده ۶ ـ در صورت دریافت یا انتشار اخبار و گزارش‌هایی مبنی بر آلایندگی مراکز

طبقه‌بندی‌شده و مخاطرات ناشی از آن، سازمان موظف است جهت پاسخ به افکار عمومی، موضوع را از دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری نموده و دستگاه‌ها موظف به ارائه مستندات و مدارک موردنیاز سازمان در چهارچوب اصول حفاظتی می‌باشند.

ماده ۷ـ سازمان موظف است نسبت به حفظ و نگهداری اسناد و اطلاعات مرتبط با دستگاه و مراکز طبقه‌بندی‌شده تمهیدات تأمینی و حفاظتی لازم را به عمل آورد. هرگونه نسخه‌برداری، روگرفت، انتشار، واگذاری اطلاعات مربوط به دستگاه و مراکز به فرد یا دستگاه (ارگان) دیگر ممنوع و ارسال و ارائه هرگونه اطلاعات مربوط به دستگاه منوط به رعایت ماده (۱۳) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

آیین‏نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21419-04/07/1397

شماره ۸۳۱۲۵/ت۵۵۲۵۴هـ ـ۱۳۹۷/۶/۲۵

وزارت آموزش‌وپرورش

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۱ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۰۴۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به.استناد تبصره (۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آیین‏نامه.اجرایی بند (هـ) تبصره (۹) ماده واحده قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‏نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده ۱ـ به وزارت آموزش‌وپرورش اجازه داده می‌شود به‌منظور ساماندهی.و بهینه‏سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود، اعم از دایر، نیمه‌تمام.و بلااستفاده با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی حسب مورد.نسبت به احداث، بازسازی، تکمیل فضاهای نیمه‌تمام و بهره‏برداری از آنها اقدام کند.

تبصره ۱ـ اقدامات فنی و اجرایی در زمینه احداث، بازسازی و تکمیل فضاهای نیمه‌تمام توسط سازمان نوسازی، توسعه.و تجهیز مدارس کشور و اقدامات اداری، بهره‏برداری و همچنین مدیریت بهره‏برداری.از آنها توسط ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها انجام می‌پذیرد.

تبصره ۲ـ پس از احداث یا بازسازی املاک موضوع این آیین‌نامه‌، واگذاری.عین و سرقفلی املاک موضوع این ماده ممنوع است.

تبصره ۳ـ هرگونه ساماندهی و بهینه‏سازی املاک و فضاها نباید منجر به کاهش سرانه فضای آموزشی یا تربیتی یا ورزشی نسبت به وضعیت قبل از آن در شهر گردد. همچنین در طراحی فضاها باید انعطاف‏پذیری لازم مورد توجه قرار گیرد تا با تغییر روند جمعیتی امکان استفاده مجدد از فضاهای تغییر کاربری داده‌شده در جهت فعالیت آموزشی، تربیتی و ورزشی فراهم گردد.

تبصره ۴ـ وزارت آموزش‌وپرورش می‏تواند مفاد این آیین‏نامه را نسبت به تمام یا بخشی از یک ملک یا فضای آموزشی و تربیتی و ورزشی نیز اعمال نماید؛ مشروط بر اینکه بهره‏برداری از آن نباید با فضاها و فعالیت‏های آموزشی، تربیتی و ورزشی منافات داشته باشد و موجب ایجاد مزاحمت برای فعالیت‏های دانش آموزان شود.

تبصره ۵ ـ مفاد این آیین‏نامه صرفاً در مورد آن دسته از.املاک، ساختمان‏ها و فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی اجرا می‏شود که مطابق.اسناد رسمی، مالکیت آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت.آموزش‌وپرورش باشد. چنانچه ملک از سوی بخش خصوصی به این وزارت.واگذار شده باشد، رعایت جهت مصرف اعلامی توسط واگذارکننده الزامی است.

ماده ۲ـ تغییر کاربری موضوع این آیین‌نامه به پیشنهاد شورای آموزش‌وپرورش.استان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی.شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد. اداره کل آموزش‌وپرورش استان موظف است ظرف (۴۸) ساعت پس از تأیید شورای آموزش‌وپرورش استان، نسبت به اعلام پیشنهاد تغییر کاربری املاک و فضاهای موضوع این آیین‏نامه به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اقدام نماید. کمیسیون مذکور ظرف یک ماه پس از تاریخ اخذ درخواست، بررسی و تصمیم خود را به دبیر شورای آموزش‌وپرورش استان ابلاغ می‌نماید.

ماده ۳ـ وزارت آموزش‌وپرورش از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل‌وانتقال ملک، اخذ گواهی بهره‏برداری، احداث، تخریب، بازسازی، نوسازی و سایر عوارض شهرداری در اجرای این آیین‌نامه معاف می‏باشد.

ماده ۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار) جهت تسریع موضوع این آیین‌نامه همکاری لازم را با وزارت آموزش‌وپرورش به ویژه در صدور گواهی بند (د) موضوع ماده (۲۶) آیین‏نامه اموال دولتی و در اختیار قرار دادن اسناد مالکیت املاک، به عمل می‏آورد.

تبصره ـ به‌منظور تسهیل در اجرای این آیین‏نامه، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور همکاری لازم جهت صدور اسناد مالکیت اعلام‌شده در چهارچوب قوانین را اعمال می‏نماید.

ماده ۵ ـ درآمدهای حاصل از اجرای این آیین‌نامه مطابق قوانین و مقررات مربوط به حساب‌های وزارت آموزش‌وپرورش نزد خزانه‌ واریز می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه صرف احداث، بازسازی و تکمیل فضاهای نیمه‌تمام و بهره‌برداری از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی شود.

ماده ۶ ـ وزارت آموزش‌وپرورش موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه را هر.شش ماه یک‌بار به سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21419-04/07/1397

شماره ۵۳۹۰۵/ت ۵۵۳۴۰هـ ـ۱۳۹۷/۴/۳۰

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور

وزارت ورزش و جوانان ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان بهزیستی کشور ـ کمیته امداد امام خمینی (ره)

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۲۴ به پیشنهاد شماره ۳۸۵۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲ سازمان.برنامه‌وبودجه کشور و وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه.سال ۱۳۹۷ کل کشور ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند :

الف ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشو ر.

ب ـ بانک: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

ت ـ مؤسسه عامل: بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و

صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی.

ث ـ صندوق: صندوق توسعه ملی.

ج ـ رسته فعالیت‌های منتخب: رسته فعالیت‌های اقتصادی دارای.بیشترین ظرفیت و اثر فزاینده در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال که بر اساس مطالعات پویایی‌های.کسب‌وکار در سطح ملی و منطقه‌ای و سایر مستندات موجود تعیین می‌شود .

چ ـ دستگاه اجرایی: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت،.تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،.نفت، نیرو، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور،.ورزش و جوانان و نهادهای حمایتی (شامل سازمان بهزیستی کشور، کمیته.امداد امام خمینی (ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران) و سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی.و گردشگری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور.

ح ـ ارائه‌کنندگان خدمات (کلینیک) کسب‌وکار: فرایند به‌کارگیری ظرفیت مشاوران.و ارائه‌دهندگان خدمات توسعه کسب‌وکار با هدف رفع مشکلات بنگاه‌ها و توانمندسازی آنها به‌منظور.ارتقای بهره‌وری، کاهش قیمت تمام‌شده، افزایش اشتغال‌زایی و افزایش رقابت‌پذیری که با مراجعه حضوری یا با درخواست غیرحضوری انجام می‌پذیرد.

ماده ۲ـ منابع مالی موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است :

الف ـ اعتبارات قانون بودجه شامل :

۱ـ ردیف شماره (۵۴-۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) پیوست.قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور معادل سی هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریا ل.

۲ـ بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قانون.بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تا سقف یک‌صد و بیست‌وچهار هزار میلیارد (۱۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریا ل.

۳ـ افزایش منابع ناشی از فروش داخلی فراورده‌های نفتی موضوع.جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به میزان پنجاه‌هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.

ب ـ منابع صندوق: اعتبارات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق.برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تا مبلغ یک‌صد و.پنجاه‌هزار میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال که در چهارچوب مصوبات هیئت امناء، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که با توجه به منابع ورودی صندوق، رقم مندرج.در این بند تحقق نیابد، موضوع برای تصمیم‌گیری به مراجع ذی‌صلاح ارائه خواهد شد.

پ ـ تسهیلات بانکی: بانک در حدود اختیارات قانونی تا مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات اعتباری.را با استفاده از منابع داخلی مؤسسه‌های عامل برای تحقق اهداف این آیین‌نامه.تجهیز می‌کند؛ به‌گونه‌ای که این مؤسسات به ازای هر واحد سپرده، تسهیلاتی.معادل آن به صورت ترکیبی در اختیار متقاضیان قرار دهند و همچنین با استفاده.از منابع بند (الف) این ماده به اعطای تسهیلات با نرخ سود پایین‌تر.از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار اقدام کنند.

تبصره ـ مؤسسه‌های عامل می‌توانند در چهارچوب ضوابط قانونی به ازای هر.واحد سپرده، منابعی بیشتر از معادل سپرده تجهیز و تسهیلات اعطا کنند.

ماده ۳ـ صندوق موظف به انعقاد قرارداد سپرده‌گذاری نزد بانک‌های عامل با نرخ‌‌ها و ترتیبات مصوب هیئت امناء است.

ماده ۴ـ فعالیت‌های مشمول این آیین‌نامه شامل رسته‌ فعالیت‌های منتخب، بازسازی و نوسازی.صنایع، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه‌تمام بخش خصوصی.با پیشرفت فیزیکی بالای شصت درصد (۶۰%)، اجرای طرح‌های صنایع کوچک و حمایت از توسعه خوشه‌های.کسب‌وکار، بافت‌های فرسوده و طرح‌های حمل‌ونقل عمومی و ریلی از جمله جایگزینی خودروهای.عمومی و ماشین‌آلات کشاورزی فرسوده، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغال‌زایی مناطق مرزی، گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی است .

ماده ۵ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، رسته.فعالیت‌های منتخب خود را شناسایی و برنامه ایجاد یا تثبیت اشتغال شامل موارد.زیر را همراه با توزیع استانی تهیه و به تأیید وزارت برسانند :

الف ـ اولویت‌بندی رسته فعالیت‌های منتخب در بخش مربوط.

ب ـ هدف‌گذاری تعداد فرصت‌های شغلی.

پ ـ منابع مالی موردنیاز .

ت ـ شیوه حمایت مالی (موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه).

ث ـ توزیع استانی تعداد فرصت‌های شغلی.

ج ـ اقدامات نهادسازی و مداخلات توسعه‌ای موردنیاز از جمله ارائه‌کنندگان.خدمات (کلینیک) کسب‌وکار برای تکمیل زنجیره ارزش و توسعه رسته‌ فعالیت‌های منتخب.

تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه ویژه ایجاد اشتغال در مناطق مرزی را در برنامه خود تدارک ببینند.

تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه آموزشی موردنیاز.برای توسعه رسته فعالیت‌های منتخب را با هماهنگی وزارت به سازمان پیشنهاد دهند.

تبصره ۳- دستگاه‌های اجرایی مسئول سایر فعالیت‌های موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه.موظفند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، برنامه حمایتی خود را تهیه کنند و به تأیید سازمان برسانند.

ماده ۶- وزارت با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف است ظرف ده روز.پس از تدوین برنامه ایجاد اشتغال کشور موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه، برنامه سیاست‌های فعال.بازار کار از جمله کارورزی، مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی، اعمال مشوق‌های بیمه کارفرمایی و طرح‌های خرد اشتغال‌زایی، یارانه.دستمزد، برنامه آموزش موردنیاز برای توسعه رسته‌های مصوب را با هماهنگی.دستگاه‌های اجرایی مربوط به تفکیک استان، تهیه کند.

ماده ۷- سازمان موظف است با همکاری وزارت پس از تأیید برنامه ایجاد و تثبیت.اشتغال سال ۱۳۹۷ هر دستگاه، فرایند اجرا، میزان منابع مالی، نوع حمایت‌ها و مشوق‌ها و سهم هر استان را که بر اساس شاخص‌های نرخ بیکاری، تعداد بیکاران، درآمد سرانه، نرخ‌های بیکاری زنان، جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی و سایر شاخص‌های تخصصی تعیین و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها ابلاغ کند.

تبصره ۱- مؤسسه عامل موظف است ظرف یک هفته پس از سپرده‌گذاری.صندوق توسعه ملی، منابع مالی موضوع این آیین‌نامه را جهت اجرا به شعب استان‌ها ابلاغ کند.

تبصره ۲- سازمان می‌تواند در صورت عدم جذب منابع موضوع این آیین‌نامه، به جابه‌جایی منابع در.سطح رسته‌ها و استان‌ها اقدام نماید. در هر صورت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.استانی کسرشده موضوع بند (الف) تبصره (۱۸) قانون.بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، در همان استان یا شهرستان هزینه خواهد شد.

ماده ۸- بانک موظف است با همکاری سازمان، صندوق، مؤسسه‌های عامل.و دستگاه‌های اجرایی مربوط، دستورالعمل اجرایی متضمن نحوه تسهیل پذیرش طرح‌ها و.درخواست‌ها، گردش امور بانکی، دریافت وثایق، اعطای تسهیلات و وجه التزام را در چهارچوب قوانین.و مقررات مربوط ظرف پانزده روز از تدوین برنامه‌های موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه، ابلاغ کند .

ماده 9- مبلغ پنج هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع بند (ب).ماده (۲) این آیین‌نامه صرف اعطای تسهیلات بابت تشویق و کمک به صادرات کالاها و خدمات.غیرنفتی با اولویت محصولات نهایی و فعالیت‌های دانش‌بنیان مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواهد شد.

ماده ۱۰- به‌منظور تحریک تقاضای داخلی، دستگاه‌های اجرایی.ذی‌ربط موظفند گروه کالاهای مصرفی بادوام، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید داخل و.مشمول افزایش تقاضا را به همراه برنامه حمایت مالی از آنها از محل منابع.مالی مرتبط، به تأیید سازمان برسانند و دستورالعمل اجرایی آن را با همکاری سازمان و بانک تهیه کنند.

ماده ۱۱- مسئولیت اجرای برنامه‌های مصوب در هر بخش به عهده.دستگاه اجرایی ذی‌ربط و نظارت بر اجرا نیز حسب مورد بر عهده سازمان یا وزارت است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حد مجاز انتشار آلاینده‌های هوا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21423-09/07/1397

شماره ۸۴۴۱۱/ت۵۵۱۸۱هـ ـ۱۳۹۷/۶/۲۷

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۱ به پیشنهاد شماره ۴۹۱۰۱ـ۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ سازمان.حفاظت محیط‌زیست و به استـناد تبصره (۳) مـاده (۱۲) قانون هـوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ـ تصویب کرد:

۱- حد مجاز انتشار آلاینده‌های هوا به شرح جداول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف.یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، حدود جدید را با توجه به شرایط اقلیمی به صورت منطقه‌بندی ارائه کند.

۳ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۹۵۰۵/ت۴۹۰۶۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۳۱ می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا در صنایع: صنعت سیمان

1-1-min

 

1-2-min

1-3-min

1-4-min

1-5-min

1-6-min

1-7-min

1-8-min

1-8-min

1-10-min

1-12-min

 

ـ تصحیح غلظت گازهای خروجی دودکش بر اساس O2rf:

میزان اکسیژن مرجع (رفرنس) برای سوخت‌های گاز طبیعی (۳) درصد، گازوییل (۵) درصد.و برای سوخت مازوت (۷) درصد در نظر گرفته می‌شود. میزان اکسیژن مرجع (رفرنس) در کوره‌های.زباله‌سوز برابر (۱۱) درصد، در توربین‌های گازی (۱۵) درصد و در کارخانه‌های سیمان (۱۰) درصد منظور می‌شود.

چنانچه صنایع کشور مستندات لازم در خصوص میزان اکسیژن خروجی دودکش‌های.خود ارائه کنند، مراتب در ادارات کل حفاظت محیط‌زیست بررسی و در معاونت محیط‌زیست سازمان در این خصوص تصمیم‌گیری می‌شود.

ـ پایش آلاینده‌های تعیین‌شده در جداول با عنوان «کلیه صنایع» صرفاً در واحدهایی الزامی است که با توجه به نوع فرآیند وجود.عامل‌های (پارامترهای) تعیین‌شده در خروجی دودکش محرز است.

ـ پایش واحدهای صنعتی باید تنها در منابع انتشار ذکرشده در این مصوبه انجام گیرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/01 لغايت 1403/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       مجموعه سیاست‌های…
keyboard_arrow_up