آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه اول مرداد 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1398/05/01 لغايت 1398/05/10

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص نحوه دریافت باقیمانده حق‌الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات در صورت حاکم نشدن شرایط لغو بر پروانه   

تصویب‌نامه در خصوص تخصیص مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰000000000000) ریال به سازمان برنامه‌وبودجه کشور برای اجرای بند (هـ) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور  

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خرامه در استان فارس

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان اردبیل

تصویب‌نامه در خصوص الحاق روستاهای حسن‏آباد شورین، علی‏آباد پشت شهر و قاسم‏آباد دهستان هگمتانه بخش مرکزی شهرستان همدان استان همدان   

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ بیست و نه هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و هفتصد و ده میلیون (29137710000000) ریال برای بازسازی و جبران خسارت بخش‌های خسارت‌دیده ناشی از سیل استان‌های سیل‌زده         

آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۳ـ ۲) و (۴ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور  

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور    

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۴۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران     

اصلاح تصویب‌نامه‌های شماره ۲۰۴۴۱۹/ت۴۱۸۲۹هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ و شماره ۲۰۴۴۰۸/ت۴۱۷۱۷هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۴۷۱۳۹/ت۵۵۰۰۷هـ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۷

اصلاح ردیف (۱۶) جدول (۲) پیوست اصلاحی بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۰۰۲۲/ت۵۶۴۳۸هـ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۸

تصویب‌نامه در خصوص تعیین روستای قلعه سحر به عنوان یک روستای دهستان الهایی بخش مرکزی شهرستان اهواز استان خوزستان    

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای منتظران در شهرستان دزفول در استان خوزستان به شهر  

تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی اعضای هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان منطقه آزاد چابهار

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های فروش خدمات اطلاع‌رسانی، نقشه‌ها و نشریات آماری مرکز آمار ایران       

آیین‌نامه تعیین فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها (موضوع تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد)          

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۴۳۴۵۸/ت۵۱۷۹۱هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۵

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۴۲۵/ت۵۴۸۶۳هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۷   

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک        

اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۵۰۰۳۷/۵۶۰۳۹هـ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۸

 

 

تصویب‌نامه در خصوص نحوه دریافت باقیمانده حق‌الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات در صورت حاکم نشدن شرایط لغو بر پروانه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21657-01/05/1398

شماره ۴۶۵۱۹/ت۵۶۷۲۷هـ ـ۱۳۹۸/۴/۱۹

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت اطلاعات

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۱۶ به پیشنهاد مشترک شماره 1/43410 مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد ماده‌واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجاز است در صورتی که شرایط لغو بر پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت (SERVCO) حاکم نشده باشد، در مدت اعتبار پروانه با دریافت اقساط باقیمانده مبلغ حق‌الامتیاز سررسید شده تا پایان همان سال قراردادی و سایر مبالغ بدهی دارنده پروانه از قبیل حق استفاده از شماره‌گذاری و تسهیم درآمد پروانه تا تاریخ قبولی درخواست انصراف متقاضی از فعالیت به اعتبار پروانه خاتمه دهد، مشروط بر آنکه دارنده پروانه اقدامات زیر را به انجام رسانده و تأییدیه آن را از سازمان یادشده اخذ نماید:

۱ـ تعیین تکلیف مشترکین ظرف مدت تعیین‌شده از سوی سازمان مذکور.

۲ـ تسویه تمامی بدهی تا زمان اعلام‌شده از سوی سازمان مذکور.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تخصیص مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰000000000000) ریال به سازمان برنامه‌وبودجه کشور برای اجرای بند (هـ) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21657-01/05/1398

شماره ۴۴۰۵۵/ت۵۶۷۴۷هـ ـ۱۳۹۸/۴/۱۶

وزارت نفت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۱۲ به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبات سی و سومین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی تصویب کرد:

۱ـ به سازمان برنامه‌وبودجه کشور اجازه داده می‌شود حداکثر تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰000000000000) ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را برای اجرای بند (هـ) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تخصیص دهد.

۲ـ تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۴۵/ت۵۶۵۷۰هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خرامه در استان فارس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21657-01/05/1398

شماره ۴۸۶۴۱/ت۵۶۳۶۶هـ ـ۱۳۹۸/۴/۲۴

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خرامه در استان فارس

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲۳ به پیشنهاد شماره ۲۲۶۶۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای معزآباد جابری مرکز دهستان معزآباد بخش مرکزی شهرستان خرامه در استان فارس، به شهر تبدیل و به عنوان شهر معزآباد جابری شناخته می‏شود.

۲ـ مرکز دهستان معزآباد به روستای هنگی سفلی تغییر می‏یابد.

۳ـ روستای خیرآباد توللی مرکز دهستان خیرآباد بخش مرکزی شهرستان خرامه، به شهر تبدیل و به عنوان شهر خیرآباد شناخته می‏شود.

۴ـ مرکز دهستان خیرآباد به روستای آبشور تغییر می‏یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان اردبیل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21657-01/05/1398

شماره ۴۸۶۴۴/ت۵۶۳۰۹هـ ـ۱۳۹۸/۴/۲۴

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲۳ به پیشنهاد شماره ۲۱۳۳۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ وزارت کشور و به اسـتناد ماده (۱۳) قانون تعـاریف و ضوابط تقسیـمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای آلنی مرکز دهستان مشگین شرقی بخش مرکزی شهرستان مشگین شهر در استان اردبیل، به شهر تبدیل و به عنوان شهر آلنی شناخته می‏شود.

۲ـ مرکز دهستان مشگین شرقی به روستای بیجق تغییر می‏یابد.

۳ـ روستای آراللوی بزرگ مرکز دهستان فولادلوی شمالی بخش هیر شهرستان اردبیل، پس از ادغام با روستای آراللوی کوچک، به شهر تبدیل و به عنوان شهر آراللو شناخته می‏شود.

۴ـ مرکز دهستان فولادلوی شمالی به روستای خلیل‌آباد تغییر می‏یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص الحاق روستاهای حسن‏ آباد شورین، علی‏ آباد پشت شهر و قاسم ‏آباد دهستان هگمتانه بخش مرکزی شهرستان همدان استان همدان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21657-01/05/1398

شماره ۴۸۶۴۳/ت۵۶۰۱۸هـ ـ۱۳۹۸/۴/۲۴

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲۳ به پیشنهاد شماره ۱۵۸۳۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستاهای حسن ‏آباد شورین، علی ‏آباد پشت شهر و قاسم ‏آباد دهستان هگمتانه بخش مرکزی شهرستان همدان استان همدان و مزرعه ‏ها و مکان‏ های تابع آن‏ها به شهر همدان ملحق می‏شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ بیست و نه هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و هفتصد و ده میلیون (29137710000000) ریال برای بازسازی و جبران خسارت بخش‌های خسارت‌دیده ناشی از سیل استان‌های سیل‌زده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21657-01/05/1398

شماره ۲۰۰۲۲/ت۵۶۴۳۸هـ ـ۱۳۹۸/۲/۲۳

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۱۸ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ مبلغ بیست و نه هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و هفتصد و ده میلیون (29137710000000) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (م) ماده (۲۸) قـانون الحاق برخی مواد به قانون تنظـیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ، برای بازسازی و جبران خسارت بخش‌های خسارت‌دیده ناشی از سیل استان‌های سیل‌زده به شرح زیر و بر اساس جداول شماره (۱) و (۲) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود:

 

 (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف موضــوع میزان اعتبار نوع اعتبار
۱ کمک بلاعوض جهت احداث (۱۰۶۴۲) واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد تا مبلغ یکصد و بیست میلیون (۱۲۰000000) ریال 1277040 هزینه‌ای
۲ کمک بلاعوض جهت احداث (۵۱۹۳۳) واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد تا مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰000000) ریال 5193300
۳ کمک بلاعوض جهت تعمیر (۷۵۸۵۶) واحد مسکونی و تجاری شهری و روستایی به ازای هر واحد تا سقف مبلغ پنجاه میلیون (۵۰000000) ریال 3792800
۴ هزینه‌های پشتیبانی و ارائه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری (جدول (۲) پیوست) 2464040
۵ کمک بلاعوض جهت تأمین لوازم معیشتی (۸۳۷۳۳) واحد مسکونی آسیب‌دیده به ازای هر واحد تا سقف مبلغ پنجاه میلیون (۵۰000000) ریال 4186650
۶ کمک‌هزینه اسکان موقت (۱۱۷۵۱) واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد یکصد و بیست میلیون (۱۲۰000000) ریال 1410120
۷ کمک‌هزینه اسکان موقت (۵۵۸۹۶) واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد شصت میلیون (6۰000000) ریال 3353760
۸ بازسازی تأسیسات روبنایی و داخل محدوده روستاها 7460000 تملک دارایی سرمایه‌ای

 

۲ـ مبلغ بیست‌وپنج هزار میلیارد (۲۵000000000000) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی (با کارمزد چهار درصد) در مرحله اول با اولویت نسبت به سایر تکالیف قرض‌الحسنه سیستم بانکی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل به شرح زیر با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و با ضمانت زنجیره‌ای برای جبران خسارات ناشی از سیل فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸ در کلیه استان‌های آسیب‌دیده پرداخت می‌شود. بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیب دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود:

 (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف موضوع سقف تسهیلات توضیحات
۱ بازسازی اماکن مسکونی شهری ۵۰۰ بازپرداخت حداکثر پانزده‌ساله با احتساب سه سال دوره تنفس برای ساخت شامل حداکثر سه سال دوره تنفس (برای ساخت) و بازپرداخت حداکثر چهارده‌ساله، مجموع ساخت و بازپرداخت حداکثر پانزده سال
۲ بازسازی اماکن مسکونی روستایی ۴۰۰
۳ تعمیر اماکن مسکونی و تجاری شهری و روستایی ۱۵۰ بازپرداخت هفت‌ساله (با احتساب حداکثر دو سال دوره تنفس برای بازسازی)
۴ تأمین لوازم معیشتی واحدهای مسکونی ۱۵۰ بازپرداخت حداکثر پنج‌ساله (با احتساب شش ماه دوره تنفس)
۵ جبران خسارت واحدهای تجاری آسیب‌دیده شهری و روستایی از محل تسهیلات معیشتی ۴۵۰ بازپرداخت حداکثر پنج‌ساله (با احتساب شش ماه دوره تنفس)

 

تبصره ـ توزیع سهم استانی تسهیلات بانکی این تصویب‌نامه از طریق قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده وزارت کشور و توزیع بانکی تسهیلات مذکور نیز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد تا با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور جبران خسارت ناشی از سیل در استان‌های سیل‌زده اقدام شود.

۳ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور مانده مطالبات معوق شامل اصل و کارمزد تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان را تضمین و تعهد می‌نماید که هزینه‌های یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لوایح بودجه سال‌های بعد پیش‌بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید. این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.

۴ـ در اجرای ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای روستاهای واقع در تراز (۷۱۶) متری سد سیمره که جابه‌جایی آنها مورد تعهد قرار گرفته است، سقف کمک بلاعوض جهت احداث واحدهای مسکونی و هزینه اسکان موقت توسط کارگروه منتخب وزارتخانه‌های نیرو و کشور به عنوان خسارت وارده تلقی می‌شود تا مطابق آن، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از منابع پیش‌بینی‌شده برای استان‌های ایلام و لرستان در جداول پیوست این تصویب‌نامه پرداخت نماید. سقف کمک بلاعوض به واحدهای مسکونی علاوه‌بر هزینه‌های تملیکی، حداکثر پانصد میلیون (۵۰۰000000) ریال است.

۵ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

۶ ـ سازمان مدیریت بحران کشور موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به هیئت‌وزیران و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه نماید.

۷ـ در مناطقی که در بارندگی‌های شدید دچار آب‌گرفتگی شده و به تشخیص مراجع ذی‌ربط ملزم به احداث پیلوت می‌باشند، پرداخت یک فقره وام بانکی احداثی اضافه به مالکین جهت اجرای پیلوت بلامانع است.

۸ ـ تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۳/ت۵۶۴۳۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۱ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۳ـ ۲) و (۴ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21657-01/05/1398

شماره ۴۳۷۵۶/ت۵۶۶۸۷هـ ـ۱۳۹۸/۴/۱۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت نیرو

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت دادگستری ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (و) و جزء‌های (۳ـ ۲) و (۴ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند و جزءهای مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۳ـ ۲) و (۴ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ بند (و) : بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

ب ـ اسناد تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای بند (و) صادر و شامل اسناد تسویه خزانه نوع اول و اسناد تسویه خزانه نوع دوم است.

پ ـ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول: اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) ، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی (بابت بدهی‌های انتقالی از اشخاص فوق‏الذکر در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ) بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد.

ت ـ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اشخاص حقیقی، حقوقی (تعاونی و خصوصی) ، از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تابع و وابسته به آن، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه، بیمه‌های غیردولتی بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد و نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه خاتم‌الانبیا و شرکت‌های تابع و وابسته به آن، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم‌الانبیا، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته به آن، بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده باشد.

ث ـ اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت بیست‌وپنج درصد (۲۵%) آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی‌های قطعی دولت بابت اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به اشخاص مذکور صادر می‌شود.

ج ـ اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می‌شود.

چ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ح ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

خ ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

د ـ دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند.

ذ ـ دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.

ر ـ مطالبات قطعی معوق دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ قطعی شده باشد به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد ـ هزینه) که به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس/مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد. فهرست مطالبات موضوع این بند با هماهنگی سازمان، توسط وزارت تعیین و اعلام می‌شود.

ز ـ جریمه تأخیر: مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مرکب اعمال‌شده.

ژ ـ بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.

ماده ۲ـ اقلام بدهی و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ پس از اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می‌شود.

تبصره ـ در اجرای جزء (۴ـ ۲) بند (و) ، مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه که به موجب قوانین و مقررات ذی‌ربط ایجاد شده‌اند به موجب بند (ژ) ماده (۱) این آیین‌نامه و یا چنانچه مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد، با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده ، بدهی قطعی دولت تلقی می‌شود.

ماده ۳ـ فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت تعیین می‌شود. اشخاص متقاضی، بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ مکلفند حسب مورد بر اساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.

تبصره ۱ـ ارائه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم و پرداخت بیست‌وپنج درصد (۲۵%) نقدی مطالبات قطعی معوق دولت توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار (در خصوص اسناد تسویه خزانه نوع اول) ، برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند.

تبصره ۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ‌باید بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، منوط به ثبت بدهی‌های قطعی دولت، در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) است.

تبصره ۳ـ دستگاه‌های اجرایی بدهکار به منظور تسویه بدهی‌های خود با استفاده از اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، مکلفند نسبت به اخذ تأییدیه از سازمان اقدام نمایند. در خصوص اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد، صدور تخصیص اعتبار توسط سازمان، با اعلام وزارت انجام می‌شود.

تبصره ۴ـ صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت منوط به تخصیص اعتبار توسط سازمان می‌باشد.

ماده ۴ـ در اجرای جزء (۳ـ ۲) بند (و) ، بانک‌های متقاضی می‌توانند (با تأیید بانک طرف مقابل) پس از تأیید بانک مرکزی نسبت به انتقال مطالبات خود از دولت و اشخاص غیردولتی به سایر بانک‌ها و ارائه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک دیگر اقدام نمایند.

تبصره ۱ـ در مواردی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موضوع تبصره (۳) ماده (۵) این آیین‌نامه، کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانک‌های طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجازند با اعلام وزارت، موافقت بانک‌های مقصد (با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی) و تأیید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارت اعلام نمایند. وزارت مجاز است پس از اخذ تأییدیه‌های مذکور، با رعایت مقررات این آیین‌نامه نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید.

تبصره ۲ـ بدهی بین بانکی قابل پذیرش توسط بانک مرکزی باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۷ بین بانک‌های طلبکار و مقصد ایجاد شده باشد.

ماده ۵ ـ به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه بدهی‌های دولت به صورت جمعی ـ خرجی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم به شرح زیر اقدام نماید:

الف ـ تا مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد (۵۰000000000000) ریال با صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول.

ب ـ تا مبلغ ششصد و شصت هزار میلیارد (۶۶۰000000000000) ریال (موضوع مبلغ استفاده‌نشده جزء (۱) بند (و) با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم.

تبصره ۱ـ ملاک تسویه‌حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت/بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.

تبصره ۲ـ دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرایند تسویه موضوع این آیین‌نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی خودداری نماید.

تبصره ۳ـ سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد، توسط بانک مذکور حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸ تعیین و ضمن اعلان عمومی، به وزارت اعلام می‌شود. صدور هرگونه تأییدیه مطالبات، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مازاد بر سقف اعلامی توسط بانک مرکزی، ممنوع است.

تبصره ۴ـ تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم توسط دستگاه‌های طلبکار، بدهکار، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی، تاریخ صدور اسناد مذکور است.

تبصره ۵ ـ در اجرای این ماده تا سقف دو‌ هزار میلیارد (۲000000000000) ریال برای تهاتر بدهی قطعی دولت (بابت املاک در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ) با طلب دولت از ستاد مذکور و شرکت‌های وابسته و تابع آن (حسب اعلام ستاد مذکور) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول اختصاص می‌یابد.

تبصره ۶ ـ در اجرای بند (ب) این ماده در مواردی که درخواست حائز شرایط لازم سازمان تأمین اجتماعی به طور هم‌زمان با سایر اشخاص موضوع بند مذکور به وزارت ارائه می‌شود اولویت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم با سازمان مذکور می‌باشد.

ماده ۶ ـ تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم بالنسبه بین اصل و سود (قبل و بعد از سررسید) بدهی شخص مشمول انجام و کلیه جریمه‌های تأخیر آن شامل مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و سود مرکب اعمال‌شده بابت کلیه مطالبات، متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده می‌شود. بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.

ماده ۷ـ صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با رعایت موارد زیر مجاز است:

الف ـ حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی) از جمله پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، بیمه‌های غیردولتی، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم‌الانبیا، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تابع و وابسته به آن، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه، معادل پنجاه‌درصد (۵۰%) مبلغ مندرج در بند (ب) ماده (۵) این آیین‌نامه تا مبلغ سیصد و سی هزار میلیارد (۳۳۰000000000000) ریال می‌باشد.

ب ـ تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) ، شرکت ملی نفت ایران، قرارگاه خاتم‌الانبیا و شرکت‌های تابع و وابسته به آن، صندوق‌های بازنشستگی، با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین ‌اجتماعی تا مبلغ سیصد و سی هزار میلیارد (۳۳۰000000000000) ریال می‌باشد.

تبصره ۱ـ تا سقف پانزده‌ هزار میلیارد (۱۵000000000000) ریال از منابع موضوع این ماده به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تابع و وابسته به آن (حسب اعلام ستاد مذکور) اختصاص می‌یابد.

تبصره ۲ـ به وزارت اجازه داده می‌شود مانده مصرف نشده مبلغ مندرج در بند (ب) این ماده را در پایان آذرماه سال ۱۳۹۸ به بند (الف) منتقل و صرف تسویه بدهی‌ بخش‌های دیگر نماید.

تبصره ۳ـ مطالبات بانک‌ها از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.

تبصره ۴ـ به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه مطالبات ارزی/ ریالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی از شرکت‌ ملی نفت ایران که به‌صورت ریالی در دفاتر شرکت ملی نفت ایران ثبت شده است از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت‌ ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته آن اقدام نماید. پس از تسویه بدهی دولت به شرکت‌های مذکور، به میزان مازاد تسویه مطالبات بانک‌ها از شرکت ملی نفت ایران، مبالغ به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت (منوط به رعایت شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) ، موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۹۵۳/ت۵۴۸۵۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹) منظور خواهد شد. در صورت لزوم احتساب به حساب افزایش سرمایه، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از صدور اسناد فوق‌الذکر، نسبت به افزایش سرمایه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نماید.

تبصره ۵ ـ مطالبات بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیلات ارائه‌شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، نمی‌باشد.

تبصره ۶ ـ در اجرای جزء (۸ ـ ۲) بند (و) ، صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه مطالبات شرکت‌های تولیدکننده برق دولتی و غیردولتی از شرکت‌های تابع وزارت نیرو (به مبلغ مورد تأیید وزیر نیرو) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به ترتیب تا پایان سال ۱۳۹۶ و سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است، از طریق احتساب مطالبات مذکور به عنوان طلب از دولت، در ازای تسویه بدهی دولت به شرکت‌های تابع وزارت مذکور بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی، مجاز است.

ماده ۸ ـ وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای حکم بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در سقف اعتبار جزء (۱) بند (و) اقدام نماید.

ماده ۹ـ در اجرای این آیین‌نامه، سهم شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت‌های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می‌شود.

ماده ۱۰ـ تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق بازنشستگی فولاد باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم حسب مورد طبق مقررات این آیین‌نامه مجاز است.

ماده ۱۱ـ وزارت مجاز است ضمن رعایت سقف مبلغ مندرج در بند (ب) ماده (۷) این آیین‌نامه، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، تمام یا بخشی از بدهی بانک‌های دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را منوط به رعایت شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۹۵۳/ت۵۴۸۵۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹) ، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰000000000000) ریال حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۸به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور کند.

ماده ۱۲ـ وزارت موظف است نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم از طریق سامانه الکترونیکی اقدام نماید. سازمان‌های ثبت‌اسناد و املاک کشور و ثبت‌احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی موردنیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه‌حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ بوده و در حکم تسلیم و صدور اسناد تسویه خزانه است.

تبصره ـ بخشی از منابع اعتبارات اختصاصی حاصل از صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، با اعلام خزانه‌داری کل کشور، صرف اجرای احکام و تکالیف مقرر در این آیین‌نامه می‌شود.

ماده ۱۳ـ اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم صادره در دستگاه‌های اجرایی مربوط حسب مورد به ترتیب به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف‌های (۳۱۰۱۰۶) و (۳۱۰۹۰۱) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و اعتبار ردیف‌های (۴۸ ـ ۵۳۰۰۰۰) و (۴۹ ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور منظور و اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی ـ خرجی اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می‌شود. اسناد تسویه خزانه نوع اول در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاه‌های اجرایی طلبکار منظور می‌شود.

ماده ۱۴ـ اجرای این آیین‌نامه در موارد افزایش سرمایه دولت ناشی از انتقال بدهی به دولت، منوط به رعایت شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) ، (موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۹۵۳/ت۵۴۸۵۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹) می‌باشد.

ماده ۱۵ـ وزارت موظف است ضمن انعکاس عملکرد بند (و) در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی، منابع استفاده‌شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ در صورتحساب عملکرد بودجه درج و هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای بند (و) را به دیوان محاسبات کشور و کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان ارائه کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21657-01/05/1398

شماره ۴۶۵۰۹/ت۵۶۶۹۷هـ ـ۱۳۹۸/۴/۱۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت نفت

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت کشور ـ وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان ملی استاندارد ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۵۱۴۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ سازمان برنامه‌وبودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند (ب) تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین‏نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به ‏کار می‌روند:

۱ـ قانون تنظیم (۲) : قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ .

۲ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

۳ـ تبصره (۱۴) : تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون.

۴ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

ماده ۲ـ

۱ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط تمامی دریافتی‌های (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) را به شرح دریافتی‌های تبصره مذکور از طریق حساب‌های مفتوحه خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور موظف است بر اساس اعلامیه‌های صادرشده از سوی شرکت‌های تابع وزارتخانه‌های یادشده، بلافاصله سهم عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موضوع ردیف‌های (۱) ، (۶) ، (۱۱) و (۱۳) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. به استناد جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) ، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت گردد.

تبصره ـ وزارت نفت مکلف است به استناد بند (ک) تبصره (۱) قانون، قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را از یک‌هزار و سیصد و بیست (1320) ریال به ازای هر مترمکعب به دو هزار و ششصد (۲600) ریال افزایش دهد. منابع حاصل از این افزایش توسط شرکت ملی گاز ایران به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا مطابق بند یادشده هزینه شود. مبالغ واریزی توسط شرکت ملی گاز ایران علاوه‌بر مبالغ مندرج در دریافتی‌های (منابع) جدول تبصره (۱۴) می‌باشد.

۲ـ

الف ـ نیروگاه‌ها شامل نیروگاه‌های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می‌دهند مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ پنجاه (۵۰) ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادرشده توسط شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‏های نفتی ایران و ملی گاز ایران از طریق شرکت توانیر به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نمایند. کل مبالغ واریزی بابت سوخت مصرفی از ابتدای سال پس از تخصیص سازمان در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی) قرار می‌گیرد تا پس از پرداخت مالیات و عوارض موضوع ردیف (۱۳) پرداختی‏های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) ، مطابق ردیف (۱۴) پرداختی‌های (مصارف) جدول مذکور برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) پرداخت و هزینه شود.

ب ـ نیروگاه‌های خارج از شبکه سراسری که برق خود را به قیمت تکلیفی به فروش می‌رسانند موظفند مبلغ ششصد و شصت و یک (۶۶۱) ریال به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادرشده توسط شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران پرداخت نمایند.

پ ـ وزارت نیرو از طریق شرکت‌های تابع موظف است برق نیروگاه اتمی بوشهر را به‌طور متوسط معادل یک‌هزار (1۰۰۰) ریال به ازای هر کیلووات ساعت خریداری و به‌صورت ماهانه با نیروگاه مذکور تسویه‌حساب نماید.

۳ـ

الف ـ به استناد بند (۲) ‌جدول ذیل جدول تبصره (۱۴) ، تمامی وجوه دریافتی از فروش آب و برق (شامل منابع سوخت نیروگاه‌ها) جهت حمایت از صنعت آب و برق به‌صورت کامل و ظرف دو هفته به شرکت‌های ذی‌ربط برگشت داده می‌شود. اجرای تکالیف قانونی بر عهده شرکت‌های مذکور است.

ب ـ در خصوص ردیف‌های (۲) ، (۴) و (۷) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) ، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبالغ مربوط را پس از کسر سهم یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها متناسب با ردیف‌های (۱) ، (۲) و (۳) دریافتی‌های (منابع) جدول مذکور، به صورت علی‌الحساب در اختیار شرکت‌های مربوط قرار دهد تا در انتهای هرماه نسبت به تسویه آن بر اساس تخصیص سازمان اقدام شود. سازمان موظف به تخصیص صد درصد (۱۰۰%) اعتبار ردیف‌های (۳) ، (۵) و (۹) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) از ابتدای سال می‌باشد و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف به پرداخت به صورت هر (۱۵) روز یک‌بار به شرکت‌های مربوط است.

پ ـ به استناد بند (۴) جدول ذیل جدول تبصره (۱۴) ، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های تابع نسبت به پرداخت هزینه خدمات جایگاه‌های سوخت (بنزین، نفت گاز و نفت سفید) به روش حق‌العمل و درصدی از ارزش ریالی فروش سوخت و همچنین هزینه حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی به جایگاه‌های عرضه سوخت اقدام نماید. معادل مبالغ پرداختی از تخصیص اعتبار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موضوع ردیف (۳) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) توسط سازمان کسر می‌گردد. همچنین کارمزد جایگاه‌های گاز طبیعی فشرده (CNG) از سرجمع مبلغ فروش گاز طبیعی به جایگاه‌ها توسط شرکت ملی گاز ایران کسر و در قبوض مربوط اعمال می‌شود. معادل مبلغ تسویه شده از تخصیص اعتبار شرکت ملی گاز ایران موضوع ردیف (۸) پرداختی‌های (مصارف) جدول‌ تبصره (۱۴) توسط سازمان کسر می‌گردد.

ت ـ افزایش قیمت گاز طبیعی فشرده (CNG) موضوع بند (۴) تصویب‌نامه

شماره ۱۷۴۱۹۵/ت۵۵۱۹۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۲۳۱/ت۵۶۷۱۰هـ مورخ ۴/۱۱/ ۱۳۹۸ در خصوص الزامات ایمنی و هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) در ردیف (۳) دریافتی‌ها (منابع) و ردیف (۸) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) منظور نشده و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع مکلف است منابع حاصله را به منظور تقویت ایمنی و توسعه هوشمندسازی جایگاه‌ها علاوه‌بر مبالغ مندرج در ردیف (۸) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) هزینه نماید.

ث ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است مالیات بر ارزش‌افزوده فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق را متناسب با واریز منابع مربوط به صورت علی‌الحساب تا تخصیص سازمان به حساب مربوط سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

ج ـ در ردیف‌های (۳) و (۹) پرداختی‌های (مصارف) جدول‌ تبصره (۱۴) معوقات مربوط به مالیات بر عملکرد، جرایم و عوارض و سود سهام دولت شرکت‌های مربوط، پیش‌بینی نشده است. لذا هرگونه برداشت بابت این موارد از حساب شرکت‌های ذی‌ربط مجاز نمی‌باشد.

چ ـ منابع دریافتی بابت حق انشعاب آب، برق و گاز و همچنین عوارض موضوع بند (د) تبصره (۶) قانون در منابع ردیف‌های (۳) ، (۴) و (۶) دریافتی‌های (منابع) جدول تبصره (۱۴) محاسبه نشده و مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه می‌گردد.

ح ـ به استناد بند (م) تبصره (۶) ‌قانون، کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش‌وپرورش از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز طبیعی (در صورت رعایت الگوی مصرف) ‌تا سقف یک‌هزار میلیارد (۱000000000000) ریال معاف می‌باشند و با توجه به عدم وصول منابع مربوط شرکت‌های آب و فاضلاب، برق و گاز ملزم به پرداخت‌های ردیف‌های (۱۰) ، (۱۲) و (۱۷) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) نمی‏باشند.

۴ـ در اجرای بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های نفت و نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تمامی گردش مالی و حساب‌های ریالی و ارزی شرکت‌های مشمول این آیین‏نامه را از مبادی اولیه وصول صرفاً از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. همچنین بانک مذکور مکلف است بانک‌های عامل را موظف به مسدود نمودن سایر حساب‌های شرکت‌های مذکور نماید.

۵ ـ پرداخت یک درصد (۱%) عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون

مالیات بر ارزش‌افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ بر عهده شرکت‌های آلاینده می‌باشد.

۶ ـ بازپرداخت‌های تعهدات ارزی و ریالی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ موضوع ردیف (۴) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) به تفکیک سی هزار میلیارد (۳۰000000000000) ریال به شرکت ملی گاز ایران برای طرح‌های گازرسانی، ده هزار میلیارد (۱۰000000000000) ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و یک‌هزار میلیارد (۱000000000000) ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه و مشعل می‌باشد.

تبصره ـ با توجه به اینکه منابع ارزی صرفه‌جویی‌شده حامل‌های انرژی بر اساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آیین‌نامه مربوط و مصوبات شورای اقتصاد متعلق به سرمایه‌گذاران عامل صرفه‌جویی می‌باشد، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع مکلف است وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی متعلق به سرمایه‌گذاران عامل صرفه‌جویی را پس از تخصیص معادل ریالی توسط سازمان و پرداخت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به ذی‌نفع مربوط بر اساس نرخ تسعیر حواله به ارز منشأ اولیه تحویل نماید.

۷ـ به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۱) قانون تنظیم (۲) ، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی پالایشگاه‌ها معادل مبلغ نهصد و هفتادوسه هزار و نهصد و هفتادوچهار (۹۷۴ر۹۷۳) ریال پیش‌بینی و رقم قطعی بر مبنای عملکرد نهایی مشخص خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارز حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی را با نرخ تسعیر نیمایی از شرکت‌های تابع وزارت نفت خریداری نموده تا به منظور اجرای ردیف (۲) دریافتی‌های (منابع) جدول تبصره (۱۴) اختصاص یابد. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است مابه‌التفاوت ارزش خوراک تحویلی و فرآورده‌های نفتی دریافتی از پالایشگاه‌ها را وصول و به صورت ماهانه به‌حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

ماده ۳ـ مصارف هدفمندی یارانه‌ها بر اساس جدول تبصره (۱۴) به شرح زیر است:

۱ـ مبلغ چهارصد و یازده هزار میلیارد (۴۱۱000000000000) ریال با اولویت برای پرداخت نقدی و غیرنقدی خانوارها.

۲ـ مبلغ هشتادوچهار هزار میلیارد (۸۴000000000000) ریال برای پرداخت نقدی جهت کمک به کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف و بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست. شیوه‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود .

تبصره ـ مبلغ سه هزار میلیارد (۳000000000000) ریال از اعتبار این بند برای بیمه تأمین اجتماعی زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست (از ابتدای سال ۱۳۹۸) اختصاص می‌یابد.

۳ـ مبلغ چهل‌ونه هزار میلیارد (۴۹000000000000) ریال به‌ منظور اجرای ماده (۴۶) قانون تنظیم (۲) در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا برای اجرای بیمه افراد فاقد بیمه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های وابسته به آن وزارت، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب‌العلاج و خاص هزینه نموده و گزارش عملکرد مربوط را به ‌صورت ماهیانه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ارائه نماید.

تبصره ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است اعتبار مذکور را متناسب با دریافتی به ردیف درآمد اختصاصی (۱۳۰۴۲۸) مندرج در جدول شماره (۵) قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

۴ـ مبلغ شصت ‌و یک‌هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (61450000000000) ریال بابت خرید تضمینی گندم و یارانه نان. به استناد جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۴) ‌، از ابتدای سال ۱۳۹۸ یارانه آرد صنف و صنعت حذف و منابع حاصل از آن به خرید تضمینی گندم اختصاص می‌یابد .

۵ ـ مبلغ بیست‌ و یک‌هزار و یکصد و شصت‌وپنج میلیارد (21165000000000) ریال برای اجرای ردیف (۲۲) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) به شرح ماده (۵) این آیین‌نامه.

ماده ۴ـ به استناد بند (۳) جدول ذیل جدول تبصره (۱۴) ، سازمان مجاز به جابه‌جایی تا سقف ده درصد (۱۰%) هریک از ردیف‌های مصارف ماده (۳) این آیین‌نامه از محل کاهش سایر مصارف ماده مذکور است.

ماده ۵ ـ سازمان مجاز است در راستای اجرایی شدن ردیف (۲۲) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) ، اعتبار بند (۵) ماده (۳) این آیین‌نامه را به مصارف جدول زیر اختصاص دهد:

 

ردیف موضوع / عنوان مصارف
۱ اجرای سایر اهداف مندرج در ماده (۳۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (از جمله ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، کمک به واحدهای تولیدی و توسعه صادرات، کمک به هزینه سوخت راه‌آهن، هزینه حمل سوخت (نفت سفید و گاز مایع) و آرد عشایر، کمک به احداث مسکن محرومین)
۲ بند (الف) تبصره (۱۸) قانون (از جمله اشتغال، پرداخت سهم بیمه کارفرما بابت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و کمک‌هزینه آموزش کارورزی بیکاران، افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری جهت تسهیل تأمین وثایق موردنیاز)
۳ اجرای مواد (۸) و (۱۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (از جمله تسویه تعهدات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ، بهینه‌سازی، تکمیل و بهره‏برداری سامانه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها)
۴ حق بیمه سهم دولت اقشار خاص ازجمله رانندگان حمل‌ونقل درون و برون‌شهری (موضوع بند (ب) ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها)
۵ تأمین بیست درصد (۲۰%) کمک به رزمندگان معسر و کسری هزینه درمان تکمیلی جانبازان و ایثارگران
۶ پوشش بیمه اقشار خاص (شاغلان صنایع‌دستی از قبیل قالیبافان و زیلوبافان، زنان سرپرست خانوار)
۷ افزایش سرمایه و منابع صندوق کارآفرینی امید
۸ اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان

 

تبصره ۱ـ اعتبارات جدول یادشده، متناسب با تحقق منابع، توسط سازمان به دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ و در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان به مصرف خواهد رسید.

تبصره ۲ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است مطابق ابلاغ سازمان، اعتبار مربوط به قانون حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب ۱۳۹۶ـ (بند (۸) جدول فوق) را به‌حساب درآمد اختصاصی به شماره (۱۳۰۴۲۹) جدول شماره (۵) قانون واریز نماید.

ماده ۶ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت کشور (استانداران) طی دستورالعملی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه می‌کند، نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها اقدام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، پس از اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلامی (در اولین نوبت) اقدام نماید.

تبصره ۱ـ خانوارهای حذف‌شده می‌توانند نسبت به اعتراض در خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعلام رضایت از دسترسی وزارت یادشده به کلیه اطلاعات بانکی و ارائه اطلاعات و مستندات لازم، اقدام نمایند. وزارت مذکور مکلف است پس از بررسی مستندات ارائه‌شده، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را مجدداً به سازمان هدفمندسازی یارانه‏ها اعلام نماید تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود. وزارت یادشده موظف است نتایج را به کلیه معترضین اعلام نماید.

تبصره ۲ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف به تبادل اطلاعات موضوع این ماده با یکدیگر می‌باشند.

ماده ۷ـ موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت وجود منابع با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشمول دریافت یارانه خواهند بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۴۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21657-01/05/1398

شماره ۴۸۳۵۶/ت۵۵۶۵۴هـ ـ۱۳۹۸/۴/۲۴

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان انرژی اتمی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۱۹ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و انرژی اتمی ایران و به استناد بند (پ) ماده (۴۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۴۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

۲ـ سازمان: سازمان انرژی اتمی ایران.

۳ـ مناطق دارای ساختگاه هسته‌ای: مناطقی از کشور که دارا و یا درصدد ایجاد نیروگاه اتمی و تأسیسات مرتبط با برق هسته‌ای هستند.

۴ـ پذیرش اجتماعی: همراهی و همدلی فرد یا گروهی از افراد جامعه با سیاست‌ها و

تصمیم‌های مرتبط با توسعه نیروگاه‌های برق هسته‌ای که از طرف دولت اتخاذشده و زندگی آنها را از لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تحت تأثیر قرار می‌دهد.

۵ ـ مشارکت افزایی: ایجاد و افزایش انگیزه در افراد و گروه‌های ذی‌نفع جامعه جهت ترغیب آنها برای به اشتراک‌گذاری توانمندی‌هایشان در راه رسیدن به توسعه پایدار نیروگاه‌های برق هسته‌ای در کشور.

۶ ـ هماهنگی اجتماعی: مدیریت انطباق و همگرایی مناسبات فرهنگی ـ اجتماعی با طرح‌های مربوط به تولید و توسعه برق هسته‌ای که مانع بروز چالش و تنش‌های گوناگون شود.

ماده ۲ـ سازمان موظف است در راستای ارتقای آگاهی‌ها، پذیرش اجتماعی و مشارکت‌افزایی در دستیابی به توسعه پایدار برق هسته‌ای و ایجاد اطمینان از عملکرد ایمن و مطمئن نیروگاه‌های اتمی در کشور، نسبت به تبیین وجوه ممیزه آن با سایر منابع انرژی در مسیر توسعه زیرساخت‌های فناوری هسته‌ای و هماهنگی اجتماعی خود، اقدامات لازم را در مناطق دارای ساختگاه هسته‌ای به‌ عمل آورد. سازمان می‌تواند منابع مالی موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه را در قالب واگذاری اعتبار به طرح‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و عمرانی به شرح زیر که سالانه متناسب با نیاز ساکنین مناطق دارای ساختگاه هسته‌ای، شرایط زمانی، ظرفیت‌ها و منابع مالی در دسترس نسبت به تدوین و اجرای آنها اقدام می‌شود، با همکاری نهادهای غیردولتی ذی‌ربط و تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط مصرف نماید:

۱ـ فعالیت‌ اقتصادی: هرگونه فعالیتی که منجر به ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی گردیده و بهره‌برداری از آن به صورت درآمد ـ هزینه با در نظر گرفتن منابع اختصاص یافته باشد.

۲ـ فعالیت‌ عمرانی: مجموعه عملیات و خدمات مشخصی که بر اساس مطالعات توجیهی در مدت معین و با اعتبار مشخص برای دستیابی به اهداف اقتصادی یا اجتماعی اجرا می‌شود.

۳ـ فعالیت اجتماعی: فعالیتی که هدف اصلی آن حل یک مسئله یا رفع یک نیاز اجتماعی بوده و اثرات اجتماعی ایجاد می‌کند. این امر شامل فرایندها، کنش‌ها و واکنش‌های جامعه در راستای رسیدن به خواسته یا اهدافی مشخص است که تأثیر مستقیم بر زندگی افراد جامعه هدف دارد. همچنین فعالیت‌های حوزه سلامت شامل توزیع اقلام پزشکی و کتابچه‌های آموزشی در سکونت‌گاه‌های اطراف ساختگاه هسته‌ای، فراهم آوردن شرایط برای استفاده از امکانات پزشکی ساختگاه‌ها برای عموم مردم، کمک به احداث بخش‌های تخصصی هسته‌ای در مراکز پزشکی و بیمارستان‌ها در این دسته قرار می‌گیرد.

۴ـ فعالیت فرهنگی: فعالیت‌هایی به شرح زیر که بر اساس الگوهای فرهنگی و با استفاده از وسایل فرهنگی و هنری برای تولید، انتقال و استفاده از دانش‌ها، ارزش‌ها، قواعد اجتماعی و یا تغییر آنها انجام می‌شوند:

الف ـ فعالیت‌های اطلاع‌رسانی: تولید نشریات، مطبوعات و کتب چاپی و الکترونیکی به‌‌صورت دوره‌ای، تقویت و غنی‌سازی محتوای درگاه (پورتال) سازمان به‌صورت مستمر، تهیه اقلام تبلیغی و ترویجی متناسب با گروه‌های مختلف جامعه، انجام بازدید و نشست‌های تعاملی با مدیران نهادهای دولتی و شبکه‌های صداوسیما، برگزاری گردهمایی‌های مرتبط، برگزاری نمایشگاه‌های دوره‌ای، توسعه مرکز اطلاع‌رسانی تأسیسات هسته‌ای، توسعه کاربرد اتاقک (کیوسک‌) های اطلاع‌رسانی در مراکز پرتردد مجاور ساختگاه‌ هسته‌ای، تولید محتوای مناسب و همکاری در انتشار آنها در رسانه‌های گروهی.

ب ـ فعالیت‌های ورزشی و تفریحی: برگزاری مسابقات و تورهای ورزشی و تفریحی با رویکرد پیام‌رسانی در سراسر کشور، حمایت از تیم‌های ورزشی استانی، برپایی همایش‌های همگانی نظیر پیاده‌روی عمومی و برگزاری اجتماعات مردمی، جشنواره‌های ویژه مردم، کارکنان صنعت هسته‌ای و خانواده آنان به‌صورت دوره‌ای.

پ ـ فعالیت‌های فرهنگی و هنری: تهیه‌ و تدوین پیوست فرهنگی برای نیروگاه‌های هسته‌ای، برگزاری جشنواره استانی و کشوری تولیدات فرهنگی و هنری با موضوع برق هسته‌ای، برگزاری همایش‌های گرامیداشت و تقدیر از چهره‌های سرشناس ملی و محلی.

۵ ـ فعالیت آموزشی: همکاری با آموزش‌وپرورش برای ایجاد و ارتقای فضاهای آموزشی، گنجاندن دروس مرتبط با برق هسته‌ای در برنامه درسی مقاطع مختلف تحصیلی، برگزاری نشست‌های توجیهی با هدف یکپارچگی در اقدامات مراکز علمی و آموزشی، برگزاری همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی، تأسیس موزه‌ و نمایشگاه دائمی صنعت برق هسته‌ای، برگزاری نشست‌های علمی و تخصصی هدفمند با حضور کارشناسان در دانشگاه‌ها و مراکز علمی، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک با دانشگاه‌های کشور.

ماده ۳ـ منابع مالی اجرای فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:

۱ـ تا پنج در هزار درآمد وصول‌شده از فروش برق هسته‌ای شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران از محل اعتبارات مصوب مربوط.

تبصره ـ هزینه‌های پرداختی شرکت یادشده به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن تلقی می‌شود.

۲ـ سهمی از اعتبارات ابلاغی استانی در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله و قوانین و مقررات مربوط توسط سازمان با هماهنگی و تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان.

۳ـ منابع حاصل از اجرای بند (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۴ـ سازمان موظف است ضمن ارائه گزارش عملکرد سالیانه منابع و مصارف این آیین‌نامه به سازمان برنامه‌وبودجه کشور، گزارش سنجش اثربخشی فعالیت‌های خود را با توجه به ماده (۲) این آیین‌نامه به صورت سالانه به هیئت‌وزیران ارائه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تصویب‌نامه‌های شماره ۲۰۴۴۱۹/ت۴۱۸۲۹هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ و شماره ۲۰۴۴۰۸/ت۴۱۷۱۷هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21657-01/05/1398

شماره ۴۴۰۵۱/ت۵۵۱۷۳هـ ـ۱۳۹۸/۴/۱۶

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهادهای شماره 400/820/687 مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ بنیاد شهید و امور ایثارگران و شماره ۲۱۴۵۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ بندهای (۳) و (۴) تصویب‌نامه شماره ۲۰۴۴۱۹/ت۴۱۸۲۹هـ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۷ و جزءهای (۳) و (۴) بند (الف) تصویب‌نامه شماره ۲۰۴۴۰۸/ت۴۱۷۱۷هـ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۷ و اصلاحات بعدی آنها حذف و متن زیر به بند (۲) و جزء (۲) بند (الف) تصویب‌نامه‌های یادشده اضافه و شماره سایر بندها و جزءها به ترتیب اصلاح می‌شود:

«واردات حداکثر (۵۰۰) دستگاه خودرو در هر سال با استفاده از تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه منوط به رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو و سایر قوانین و مقررات مربوط و سقف تعداد خودرو موضوع این تصویب‌نامه‌ و پرداخت عوارض موضوع جدول بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ برای خودروهای بنزین‌سوز مجاز است.»

۲ـ در تصویب‌نامه شماره ۲۰۴۴۱۹/ت۴۱۸۲۹هـ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۷، عبارت «ظرف پنج سال» به عبارت «ظرف سه سال» اصلاح می‌شود.

۳ـ تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۴۷/ت۵۲۴۸۸هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۵ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۴۷۱۳۹/ت۵۵۰۰۷هـ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21657-01/05/1398

شماره ۴۸۳۳۴/ت۵۶۲۸۳هـ ـ۱۳۹۸/۴/۲۴

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲۳ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب‌نامه شماره ۴۷۱۳۹/ت۵۵۰۰۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶، عبارت «توسط سازمان حسابرسی و بررسی بهای تمام‌شده» قبل از عبارت «توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح ردیف (۱۶) جدول (۲) پیوست اصلاحی بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۰۰۲۲/ت۵۶۴۳۸هـ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21657-01/05/1398

شماره 56438/48416-۱۳۹۸/۴/۲۴

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت راه و شهرسازی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نظر به اینکه در ستون نخست ردیف (۱۶) جدول (۲) پیوست اصلاحی بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۰۰۲۲/ت۵۶۴۳۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۳، عبارت « (از جمله دیواره سازی رودخانه شهر پلدختر و آماده‌سازی زمین‌های جابه‌جایی شهری) » بعد از واژه «لرستان» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیئت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین روستای قلعه سحر به عنوان یک روستای دهستان الهایی بخش مرکزی شهرستان اهواز استان خوزستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21660-05/05/1398

شماره ۴۸۹۸۵/ت۵۶۵۵۲هـ ـ۱۳۹۸/۴/۲۵

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 23/4/1398 به پیشنهاد شماره ۲۸۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستای قلعه سحر موضوع جزء (ب) بند (۱) تصویب‏نامه شماره ۲۰۵۹۳۹/ت۴۵۳۱۲ک مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۰، از شهر الهایی منتزع و به عنوان یک روستای دهستان الهایی بخش مرکزی شهرستان اهواز استان خوزستان تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای منتظران در شهرستان دزفول در استان خوزستان به شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21660-05/05/1398

شماره ۴۸۹۸۸/ت۵۶۴۰۰هـ ـ۱۳۹۸/۴/۲۵

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 23/4/1398 به پیشنهاد شماره ۲۳۵۳۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ نام روستای موضوع ردیـف (۲۴) جزء (۱) موضـوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۷۱۸/ت۳۱۳ مورخ ۱۳۶۷/۵/۱ در شهرستان دزفول در استان خوزستان، به منتظران تغییر می‏یابد.

۲ـ روستای منتظران به شهر تبدیل و به عنوان شهر منتظران شناخته می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی اعضای هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان منطقه آزاد چابهار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21660-05/05/1398

شماره ۵۰۰۳۶/ت۵۶۷۹۸ک ـ۱۳۹۸/۴/۲۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲۶ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

۱ـ آقای مصطفی خانزادی به عنوان عضو هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد کیش به مدت سه سال جایگزین آقای داود کرمی می‌شود.

۲ـ آقای ناصر آخوندی به عنوان عضو هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد کیش به مدت سه سال جایگزین آقای احمد نفیسی می‌شود.

۳ـ آقای محمداکبر چاکرزهی به عنوان عضو هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار به مدت سه سال جایگزین آقای محمدیونس حقانی می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های فروش خدمات اطلاع‌رسانی، نقشه‌ها و نشریات آماری مرکز آمار ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21660-05/05/1398

شماره ۵۰۲۵۶/ت۵۶۰۰۸هـ ـ۱۳۹۸/۲/۴۹

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 23/4/1398 به پیشنهاد شماره ۴۶۱۴۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد ماده (۷۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب ۱۳۷۳ـ تصویب کرد:

۱ـ تعرفه‌های فروش خدمات اطلاع‌رسانی، نقشه‌ها و نشریات آماری مرکز آمار ایران به شرح جداول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ـ تعرفه‌های موضوع این تصویب‌نامه هر سه سال یک‌بار با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ازای هر سال افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

۱ـ تعرفه فروش خدمات اطلاع‌رسانی :

الف ـ جداول انتشاراتی (مطابق با الگوهای از قبل تعریف‌شده مرکز)

ردیف سطح جغرافیایی تعداد جداول قیمت هر جدول (ریال)
۱ ۱ تا ۵ ۱ تا ۵ 7200
۶  تا ۱۰ 4500
۱۱ تا ۲۰ 3000
۲۱ و بیشتر 1800
۲ ۶ و ۷ ۱ تا ۵ 6100
۶  تا ۱۰ 4200
۱۱ تا ۲۰ 2700
۲۱ و بیشتر 1500

٭ سطوح جغرافیایی (۱) تا (۷) به تـرتیب عبارت است از ۱ـ کشور ۲ـ استان ۳ـ شهرستان ۴ ـ بخش ۵ ـ دهستان ۶ ـ حوزه ۷ ـ بلوک.

 

ب ـ جداول سفارشی (تولیدی به سفارش مشتری)

ردیف سطح جغرافیایی تعداد جداول قیمت هر جدول (ریال)
۱ ۱ تا ۵ ۱ تا ۵ 14400
۶  تا ۱۰ 9000
۱۱ تا ۲۰ 6000
۲۱ و بیشتر 3600
۲ ۶ و ۷ ۱ تا ۵ 12200
۶  تا ۱۰ 8400
۱۱ تا ۲۰ 5400
۲۱ و بیشتر 3000

٭ سطوح جغرافیایی (۱) تا (۷) به ترتیب عبارت است از ۱ـ کشور ۲ـ استان ۳ـ شهرستان ۴ـ بخش ۵ ـ دهستان ۶ ـ حوزه ۷ـ بلوک.

پ ـ رکوردهای خام: هزینه‌های ثابت هر سفارش مبلغ یکصد هزار (۱۰۰000) ریال به علاوه تعرفه‌های موضوع جدول زیر است:

 

ردیف تعداد فیلد

(ستون اطلاعاتی)

تعداد رکورد قیمت واحد

به ازای هر رکورد (ریال)

1 یک تا پنجاه فیلد کمتر از  (۵۰۰) هزار رکورد 6
(۵۰۰) هزار تا (۲) میلیون رکورد 4/2
بیش از (۲) میلیون رکورد 2/4
2 پنجاه تا یکصد فیلد کمتر از (۵۰۰) هزار رکورد 14/2
(۵۰۰) هزار تا (۲) میلیون رکورد 10/8
بیش از (۲) میلیون رکورد 7/2
3 بیشتر از یکصد فیلد کمتر از (۵۰۰) هزار رکورد 24
(۵۰۰) هزار تا (۲) میلیون رکورد 18
بیش از (۲) میلیون رکورد 12

 

۲ـ تعرفه فروش خدمات نقشه و آماری و قیمت پشت جلد نشریات

 

1 خدمات نقشه نقشه‌های شهری (هر هکتار) نقشه‌های روستایی (هر کیلومترمربع)
480 ریال 120 ریال
2 خدمات آماری به صورت پایگاه‌های اطلاعاتی (مکانی و غیرمکانی) بر اساس قیمت تمام‌شده و تفاهم میان

مرکز آمار ایران و متقاضی تعیین می‌شود.

3 قیمت پشت جلد نشریات قطع رحلی

(هر صفحه)

قطع وزیری

(هر صفحه)

۷۰۰ ریال ۶۰۰ ریال

 

تبصره ۱ـ مراکز علمی، دانشگاهی، پژوهشی دولتی و غیردولتی بر اساس درخواست کتبی و دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها با ارائه کارت شناسایی معتبر یا معرفی‌نامه معتبر می‌توانند تا (۱۰%) از تخفیف برخوردار شوند.

تبصره ۲ـ کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هرگونه وجهی جهت دریافت اطلاعات معاف می‌باشند.

تبصره ۳ـ در صورتی که خدمات پستی، تأمین لوح فشرده نوری و نظایر آن نیز موردنیاز باشد، هزینه‌های مربوطه جداگانه محاسبه و دریافت می‌گردد.

تبصره ۴ـ تمامی وجوه دریافتی به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.

 

 

آیین‌نامه تعیین فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها (موضوع تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21660-05/05/1398

شماره ۵۰۳۶۳/ت۵۵۵۲۴هـ ـ۱۳۹۸/۴/۲۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان ملی استاندارد ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲۳ به پیشنهاد مشترک شماره 100/357 مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ـ مصوب۱۳۹۶ ـ آیین‌نامه تعیین فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه تعیین فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها (موضوع تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد)

ماده ۱ـ کالاها و تجهیزات پزشکی که فهرست آن با رعایت بند (پ) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ از طریق درگاه الکترونیکی سامانه رهگیری و واپایش (کنترل) اصالت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر می‌شود، شامل هرگونه کالا، وسایل، ابزار، لوازم، ماشین‌آلات، کاشتنی‌ها، مواد، معرف‌ها (مورداستفاده در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی)، واسنج (کالیبراتور)های آزمایشگاهی و نرم‌افزارهایی است که توسط تولیدکننده برای انسان (به تنهایی یا به صورت تلفیقی با سایر اقلام مرتبط) برای دسترسی به یکی از اهداف زیر عرضه می‌شود:

۱ـ تشخیص، پایش، پیشگیری، درمان و یا کاهش بیماری.

۲ـ حمایت یا پشتیبانی از ادامه فرایند حیات.

۳ـ واپایش (کنترل) و جلوگیری از بارداری.

۴ـ ایجاد فرآیند سترون کردن (یا ضدعفونی و تمیز کردن) وسایل یا محیط جهت انجام مطلوب اقدامات پزشکی، درمانی و بهداشتی.

۵ ـ فراهم نمودن اطلاعات جهت نیل به اهداف پزشکی به کمک روش‌های آزمایشگاهی بر روی نمونه‌های اخذشده انسانی.

۶ ـ تشخیص، پایش، درمان، تسکین، جبران و یا به تعویق انداختن آسیب یا معلولیت.

۷ـ تحقیق، بررسی، جایگزینی یا اصلاح تشریح (آناتومی) با یک فرایند کار اندام‌شناختی (فیزیولوژیک).

۸ ـ موادی که تأثیر اصلی یا هدف طراحی آنها بر بدن انسان بر پایه روش‌های ایمنی‌شناسی و یا دگرگشتی یا سوخت و سازی (متابولیکی) است.

۹ـ کالاها، مواد، معرف‌ها، واسنج (کالیبراتور)ها، وسایل جمع‌آوری و نگهداری نمونه،

مواد و محلول‌های واپایش (کنترل) آزمایشگاهی و دندانپزشکی.

ماده ۲ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در مواردی که برای تأمین سلامت مردم اجرای استاندارد اجباری موردنیاز باشد، مراتب را از طریق شورای‌عالی استاندارد پیگیری نماید.

ماده ۳ـ اخذ گواهی استاندارد برای کالاها و تجهیزات پزشکی موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۴۳۴۵۸/ت۵۱۷۹۱هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۵

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21660-05/05/1398

شماره ۵۰۰۳۷/ت۵۶۰۳۹هـ ـ۱۳۹۸/۴/۲۷

سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲۳ به پیشنهاد شماره 972100/32982 مورخ ۱۳۹۷/۹/۳ سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و به استناد تبصره (۴۵) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۴۳۴۵۸/ت۵۱۷۹۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در بند‌ (الف) ماده (۱)، مبلغ سی هزار (۳۰000) ریال به مبلغ پنجاه هزار (۵۰000) ریال و مبلغ دویست هزار (۲۰۰000) ریال به مبلغ یک میلیون (۱000000) ریال اصلاح می‌شود.

۲ـ در بند (ب) ماده (۱)، مبلغ بیست و پنج هزار (۰۰۰ر۲۵) ریال به مبلغ چهل هزار (۴۰000) ریال و مبلغ یکصد و پنجاه هزار (۱۵۰000) ریال به مبلغ پانصد هزار (۵۰۰000) ریال اصلاح می‌شود.

۳ـ در تبصره (۲) ماده (۱)، بعد از عبارت «جانبازان،» عبارت «خبرنگاران با کارت خبرنگاری،» اضافه و عبارت «خانواده‌های شهدا و بسیجیان» به عبارت «بسیجیان و خانواده‌های شهدا» اصلاح می‌شود.

۴ ـ در ماده (۲)، واژه «معادل» به عبارت «صد درصد (۱۰۰%)» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۴۲۵/ت۵۴۸۶۳هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21660-05/05/1398

شماره ۴۸۹۸۴/ت۵۶۲۲۸هـ ـ۱۳۹۸/۴/۲۵

وزارت نیرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲۳ به پیشنهاد شماره 97/100/38658 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۶ سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۴۲۵/ت۵۴۸۶۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۰ و عنوان پیوست شرایط مربوط به بند مذکور، بعد از عبارت «منطقه سنگان» عبارت «و واحد کنسانتره شرکت صنعتی معدنی توسعه ملی و واحد گندله‌سازی آن» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21660-05/05/1398

شماره ۵۰۰۳۱/ت۵۵۹۷۵هـ ـ۱۳۹۸/۴/۲۷

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت راه و شهرسازی

سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲۳ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۰۱/ت۵۵۰۷۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در بند (پ) ماده (۳)، عبارت «دستورالعمل ابلاغی وزیر کشور» به عبارت «دستورالعمل پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است» اصلاح می‌شود.

۲ـ در تبصره (۲) ماده (۴) عبارت «رئیس کارگروه و در غیاب ایشان دبیر کارگروه» به عبارت «دبیر کارگروه و پس از هماهنگی با رئیس کارگروه» اصلاح می‌شود.

در بند (پ) ماده (۵) بعد از عبارت «آلودگی هوا» عبارت «، محدود به وقوع هر یک از طبقات کیفیت موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه بر اساس ضوابط دستورالعمل پیوست اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

دستورالعمل اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های موقت زمانی، مکانی و نوعی در شرایط اضطرار آلودگی هوا

۱ـ اقدامات دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در وضعیت نارنجی ـ ناسالم برای گروه‌های حساس (شاخص کیفیت هوا از (۱۰۱) تا (۱۵۰)) به شرح زیر است:

الف ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران:

یک ـ انتقال سریع پیام‌ها و اطلاعیه‌های دبیرخانه کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا.

دو ـ رعایت نکات بهداشتی ویژه شرایط اضطرار آلودگی هوا.

سه ـ کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و پرهیز از سفرهای غیرضروری و نظایر آن.

چهار ـ توصیه‌ها و جلب همکاری و مشارکت عمومی در خصوص پرهیز از اقدامات منجر به ایجاد آلودگی هوا در زمینه‌های:

۱ـ خودداری از هرگونه فعالیت که منجر به افزایش آلودگی هوا می‌شود، مانند روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، عملیات قیرکاری، عمرانی و مانند آن.

۲ـ کاهش فعالیت‌های بدنی بیماران قلبی و ریوی و مبتلا به آسم، به خصوص در فضای باز.

۳ـ خودداری از خروج غیرضروری از منزل.

۴ـ استفاده از نقاب (ماسک) استاندارد مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کودکان، افراد سالخورده و افرادی که بیشترین زمان مواجهه را با آلودگی هوا دارند.

۵ ـ استفاده از وسایل همگانی و هم‌پیمایی.

۶ ـ انجام معاینه فنی و رفع نواقص کارکردی خودروها.

۷ ـ دقت در هنگام سوخت‌گیری در جایگاه‌ها و جلوگیری از سرریز شدن بنزین و سایر سوخت‌ها.

ب ـ وزارت آموزش‌وپرورش:

 آماده‌سازی و اطلاع‌رسانی به دانش   آموزان و انجام اقدامات پیشگیرانه مانند کاهش حضور دانش‌آموزان در فضای باز و کاهش فعالیت‌های بدنی.

پ ـ پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان:

یک ـ واپایش (کنترل) دقیق‌تر خودروهای فاقد برگه معاینه فنی و جلوگیری از تردد خودروها و موتورسیکلت‌هایی که آلایندگی قابل رؤیت دارند (پیش از آن پلیس بر اساس مصوبات کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا، اطلاع‌رسانی لازم را در این خصوص انجام می‌دهد).

دو ـ واپایش (کنترل) دقیق‌تر محدوده‌های طرح شدآمد (ترافیک) در شهرهایی که دارای محدوده‌های مصوب شدآمد (ترافیک) هستند.

سه ـ در صورت تداوم شرایط جوی و احتمال افزایش آلاینده‌ها و رسیدن به وضعیت قرمز، ممنوعیت تردد شبانه کلیه خودروهای گازوئیلی سنگین مانند کامیون، تریلی، ترکیب‌کننده (میکسر) بتون، جرثقیل، حمل مصالح و نخاله ساختمانی در تمام سطح شهر.

ت ـ ادارات و سازمان‌های دولتی، نظامی و نهادهای انقلاب اسلامی:

یک ـ جلوگیری از فعالیت‌های بدنی و حضور در فضای باز مهدکودک‌ها از طریق ادارات بهزیستی (وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی، عمومی و خصوصی که اقدام به تأسیس مهدکودک نموده‌اند، موظفند با اعلام ادارات بهزیستی، فعالیت مهدکودک را کاهش دهند).

دو ـ استفاده کمتر از خودروهای دولتی از طریق کاهش مأموریت‌های غیرضروری و ترغیب هم‌پیمایی.

ث ـ شهرداری‌ها:

یک ـ انعکاس اخبار شدآمد (ترافیک) از طریق مراکز واپایش شدآمد (کنترل ترافیک) و همکاری با سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.

د و ـ نظارت ویژه برای جلوگیری از سوزاندن زباله، شاخ و برگ درختان و ضایعات.

سه ـ کاهش یا جلوگیری از فعالیت‌های عمرانی در سطح شهر که موجب تشدید آلودگی هوا می‌شود.

چهار ـ تقویت ناوگان حمل‌ونقل همگانی شهری با واپایش (کنترل) سلامت کامل خودرو.

پنج ـ ممنوعیت فروش مجوز روزانه ورود به محدوده طرح شدآمد (ترافیک).

شش ـ جلوگیری از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در پایانه‌های مسافربری.

ج ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست:

پایش ویژه، شناسایی منابع آلاینده مستقر در محدوده پیرامون شهر و اعلام هشدار، اخطار و اقدامات تشدیدی.

چ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

یک ـ ارائه توصیه‌های خودمراقبتی برای گروه‌های حساس و عموم مردم در مواجهه با آلودگی هوا.

دو ـ نظارت بر عرضه نقاب ( ماسک) تنفسی متناسب با نوع آلایندگی هوا (مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) برای آن دسته از کارکنان مستقر در سطح شهر که حضور جسمی (فیزیکی) در سطح شهر به‌عنوان وظیفه خدمتی آنها مشخص شده است، به استناد ماده (۹۱) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ـ، مانند نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پلیس راهور (از طریق استانداری)، کارکنان پایگاه‌های فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان)، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران (از طریق جمعیت هلال‌احمر استان)، کارکنان شهرداری‌ها در امور فضای سبز و خدمات شهری (از طریق شهرداری‌ها)، بازرسی محیط‌زیست و موارد مرتبط (از طریق سازمان حفاظت محیط‌زیست).

تبصره ۱ـ کلیه دستگاه‌هایی که نیروی انسانی در معرض آلودگی دارند، از محل تأمین اعتبارات خود نسبت به تهیه نقاب‌های (ماسک‌های) استاندارد تأییدشده مذکور برای این افراد اقدام می‌کنند.

تبصره ۲ـ تعیین نوع نقاب (ماسک) و اطلاع‌رسانی در این زمینه بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

تبصره ۳ـ نظارت بر عرضه نقاب‌های (ماسک‌های) استاندارد در داروخانه‌ها و مراکز مجاز صورت می‌پذیرد.

ح ـ وزارت ورزش و جوانان:

 اطلاع‌رسانی مناسب برای کاهش فعالیت‌های بدنی در محیط‌های باز.

۲ـ اقدامات دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در وضعیت قرمز ـ ناسالم (شاخص کیفیت هوا از (۱۵۱) تا (۲۰۰)) علاوه‌بر توصیه‌ها و اقداماتی‌ که‌ در وضعیت‌ نارنجی صورت‌ می‌پذیرد، متناسب‌ با شرایط‌ هر شهر به شرح زیر است:

الف ـ پلیس‌ راهنمایی‌ و رانندگی‌ فرماندهی انتظامی استان‌:

یک ـ تشدید اعمال‌ محدودیت‌های‌ نوعی و زمانی برای خودروها و موتورسیکلت‌ها در محدوده‌های‌ شدآمد (ترافیک)‌ مصوب یا کل محدوده شهر.

تبصره ـ محدوده‌ها، ساعات‌ ممنوع و خودروهای‌ مجاز ‌باید قبلاً و بر اساس‌ ماده (۱۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و ضوابط ماده مذکور (که در یکصد و دهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب شده است)،‌ تعیین‌ شده و اطلاع‌رسانی لازم صورت گرفته و مرزهای محدوده با علایم و تابلوهای مناسب مشخص شده باشد.

دو ـ جلوگیری از تردد کلیه وسایل نقلیه موتوری دارای پلاک شخصی، عمومی و دولتی فاقد برچسب معاینه فنی معتبر در سطح شهر توسط عوامل راهنمایی و رانندگی، با توقف و اعمال قانون.

سه ـ اعمال تردد نوبتی‌ (زوج‌ و فرد یا دیگر روش‌ها) کلیه‌ خودروها در یکی‌ از محدوده‌های مصوب.

تبصره ـ شهرداری‌ها و ادارات کل حمل‌ونقل و پایانه‌های وزارت راه و شهرسازی موظفند از تردد وسایل حمل‌ونقل عمومی که آلایندگی قابل رؤیت دارند (مینی‌بوس، اتوبوس، ون، تاکسی) از محل توقفگاه‌ها (مانند توقفگاه‌های شبانه اتوبوس‌های شرکت واحد) و پایانه‌های حمل‌ونقل برون‌شهری جلوگیری کنند.

چهار ـ گشت‌ انتظامی‌، گشت‌ اتوبوس‌رانی‌ و تاکسیرانی‌، مؤسسات‌ تاکسی‌سرویس‌، خودروهای‌ فوریت‌های‌ پزشکی‌ و پزشکان‌، جانبازان‌ و بیماران‌ خاص‌، خودروهای ‌امداد (آتش‌نشانی‌، امداد آب‌، برق‌، گاز، پست‌ و مخابرات‌) و خودروهای‌ حمل‌ زباله‌ شهرداری‌ها از محدودیت‌های‌ اعمال‌شده‌ در بند (الف) مستثنا‌ هستند.

ب ـ شهرداری‌ها:

جلوگیری از انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی که موجب تشدید آلودگی هوا می‌شود، مانند ساخت-وسازهای شهری، راه‌سازی و پروژه‌های عمرانی شهرداری.

پ ـ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران‌:

 ـ استقرار پایگاه‌های سیار فوریت‌های پزشکی (اورژانس) و هلال‌احمر با جانمایی مناطق آلوده‌تر و پرتردد به منظور کاهش زمان دسترسی به پایگاه‌ها.

ت ـ وزارت‌ آموزش‌وپرورش‌:

تعطیلی‌ مراکز پیش‌دبستانی‌ و کلیه مقاطع تحصیلی آموزشی.

ث ـ وزراتخانه‌ها [وزارتخانه‌ها]، نهادها، سازمان‌های دولتی، عمومی و خصوصی و اصناف:

یک ـ مدیریت ساعات کار روزانه، مانند شناورسازی ساعات کار، شروع دیرتر و پایان زودتر کار مراکز اداری دولتی و بخش اداری نهادها و سازمان‌های وابسته، نهادهای عمومی، خصوصی و اصناف.

دو ـ تعطیلی‌ مهدکودک‌ها از طریق‌ ادارات‌ بهزیستی‌ (وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و سایر

دستگاه‌های دولتی، عمومی و خصوصی که اقدام به تأسیس مهدکودک نموده‌اند، موظفند با اعلام ادارات بهزیستی، نسبت به تعطیلی مهدکودک اقدام کنند.)

سه ـ موافقت مدیران با مرخصی اولیای کودکانی‌ که‌ به‌ مهدکودک‌ می‌روند و دانش آموزان مشغول‌ به‌ تحصیل‌ در مراکز پیش‌دبستانی‌، دبستان‌ها و دبیرستان‌ها‌.

چهار ـ تهیه و توزیع و الزام استفاده از‌ نقاب (ماسک‌) استاندارد توسط‌ کارکنانی که حضور جسمی (فیزیکی) در سطح شهر به عنوان وظیفه خدمتی آنها مشخص شده است  (مانند راهنمایی‌ و رانندگی‌ و شهرداری).

پنج ـ موافقت با درخواست مرخصی برای کلیه افراد دچار مشکل تنفسی و قلبی به تشخیص واحد مربوط.

ج ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت:

یک ـ هماهنگی برای تعطیلی موقت واحدهای صنعتی، کارخانه‌ها و مراکز مؤثر در تشدید آلودگی هوا (فهرست واحدهای آلاینده صنعتی مؤثر در تشدید آلودگی هوا توسط اداره کل محیط‌زیست استان تهیه می‌شود).

تبصره ۱ـ در صورت عدم تمکین، برابر ماده  (۱۲) قانون هوای پاک اقدام خواهد شد.

تبصره ۲ـ استفاده از سوخت مایع در نیروگاه‌ها و صنایع مجاور کلان‌شهرها ممنوع است.

تبصره ۳ـ شرکت ملی گاز ایران موظف است برای تأمین سوخت گاز موردنیاز نیروگاه‌ها و سایر واحدهای متصل به شبکه گازرسانی که فعالیت آنها در این شرایط ضروری است، برنامه‌ریزی کند.

چ ـ شرکت‌ها و سازمان‌های‌ حمل‌ونقل همگانی (اتوبوس‌رانی، تاکسیرانی، قطارشهری (مترو) و شرکت‌های حمل‌ونقل تحت پوشش شهرداری‌ها):

یک ـ تطبیق‌ ساعات‌ کار حمل‌ونقل همگانی‌ با ساعات‌ کار اداری‌ و مراکز آموزشی‌ تعیین‌شده توسط کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا.

دو ـ به‌کارگیری‌ حداکثر توان‌ ناوگان‌ حمل‌ونقل همگانی در جابه‌جایی‌ مسافر (با لحاظ کردن سلامت کامل خودروهای موجود).

ح ـ وزارت ورزش و جوانان:

اطلاع‌رسانی برای خودداری از فعالیت‌های ورزشی (اعم از انفرادی، همگانی و باشگاهی) در محیط‌های باز.

۳ـ اقدامات دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در وضعیت بنفش ـ بسیار ناسالم (شاخص کیفیت هوا از (۲۰۱) تا (۳۰۰)) علاوه‌بر توصیه‌ها و اقداماتی که‌ در وضعیت‌ نارنجی و قرمز صورت‌ می‌پذیرد، به‌ شرح‌ زیر تشدید خواهد شد:

الف ـ پلیس‌ راهنمایی‌ و رانندگی‌ فرماندهی انتظامی استان‌:

جلوگیری از حرکت و متوقف کردن خودروهای‌ دارای‌ پلاک‌ شخصی‌ (و خودروهای دولتی فاقد مجوز ورود به محدوده طرح‌های شدآمد (ترافیک) مصوب) با اعمال قانون و انتقال به توقفگاه (پارکینگ) تا پایان وضعیت بحران.

تبصره ‌۱ـ موارد استثنایی که‌ نیاز به‌ تردد دارند (مانند بیماران‌ و سایر موارد)، به‌ ‌تشخیص‌ عوامل راهنمایی‌ و رانندگی‌ مجاز به‌ تردد هستند.

تبصره ۲ـ به تشخیص کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا، حمل‌ونقل‌ همگانی و امدادی‌، اعم‌ از اتوبوس‌های‌ شرکت‌ها و سازمان‌های‌ اتوبوس‌رانی‌، به‌ علاوه‌ اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های‌ تحت‌ پوشش‌ آنها، تاکسی‌ها و مؤسسات‌ تاکسی‌سرویس‌ (تاکسی‌تلفنی) مجاز به‌ تردد و جابه‌جایی‌ مسافران‌ خواهند بود.

تبصره ۳ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شرکت‌های عمرانی وابسته به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها نیز ملزم به اقدامات موضوع این بند هستند.

ب ـ وزراتخانه‌ها [وزارتخانه‌ها]، ، نهادها و سازمان‌های دولتی، عمومی و خصوصی:

یک ـ تعطیلی موقت‌ کلیه‌ مراکز مورد اشاره در جزء (ث) بند (۲) (وضعیت قرمز) به‌استثنای مراکز نظامی، انتظامی، بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها و مراکزی که در روزهای تعطیل لازم است به فعالیت خود ادامه دهند.

دو ـ تعطیلی موقت کلیه مراکز آموزشی، فنی  و حرفه‌ای، هنرستان‌ها و دانشگاه‌ها (در تمامی مقاطع تحصیلی و آموزشی).

تبصره ـ نهادها و سازمان‌هایی‌ که‌ وظیفه خدمات‌رسانی به‌ مردم‌ را دارند، ترتیبی‌ اتخاذ می‌کنند که‌ این‌ تعطیلی‌ کمترین‌ مشکلات‌ را برای‌ شهروندان ایجاد کند.

سه ـ تعطیلی رویدادهای مهم فرهنگی و هنری که باعث تردد شهروندان می‌شود.

پ ـ وزارت ورزش و جوانان:

جلوگیری از کلیه فعالیت‌های ورزشی، اعم از انفرادی، همگانی و باشگاهی در سطح شهر و حومه آن اعم از فضاهای باز و بسته.

۴ ـ اقدامات در وضعیت قهوه‌ای ـ خطرناک (شاخص کیفیت هوا بیشتر از (۳۰۰))

یک ـ کلیه اقدامات در وضعیت بنفش در این وضعیت نیز لازم‌الاجرا است.

دو ـ عدم تردد کلیه خودروهای پلاک شخصی و دولتی (به جز موارد دارای مجوز مورد تأیید کارگروه) در سطح شهر.

سه ـ تعطیلی واحدهای صنعتی، تولیدی و تجاری اثرگذار بر تشدید آلودگی هوای شهر در محدوده شهری و حومه (به استثنای نیروگاه‌های گازی).

چهار ـ تعطیلی اصناف، بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی.

تبصره ـ نهادها و سازمان‌هایی‌ که‌ وظیفه خدمات‌رسانی به‌ مردم‌ را دارند، ترتیبی‌ اتخاذ می‌کنند که‌ این‌ تعطیلی‌ کمترین‌ مشکلات‌ را برای‌ شهروندان ایجاد کند.

۵ ـ تشخیص مصادیق، میزان و نحوه اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها

تشخیص مصادیق، میزان و نحوه اعمال هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقت زمانی، مکانی و نوعی موضوع این دستورالعمل، با توجه به وضعیت آلودگی هوای منطقه برعهده کارگروه استانی شرایط اضطرار آلودگی هوا، موضوع ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک است.

 

 

اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۵۰۰۳۷/۵۶۰۳۹هـ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21664-09/05/1398

شماره 52626/56039-۱۳۹۸/۵/۱

سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

نظر به اینکه در بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۵۰۰۳۷/ت۵۶۰۳۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷ عبارت «و عبارت «و سایر خریدهای گروهی ده نفر و بیشتر مشمول تخفیف پانزده درصد (۱۵%)» بعد از عبارت «به صورت نیم‌بها» اضافه «قبل از واژه» می‌شود.» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیئت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…

قوانین دهه دوم تیر ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/04/11 لغايت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری…

سایر مصوبات دهه اول تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/01 لغایت 1402/04/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     بخشنامه قوه‌قضائیه در…
keyboard_arrow_up