آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم فروردین ۹8

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1398/01/21 لغايت 1398/01/31

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت هزینه‌های روادید اتباع عراقی در سفر به ایران       

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون‌های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان          

تصویب‌نامه در خصوص بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان استان‌های سیل‌زده     

تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸  

تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۸        

تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال ۱۳۹۸        

تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۸     

تصویب‌نامه در خصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ در سال ۱۳۹۸        

تصویب‌نامه در خصوص اعتبارات موردنیاز طرح‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه     

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۷۰۱/ت۵۵۹۵۳هـ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۷      

اصلاح ماده (۱۹۰) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی   

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان غلامعلی مهری و ابراهیم ابراهیمی، به عنوان اعضای هیئت عالی رسیدگی به تخلفات اداری        

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۷        

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۶۶/ت۵۶۴۰۲هـ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۸

 

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت هزینه‌های روادید اتباع عراقی در سفر به ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21578-26/01/1398

شماره ۱۴۸۵/ت۵۶۴۴۵هـ ـ۱۳۹۸/۱/۱۷

وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۱ به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت امور خارجه مجاز است اتباع عراقی را در سفر به ایران از پرداخت هزینه‌های روادید به شرط عمل متقابل معاف کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون‌های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21578-26/01/1398

شماره ۱۵۰۸/ت۵۶۴۴۳هـ ـ۱۳۹۸/۱/۱۷

وزارت امور خارجه ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۱ به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی به ترتیب به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون‌های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان تعیین می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

تصویب‌نامه در خصوص بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان استان‌های سیل‌زده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21578-26/01/1398

شماره ۲۳۹۰/ت۵۶۴۳۵هـ ـ۱۳۹۸/۱/۱۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۷ به پیشنهاد شماره 200/2/473 مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶۵) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

۱ـ بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان استان‌های سیل‌زده، مربوط به عملکرد تا پایان سال ۱۳۹۷ که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) اموال آنها در اثر وقوع سیل فروردین سال ۱۳۹۸ از بین رفته است، با رعایت ماده (۸) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶۵) قانون مالیات‌های مستقیم بخشوده می‌شود.

۲ـ استان‌های سیل‌زده توسط وزارت کشور تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21578-26/01/1398

شماره ۲۷۶۲/ت۵۶۴۰۳هـ ـ۱۳۹۸/۱/۱۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خصوصی:

 

متن کامل PDF شماره یک

 

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم فروردین ۹8

 

تبصره ۱ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوطه در پروانه مطب آن‌ها درج شده باشد.

تبصره ۲ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت‌شده آن‌ها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره ۳ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.

ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۱ـ ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندان‌پزشکی معادل چهارده هزار و ششصد (۱۴۶۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

۲ـ ضرایب ریالی کای حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل چهارصد و دوازده هزار (۴۱۲۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

۳ـ ضرایب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل پانصد و بیست و هشت هزار (۵۲۸۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

۴ـ ضریب ریالی کای حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و شانزده هزار (216۰۰۰) ریال محاسبه می‌‌شود.

۵ ـ ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و هفتاد و هفت هزار (277۰۰۰) ریال محاسبه می‌‌شود.

پ ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸ به شرح جدول زیر است:

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم فروردین ۹8

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم فروردین ۹8

 

ت ـ تعرفه خدمات اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر در بخش خصوصی:

۱ـ تعرفه‌های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان در بخش‌ خصوصی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم فروردین ۹8

تبصره ـ سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه معادل هفتاد درصد تعرفه مصوب بخش دولتی می‌باشد.

۲ـ تعرفه مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان‌مدت) در بخش‌ خصوصی در سال ۱۳۹۸ به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم فروردین ۹8

تبصره ـ خدمات ارائه‌شده در مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان‌مدت) مشمول تعهد بیمه پایه نیست.

۳ـ دستورالعمل اجرایی نحوه ارائه خدمات درمانی به معتادان مواد مخدر و روان‌گردان به‌صورت سالانه توسط دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور بازنگری و ابلاغ می‌شود.

ث ـ تعرفه خدمات پرستاری در منزل در بخش خصوصی به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ـ سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت.

۳ـ کلیه تعرفه‌های مندرج در این تصویب‌نامه به عنوان سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی برای سال ۱۳۹۸ است. در هر استان کارگروهی متشکل از افراد زیر می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی اجتماعی نسبت به تعیین تعرفه‌های تعدیل‌شده اقدام  نمایند:

الف ـ رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان.

ب ـ رئیس سازمان نظام پزشکی استان.

پ ـ نماینده استاندار.

ت ـ نماینده سازمان‌های بیمه‌گر پایه استان.

ث ـ نماینده بیمه مرکزی به‌عنوان نماینده بیمه‌های تکمیلی استان.

تبصره ـ در استان‌هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وجود دارد، نماینده دانشگاه مرکز استان در کارگروه مذکور حضور خواهد یافت.

۴ـ این تصویب‌نامه از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال ۱۳۹۸

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم فروردین ۹8

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم فروردین ۹8

 

تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21578-26/01/1398

شماره ۲۸۹۳/ت۵۶۴۰۳هـ ـ۱۳۹۸/۱/۱۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

 وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۱/۷۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت)پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی دولتی:

 

متن کامل PDF شماره دو

 

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم فروردین ۹8

 

تبصره ـ خودپرداخت بیماران برای ردیف‌های (۲)، (۳) و (۴) معادل ارقام مندرج در جدول ذیل بند (ب) و برای سایر ردیف‌ها در صورت پوشش بیمه‌ای معادل سی درصد (۳۰%) می‌باشد.

ب ـ سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر برای ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی اعضای هیئت‌علمی و پزشکان درمانی (به استثنای پزشکان عمومی) تمام‌وقت جغرافیایی به‌صورت دو برابر و به شرح جدول زیر است:

 

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم فروردین ۹8

 

ج ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۱ـ ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی شش هزار و دویست (۶200) ریال محاسبه می‌شود.

۲ـ ضریب ریالی کای حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت نود و پنج هزار و دویست (95200) ریال محاسبه می‌شود.

۳ـ ضریب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت یکصد و دوازده هزار و ششصد (112600) ریال محاسبه می‌شود.

تبصره ـ سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر در ضریب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات تحت پوشش بیمه‌های پایه برای پزشکان تمام‌وقت جغرافیای دو برابر (با رعایت آیین‌نامه تمام‌وقتی پزشکان مصوب شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و کتاب ارزش نسبی) محاسبه می‌گردد. اعضای هیئت‌علمی، پزشکان درمانی و دکترای تخصصی (PhD) تمام‌وقت جغرافیایی به آن دسته از افراد شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی اطلاق می‌شود که به‌صورت تمام‌وقت در مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به‌صورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند.

د ـ هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش دولتی در سال ۱۳۹۸ به شرح جدول زیر است:

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم فروردین ۹8

 

تبصره ۱ـ پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود.

تبصره ۲ـ تعرفه اعمال و خدمات تشخیصی و درمانی شایع (گلوبال)، بر اساس میزان رشد سرفصل‌های خدمتی و جزییات تعرفه‌های این تصویب‌نامه توسط دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور قابل محاسبه و ابلاغ خواهد بود.

تبصره ۳ـ داروها و ملزومات پزشکی و خدمات پیراپزشکی (پاراکلینیک) مورد نیاز بیماران طبق فهرست مورد تعهد سازمان‌های بیمه‌گر پایه در بخش دولتی توسط مراکز ارائه‌کننده خدمت تأمین می‌شود و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه اقلام و خدمات فوق خارج از زنجیره ارجاع به بیرون از مراکز را ندارند.

تبصره ۴ـ تعرفه خدمات بستری و بستری موقت در کلیه مراکزی که تنها مرکز ارائه‌دهنده خدمات بستری در شهرستان می‌باشند، معادل تعرفه دولتی خواهد بود.

هـ ـ سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/پرستار) در سال ۱۳۹۸:

۱ـ سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/پرستار) در سال ۱۳۹۸ جهت پزشکان دو نوبت کاری (دو شیفت) معادل پنجاه و سه هزار و پانصد (۵۳500) ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین می‌‌شود.

۲ ـ سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/پرستار) در سال ۱۳۹۸ جهت پزشکان تک نوبت کاری (تک شیفت) معادل چهل و پنج هزار و پانصد (۴۵500) ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین می‌‌شود.

تبصره ـ میزان افزایش سرانه سال ۱۳۹۸ برای پزشکان تک شیفت که در یک مکان، همپوشانی در شیفت مخالف خود را دارند برابر افزایش سرانه پزشکان دو شیفت می‌‌باشد و مابه‌التفاوت سرانه سال ۱۳۹۸ این گروه از پزشکان تک شیفت توسط سازمان بیمه‌‌گر پرداخت می‌‌شود.

و ـ تعرفه خدمات اعتیاد و سوءمصرف مواد در بخش دولتی:

۱ـ تعرفه‌های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان در بخش‌ دولتی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم فروردین ۹8

 

تبصره ۱ـ سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه مصوب بخش دولتی می‌باشد.

تبصره ۲ـ بر اساس آیین‌نامه اجرایی درمان و کاهش اعتیاد معتادان بی‌بضاعت موضوع تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۵) قانون مبارزه با مواد مخدر ـ مصوب ۱۳۸۹ـ مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر، سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خصوص معتادان بی‌بضاعت و کودکان معتاد، معادل نود درصد تعرفه مصوب بخش دولتی می‌باشد.

۲ـ تعرفه مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC) در بخش‌ دولتی در سال ۱۳۹۸ به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم فروردین ۹8

 

تبصره ـ خدمات ارائه‌شده در مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان‌مدت) مشمول تعهد بیمه پایه نیست.

۳ـ تعرفه‌های مصوب درمان اعتیاد بخش دولتی در سال ۱۳۹۸ ملاک پرداخت هزینه‌های درمان اعتیاد بر اساس ردیف بودجه مربوط خواهد بود.

۴ـ دستورالعمل اجرایی نحوه ارائه خدمات درمانی به معتادان مواد مخدر و روان‌گردان به صورت سالانه توسط دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور بازنگری و ابلاغ می‌شود.

۲ـ خودپرداخت (فرانشیز) خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ سهم خودپرداخت (فرانشیز) بیماران بستری در قالب نظام ارجاع معادل پنج درصد  (۵%) و برای سایر بیمه‌شدگان معادل ده درصد (۱۰%) و برای خدمات سرپایی و بستری موقت معادل سی درصد (۳۰%) تعیین می‌شود.

تبصره ـ مابه‌التفاوت خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران تا ده درصد (۱۰%) برای خدمات بستری در قالب نظام ارجاع، از محل منابع طرح تحول سلامت در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین می‌شود.

ب ـ سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه در بخش سرپایی و بستری موقت معادل هفتاد درصد (۷۰%) و در بخش بستری معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خواهد بود.

۴ـ نرخ حق بیمه درمان در سال ۱۳۹۸ مطابق ماده (۷۰)  قانون برنامه ششم توسعه به شرح زیر است:

الف ـ صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشکری:

۱ـ حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل، بازنشسته مستمری‌بگیر و وظیفه‌بگیر (شامل سرپرست، همسر و فرزندان مشمول یارانه) در سال ۱۳۹۸ معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمر به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ ۱ـ بیمه‌شده شاغل دو درصد (۲%) حقوق مبنای کسور، بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران یک و هفت‌دهم درصد (1/7%) حقوق.

۱ـ ۲ـ دستگاه اجرایی دو درصد (۲%) حقوق.

۱ـ ۳ـ مابقی به‌عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه (برنامه پوشش بیمه پایه سلامت کارکنان دولت (۱۹۰۲۰۱۵) ذیل سازمان بیمه سلامت ایران و برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مشمولان نیروهای مسلح (۱۹۰۲۰۱۴) ذیل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح).

۲ـ حق بیمه درمان خانوارهای شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کنند به ترتیب حق بیمه شاغلین دو درصد (۲%) حقوق مبنای کسور و حق بیمه بازنشستگان و موظفین یک و هفت‌دهم درصد (1/7%) و بقیه تا هفت درصد (۷%) مبنای کسور توسط دستگاه اجرایی می‌باشد.

تبصره ـ درصورتی‌که دریافتی حقوق و مزایای مشمولین صندوق کارکنان لشکری و کشوری کمتر از حداقل حقوق و مزایای قانون کار باشد، حق بیمه آنها بر اساس حقوق و مزایای دریافتی تعیین می-شود.

۳ـ درصورتی‌که زوجین هر دو مشترک صندوق بیمه کارکنان کشوری یا لشکری و یا مشترکاً دارای دفترچه بیمه درمانی از صندوق‌های مربوط باشند، پوشش بیمه و پرداخت حق بیمه به ترتیب زیر خواهد بود:

۳ـ ۱ـ در صورت تقاضای زوجه برای دریافت دفترچه از طریق همسر خود حق بیمه درمان موضوع این تصویب‌نامه صرفاً از حقوق همسر کسر می‌شود.

۳ـ ۲ـ درصورتی‌که زوجه مستقلاً متقاضی دریافت دفترچه باشد، ملزم به پرداخت حق بیمه می‌باشد.

۴ـ کلیه مشمولین صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌توانند با پرداخت هفت درصد (۷%) دو برابر حداقل حقوق قانون کار، خود را در صندوق مذکور بیمه درمان نمایند.

ب ـ حق بیمه خانوارهای روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و مشمولین بیمه همگانی معادل هفت درصد (۷%) حداقل حقوق مشمولین قانون کار تعیین که صد درصد (۱۰۰%) حق بیمه این‌ گروه‌های اجتماعی بر مبنای بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.

تبصره ۱ـ مابه‌التفاوت سهم بیمه‌شدگان خانوارهای روستاییان و عشایر، اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی، سایر اقشار و بیمه همگانی تا هفت درصد (۷%) حقوق و دستمزد که از طریق آزمون وسع تعیین‌شده توسط دولت در بودجه سنواتی سازمان بیمه سلامت ایران تأمین می‌شود.

تبصره ۲ـ در مواردی که بیمه‌شده اصلی مددجو یا توان‌خواه تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده و خانواده آنها (والدین، خواهر و برادر) تحت پوشش سازمان مذکور نمی‌باشد، پوشش بیمه‌ای آنها (والدین، خواهر و برادر) در قالب تبعی (۳) در صندوق سایر اقشار و یا در قالب بیمه ایرانیان و یا بیمه سلامت همگانی امکان‌پذیر می‌باشد.

ج ـ حق بیمه افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی اخذ می‌شود.

د ـ نرخ حق بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۹۸ برای سایر اقشار از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، طلاب، بسیجیان، دانشجویان و بیمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد متناسب با گروه‌های درآمدی معادل هفت درصد (۷%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان تعیین درآمد افراد مذکور حق بیمه هر خانوار، معادل هفت درصد (۷%) حداقل دستمزد قانون کار تعیین می‌شود.

تبصره ۱ـ میزان بخشودگی سهم مشارکت بیمه‌شدگان موضوع بند (ب) و (د) مطابق آیین‌نامه آزمون وسع که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان بیمه سلامت ایران تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.

تبصره ۲ـ خدمات سلامت برای ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از (۲۰۰۰۰) نفر که طی سنوات مختلف به بالاتر از (۲۰۰۰۰) نفر جمعیت رسیده‌اند و روستاهایی که به شهرهای با جمعیت بیش از (۲۰۰۰۰) نفر ملحق شده‌اند (بر اساس تقسیمات وزارت کشور) همچنان در صندوق روستاییان و با رعایت نظام ارجاع استمرار خواهد یافت.

تبصره ۳ـ صد درصد نرخ حق بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۹۸ برای کلیه بیماران خاص تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای ایرانیان و همگانی سلامت سازمان بیمه سلامت ایران توسط دولت تأمین می‌شود.

۱ـ حق بیمه افراد تبعی درجه (۲)، طبق ضوابط جاری مورد عمل هر صندوق، معادل حق سرانه بیمه مصوب پرداخت می‌شود.

۲ـ حق بیمه افراد تبعی درجه (۳) هر صندوق (پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و داماد و سایر موارد حسب ضوابط صندوق‌ها) معادل دونهم (2/9) مازاد بر حق سرانه بیمه مصوب پرداخت می‌شود.

۳ـ شمول افراد تبعی درجه (۱) برای فرزندان، حسب مورد تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

۴ـ ادامه پوشش بیمه‌ای برای آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه‌ای خارج می‌شوند، در صورت استمرار حق بیمه بر مبنای افراد تبعی درجه (۳) بر اساس ضوابط جاری هر سازمان بلامانع است.

۵ ـ حق سرانه بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۹۸، مبلغ چهارصد و هشتاد و چهار هزار (484۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۶ ـ یک‌پنجم نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه و عایله درجه یک ایشان توسط فرد مشمول و مابقی آن توسط دولت تأمین می‌شود.

۷ـ پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق بیمه بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ۴ـ نرخ حق سرانه در سال ۱۳۹۸ برای اتباع و مهاجرین خارجی مبلغ (890۰۰۰) ریال به ازای هر نفر در ماه تعیین می‌شود.

۵ ـ به منظور اجرای بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۳۷۹۹۵/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳ مبنی بر ایجاد نظام پرداختی مبتنی بر گروه‌های تشخیصی به بیمارستان‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند ضمن اجرای نظام پرداخت مذکور بر اساس مصوبه هیئت‌امنای خود، نسبت به تغییر روش پرداخت به پزشکان از نظام کارانه (FFS) مطابق ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سقف مصوبه شورای حقوق و دستمزد مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ از منابع درآمد اختصاصی خود مشروط بر عدم ایجاد بار مالی جدید، اقدام نمایند.

۶ ـ این تصویب‌نامه از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال ۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21578-26/01/1398

شماره ۲۸۹۸/ت۵۶۴۰۳هـ ـ۱۳۹۸/۱/۱۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خیریه:

 

ردیف شرح خدمت تعرفه/ریال
۱ پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه ( PhD ) پروانه­دار 168000
۲ پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه PhD) – MD ) 278000
۳ پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روان‌پزشکی 337000
۴ پزشکان فوق تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی 384000
۵ کارشناس ارشد پروانه‌دار 145000
۶ کارشناس پروانه‌دار 126000

 

تبصره ۱ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره ۲ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت‌شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره ۳ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.

ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۱ـ ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی معادل نه هزار و پانصد (9500) ریال محاسبه می-شود.

۲ـ ضرایب ریالی کای حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و دویست و شش هزار (206000) ریال محاسبه می‌شود.

۳ـ ضرایب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل سیصد و سی و هشت هزار (338000) ریال محاسبه می‌شود.

۴ـ ضریب ریالی کای حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یکصد و پنجاه و یک هزار (151000) ریال محاسبه می‌‌شود.

۵ ـ ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یکصد و نود و دو هزار (192000) ریال محاسبه می‌شود.

پ ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش خیریه در

سال ۱۳۹۸، به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 

(ارقام به ریال)

ردیف نوع تخت درجه اعتباربخشی بیمارستان
یک دو سه چهار
۱ اتاق یک‌تختی 7304000 5843000 4382000 2922000
۲ اتاق دو تختی 5484000 4387000 3290000 2194000
۳ اتاق سه تختی و بیشتر 3651000 2921000 2191000 1460000
۴ هزینه همراه 823000 658000 494000 329000
۵ بخش نوزادان سالم 1833000 1466000 1100000 733000
۶ بخش نوزادان بیمار سطح دوم 2555000 2044000 1533000 1022000
۷ بخش بیماران روانی 3651000 2921000 2191000 1460000
۸ بخش بیماران سوختگی 9672000 7738000 5803000 3869000
۹ بخش مراقبت‌های ویژه قلبی 6356000 5085000 3814000 2542000
۱۰ بخش پشتیبان مراقبت‌های ویژه قلبی 4985000 3988000 2991000 1994000
۱۱ بخش‌های مراقبت‌های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه 12712000 1017000 7627000 5085000
۱۲ بخش‌های مراقبت‌های ویژه سوختگی 13971000 11177000 8383000 5588000

 

۲ـ سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خیریه در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش

سرپایی و بستری موقت.

۳ـ این تصویب‌نامه از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21578-26/01/1398

شماره ۲۸۹۶/ت۵۶۴۰۳هـ ـ۱۳۹۸/۱/۱۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی عمومی غیردولتی:

 

ردیف شرح خدمت تعرفه/ریال
۱ پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه ( PhD ) پروانه‌دار 168000
۲ پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه PhD) – MD ) 278000
۳ پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روان‌پزشکی 337000
۴ پزشکان فوق تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی 384000
۵ کارشناس ارشد پروانه‌دار 145000
۶ کارشناس پروانه‌دار 126000

 

تبصره ۱ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره ۲ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت‌شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره ۳ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.

ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۱ـ ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی معادل نه هزار و پانصد (9500) ریال محاسبه می-شود.

۲ـ ضرایب ریالی کای حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و دویست و شش هزار (206000) ریال محاسبه می‌شود.

۳ـ ضرایب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل دویست و چهل و چهار هزار (244000) ریال محاسبه می‌شود.

۴ـ ضریب ریالی کای حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یکصد و پنجاه و یک هزار (151000) ریال محاسبه می‌‌شود.

۵ ـ ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یکصد و نود و دو هزار (179000) ریال محاسبه می‌شود.

پ ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۸، به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 

(ارقام به ریال)

ردیف نوع تخت درجه اعتباربخشی بیمارستان
یک دو سه چهار
۱ اتاق یک‌تختی 4745000 3796000 2847000 1898000
۲ اتاق دو تختی 3690000 2952000 2214000 1476000
۳ اتاق سه تختی و بیشتر 2636000 2109000 1582000 1054000
۴ هزینه همراه 527000 422000 316000 211000
۵ بخش نوزادان سالم 1582000 1266000 949000 633000
۶ بخش نوزادان بیمار سطح دوم 2108000 1686000 1265000 843000
۷ بخش بیماران روانی 2636000 2109000 1582000 1054000
۸ بخش بیماران سوختگی 7908000 6326000 4745000 3163000
۹ بخش مراقبت‌های ویژه قلبی 6063000 4850000 3638000 2425000
۱۰ بخش پشتیبان مراقبت‌های ویژه قلبی 4745000 3796000 2847000 1898000
۱۱ بخش‌های مراقبت‌های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه 110544000 8435000 6326000 4218000
۱۲ بخش‌های مراقبت‌های ویژه سوختگی 11862000 9490000 7117000 4745000

 

ت ـ تعرفه خدمات اعتیاد و سوءمصرف مواد در مراکز عمومی غیردولتی معادل بخش دولتی تعیین می‌شود.

۲ـ سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه از جمله سازمان تأمین اجتماعی در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت.

۳ـ این تصویب‌نامه از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

تصویب‌نامه در خصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ در سال ۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21578-26/01/1398

شماره ۳۳۶۸/ت۵۶۴۳۹هـ ـ۱۳۹۸/۱/۲۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشورـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تصویب کرد:

مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ در سال ۱۳۹۸، معادل سی و شش درصد (۳۶%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور (شش درصد (۶%) میانگین قیمت روز) تعیین گردیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

تصویب‌نامه در خصوص اعتبارات موردنیاز طرح‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21578-26/01/1398

شماره ۸۸۹۲۹/ت۵۵۷۹۰هـ ـ۱۳۹۷/۷/۸

وزارت کشور ـ وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۴ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ اعتبارات موردنیاز طرح‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه، پس از کسر اعتبار مصوب سال ۱۳۹۷ و اعتبار مربوط به طرح‌های مرزی که از محل صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود، برای مدیریت خشکسالی و عملیات اجرایی مربوط در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، به میزان پنج هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال مطابق جداول پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتابل روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] از محل اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۰ـ و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ـ مصوب۱۳۸۷ـ (به نسبت مساوی)، موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ تأمین می‌شود تا در چهارچوب موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان برنامه‌وبودجه کشور هزینه شود.

۲ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند آن بخش از اعتبارات را که از محل منابع عمومی اختصاص می‌دهند، در اولویت تخصیص و پرداخت خود قرار دهند و سهم حوضه آبریز دریاچه ارومیه را در موافقت‌نامه‌های مربوط اعمال کنند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۷۰۱/ت۵۵۹۵۳هـ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۷’

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21578-26/01/1398

شماره ۱۴۶۶/ت۵۶۴۰۲هـ ـ۱۳۹۸/۱/۱۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۱ به پیشنهاد شماره 38283/175215 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  تصویب کرد:

در مقدمه تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۷۰۱/ت۵۵۹۵۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱، عبارت «و با رعایـت ماده (۴) قانون حداکثـر استفاده از توان تولیـدی و خـدماتی در تأمین نیازهای کشور و تـقویت آنها در امر صـادرات و اصـلاح ماده (۱۰۴) قـانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ» پس از  عبارت «ـ مصوب ۱۳۸۴ـ» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح ماده (۱۹۰) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21578-26/01/1398

شماره ۱۵۱۳/ت۵۶۴۲۰هـ ـ۱۳۹۸/۱/۱۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۱ به پیشنهاد شماره 38192/177310 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ در صدر ماده (۱۹۰) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹، عبارت «و کارشناسی رسمی و وکالت دادگستری و یا نماینده قضایی» بعد از عبارت «کارگزاری گمرکی» اضافه می‌شود.

۲ـ تبصره (۱) ماده (۱۹۰) آیین‌نامه مذکور و اصلاح بعدی آن موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۹۳۴۰/ت ۵۳۳۰۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲، حذف و تبصره (۲) به عنوان تبصره تلقی می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان غلامعلی مهری و ابراهیم ابراهیمی، به عنوان اعضای هیئت عالی رسیدگی به تخلفات اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21582/31/01/1398

شماره ۳۹۶۰/ت۵۶۴۴۸هـ ـ۱۳۹۸/۱/۲۱

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۶۱۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۷ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و در اجرای ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب-نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴هـ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

آقایان غلامعلی مهری و ابراهیم ابراهیمی، به عنوان اعضای هیئت عالی نظارت مذکور در ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴هـ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ و اصلاحات بعدی آن جایگزین آقایان محمدرضا جلیلیان و علیرضا محفوظی می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21582/31/01/1398

شماره ۳۹۵۵/ت۵۶۴۲۳هـ ـ۱۳۹۸/۱/۲۱

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۷۳۵۷۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و در اجرای بند (ب) مصوبه شماره ۱۰۱۵۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی تصویب کرد:

دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ بند (الف) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری و کارکنان قراردادی شناسه دار

دستگاه‌های اجرایی که از محل منابع بودجه عمومی، حقوق دریافت می‌کنند و جمع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و همچنین مبلغ ماهیانه قرارداد منعقده برای کارکنان قراردادی شناسه دار، کمتر از سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال است از طریق حساب‌های بانکی متصل به حقوق و مزایای کارکنان مشمول.

۲ـ جدول ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ردیف بعد خانوار معادل ریالی سبد حمایت غذایی
۱ یک‌نفره 1000000
۲ دونفره 1500000
۳ سه‌نفره 2000000
۴ چهارنفره 2500000
۵ پنج‌نفره و بیشتر 3000000

 

۳ـ در بند (پ) ماده (۳)، عبارت «بیمه‌شده تأمین اجتماعی» بعد از عبارت

«سایر گروه‌های» اضافه می‌شود.

۴ ـ متن زیر به عنوان بند (ث) به ماده (۳) الحاق می‌شود:

ث ـ در خصوص سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول بند (الف) ماده (۲) نمی‌باشند، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند فهرست کارکنان غیرمشمول بند (الف) ماده مذکور خود را که کمک جبرانی یا حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد دریافت نکرده‌اند، جهت بررسی و اقدام بعدی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۶۶/ت۵۶۴۰۲هـ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21582/31/01/1398

شماره 56402/4339-۱۳۹۸/۱/۲۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره ۱۴۶۶/ت۵۶۴۰۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۷ عبارت‌های «در بند (۱) تصویب‌نامه» و «سایر مقررات مربوط» به ترتیب  به صورت عبارت‌های «در مقدمه تصویب‌نامه» و «ـ مصوب ۱۳۸۴ـ» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیئت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up