تازه‌های مقالات فارسی شهریور 1401

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی شهریور 1401

 

رکورد

عنوان – پديدآور – مأخذ

۱۳۸۱۳ يکنواخت سازي قراردادهاي بانکي توسط بانک مرکزي: مطالعه موردي قراردادهاي مشارکت/ اناشه ملکميان.- حقوق بانکي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎۲۰، نيمسال دوم: ص ۱۵-‎۴۳.
۱۳۸۱۴ ظرفيت هاي NFT در حوزه دارايي هاي فکري با تاکيد بر تامين مالي و وثيقه گذاري/ پريسا محمدخاني.- حقوق بانکي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎۲۰، نيمسال دوم: ص ۴۵-‎۶۶.
۱۳۸۱۵ تحليلي بر روند تصميمات بانک مرکزي در پذيرش فين تک ها/ فاطمه قناد.- حقوق بانکي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎۲۰، نيمسال دوم: ص ۶۷-‎۸۸.
۱۳۸۱۶ مقايسه نقش و جايگاه آنسيترال و اتاق بازرگاني بين المللي/ پريسا قرباني زيردهي.- حقوق بانکي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎۲۰، نيمسال دوم: ص ۸۹-‎۱۱۹.
۱۳۸۱۷ چالش ها و مشکلات مربوط به اعمال شرط جانشيني بانک ها در قراردادهاي واگذاري/ عليرضا مسعودي.- حقوق بانکي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎۲۰، نيمسال دوم: ص ۱۲۱-‎۱۳۵.
۱۳۸۱۸ نگاهي به مقررات متحدالشکل معاملات تجاري ديجيتال=(Uniform Rules for digital trade transaction (URDTT/ گروه پژوهشي حقوق بانکي.- حقوق بانکي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎۲۰، نيمسال دوم: ص ۱۳۷-‎۱۴۵.
۱۳۸۱۹ اقاله در واحدهاي توليدي: چندگونگي و ابهام در مقررات اقاله در نظام بانکي/ گروه پژوهشي حقوق بانکي.- حقوق بانکي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎۲۰، نيمسال دوم: ص ۱۴۷-‎۱۵۱.
۱۳۸۲۰ نگاهي به طرح بانکداري، هيات رسيدگي به اختلافات بانکي بدعتي عجيب در رسيدگي به دعاوي بانکي/ گروه پژوهشي حقوق بانکي.- حقوق بانکي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎۲۰، نيمسال دوم: ص ۱۵۳-‎۱۶۲.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up