تازه‌های مقالات خارجی مرداد 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات خارجی مرداد 98

 

NO.

TITLE – AUTHOR – SPECIFICATION

73372 Advance Directives and the Rocky Waters of Anticipatory Decision-Making/Alasdair R. Maclean.- Medical Law Review. 2008; Vol.16, No.1: 1-22.
73373 Clinical Trials and Healthy Volunteers/Pamela R. Ferguson.- Medical Law Review. 2008; Vol.16, No.1: 23-51.
73374 The Gendered Politics of Embryonic Stem Cell Research in the Usa And Canada: An American Overlap and Canadian Disconnect/Maneesha Deckha.- Medical Law Review. 2008; Vol.16, No.1: 52-84.
73375 Surveying the Foundations of Medical Law: A Reassessment of Glanville Williams’s the Sanctity of Life And the Criminal Law/John Keown, David Jones.- Medical Law Review. 2008; Vol.16, No.1: 85-126.
73376 Nice and Judicial Review: Enforcing Accountability For Reasonableness through the Courts?/Keith Syrett.- Medical Law Review. 2008; Vol.16, No.1: 127-140.
73377 The Liability of Functional Public Authorities for Breach of Echr Rights: The House of Lords Endorses a Palpable Gap in Human Rights Protection/Ellie Palmer.- Medical Law Review. 2008; Vol.16, No.1: 141-153.
73378 Rethinking Progenitive Conflict: Why Reproductive Autonomy Matters/Nicolette Priaulx.- Medical Law Review. 2008; Vol.16, No.2: 169-200.
73379 Donated Organs, Property Rights and the Remedial Quagmire/Remigius N. Nwabueze.- Medical Law Review. 2008; Vol.16, No.2: 201-224.
73380 Justice, Equality and Solidarity: The Limits of the Right to Health Care in Israel/Roy Gilbar, Hadara Bar-Mor.- Medical Law Review. 2008; Vol.16, No.2: 225-260.
73381 Gender and Parenthood: The Case for Realignment/Sheelagh McGuinness, Amel Alghrani.- Medical Law Review. 2008; Vol.16, No.2: 261-283.
73382 The Right to Procreate Is not Aborted/Marleen Eijkholt.- Medical Law Review. 2008; Vol.16, No.2: 284-293.
73383 Legal Embodiment: Analysing the Body of Healthcare Law/Ruth Fletcher, Marie Fox, Julie McCandless.- Medical Law Review. 2008; Vol.16, No.3: 321-345.
73384 Degendering Reproduction?/Emily Jackson.- Medical Law Review. 2008; Vol.16, No.3: 346-368.
73385 Sexism, Sex Selection and Family Balancing/Stephen Wilkinson.- Medical Law Review. 2008; Vol.16, No.3: 369-389.
73386 Somatechnics of Medico-Legal Taxonomies: Elective Amputation and Transableism/Robin Mackenzie.- Medical Law Review. 2008; Vol.16, No.3: 390-412.
73387 Going out on a Limb: Prosthetics, Normalcy and Disputing the Therapy/Enhancement Distinction/Isabel Karpin, Roxanne Mykitiuk.- Medical Law Review. 2008; Vol.16, No.3: 413-436.
73388 The Shape of Things to Come: Feminism, Regulation and Cosmetic Surgery/Melanie Latham.- Medical Law Review. 2008; Vol.16, No.3: 437-457.
73389 Best Interests, Patient Participation and the Mental Capacity Act 2005/Mary Donnelly.- Medical Law Review. 2009; Vol.17, No.1: 1-29.
73390 Medical Injury Compensation: Beyond No-Fault/Thomas Douglas.- Medical Law Review. 2009; Vol.17, No.1: 30-51.
73391 Words Count: How Interest in Stem Cells Has Made the Embryo Available – a Look at the French Law of Bioethics/Stephanie Hennette-Vauchez.- Medical Law Review. 2009; Vol.17, No.1: 52-75.
73392 On The Materiality of Risk: Paper Tigers and Panaceas/Jose Miola.- Medical Law Review. 2009; Vol.17, No.1: 76-108.
73393 Public Health, Responsibility and English Law: Are There Such Things as No Smoke Without Ire or Needless Clean Needles?/John Coggon.- Medical Law Review. 2009; Vol.17, No.1: 127-139.
73394 A Case for Clarity in Causation?/Gemma Turton.- Medical Law Review. 2009; Vol.17, No.1: 140-147.
73395 Body Dysmorphic Disorder, Radical Surgery and the Limits of Consent/Tracey Elliott.- Medical Law Review. 2009; Vol.17, No.2: 149-182.
73396 Legalising Active Voluntary Euthanasia through the Courts: Some Lessons from Colombia/Sabine Michlowski.- Medical Law Review. 2009; Vol.17, No.2: 183-218.
73397 Is Human Rights Prepared? Risk, Rights and Public Health Emergencies/Therese Murphy, Noel Whitty.- Medical Law Review. 2009; Vol.17, No.2: 219-244.
73398 Neuroimaging and the Withdrawal of Life-Sustaining Treatment from Patients in Vegetative State/Loane Skene … [et al.].- Medical Law Review. 2009; Vol.17, No.2: 245-261.
73399 Saving Life and Respecting Death: A Savage Dilemma/Neil Allen.- Medical Law Review. 2009; Vol.17, No.2: 262-273.
73400 Hospital Treatment for Incapacitated Adults/Michael Gunn.- Medical Law Review. 2009; Vol.17, No.2: 274-281.
73401 Parental Rights Recognised/Mary Ruck, Emma Holt.- Medical Law Review. 2009; Vol.17, No.2: 282-289.
73402 Prosecutors Making (Bad) Law?/Alexandra Mullock.- Medical Law Review. 2009; Vol.17, No.2: 290-299.
73403 Regulating Biobanks: A Twelve-Point Typological Tool/Susan M. C. Gibbons.- Medical Law Review. 2009; Vol.17, No.3: 313-346.
73404 Selective Treatment of Irreversibly Impaired Infants: Decision-Making at the Threshold/Anne Morris.- Medical Law Review. 2009; Vol.17, No.3: 347-376.
73405 Lasting Powers of Attorney for Healthcare under the Mental Capacity Act 2005: Enhanced Prospective Self-Determination for Future Incapacity or a Simulacrum?/Jo Samanta.- Medical Law Review. 2009; Vol.17, No.3: 377-409.
73406 Religion, Law and Medicine: Legislating on Birth and Death in a Christian State/Elizabeth Wicks.- Medical Law Review. 2009; Vol.17, No.3: 410-437.
73407 Withholding Medical Records without Explanation: A Foucauldian Reading of Public Interest/Leon McRae.- Medical Law Review. 2009; Vol.17, No.3: 438-446.
73408 Can Good Law Make up for Bad Politics? The Case of Eluana Englaro/Stefano Biondi.- Medical Law Review. 2009; Vol.17, No.3: 447-456.
73409 Property: The Future of Human Tissue?/Muireann Quigley.- Medical Law Review. 2009; Vol.17, No.3: 457-466.
73410 48 Years On: Is the Suicide Act Fit for Purpose?/Nick Cartwright.- Medical Law Review. 2009; Vol.17, No.3: 467-476.
73411 Seen But Not Heard? Children in Clinical Trials/Emma Cave.- Medical Law Review. 2010; Vol.18, No.1: 1-27.
73412 Medicalisation: The Role of E-Pharmacies in Iatrogenic Harm/Nicola Glover-Thomas, John Fanning.- Medical Law Review. 2010; Vol.18, No.1: 28-55.
73413 Mental Capacity at the Margin: The Interface Between two Acts/Genevra Richardson.- Medical Law Review. 2010; Vol.18, No.1: 56-77.
73414 The Bournewood Gap (as Amended?)/Neil Allen.- Medical Law Review. 2010; Vol.18, No.1: 78-85.
73415 Autonomy and Welfare as Amici Curiae/Michael Dunn, Charles Foster.- Medical Law Review. 2010; Vol.18, No.1: 86-95.
73416 Sterilisation and the Birth of a Right: Effective Access to Medical Records/Marleen Eijkholt.- Medical Law Review. 2010; Vol.18, No.1: 96-102.
73417 Vulnerable Adults, Mental Capacity and Social Care Refusal/Kirsty Keywood.- Medical Law Review. 2010; Vol.18, No.1: 103-110.
73418 The Right to Found a Family as a Stillborn Right to Procreate?/Marleen Eijkholt.- Medical Law Review. 2010; Vol.18, No.2: 127-151.
73419 Informed Consent in Hospital Practice: Health Professionals’ Perspectives and Legal Reflections/Rob Heywood, Ann Macaskill, Kevin Williams.- Medical Law Review. 2010; Vol.18, No.2: 152-184.
73420 Restrictive Regulation of Abortion and the Right to Health/Ronli Sifris.- Medical Law Review. 2010; Vol.18, No.2: 185-212.
73421 Direct-to-Consumer Genetic Testing: Ethical-Legal Perspectives and Practical Considerations/Sivan Tamir.- Medical Law Review. 2010; Vol.18, No.2: 213-238.
73422 Ireland and the Frozen Embryo: A Slight Thawing?/Fionnuala Gough.- Medical Law Review. 2010; Vol.18, No.2: 239-247.
73423 The Legal Duties of Carers/Jonathan Herring.- Medical Law Review. 2010; Vol.18, No.2: 248-255.
73424 Directed and Conditional Deceased Donor Organ Donations: Laws and Misconceptions/Antonia J. Cronin, James F. Douglas.- Medical Law Review. 2010; Vol.18, No.3: 275-301.
73425 When Should Precaution Prevail? Interests in (Public) Health, the Risk of Harm and Xenotransplantation/Sara Fovargue, Suzanne Ost.- Medical Law Review. 2010; Vol.18, No.3: 302-329.
73426 Risky Business? The Risks and Benefits of Umbilical Cord Blood Collection/Karen Devine.- Medical Law Review. 2010; Vol.18, No.3: 330-362.
73427 Liability Regimes, Reputation Loss, and Defensive Medicine/Tsachi Keren-Paz.- Medical Law Review. 2010; Vol.18, No.3: 363-388.
73428 The Trouble with Paediatricians/Catherine Williams.- Medical Law Review. 2010; Vol.18, No.3: 389-416.
73429 Take This Medicine: The Legality of Prescription Incentive Schemes/John Fanning, Nicola Glover-Thomas.- Medical Law Review. 2010; Vol.18, No.3: 417-426.
73430 The Need for Balancing the Reproductive Rights of Women and the Unborn in the Mexican Courtroom/Maria de Jesus Medina Arellano.- Medical Law Review. 2010; Vol.18, No.3: 427-433.
73431 Overlooking the Criminally Compassionate: What Are the Implications of Prosecutorial Policy on Encouraging or Assisting Suicide?/Alexandra Mullock.- Medical Law Review. 2010; Vol.18, No.4: 442-470.
73432 End-of-Life Decisions in Dutch Neonatology/Sofia Moratti.- Medical Law Review. 2010; Vol.18, No.4: 471-496.
73433 The De-Medicalisation of Assisted Dying: Is a Less Medicalised Model the Way Forward?/Suzanne Ost.- Medical Law Review. 2010; Vol.18, No.4: 497-540.
73434 Assisted Dying and the Context of Debate: Medical Law Versus End-of-Life Law/John Coggon.- Medical Law Review. 2010; Vol.18, No.4: 541-563.
73435 The Case of Dr Munro: Are There Lessons to be Learnt?/James Goodman.- Medical Law Review. 2010; Vol.18, No.4: 564-577.
73436 Making Sense of Risk in a Mental Health Facility/David P. Horton.- Medical Law Review. 2010; Vol.18, No.4: 578-587.
73437 Lawfulness of a Randomised Trial of the New Community Treatment Order Regime for England and Wales/J. Dawson, T. Burns, J. Rugkasa.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.1: 1-26.
73438 Child-Friendly Healthcare: Delivering on the Right to be Heard/Mary Donnelly, Ursula Kilkelly.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.1: 27-54.
73439 Obliging Children/Barry Lyons.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.1: 55-85.
73440 End-of-Life Treatment of Potential Organ Donors: Paradigm Shifts in Intensive and Emergency Care/David Price.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.1: 86-116.
73441 Trafficking of Persons for The Removal of Organs and the Admission of Guilt of a South African Hospital/Jean Allain.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.1: 117-122.
73442 Incentivising Innovation or Supporting other Interests? European Regulation of Orphan Medicinal Products/Gordon Bache, Tamara Hervey.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.1: 123-131.
73443 Deprivation of Liberty and the Mental Capacity Act 2005/Tracey Elliott.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.1: 132-139.
73444 Negligent Antenatal Disclosure and Management of Labour/Rob Heywood.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.1: 140-149.
73445 Regulating Preimplantation Genetic Diagnosis: The Case of Down’s Syndrome/Timothy Mark Krahn.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.2: 157-191.
73446 Family Involvement, Independence, and Patient Autonomy in Practice/Roy Gilbar.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.2: 192-234.
73447 A Fortunate Experiment? New Zealand’s Experience with a Legislated Code of Patients’ Rights/PDG Skegg.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.2: 235-266.
73448 Health Research, Data Protection, and the Public Interest in Notification/Mark J. Taylor.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.2: 267-303.
73449 Determining Best Interests under the Mental Capacity Act 2005/Mary Donnelly.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.2: 304-313.
73450 Medical Abortion and the Golden Rule of Statutory Interpretation/Kate Greasley.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.2: 314-325.
73451 Safeguarding Reproductive Health? The Inherent Jurisdiction, Contraception, and Mental Incapacity/Kirsty Keywood.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.2: 326-333.
73452 Putting Public Confidence First: Doctors, Precautionary Suspension, and the General Medical Council/Paula Case.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.3: 339-371.
73453 The Good that Is Interred in their Bones: Are there Property Rights in the Child?/Barry Lyons.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.3: 372-400.
73454 The Adoption of Embryos in Malta: Acting in the Interest and Welfare of a Child in Embryonic form?/Daniel Bianchi.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.3: 401-429.
73455 Conjoined Twins as Persons that Can be Victims of Homicide/Colleen Davis.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.3: 430-466.
73456 Conscientious Objection and the Council of Europe: The right to conscientious objection in lawful medical care Resolution 1763 (2010) Resolution adopted by the Council of Europe’s Parliamentary Assembly/Mark Campbell.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.3: 467-475.
73457 A, B, and C Leads to D (for Delegation!): A, B and C v. Ireland 25579/05 [2010] ECHR 2032/Sheelagh McGuinness.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.3: 476-491.
73458 The Necessity Must Be Convincingly Shown to Exist: Standards for Compulsory Treatment for Mental Disorder under the Mental Health Act 1983/Peter Bartlett.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.4: 514-547.
73459 Detention and Treatment Down Under: Human Rights and Mental Health Laws in Australia and New Zealand/Bernadette Mcsherry, Kay Wilson.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.4: 548-580.
73460 The Age of Risk: Risk Perception and Determination Following the Mental Health Act 2007/Nicola Glover-Thomas.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.4: 581-605.
73461 Mental Health Law and the EU: The Next New Regulatory Frontier?/J. V. McHale.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.4: 606-635.
73462 Incapacitated Persons and Deprivation of Liberty: Surrey County Council v CA, LA and MIG and MEG [2010] EWHC 785 (Fam), (Court of Protection) P (otherwise known as MIG) and Q (otherwise known as MEG) v Surrey County Council, CA and LA [2011] EWCA Civ 190/Tracey Elliott.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.4: 636-645.
73463 India and Euthanasia: The Poignant Case of Aruna Shanbaug/Sushila Rao.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.4: 646-656.
73464 Only Skin Deep? The Harm of Being Born a Different Colour to One’s Parents: A (a minor) and B (a minor) by C (their mother and next friend) v A Health and Social Services Trust [2010] NIQB 108; [2011] NICA 28/Sally Sheldon.- Medical Law Review. 2011; Vol.19, No.4: 657-668.
73512 Privileged or Not? How the Current Application of the Government Attorney-Client Privilege Leaves the Government Feeling Unprivileged/By Kerri R. Blumenauer.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.1: p. 75-117.
73513 Whose Candy Are We Really Taking? An Exploration of the Candyman Cases and the Divide Within the Second Circuit/By Lauren E. Curry.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.1: p. 119-163.
73514 Class Actions and the Interpretation of Monetary Damages Under Federal Rule of Civil Procedure 23(b)(2)/By Natasha Dasani.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.1: p. 165-205.
73515 Termination of Transfer of Copyright: Able to Leap Trademarks in a Single Bound?/By Lauren Beth Emerson.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.1: p. 207-251.
73516 Where Public and Private Spaces Converge: Discriminatory Media Access to Government Information/By Ilana Friedman.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.1: p. 253-300.
73517 The Commerce Clause and Federal Abortion Law: Why Progressives Might be Tempted to Embrace Federalism/By Jordan Goldberg.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.1: p. 301-354.
73518 Principles of U.S. Family Law/By Vivian Hamilton.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.1: p. 31-73.
73519 Protecting Information Security Under a Uniform Data Breach Notification Law/By Kathryn E. Picanso.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.1: p. 355-390.
73520 Federal Sentencing Under Advisory Guidelines: Observations by District Judges.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.1.
73521 How National Self-Interest and Foreign Policy Continue to Influence the U.S. Refugee Admissions Program/By Meital Waibsnaider.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.1: p. 391-426.
73522 Faith-Based Arbitration: Friend or Foe? An Evaluation of Religious Arbitration Systems and Their Interaction with Secular Courts/By Caryn Litt Wolfe.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.1: p. 427-769.
73523 Keynote Address: Terrorism and the Constitutional Order/By Bruce Ackerman.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.2: p. 475-488.
73524 Restoring the Lost Constitution, Not the Constitution in Exile/By Randy E. Barnett.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.2: p. 669-673.
73525 Resolving the Controversy over Teaching the Controversy: The Constitutionality of Teaching Intelligent Design in Public Schools/By David R. Bauer.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.2: p. 1019-1063.
73526 The New Constitutional Order and the Heartening of Conservative Constitutional Aspirations/By James E. Fleming.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.2: p. 537-543.
73527 CAFA and Erie: Unconstitutional Consequences?/By Justin D. Forlenza.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.2: p. 1065-1105.
73528 Families, Associations, and Political Pluralism/By William A. Galston.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.2: p. 815-831.
73529 Does It Really Matter? Conservative Courts in a Conservative Era/By Mark A. Graber.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.2: p. 675-708.
73530 Public Use or Private Benefit? The Post-Kelo Intersection of Religious Land Use and the Public Use Doctrine/By Nicholas William Haddad.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.2: p. 1105-1142.
73531 Constitutional Chicken Soup/By Tracy E. Higgins.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.2: p. 709-720.
73532 Federalism as Westphalian Liberalism/By Roderick M. Hills.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.2: p. 769-798.
73533 The New Constitutionalism and the Judicialization of Pure Politics Worldwide/By Ran Hirschl.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.2: p. 721-754.
73534 Constitutions as Living Trees? Comparative Constitutional Law and Interpretive Metaphors/By Vicki C. Jackson.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.2: p. 921-960.
73535 Family Constitutions and the (New) Constitution of the Family/By Linda C. McClain.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.2: p. 833-881.
73536 The Constitution as Black Box During Times of National Emergencies: Comment on Bruce Ackerman’s Before the Next Attack: Preserving Civil Liberties in an Age of Terrorism/By Martha Minow.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.2: p. 593-605.
73537 The How and Why of the New Public Corporation Tax Shelter Compliance Norm/By Susan Cleary Morse.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.2: p. 961-1018.
73538 Originalism as a Political Practice: The Right’s Living Constitution/By Robert Post, Reva Siegel.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.2: p. 454-575.
73539 We Are All Post-9/11 Now/By Kim Lane Scheppele.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.2: p. 607-629.
73540 Critical Constitutionalism Now/By Louis Michael Seidman.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.2: p. 575-592.
73541 From States Rights Blues to Blue States Rights: Federalism After the Rehnquist Court/By Kathleen M. Sullivan.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.2: p. 799-813.
73542 Political Power and Judicial Power: Some Observations on Their Relation/By Mark Tushnet.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.2: p. 755-768.
73543 Self-Defeating Proposals: Ackerman on Emergency Powers/By Adrian Vermeule.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.2: p. 631-649.
73544 Constitutional Fidelity, the Rule of Recognition, and the Communitarian Turn in Contemporary Positivism/By Matthew D. Adler.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1671-1695.
73545 The Intrinsic Value of Obeying a Law: Economic Analysis of the Internal Viewpoint/By Robert Cooter.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1275-1285.
73546 Hobbes and the Interal Point of View/By Claire Finkelstein.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1211-1228.
73547 The Bad Man Goes to Washington: The Effect of Political Influence on Corporate Duty/By Jill E. Fisch.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1593-1614.
73548 Seeing Tort Law from the Interal Point of View: Holmes and Hart on Legal Duties/By John C.P. Goldberg, Benjamin C. Zipursky.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1563-1591.
73549 Taking Cues: Inferring Legality from Others’ Conduct/By Bruce A. Green.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1429-1451.
73550 Against Interpretive Obligation (to the Supreme Court)/By Abner S. Greene.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1661-1670.
73551 Duty in Tort Law: An Economic Approach/By Keith N. Hylton.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1501-1528.
73552 Someplace Between Philosophy and Economics: Legitimacy and Good Corporate Lawyering/By Donald C. Langevoort.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1615-1628.
73553 Adversary Advocacy and the Authority of Adjudication/By Daniel Markovits.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1367-1395.
73554 Rules, Standards, and the Internal Point of View/By Dale A. Nance.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1287-1316.
73555 Underenforcement/By Alexandra Natapoff.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1715-1776.
73556 The Legal Profession as a Blue State: Reflections on Public Philosophy, Jurisprudence, and Legal Ethics/By Russell G. Pearce.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1339-1365.
73557 Last Resort: The Threat of Federal Steroid Legislation Is the Proposed Legislation Constitutional?/By Joshua Peck.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1777-1828.
73558 Hart on Social Rules and the Foundations of Law: Liberating the Internal Point of View/By Stephen Perry.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1171-1209.
73559 Moral Counseling/By Deborah L. Rhode.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1317-1338.
73560 The Emergence of Law Consultants/By Tanina Rostain.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1397-1428.
73561 An International Train Wreck Caused in Part by a Defective Whistle: When the Extraterritorial Application of SOX Conflicts with Foreign Laws/By Ian L. Schaffer.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1829-1881.
73562 What Is the Internal Point of View?/By Scott J. Shapiro.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1157-1170.
73563 After Confidentiality: Rethinking the Professional Responsibilities of the Business Lawyer/By William H. Simon.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1453-1471.
73564 Evaluating Goldberg and Zipursky’s Civil Recourse Theory/By Jane Stapleton.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1529-1562.
73565 A Socio-Legal Methodology for the Internal/External Distinction: Jurisprudential Implications/By Brian Z. Tamanaha.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1255-1274.
73566 Are Constitutional Norms Legal Norms?/By Jeremy Waldron.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1697-1713.
73567 Lawyers, Citizens, and the Internal Point of View/By W. Bradley Wendel.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1473-1499.
73568 A Tale of Two Trajectories/By Cynthia A. Williams.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1629-1660.
73569 Settlements Between Brand and Generic Pharmaceutical Companies: A Reasonable Antitrust Analysis of Reverse Payments/By Anne-Marie C. Yvon.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1883-1912.
73570 Legal Obligations and the Interal Aspect of Rules/By Benjamin C. Zipursky.- Fordham Law Review. 2007; Vol.75, No.3: p. 1229-1253.
73571 The Compleat Lawyer – Medical Law As Practical Reasoning: Doctrine, Empiricism, And Engagement/Jonathan Montgomery.- Medical Law Review. 2012; Vol.20, No.1: 8-28.
73572 Parents and Medical Professionals: Conflict, Cooperation, and Best Interests/Rob Heywood.- Medical Law Review. 2012; Vol.20, No.1: 29-44.
73573 Margot Brazier: Making a Difference/David Archard.- Medical Law Review. 2012; Vol.20, No.1: 45-47.
73574 Underage Abortion and Beyond: Developments of Spanish Law in Competent Minor’s Autonomy/Jordi Ribot.- Medical Law Review. 2012; Vol.20, No.1: 48-66.
73575 Still Hazy after All These Years: The Law Regulating Surrogacy/Kirsty Horsey, Sally Sheldon.- Medical Law Review. 2012; Vol.20, No.1: 67-89.
73576 No Small Matter for Some: Practitioners’ Views on the Moral Status and Treatment of Human Embryos/Bobbie Farsides, Rosamund Scott.- Medical Law Review. 2012; Vol.20, No.1: 90-107.
73577 From Sidaway to Pearce and Beyond: Is the Legal Regulation of Consent Any Better Following a Quarter of a Century of Judicial Scrutiny?/Alasdair Maclean.- Medical Law Review. 2012; Vol.20, No.1: 108-129.
73578 Would Responsible Medical Lawyers Lose their Patients?/John Coggon.- Medical Law Review. 2012; Vol.20, No.1: 130-149.
73579 Autonomous Humanity? In Tribute to Margaret Brazier/J. K. Mason.- Medical Law Review. 2012; Vol.20, No.1: 150-156.
73580 Suicide Assistance for Mentally Disordered Individuals in Switzerland and the State’s Positive Obligation to Facilitate Dignified Suicide: Haas c. Suisse, Cour europeenne des droits de l’homme, 1re section (20 janvier 2011) (Unreported)/Isra Black.- Medical Law Review. 2012; Vol.20, No.1: 157-166.
73581 Tackling Legal Challenges Posed by Population Biobanks: Reconceptualising Consent Requirements/Margaret F.A. Otlowski.- Medical Law Review. 2012; Vol.20, No.2: 191-226.
73582 Proprietary Interests in Human Bodily Material: Yearworth, Recent Australian Cases on Stored Semen and their Implications: Kate Jane Bazley v Wesley Monash IVF Pty Ltd [2010] QSC 118; Jocelyn Edwards; Re the estate of the late Mark Edwards [2011] NSWSC 478/Loane Skene.- Medical Law Review. 2012; Vol.20, No.2: 227-245.
73583 Donation of Spare Fresh or Frozen Embryos to Research: Who Decides that an Embryo Is Spare and How Can We Enhance the Quality and Protect the Validity of Consent?/Rosamund Scott … [et al.].- Medical Law Review. 2012; Vol.20, No.3: 255-303.
73584 The Concept of Exceptionality: A Legal Farce?/Amy Ford.- Medical Law Review. 2012; Vol.20, No.3: 304-336.
73585 Angels of Mercy? The Legal and Professional Implications of Withdrawal of Life-Sustaining Treatment by Nurses in England and Wales/Giles Birchley.- Medical Law Review. 2012; Vol.20, No.3: 337-361.
73586 Juridification, Medicalisation, and the Impact of EU Law: Patient Mobility and the Allocation of Scarce NHS Resources/Kenneth Veitch.- Medical Law Review. 2012; Vol.20, No.3: 362-398.
73587 Medical Confidentiality and Partner Notification in Cases of Sexually Transmissible Infections in Belgium/Bjorn Ketels, Tom Vander Beken.- Medical Law Review. 2012; Vol.20, No.3: 399-422.
73588 Minors’ Capacity to Refuse Treatment: A Reply to Gilmore and Herring/Emma Cave, Julie Wallbank.- Medical Law Review. 2012; Vol.20, No.3: 423-449.
73589 Balancing Duties to the Court and Client: The Removal of Immunity from Suit of Expert Witnesses: Jones V Kaney [2011] UKSC 13/Sarah Devaney.- Medical Law Review. 2012; Vol.20, No.3: 450-459.
73590 Deciding the Fate of a Minimally Conscious Patient: an Unsatisfactory Balancing Act?:W v M and Others [2011] EWHC 2443 (Fam)/Alexandra Mullock.- Medical Law Review. 2012; Vol.20, No.3: 460-469.
73591 Time as a Dimension of Medical Law/John Harrington.- Medical Law Review. 2012; Vol.20, No.4: 491-515.
73592 Medical Research Data-Sharing: The Public Good and Vulnerable Groups/Shawn H.E. Harmon, Kuan-Hsun Chen.- Medical Law Review. 2012; Vol.20, No.4: 516-539.
73593 Realising New Health Technologies: Problems of Regulating Human Stem Cells in the USA/Amanda Warren-Jones.- Medical Law Review. 2012; Vol.20, No.4: 540-575.
73594 The Value of Bodily Material: Acquiring and Allocating Human Gametes/Shaun D. Pattinson.- Medical Law Review. 2012; Vol.20, No.4: 576-603.
73595 Negligence and the Communication of Neonatal Genetic Information to Parents/Michael Fay.- Medical Law Review. 2012; Vol.20, No.4: 604-630.
73596 Surrogacy: A Cautionary Tale: Re T (a child) (surrogacy: residence order) [2011] EWCH 33 (Fam)/Amel Alghrani.- Medical Law Review. 2012; Vol.20, No.4: 631-641.
73597 Demand for Command: Responding to Technological Risks and Scientific Uncertainties/Elen Stokes.- Medical Law Review. 2013; Vol.21, No.1: 11-38.
73598 Regulatory or Regulating Publics? The European Union’s Regulation of Emerging Health Technologies and Citizen Participation/Mark L. Flear, Martyn D. Pickersgill.- Medical Law Review. 2013; Vol.21, No.1: 39-70.
73599 A Solidarity-Based Approach to the Governance of Research Biobanks/Barbara Prainsack, Alena Buyx.- Medical Law Review. 2013; Vol.21, No.1: 71-91.
73600 Legal and Regulatory Responses to Innovative Treatment/Tracey Evans Chan.- Medical Law Review. 2013; Vol.21, No.1: 92-130.
73601 In Search of Blue Skies: Science, Ethics, and Advances in Technology/John Harris.- Medical Law Review. 2013; Vol.21, No.1: 131-145.
73602 Health, Human Rights and the Regulation of Reproductive Technologies in S.H. and Others v Austria (Application No. 57813/00)/Sheelagh McGuinness.- Medical Law Review. 2013; Vol.21, No.1: 146-160.
73603 Is the Hfea’s Policy on Compensating Egg Donors and Egg Sharers Defensible?/Stephen Wilkinson.- Medical Law Review. 2013; Vol.21, No.2: 173-212.
73604 Law, Reproduction, and Disability: Fatally Handicapped?/Sheelagh Mcguinness.- Medical Law Review. 2013; Vol.21, No.2: 213-242.
73605 He Was Like a Zombie: Off-Label Prescription of Antipsychotic Drugs in Dementia/Rosie Harding, Elizabeth Peel.- Medical Law Review. 2013; Vol.21, No.2: 243-277.
73606 Realising Social Justice in Public Health Law/Marie Fox, Michael Thomson.- Medical Law Review. 2013; Vol.21, No.2: 278-309.
73607 Brustle v Greenpeace, Embryonic Stem Cell Research and the European Court of Justice’s New Found Morality/Ciara Staunton.- Medical Law Review. 2013; Vol.21, No.2: 310-319.
73608 Relying on Common Law Defences to Legalise Assisted Dying: Problems and Possibilities/Sabine Michalowski.- Medical Law Review. 2013; Vol.21, No.3: 337-370.
73609 Rhetoric or Reality: What is the Legal Status of the Consent Form in Health-Related Research?/Graeme Laurie, Emily Postan.- Medical Law Review. 2013; Vol.21, No.3: 371-414.
73610 Disclosure of Confidential Patient Information and the Duty to Consult: The Role of the Health and Social Care Information Centre/Jamie Grace, Mark J. Taylor.- Medical Law Review. 2013; Vol.21, No.3: 415-447.
73611 Non-Standard Kidneys for Transplants: Clinical Margins, Medical Morality, and the Law/Antonia J. Cronin, James F. Douglas.- Medical Law Review. 2013; Vol.21, No.3: 448-473.
73612 Access to Medical-Assisted Reproduction and PGD in Italian Law: A Deadly Blow to an Illiberal Statute? Commentary to the European Court on Human Rights’s Decision Costa and Pavan v Italy (ECtHR, 28 August 2012, App. 54270/2010)/Stefano Biondi.- Medical Law Review. 2013; Vol.21, No.3: 474-486.
73613 Escaping the Shackles of Law at the End Of Life: R (Nicklinson) v Ministry of Justice [2012] EWHC 2381 (ADMIN)/Jonathan Herring.- Medical Law Review. 2013; Vol.21, No.3: 487-498.
73614 Exploitation, Akrasia, and Goldilocks: How Many Pounds for Flesh for Medical Uses?/David Price.- Medical Law Review. 2013; Vol.21, No.4: 519-552.
73615 Debunking Some Judicial Myths about Epidemiology and Its Relevance to UK Tort Law/Claire Mcivor.- Medical Law Review. 2013; Vol.21, No.4: 553-587.
73616 Nudging for Health: On Public Policy and Designing Choice Architecture/Muireann Quigley.- Medical Law Review. 2013; Vol.21, No.4: 588-621.
73617 Aintree University Hospital NHS Foundation Trust v James, [2013] EWCA CIV 65/Stephen W. Smith.- Medical Law Review. 2013; Vol.21, No.4: 622-631.
73618 Refusal of Emergency Caesarean Section in Ireland: A Relational Approach/Katherine Wade.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.1: 1-25.
73619 Does Withdrawing Life-Sustaining Treatment Cause Death or Allow the Patient to Die?/Andrew McGee.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.1: 26-47.
73620 Autonomy in the Medico-Legal Courtroom: A Principle Fit for Purpose?/C. Foster.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.1: 48-63.
73621 Can I Access My Personal Genome? The Current Legal Position in the UK/Jane Kaye … [et al.].- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.1: 64-86.
73622 Pharmacy Legislation: Public Protector or Professional Hindrance?/Christopher A. Langley.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.1: 87-108.
73623 Existential Suffering and the Extent of the Right to Physician-Assisted Suicide in Switzerland: Gross v Switzerland [2013] ECHR 67810/10/Isra Black.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.1: 109-118.
73624 Anorexia Nervosa, Best Interests, and the Patient’s Human Right to a Wholesale Overwhelming of Her Autonomy : A Local Authority v. E [2012] EWHC 1639 (COP) [2012] HRLR 29/John Coggon.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.1: 119-130.
73625 From Hippocrates to Commodities: Three Models of NHS Governance: NHS governance, regulation, Mid Staffordshire Inquiry, health care as a commodity/Christopher Newdick.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.2: 162-179.
73626 Back to the Future? Lessons on the Pro-Competitive Regulation of Health Services/Lindsay Stirton.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.2: 180-199.
73627 Niche Markets and Evidence Assessment in Transition: A Critical Review of Proposed Drug Reforms/Shannon G. Gibson, Trudo Lemmens.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.2: 200-220.
73628 The UK National Health Service’s Innovation Agenda: Lessons on Commercialisation and Trust/Sigrid Sterckx, Julian Cockbain.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.2: 221-237.
73629 Introducing Competition Principles Into Health Care Through EU Law And Policy: A Case Study of the Netherlands/Johan van de Gronden, Erika Szyszczak.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.2: 238-254.
73630 Market Competition in Health Care Markets in The Netherlands: Some Lessons for England?/Andre P. den Exter, Mary J. Guy.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.2: 255-273.
73631 The Market for Precedent: Shifting Visions of the Role of Clinical Negligence Claims and Trials/Linda Mulcahy.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.2: 274-290.
73632 Of Paradox and Plausibility: The Dynamic of Change in Medical Law/John Harrington.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.3: 305-324.
73633 Numerical Limits in Donor Conception Regimes: Genetic Links and Extended Family in the Era of Identity Disclosure/Jenni Millbank.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.3: 325-356.
73634 Mater Semper Incertus Est: Who’s Your Mummy?/Rita D’alton-Harrison.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.3: 357-383.
73635 If It Ain’t Broke, Don’t Fix It?: Scandals, Risk, and Cosmetic Surgery Regulation in the UK and France/Melanie Latham.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.3: 384-408.
73636 The Scope of the Conscience-Based Exemption in Section 4(1) of the Abortion Act 1967: Doogan and Wood v NHS Greater Glasgow Health Board [2013] Csih 36/Mary Neal.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.3: 409-421.
73637 Kinship: Born and Bred (But Also Facilitated)? A Commentary on Donor Conception: Ethical Aspects of Information Sharing (Nuffield Council on Bioethics, London 2013)/Therese Murphy, Ilke Turkmendag.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.3: 422-433.
73638 Autonomy, Best Interests and the Public Interest: Treatment, Non-Treatment and the Values of Medical Law/Richard Huxtable.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.4: 459-493.
73639 Beyond Pragmatism: Defending the Bright Line of Birth/Achas K. Burin.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.4: 494-525.
73640 Non-Normative Bodies, Rationality, and Legal Personhood/Mitchell Travis.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.4: 526-547.
73641 Moving on from Bland: The Evolution of the Law and Minimally Conscious Patients/Rob Heywood.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.4: 548-571.
73642 Banking (on) the Brain: From Consent to Authorisation and the Transformative Potential of Solidarity/Shawn H.E. Harmon, Aisling Mcmahon.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.4: 572-605.
73643 A Critical Commentary on Derek Morgan’s Unpublished Manuscript: Coming Back to Life: The Normal Chaos of Medical Law and How to Deal With Property in Human Cells/Benjamin J. Capps.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.4: 606-619.
73644 Capacity to Consent to Sex/Jonathan Herring, Jesse Wall.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.4: 620-630.
73645 Evidence and Causation in Mental Capacity Assessments PC v City Of York Council [2013] EWCA CIV 478/Paul Skowron.- Medical Law Review. 2014; Vol.22, No.4: 631-639.
73742 Twenty-First-Century Loving: Nationality, Gender, and Religion in the Muslim World/By Adrien Katherine Wing.- Fordham Law Review. 2008; Vol.76: p. 2895-2905.
73743 The Unregulables? The Perilous Confluence of Hedge Funds and Credit Derivatives/By Noah L. Wynkoop.- Fordham Law Review. 2008; Vol.76: p. 3095-3126.
73744 Trying Cases Related to Allegations of Terrorism: Judges’ Roundtable/By Hon. Marcia G. Cooke… [et al.].- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.1: p. 1-31.
73745 On the Face of It? Establishing Jurisdiction on Claims to Compel Arbitration Under Section 4 of the FAA/By Leda Moloff.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.1: p. 181-218.
73746 Scolded: Can an Attorney Appeal a District Court’s Order Finding Professional Misconduct?/By Carla R. Pasquale.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.1: p. 219-249.
73747 Reconciling Morse with Bradenburg/By Steven Penaro.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.1: p. 251-286.
73748 The Emerging First Amendment Law of Managerial Prerogative/By Lawrence Rosenthal.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.1: p. 33-112.
73749 Revisiting the Legal Standards that Govern Requests to Sterilize Profoundly Incompetent Children: In Light of the Ashley Treatment, is a New Standard Appropriate?/By Christine Ryan.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.1: p. 287-326.
73750 Proposing a Uniform Remedial Approach For Undocumented Workers Under Federal Employment Discrimination Law/By Craig Robert Senn.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.1: p. 113-179.
73751 Should Preemption Apply in a Pharmaceutical Context? An Analysis of the Preemption Debate and What Regulatory Compliance Statutes Contribute to the Discussion/By Jennifer A. Surprenant.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.1: p. 327-363.
73752 Can the Trustee Recover? Imputation of Fraud to Bankruptcy Trustees in Suits Against Third-Party Service Providers/By Samuel C. Wasserman.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.1: p. 365-397.
73753 Givings and the Next Copyright Extension/By Lindsay W. Bowen.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.2: p. 809-851.
73754 The Corporate Governance and Public Policy Implications of Activist Distressed Debt Investing/By Michelle M. Harner.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.2: p. 703-775.
73755 American Ideals and Human Rights: Findings from New Public Opinion Research by the Opportunity Agenda/By Alan Jenkins, Kevin Shawn Hsu.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.2: p. 439-459.
73756 Federalizing Immigration Law: International Law As A Limitation On Congress’s Power To Legislate In The Field Of Immigration/By Shayana Kadidal.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.2: p. 501-528.
73757 Medellin’s Clear Statement Rule: A Solution for International Delegations/By Julian Ku.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.2: p. 609-616.
73758 The New Antifraud Rule: Is SEC Enforcement the Most Effective Way to Protect Investors from Hedge Fund Fraud?/By Kathleen Lange.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.2: p. 851-918.
73759 Misinterpreting Sounds of Silence: Why Courts Should Not Imply Congressional Preclusion of Section 1983 Constitutional Claims/By Rosalie Berger Levinson.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.2: p. 775-809.
73760 Does Medellin Matter?/By Janet Koven Levit.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.2: p. 617-634.
73761 Assessing Fourth Amendment Challenges to DNA Extraction Statutes After Samson v. California/By Charles J. Nerko.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.2: p. 917-949.
73762 The Four Freedoms: Good Neighbors Make Good Law and Good Policy in a Time of Insecurity/By Mark R. Shulman.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.2: p. 555-582.
73763 Bringing Theories of Human Rights Change Home/By Cynthia Soohoo, Suzanne Stolz.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.2: p. 459-501.
73764 Humanity-Law: A New Interpretive Lens on the International Sphere/By Ruti Teitel.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.2: p. 667-702.
73765 Getting Beyond the Crossfire Phenomenon: A Militant Moderate’s Take on Foreign Authority in Constitutional Interpretation/By Melissa A. Waters.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.2: p. 635-646.
73766 Interpreting The Phrase Newly Discovered Evidence: May Previously Unavailable Exculpatory Testimony Serve As The Basis For A Motion For A New Trial Under Rule 33?/By Mary Ellen Brennan.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.3: p. 1095-1146.
73767 Sentencing Luxury: The Valuation Debate In Sentencing Traffickers of Counterfeit Luxury Goods/By Jana Nicole Checa Chong.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.3: p. 1147-1182.
73768 Protecting Status: The Mortgage Crisis, Eminent Domain, And The Ethic Of Homeownership/By Rachel D. Godsil, David V. Simunovich.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.3: p. 949-1000.
73769 White Cartels, The Civil Rights Act of 1866, And The History of Jones v Alfred H. Mayer Co./By Darrell A. H. Miller.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.3: p. 999-1051.
73770 Proper Assertion Of The Deliberative Process Privilege: The Agency Head Requirement/By Shilpa Narayan.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.3: p. 1183-1221.
73771 Intentional Sex Torts/By Deanna Pollard Sacks.- Fordham Law Review. 2008; Vol.77, No.3: p. 1051-1095.
73772 The Role of the Lawyer in the American Democracy/By Rakesh K. Anand.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1611-1634.
73773 Natural Legal Guardians of Judicial Independence and Academic Freedom/By Robin D. Barnes.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1453-1477.
73774 Equalizers and Translators: Lawyers’ Ethics in a Constitutional Democracy/By Martin Bahmer.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1363-1382.
73775 Debunking the Myth of Civil Rights Liberalism: Visions of Racial Justice in the Thought of T. Thomas Fortune, 1880-1890/By Susan D. Carle.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1479-1533.
73776 Dean Mary Daly: A Eulogy/By John D. Feerick.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1225-1228.
73777 Ending the Widow Penalty: Why are Surviving Alien Spouses of Deceased Citizens Being Deported?/By Jayme A. Feldheim.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1873-1937.
73778 Rethinking the Legal Reform Agenda: Will Raising the Standards for Bar Admission Promote or Undermine Democracy, Human Rights, and Rule of Law?/By Samuel J. Levine, Russell G. Pearce.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1635-1663.
73779 Lawyering Loyalties: Speech Rights and Duties Within Twenty-First-Century New Governance/By Orly Lobel.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1245-1268.
73780 The Corporate Lawyer’s Role in a Contemporary Democracy/By Colin Marks, Nancy B. Rapoport.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1269-1293.
73781 The Lawyer as Catalyst of Social Change/By James E. Moliterno.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1559-1590.
73782 Structural Strength: Resolving a Circuit Split in Boyle v. United States with a Pragmatic Proof Requirement for RICO Associated-In-Fact Enterprises/By Michael Morrissey.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1939-2001.
73783 Lawyers in Fragile Democracies and the Challenges of Democratic Consolidation: The Nigerian Experience/By Okechukwu Oko.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1295-1331.
73784 The Challenge of Democratic Lawyering/By Ascanio Piomelli.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1383-1407.
73785 Way to Represent: The Role of Black Lawyers in Contemporary American Democracy/By Carla D. Pratt.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1409-1434.
73786 Presidential Popular Constitutionalism/By Jedediah Purdy.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1837-1871.
73787 Statesman or Scribe? Legal Independence and the Problem of Democratic Citizenship/By Aziz Rana.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1665-1730.
73788 Rethinking the Public in Lawyers’ Public Service: Pro Bono, Strategic Philanthropy, and the Bottom Line/By Deborah L. Rhode.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1435-1452.
73789 The Juridifaction of Social Demands and the Application of Statutes: An Analysis of the Legal Treatment of Antiracism Social Demands in Brazil/By Marta Rodriguez de Assis Machado, Flavia Portella Paschel, Josa Rodrigo Rodriguez.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1535-1558.
73790 Lawyering at the Extremes: The Representation of Tom Mooney, 1916-1939/By Rebecca Roiphe.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1731-1762.
73791 The Coming Showdown over University Endowments: Enlisting the Donors/By Sarah E. Waldeck.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1795-1835.
73792 Government Lawyers, Democracy, and the Rule of Law/By W. Bradley Wendel.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1333-1362.
73793 True Confessions About the Role of Lawyers in a Democracy/By Fred C. Zacharias.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1591-1609.
73794 Regulation of Israeli Lawyers: From Professional Autonomy to Multi-Institutional Regulation/By Neta Ziv.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1763-1794.
73795 Free Seeds, Not Free Beer: Participatory Plant Breeding, Open Seeds, and Acknowledging User Innovation in Agriculture/By Keith Aoki.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.5: p. 2275-2310.
73796 Outsourcing Immigration Compliance/By Eleanor Marie Lawrence Brown.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.5: p. 2475-2535.
73797 Marks of Rectitude/By Margaret Chon.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.5: p. 2311-2351.
73798 The Pull of Patents/By Brett M. Frischmann.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.5: p. 2143-2167.
73799 Of Clusters and Assumptions: Innovation as Part of a Full Trips Implementation/By Daniel Gervais.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.5: p. 2353-2377.
73800 The Ethical Visions of Copyright Law/By James Grimmelmann.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.5: p. 2005-2037.
73801 Transferring Innovation/By Jay P. Kesan.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.5: p. 2169-2223.
73802 Interface: The Push and Pull of Patents/By Peter Lee.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.5: p. 2225-2235.
73803 Defending Demaree: The Ex Post Facto Clause’s Lack of Control over the Federal Sentencing Guidelines after Booker/By Daniel M. Levy.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.5: p. 2623-2667.
73804 Reconciling Classified Evidence and a Petitioner’s Right to a Meaningful Review at Guantanamo Bay: A Legislative Solution/By Sarah Lorr.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.5: p. 2669-2731.
73805 Notes on a Geography of Knowledge/By Michael J. Madison.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.5: p. 2039-2085.
73806 The Regulation of Creativity Under the WIPO Internet Treaties/By Ruth L. Okediji.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.5: p. 2379-2410.
73807 For-Profit Philanthropy/By Dana Brakman Reiser.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.5: p. 2437-2473.
73808 Interpreting the 1997 Amendment to the IDEA: Did Congress Intend to Limit the Remedy of Private School Tuition Reimbursement for Disabled Children?/By Emily S. Rosenblum.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.5: p. 2733-2777.
73809 Berkemer Revisited: Uncovering the Middle Ground Between Miranda and the New Terry/By Michael J. Roth.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.5: p. 2779-2834.
73810 Unbundling Fair Uses/By Pamela Samuelson.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.5: p. 2537-2621.
73811 User Innovator Community Norms: At the Boundary Between Academic and Industry Research/By Katherine J. Strandburg.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.5: p. 2237-2274.
73812 Commercial Free and Open Source Software: Knowledge Production, Hybrid Appropriability, and Patents/By Greg R. Vetter.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77, No.5: p. 2087-2141.
73813 The Pros and Cons of Politically Reversible Semisubstantive Constitutional Rules/By Dan T. Coenen.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77: p. 2835-2891.
73814 Beyond Lawrence v. Texas: Crafting a Fundamental Right to Sexual Privacy/By Kristin Fasullo.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77: p. 2997-3043.
73815 Meet Two-Face: The Dualistic Rule of 10b-5 and the Quandary of Offsetting Losses by Gains/By Samuel Francis.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77: p. 3045-3094.
73816 Combat Veterans, Mental Health Issues, and the Death Penalty: Addressing the Impact of Posttraumatic Stress Disorder and Traumatic Brain Injury/By Anthony E. Giardino.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77: p. 2955-2995.
73817 Ferreting out Favoritism: Bringing Pretext Claims after Kelo/By Daniel S. Hafetz.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77: p. 3095-3162.
73818 Adding Insult to Injury?: The Untoward Impact of Requiring More than De Minimis Injury in an Eighth Amendment Excessive Force Case/By Robyn D. Hoffman.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77: p. 3163-3205.
73819 The Right Remedy for the Wrongly Convicted: Judicial Sanctions for Destruction of DNA Evidence/By Cynthia E. Jones.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77: p. 2893-2954.
73820 Untying our Hands: The Case for Uniform Personal Jurisdiction over Libel Tourists/By Todd W. Moore.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77: p. 3207-3249.
73821 Hedges or Thickets: Protecting Investors from Hedge Fund Managers’ Conflicts of Interest/By Ryan Sklar.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77: p. 3251-3323.
73822 Back to Basics: Determining a Child’s Habitual Residence in International Child Abduction Cases under the Hague Convention/By Tai Vivatvaraphol.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77: p. 3325-3369.
73823 Third-Party Consent Searches After Randolph: The Circuit Split over Police Removal of an Objecting Tenant/By Matthew W. J. Webb.- Fordham Law Review. 2009; Vol.77: p. 3371-3419.
73824 Liability for Psychological and Psychiatric Harm: The Road to Recovery/Jyoti Ahuja.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.1: 27-52.
73825 People Like That: Realising the Social Model in Mental Capacity Jurisprudence/B. Clough.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.1: 53-80.
73826 Revisiting Advance Decision Making under the Mental Capacity Act 2005: A Tale of Mixed Messages/Rob Heywood.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.1: 81-102.
73827 Is Europe Giving in to Baby Markets? Reproductive Tourism in Europe and the Gradual Erosion of Existing Legal Limits to Reproductive Markets/Britta C. Van Beers.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.1: 103-134.
73828 Mama Mia! Serious Shortcomings with Another (En) Forced Caesarean Section Case RE AA [2012] EWHC 4378 (COP)/Emma Walmsley.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.1: 135-143.
73829 The Supreme Court Judgment in Nicklinson: One Step Forward on Assisted Dying; Two Steps Back on Human Rights: A commentary on the Supreme Court judgment in R (Nicklinson) v Ministry of Justice; R (AM) v Director of Public Prosecutions [2014] UKSC 38./Elizabeth Wicks.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.1: 144-156.
73830 Medicine and Abortion Law: Complicating the Reforming Profession/Sheelagh McGuinness, Michael Thomson.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.2: 177-199.
73831 Conscientious Objection: Personal and Professional Ethics in the Public Square/Jonathan Montgomery.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.2: 200-220.
73832 In Good Conscience: Conscience-Based Exemptions and Proper Medical Treatment/Sara Fovargue, Mary Neal.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.2: 221-241.
73833 Voices Of Discontent? Conscience, Compromise, and Assisted Dying/Richard Huxtable, Alexandra Mullock.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.2: 242-262.
73834 Making Decisions about Decision-Making: Conscience, Regulation, and the Law/Jose Miola.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.2: 263-282.
73835 A Bridge too Far: Individualised Claims of Conscience/Stephen W. Smith.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.2: 283-302.
73836 Gillick Reinstated: Judging Mid-Childhood Competence in Healthcare Law: An NHS Trust v ABC & A Local Authority [2014] EWHC 1445 (FAM)/Kirsty L. Moreton.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.2: 303-314.
73837 The Offender Personality Disorder Pathway: Risking Rehabilitation?/Leon McRae.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.3: 321-347.
73838 Legal Bases for Disclosing Confidential Patient Information for Public Health: Distinguishing Between Health Protection and Health Improvement/Mark J. Taylor.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.3: 348-374.
73839 One Size Fits All? On Patient Autonomy, Medical Decision-Making, and the Impact of Culture/Roy Gilbar, Jose Miola.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.3: 375-399.
73840 Perspectives on Monitoring Mental Health Legislation in England: A View From the Front Line/Judy M. Laing.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.3: 400-426.
73841 Obliging Surgeons to Enhance: Negligence Liability for Uncorrected Fatigue and Problems with Proving Causation/Imogen Goold, Hannah Maslen.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.3: 427-454.
73842 R.I.P. Sidaway: Patient-Oriented Disclosure – a Standard Worth Waiting for?:Montgomery v Lanarkshire Health Board  [2015] UKSC 11/Rob Heywood.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.3: 455-466.
73843 Tracey and Respect for Autonomy: Will the Promise Be Delivered?/Jo Samanta.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.3: 467-476.
73844 Misunderstanding, Threats, and Fear, of the Law in Conflicts over Children’s Healthcare: In the Matter of Ashya King[2014] EWHC 2964/Jo Bridgeman.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.3: 477-489.
73845 Who’s in Charge? The Relationship Between Medical Law, Medical Ethics, and Medical Morality?/Charles Foster, Jose Miola.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.4: 505-530.
73846 In Search of a Father: Legal Challenges Surrounding Posthumous Paternity Testing/Ruth H. Stirton, Mark J. Wilkinson.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.4: 531-555.
73847 An Assessment of the Court’s Role in the Withdrawal of Clinically Assisted Nutrition and Hydration from Patients in the Permanent Vegetative State/Simon Halliday, Adam Formby, Richard Cookson.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.4: 556-587.
73848 Ethics, Embryos, and Evidence: A Look Back at Warnock/Natasha Hammond-Browning.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.4: 588-619.
73849 Access of Single Women to Fertility Treatment: A Case of Incidental Discrimination?/Atina Krajewska.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.4: 620-645.
73850 YY v Turkey: Infertility as a Pre-Condition for Gender Confirmation Surgery/Peter Dunne.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.4: 646-658.
73851 Alcohol Dependence and Anorexia Nervosa: Individual Autonomy and the Jurisdiction of the Court of Protection: An NHS Foundation Trust v Ms X [2014] EWCOP 35; (2014) 140 BMLR 41/John Coggon.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.4: 659-667.
73852 When Conscience Isn’t Clear: Greater Glasgow Health Board v Doogan and Another[2014] UKSC 68/Mary Neal.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.4: 668-682.
73853 Devo-(Wo) Man? A Move in Respect of Personal Sovereignty and Decision-Making in Health Care?: Anita Border v Lewisham and Greenwich NHS Trust [2015] EWCA Civ 8/Joanne Beswick.- Medical Law Review. 2015; Vol.23, No.4: 683-693.
73854 Risks, reasons and rights: the european convention on human rights and english abortion law/Rosamund Scott.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.1: 1-33.
73855 What Role Should Public Opinion Play in Ethico-Legal Decision Making? The Example of Selecting Sex for Non-Medical Reasons Using Preimplantation Genetic Diagnosis/Sara Fovargue, Rebecca Bennett.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.1: 34-58.
73856 Outsourcing Ethical Dilemmas: Regulating International Surrogacy Arrangements/Claire Fenton-Glynn.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.1: 59-75.
73857 Unequal Brains: Disability Discrimination Laws and Children with Challenging Behaviour/Karen O’Connell.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.1: 76-98.
73858 Can The Courts Force the Doctor’s Hand? St George’s Healthcare NHS Trust v P [2015] EWCOP 42/Jonathan C.W. Youngs.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.1: 99-111.
73859 Doctors’ Liability to the Patient’s Relatives in Genetic Medicine: ABC V St George’s Healthcare NHS trust [2015] EWHC 1394 (QB)/Roy Gilbar, Charles Foster.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.1: 112-123.
73860 Converting the Right to Life to the Right to Physician-Assisted Suicide and Euthanasia: an Analysis of Carter v Canada (Attorney General), Supreme Court of Canada/Benny Chan, Margaret Somerville.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.2: 143-175.
73861 What Are Best Interests? A Critical Evaluation of Best Interests Decision-Making in Clinical Practice/Helen J. Taylor.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.2: 176-205.
73862 Breaching the Sexual Boundaries in the Doctor-Patient Relationship: Should English Law Recognise Fiduciary Duties?/Suzanne Ost.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.2: 206-233.
73863 Reimbursement of Cell-Based Regenerative Therapy in the UK and France/Aurelie Mahalatchimy.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.2: 234-258.
73864 A Dangerous Muddying of the Waters?: The Significant Harm of Re B and G (Children) (Care Proceedings)[2015] EWFC 3/Ruari D. Mcalister.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.2: 259-267.
73865 Trust A v X and Others: The Ghost of Nielsenreturns?/Camilla H. Parker.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.2: 268-277.
73866 A Shocking Requirement in the Law on Negligence Liability for Psychiatric Illness: Liverpool Women’s Hospital NHS Foundation Trust v Ronayne [2015] EWCA CIV 588/Andrew S. Burrows, John H. Burrows.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.2: 278-285.
73867 Toeing the Line (or Doing a Delicate Dance?): The Courts and the Clinicians/Alexander Ruck Keene.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.2: 286-289.
73868 Best Interests in the Mental Capacity Act: Time to say Goodbye?/Mary Donnelly.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.3: 318-332.
73869 Litigation Friends or Foes? Representation of P before the Court of Protection/Alexander Ruck Keene, Peter Bartlett, Neil Allen.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.3: 333-359.
73870 Dangerous Liaisons? Psychiatry and Law in the Court of Protection – Expert Discourses of Insight (and Compliance)/Paula Case.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.3: 360-378.
73871 The Implications of Meno’s Paradox for the Mental Capacity Act 2005/Paul Skowron.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.3: 379-395.
73872 Mental Capacity Law, Autonomy, and best Interests: An Argument for Conceptual and Practical Clarity in the Court of Protection/John Coggon.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.3: 396-414.
73873 Continuities of Risk in the Era of the Mental Capacity Act/John Fanning.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.3: 415-433.
73874 Anorexia, Capacity, and Best Interests: Developments in the Court of Protection Since the Mental Capacity Act 2005/Beverley Clough.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.3: 434-445.
73875 Anti-Libidinal Interventions in Sex Offenders: Medical or Correctional?/Lisa Forsberg, Thomas Douglas.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.4: 453-473.
73876 When Parents Choose Gender: Intersex, Children, and the Law/Melanie Newbould.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.4: 474-496.
73877 On the Scope and Typology of Research Misconduct: The Gaze of the General Medical Council, 1990-2015/Marie-Andree Jacob.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.4: 497-517.
73878 This Man with Dementia – Othering the Person with Dementia in the Court of Protection/Laura Pritchard-Jones.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.4: 518-543.
73879 Conscience and Agent-Integrity: A Defence of Conscience-Based Exemptions in the Health Care Context/Mary Neal, Sara Fovargue.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.4: 544-570.
73880 Experiences and Motives of Australian Single Mothers by Choice who make Early Contact with their Child’s Donor Relatives/Fiona J Kelly, Deborah J Dempsey.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.4: 571-590.
73881 Fatal Foetal Abnormality, Irish Constitutional Law, and Mellet v Ireland/Fiona de Londras.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.4: 591-607.
73882 Fraying at the Edges: UK Surrogacy Law in 2015: H v S (Surrogacy Agreement) [2015] EWFC 36, Re B v C (Surrogacy: Adoption) [2015] EWFC 17, Re Z (A Child: Human Fertilisation and Embryology Act: Parental Order) [2015] EWFC 73, A & B (Children) (Surrogacy: Parental Orders: Time Limits) [2015] EWHC 911 (Fam)/Kirsty Horsey.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.4: 608-621.
73883 From Twilight to Breaking Dawn? Best Interests, Autonomy, and Minimally Conscious Patients/Richard Huxtable.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.4: 622-632.
73884 Nicklinson and Lamb V United Kingdom: Strasbourg Fails to Assist on Assisted Dying in the UK/Elizabeth Wicks.- Medical Law Review. 2016; Vol.24, No.4: 633-640.
73885 Malpractice, Criminality, and Medical Regulation: Reforming the Role of the GMC in Fitness to Practise Panels/John Martyn Chamberlain.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.1: 1-22.
73886 Learning from Cross-Border Reproduction/Emily Jackson … [et al.].- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.1: 23-46.
73887 Liminality and the Limits of Law in Health Research Regulation: What are we Missing in the Spaces in-Between?/Graeme Laurie.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.1: 47-72.
73888 The Social Life of Abortion Law: on Personal and Political Pedagogy/Nicky Priaulx.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.1: 73-98.
73889 No-Fault Compensation for Adverse Events Following Immunization: A Review of Chinese Law And Practice/Lanfang Fei, Zhou Peng.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.1: 99-114.
73890 European Court of Human Rights Rulings in Home Birth Set to Cause Trouble for the Future: A Review of Two Cases/Chao-Yuan Chen, Marie Cheeseman.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.1: 115-125.
73891 Williams v the Bermuda Hospitals Board: Pro-Patient, but for Ambiguities Which Remain/Clark Hobson.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.1: 126-137.
73892 The Best Interests of a Child: a Tragedy in Three Parts: (CAHS V Kiszko & Anor [2016] FCWA 19, CAHS v Kiszko & Anor [2016] FCWA 34 and CAHS v Kiszko & Anor [2016] FCWA 75)/Bernadette J. Richards, Michaela E. Okninski.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.1: 138-149.
73893 Our Shared Vulnerability to Dangerous Pathogens/Lawrence O. Gostin.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.2: 185-199.
73894 Medical Tourism, Medical Migration, and Global Justice: Implications for Biosecurity in a Globalized World/I. Glenn Cohen.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.2: 200-222.
73895 Public Health Emergencies of International Concern: Global, Regional, and Local Responses to Risk/Belinda Bennett, Terry Carney.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.2: 223-239.
73896 Examining National Public Health Law to Realize the Global Health Security Agenda/Benjamin Mason Meier … [et al.].- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.2: 240-269.
73897 Infectious Disease Outbreak Response: Mind the Rights Gap/Sara E. Davies.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.2: 270-292.
73898 Influenza Virus Research and Eu Export Regulations: Publication, Proliferation, and Pandemic Risks/Christian Enemark.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.2: 293-313.
73899 Civil Registration and Vital Statistics, Emergencies, and International Law: Understanding the Intersection/Claire E. Brolan, Hebe Gouda.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.2: 314-339.
73900 Whole Woman’s Health v. Hellerstedt: The Empirical Case Against Trap Laws/Michele Goodwin.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.2: 340-351.
73901 The Provision of Healthcare to Young and Dependent Children: The Principles, Concepts, and Utility of the Children Act 1989/Jo Bridgeman.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.3: 363-396.
73902 Does the Law on Compensation for Research-Related Injury in the UK, Australia, and New Zealand Meet Ethical Requirements?/Joanna M. Manning.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.3: 397-427.
73903 Seeking Certainty? Judicial Approaches to the (Non-)Treatment of Minimally Conscious Patients/Richard Huxtable, Giles Birchley.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.3: 428-455.
73904 Transparency Policies of the European Medicines Agency: Has the Paradigm Shifted?/Daria Kim.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.3: 456-483.
73905 ELBERTE v LATVIA: The To be or not to be question of Consent/Rajam Neethu.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.3: 484-493.
73906 Caesarean Section Refusal in the Irish Courts: Health Service Executive v B/Katherine Wade.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.3: 494-504.
73907 Protecting Patients from their Bad Decisions: Rebalancing Rights, Relationships, and Risk/Emma Cave.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.4: 527-553.
73908 Transgender Sterilisation Requirements in Europe/Peter Dunne.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.4: 554-581.
73909 Elbow Room for Best Practice? Montgomery, Patients’ values, and Balanced Decision-Making in Person-Centred Clinical Care/Jonathan Herring … [et al.].- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.4: 582-603.
73910 Reason and Paradox in Medical and Family Law: Shaping Children’s Bodies/Brian D Earp, Jennifer Hendry, Michael Thomson.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.4: 604-627.
73911 Live or Let Die?: Fine Margins Between Life and Death in a Brain-Dead Pregnancy/Rob Heywood.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.4: 628-653.
73912 Case Comment – Webster V Burton Hospital NHS Foundation Trust/Angelika R. Reichstein.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.4: 654-661.
73913 Lack of Capacity is not an off Switch for Rights and Freedoms: Wye Valley NHS Trust V Mr B (By His Litigation Friend, the Official Solicitor) [2015] EWCOP 60/Carolyn S. Johnston.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.4: 662-671.
73914 Cousins, Genetic Diagnosis and Liability of Clinicians: Smith and Another V University of Leicester NHS Trust [2016] EWHC 817 (QB)/Michael Fay.- Medical Law Review. 2017; Vol.25, No.4: 672-683.
73915 Post-Davis Conduit Bonds: At the Intersection of the Dormant Commerce Clause and Municipal Debt/By Sean Carey.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.1: p. 121-180.
73916 Toward a Duty-Based Theory of Executive Power/By David M. Driesen.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.1: p. 71-120.
73917 Best Evidence and the Wayback Machine: Toward a Workable Authentication Standard for Archived Internet Evidence/By Deborah R. Eltgroth.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.1: p. 181-215.
73918 Sanctions in Electronic Discovery Cases: Views from the Judges/By Hon. John M. Facciola… [et al.].- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.1: p. 1-36.
73919 The Right of the People: The NSA, The FISA Amendments Act of 2008, and Foreign Intelligence Surveillance of Americans Overseas/By Jonathan D. Forgang.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.1: p. 217-266.
73920 A Matter of Context: Social Framework Evidence in Employment Discrimination Class Action/By Melissa Hart, Paul M. Secunda.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.1: p. 37-70.
73921 What the Right Hand Gives: Prohibitive Interpretations of the State Constitutional Right to Bail/By Ariana Lindermayer.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.1: p. 267-310.
73922 An Analysis of the Judicial Panel on Multidistrict Litigation’s Selection of Transferee District and Judge/By Daniel A. Richards.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.1: p. 311-348.
73923 Protections for Electronic Communications: The Stored Communications Act and the Fourth Amendment/By Alexander Scolnik.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.1: p. 349-397.
73924 A Close Look at ADEA Mixed-Motives Claims and Gross v. FBL Financial Services, Inc./By Leigh A. Van Ostrand.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.1: p. 399-451.
73925 A View from the Immigration Bench/By Hon. Noel Brennan.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.2: p. 623-631.
73926 Representation for Immigrants: A Judge’s Personal Perspective/By Hon. Denny Chin.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.2: p. 633-640.
73927 Where Were the Accountants? Deepening Insolvency as a Means of Ensuring Accountants’ Presence When Corporate Turmoil Materializes/By Lauren Colasacco.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.2: p. 793-861.
73928 It’s Been a Privilege: Advising Patients of the Tarasoff Duty and Its Legal Consequences for the Federal Psychotherapist-Patient Privilege/By Elisia Klinka.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.2: p. 863-931.
73929 How the Decisions in Favor of the Stein Thirteen Will Affect the Litigation of Corporate Crime and Department of Justice Policies and Expand the Sixth Amendment Right…/By Christopher McNamara.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.2: p. 933-982.
73930 The Free Jammie Movement: Is Making a File Available to Other Users Over a Peer-to-Peer Computer Network Sufficient to Infringe the Copyright Owner’s 17 U.S.C. 106(3) Distribution Right?/By Ken Nicholds.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.2: p. 983-1028.
73931 Delayed Access to Generic Medicine: A Comment on the Hatch-Waxman Act and the Approval Bottleneck/By Ankur N. Patel.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.2: p. 1075-1115.
73932 Disclosure, Deception, and Deep-Packet Inspection: The Role of the Federal Trade Commission Act’s Deceptive Conduct Prohibitions in the Net Neutrality Debate/By Catherine J.K. Sandoval.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.2: p. 641-712.
73933 The Dog That Didn’t Bark: Stealth Procedures and the Erosion of Stare Decisis in the Federal Courts of Appeals/By Amy E. Sloan.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.2: p. 713-791.
73934 Answering Justice Scalia’s Question: Dual Sovereignty and the Sixth Amendment Right to Counsel After Texas v. Cobb and Montejo v. Louisiana/By Ryan M. Yanovich.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.2: p. 1029-1074.
73935 What Owners Want and Governments Do: Evidence from the Oregon Experiement/By Bethany R. Berger.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.3: p. 1281-1330.
73936 Love Thy Neighbor: Should Religious Accommodations that Negatively Affect Coworkers’ Shift Preferences Constitute an Undue Hardship on the Employer Under Title VII?/By Rachel M. Birnbach.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.3: p. 1331-1377.
73937 Some Thoughts About the Economics of Settlement/By John Bronsteen.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.3: p. 1129-1141.
73938 Revisiting Against Settlement: Some Reflections on Dispute Resolution and Public Values/By Amy J. Cohen.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.3: p. 1143-1170.
73939 The Rights of Divorced Lesbians: Interstate Recognition of Child Custody Judgments in the Context of Same-Sex Divorce/By Kathryn J. Harvey.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.3: p. 1379-1431.
73940 The Public Value of Settlement/By Samuel Issacharoff, Robert H. Klonoff.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.3: p. 1177-1202.
73941 Securities Class Actions, CAFA, and a Countrywide Crisis: A Call for Clarity and Consistency/By Denise Mazzeo.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.3: p. 1433-1480.
73942 Mediation Exceptionality/By Jacqueline Nolan-Haley.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.3: p. 1247-1264.
73943 The Attorney-Client Privilege and Information Disclosed to an Attorney with the Intention that the Attorney Draft a Document to be Released to Third Parties: Public Policy Calls for At…/By Daniel Northrop.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.3: p. 1481-1519.
73944 Toward Effective Implementation of 11 U.S.C. 522(d)(11)(E): Invigorating a Powerful Bankruptcy Exemption/By Uriel Rabinovitz.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.3: p. 1521-1558.
73945 When Cows Fly: Expanding Cognizable Injury-in-Fact and Interest Group Litigation/By Robert Terenzi.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.3: p. 1559-1605.
73946 Comments on Owen M. Fiss, Against Settlement/By Hon. Jack B. Weinstein.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.3: p. 1265-1272.
73947 Three Things To Be Against (Settlement Not Included)/By Michael Moffitt.- Fordham Law Review. 2009; Vol.78, No.3: p. 1203-1245.
73948 To Catch a Predator or to Save His Marriage: Advocating for an Expansive Child Abuse Exception to the Marital Privileges in Federal Courts/By Emily C. Aldridge.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.4: p. 1761-1812.
73949 Freedom, Finality, and Federal Preemption: Seeking Expanded Judicial Review of Arbitration Awards Under State Law After Hall Street/By Brian T. Burns.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.4: p. 1813-1873.
73950 Property in Crisis/By Nestor M. Davidson, Rashmi Dyal-Chand.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.4: p. 1607-1660.
73951 Prospective Compensation in Lieu of a Final Injunction in Patent and Copyright Cases/By H. Tomas Gomez-Arostegui.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.4: p. 1661-1731.
73952 The CAFA Mass Action Numerosity Requirement: Three Problems with Counting to 100/By Guyon Knight.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.4: p. 1875-1930.
73953 Reducing Information Gaps to Reduce the Tax Gap: When is Information Reporting Warranted?/By Leandra Lederman.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.4: p. 1733-1759.
73954 Matters of Public Safety and the Current Quarrel Over the Scope of the Quarles Exception to Miranda/By Rorie A. Norton.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.4: p. 1931-1969.
73955 Using Disparate Impact Analysis in Fair Housing Act Claims: Landlord Withdrawal From the Section 8 Voucher Program/By Rebecca Tracy Rotem.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.4: p. 1971-2008.
73956 Strictly Wrong as a Tax Policy: The Strict Liability Penalty Standard in Noneconomic Substance Transactions/By Mik Shin-Li.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.4: p. 2009-2050.
73957 Getting a Fix on Cocaine Sentencing Policy: Reforming the Sentencing Scheme of the Anti-Drug Abuse Act of 1986/By Alyssa L. Beaver.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.5: p. 2531-2575.
73958 Who is Secure?: A Framework for Arizona v. Gant/By David S. Chase.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.5: p. 2577-2613.
73959 Lightening the Load: Whether the Burden of Proof for Overcoming a Patent’s Presumption of Validity Should be Lowered/By Kristen Dietly.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.5: p. 2615-2658.
73960 The Rule 10b-5 Suit: Loss Causation Pleading Standards in Private Securities Fraud Claims After Dura Pharmaceuticals, Inc. v. Broudo/By Evan Hill.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.5: p. 2659-2700.
73961 Skeptical Internationalism: A Study of Whether International Law is Law/By Joshua Kleinfeld.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.5: p. 2451-2530.
73962 The Rocky Path for Private Directors General: Procedural, Politics, and the Uncertain Future of EU Antitrust Damages Actions/By Marc A. Sittenreich.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.5: p. 2701-2750.
73963 The Great Recession and the Legal Profession/By Eli Wald.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.5: p. 2051-2066.
73964 The Paradoxes of Pro Bono/By Richard Abel.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.5: p. 2443-2450.
73965 The Risk of Risk Management/By Stephan Landsman.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.5: p. 2315-2327.
73966 Listening to Cassandra: The Difficulty of Recognizing Risks and Taking Action/By Carol A. Needham.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.5: p. 2329-2355.
73967 Multidisciplinary Practice Redux: Globalization, Core Values, and Reviving The MDP Debate in America/By Paul D. Paton.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.5: p. 2193-2244.
73968 Supply Chains and Porous Boundaries: The Disaggregation of Legal Services/By Milton C. Regan, Palmer T. Heenan.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.5: p. 2337-2191.
73969 So, You Want to be a Lawyer? The Quest for Professional Status in a Changing Legal World/By Joyce S. Sterling, Nancy Reichman.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.5: p. 2289-2314.
73970 Glass Ceilings and Dead Ends: Professional Ideologies, Gender Stereotypes, and the Future of Women Lawyers at Large Law Firms/By Eli Wald.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.5: p. 2245-2288.
73971 Team of Rivals? Toward a New Model of the Corporate Attorney-Client Relationship/By David B. Wilkins.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.5: p. 2067-2136.
73972 Baseless Pleas: A Mockery of Justice/By Mari Byrne.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.6: p. 2961-3005.
73973 The Compatibility of Patent Law and the Internet/By Jeanne C. Frommer.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.6: p. 2783-2797.
73974 DNA and Due Process/By Brandon L. Garrett.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.6: p. 2919-2960.
73975 The Internet is a Semicommons/By James Grimmelmann.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.6: p. 2799-2842.
73976 NEPA at the Limits of Risk Assessment: Whether to Discuss a Potential Terrorist Attack on a Nuclear Power Plant Under the National Environmental Policy Act/By Michael Hill.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.6: p. 3007-3057.
73977 Accepting Justice Kennedy’s Dare: The Future of Integration in a Post-PICS World/By Daniel Kiel.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.6: p. 2873-2917.
73978 Behind the Music: Determining the Relevant Constitutional Standard for Statutory Damages in Copyright Infringement Lawsuits/By Colin Morrisey.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.6: p. 3059-3105.
73979 No Double-Dipping Allowed: An Analysis of Waste Management, Inc. v. United Mexican States and the Article 1121 Waiver Requirement for Arbitration Under Chapter 11 of NAFTA/By Jacob S. Lee.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.6: p. 2655-2691.
73980 Non-Network Barriers to Network Neutrality/By Mark R. Patterson.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.6: p. 2842-2872.
73981 The Theory of Generativity/By David G. Post.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.6: p. 2755-2766.
73982 Judge or Jury? Determining Deception or Misrepresentation Under the Fair Debt Collection Practices Act/By Christian Stueben.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.6: p. 3107-3160.
73983 New York: The Next Mecca for Judgement Creditors? An Analysis of Koehler v. Bank of Bermuda Ltd/By Damien H. Weinstein.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.6: p. 3161-3200.
73984 The Fourth Quadrant/By Jonathan Zittrain.- Fordham Law Review. 2010; Vol.78, No.6: p. 2767-2781.
73985 General Discussion on Privacy and Public Access to Court Files/By Hon. Reena Raggi… [et al.].- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.1: p. 1-24.
73986 Should There Be Remote Public Access to Court Filings in Immigration Cases?/By Hon. Robert Hinkle… [et al.].- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.1: p. 25-44.
73987 Implementation-What Methods, If Any, Can Be Employed To Promote the Existing Rules’ Attempts to Protect Private Identifier Information…/By Hon. Ronald Leighton… [et al.].- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.1: p. 45-63.
73988 Cooperation and Plea Agreements-Professors and Practitioners/By Hon. Steven Merryday… [et al.].- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.1: p. 65-83.
73989 Transcripts (Including Voir Dire Transcripts)/By Hon. John Koeltl… [et al.].- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.1: p. 99-113.
73990 Sex, Threats, and Absent Victims: The Lessons of Regina v. Bedingfield for Modern Confrontation and Domestic Violence Cases/By Aviva Orenstein.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.1: p. 115-164.
73991 The More You Gain, the More You Lose: Sentencing Insider Trading Under the U.S. Sentencing Guidelines/By Danielle DeMasi Chattin.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.1: p. 165-215.
73992 A World Without Internet: A New Framework for Analyzing a Supervised Release Condition That Restricts Computer and Internet Access/By Gabriel Gillett.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.1: p. 217-264.
73993 Reconciling Originalism and the History of the Public Use Clause/By Emily A. Johnson.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.1: p. 265-319.
73994 Preemption, Patchwork Immigration Laws, and the Potential For Brown Sundown Towns/By Maria Marulanda.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.1: p. 321-368.
73995 The Federal Information Security Management Act of 2002: A Potemkin Village/By Daniel M. White.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.1: p. 369-405.
73996 From Eugenics to the New Genetics: The Play’s The Thing/By Karen H. Rothenberg.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.2: p. 407-433.
73997 Property Is a Two-Way Street: Personal Copyright Use and Implied Authorization/By Michael Grynberg.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.2: p. 435-498.
73998 Consider the Source: When the Harasser Is the Boss/By Susan Grover, Kimberley Piro.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.2: p. 499-519.
73999 Reconciling Ripley and Joye: A Fact-Sensitive Analysis of Petition-Year and Pre-Petition-Year Income Tax Claims in Chapter 13 Bankruptcies/By Janicelynn J. Asamoto.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.2: p. 521-561.
74000 Just a Soul Whose Intentions Are Good? The Relevance of a Defendant’s Subjective Intent in Defining a Destructive Device Under the National Firearms Act/By Elliot Buckman.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.2: p. 563-603.
74001 How the Establishment Clause Can Influence Substantive Due Process: Adultery Bans After Lawrence/By Andrew D. Cohen.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.2: p. 605-647.
74002 The Unforeseen Costs of Going to Trial: The Vitality of 212(C) Relief for Lawful Permanent Residents Convicted by Trial/By Mark J. DiFiore.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.2: p. 649-697.
74003 The Lawyers Prisoners Dilemma: Duty and Self-Defense in Postconviction Ineffectiveness Claims/By Jenna C. Newmark.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.2: p. 699-736.
74004 An Eyewitness Account of Executive Inability/By Fred F. Fielding.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.3: p. 823-834.
74005 Presidential Succession Scenarios in Popular Culture and History and the Need For Reform/By William F. Baker, Beth A. FitzPatrick.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.3: p. 835-842.
74006 Presidential Disability and the Twenty-Fifth Amendment: The Difficulties Posed By Psychological Illness/By Robert E. Gilbert.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.3: p. 843-879.
74007 Extensions on the Twenty-Fifth Amendment: The Influence of Biological Factors on Assessments of Impairment/By Rose McDermott.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.3: p. 888-896.
74008 Adequacy of Current Succession Law in Light of the Constitution and Policy Considerations/By Benton Becker.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.3: p. 897-905.
74009 Presidential Succession and Inability: Before and After the Twenty-Fifth Amendment/By John D. Feerick.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.3: p. 907-949.
74010 Taking From the Twenty-Fifth Amendment: Lessons in Ensuring Presidential Continuity/By Joel K. Goldstein.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.3: p. 959-1042.
74011 Lost Opportunity: Learning the Wrong Lesson From The Hayes-Tilden Dispute/By Nathan L. Colvin, Edward B. Foley.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.3: p. 1043-1089.
74012 A Contractual Approach to Shareholder Oppression Law/By Benjamin Means.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.3: p. 1161-1211.
74013 The Possibility of Transfer(?): A Comprehensive Approach to the International Criminal Tribunal for Rwanda’s Rule 11bis To Permit Transfer to Rwandan Domestic Courts/By Jesse Melman.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.3: p. 1271-1332.
74014 Toward a Functional Alternative to Courtroom Adjudication: The Federal Arbitration Act and Third Party Document Discovery/By Sara Rosenberg.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.3: p. 1333-1365.
74015 Promoting Residential Integration Through the Fair Housing Act: Are Qui Tam Actions a Viable Method of Enforcing Affirmatively Furthering Fair Housing Violations?/By Matthew J. Termine.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.3: p. 1367-1427.
74016 Federal Rule of Evidence 804b-1’s Similar Motive‎چ Test and the Admissibility of Grand Jury Testimony Against the Government/By Brandon Berkowski.- Fordham Law Review. 2010; Vol.79, No.3: p. 1213-1270.
74017 Listening To Victims/By Jayne Barnard.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.4: p. 1479-1489.
74018 The Scales of Justice: Former Clerks Weigh in/Owen Glist.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.4: p. 1503-1512.
74019 The Natural Law in the American Tradition/By Hon. Diarmuid F. O’Scannlain.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.4: p. 1513-1528.
74020 Beyond Standard Legal Positivism and Aggressive Natural Law: Some Thoughts on Judge O’Scannlain’s Third Way/By Michael Baur.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.4: p. 1529-1539.
74021 Alien Language: Immigration Metaphors and the Jurisprudence of Otherness/By Keith Cunningham-Parmeter.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.4: p. 1545-1598.
74022 Mortgage Modification, Equitable Subordination, and the Honest but Unfortunate Creditor/By Juliet M. Moringiello.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.4: p. 1599-1642.
74023 The Need for Non-Discretionary Interlocutory Appellate Review in Multidistrict Litigation/By Andrew S. Pollis.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.4: p. 1643-1694.
74024 Keeping Up with Officer Jones: A Comprehensive Look at the Fourth Amendment and GPS Surveillance/By Kaitlyn A. Kerrane.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.4: p. 1695-1741.
74025 Pulling the Trigger on Public Campaign Finance: The Contextual Approach To Analyzing Trigger Funds/By George LoBiondo.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.4: p. 1743-1785.
74026 Fraud Created the Market: Presuming Reliance in Rule 10(b)-5 Primary Securities Market Fraud Litigation/By Matt Silverman.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.4: p. 1787-1829.
74027 Extracting Compassion from Confusion: Sentencing Noncitizens After United States v. Booker/By Francesca Brody.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.5: p. 2129-2172.
74028 Fiduciaries and Fees: Preliminary Thoughts/By Lynn A. Baker, Charles Silver.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.5: p. 1833-1867.
74029 Taking the Business Out of Work Product/By Michele DeStefano Beardslee.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.5: p. 1869-1937.
74030 Two Views of the Class Action/By Alexandra D. Lahav.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.5: p. 1939-1963.
74031 The Parallel Law of Lawyering in Civil Litigation/By Andrew Perlman.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.5: p. 1965-1984.
74032 The Responsibilities of Lead Lawyers and Judges in Multidistrict Litigations/By Charles Silver.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.5: p. 1985-2003.
74033 The Preservation Obligation: Regulating and Sanctioning Pre-Litigation Spoliation in Federal Court/By A. Benjamin Spencer.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.5: p. 2005-2034.
74034 U.S. Energy Sanctions and the Race To Prevent Iran from Acquiring Weapons of Mass Destruction/By Quinton Cannon Farrar.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.5: p. 2347-2393.
74035 Arbitration Provisions: Little Darlings and Little Monsters/By Stephen Friedman.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.5: p. 2035-2067.
74036 The Twombly Standard and Affirmative Defenses: What Is Good for the Goose Is Not Always Good for the Gander/By Anthony Gambol.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.5: p. 2173-2210.
74037 Which Treaties Reign Supreme? The Dormant Supremacy Clause Effect of Implemented Non-Self-Executing Treaties/By Leonie W. Huang.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.5: p. 2211-2258.
74038 Finding the Good in Holmes’s Bad Man/By Marco Jimenez.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.5: p. 2069-2127.
74039 Walk This Way: Do Public Sidewalks Qualify As Services, Programs, or Activities Under Title II of the Americans With Disabilities Act?/By Sarah Jones.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.5: p. 2259-2299.
74040 A Tale of Three Sovereigns: The Nebulous Boundaries of the Federal Government, New York State, and the Seneca Nation of Indians Concerning State Taxation of Indian Reservation Cigarette Sales…/By Amanda M. Murphy.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.5: p. 2301-2346.
74041 The FATCA Provisions of the HIRE Act: Boldly Going Where No Withholding Has Gone Before/By Melissa A. Dizdarevic.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.6: p. 2967-2994.
74042 Labor Values Are First Amendment Values: Why Union Comprehensive Campaigns Are Protected Speech/By Charlotte Garden.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.6: p. 2617-2668.
74043 Blanket Policies for Strip Searching Pretrial Detainees: An Interdisciplinary Argument for Reasonableness/By Daphne Ha.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.6: p. 2721-2760.
74044 Giving Arbitration Some Credit: The Enforceability of Arbitration Clauses Under the Credit Repair Organizations Act/By Genevieve Hanft.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.6: p. 2761-2808.
74045 Scientific Integrity: The Perils and Promise of White House Administration/By Heidi Kitrosser.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.6: p. 2395-2424.
74046 Federal Power, Non-Federal Actors: The Ramifications of Free Enterprise Fund/By By Harold J. Krent.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.6: p. 2425-2454.
74047 Another Word on the President’s Statutory Authority over Agency Action/By Nina A. Mendelson.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.6: p. 2455-2485.
74048 Whos in Charge? Does the President Have Directive Authority over Agency Regulatory Decisions?/By Robert V. Percival.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.6: p. 2487-2540.
74049 A Modest Proposal: Abolishing Agency Independence in Free Enterprise Fund v. PCAOB/By Neomi Rao.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.6: p. 2541-2575.
74050 Obamas Czars for Domestic Policy and the Law of the White House Staff/By Aaron J. Saiger.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.6: p. 2577-2615.
74051 Computers As Castles: Preventing the Plain View Doctrine From Becoming a Vehicle for Overbroad Digital Searches/By James Saylor.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.6: p. 2809-2858.
74052 The Modern Common Law of Foreign Official Immunity/By Beth Stephens.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.6: p. 2669-2719.
74053 Moral Monsters Under the Bed: Holding Corporations Accountable for Violations of the Alien Tort Statute After Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co./By Mara Theophila.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.6: p. 2859-2908.
74054 Seeking a Clearer Picture: Assessing the Appropriate Regulatory Framework for Broadband Video Distribution/By Adam B. VanWagner.- Fordham Law Review. 2011; Vol.79, No.6: p. 2909-2966.
74055 O Sonia, Where Art Thou?: Why Justice Sotomayor’s Silent Opinion Should Serve as Shady Grove’s Holding/By Craig T. Cagney.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.1: p. 189-234.
74056 Protecting the ERISA Whistleblower: The Reach of Section 510 of ERISA/By Adam B. Gartner.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.1: p. 235-272.
74057 Dont Blame Me, Blame the Financial Crisis: A Survey of Dismissal Rulings in 10b-5 Suits for Subprime Securities Losses/By Christopher J. Miller.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.1: p. 273-[318].
74058 The Honor of Private Law/By Nathan B. Oman.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.1: p. 31-71.
74059 To Transfer or Not to Transfer: Identifying and Protecting Human Rights Interests in Non-Refoulment/By Vijay M. Padmanabhan.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.1: p. 73-123.
74060 The State Secrets Privilege and Access to Justice: What Is the Proper Balance?/By Hon. Robert D. Sack… [et al.].- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.1: p. 1-29.
74061 Bringing an End to the Trend: Cutting Judicial Approval and Rejection Out of Non-Class Mass Settlement/By Alexandra N. Rothman.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.1: p. 319-353.
74062 Elusive Empowerment: Compensating the Sex Trafficked Person Under the Trafficking Victims Protection Act/By Theodore R. Sangalis.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.1: p. 403-439.
74063 Private Ordering with Shareholder Bylaws/By D. Gordon Smith, Matthew Wright, Marcus Kai Hintze.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.1: p. 125-188.
74064 Weaving Functional Brain Imaging Into the Tapestry of Evidence: A Case for Functional Neuroimaging in Federal Criminal Courts/By Adam Teitcher.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.1: p. 355-401.
74065 Frankfurters Champion: Justice Powell, Monell, and the Meaning of Color Of Law/By David Jacks Achtenberg.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.2: p. 681-714.
74066 The Right REDD Framework: National Laws that Best Protect Indigenous Rights in a Global REDD Regime/By Stephanie Baez.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.2: p. 821-875.
74067 The Lone Miscreant, the Self-Training Prosecutor, and Other Fictions: A Comment on Connick v. Thompson/By Susan A. Bandes.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.2: p. 715-736.
74068 Notes on Official Immunity in ATS Litigation/By William R. Casto.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.2: p. 573-604.
74069 Taking Supremacy Seriously: The Contrariety of Official Immunities/By Donald L. Doernberg.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.2: p. 443-477.
74070 Timing Is Everything: Markets, Loss, and Proof of Causation in Fraud on the Market Actions/By Andrew M. Erdlen.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.2: p. 877-922.
74071 Asking the Right Questions About Officer Immunity/By Richard H. Fallon.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.2: p. 479-507.
74072 Unsupportable and Unjustified: A Critique of Absolute Prosecutorial Immunity/By Margaret Z. Johns.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.2: p. 509-535.
74073 Foreign Official Immunity and the Baseline Problem/By Chimane I. Keitner.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.2: p. 605-621.
74074 Avoiding Permanent Limbo: Qualified Immunity and the Elaboration of Constitutional Rights from Saucier to Camreta (and Beyond)/By Michael T. Kirkpatrick, Joshua Matz.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.2: p. 643-679.
74075 The Intersection of Tort and Environmental Law: Where the Twains Should Meet and Depart/By Mark Latham, Victor E. Schwartz, Christopher E. Appel.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.2: p. 737-773.
74076 Broken Borders, Broken Laws: Aligning Crime and Punishment Under Section 2L1.1-b-7 of the U.S. Sentencing Guidelines/By Genevieve Quinn.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.2: p. 923-957.
74077 The Supreme Court Assumes Errant Prosecutors Will Be Disciplined by Their Offices or the Bar: Three Case Studies that Prove that Assumption Wrong/By Joel B. Rudin.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.2: p. 537-572.
74078 Measuring Pearson in the Circuits/By Ted Sampsell-Jones, Jenna Yauch.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.2: p. 623-640.
74079 FCPA Sanctions: Too Big to Debar?/By Drury D. Stevenson, Nicholas J. Wagoner.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.2: p. 775-820.
74080 Federal Rule of Evidence 703: The Back Door and the Confrontation Clause, Ten Years Later/By Ian Volek.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.2: p. 959-1000.
74081 Pluralism and Property/By Gregory S. Alexander.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.3: p. 1017-1052.
74082 Liberalism and Property in Colombia: Property as a Right and Property as a Social Function/By Daniel Bonilla.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.3: p. 1135-1170.
74083 Dead Again: The Latest Demise of the Confrontation Clause/By Michael D. Cicchini.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.3: p. 1301-1324.
74084 The Social Function of Property and the Human Capacity to Flourish/By Colin Crawford.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.3: p. 1089-1134.
74085 Sketches for a Hamiltonian Vernacular as a Social Function of Property/By Nestor M. Davidson.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.3: p. 1053-1070.
74086 Party Foul: The Fourth Circuit’s Improper Application of the Commercial Speech Test in Educational Media Co. at Virginia Tech, Inc. v. Swecker/By Michelle Silva Fernandes.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.3: p. 1325-1365.
74087 Defending Your Client’s Property Rights in Space: A Practical Guide for the Lunar Litigator/By Blake Gilson.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.3: p. 1367-1405.
74088 Slicing Through the Great Legal Gordian Knot: Ways to Assist Pro Se Litigants in Their Quest for Justice/By Shon R. Hopwood.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.3: p. 1229-1239.
74089 Root Causes of the Pro Se Prisoner Litigation Crisis/By Michael W. Martin.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.3: p. 1219-1228.
74090 Using Tort Law to Understand the Causation Prong of Standing/By Luke Meier.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.3: p. 1241-1299.
74091 Origins of the Social Function of Property in Chile/By M.C. Mirow.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.3: p. 1183-1217.
74092 Propertys Memories/By Eduardo M. Penalver.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.3: p. 1071-1088.
74093 Sisyphus Meets Icarus: The Jurisdictional and Comity Limits of Post-Satisfaction Anti-Foreign-Suit Injunctions/By Anthony C. Piccirillo.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.3: p. 1407-1451.
74094 The Age of Forgotten Innocence: The Dangers of Applying Analog Restrictions to Innocent Infringement in the Digital Era/By Brian Sheridan.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.3: p. 1453-1489.
74095 Swapped Disincentives: Will Clearinghouses Mitigate the Unintended Effects of the Bankruptcy Code’s Swap Exemptions?/By Timothy P.W. Sullivan.- Fordham Law Review. 2011; Vol.80, No.3: p. 1491-1524.
74096 Adding Uncertainty to the Virtual Shopping Cart: Antitrust Regulation of Internet Minimum Advertised Price Policies/By Julie Beth Albert.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.4: p. 1679-1719.
74097 Standing of Intervenor-Defendants in Public Law Litigation/By Matthew I. Hall.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.4: p. 1539-1584.
74098 The Deciders: The Future of Privacy and Free Speech in the Age of Facebook and Google/By Jeffrey Rosen.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.4: p. 1525-1538.
74099 A Territorial Sea Change: The Death on the High Seas Act and the Extension of the Territorial Sea/By Andrew S. Levy.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.4: p. 1721-1757.
74100 Fear of Commitment: Why CA, Inc. v. AFSCME Leaves Mandatory Advancement Bylaws Undisturbed/By Zachary N. Lupu.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.4: p. 1759-1799.
74101 The Department of Labor’s Changing Policies Toward the H-2B Temporary Worker Program: Primarily for the Benefit of Nobody/By Charles C. Mathes.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.4: p. 1801-1851.
74102 Section 2 Enforcement and the Great Recession: Why Less (Enforcement) Might Mean More (GDP)/By Alan J. Meese.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.4: p. 1633-1678.
74103 RLUIPA and Exclusionary Zoning: Government Defendants Should Have the Burden of Persuasion in Equal Terms Cases/By Thomas E. Raccuia.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.4: p. 1853-1888.
74104 The Idea of Too Much Law/By Mila Sohoni.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.4: p. 1585-1632.
74105 The Scope of Protected Activity Under Section 806 Of SOX/By Timothy J. Fitzmaurice.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.5: p. 2041-2074.
74106 PPACA and the Individual Mandate: A Healthy Approach to Severability/By Jenna L. Kamiat.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.5: p. 2237-2266.
74107 Kucana v. Holder and Judicial Review of the Decision Not to Reopen Sua Sponte in Immigration Removal Proceedings/By Michael A. Keough.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.5: p. 2075-2111.
74108 Reconciling Federal Circuit Choice of Law with eBay v. MercExchange’s Abrogation of the Presumption of Irreparable Harm in Copyright Preliminary Injunctions/By Erin V. Klewin.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.5: p. 2113-2155.
74109 Cooperative Justice: Understanding the Future of the International Criminal Court Through Its Involvement in Libya/By Brendan Leanos.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.5: p. 2267-2304.
74110 Extending Outsider Trading Liability to Thieves/By Adam R. Nelson.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.5: p. 2157-2198.
74111 Aging Out of Immigration: Analyzing Family Preference Visa Petitions Under the Child Status Protection Act/By Christina A. Pryor.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.5: p. 2199-2236.
74112 Corporate Philanthropy as Signaling and Co-optation/By Roy Shapira.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.5: p. 1889-1939.
74113 Awakening the People’s Giant: Sovereign Immunity and the Constitution’s Republican Commitment/By Fred O. Smith.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.5: p. 1941-1995.
74114 Originalism and the Aristotelian Tradition: Virtue’s Home in Originalism/By Lee J. Strang.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.5: p. 1997-2040.
74115 Homeward Bound: What Does a Global Legal Education Offer the Indian Returnees?/By Swethaa Ballakrishnen.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 2441-2480.
74116 Whither Fairness? In Search of a Jurisdictional Test After J. McIntyre Machinery v. Nicastro/By Peter R. Bryce.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 2975-3013.
74117 Organizational Alliances by U.S. Law Schools/By Elizabeth Chambliss.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 2615-2649.
74118 Nonlawyers Influencing Lawyers: Too Many Cooks in the Kitchen or Stone Soup?/By Michele DeStefano.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 2791-2845.
74119 Corporate Law Firms, NGOs, and Issues of Legitimacy for a Global Legal Order/By Yves Dezalay, Bryant G. Garth.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 2309-2345.
74120 Alliance Capitalism and Legal Education: An English Perspective/By James Faulconbridge.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 2651-2659.
74121 Becoming a Cosmopolitan Lawyer/By John Flood, Peter D. Lederer.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 2513-2539.
74122 Getting to Exempt: Putting the Rubber Stamp on Section 501-c-3’s Political Activity Prohibition/By Michael Fresco.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 3015-3055.
74123 A Textbook Dilemma: Should the First Sale Doctrine Provide a Valid Defense for Foreign-Made Goods?/By Melissa Goldberg.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 3057-3092.
74124 Regulating Conflicts of Interest in Global Law Firms: Peace in Our Time?/By Janine Griffiths-Baker, Nancy J. Moore.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 2541-2567.
74125 The Learning Process of Globalization: How Chinese Law Firms Survived the Financial Crisis/By Xueyao Li, Sida Liu.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 2847-2866.
74126 State Ownership and Corporate Governance/By Mariana Pargendler.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 2917-2973.
74127 Law Firms, Global Capital, and the Sociological Imagination/By Christine Parker, Tanina Rostain.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 2347-2381.
74128 Comparative Perspectives on Lawyer Regulation: An Agenda for Reform in the United States and Canada/By Deborah L. Rhode, Alice Woolley.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 2761-2790.
74129 States Side Story: Career Paths of International LL.M. Students, or I Like to Be in America/By Carole Silver.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 2383-2440.
74130 Minorities, Merit, and Misrecognition in the Globalized Profession/By Hilary Sommerlad.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 2481-2512.
74131 E Pluribus Unum? The Full Faith and Credit Clause and Meaningful Recognition of Out-of-State Adoptions/By Pamela K. Terry.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 3093-3135.
74132 Adopting Regulatory Objectives for the Legal Profession/By Laurel S. Terry, Steve Mark, Tahlia Gordon.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 2685-2760.
74133 Trends and Challenges in Lawyer Regulation: The Impact of Globalization and Technology/By Laurel S. Terry, Steve Mark, Tahlia Gordon.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 2661-2684.
74134 Smart Growth: The Large Law Firm in the Twenty-First Century/By Eli Wald.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 2867-2915.
74135 Privatizing Professionalism: Client Control of Lawyers’ Ethics/By Christopher J. Whelan, Neta Ziv.- Fordham Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 2577-2613.
74136 Do Hospitals Owe A So-Called Non-Delegable Duty of Care to their Patients?/Christine Beuermann.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.1: 1-26.
74137 Rhetoric and Reality: User Engagement and Health Care Reform in England/David P Horton, Gary Lynch-Wood.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.1: 27-50.
74138 Using and Disclosing Confidential Patient Information and The English Common Law: What are the Information Requirements of a Valid Consent?/Victoria Chico, Mark J. Taylor.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.1: 51-72.
74139 Protecting me from my Directive: Ensuring Appropriate Safeguards for Advance Directives in Dementia/Cressida Auckland.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.1: 73-97.
74140 A Human Rights Perspective of Assisted Suicide: Accounting for Disparate Jurisprudence/Stevie S Martin.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.1: 98-116.
74141 Psychiatric Injury Claims and Pregnancy: Re (a Minor) and Others v Calderdale and Huddersfield NHS Foundation Trust [2017] EWHC 824/Jaime Lindsey.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.1: 117-124.
74142 It’s arrived! Relational Autonomy Comes to Court: ABC v ST George’s Healthcare NHS Trust [2017] EWCA 336/Roy Gilbar, Charles Foster.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.1: 125-133.
74143 C-621/15 – W and Others v Sanofi Pasteur: An Example of Judicial Distortion and Indifference to Science/Laura R. Smillie, Mark R. Eccleston-Turner, Sarah L. Cooper.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.1: 134-145.
74144 The Emergence and Development of Bioethics in the UK/Ruth Chadwick, Duncan Wilson.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.2: 183-201.
74145 The Transmutation of Deference in Medicine: An Ethico-Legal Perspective/Sarah Devaney, Soren Holm.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.2: 202-224.
74146 On the Relationship between Medical Ethics and the Law/Iain Brassington.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.2: 225-245.
74147 New Legal Landscapes: (Re)Constructing the Boundaries of Mental Capacity Law/Beverley A. Clough.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.2: 246-275.
74148 Everyday Cyborgs: On Integrated Persons and Integrated Goods/Muireann Quigley, Semande Ayihongbe.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.2: 276-308.
74149 Legally Human? Novel Beings and English Law/David R. Lawrence, Margaret Brazier.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.2: 309-327.
74150 Patient Information: To Share or Not to Share?/Catherine Stanton.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.2: 328-345.
74151 Gross Negligence (Medical) Manslaughter and the Puzzling Implications of Negligent Ignorance: Rose v R [2017] EWCA Crim 1168/Alexandra Mullock.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.2: 346-356.
74152 When can the Child Speak for Herself? The Limits of Parental Consent in Data Protection Law for Health Research/Mark J Taylor … [et al.].- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.3: 369-391.
74153 What God and the Angels Know of us? Character, Autonomy, and best Interests in Minimally Conscious State/Giles Birchley.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.3: 392-420.
74154 Biomedical Enhancement of Warfighters and the Legal Protection of Military Medical Personnel in Armed Conflict/Rain Liivoja.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.3: 421-448.
74155 Identity Rights and Sensitive Ethical Questions: The European Convention on Human Rights and the Regulation of Surrogacy Arrangements/Andrea Mulligan.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.3: 449-475.
74156 Cryonics in the Courtroom: Which Interests? Whose Interests?/Richard Huxtable.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.3: 476-499.
74157 Who Knows Best (Interests)? The Case of Charlie Gard/Emma Cave, Emma Nottingham.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.3: 500-513.
74158 Is It Now Institutionally Appropriate for the Courts to Consider Whether the Assisted Dying Ban is Human Rights Compatible? Conway v Secretary of State for Justice/Clark Hobson.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.3: 514-530.
74159 Decisions at The end of Life: The Inimitable Hallmark of the Lawyer?/Mary Donnelly.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.3: 531-540.
74160 The Problem of Unenforceable Surrogacy Contracts: Can Unjust Enrichment Provide a Solution?/Craig Purshouse, Kate Bracegirdle.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.4: 557-584.
74161 The Australasian Approach to the Definition of Mental Disorder in a Mental Health Act/John B. Dawson.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.4: 610-632.
74162 Awake and (Only Just) Aware? A Typology, Taxonomy, and Holistic Framework for Withdrawing Clinically Assisted Nutrition and Hydration in the Minimally Conscious State/Jo Samanta, Ash Samanta.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.4: 633-664.
74163 Grimstone v Epsom and St Helier University Hospitals NHS Trust: (It’s Not) Hip to Be Square/Louise V. Austin.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.4: 665-674.
74164 Autonomy, Affinity, and the Assessment of Damages: ACB v Thomson Medical PTE LTD [2017] SGCA 20 and Shaw v Kovak [2017] EWCA Civ 1028/Craig Purshouse.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.4: 675-692.
74165 A Right to Access to Emergency Health Care: The European Court of Human Rights Pushes the Envelope/Aleydis Nissen.- Medical Law Review. 2018; Vol.26, No.4: 693-702.
74166 Interpretation of Unnatural Death in Coronial Law: A Review of the English Legal Process of Decision Making, Statutory Interpretation, and Case Law: The Implications for Medical Cases and Coronial Consistency/Andrew Harris, Andrew Walker.- Medical Law Review. 2019; Vol.27, No.1: 1-31.
74167 The Relationship between Autonomy and Adult Mental Capacity in the Law of England and Wales/Paul Skowron.- Medical Law Review. 2019; Vol.27, No.1: 32-58.
74168 Will the Eu Data Protection Regulation 2016/679 Inhibit Critical Care Research?/Marjolein Timmers … [et al.].- Medical Law Review. 2019; Vol.27, No.1: 59-78.
74169 Uninformed Reform: The Attempt to Abolish the Hospital Managers’ Section 23 Discharge Power Under the Mental Health Act 1983/Thomas E. Webb.- Medical Law Review. 2019; Vol.27, No.1: 79-107.
74170 Informed Consent to Medical Treatment Post-Montgomery: Causation and Coincidence/Gemma Turton.- Medical Law Review. 2019; Vol.27, No.1: 108-134.
74171 No Judge Required: M (By Her Litigation Friend, MRS B) v A Hospital; M (Withdrawal of Treatment: Need For Proceedings) (2017) EWCOP 19/Stephanie M Pywell.- Medical Law Review. 2019; Vol.27, No.1: 135-143.
74172 Surrogacy and the ECtHR: Reflections on Paradiso and Campanelli v Italy/Marianna Iliadou.- Medical Law Review. 2019; Vol.27, No.1: 144-154.
74173 Prevention is Better than Cure, But who Foots the Bill? R (National AIDS Trust) v NHS England/Ciara Frances Hurley.- Medical Law Review. 2019; Vol.27, No.1: 155-164.
74174 Regulating Alternative Healing in France, And the Problem of Non-Medicine/Emilie Cloatre.- Medical Law Review. 2019; Vol.27, No.2: 189-214.
74175 Problems of Control: Alcohol Dependence, Anorexia Nervosa, and the Flexible Interpretation of Mental Incapacity Tests/Jillian Craigie, Ailsa Davies.- Medical Law Review. 2019; Vol.27, No.2: 215-241.
74176 Capacity for Discernment and Euthanasia on Minors in Belgium/Kristof Van Assche … [et al.].- Medical Law Review. 2019; Vol.27, No.2: 242-266.
74177 Obligation and the Changing Nature of Publicly Funded Healthcare/Kenneth Veitch.- Medical Law Review. 2019; Vol.27, No.2: 267-294.
74178 The Right to Trans-Specific Healthcare in Norway: Understanding the Health Needs of Transgender People/Anniken Sorlie.- Medical Law Review. 2019; Vol.27, No.2: 295-317.
74179 The Impatient Patient and the Unreceptive Receptionist: Darnley v Croydon Health Services NHS Trust [2018] UKSC 50/Craig Purshouse.- Medical Law Review. 2019; Vol.27, No.2: 318-329.
74180 An NHS Trust and others v Y and another [2018] UKSC 46: Reducing the Role of the Courts in Treatment Withdrawal/Elizabeth Wicks.- Medical Law Review. 2019; Vol.27, No.2: 330-338.
74181 Hii Chii Kok v (1) Ooi Peng Jin London Lucien; (2) National Cancer Centre: Modifying Montgomery/Louise V. Austin.- Medical Law Review. 2019; Vol.27, No.2: 339-351.
74182 Discourse and Authority in European and Post-Communist Legal Culture/Sinisa Rodin.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2005; Vol.1: 1-16.
74183 Courts, Legal Culture and EU Enlargement/Tamara Capeta.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2005; Vol.1: 1-21.
74184 European Law in the Empires of Mechanical Jurisprudence: The Judicial Application of European Law in Central European Candidate Countries/Zdenek Kuhn.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2005; Vol.1: 1-14.
74185 Inter-Court Constitutional Dialogue after the Enlargement – Implications of the Case of University Professor Kobler/Jan Komarek.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2005; Vol.1: 1-15.
74186 Trade, Tax and Takeovers – Can the European Court De-Regulate Europe Despite Resistance From the Council and Parliament?/Derrick Wyatt.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2005; Vol.1: 1-11.
74187 Balancing Sovereignty with the Free Movement of Goods in the EU and the WTO – Non-Pecuniary Restrictions on the Free Movement of Goods/Tamara Perisin.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2005; Vol.1: 1-30.
74188 An Internal Market for Services – National Concerns, European Regulation, and a Proposal by the Commission/Veith Mehde.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2005; Vol.1: 1-11.
74189 Family Reunification of European Community Nationals/Iris Goldner.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2005; Vol.1: 1-30.
74190 Gender Equality and the Process of Harmonisation of the Croatian Labour Law/Mario Vinkovic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2005; Vol.1: 1-6.
74191 Regional Cooperation in the Western Balkans – A Key to Integration into the European Union/Antonija Petricusic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2005; Vol.1: 1-22.
74192 Could a Yellow Card for National Parliaments Strengthen Judicial as Well as Political Policing of Subsidiarity?/Derrick Wyatt.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2006; Vol.2: 1-17.
74193 The Authoritarian Legal Culture at Work: The Passivity of Parties and the Interpretational Statements of Supreme Courts/Zdenek Kuhn.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2006; Vol.2: 19-26.
74194 States as Successful Litigants before the European Court of Justice: Lessons from the Repeat Players of European Litigation/Marie-Pierre Granger.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2006; Vol.2: 27-49.
74195 Milestones on the Road to Keck/Sigmar Stadlmeier.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2006; Vol.2: 51-68.
74196 Interaction of Fundamental (Human) Rights and Fundamental (Market) Freedoms in the EU/Tamara Perisin.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2006; Vol.2: 69-98.
74197 Economic Liberalisation of Education Provision within the EC and WTO: A Human Rights Perspective/John Morijn.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2006; Vol.2: 99-136.
74198 Legal Implications of Accession to the European Union on Geographical Indications and Designations of Origin for Agricultural Products and Foodstuffs/Andreas Auer.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2006; Vol.2: 137-172.
74199 Exploring EU Competence in CFSP: Logic or Contradiction?/Maja Brkan.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2006; Vol.2: 173-207.
74200 The Role and Impact of the EU’s Common Foreign and Security Policy towards the Western Balkans (2001-2006)/Steven Blockmans.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2006; Vol.2: 209-263.
74201 A New Legal Order, or a Non-Existent One? Some (Early) Experiences in the Application of EU Law in Central Europe/Michal Bobek.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2006; Vol.2: 265-298.
74202 Effectiveness of Transposed EU Equality Law in the Czech Republic/Barbara Havelkova.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2006; Vol.2: 299-310.
74203 An Argument for Closer Cooperation between the European Union and the Council of Europe in the Field of EU Enlargement Regulation/Dimitry Kochenov.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2006; Vol.2: 311-341.
74204 The Power of the Copenhagen Criteria/Tanja Marktler.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2006; Vol.2: 343-363.
74205 EU Conditionality and Transitional Justice in the Former Yugoslavia/Iavor Rangelov.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2006; Vol.2: 365-375.
74206 The Europeanisation of National Constitutions in the Constitutionalisation of Europe: Some Observations Against the Background of the Constitutional Experience of the EU-15/Monica Claes.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2007; Vol.3: 1-38.
74207 Selected EU Judgments by Cee Constitutional Courts: Lessons on How (not) to Amend Constitutions?/Anneli Albi.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2007; Vol.3: 39-58.
74208 Constitutional Implications of EU Membership: A View from the Commission/Frank Hoffmeister.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2007; Vol.3: 59-97.
74209 The European Arrest Warrant, Third Pillar Law and National Constitutional Resistance / Acceptance: The EAW Saga as Narrated by the Constitutional Judiciary in Poland, Germany, and the Czech Republic/Zdenek Kuhn.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2007; Vol.3: 99-133.
74210 The End of Judicial Constitutionalisation?/Jo Hunt.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2007; Vol.3: 135-155.
74211 Legal Instruments in the Reform Treaty – Simplified?/Tamara Capeta.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2007; Vol.3: 157-192.
74212 The Functional Overlap of Enforcement and Implementation Tools/Stine Andersen.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2007; Vol.3: 193-212.
74213 Identity and the Divergence of Discourses in Croatia and Europe/Sinisa Rodin.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2007; Vol.3: 229-240.
74214 Transitional Arrangements in the Enlarged European Union: How Free is the Free Movement of Workers?/Iris Goldner Lang.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2007; Vol.3: 241-271.
74215 Benchmarking, Safeguard Clauses and Verification Mechanisms – What’s in a Name? Recent Developments in Pre- and Post-Accession Conditionality and Compliance with EU Law/Martina Spernbauer.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2007; Vol.3: 273-306.
74216 Towards an Improved Application of European Union Law in Lithuania: The Examples of Competition Law and Intellectual Property Law/Yvonne Goldammer, Elze Matulionyte.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2007; Vol.3: 307-330.
74217 The EU Charter of Fundamental Rights and the Subsisting Commitments of EU Member States under the European Convention on Human Rights: More Variable Geometry/Robert Lane.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2007; Vol.3: 355-389.
74218 Can She Excuse My Wrongs? The European Court of Justice and International Courts and Tribunals/Bernhard Hofstotter.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2007; Vol.3: 391-413.
74219 Electoral Rights under the Review of the European Court of Justice: Judicial Trends and Constitutional Weaknesses/Stanislas Adam.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2007; Vol.3: 415-441.
74220 Human Rights of Women and the Public/Private Divide in International Human Rights Law/Ivana Radacic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2007; Vol.3: 443-468.
74221 Gay Rights in the EU: A Long Way Forward for the Union of 27/Dimitry Kochenov.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2007; Vol.3: 469-490.
74222 Anti-Discrimination Policy and the Roma: Assessing the Impact of EU Enlargement/Melanie H Ram.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2007; Vol.3: 491-513.
74223 Polish and German Constitutional Jurisprudence on Matters of European Community Law: A Comparison of the Constitutional Courts’ Approaches/Sven Hobel.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2007; Vol.3: 515-531.
74224 Referring to a Frame? Some Reflections on the European Contract Law Project/Jan-Peter Trnka.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2007; Vol.3: 533-558.
74225 The New Cefta with Special Reference to Its Influence on Accession to the European Union and on the Republic of Croatia/Marta Krizmanic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2007; Vol.3: 559-579.
74226 Horizontal Effect of Fundamental Freedoms and the Right to Equality after Viking and Mangold, and the Implications for Community Competence/Derrick Wyatt.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2008; Vol.4: 1-48.
74227 A More Liberal and Economic, and a Less Social Approach: The Impact of Recent ECJ Rulings/Nada Bodiroga Vukobrat, Hana Horak.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2008; Vol.4: 49-74.
74228 Minimum Wages as an Obstacle to the Free Provision of Services/Melita Carevic, Paula Kis, Filip Kuhta.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2008; Vol.4: 75-100.
74229 The Common Commercial Policy after Lisbon: Establishing Parallelism Between Internal and External Economic Relations?/Angelos Dimopoulos.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2008; Vol.4: 101-129.
74230 Revisiting Flexible Integration in Times of Post-enlargement and Lustration of EU Constitutionalism/Matej Avbelj.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2008; Vol.4: 131-150.
74231 Rethinking Subsidiarity and the Balance of Powers in the EU in Light of the Lisbon Treaty and Beyond/Simona Constantin.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2008; Vol.4: 151-177.
74232 Some Observations on the European Court of Justice’s post-Francovich Jurisprudence/Vladimir Pavlovic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2008; Vol.4: 179-193.
74233 Far, But Not Far Enough: An Idealist Critique of the Racial Equality Directive/Tena Simonovic Einwalter.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2008; Vol.4: 195-222.
74234 Constitutional Implications of EU Membership: An Overview of Constitutional Issues in the Negotiating Process – The Croatian Perspective/Irena Andrassy.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2008; Vol.4: 223-245.
74235 The Interpretative Effect of European Law in the Judgment of the Croatian Constitutional Court No U-III 1410/2007/Boris Stanic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2008; Vol.4: 247-265.
74236 The Ban on Veils in educational institutions: Jurisprudence of the European Court of Human Rights/Ivana Radacic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2008; Vol.4: 267-284.
74237 From Dangerous, to Preventive, Protective and Quiet Diplomacy: The Downturn in State Sovereignty at the Expense of International Human Rights Enforcement/Peter Orebech.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2008; Vol.4: 285-296.
74238 Multilingual Law and Judicial Interpretation in the EU/Tamara Capeta.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2009; Vol.5: 1-17.
74239 The Boundaries of the Internal Market after the Lisbon Treaty: A Closer Look at Article 95 EC/Isidora Maletic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2009; Vol.5: 19-30.
74240 Internal Situations in Community Law: An Uncertain Safeguard of Competences Within the Internal Market/Mislav Mataija.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2009; Vol.5: 31-63.
74241 The Costanzo obligation of national administrative authorities in the light of the principle of legality: prodigy or problem child?/Maartje Verhoeven.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2009; Vol.5: 65-92.
74242 Patrolling the Borders of the EU Legal Order: Constitutional Repercussions of the Kadi-judgment/Jan Willem van Rossem.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2009; Vol.5: 93-119.
74243 EU Border Management After the Lisbon Treaty/Jorrit Jelle Rijpma.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2009; Vol.5: 121-149.
74244 Starting to shine; but how brightly: Standstill provisions in Association law between Turkey and the Community/Ilke Gocmen.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2009; Vol.5: 151-193.
74245 Reflections on the EU Foreign Policy Objectives Behind the Integrated Approach in the Response to Piracy off Somalia/Maria Luisa Sanchez Barrueco.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2009; Vol.5: 195-238.
74246 Common foreign and security policy and European security and defence policy after the Lisbon Treaty – Old problems solved?/Julia Schmidt.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2009; Vol.5: 239-259.
74247 The impact of the Lisbon Treaty on the development of EU immigration legislation/Lehte Roots.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2009; Vol.5: 261-281.
74248 The Corporate Governance Statement and Audit Committee in the European Union and Republic of Slovenia/Danila Djokic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2009; Vol.5: 283-289.
74249 Why Market Freedoms are no Fundamental Rights: A Competence Approach/Stephan Gregor.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2010; Vol.6: 1-21.
74250 The Right to a Fair Trial and the Free Movement of Civil Judgments/Jan-Jaap Kuipers.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2010; Vol.6: 23-51.
74251 Balancing Fundamental Rights: United in diversity? Some Reflections on the Recent Case Law of the European Court of Justice on Data Protection/Maria Tzanou.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2010; Vol.6: 53-74.
74252 The European Competition Network and the Shaping of EU Competition Policy/Mislav Mataija.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2010; Vol.6: 75-101.
74253 EU Competition Law Policy versus Intellectual Property Rights: A Study of the Microsoft Case/Irena Tusek.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2010; Vol.6: 103-126.
74254 The Icesave bank of Iceland; from Rock-solid to Volcano Hot: Is the EU Deposit Guarantee Scheme Resisting Financial Meltdown?/Peter Orebech.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2010; Vol.6: 127-152.
74255 Obtaining Long-term Resident Status in the European Union/Mirna Romic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2010; Vol.6: 153-166.
74256 Rindal and Elchinov: An (Impending) Revolution in EU Law on Patient Mobility?/Tomislav Sokol.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2010; Vol.6: 167-208.
74257 The Bologna Process and the Lisbon Strategy: Commercialisation of Higher Education through the Back Door?/Sacha Garben.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2010; Vol.6: 209-230.
74258 Disability Rights and the EU Labour Market: An Analysis of Legislation and Policy/Masa Anisic Campbell.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2010; Vol.6: 231-264.
74259 The Politics of Constitutional Design in Divided Societies: The Case of Kosovo/Fisnik Korenica, Dren Doli.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2010; Vol.6: 265-292.
74260 Protocol on the Application of the Charter of Fundamental Rigths of the European Union to Poland and the United Kingdom: A Polish Perspective/Marija Zrno.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2010; Vol.6: 293-323.
74261 EU Dispute Settlements in the WTO: Selected Pending Cases/Tamara Perisin, Ana Bobic, Vanda Jakir.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2010; Vol.6: 325-348.
74262 National Identity and Market Freedoms after the Treaty of Lisbon/Sinisa Rodin.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2011; Vol.7: 11-41.
74263 Network for a European Demoi-cracy: Are the National Parliaments up to the job?/Vesco Paskalev.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2011; Vol.7: 43-67.
74264 Towards an Ever Dirtier Europe? The Restrictive Standing of Environmental NGOs before the European Courts and the Aarhus Convention/Mariolina Eliantonio.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2011; Vol.7: 69-85.
74265 The Lisbon Treaty and the Area of Freedom, Security and Justice as an Area of Legal Integration/Stephen David Coutts.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2011; Vol.7: 87-107.
74266 The Establishment of the European External Action Service: The EU in Search of a Stronger Role on the International Stage/Juan Santos Vara.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2011; Vol.7: 109-133.
74267 A Human Rights Based Evaluation of the Croatian Asylum System in the Context of Europeanization/Marko Gregovic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2011; Vol.7: 135-178.
74268 EU Member States’ Experience with the Comply or Explain Principle in Corporate Governance/Hana Horak, Nada Bodiroga-Vukobrat.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2011; Vol.7: 179-200.
74269 Trade Relations between the European Union and South Africa/Sasha Vanja Franicevic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2011; Vol.7: 201-223.
74270 Narrow Gate? The Process of Entering International and EU Agreements into the Constitutional Order of an EU Member State: the Example of the Czech Republic/Jan Kysela, Pavel Ondrejek, Jana Ondrejkova.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2011; Vol.7: 225-259.
74271 Television Program Licensing: End Game for Exclusivity?/Branka Marusic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2011; Vol.7: 261-276.
74272 The European Union and the World Trade Organisation: Problems and Challenges/Julija Brsakoska Bazerkoska.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2011; Vol.7: 277-290.
74273 European Union Do Not Worry, Croatia Is Behind You: A Commentary on the Seventh Accession Treaty/Adam Lazowski.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2012; Vol.8: 1-39.
74274 Asylum Policy in Europe – the Competences of the European Union and Inefficiency of the Dublin System/Nika Bacic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2012; Vol.8: 41-76.
74275 Homogeneity, the free movement of persons and integration without membership: Mission Impossible?/Matthew Jay.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2012; Vol.8: 77-115.
74276 The EU Internal Market and National Tradition and Culture: Any Room for Market Decentralisation?/Janja Hojnik.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2012; Vol.8: 117-142.
74277 Patient Mobility Directive: One Step Forward or Two Steps Back for Cross-Border Health Care?/Tomislav Sokol, Ljerka Mintas Hodak, Ana Abramovic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2012; Vol.8: 143-173.
74278 The Spirit and Task of Democratic Cosmopolitanism: European Political Identity at the Limits of Transnational Law/Paul P Linden-Retek.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2012; Vol.8: 175-226.
74279 Representative Democracy Across Levels? National Parliaments and EU Constitutionalism/Davor Jancic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2012; Vol.8: 227-265.
74280 Battleground or Meeting Point? Respect for National Identities in the European Union – Article 4(2) The Treaty on European Union/Denis Preshova.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2012; Vol.8: 267-298.
74281 Enhanced cooperation: is there hope for unitary patent?/Tihana Balagovic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2012; Vol.8: 299-333.
74282 Assessing the Role of EU Agencies in the Enlargement Process: the Case of the European Aviation Safety Agency/Florin Coman-Kund.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2012; Vol.8: 335-367.
74283 Member State Liability for Breach of EU Law before English Courts/Marjeta Tomulic Vehovec.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2012; Vol.8: 369-410.
74284 The Nada case before the ECtHR – A new milestone in the European debate on Security Council targeted sanctions and human rights obligations/Solene Guggisberg.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2012; Vol.8: 411-435.
74285 Corpoprate Effects of the Danosa Case – Is the Termination of Membership in the Board of Directors Allowed in the Case of a Pregnant Board Member?/Sinisa Petrovic, Petar Ceronja.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2012; Vol.8: 437-456.
74286 Missing Trader Intra-Community and Carousel VAT Frauds – ECJ and ECtHR Case Law/Jernej Podlipnik.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2012; Vol.8: 457-472.
74287 Inherent Risks of the Pluralist Structure: Use of the Concept of National Constitutional Identity by the Polish and Czech Constitutional Courts/Pola Cebulak.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2012; Vol.8: 473-504.
74288 Do As I Say, Not As I Do: The Application of Mutual Recognition and Mutual Trust/Marloes Spreeuw.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2012; Vol.8: 505-530.
74289 Effect of WTO law in the EU and individual’s right to damages caused by a breach of WTO law/Ivana Zivicnjak.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2012; Vol.8: 531-560.
74290 Legal aspects of central banking in Slovenia and Croatia from their begginings up to membership of the Euro area/Meta Ahtik, Zrinka Erent Sunko, Ozren Pilipovic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2012; Vol.8: 561-580.
74291 Is There Solidarity on Asylum and Migration in the EU?/Iris Goldner Lang.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2013; Vol.9: 1-14.
74292 Mobility of Students and the Financial Sustainability of Higher Education Systems in the EU: A Union of Harmony or Irreconcilable Differences?/Alexander Hoogenboom.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2013; Vol.9: 15-59.
74293 One Says the Things Which One Feels the Need to Say, and Which the Other Will Not Understand: Slovak Pension Cases Before the CJEU and Czech Courts/Agata B Capik, Martin Petschko.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2013; Vol.9: 61-76.
74294 Economic and Political Considerations of the Court’s Case Law Post Crisis: An Example from Tax Law and the Internal Market/Katerina Pantazatou.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2013; Vol.9: 77-118.
74295 Making the Most of the EU’s External Competences in the Social Affairs’ Area: The EU and the International Labour Organisation/Julija Brsakoska Bazerkoska.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2013; Vol.9: 119-142.
74296 The New WTO Tuna Dolphin Decision: Reconciling Trade and Environment?/Vanda Jakir.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2013; Vol.9: 143-176.
74297 The British and Danish Monarchies’ Awards of Royal Warrants in Relation to EU State Aid Law and the Free Movement of Goods/Anders Mihle.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2013; Vol.9: 177-217.
74298 The Seventh EU Enlargement and Beyond: Pre-Accession Policy vis-a-vis the Western Balkans Revisited/Mirna Vlasic Feketija, Adam Lazowski.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2014; Vol.10: 1-37.
74299 Horizontal Effect and the Charter/Sasa Sever.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2014; Vol.10: 39-65.
74300 The Issue of Sovereignty in an Ever-Closer Union/Tina Orsolic Dalessio.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2014; Vol.10: 67-88.
74301 Portrait of the EU as a Rational Agent: Collective Reason and Democratic Deficit/Vesco Paskalev.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2014; Vol.10: 89-129.
74302 Escaping the Trap: The Simplified Application of EU Law/Libor Havelka.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2014; Vol.10: 131-158.
74303 The Right to Paid Annual Leave: The Implications of Accession/Zeljko Potocnjak, Andrea Grgic, Iva Catipovic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2014; Vol.10: 159-187.
74304 Public Policy as an Exception to Free Movement within the Internal Market and the European Judicial Area: A Comparison/Tena Hosko.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2014; Vol.10: 189-213.
74305 The New International Frontier – The Legal Profession and the Challenges of New International Law in the New Member State/Itai Apter.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2014; Vol.10: 215-248.
74306 Transatlantic Trade Disputes on Health, Environment and Animal Welfare Standards: Background to Regulatory Divergences and Possible Solutions/Tamara Perisin.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2014; Vol.10: 249-267.
74307 How the EU Defends its Non-Trade Objectives Before the WTO: An Analysis of SPS/TBT Disputes/Ferdi De Ville.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2014; Vol.10: 269-289.
74308 Challenges to the Takeover Early Warning System in the EU: The Case of Germany/Danijel Stankovic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2014; Vol.10: 291-324.
74309 The Movement of Services Between the European Union and Switzerland/Inga Kawka.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2014; Vol.10: 325-339.
74310 Certain Controversial Issues of EU-US Trade Negotiations Leading to the Signing of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)/Stefan Martinic, Mihael Maljak.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2014; Vol.10: 341-370.
74311 Pending EU Disputes in the WTO: Challenges to EU Energy Law and Policy/Tamara Perisin.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2014; Vol.10: 371-381.
74312 The Weber/Putz Proportionality principle: Determining Subsequent Performance Anew?/Thomas Hoffmann.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2014; Vol.10: 383-393.
74313 The Importance of Being Earnest: Spelling of Names, EU Citizenship and Fundamental Rights/Egle Dagilyte, Panos Stasinopoulos, Adam Lazowski.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2015; Vol.11: 1-45.
74314 Carbon Leakage in the EU in the Light of the Paris Climate Agreement/Melita Carevic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2015; Vol.11: 47-71.
74315 A Critique of EU Refugee Crisis Management: On Law, Policy and Decentralisation/Nika Bacic Selanec.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2015; Vol.11: 73-114.
74316 Better Safe Than Sorry? The Impact of the EU-US Negotiations under TTIP on the Regulation of Cosmetic Products/Elisabet Ruiz Cairo.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2015; Vol.11: 115-132.
74317 Tackling Empty Voting in the EU: The Shareholders’ Rights Directive and the Revised Transparency Directive/Edita Culinovic-Herc, Antonija Zubovic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2015; Vol.11: 133-160.
74318 The Right of States to Regulate in Risk-Averse Areas and the ECtHR Concept of Margin of Appreciation in the WTO US-Cool Article 21.5 Decision/Anna Aseeva.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2015; Vol.11: 161-213.
74319 In the Name of Public Procurement Liberalisation: The Interaction Between the WTO’s Government Procurement Agreement and International, Regional and Domestic Instruments – Three Shades of Synergy/Zena Prodromou.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2015; Vol.11: 215-239.
74320 Framework for the Approximation of National Legal Systems with the European Union’s Acquis: From a Vague Definition to Jurisprudential Implementation/Uros Cemalovic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2015; Vol.11: 241-258.
74321 Schrems v Data Protection Commissioner (Case C-362/14): Empowering National Data Protection Authorities/Marina Skrinjar Vidovic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2015; Vol.11: 259-275.
74322 Brexit and the EU Constitutional Order: A Three Act Tragedy/Tamara Capeta.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2016; Vol.12: 1-23.
74323 The Power to Shape the Internal Market: Implications of CJEU Case Law for the EU’s Institutional Balance/Vilija Velyvyte.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2016; Vol.12: 25-47.
74324 Sharing Powers Within Exclusive Competences: Rethinking EU Antitrust Law Enforcement/Pieter Van Cleynenbreugel.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2016; Vol.12: 49-79.
74325 Governing from the Margins: The European Court of Human Rights’ Margin of Appreciation Doctrine as a Tool of Global Governance/Simon Paul.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2016; Vol.12: 81-118.
74326 Undocumented Migrant Women in Europe: A Human Rights Perspective from Public International Law/Dorothy Estrada-Tanck.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2016; Vol.12: 119-143.
74327 Reflections on the Structure of Croatian Measures for Limiting the Deductibility of Financial Expenses: Efficiency vs Compatibility/Nevia Cicin-Sain.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2016; Vol.12: 145-170.
74328 EU Data Protection Reform: Challenges for Cloud Computing/Marina Skrinjar Vidovic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2016; Vol.12: 171-206.
74329 Europe 2020 and the EU Public Procurement and State Aid Rules: Good Intentions That Pave a Road to Hell?/Stefan Martinic, Ana Kozina.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2016; Vol.12: 207-249.
74330 Parliamentarisation of the CFSP: Wishful Thinking or a Rational Choice?/Oleksandr Moskalenko.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2016; Vol.12: 251-273.
74331 Returning to Europe as Reluctant Europeans: Revisiting Trends in Public Support for the European Union in Central and Eastern Europe Twelve Years after the 2004 EU Accession/Boyka Stefanova.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2016; Vol.12: 275-297.
74332 Prospective Constitutional Changes in Kosovo Emanating from the EU Pre-Accession Process/Visar Morina.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2016; Vol.12: 299-317.
74333 The United Kingdom and the Common Foreign and Security Policy of the EU: From Pre-Brexit- It Awkward Partner to Post-Brexit Future Partnership?/Paul James Cardwell.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2017; Vol.13: 1-26.
74334 EU Law and Gender-Balanced Boards: Making Equality Effective/Snjezana Vasiljevic, Ana-Maria Sunko.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2017; Vol.13: 27-51.
74335 The Geographic Scope of the Svalbard Treaty and Norwegian Sovereignty: Historic – or Evolutionary – Interpretation?/Peter Thomas Orebech.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2017; Vol.13: 53-86.
74336 Association-cum-Integration: The EU-Ukraine Association Agreement and Association Law as an Institution of Ukraine’s European Integration/Andriy Tyushka.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2017; Vol.13: 87-132.
74337 The Strict Necessity Test on Data Protection by the CJEU: A Proportionality Test to Face the Challenges at the Beginning of a New Digital Era in the Midst of Security Concerns/Zlatan Meskic, Darko Samardzic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2017; Vol.13: 133-168.
74338 Derogating Regulative and Enforcement Powers in Copyright Protection in the Digital Market: A Trojan Horse for the EU?/Branka Marusic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2017; Vol.13: 169-190.
74339 European Union Policy-Making on Robotics and Artificial Intelligence: Selected Issues/Thomas Kirchberger.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2017; Vol.13: 191-214.
74340 The EU’s Single Resolution Board: An EU Agency Built on Sand or on a Rock?/Ana Kozina, Stefan Martinic, Vedrana Mihalic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2017; Vol.13: 215-253.
74341 The Principle of Proportionality and the Billerud Ruling/Ana-Marija Cicak.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2017; Vol.13: 255-290.
74342 Legal Aspects of Corporate Social Responsibility in Ukraine on the Way to European Integration/Oleksandra Kolohoida, Iryna Lukach, Valeriia Poiedynok.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2017; Vol.13: 291-312.
74343 The Sky Is Not the Limit: Mutual Trust and Mutual Recognition apres Aranyosi and Caldararu/Adam Lazowski.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2018; Vol.14: 1-30.
74344 Equal Pay for Equal Work in the Same Place? Assessing the Revision to the Posted Workers Directive/Daniel Carter.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2018; Vol.14: 31-68.
74345 Transparency of (Pre-)Contractual Information in Consumer Credit Agreements: Is Consistency the Missing Key?/Mia Junuzovic.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2018; Vol.14: 69-98.
74346 The Twofold Approach to Children’s Freedom of Movement Rights Under European Law: Can Children’s Equilibrium Guide the Interpretation of the Post-Brexit Rights of UK Children Residing in the EU?/Teodora Petrova.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2018; Vol.14: 99-133.
74347 The Visibility of Papers Written by Authors from European Post-Socialist Countries as an Indicator of Integration into the EU Legal System/Dora Zgrabljic Rotar, Maja Jokic, Stjepan Mateljan.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2018; Vol.14: 135-160.
74348 The Splendid Durability of the Provisional: A Tribute to Euratom/Jakub Handrlica.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2018; Vol.14: 161-180.
74349 Innovation Ecosystems in the European Union: Towards a Theoretical Framework for their Structural Advancement Assessment/Sara Gonzalez Fernandez, Renata Kubus, Juan Mascarenas Perez-Inigo.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2018; Vol.14: 181-217.
74350 Brexit: Is It Really Breaking Free? The Implications of the UK’s Withdrawal from the European Union in the Field of Competition/Delphine Defossez.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2018; Vol.14: 219-239.
74351 The Rynes Case and Liability for Invasion of Privacy in the 21st Century/Zdenek Kuhn.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2018; Vol.14: 241-253.
74352 Somewhere Over the Rainbow: On the Use of Psychological Tests to Determine Asylum Seekers’ Sexual Orientation and the Impact on the Right to Private Life (Case C-473/16, 25 January 2018)/Valerie De Bruyckere.- Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2018; Vol.14: 255-272.
74353 Disinterested Truth: Legitimation of the Doctrine of Tenure Post-Mabo/Samantha Hepburn.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.1: 1-38.
74354 Resolving a True Conflict Between State Laws: A Minimalist Approach/Graeme Hill.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.1: 39-56.
74355 A Tale of Two Systems: The use of International Law in Constitutional Interpretation in Australia and South Africa/Devika Hovell, George Williams.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.1: 95-130.
74356 An Exploration of the Conceptual Basis of Privacy and the Implications for the Future of Australian Privacy Law/David Lindsay.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.1: 131-178.
74357 The Limits of Voluntariness in Contract/Andrew Robertson.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.1: 179-217.
74358 Giving Content to General Concepts/Joachim Dietrich.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.1: 218-241.
74359 Curbing Corporate Collusion in Australia: The Role of Section 45a of the Trade Practices Act/David K Round, Leanne M Hanna.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.1: 242-269.
74360 Woolcock Street Investments Pty Ltd v Cdg Pty Ltd – Beyond Bryan: Builders’ Liability and Pure Economic Loss/Tracey Carver.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.1: 270-297.
74361 Animals and the Law: A New Legal Frontier?/Steven White.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.1: 298-316.
74362 A Tort of Invasion of Privacy in Australia?/Des Butler.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.2: 339-389.
74363 Mutual Wills: Contemporary Reflections on an Old Doctrine/Rosalind Croucher.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.2: 390-411.
74364 Legal Issues For the Use of Free and Open Source Software in Government/Brian Fitzgerald, Nic Suzor.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.2: 412-447.
74365 Stranded Between Partisanship and the Truth? A Comparative Analysis of Legal Ethics in the Adversarial and Inquisitorial Systems of Justice/Felicity Nagorcka, Michael Stanton, Michael Wilson.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.2: 448-477.
74366 Investment Banks as Fiduciaries: Implications for Conflicts of Interest/Andrew Tuch.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.2: 478-517.
74367 Understanding and Responding to Begging/Philip Lynch.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.2: 518-555.
74368 The Legal Regulation of Marriage/The Hon Alastair Nicholson AO RFD.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.2: 556-572.
74369 Spangaro v Corporate Investment Australia Funds Management Ltd: Failure of Consideration (Failure of Basis) as a Claim in Unjust Enrichment/Jonathon Moore.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.2: 573-597.
74370 We, the Redeemers – Hubris and Humility in International Humanitarianism/Andrew Goldsmith.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.2: 598-619.
74371 Fraud on the Market: Judicial Approaches to Causation and Loss from Securities Nondisclosure in the United States, Canada and Australia/Michael Duffy.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.3: 621-664.
74372 Improving Human Rights Analysis in the Legislative and Policy Processes/Simon Evans.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.3: 665-703.
74373 Foreign States in Australian Courts/Richard Garnett.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.3: 704-732.
74374 The Proliferation Security Initiative: Interdicting Vessels in International Waters to Prevent the Spread of Weapons of Mass Destruction?/Douglas Guilfoyle.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.3: 733-764.
74375 Sir Kenneth Bailey Memorial Lecture: Dispute Resolution in a Complex International Society/Catherine Kessedjian.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.3: 765-808.
74376 On the Legality of Gene Patents/Dianne Nicol.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.3: 809-842.
74377 The History of the Haste-Wagons: the Motor Car Act 1909 (Vic), Emergent Technology and the Call for Law/Kieran Tranter.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.3: 843-879.
74378 Sir Isaac Isaacs – A Sesquicentenary Reflection/The Hon Justice Michael Kirby AC CMG.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.3: 880-904.
74379 It’s a Man’s World: Claims of Provocation and Automatism in Intimate Homicides/Bernadette McSherry.- Melbourne University Law Review. 2005; Vol.29, No.3: 905-929.
74380 Creditors’ Rights of Recovery: Economic Theory, Corporate Jurisprudence and the Role of Fairness/Helen Anderson.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.1: 1-28.
74381 Evergreen or Deciduous? Australian Trends in Relation to the Evergreening of Patents/Robert Chalmers.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.1: 29-61.
74382 Sidestepping Limited Liability in Corporate Groups Using the Tort of Interference with Contract/Peter Edmundson.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.1: 62-87.
74383 Conflicts of Duty: the Perennial Lawyers’ Tale – a Comparative Study of the Law in England and Australia/Sandro Goubran.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.1: 88-144.
74384 Local Proceedings in a Multi-state Liquidation: Issues of Jurisdiction/Rosalind Mason.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.1: 145-190.
74385 The Impact of Coleman v Power on the Policing, Defence and Sentencing of Public Nuisance Cases in Queensland/Tamara Walsh.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.1: 191-210.
74386 Refusing Advance Refusals: Advance Directives and Life-Sustaining Medical Treatment/Lindy Willmott, Ben White, Michelle Howard.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.1: 211-243.
74387 Neilson v Overseas Projects Corporation of Victoria Ltd: Renvoi and Presumptions about Foreign Law/Martin Davies.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.1: 244-268.
74388 Review of Australian Public Law Developments: Law and Government in Australia Edited by Matthew Groves/Ernst Willheim.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.1: 269-295.
74389 The Door to Reorganisation: Strategic Behaviour or Abuse of Voluntary Administration?/Intan Eow.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.2: 300-337.
74390 Television as Something Special? Content Control Technologies and Free-to-Air Tv/Andrew T Kenyon, Robin Wright.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.2: 338-369.
74391 The Security of Tenure of Australian Magistrates/Kathy Mack, Sharyn Roach Anleu.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.2: 370-398.
74392 Access to Justice and the Evolution of Class Action Litigation in Australia/Bernard Murphy, Camille Cameron.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.2: 399-440.
74393 Do Businesses take Compliance Systems Seriously? An Empirical Study of the Implementation of Trade Practices Compliance Systems in Australia/Christine Parker, Vibeke Lehmann Nielsen.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.2: 441-494.
74394 Defending the Unpopular Down-Under/Abbe Smith.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.2: 495-453.
74395 Concern about Judicial Method/Michael Coper.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.2: 554-575.
74396 Judicial Activism: Power Without Responsibility? No, Appropriate Activism Conforming To Duty/The Hon Justice Michael Kirby AC CMG.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.2: 576-593.
74397 Politics, Law and the Constitution in McCawley’s Case/Nicholas Aroney.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.3: 605-656.
74398 Locking in Customers, Locking out Competitors: Anti-Circumvention Laws in Australia and their Potential Effect on Competition in High Technology Markets/Dale Clapperton, Stephen Corones.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.3: 657-715.
74399 Private Law Actions against the Government (Part 1) – Removing the Government’s Immunity from Suit in Federal Cases/Graeme Hill.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.3: 716-746.
74400 Legislating With Urgency – The Enactment of the Anti-Terrorism Act [No 1] 2005/Andrew Lynch.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.3: 747-781.
74401 Competition Law, Adjudication and the High Court/Kathryn Mcmahon.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.3: 782-836.
74402 The Role of Damages in Regulating Horizontal Price-Fixing: Comparing the Situation in the United States, Europe and Australia/Brendan Sweeney.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.3: 837-879.
74403 The Victorian Charter of Human Rights and Responsibilities: Origins and Scope/George Williams.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.3: 880-905.
74404 Sedition, Security and Human Rights: Unbalanced Law Reform in the War on Terror/Simon Bronitt, James Stellios.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.3: 923-960.
74405 Mckinnon v Secretary, Department Of Treasury: The Sir Humphrey Clause – Review of Conclusive Certificates in Freedom of Information Applications/Judith Bannister.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.3: 961-971.
74406 Harriton v Stephens, Waller v James: Wrongful Life and the Logic of Non-Existence/Dean Stretton.- Melbourne University Law Review. 2006; Vol.30, No.3: 972-1001.
74407 Plain Reading, Subtle Meaning: Rethinking the IOIA and the Immunity of International Organizations/By George B. Adams.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.1: p. 241-282.
74408 A Remedy Foreclosed? Mortgage Foreclosure and the Fair Debt Collection Practices Act/By Richard D. Gage.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.1: p. 283-318.
74409 Crying Over the Cache: Why Technology Has Compromised the Uniform Application of Child Pornography Laws/By Katie Gant.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.1: p. 319-363.
74410 Seeking Libertys Refuge: Analyzing Legislative Purpose Under Casey’s Undue Burden Standard/By Lucy E. Hill.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.1: p. 365-407.
74411 Must Substantive Due Process Land Use Claims Be So Exhaust ing?/By Nader James Khorassani.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.1: p. 409-450.
74412 The Peripheral Plaintiff: Duty Determinations in Take-Home Asbestos Cases/By Yelena Kotlarsky.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.1: p. 451-488.
74413 Ensuring the Stability of Presidential Succession in the Modern Era/By Fordham University School of Law’s Clinic on Presidential Succession.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.1: p. 1-173.
74414 The Representative Equality Principle: Disaggregating the Equal Protection Intent Standard/By Bertrall L. Ross.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.1: p. 175-239.
74415 Track Me Maybe: The Fourth Amendment and the Use of Cell Phone Tracking to Facilitate Arrest/By Jeremy H. Rothstein.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.1: p. 489-535.
74416 Enron, DOMA, and Spousal Privileges: Rethinking the Marriage Plot/By I. Bennett Capers.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.2: p. 715-733.
74417 A Call to Action-Examining Nepal’s Post-Conflict Strategy Toward Persons Accused of Gross Human Rights Abuses/By Jennifer Chiang.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.2: p. 939-972.
74418 But Is It Just? The Inability for Current Adjudicatory Standards to Provide Just Compensation for Creeping Expropriations/By Shain Corey.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.2: p. 973-1012.
74419 Interpretive Schizophrenia: How Congressional Standing Can Solve the Enforce-but-not-Defend Problem/By Abner S. Greene.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.2: p. 577-598.
74420 The Obama Administrations Decision to Defend Constitutional Equality Rather Than the Defense of Marriage Act/By Dawn Johnsen.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.2: p. 599-618.
74421 Unclear Authority, Unclear Futures: Challenges to State Legislation Providing In-State Tuition Benefits to Undocumented Students Pursuing Higher Education/By Julia R. Kim.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.2: p. 1013-1050.
74422 Recognizing the Right to Petition for Victims of Domestic Violence/By Tamara L. Kuennen.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.2: p. 837-885.
74423 DOMA and Presidential Discretion: Interpreting and Enforcing Federal Law/By Joseph Landau.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.2: p. 619-647.
74424 Integrating Equal Marriage/By R.A. Lenhardt.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.2: p. 761-770.
74425 The Moral Complexity of Cause Lawyers Within the State/By David Luban.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.2: p. 705-714.
74426 Cause Lawyers Inside the State/By Douglas NeJaime.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.2: p. 649-704.
74427 Two Parts of the Landscape of Family in America: Maintaining Both Spousal and Domestic Partner Employee Benefits for Both Same-Sex and Different-Sex Couples/By Nancy D. Polikoff.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.2: p. 735-759.
74428 Unconstitutional Animus/By Susannah W. Pollvogt.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.2: p. 887-937.
74429 Missing Links in the Presidents Evolution on Same-Sex Marriage/By Saikrishna Bangalore Prakash.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.2: p. 553-575.
74430 A Gate Forever Closed? Retiring Immigration Law’s Post-Departure Bar/By Jonathan H. Ross.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.2: p. 1051-1095.
74431 Involuntary Imports: Williams, Lutwak, the Defense of Marriage Act, Federalism, and Thick and Thin Conceptions of Marriage/By Lynn D. Wardle.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.2: p. 771-828.
74432 Funding Conditions and Free Speech for HIV/AIDS NGOs: He Who Pays the Piper Cannot Always Call the Tune/By Alexander P. Wentworth-Ping.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.2: p. 1097-1147.
74433 Natural Law, Slavery, and the Right to Privacy Tort/By Anita L. Allen.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.3: p. 1187-1216.
74434 Bankrupt Estoppel: The Case for a Uniform Doctrine of Judicial Estoppel as Applied Against Former Bankruptcy Debtors/By Eric Hilmo.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.3: p. 1353-1391.
74435 Instructing Juries on Noneconomic Contract Damages/By David A. Hoffman, Alexander S. Radus.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.3: p. 1221-1261.
74436 A Conversation with Justice Sandra Day O’Connor and Judge Judith S. Kaye/By Hon. Sandra Day O’Connor, Hon. Judith S. Kaye.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.3: p. 1149-1167.
74437 Functionalisms Military Necessity Problem: Extraterritorial Habeas Corpus, Justice Kennedy, Boumediene v. Bush, and Al Maqaleh v. Gates/By Richard Nicholson.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.3: p. 1393-1445.
74438 Determining Diversity Jurisdiction of National Banks After Wachovia Bank v. Schmidt/By Michael Podolsky.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.3: p. 1447-1484.
74439 Unearthing the Public Interest: Recognizing Intrastate Economic Protectionism as a Legitimate State Interest/By Katharine M. Rudish.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.3: p. 1485-1532.
74440 A Pillar of Democracy: Reflections on the Role and Work of the Constitutional Court of South Africa/By Kate O’Regan.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.3: p. 11691186.
74441 Disfavored Constitution, Passive Virtues? Linking State Constitutional Fiscal Limitations and Permissive Taxpayer Standing Doctrines/By Joshua G. Urquhart.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.3: p. 1263-1314.
74442 Conflict Minerals Legislation: The SEC’s New Role as Diplomatic and Humanitarian Watchdog/By Karen E. Woody.- Fordham Law Review. 2012; Vol.81, No.3: p. 1315-1351.
74443 Evidence Rule 502: The Solution to the Privilege-Protection Puzzle in the Digital Era/By John M. Barkett.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.4: p. 1589-1620.
74444 The Paradox of Counterterrorism Sunset Provisions/By Emily Berman.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.4: p. 1777-1833.
74445 Enter the Order, Protect the Privilege: Considerations for Courts Entering Protective Orders Under Federal Rule of Evidence 502(D)/By Edwin M. Buffmire.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.4: p. 1621-1637.
74446 Avoiding Double Recovery: Assessing Liquidated Damages in Private Wage and Hour Actions Under the Fair Labor Standards Act and the New York Labor Law/By Alexander J. Callen.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.4: p. 1881-1921.
74447 Contract and Conditional Zoning Without Romance: A Public Choice Analysis/By Philip L. Fraietta.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.4: p. 1923-1963.
74448 Federalism From Federal Statutes: Health Reform, Medicaid, and the Old-Fashioned Federalists’ Gamble/By Abbe R. Gluck.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.4: p. 1749-1775.
74449 Code-ifying Copyright: An Architectural Solution to Digitally Expanding the First Sale Doctrine/By Evan Hess.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.4: p. 1965-2011.
74450 Let the Punishment Fit the Crime: Sanctioning Absent Class Members for Failure to Respond to Postcertification Discovery Requests/By Elizabeth A. Kalenik.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.4: p. 2013-2054.
74451 The Politics of Obamacare: Health Care, Money, and Ideology/By Richard Kirsch.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.4: p. 1737-1747.
74452 Night of the Living Dead Hand: The Individual Mandate and the Zombie Constitution/By Gary Lawson.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.4: p. 1699-1713.
74453 The Rulemakers Laments/By Richard Marcus.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.4: p. 1639-1650.
74454 The Presumption of Constitutionality and the Individual Mandate/By Gillian E. Metzger, Trevor W. Morrison.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.4: p. 1715-1736.
74455 Is It Safe? The Need for State Ethical Rules to Keep Pace with Technological Advances/By Ann M. Murphy.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.4: p. 1651-1668.
74456 Making Horses Drink: Conceptual Change Theory and Federal Rule of Evidence 502/By Liesa L. Richter.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.4: p. 1669-1695.
74457 Warning: Shifting Liability to Manufacturers of Brand-Name Medicines When the Harm Was Allegedly Caused by Generic Drugs Has Severe Side Effects/By Victor E. Schwartz, Phil Goldberg, Cary Silverman.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.4: p. 1835-1879.
74458 Taking Back Whats Theirs: The Recess Appointments Clause, Pro Forma Sessions, and a Political Tug-of-War/By Alexander M. Wolf.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.4: p. 2055-2109.
74459 Rule 10b-5b Enforcement Actions in Light of Janus: Making the Case for Agency Deference/By Matthew P. Wynne.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.4: p. 2111-2149.
74460 Economics and Politics: Perspectives on the Goals and Future of Antitrust/By Jonathan B. Baker.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.5: p. 2175-2196.
74461 Welfare Standards in U.S. and E.U. Antitrust Enforcement/By Roger D. Blair, D. Daniel Sokol.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.5: p. 2497-2541.
74462 Trusts and the Origins of Antitrust Legislation/By Wayne D. Collins.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.5: p. 2279-2348.
74463 A Web of Liability: Does New Cyberbullying Legislation Put Public Schools in a Sticky Situation?/By Matthew Fenn.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.5: p. 2729-2768.
74464 Antitrusts Democracy Deficit/By Harry First, Spencer Weber Waller.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.5: p. 2543-2574.
74465 The Fail-Safe Class as an Independent Bar to Class Certification/By Erin L. Geller.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.5: p. 2769-2809.
74466 Joe Camel Versus Uncle Sam: The Constitutionality of Graphic Cigarette Warning Labels/By B. Ashby Hardesty.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.5: p. 2811-2852.
74467 Creating a More Meaningful Detention Statute: Lessons Learned from Hedges v. Obama/By Colby P. Horowitz.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.5: p. 2853-2900.
74468 Implementing Antitrusts Welfare Goals/By Herbert Hovenkamp.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.5: p. 2471-2496.
74469 Institutional Design, Agency Life Cycle, and the Goals of Competition Law/By David A. Hyman, William E. Kovacic.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.5: p. 2163-2174.
74470 The Essence of Antitrust: Protecting Consumers and Small Suppliers from Anticompetitive Conduc/By John B. Kirkwood.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.5: p. 2425-2469.
74471 A Traditional and Textualist Analysis of the Goals of Antitrust: Efficiency, Preventing Theft from Consumers, and Consumer Choice/By Robert H. Lande.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.5: p. 2349-2403.
74472 How Antitrust Lost Its Goal/By Barak Orbach.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.5: p. 2253-2277.
74473 Measuring a Spiritual Stake: How to Determine Injury-in-Fact in Challenges to Public Displays of Religion/By Ashley C. Robson.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.5: p. 2901-2943.
74474 Merger Settlement and Enforcement Policy for Optimal Deterrence and Maximum Welfare/By Steven C. Salop.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.5: p. 2647-2681.
74475 A Substantive Right to Class Proceedings: The False Conflict Between the FAA and NLRA/By Michael D. Schwartz.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.5: p. 2945-2985.
74476 Should Competition Policy Promote Happiness?/By Maurice E. Stucke.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.5: p. 2575-2645.
74477 Making Impossible Tax Reform Possible/By Susannah Camic Tahk.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.5: p. 2683-2728.
74478 The Goals of Antitrust: Welfare Trumps Choice/By Joshua D. Wright, Douglas H. Ginsburg.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.5: p. 2405-2423.
74479 Benefit of the Doubt: Obstacles to Discovery in Claims Against Chinese Counterfeiters/By Minning Yu.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.5: p. 2987-3026.
74480 The Geography of Revlon-Land/By Stephen M. Bainbridge.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.6: p. 3277-3338.
74481 Agencies in Crisis? An Examination of State and Federal Agency Emergency Powers/By Babette E.L. Boliek.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.6: p. 3339-3387.
74482 Adequately Representing Groups/By Elizabeth Chamblee Burch.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.6: p. 3043-3083.
74483 Lawyering for Groups: The Case of American Indian Tribal Attorneys/By Kristen A. Carpenter, Eli Wald.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.6: p. 3085-3163.
74484 You Must Be This Qualified to Offer an Opinion: Permitting Law Enforcement Officers to Testify as Laypersons Under Federal Rule of Evidence 701/By Kim Channick.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.6: p. 3439-3478.
74485 Social Impact Bonds and the Private Benefit Doctrine: Will Participation Jeopardize a Nonprofit’s Tax-Exempt Status?/By Peter G. Dagher.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.6: p. 3479-3519.
74486 Employer Monitoring of Employee Email: Attorney-Client Privilege Should Attach to Communications That the Client Believed Were Confidential/By Alex DeLisi.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.6: p. 35221-3563.
74487 The Governance Problem in Aggregate Litigation/By Samuel Issacharoff.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.6: p. 3165-3191.
74488 The Solicitor General and Confession of Error/By Neal Kumar Katyal.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.6: p. 3027-3037.
74489 The Political Justification for Group Litigation/By Alexandra D. Lahav.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.6: p. 3193-3212.
74490 Helpless Groups/By Troy A. McKenzie.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.6: p. 3213-3232.
74491 The Justiciability of State Consumer Protection Claims in Federal Courts: A Study of Named Plaintiffs who Cease Using the Disputed Product yet Seek Injunctive Relief/By Meaghan Millan.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.6: p. 3565-3598.
74492 Ethical Issues in Mass Tort Plaintiffs’ Representation: Beyond the Aggregate Settlement Rule/By Nancy J. Moore.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.6: p. 3233-3276.
74493 Plea Bargaining in the Dark: The Duty to Disclose Exculpatory Brady Evidence During Plea Bargaining/By Michael Nasser Petegorsky.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.6: p. 3599-3650.
74494 Anonymity In Cyberspace: Judicial and Legislative Regulations/By Sophia Qasir.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.6: p. 3651-3691.
74495 Securities Laws Dirty Little Secret/By Usha Rodrigues.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.6: p. 3389-3437.
74496 Across the Border and Back Again: Immigration Status and the Article 12 Well-Settled Defense/By Michael Singer.- Fordham Law Review. 2013; Vol.81, No.6: p. 3693-3729.
74497 The Future of Prescriptive Easements in Australia and England/Fiona Burns.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.1: 3-46.
74498 The Receipt of What?: Questions Concerning Third Party Recipient Liability in Equity and Unjust Enrichment/Joachim Dietrich, Pauline Ridge.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.1: 47-86.
74499 Other People’s Money: Gambling and Bankruptcy/John Duns.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.1: 87-105.
74500 The Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (Cth): Dark Sides of Virtue/Lee Godden, Jacqueline Peel.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.1: 106-145.
74501 The United States Deposition – Time for Adoption in Australian Civil Procedure?/Michael J Legg.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.1: 146-170.
74502 Open Justice and Suppressing Evidence of Police Methods: The Positions in Canada and Australia – Part One/Sharon Rodrick.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.1: 171-200.
74503 Money for Nothing, Cheques for Free? The Meaning of Financial Advantage in Fraud Offences/Alex Steel.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.1: 201-238.
74504 Using Federalism to Protect Political Communication: Implications from Federal Representative Government/James Stellios.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.1: 239-265.
74505 The Historical Significance of the High Court’s Decision in Federal Commissioner of Taxation v The Myer Emporium Ltd/Neil J Young.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.1: 266-295.
74506 Breaking the Silence: Law, Theology and Religion in Australia/Paul Babie.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.1: 296-314.
74507 Never Say Never for the Truth Can Hurt: Defamatory But True Statements in the Tort of Simple Conspiracy/Gary Chan Kok Yew.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.2: 321-342.
74508 Barnes v Addy Claims and the Indefeasibility of Torrens Title/Matthew Harding.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.2: 343-366.
74509 Light Touch Labour Regulation by State Governments in Australia/John Howe, Ingrid Landau.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.2: 367-399.
74510 Pleading and Proving Foreign Law In Australia/James Mccomish.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.2: 400-442.
74511 Open Justice and Suppressing Evidence of Police Methods: The Position in Canada and Australia – Part Two/Sharon Rodrick.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.2: 443-461.
74512 Limitations of a Charter of Rights in the Age of Counter-Terrorism/Joo-Cheong Tham, K D Ewing.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.2: 462-498.
74513 Sir Ronald Wilson: An Appreciation/Robert Nicholson.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.2: 499-515.
74514 The Problem of Classification in Private Law/Darryn Jensen.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.2: 516-538.
74515 Organisms and Manufactures: On the History of Plant Inventions/Alain Pottage, Brad Sherman.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.2: 539-568.
74516 Tort Law, Policy and the High Court of Australia/Christian Witting.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.2: 569-590.
74517 Sons of Gwalia Ltd V Margaretic: The Shifting Balance of Shareholders’ Interests in Insolvency: Evolution or Revolution?/Anil Hargovan, Jason Harris.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.2: 591-621.
74518 Open Chambers: High Court Associates and Supreme Court Clerks Compared/Katharine G Young.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.2: 646-667.
74519 Capturing the Criminality of Hard Core Cartels: The Australian Proposal/Caron Beaton-Wells.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.3: 675-704.
74520 Administrative Justice – Towards Integrity in Government/Robin Creyke.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.3: 705-732.
74521 A Century of Citation Practice on The Supreme Court Of Victoria/Dietrich Fausten, Ingrid Nielsen, Russell Smyth.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.3: 733-804.
74522 A History of Company Law in Colonial Australia: Economic Development And Legal Evolution/Phillip Lipton.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.3: 805-836.
74523 Capital Punishment in the United States and Beyond/Paul Marcus.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.3: 837-872.
74524 Why Courts Should Not Balance Rights Against the Public Interest/Denise Meyerson.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.3: 873-902.
74525 Working Around Work Choices: Collective Bargaining and the Common Law/Andrew Stewart, Joellen Riley.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.3: 903-937.
74526 Damned Whores and the Border Police: Sex Workers and Refugee Status in Australia/Kristen Walker.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.3: 938-966.
74527 Of Copyright Bureaucracies And Incoherence: Stepping Back from Australia’s Recent Copyright Reforms/Kimberlee Weatherall.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.3: 967-1016.
74528 The Federal Court of Australia: The First 30 Years – A Survey on the Occasion of Two Anniversaries/The Hon Chief Justice Michael E J Black AC.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.3: 1017-1052.
74529 Defining Strangers: Human Rights, Immigrants and the Foundations for a Just Society/Mary Crock.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.3: 1053-1071.
74530 Preventative Detention and Control Orders Under Federal Law: The Case For a Bill of Rights/Paul Fairall, Wendy Lacey.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.3: 1072-1098.
74531 Why Can’t a Woman Be More Like a Man? – American and Australian Approaches to Exclusionary Conduct/George A Hay, Rhonda L Smith.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.3: 1099-1134.
74532 New South Wales V Commonwealth: Corporations And Connections/Tony Blackshield.- Melbourne University Law Review. 2007; Vol.31, No.3: 1135-1160.
74533 Constitutional Choices in the Work Choices Case, or What Exactly Is Wrong with the Reserved Powers Doctrine?/Nicholas Aroney.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.1: 1-43.
74534 Government Liability in Negligence/Mark Aronson.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.1: 44-82.
74535 The Review of Australia’s Asylum Laws and Policies: A Case for Strengthening Parliament’s Role in Protecting Rights through Post-Enactment Scrutiny/Angus Francis.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.1: 83-114.
74536 Holding the Government to Account: The Stolen Wages Issue, Fiduciary Duty and Trust Law/Stephen Gray.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.1: 115-140.
74537 Incomplete Contracts, Contingent Fiduciaries and a Director’s Duty to Creditors/Andrew Keay, Hao Zhang.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.1: 141-170.
74538 In the Shadow of a Criminal Record: Proposing a Just Model of Criminal Record Employment Checks/Bronwyn Naylor, Moira Paterson, Marilyn Pittard.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.1: 171-198.
74539 Seven: The Corporations Act 2001 (Cth), Corporate Governance and Termination Payments to Senior Employees/Kym Sheehan, Colin Fenwick.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.1: 199-241.
74540 Guilty Pleas or Trials: Which Does the Barrister Prefer?/Peter W Tague.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.1: 242-274.
74541 Know Thine Enemy as Thyself: Discerning Friend from Foe under Anti-Terrorism Laws/Clive Walker.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.1: 275-301.
74542 An Analysis of Discretionary Rejection in Relation to Confessions/C R Williams.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.1: 302-331.
74543 Leichhardt Municipal Council v Montgomery: Non-Delegable Duties and Roads Authorities/Christian Witting.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.1: 332-349.
74544 Model Advocates or a Model for Change? The Model Equal Opportunity Briefing Policy as Affirmative Action/Francesca Bartlett.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.2: 351-381.
74545 The Stolen Generations and Litigation Revisited/Antonio Buti.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.2: 382-421.
74546 Balancing Rights in a Democracy: The Problems with Limitations and Overrides of Rights under the Victorian Charter of Human Rights and Responsibilities Act 2006/Julie Debeljak.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.2: 422-469.
74547 Substantive Legitimate Expectations in Australian Administrative Law/Matthew Groves.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.2: 470-523.
74548 Detention of Civilians on Military Operations: Reasons for and Challenges to Developing a Special Law of Detention/Bruce Ossie Oswald.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.2: 524-553.
74549 How Much Does It Hurt? How Australian Businesses Think about the Costs and Gains of Compliance and Noncompliance with the Trade Practices Act/Christine Parker, Vibeke Lehmann Nielsen.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.2: 554-608.
74550 Mixed Messages on Sexual Assault and the Statute of Limitations: Stingel v Clark, the IPP Reforms and an Argument for Change/Lisa Sarmas.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.2: 609-638.
74551 Beyond the Torrens Mirror: A Framework of the In Personam Exception to Indefeasibility/Tang Hang Wu.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.2: 672-697.
74552 The Cohabitation Rule: Indeterminacy and Oppression in Australian Social Security Law/Kieran Tranter, Lyndal Sleep, John Stannard.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.2: 698-738.
74553 Roads and Traffic Authority of New South Wales v Dederer: Negligence and the Exuberance of Youth/Pam Stewart, Geoff Monaha.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.2: 739-761.
74554 The Push To Reform Class Action Procedure In Australia: Evolution Or Revolution?/Stuart Clark, Christina Harris.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.3: 775-821.
74555 Edward John Eyre and the Conflict of Laws/Peter Handford.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.3: 822-860.
74556 Of Sham and other Lessons for Australian Revenue Law/The Hon Justice Michael Kirby AC CMG.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.3: 861-878.
74557 Re-Invigorating the Accountability and Transparency of the Australian Government’s Expenditure/Charles Lawson.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.3: 879-921.
74558 Climate Change Law: The Emergence of a New Legal Discipline/Jacqueline Peel.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.3: 922-979.
74559 Are Plant Breeder’s Rights Outdated? A Descriptive and Empirical Assessment of Plant Breeder’s Rights in Australia, 1987-2007/Jay Sanderson, Kathryn Adams.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.3: 980-1006.
74560 Reckless Rape in Victoria/Dale Smith.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.3: 1007-1029.
74561 Taking Possession: The Defining Element of Theft?/Alex Steel.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.3: 1030-1064.
74562 Developing Legal Research Skills: Expanding the Paradigm/Terry Hutchinson.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.3: 1065-1095.
74563 Restorative Justice, Therapeutic Jurisprudence and the Rise of Emotionally Intelligent Justice/Michael S King.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.3: 1096-1126.
74564 Lessons (to be) Learnt from the Opes Prime Insolvency/Stacey Steele.- Melbourne University Law Review. 2008; Vol.32, No.3: 1127-1157.
74565 A Three-Tiered Public Policy Approach to Copyright Misuse in the Context of Tying Arrangements/By Sandy Azer.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.1: p. 81-125.
74566 The Dangerous Law of Biological Race/By Khiara M. Bridges.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.1: p. 21-80.
74567 Everyones a Little Bit Racist? Reconciling Implicit Bias and Title VII/By Christopher Cerullo.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.1: p. 127-163.
74568 Undetected, Unsuspected, and Unknown: Should We Anticipate Problems for Scientific Innovation Following Schering Corp. v. Geneva Pharmaceuticals?/By Jeffrey Coleman.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.1: p. 165.
74569 No Defense for Self-Defense: Determining Whether Courts Should Order Insurers To Represent Insureds Who Have Acted in Self-Defense/By Alex Dzioba.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.1: p. 205-244.
74570 Sunbeam: A Ray of Hope for Trademark Licensees/By Ryan Gabay.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.1: p. 245-284.
74571 Colorblind Constitutionalism/By Randall Kennedy.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.1: p. 1-20.
74572 When Is When?: 8 U.S.C. 1226(C) and the Requirements of Mandatory Detention/By Gerard Savaresse.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.1: p. 285-329.
74573 A New Split on Old Age: Preclusion of 1983 Claims and the ADEA/By Emer M. Stack.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.1: p. 331-370.
74574 Originalism: A Critical Introduction/By Keith E. Whittington.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.2.
74575 In Bonds We Trustee: A New Contractual Mechanism To Improve Sovereign Bond Restructurings/By Robert Auray.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.2: p. 899-936.
74576 The New Originalism and the Uses of History/By Jack M. Balkin.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.2: p. 641-719.
74577 The Gravitational Force of Originalism/By Randy E. Barnett.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.2: p. 411-432.
74578 Not Interested? A Trustee Lacks Party in Interest Standing To Move for an Extension of the Nondischargeability Bar Date on Behalf of Creditors/By Stephen C. Behymer.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.2: p. 937-971.
74579 On What Distinguishes New Originalism from Old: A Jurisprudential Take/By Mitchell N. Berman, Kevin Toh.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.2: p. 545-576.
74580 Meaning and Understanding in the History of Constitutional Ideas: The Intellectual History Alternative to Originalism/By Saul Cornell.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.2: p. 721-755.
74581 The Observer Effect: National Security Litigation, Executive Policy Changes, and Judicial Deference/By Ashley S. Deeks.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.2: p. 827-898.
74582 Chevrons Flexible Agency Expertise Model: Applying the Chevron Doctrine to the BIAs Interpretation of the INAs Criminal Law-Based Aggravated Felony Provision/By Michael Dorfman-Gonzalez.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.2: p. 973-1015.
74583 The Inclusiveness of the New Originalism/By James E. Fleming.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.2: p. 433-452.
74584 Original Meaning, Precedent, and Popular Sovereignty?: Whittington et al. v. Lincoln et al./By Leslie F. Goldstein.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.2: p. 783-802.
74585 The New Originalism and the Foreign Affairs Constitution/By Andrew Kent.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.2: p. 757-781.
74586 Waiving Fiduciary Duties in Delaware Limited Partnerships and Limited Liability Companies/By Winnifred A. Lewis.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.2: p. 1017-1051.
74587 Meaning and Belief in Constitutional Interpretation/By Andrei Marmor.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.2: p. 577-596.
74588 Accepting Contested Meanings/By Bernadette Meyler.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.2: p. 803-826.
74589 Can Condoms Be Compelling? Examining the State Interest in Confiscating Condoms from Suspected Sex Workers/By Meghan Newcomer.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.2: p. 1053-1069.
74590 The Early Bird Waits for the Worm: May Federal Judgments Be Registered Prior to Appeal?/By Cristina M. Rincon.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.2: p. 1091-1123.
74591 Originalism, Vintage or Nouveau: He Said, She Said Law/By Tara Smith.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.2: p. 619-639.
74592 Deferentialism: A Post originalist Theory of Legal Interpretation/By Scott Soames.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.2: p. 597-617.
74593 Originalism and Constitutional Construction/By Lawrence B. Solum.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.2: p. 453-537.
74594 The Flawed Explicit Safety Net: How Federally Sponsored Deposit Insurance Contributes to Financial Crisis/By Nicholas J. Colombo.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.3: p. 1237-1281.
74595 This Space Intentionally Left Blank: What To Do When Hearsay and Rule 106 Completeness Collide/By Michael A. Hardin.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.3: p. 1283-1329.
74596 Restricting Testamentary Freedom: Ex Ante Versus Ex Post Justifications/By Daniel B. Kelly.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.3: p. 1125-1185.
74597 The High Cost of Child Support in Rape Cases: Finding an Evidentiary Standard To Protect Mother and Child from Welfare’s Cooperation Requirement/By Aviva Nusbaum.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.3: p. 1331-1365.
74598 Agency Settlement Reviewability/By Dustin Plotnick.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.3: p. 1367-1405.
74599 Neutral No More: Secondary Effects Analysis and the Quiet Demise of the Content-Neutrality Test/By Mark Rienzi, Stuart Buck.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.3: p. 1187-1235.
74600 A Game Changer? The Impact of Padilla v. Kentucky on the Collateral Consequences Rule and Ineffective Assistance of Counsel Claims/By Joanna Rosenberg.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.3: p. 1407-1445.
74601 9b or Not 9b? That Is the Question: How To Plead Negligent Misrepresentation in the Post-Twombly Era/By Andrew Todres.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.3: p. 1447-1485.
74602 Head Versus Heart: Applying Empirical Evidence About the Connection Between Child Pornography and Child Molestation to Probable Cause Analyses/By Emily Weissler.- Fordham Law Review. 2013; Vol.82, No.3: p. 1487-1531.
74603 The Folklore of Informationalism: The Case of Search Engine Speech/By Oren Bracha.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.4: p. 1629-1687.
74604 Conceptualizing and Reconceptualizing the Reporter’s Privilege in the Age of Wikileaks/By Rachel Harris.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.4: p. 1811-1854.
74605 In the Service of Others: From Rose Hill to Lincoln Center/By Constantine N. Katsoris.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.4: p. 1533-1628.
74606 Giving Meaning to Meaningful Enough: Why Trevino Requires New Counsel on Appeal/By Devon Lash.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.4: p. 1855-1903.
74607 Mortgaging the American Dream: The Misplaced Role of Accreditation in the Federal Student Loan System/By Kathleen Negri.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.4: p. 1905-1949.
74608 Private Law in the Gaps/By Jeffrey A. Pojanowski.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.4: p. 1689-1750.
74609 Shall Businesses Profit If Their Owners Lose Their Souls? Examining Whether Closely Held Corporations May Seek Exemptions from the Contraceptive Mandate/By Christopher S. Ross.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.4: p. 1951-2000.
74610 Redefining En Banc Review in the Federal Courts of Appeals/By Alexandra Sadinsky.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.4: p. 2001-2035.
74611 Anonymity, the Production of Goods, and Institutional Design/By Jeffrey M. Skopek.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.4: p. 1751-1809.
74612 The Citizenship of Others/By Muneer I. Ahmad.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.5: p. 2041-2067.
74613 Function over Form: Bringing the Fixation Requirement into the Modern Era/By Megan Carpenter, Steven Hetcher.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.5: p. 2221-2271.
74614 Bankruptcys Corporate Tax Loophole/By Diane Lourdes Dick.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.5: p. 2273-2315.
74615 Substantive Due Process and U.S. Jurisdiction over Foreign Nationals/By Jennifer K. Elsea.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.5: p. 2077-2097.
74616 Comity Concerns Are No Joke: Recognition of Foreign Judgments Under Dormant Foreign Affairs Preemption/By Marc P. Epstein.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.5: p. 2317-2358.
74617 Passport Revocation As Proxy Denaturalization: Examining the Yemen Cases/By Ramzi Kassem.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.5: p. 2099-2113.
74618 Citizenship and Protection/By Andrew Kent.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.5: p. 2115-2135.
74619 Ascertainability in the Third Circuit: Name That Class Member/By Daniel Luks.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.5: p. 2359-2397.
74620 The NSA in Global Perspective: Surveillance, Human Rights, and International Counterterrorism/By Peter Margulies.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.5: p. 2137-2167.
74621 The Relevance of Relevance: Section 215 of the USA PATRIOT Act and the NSA Metadata Collection Program/By Casey J. McGowan.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.5: p. 2399-2442.
74622 Unlimited Data?: Placing Limits on Searching Cell Phone Data Incident to a Lawful Arrest/By Thomas Rosso.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.5: p. 2443-2472.
74623 Sovereign Bankruptcy: Why Now and Why Not in the IMF/By Molly Ryan.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.5: p. 2473-2520.
74624 Enforcement of Forum-Selection Clauses in Federal Court After Atlantic Marine/By Matthew J. Sorensen.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.5: p. 2521-2562.
74625 Expatriating Terrorists/By Peter J. Spiro.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.5: p. 2169-2187.
74626 Detention After the AUMF/By Stephen I. Vladeck.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.5: p. 2189-2207.
74627 The Boston Bombers/By Leti Volpp.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.5: p. 2209-2220.
74628 The Lawyers Monopoly-What Goes and What Stays/By Benjamin H. Barton.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 3067-3090.
74629 Force and Effect: A Look at the Passport in the Context of Citizenship/By Claire Benoit.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 3307-3340.
74630 Compliance and Claim Funding: Testing the Borders of Lawyers Monopoly and the Unauthorized Practice of Law/By Michele DeStefano.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 2961-2994.
74631 Anyone Can Think Like a Lawyer: How the Lawyers Monopoly on Legal Understanding Undermines Democracy and the Rule of Law in the United States/By Bridgette Dunlap.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 2817-2842.
74632 The Future of Big Law: Alternative Legal Service Providers to Corporate Clients/By John S. Dzienkowski.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 2995-3040.
74633 Choosing Which Rule To Break First: An In-House Attorney Whistleblower’s Choices After Discovering a Possible Federal Securities Law Violation/By Naseem Faqihi.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 3341-3394.
74634 Defining Patent Quality/By Christi J. Guerrini.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 3091-3141.
74635 Sentencing the Why of White Collar Crime/By Todd Haugh.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 3143-3188.
74636 Legal Information, the Consumer Law Market, and the First Amendment/By Renee Newman Knake.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 2843-2867.
74637 The Monopoly Myth and Other Tales About the Superiority of Lawyers/By Leslie C. Levin.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 2611-2634.
74638 Tinker Gone Viral: Diverging Threshold Tests for Analyzing School Regulation of Off-Campus Digital Student Speech/By Daniel Marcus-Toll.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 3395-3437.
74639 The Great Disruption: How Machine Intelligence Will Transform the Role of Lawyers in the Delivery of Legal Services/By John O. McGinnis, Russell G. Pearce.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 3041-3066.
74640 Access to Justice Requires Access to Attorneys: Restrictions on the Practice of Law Serve a Societal Purpose/By Lisa H. Nicholson.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 2761-2815.
74641 Hemispheres Apart, a Profession Connected/By Dana Remus.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 2665-2681.
74642 Protecting the Profession or the Public? Rethinking Unauthorized-Practice Enforcement/By Deborah L. Rhode, Lucy Buford Ricca.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 2587-2610.
74643 The Legal Professions Monopoly: Failing To Protect Consumers/By Laurel A. Rigertas.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 2683-2703.
74644 Federal Enforcement of Police Reform/By Stephen Rushin.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 3189-3247.
74645 Cracks in the Professions Monopoly Armor/By Jack P. Sahl.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 2635-2663.
74646 How Long Is Too Long?: Conflicting State Responses to De Facto Life Without Parole Sentences After Graham v. Florida and Miller v. Alabama/By Kelly Scavone.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 3439-3479.
74647 What Do We Talk About When We Talk About Control?/By Anthony J. Sebok.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 2939-2959.
74648 Globalization and the Monopoly of ABA-Approved Law Schools: Missed Opportunities or Dodged Bullets?/By Carole Silver.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 2869-2902.
74649 Putting the Legal Professions Monopoly on the Practice of Law in a Global Context/By Laurel S. Terry.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 2903-2937.
74650 Toil and Trouble: How the Erie Doctrine Became Structurally Incoherent and How Congress Can Fix It/By Alan M. Trammell.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 3249-3305.
74651 Overstepping Ethical Boundaries? Limitations on State Efforts To Provide Access to Justice in Family Courts/By Jessica Dixon Weaver.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 2705-2760.
74652 Regulating the Militia Well: Evaluating Choices for State and Municipal Regulators Post-Heller/By Benjamin H. Weissman.- Fordham Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 3481-3518.
74653 Still Paying the Price for Benign Intentions? Contextualising Contemporary Interventions in the Lives of Aboriginal Peoples/Peter Billings.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.1: 1-38.
74654 Credit Rating Agencies: A Regulatory Challenge for Australia/Tin A Bunjevac.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.1: 39-67.
74655 Cross-Examination in Child Sexual Assault Trials: Evidentiary Safeguard or an Opportunity to Confuse?/Annie Cossins.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.1: 68-104.
74656 The Charter’s Irremediable Remedies Provision/Jeremy Gans.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.1: 105-131.
74657 The Professional Tug of War: The Regulation of Foreign Lawyers in China, Business Scope Issues and Some Suggestions for Reform/Andrew Godwin.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.1: 132-162.
74658 National Litigation and International Law: Repercussions for Australia’s Protection of Marine Resources/Natalie Klein, Nikolas Hughes.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.1: 163-204.
74659 The Nature of Torrens Indefeasibility: Understanding the Limits of Personal Equities/Kelvin F K Low.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.1: 205-234.
74660 Change of Position and Restitution for Wrongs: ‘Ne’er the Twain Shall Meet?/Paul A Walker.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.1: 235-269.
74661 The False Analogy between Vilification and Sedition/Katharine Gelber.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.1: 270-291.
74662 Storyline Patents: Are Plots Patentable?/Ben McEniery.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.1: 292-319.
74663 Lumbers v W Cook Builders Pty Ltd (in liq) Restitution for Services and the Allocation of Contractual Risk/Michael Bryan.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.1: 320-331.
74664 Piercing the Veil on Corporate Groups in Australia: The Case for Reform/Helen Anderson.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.2: 333-367.
74665 Incapacity, Non Est Factum and Unjust Enrichment/Elise Bant.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.2: 368-390.
74666 From Good Intentions to Ethical Outcomes: The Paramountcy of Children’s Interests in the Family Law Act/Jonathan Crowe, Lisa Toohey.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.2: 391-414.
74667 Generally Inconvenient: The 1624 Statute of Monopolies as Political Compromise/Chris Dent.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.2: 415-453.
74668 Representations as to the Future under the Proposed Australian Consumer Law/Arlen Duke.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.2: 454-482.
74669 An Alien by the Barest of Threads – The Legality of the Deportation of Long-Term Residents from Australia/Michelle Foster.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.2: 483-541.
74670 Franchising and the Quest for the Holy Grail: Good Faith or Good Intentions?/Andrew Terry, Cary Di Lernia.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.2: 542-578.
74671 Judging the Judges: Are They Adopting the Rights Approach in Matters Involving Children?/John Tobin.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.2: 579-625.
74672 Unlovely and Unloved: Corporate Law Reform’s Progeny/Cally Jordan.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.2: 626-644.
74673 Working with Judicial Review: The New Operation of the Takeovers Panel/Emma Armson.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.3: 657-683.
74674 After Tabcorp,for Whom Does the Bellgrove Toll? Cementing the Expectation Measure as the Ruling Principle for Calculation of Contract Damages/Matthew Bell.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.3: 684-717.
74675 Andrew Inglis Clark’s Draft Constitution, Chapter III of the Australian Constitution, and the Assist from Article III of the Constitution of the United States/William G Buss.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.3: 718-801.
74676 Effective Regulation by the Australian Securities and Investments Commission: The Civil Penalty Problem/Vicky Comino.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.3: 802-832.
74677 Sexual Offences Law Reform in Pacific Island Countries: Replacing Colonial Norms with International Good Practice Standards/Christine Forster.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.3: 833-864.
74678 Poisoned Chalice? A Critical Analysis of the Evidence Linking Personal Injury Compensation Processes with Adverse Health Outcomes/Genevieve Grant, David M Studdert.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.3: 865-885.
74679 Tax Uncertainty/The Hon Justice G T Pagone.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.3: 886-907.
74680 Civil Penalties and Responsive Regulation: The Gap between Theory and Practice/Michelle Welsh.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.3: 908-933.
74681 The Australian Unfair Contract Terms Law: The Rise of Substantive Unfairness as a Ground for Review of Standard Form Consumer Contracts/Jeannie Paterson.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.3: 934-956.
74682 Wurridjal v Commonwealth: The Northern Territory Intervention and Just Terms for the Acquisition of Property/Sean Brennan.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.3: 957-983.
74683 Australian Securities and Investments Commission v Macdonald [No 11]: Corporate Governance Lessons from James Hardie/Anil Hargovan.- Melbourne University Law Review. 2009; Vol.33, No.3: 984-1021.
74684 Judicial Attitudes to Judicial Review: A Comparative Examination of Justifications Offered for Restricting the Scope of Judicial Review in Australia, Canada and England/Anthony E Cassimatis.- Melbourne University Law Review. 2010; Vol.34, No.1: 1-33.
74685 A Critical Examination of How Contract Law Is Used by Financial Institutions Operating in Multiple Jurisdictions/David Chaikin.- Melbourne University Law Review. 2010; Vol.34, No.1: 34-68.
74686 Time Out for Longman: Myths, Science and the Common Law/Annie Cossins.- Melbourne University Law Review. 2010; Vol.34, No.1: 69-105.
74687 The Liability of Accessories under Statute, in Equity, and in Criminal Law: Some Common Problems and (Perhaps) Common Solutions/Joachim Dietrich.- Melbourne University Law Review. 2010; Vol.34, No.1: 106-139.
74688 Legal Challenges to University Decisions Affecting Students in Australian Courts and Tribunals/Patty Kamvounias, Sally Varnham.- Melbourne University Law Review. 2010; Vol.34, No.1: 140-180.
74689 Inquisitorial Adjudication: The Duty to Inquire in Merits Review Tribunals/Mark Smyth.- Melbourne University Law Review. 2010; Vol.34, No.1: 230-267.
74690 Pushing the Boundaries of Executive Power – Pape, the Prerogative and Nationhood Powers/Anne Twomey.- Melbourne University Law Review. 2010; Vol.34, No.1: 313-343.
74691 Good Faith: Where Are We at?/The Hon Marilyn Warren AC.- Melbourne University Law Review. 2010; Vol.34, No.1: 344-357.
74692 It Just Doesn’t ADD Up: ADHD/ADD, the Workplace and Discrimination/Bruce Arnold … [et al.].- Melbourne University Law Review. 2010; Vol.34, No.2: 359-391.
74693 Discrimination by Religious Schools: Views from the Coal Face/Carolyn Evans, Beth Gaze.- Melbourne University Law Review. 2010; Vol.34, No.2: 392-424.
74694 The Defence of Joint Illegal Enterprise/James Goudkamp.- Melbourne University Law Review. 2010; Vol.34, No.2: 425-451.
74695 Should the Administrative Law Act 1978 (Vic) Be Repealed?/Matthew Groves.- Melbourne University Law Review. 2010; Vol.34, No.2: 452-480.
74696 Accessory Liability and Contribution, Release and Apportionment/Alison Gurr.- Melbourne University Law Review. 2010; Vol.34, No.2: 481-518.
74697 Overruling in the High Court of Australia in Common Law Cases/Matthew Harding, Ian Malkin.- Melbourne University Law Review. 2010; Vol.34, No.2: 519-557.
74698 Arbitrate This! Enforcing Foreign Arbitral Awards and Chapter III of the Constitution/Jesse Kennedy.- Melbourne University Law Review. 2010; Vol.34, No.2: 558-591.
74699 Bills of Rights in Functioning Parliamentary Democracies: Kantian, Consequentialist and Institutionalist Scepticisms/Suri Ratnapala.- Melbourne University Law Review. 2010; Vol.34, No.2: 592-617.
74700 An Admirable Safe Harbour? Safe Harbours from Administrative Penalty for Taxpayers When Engaging Tax Agents and the Effects on the Uniform Penalty System/Andrew Smailes, Peter M McDermott.- Melbourne University Law Review. 2010; Vol.34, No.2: 618-640.
74701 Kirk v Industrial Court of New South Wales Breathing Life into Kable/Wendy Lacey.- Melbourne University Law Review. 2010; Vol.34, No.2: 641-668.
74702 When Plain Language Legislation Is Ambiguous – Sources of Doubt and Lessons for the Plain Language Movement/Jeffrey Barnes.- Melbourne University Law Review. 2010; Vol.34, No.3: 671-707.
74703 What is Good Land Use? From Rights to Relationship/Peter Burdon.- Melbourne University Law Review. 2010; Vol.34, No.3: 708-735.
74704 Should We Follow the Gospel of the Administrative Decisions (Judicial Review) Act 1977(Cth)?/Matthew Groves.- Melbourne University Law Review. 2010; Vol.34, No.3: 736-772.
74705 The Governance of Covert Investigation/Clive Harfield.- Melbourne University Law Review. 2010; Vol.34, No.3: 773-804.
74706 Breaking the Constitutional Deadlock: Lessons from Deliberative Experiments in Constitutional Change/Ron Levy.- Melbourne University Law Review. 2010; Vol.34, No.3: 805-838.
74707 The Politics of Inclusion: The Right of Self Determination, Statutory Bills of Rights and Indigenous Peoples/Dylan Lino.- Melbourne University Law Review. 2010; Vol.34, No.3: 839-869.
74708 Privative Clauses: Epic Fail/Nicholas Gouliaditis.- Melbourne University Law Review. 2010; Vol.34, No.3: 870-885.
74709 Misfeasance in Public Office: A Very Peculiar Tort/Mark Aronson.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.1: 1-51.
74710 Unsound Law: Issues with ( Expert ) Voice Comparison Evidence/Gary Edmond, Kristy Martire, Mehera San Roque.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.1: 52-112.
74711 Statutory Interpretation: The Meaning of Meaning/The Hon Michael Kirby AC CMG.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.1: 113-133.
74712 David Hicks, Stern Hu, Scott Rush, Jock Palfreeman and the Legal Parameters of Australia’s Protection of its Citizens Abroad/Natalie Klein.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.1: 134-164.
74713 The New Surrogacy Parentage Laws in Australia: Cautious Regulation or 25 Brick Walls?/Jenni Millbank.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.1: 165-207.
74714 Defining Civil Disputes: Lessons from Two Jurisdictions/Elizabeth Thornburg, Camille Cameron.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.1: 208-235.
74715 A Judicial Perspective on Tax Reform/The Hon Justice Richard Edmonds.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.1: 236-251.
74716 The New Consumer Guarantee Law and the Reasons for Replacing the Regime of Statutory Implied Terms in Consumer Transactions/Jeannie Marie Paterson.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.1: 252-279.
74717 Morrison v National Australia Bank Ltd – Adventures on the Barbary Coast: Morrison and Enforcement in a Globalised Securities Market/Peta Spender, Michael Tarlowski.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.1: 280-316.
74718 The Constitutional Prohibition on Religious Tests/Luke Beck.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.2: 323-352.
74719 Navigating the Politics of Charity: Reflections on Aid/Watch Inc v Federal Commissioner of Taxation/Joyce Chia, Matthew Harding, Ann O’Connell.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.2: 353-393.
74720 Problem-Solving Courts, Therapeutic Jurisprudence and the Constitution: If Two is Company, Is Three a Crowd?/James Duffy.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.2: 394-425.
74721 Analysing Implicit Tax Expenditures/Richard Krever.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.2: 426-448.
74722 The Common Law Principle of Legality in the Age of Rights/Dan Meagher.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.2: 449-478.
74723 The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act: Unresolved Issues of Regulatory Culture and Mindset/Gill North, Ross Buckley.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.2: 479-522.
74724 The Crown’s Radical Title and Native Title: Lessons from the Sea: Part One – The Position before Yarmirr/Ulla Secher.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.2: 523-544.
74725 What Kind of Equality Can We Expect from the Fair Work Act?/Belinda Smith.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.2: 545-577.
74726 International Trade Law Implications of Australia’s National Broadband Network/Tania Voon, Andrew Mitchell.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.2: 578-620.
74727 Lawyers, Advocacy and Child Protection/Tamara Walsh, Heather Douglas.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.2: 621-650.
74728 Sir John Latham’s Extra-Judicial Advising/Fiona Wheeler.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.2: 651-676.
74729 Authorship and Fixation in Copyright Law: A Comparative Comment/Elizabeth Adeney.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.2: 677-696.
74730 Worsnop v the Queen: Subjective Belief in Consent Prevails (Again) in Victoria’s Rape Law/Wendy Larcombe.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.2: 697-716.
74731 Masefield AG v Amlin Corporate Member Ltd; The Bunga Melati Dua: Piracy, Ransom and Marine Insurance/Kate Lewins, Robert Merkin.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.2: 717-734.
74732 Regulating the Regulators: Accountability of Australian Regulators/Joanna Bird.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.3: 739-772.
74733 Adverse Possession and Title-by-Registration Systems in Australia and England/Fiona Burns.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.3: 773-820.
74734 The Behaviour of Serial Child Sex Offenders: Implications for the Prosecution of Child Sex Offences in Joint Trials/Annie Cossins.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.3: 821-864.
74735 A PPSA Registration Primer/Anthony Duggan.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.3: 865-904.
74736 Bargaining with Defensive Homicide: Examining Victoria’s Secretive Plea Bargaining System Post-Law Reform/Asher Flynn, Kate Fitz-Gibbon.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.3: 905-932.
74737 Construction Litigation: Are We Doing It Better?/Paula Gerber, Diana Serra.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.3: 933-970.
74738 Abandonment, Copyright and Orphaned Works: What Does It Mean to Take the Proprietary Nature of Intellectual Property Rights Seriously?/Emily Hudson, Robert Burrell.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.3: 971-1004.
74739 The Legal Structures of Responsible Government and Ministerial Responsibility/Charles Lawson.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.3: 1005-1048.
74740 In a Kind of Mad Way: A Historical Perspective on Evidence and Proof of Mental Incapacity/Arlie Loughnan.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.3: 1049-1070.
74741 Religious Charitable Status and Public Benefit in Australia/Pauline Ridge.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.3: 1071-1098.
74742 The Crown’s Radical and Native Title: Lessons from the Sea: Part Two – Yarmirr and Beyond/Ulla Secher.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.3: 1099-1135.
74743 A Decade of Australian Anti-Terror Laws/George Williams.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.3: 1136-1176.
74744 The Criminal Law – a Mildly Vituperative Critique/Justice Mark Weinberg.- Melbourne University Law Review. 2011; Vol.35, No.3: 1177-1196.
74745 Contractualizing Custody/By Sarah Abramowicz.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.1: p. 67-154.
74746 The Internet of Things: Building Trust and Maximizing Benefits Through Consumer Control/By Julie Brill.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.1: p. 205-217.
74747 Agency Costs and the False Claims Act/By David Farber.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.1: p. 219-251.
74748 Reputational Injury Without a Reputational Attack: Addressing Negligence Claims for Pure Reputational Harm/By Bryson Kern.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.1: p. 253-293.
74749 Searching for a Harmless Alternative: Applying the Harmless Error Standard to Alternative Theory Jury Instructions/By Erika A. Khalek.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.1: p. 295-332.
74750 DES and a Proposed Theory of Enterprise Liability/By Naomi Sheiner.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.1: p. 963-1007.
74751 An Officer Walks into a Bar: Acknowledging the Need for Deterrence in Officer and Director Bars/By Steven W. Shuldman.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.1: p. 333-374.
74752 Fighting a Losing Battle to Win the War: Can States Combat Domestic Minor Sex Trafficking Despite CDA Preemption?/By Stephanie Silvano.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.1: p. 375-416.
74753 The Return of Noncongruent Equal Protection/By Brian Soucek.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.1: p. 155-204.
74754 Supremacy of the Supremacy Clause: A Garamendi-Based Framework for Assessing State Law That Intersects with U.S. Foreign Policy/By Alexandria R. Strauss.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.1: p. 417-458.
74755 Stay Tuned: Whether Cloud-Based Service Providers Can Have Their Copyrighted Cake and Eat It Too/By Amanda Asaro.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.2: p. 1107-1142.
74756 Inherit the Cloud: The Role of Private Contracts in Distributing or Deleting Digital Assets at Death/By Natalie M. Banta.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.2: p. 799-854.
74757 Improving Agencies Preemption Expertise with Chevmore Codification/By Kent Barnett.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.2: p. 587-606.
74758 Chevron and Skidmore in the Workplace: Unhappy Together/By James J. Brudney.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.2: p. 731-751.
74759 Chevron at the Roberts Court: Still Failing After All These Years/By Jack M. Beermann.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.2: p. 731-751.
74760 Chevron at 30: Looking Back and Looking Forward/By Peter M. Shane, Christopher J. Walker.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.2: p. 475-495.
74761 Meta Rights/By Charlotte Garden.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.2: p. 855-906.
74762 Two Tests Unite to Resolve the Tension Between the First Amendment and the Right of Publicity/By Dora Georgescu.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.2: p. 907-947.
74763 What 30 Years of Chevron Teach Us About the Rest of Statutory Interpretation/By Abbe R. Gluck.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.2: p. 607-632.
74764 Chevrons Generality Principles/By Emily Hammond.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.2: p. 655-678.
74765 The Three Phases of Mead/By Kristin E. Hickman.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.2: p. 527-554.
74766 There and Back, Now and Then: IIRIRA’s Retroactivity and the Normalization of Judicial Review in Immigration Law/By Austen Ishii.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.2: p. 949-990.
74767 Balancing Aggression and Compassion in International Law: The Crime of Aggression and Humanitarian Intervention/By Alexander H. McCabe.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.2: p. 991-1030.
74768 Step Zero After City of Arlington/By Thomas W. Merrill.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.2: p. 753-788.
74769 Is It Really All About Race?: Section 1985-3 Political Conspiracies in the Second Circuit and Beyond/By Lee Pinzow.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.2: p. 1031-1072.
74770 Chevron and Deference in State Administrative Law/By Aaron Saiger.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.2: p. 555-585.
74771 Not Just for Products Liability: Applying the Economic Loss Rule Beyond Its Origins/By Danielle Sawaya.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.2: p. 1073-1106.
74772 Federalism at Step Zero/By Miriam Seifter.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.2: p. 633-654.
74773 Chevron Deference, the Rule of Law, and Presidential Influence in the Administrative State/By Peter M. Shane.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.2: p. 679-702.
74774 In Search of Skidmore/By Peter L. Strauss.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.2: p. 789-798.
74775 Chevron Inside the Regulatory State: An Empirical Assessment/By Christopher J. Walker.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.2: p. 703-729.
74776 The Presidents Plan Respecting the Supreme Court/By Ignatius M. Wilkinson.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.2: p. 179-189.
74777 The Case for eHearsay/By Jeffrey Bellin.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.3: p. 1317-1335.
74778 The Special Skills of Advocacy/By Warren E. Burger.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.3: p. 227-242.
74779 Memorandum: Hearsay Exception for Electronic Communications of Recent Perception/By Daniel J. Capra.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.3: p. 1337-1355.
74780 Importing Energy, Exporting Regulation/By James W. Coleman.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.3: p. 1357-1399.
74781 The Court As Gatekeeper: Preventing Unreliable Pretrial eDiscovery from Jeopardizing a Reliable Fact-Finding Process/By Daniel K. Gelb.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.3: p. 1287-1297.
74782 Workplace Discrimination As a Public Health Issue: The Necessity of Title VII Protections for Volunteers/By Elizabeth R. Langton.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.3: p. 1455-1498.
74783 Architects of Justice: The Prosecutors Role and Resolving Whether Inadmissible Evidence Is Material Under the Brady Rule/By Blaise Niosi.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.3: p. 1499-1538.
74784 Symposium on the Challenges of Electronic Evidence/By Panel Discussion.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.3: p. 1163-1285.
74785 From Railroads to Sand Dunes: An Examination of the Offsetting Doctrine in Partial Takings/By Louis M. Russo.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.3: p. 1539-1575.
74786 The Adverse Inference Instruction After Revised Rule 37e: An Evidence-Based Proposal/By Hon. Shira A. Scheindlin, Natalie M. Orr.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.3: p. 1299-1315.
74787 Three Steps Forward: Shared Regulatory Space, Deference, and the Role of the Court/By Amanda Shami.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.3: p. 1577-1620.
74788 Trade Secret Fair Use/By Deepa Varadarajan.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.3: p. 1401-1454.
74789 Should Neither Wind nor Rain nor Hurricane Keep Victims from Recovery? Examining the Tort and Insurance Systems’ Ability to Compensate Hurricane Victims/By Kathleen A. Zink.- Fordham Law Review. 2014; Vol.83, No.3: p. 1621-1667.
74790 A Battle of the Amendments: Why Ending Discrimination in the Courtroom May Inhibit a Criminal Defendant’s Right to an Impartial Jury/By Gina M. Chiappetta.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.4: p. 1997-2045.
74791 Whats HUD Got to Do With It?: How HUDs Disparate Impact Rule May Save the Fair Housing Act s Disparate Impact Standard/By William F. Fuller.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.4: p. 2047-2090.
74792 Involuntary Return and the Found In Clause of 8 U.S.C. 1326-a: An Immigration Conundrum/By Matthew J. Geyer.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.4: p. 2091-2130.
74793 Longstanding Agency Interpretations/By Anita S. Krishnakumar.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.4: p. 1823-1907.
74794 Our Administrative System of Criminal Justice/By Gerard E. Lynch.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.4: p. 2117-2151.
74795 The Internationalization of Agency Actions/By Jason Marisam.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.4: p. 1909-1953.
74796 Should the Medium Affect the Message? Legal and Ethical Implications of Prosecutors Reading Inmate-Attorney Email/By Brandon P. Ruben.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.4: p. 2131-2169.
74797 The Future of the Foreign Commerce Clause/By Scott Sullivan.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.4: p. 1955-1995.
74798 Restructuring a Sovereign Bond Pari Passu Work-Around: Can Holdout Creditors Ever Have Equal Treatment?/By Natalie A. Turchi.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.4: p. 2171-2215.
74799 Shaping Diversity and Inclusion Policy with Research/By Julie Ashdown.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.5: p. 2249-2275.
74800 Naming Men As Men in Corporate Legal Practice: Gender and the Idea of Virtually 24/7 Commitment in Law/By Richard Collier.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.5: p. 2387-2406.
74801 Time for an Update: A New Framework for Evaluating Chapter 9 Bankruptcies/By Michael J. Deitch.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.5: p. 2705-2756.
74802 Reproduction and the Rule of Law in Latin America/By Michele Goodwin, Allison M. Whelan.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.5: p. 2577-2604.
74803 The Future of Emotional Harm/By Betsy J. Grey.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.5: p. 2605-2653.
74804 Voter Primacy/By Sarah C. Haan.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.5: p. 2655-2703.
74805 How Diversity Can Redeem the McDonnell Douglas Standard: Mounting an Effective Title VII Defense of the Commitment to Diversity in the Legal Profession/By Stacy Hawkins.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.5: p. 2457-2482.
74806 Statutory Restrictions on Concealed Carry: A Five-Circuit Shoot Out/By Justine E. Johnson-Makuch.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.5: p. 2755-2799.
74807 Busy Doing Nothing: An Exploration of the Disconnect Between Gender Equity Issues Faced by Large Law Firms in the United Kingdom and the Diversity Management Initiatives Devised to Address Them/By Savita Kumra.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.5: p. 2277-2299.
74808 Bicultural Experience in the Legal Profession: A Developmental Network Approach/By Jonathan Ashong-Lamptey.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.5: p. 2369-2385.
74809 Ban the Box: A Call to the Federal Government to Recognize a New Form of Employment Discrimination/By Christina OConnell.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.5: p. 2801-2835.
74810 Difference Blindness vs. Bias Awareness: Why Law Firms with the Best of Intentions Have Failed to Create Diverse Partnerships/By Russell G. Pearce, Eli Wald, Swethaa S. Ballakrishnen.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.5: p. 2407-2455.
74811 Fair Trade: The Presidents Power to Recover Captured U.S. Servicemembers and the Recent Prisoner Exchange with the Taliban/By Celidon Pitt.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.5: p. 2837-2885.
74812 Diversity in the Legal Profession: Perspectives from Managing Partners and General Counsel/By Deborah L. Rhode, Lucy Buford Ricca.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.5: p. 2483-2507.
74813 The Social Magic of Merit: Diversity, Equity, and Inclusion in the English and Welsh Legal Profession/By Hilary Sommerlad.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.5: p. 2325-2347.
74814 Going Public: Diversity Disclosures by Large U.K. Law Firms/By Steven Vaughan.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.5: p. 2301-2324.
74815 Biglaw Identity Capital: Pink and Blue, Black and White/By Eli Wald.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.5: p. 2509-2555.
74816 Legal Professional De Re Regulation, Equality, and Inclusion, and the Contested Space of Professionalism Within the Legal Market in England and Wales/By Lisa Webley.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.5: p. 2349-2367.
74817 Race and Rapport: Homophily and Racial Disadvantage in Large Law Firms/By Kevin Woodson.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.5: p. 2557-2576.
74818 The Modern Day Scarlet Letter/By Ifeoma Ajunwa.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.6: p. 2999-3026.
74819 Taking a Stand?: An Initial Assessment of the Social and Racial Effects of Recent Innovation in Self-Defense Laws/By Mario L. Barnes.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.6: p. 3179-2309.
74820 Snap Judgment: Recognizing the Propriety and Pitfalls of Direct Judicial Review of Audiovisual Evidence at Summary Judgment/By Denise K. Barry.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.6: p. 3343-3387.
74821 Saving Charitable Settlements/By Christine P. Bartholomew.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.6: p. 3241-3292.
74822 Can Banks Be Liable for Aiding and Abetting Terrorism?: A Closer Look into the Split on Secondary Liability Under the Antiterrorism Act/By Alison Bitterly.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.6: p. 3389-3430.
74823 Transnational Enforcement Discovery/By Aaron D. Simowitz.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.6: p. 3293-3342.
74824 Police Racial Violence: Lessons from Social Psychology/By L. Song Richardson.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.6: p. 2961-2976.
74825 Race in the Life Sciences: An Empirical Assessment, 1950-2000/By Osagie K. Obasogie [et al.].- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.6: p. 3089-3114.
74826 No Harm, No Foul? Attempted Invasion of Privacy and the Tort of Intrusion Upon Seclusion/By Eli A. Meltz.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.6: p. 3431-3470.
74827 When Is Fear for Ones Life Race-Gendered? An Intersectional Analysis of the Bureau of Immigration Appeals’s In re A-R-C-G- Decision/By Ange-Marie Hancock.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.6: p. 2977-2998.
74828 When Theory Met Practice: Distributional Analysis in Critical Criminal Law Theorizing/By Aya Gruber.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.6: p. 3211-3239.
74829 Critical Race Science and Critical Race Philosophy of Science/By Paul Gowder.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.6: p. 3155-3177.
74830 First Food Justice: Racial Disparities in Infant Feeding As Food Oppression/By Andrea Freeman.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.6: p. 3053-3087.
74831 Faculty Insights on Educational Diversity/By Meera E. Deo.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.6: p. 3115-3153.
74832 I Do for My Kids: Negotiating Race and Racial Inequality in Family Court/Tonya L. Brito, David J. Pate, Jia-Hui Stefanie Wong.- Fordham Law Review. 2015; Vol.83, No.6: p. 3027-3052.
74833 Chapter III of the Constitution, Federal Jurisdiction and Dialogue Charters of Human Rights/Will Bateman, James Stellios.- Melbourne University Law Review. 2012-2013; Vol.36, No.1: 1-40.
74834 Imprisonment and the Separation of Judicial Power: A Defence of a Categorical Immunity from Non-Criminal Detention/Jeffrey Steven Gordon.- Melbourne University Law Review. 2012-2013; Vol.36, No.1: 41-103.
74835 Contractual Rights and Remedies for Dismissed Employees after the Employment Revolution/Grace Keesing.- Melbourne University Law Review. 2012-2013; Vol.36, No.1: 104-139.
74836 The Never-Ending Challenge of Drafting and Interpreting Statutes – A Meditation on the Career of John Finemore QC/The Hon Michael Kirby AC CMG.- Melbourne University Law Review. 2012-2013; Vol.36, No.1: 140-174.
74837 Broadening the Reach of Chapter III: The Institutional Integrity of State Courts and the Constitutional Limits of State Legislative Power/Suri Ratnapala, Jonathan Crowe.- Melbourne University Law Review. 2012-2013; Vol.36, No.1: 175-215.
74838 Trusts, Third Parties and the Family Home: Six Years since Cummins and Confusion Still Reigns/Lisa Sarmas.- Melbourne University Law Review. 2012-2013; Vol.36, No.1: 216-249.
74839 Self-Defence and the Reasonable Woman: Equality before the New Victorian Law/Kellie Toole.- Melbourne University Law Review. 2012-2013; Vol.36, No.1: 250-286.
74840 Facts and Evidence in Litigation under the Charter of Human Rights and Responsibilities Act 2006 (Vic) and the Human Rights Act 2004 (ACT)/Christopher Tran.- Melbourne University Law Review. 2012-2013; Vol.36, No.1: 287-332.
74841 Making Sense of the Compensation Remedy in Cases of Accessorial Liability under the Fair Work Act/Helen Anderson, John Howe.- Melbourne University Law Review. 2012-2013; Vol.36, No.2: 335-368.
74842 What/Whose Knowledge? Restraints of Trade and Concepts of Knowledge/Christopher Arup.- Melbourne University Law Review. 2012-2013; Vol.36, No.2: 369-414.
74843 The Extraordinary Questioning and Detention Powers of the Australian Security Intelligence Organisation/Lisa Burton, Nicola McGarrity, George Williams.- Melbourne University Law Review. 2012-2013; Vol.36, No.2: 415-469.
74844 Conduct of Laws: Native Title, Responsibility, and Some Limits of Jurisdictional Thinking/Shaunnagh Dorsett, Shaun McVeigh.- Melbourne University Law Review. 2012-2013; Vol.36, No.2: 470-493.
74845 Legal Emigres and the Development of Australian Tort Law/Mark Lunney.- Melbourne University Law Review. 2012-2013; Vol.36, No.2: 494-520.
74846 Siblings but Not Twins: Making Sense of Mutual Trust and Good Faith in Employment Contracts/Joellen Riley.- Melbourne University Law Review. 2012-2013; Vol.36, No.2: 521-552.
74847 Mandatory Sentencing for People Smuggling: Issues of Law and Policy/Andrew Trotter, Matt Garozzo.- Melbourne University Law Review. 2012-2013; Vol.36, No.2: 553-617.
74848 Can the Common Law Adjudicate Historical Suffering?/Honni van Rijswijk, Thalia Anthony.- Melbourne University Law Review. 2012-2013; Vol.36, No.2: 618-655.
74849 Prosecutorial Guidelines for Voluntary Euthanasia and Assisted Suicide: Autonomy, Public Confidence and High Quality Decision-Making/Ben White, Jocelyn Downie.- Melbourne University Law Review. 2012-2013; Vol.36, No.2: 656-705.
74850 The Truth about Honesty and Candour in Mediation: What the Tribunal Left Unsaid in Mullins’ Case/Bobette Wolski.- Melbourne University Law Review. 2012-2013; Vol.36, No.2: 706-742.
74851 The Three Rs of Recent Australian Judicial Activism: Roach, Rowe and (No)Riginalism/James Allan.- Melbourne University Law Review. 2012-2013; Vol.36, No.2: 743-782.
74852 Of Kamikazes and Mad Men: The Fallout from the Qantas Industrial Dispute/Anthony Forsyth, Andrew Stewart.- Melbourne University Law Review. 2012-2013; Vol.36, No.3: 785-830.
74853 The Injury Brokers: An Empirical Profile of Medical Expert Witnesses in Personal Injury Litigation/Genevieve Grant, David M Studdert.- Melbourne University Law Review. 2012-2013; Vol.36, No.3.
74854 A Negation of Australia’s Fundamental Values: Sentencing Prejudice-Motivated Crime/Gail Mason, Andrew Dyer.- Melbourne University Law Review. 2012-2013; Vol.36, No.3: 871-914.
74855 The Vanishing Author in Computer-Generated Works: A Critical Analysis of Recent Australian Case Law/Jani McCutcheon.- Melbourne University Law Review. 2012-2013; Vol.36, No.3: 915-969.
74856 Without Consent: Forced Marriage in Australia/Frances Simmons, Jennifer Burn.- Melbourne University Law Review. 2012-2013; Vol.36, No.3: 970-1008.
74857 Setting the Boundaries of Child Sexual Assault: Consent and Mistake as to Age Defences/Kate Warner.- Melbourne University Law Review. 2012-2013; Vol.36, No.3: 1009-1036.
74858 The Commonwealth’s Taxing Power and Its Limits – Are We There Yet?/The Hon Justice Michelle Gordon.- Melbourne University Law Review. 2012-2013; Vol.36, No.3: 1037-1063.
74859 A Hoary Chestnut Resurrected: The Meaning of Ordinary Course of Business in Secured Transactions Law/Mike Gedye.- Melbourne University Law Review. 2013-2014; Vol.37, No.1: 1-45.
74860 Curing the Authorless Void: Protecting Computer-Generated Works following IceTV and Phone Directories/Jani McCutcheon.- Melbourne University Law Review. 2013-2014; Vol.37, No.1: 46-102.
74861 On the Origins of Consorting Laws/Andrew McLeod.- Melbourne University Law Review. 2013-2014; Vol.37, No.1: 103-142.
74862 The Reshaping of Control Orders in the United Kingdom: Time for a Fairer Go, Australia!/Clive Walker.- Melbourne University Law Review. 2013-2014; Vol.37, No.1: 143-188.
74863 Williams v Commonwealth: Commonwealth Executive Power and Australian Federalism/Shipra Chordia, Andrew Lynch, George Williams.- Melbourne University Law Review. 2013-2014; Vol.37, No.1: 189-231.
74864 Developing the Common Law: How Far Is Too Far?/Robert Walker.- Melbourne University Law Review. 2013-2014; Vol.37, No.1: 232-253.
74865 Parliament’s Role in Constitutional Interpretation/Gabrielle Appleby, Adam Webster.- Melbourne University Law Review. 2013-2014; Vol.37, No.2: 255-296.
74866 Mothers Who Kill: The Forensic Use and Judicial Reception of Evidence of Postnatal Depression and Other Psychiatric Disorders in Australian Filicide Cases/Lorana Bartels, Patricia Easteal.- Melbourne University Law Review. 2013-2014; Vol.37, No.2: 297-341.
74867 Re Civilian Casualty Court Martial: Prosecuting Breaches of International Humanitarian Law Using the Australian Military Justice System/Joshua Kelly.- Melbourne University Law Review. 2013-2014; Vol.37, No.2: 342-371.
74868 The Normativity of the Principle of Legality/Brendan Lim.- Melbourne University Law Review. 2013-2014; Vol.37, No.2: 372-414.
74869 The Impact of the Personal Property Securities Act on Assignments of Accounts/John G H Stumbles.- Melbourne University Law Review. 2013-2014; Vol.37, No.2: 415-462.
74870 Kakavas v Crown Melbourne Ltd: Still Curbing Unconscionability: Kakavas in the High Court of Australia/Rick Bigwood.- Melbourne University Law Review. 2013-2014; Vol.37, No.2: 463-508.
74871 Common Law Divergences/The Hon Paul Finn.- Melbourne University Law Review. 2013-2014; Vol.37, No.2: 509-536.
74872 Balancing Fairness to Victims, Society and Defendants in the Cross-Examination of Vulnerable Witnesses: An Impossible Triangulation?/Phoebe Bowden, Terese Henning, David Plater.- Melbourne University Law Review. 2013-2014; Vol.37, No.3: 539-584.
74873 The Empire Will Strike Back: The Overlooked Dimension to the Parallel Import Debate/Arlen Duke.- Melbourne University Law Review. 2013-2014; Vol.37, No.3: 585-619.
74874 The Rule of Law in Reading Down: Good Law for the Bad Man/David Hume.- Melbourne University Law Review. 2013-2014; Vol.37, No.3: 620-661.
74875 Collective Bargaining beyond the Boundaries of Employment: A Comparative Analysis/Shae McCrystal.- Melbourne University Law Review. 2013-2014; Vol.37, No.3: 662-698.
74876 The Coronial Reporting of Medical-Setting Deaths: A Legal Analysis of the Variation in Australian Jurisdictions/Sarah Middleton, Michael Buist.- Melbourne University Law Review. 2013-2014; Vol.37, No.3: 699-735.
74877 The Rights and Responsibilites of Australian Citizenship: A Legislative Analysis/Sangeetha Pillai.- Melbourne University Law Review. 2013-2014; Vol.37, No.3: 736-785.
74878 PGA v The Queen: Marital Rape in Australia: The Role of Repetition, Reputation and Fiction in the Common Law/Kos Lesses.- Melbourne University Law Review. 2013-2014; Vol.37, No.3: 786-833.
74879 The Law of Contracts, Trusts and Corporations as Criteria of Tax Liability/The Hon William Gummow AC.- Melbourne University Law Review. 2013-2014; Vol.37, No.3: 834-849.
74880 Judicial Conduct: Crafting a System That Enhances Institutional Integrity/Gabrielle Appleby, Suzanne Le Mire.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.1: 1-67.
74881 Shareholder Protection in Australia: Institutional Configurations and Regulatory Evolution/Richard Mitchell … [et al.].- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.1: 68-118.
74882 Self-Advocates in Civil Legal Disputes: How Personal and Other Factors Influence the Handling of Their Cases/Michael Robertson, Jeff Giddings.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.1: 119-150.
74883 Lacunae and Litigants: A Study of Negligence Cases in the High Court of Australia in the First Decade of the 21st Century and Beyond/Pamela Stewart, Anita Stuhmcke.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.1: 151-197.
74884 The Public Law of Restitution/Greg Weeks.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.1: 198-239.
74885 Constitutional Amendment Rules and Interpretive Fidelity to Democracy/Lael K Weis.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.1: 240-280.
74886 Australian Competition and Consumer Commission v TPG Internet Pty Ltd; Forrest v Australian Securities and Investments Commission: Misleading Conduct Arising from Public Statements: Establishing the Knowledge Base of the Target Audience/Stephen Corones.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.1: 281-315.
74887 Manacles upon Science: Re-evaluating Copyright in Informational Works in Light of 18th Century Case Law/Isabella Alexander.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.2: 317-361.
74888 The New Terrorists: The Normalisation and Spread of Anti-Terror Laws in Australia/Rebecca Ananian-Welsh, George Williams.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.2: 362-408.
74889 (Particularly) Burdensome Prison Time Should Reduce Imprisonment Length – And Not Merely in Theory/Mirko Bagaric, Richard Edney, Theo Alexander.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.2: 409-443.
74890 Towards a History of Law as an Academic Discipline/Susan Bartie.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.2: 444-481.
74891 The Principle of Open Justice and the Judicial Duty to Give Public Reasons/Jason Bosland, Jonathan Gill.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.2: 482-524.
74892 Collective Irrationality and the Doctrine of Precedent/The Hon Justice Stephen Gageler, Brendan Lim.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.2: 525-553.
74893 The Cost of Losing the Code: Historical Protection of Public Debate in Australian Defamation Law/Andrew T Kenyon, Sophie Walker.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.2: 554-589.
74894 Class Action Settlements in Australia – The Need for Greater Scrutiny/Michael Legg.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.2: 590-620.
74895 Judicial Humour in the Australian Courtroom/Sharyn Roach Anleu, Kathy Mack, Jordan Tutton.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.2: 621-665.
74896 Securing Fair Outcomes for Battered Women Charged with Homicide: Analysing Defence Lawyering in R v Falls/Elizabeth Sheehy, Julie Stubbs, Julia Tolmie.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.2: 666-708.
74897 Federalism and Rights Deliberation/Scott Stephenson.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.2: 709-754.
74898 Clark v Macourt: Defective Sperm and Performance Substitutes in the High Court of Australia/David Winterton.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.2: 755-794.
74899 Directors’ Duties and a Company’s Creditors/The Hon Justice K M Hayne AC.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.2: 795-817.
74900 Challenges to the Survival of the Common Law/Stephen McLeish.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.2: 818-835.
74901 Constitutional Orthodoxy in the United Kingdom and Australia: The Deepening Divide: Constitutional Review under the UK Human Rights Act by Aileen Kavanagh/Adrienne Stone.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.2: 836-857.
74902 The Concept of the Crown/Cheryl Saunders.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.3: 873-896.
74903 Treaty-Making within the British Commonwealth/Franklin Berman.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.3: 897-925.
74904 The Ironic Aftermath of Eatock v Bolt/Adrienne Stone.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.3: 926-943.
74905 When Does Press Self-Regulation Work?/The Hon Ray Finkelstein, Rodney Tiffen.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.3: 944-967.
74906 Jurisdictional Facts and Hot Facts: Legal Formalism, Legal Pluralism, and the Nature of Australian Administrative Law/Elizabeth Fisher.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.3: 968-995.
74907 Federal Courts and Australian National Identity/The Hon Justice Susan Kenny.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.3: 996-1022.
74908 The Limits on the Remedy of Damages for Breach of Jurisdiction Agreements: The Law of Contract Meets Private International Law/Albert Dinelli.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.3: 1023-1040.
74909 Sir Zelman Cowen and the Emergence of an Interstate Private International Law in Australia/Richard Garnett.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.3: 1041-1059.
74910 Law as an Intellectual Vocation/Mark Finnane.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.3: 1060-1079.
74911 Cowen as Life-Writer: Sidelights from the Archives/John Waugh.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.3: 1080-1097.
74912 The Office of Governor-General/Donald Markwell.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.3: 1098-1117.
74913 Powers of the Head of State/Michael Crommelin.- Melbourne University Law Review. 2014-2015; Vol.38, No.3: 1118-1139.
74914 Fraudulent Transactions Affecting Employees: Some New Perspectives on the Liability of Advisers/Helen Anderson.- Melbourne University Law Review. 2015-2016; Vol.39, No.1: 1-46.
74915 Lessons Lost in Sentencing: Welding Individualised Justice to Indigenous Justice/Thalia Anthony, Lorana Bartels, Anthony Hopkins.- Melbourne University Law Review. 2015-2016; Vol.39, No.1: 47-76.
74916 Forensic Science Evidence and the Conditions for Rational (Jury) Evaluation/Gary Edmond.- Melbourne University Law Review. 2015-2016; Vol.39, No.1: 77-127.
74917 Two Problems of Occupiers’ Liability: Part I – The Occupiers’ Liability Acts and the Common Law/Peter Handford, Brenda McGivern.- Melbourne University Law Review. 2015-2016; Vol.39, No.1: 128-174.
74918 The Role of Negative Implications in the Interpretation of Commonwealth Legislative Powers/Michael Stokes.- Melbourne University Law Review. 2015-2016; Vol.39, No.1: 175-229.
74919 The Free Assets of the Company and When They Are Free to Take: Equitable Subrogation and the Secured Creditor/Katherine Wangmann.- Melbourne University Law Review. 2015-2016; Vol.39, No.1: 230-262.
74920 Sharing Water from Transboundary Rivers in Australia – An Interstate Common Law?/Adam Webster.- Melbourne University Law Review. 2015-2016; Vol.39, No.1: 263-305.
74921 Magna Carta, Common Law Values and the Constitution/The Hon Susan Crennan AC.- Melbourne University Law Review. 2015-2016; Vol.39, No.1: 331-345.
74922 Land Use Priorities and the Law of Nuisance: The Law of Private Nuisance by Allan Beever/Dan Priel.- Melbourne University Law Review. 2015-2016; Vol.39, No.1: 346-383.
74923 Debating the Nature and Ambit of the Commonwealth’s Non-statutory Executive Power/Nicholas Condylis.- Melbourne University Law Review. 2015-2016; Vol.39, No.2: 385-433.
74924 Do We Need a Specific Domestic Violence Offence?/Heather Douglas.- Melbourne University Law Review. 2015-2016; Vol.39, No.2: 434-471.
74925 Possibilities and Pitfalls Involved in Expanding Australia’s National Workers’ Compensation Scheme/Joanna Howe.- Melbourne University Law Review. 2015-2016; Vol.39, No.2: 472-506.
74926 Two Problems of Occupiers’ Liability: Part Two – The Occupiers’ Liability and Civil Liability Legislation/Brenda McGivern, Peter Handford.- Melbourne University Law Review. 2015-2016; Vol.39, No.2: 507-538.
74927 Long May the Buskers Carry On Busking: Street Music and the Law in Melbourne and Sydney/Julia Quilter, Luke McNamara.- Melbourne University Law Review. 2015-2016; Vol.39, No.2: 539-591.
74928 Sex Slaves and Shrewd Business Women: The Role Of Victim Consent in Trafficking in Persons in Australia/Andreas Schloenhardt, Hannah Bowcock.- Melbourne University Law Review. 2015-2016; Vol.39, No.2: 592-628.
74929 Trust and Statutes/The Hon Chief Justice Robert French AC.- Melbourne University Law Review. 2015-2016; Vol.39, No.2: 629-650.
74930 Pushing the Envelope of Proprietary Interests: The Nadir of the Numerus Clausus Principle?/Michael Weir.- Melbourne University Law Review. 2015-2016; Vol.39, No.2: 651-679.
74931 Private Enforcement of Competition Law in Australia – Inching Forwards/Caron Beaton-Wells.- Melbourne University Law Review. 2015-2016; Vol.39, No.3: 681-737.
74932 Judges and Retirement Ages/Alysia Blackham.- Melbourne University Law Review. 2015-2016; Vol.39, No.3: 738-792.
74933 What Did Ronald Coase Know about the Law of Tort?/David Campbell, Matthias Klaes.- Melbourne University Law Review. 2015-2016; Vol.39, No.3: 793-849.
74934 Whitlam as Internationalist: A Centenary Reflection/The Hon Michael Kirby AC CMG.- Melbourne University Law Review. 2015-2016; Vol.39, No.3: 850-894.
74935 Misleading the Ethical Consumer: The Regulation of Free-Range Egg Labelling/Christine Parker, Josephine de Costa.- Melbourne University Law Review. 2015-2016; Vol.39, No.3: 895-949.
74936 Tax Avoidance – A View from the Dark Side/David Bloom QC.- Melbourne University Law Review. 2015-2016; Vol.39, No.3: 950-980.
74937 The Place of the First Peoples in the International Sphere: A Logical Starting Point for the Demand for Justice by Indigenous Peoples/Mark McMillan, Sophie Rigney.- Melbourne University Law Review. 2015-2016; Vol.39, No.3: 981-1002.
74938 Public Authority Liability for Negligence in the Post-Ipp Era: Sceptical Reflections on the Policy Defence/Justine Bell-James, Kit Barker.- Melbourne University Law Review. 2016-2017; Vol.40, No.1: 1-45.
74939 Suspected War Criminals in Australia: Law and Policy/Gideon Boas, Pascale Chifflet.- Melbourne University Law Review. 2016-2017; Vol.40, No.1: 46-86.
74940 Persona Designata, Punitive Purposes and the Issue of Preventative Detention Orders: All Roads Lead to Infringement of the Separation of Judicial Power/Kate Chetty.- Melbourne University Law Review. 2016-2017; Vol.40, No.1: 87-125.
74941 Equitable Compensation for Breach of Trust: Off Target/Matthew Conaglen.- Melbourne University Law Review. 2016-2017; Vol.40, No.1: 126-167.
74942 Honesty Without Fear? Whistleblower Anti-Retaliation Protections in Corporate Codes of Conduct/Olivia Dixon.- Melbourne University Law Review. 2016-2017; Vol.40, No.1: 168-206.
74943 Legal Aid and Access to Legal Representation: Redefining the Right to a Fair Trial/Asher Flynn … [et al.].- Melbourne University Law Review. 2016-2017; Vol.40, No.1: 207-239.
74944 Dead Loss: Damages for Posthumous Breach of the Moral Right of Integrity/Jani McCutcheon.- Melbourne University Law Review. 2016-2017; Vol.40, No.1: 240-287.
74945 Bankruptcy and the Family Home: The Impact of Recent Developments/Lisa Sarmas, Belinda Fehlberg.- Melbourne University Law Review. 2016-2017; Vol.40, No.1: 288-323.
74946 The Abolition of Defensive Homicide: A Step Towards Populist Punitivism at the Expense of Mentally Impaired Offenders/Madeleine Ulbrick, Asher Flynn, Danielle Tyson.- Melbourne University Law Review. 2016-2017; Vol.40, No.1: 324-370.
74947 Part One: The Protection of Stateless Persons in Australian Law – The Rationale for a Statelessness Determination Procedure/Michelle Foster, Jane McAdam, Davina Wadley.- Melbourne University Law Review. 2016-2017; Vol.40, No.2: 401-455.
74948 Part Two: The Prevention and Reduction of Statelessness in Australia – An Ongoing Challenge/Michelle Foster, Jane McAdam, Davina Wadley.- Melbourne University Law Review. 2016-2017; Vol.40, No.2: 456-505.
74949 Interpreters and Fairness in Administrative Hearings/Matthew Groves.- Melbourne University Law Review. 2016-2017; Vol.40, No.2: 506-546.
74950 More Aqua Nullius? The Traditional Owner Settlement Act 2010 (Vic) and the Neglect of Indigenous Rights to Manage Inland Water Resources/Katie O’Bryan.- Melbourne University Law Review. 2016-2017; Vol.40, No.2: 547-593.
74951 Statutory Interpretation: Mostly Common Sense?/The Hon Justice John Middleton.- Melbourne University Law Review. 2016-2017; Vol.40, No.2: 626-656.
74952 Corporate Structures, the Veil and the Role of the Courts/The Hon Chief Justice Marilyn Warren AC.- Melbourne University Law Review. 2016-2017; Vol.40, No.2: 657-687.
74953 Bankruptcy and Debtor Rehabilitation: An Australian Empirical Study/Paul Ali, Lucinda O’Brien, Ian Ramsay.- Melbourne University Law Review. 2016-2017; Vol.40, No.3: 688-737.
74954 Administrative Regulation-Making: Contrasting Parliamentary and Deliberative Legitimacy/Andrew Edgar.- Melbourne University Law Review. 2016-2017; Vol.40, No.3: 738-768.
74955 Homicide Law Reform in New South Wales: Examining the Merits of the Partial Defence of Extreme Provocation/Kate Fitz-Gibbon.- Melbourne University Law Review. 2016-2017; Vol.40, No.3: 769-815.
74956 Unfitness to Stand Trial and the Indefinite Detention of Persons with Cognitive Disabilities in Australia: Human Rights Challenges and Proposals for Change/Piers Gooding … [et al.].- Melbourne University Law Review. 2016-2017; Vol.40, No.3: 816-866.
74957 A Comparative Analysis of Constitutional Recognition of Aboriginal Peoples/Benjamen Franklen Gussen.- Melbourne University Law Review. 2016-2017; Vol.40, No.3: 867-904.
74958 The Policy and Practice of Enforcement of Directors’ Duties by Statutory Agencies in Australia: An Empirical Analysis/Jasper Hedges … [et al.].- Melbourne University Law Review. 2016-2017; Vol.40, No.3: 905-966.
74959 Rethinking Expert Opinion Evidence/Kristy A Martire, Gary Edmond.- Melbourne University Law Review. 2016-2017; Vol.40, No.3: 967-998.
74960 Lawyers, Confidentiality and Whistleblowing: Lessons from the Mccabe Tobacco Litigation/Christine Parker, Suzanne Le Mire, Anita Mackay.- Melbourne University Law Review. 2016-2017; Vol.40, No.3: 999-1056.
74961 Non-Consensual Porn and the Responsibilities of Online Intermediaries/Nicolas Suzor, Bryony Seignior, Jennifer Singleton.- Melbourne University Law Review. 2016-2017; Vol.40, No.3: 1057-1097.
74962 When the High Court Went on Strike/The Hon Justice Stephen Gageler AC.- Melbourne University Law Review. 2016-2017; Vol.40, No.3: 1098-1131.
74963 The Power of Dignity/By Elizabeth B. Cooper.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.1: p. 3-22.
74964 Judicial Interpretation of State Ethics Rules Under the McDade Amendment: Do Federal or State Courts Get the Last Word?/By Hopi Costello.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.1: p. 201-236.
74965 The Admissibility of Hearsay Evidence in New York State Sex Offender Civil Commitment Hearings After State v. Floyd Y.: Finding a Balance Between Promoting the General Welfare…/By Brittany K. Dryer.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.1: p. 237-279.
74966 Prejudicial Character Evidence: How the Circuits Apply Old Chief to Federal Rule of Evidence 403/By Hannah J. Goldman.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.1: p. 281-324.
74967 Obergefells Conservatism: Reifying Familial Fronts/By Clare Huntington.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.1: p. 23-31.
74968 Procedural Triage/By Matthew J.B. Lawrence.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.1: p. 79-130.
74969 Hail Marriage and Farewell/By Ethan J. Leib.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.1: p. 41-52.
74970 Race, Dignity, and the Right to Marry/By R.A. Lenhardt.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.1: p. 53-67.
74971 The Sum of Its Parts: The Lawyer-Client Relationship in Initial Public Offerings/By Jeremy R. McClane.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.1: p. 131-199.
74972 Up from Marriage: Freedom, Solitude, and Individual Autonomy in the Shadow of Marriage Equality/By Catherine Powell.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.1: p. 69-78.
74973 A Distinction Without a Difference?: Bartlett Going Forward/By Steven A. Schwartz.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.1: p. 325-366.
74974 Should Prosecutors Blog, Post, or Tweet?: The Need for New Restraints in Light of Social Media/By Emily Anne Vance.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.1: p. 367-406.
74975 Criminal Corruption: Why Broad Definitions of Bribery Make Things Worse/By Albert W. Alschuler.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.2: p. 463-492.
74976 Fighting Corruption in America and Abroad/By Jed Handelsman Shugerman.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.2: p. 601-610.
74977 Fourth Amendment Fiduciaries/By Kiel Brennan-Marquez.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.2: p. 611-659.
74978 Felonious, Erroneous, Its All Odious: A Story of Debt Gone Wrong/By Virginia M. Brown.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.2: p. 725-767.
74979 Enforcing Immigration Equity/By Jason A. Cade.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.2: p. 661-724.
74980 Why Isnt Congress More Corrupt?: A Preliminary Inquiry/By Richard L. Hasen.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.2: p. 429-443.
74981 Cross-Border Corruption Enforcement: A Case for Measured Coordination Among Multiple Enforcement Authorities/By Jay Holtmeier.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.2: p. 493-523.
74982 The Uncomfortable Truths and Double Standards of Bribery Enforcement/By Mike Koehler.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.2: p. 525-561.
74983 The Demand Side of Transnational Bribery and Corruption: Why Leveling the Playing Field on the Supply Side Isn’t Enough/By Lucinda A. Low, Sarah R. Lamoree, John London.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.2: p. 563-599.
74984 History, Governmental Structure, and Politics: Defining the Scope of Local Board of Health Power/By Pekham Pal.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.2: p. 769-819.
74985 Do Abstract Ideas Have the Need, the Need for Speed?: An Examination of Abstract Ideas After Alice/By Maria R. Sinatra.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.2: p. 821-854.
74986 Love, Equality, and Corruption/By Zephyr Teachout.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.2: p. 453-461.
74987 Alternative Courts and Drug Treatment: Finding a Rehabilitative Solution for Addicts in a Retributive System/By Molly K. Webster.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.2: p. 855-903.
74988 Measuring Transnational Human Rights/By Cortelyou C. Kenney.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.3: p. 1053-1115.
74989 Disruptive Technology and Securities Regulation/By Chris Brummer.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.3: p. 977-1052.
74990 To Assemble Together for Their Common Good: History, Ethnography, and the Original Meanings of the Rights of Assembly and Speech/By Saul Cornell.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.3: p. 915-934.
74991 The Proper Standard of Review for Required Party Determinations Under Federal Rule of Civil Procedure 19/By Brandon R. Coyle.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.3: p. 1117-1151.
74992 Historicism and Holism: Failures of Originalist Translation/By Jonathan Gienapp.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.3: p. 935-956.
74993 Pay the Troll Toll: The Patent Troll Model Is Fundamentally at Odds with the Patent System’s Goal of Innovation and Competition/By Grace Heinecke.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.3: p. 1153-1200.
74994 Outsourcing the Law: History and the Disciplinary Limits of Constitutional Reasoning/By Helen Irving.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.3: p. 957-967.
74995 Tortured Language: Lawful Permanent Residents and the 212h Waiver/By Julianne Lee.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.3: p. 1201-1245.
74996 Behind Enemy Phone Lines: Insider Trading, Parallel Enforcement, and Sharing the Fruits of Wiretaps/By Alexandra N. Mogul.- Fordham Law Review. 2015; Vol.84, No.3: p. 1247-1282.
74997 The Hearsay Rule as a Rule of Admission Revisited/By Ronald J. Allen.- Fordham Law Review. Vol.84, No.4: p. 1395-1405.
74998 Prior Inconsistent Statements: The Simple Virtues of the Original Federal Rule/By Daniel D. Blinka.- Fordham Law Review. Vol.84, No.4: p. 1407-1415.
74999 The British Experience with Hearsay Reform: A Cautionary Tale/By Mark S. Brodin.- Fordham Law Review. Vol.84, No.4: p. 1417-1427.
75000 Prior Statements of Testifying Witnesses: Drafting Choices to Eliminate or Loosen the Strictures of the Hearsay Rule/By Daniel J. Capra.- Fordham Law Review. Vol.84, No.4: p. 1429-1453.
75001 A New Pattern Criminal Jury Instruction for Impeachment with Prior Inconsistent Statements Will Ease the Court’s Burden by Emphasizing the Prosecutor’s/By Hugh M. Mundy.- Fordham Law Review. Vol.84, No.4: p. 1455-1463.
75002 On Hearsay/By the Honorable Richard A. Posner.- Fordham Law Review. Vol.84, No.4: p. 1465-1471.
75003 Reality Check: A Modest Modification to Rationalize Rule 803 Hearsay Exceptions/By Liesa L. Richter.- Fordham Law Review. Vol.84, No.4: p. 1473-1483.
75004 Rethinking the Rationales for Hearsay Exceptions/By Stephen A. Salzburg.- Fordham Law Review. Vol.84, No.4: p. 1485-1497.
75005 Prior Inconsistent Statements and Substantive Evidence Federal Rule 801-D-1-A: The Compromise/By Stephen A. Saltzburg.- Fordham Law Review. Vol.84, No.4: p. 1499-1507.
75006 Recalling the Lawyers: The NHTSA, GM, and the Chevrolet Cobalt/By Bernard W. Bell.- Fordham Law Review. Vol.84, No.5: p. 1899-1927.
75007 Ethics For Examiners/By Daniel J. Bussel.- Fordham Law Review. Vol.84, No.5: p. 2073-2097.
75008 Nothing Could Be Finer?: The Role of Agency General Counsel in North and South Carolina/By Elizabeth Chambliss, Dana Remus.- Fordham Law Review. Vol.84, No.5: p. 2039-2071.
75009 The Laws of Agency Lawyering/By George M. Cohen.- Fordham Law Review. Vol.84, No.5: p. 1963-1999.
75010 Moving Beyond Reasonable: Clarifying the FTC’s Use of Its Unfairness Authority in Data Security Enforcement Actions/By Timothy E. Deal.- Fordham Law Review. Vol.84, No.5: p. 2227-2260.
75011 Time, Due Process, and Representation: An Empirical and Legal Analysis of Continuances in Immigration Court/By David Hausman, Jayashri Srikantiah.- Fordham Law Review. Vol.84, No.5: p. 1823-1844.
75012 Oh, Wont You Stay With Me?: Determining Whether 3 of the FAA Requires a Stay in Light of Katz v. Cellco Partnership/By Alessandra Rose Johnson.- Fordham Law Review. Vol.84, No.5: p. 2261-2287.
75013 Communication and Competence for Self-Representation/By E. Lea Johnston.- Fordham Law Review. Vol.84, No.5: p. 2121-2172.
75014 Inside Lawyers: Friends or Gatekeepers?/By Sung Hui Kim.- Fordham Law Review. Vol.84, No.5: p. 1867-1897.
75015 Lawyer Speech in the Regulatory State/By Renee Newman Knake.- Fordham Law Review. Vol.84, No.5: p. 2099-2120.
75016 Guns and Drugs/By Benjamin Levin.- Fordham Law Review. Vol.84, No.5: p. 2173-2226.
75017 Lawyers and the Secret Welfare State/By Milan Markovic.- Fordham Law Review. Vol.84, No.5: p. 1845-1865.
75018 Lawyering Within the Domain of Expertise/By David McGowan.- Fordham Law Review. Vol.84, No.5: p. 1929-1961.
75019 Lawyering in the Regulatory State/By Nancy J. Moore.- Fordham Law Review. Vol.84, No.5: p. 1811-1822.
75020 Lawyers in the Shadow of the Regulatory State: Transnational Governance on Business and Human Rights/By Milton C. Regan, Kath Hall.- Fordham Law Review. Vol.84, No.5: p. 2001-2037.
75021 Are Campus Sexual Assault Tribunals Fair?: The Need for Judicial Review and Additional Due Process Protections in Light of New Case Law/By Emily D. Safko.- Fordham Law Review. Vol.84, No.5: p. 2289-2333.
75022 The Conscious Parallelism of Wolf Packs: Applying the Antitrust Conspiracy Framework to Section 13d Activist Group Formation/By William R. Tevlin.- Fordham Law Review. Vol.84, No.5: p. 2335-2379.
75023 The Changing Odds of the Chancery Lottery/By Marianna Wonder.- Fordham Law Review. Vol.84, No.5: P. 2381-2412.
75024 Beyond Citizens United/By Nicholas Almendares, Catherine Hafer.- Fordham Law Review. 2016; Vol.84, No.6: P. 2755-2801.
75025 Liberalism, Philanthropy, and Praxis: Realigning the Philanthropy of the Republic and the Social Teaching of the Church/By Rob Atkinson.- Fordham Law Review. 2016; Vol.84, No.6: P. 2633-2675.
75026 Read This Note or Else: Conviction Under 18 U.S.C.875-c for Recklessly Making a Threat/By Maria A. Brusco.- Fordham Law Review. 2016; Vol.84, No.6: P. 2845-2877.
75027 The Semantics of Sin Tax: Politics, Morality, and Fiscal Imposition/By Bruce G. Carruthers.- Fordham Law Review. 2016; Vol.84, No.6: P. 2565-2582.
75028 How Individual Income Tax Policy Affects Entrepreneurship/By David Clingingsmith, Scott Shane.- Fordham Law Review. 2016; Vol.84, No.6: P. 2495-2516.
75029 The Currency of Taxation/By Tsilly Dagan.- Fordham Law Review. 2016; Vol.84, No.6: P. 2537-2563.
75030 The Decline in Tax Adviser Professionalism in American Society/By John S. Dzienkowski, Robert J. Peroni.- Fordham Law Review. 2016; Vol.84, No.6: P. 2721-2753.
75031 Collateral Damage: When Should the Determinations of Administrative Adjudications Have Collateral Estoppel Effect in Subsequent Adjudications?/By Matthew Faust.- Fordham Law Review. 2016; Vol.84, No.6: P. 2879-2918.
75032 We Are What We Tax/By Mary Louise Fellows, Grace Heinecke, Linda Sugin.- Fordham Law Review. 2016; Vol.84, No.6: P. 2413-2427.
75033 Job Creationism/By Victor Fleischer.- Fordham Law Review. 2016; Vol.84, No.6: P. 2477-2494.
75034 No Misrepresentation Needed: Excepting Discharge for Actual Fraud Under 11 U.S.C. 523 Without Misrepresentation/By Morgan Green.- Fordham Law Review. 2016; Vol.84, No.6: P. 2919-2945.
75035 The Corruption of Liberal and Social Democracies/By Timothy K. Kuhner.- Fordham Law Review. 2016; Vol.84, No.6: P. 2453-2476.
75036 Perpetuating Inequality by Taxing Wealth/By Goldburn P. Maynard.- Fordham Law Review. 2016; Vol.84, No.6: P. 2429-2451.
75037 Framing Middle-Class Insecurity: Tax and the Ideology of Unequal Economic Growth/By Martha T. McCluskey.- Fordham Law Review. 2016; Vol.84, No.6: P. 2699-2720.
75038 The Curious Beginnings of the Capital Gains Tax Preference/By Ajay K. Mehrotra, Julia C. Ott.- Fordham Law Review. 2016; Vol.84, No.6: P. 2517-2536.
75039 Registered Savings Plans and the Making of Middle-Class Canada: Toward a Performative Theory of Tax Policy/By Lisa Philipps.- Fordham Law Review. 2016; Vol.84, No.6: P. 2677-2698.
75040 Keeping Shareholder Activism Alive: A Comparative Approach to Outlawing Dead Hand Proxy Puts in Delaware/By Danielle A. Rapaccioli.- Fordham Law Review. 2016; Vol.84, No.6: P. 2947-2988.
75041 Up the Chute, Down the Ladder: Shifting Priorities Through Structured Dismissals in Bankruptcy/By Bethany K. Smith.- Fordham Law Review. 2016; Vol.84, No.6: P. 2989-3013.
75042 The Social Boundaries of Corporate Taxation/By Sloan G. Speck.- Fordham Law Review. 2016; Vol.84, No.6: P. 2583-2606.
75043 Rhetoric and Reality in the Tax Law of Charity/By Linda Sugin.- Fordham Law Review. 2016; Vol.84, No.6: P. 2607-2632.
75044 A Copyright Right of Publicity/By Reid Kress Weisbord.- Fordham Law Review. 2016; Vol.84, No.6: P. 2803-2844.
75045 Negligence Claims by Subsequent Building Owners: Did the Life of Bryan End Too Soon?/Matthew Bell, Wayne Jocic.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.1: 1-29.
75046 Parliament, the Judiciary and Fundamental Rights: The Strength of the Principle of Legality/Francis Cardell-Oliver.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.1: 30-65.
75047 Anti-Suit Injunctions in Australia/Michael Douglas.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.1: 66-105.
75048 Icarus and the Evidence Act: Section 137, Probative Value and Taking Forensic Science Evidence at its Highest/Gary Edmond.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.1: 106-154.
75049 Government Contracts and Public Law/The Hon KM Hayne AC.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.1: 155-181.
75050 Cosmopolitan Originalism: Revisiting the Role of International Law in Constitutional Interpretation/Noam Kolt.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.1: 182-245.
75051 Australia’s Accession to the Hague Convention on Choice of Court Agreements/Brooke Adele Marshall, Mary Keyes.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.1: 246-283.
75052 Regulating Cyber-Racism/Gail Mason, Natalie Czapski.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.1: 284-340.
75053 Marginalising Health Information: Implications of the Trans-Pacific Partnership Agreement For Alcohol Labelling/Paula O’Brien … [et al.].- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.1: 341-391.
75054 Charities Are the New Constitutional Law Frontier/Nicholas Aroney, Matthew Turnour.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.2: 446-492.
75055 The Constitutional Prohibition on Imposing Religious Observances/Luke Beck.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.2: 493-529.
75056 Open Secrets: Balancing Operational Secrecy and Transparency in the Collection and Use of Data by National Security and Law Enforcement Agencies/Lyria Bennett Moses, Louis de Koker.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.2: 530-570.
75057 Liability for Assisting Torts/Henry Cooper.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.2: 571-601.
75058 The Reasonable Tort Victim: Contributory Negligence, Standard of Care and the Equivalence Theory/Joachim Dietrich, Iain Field.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.2: 602-646.
75059 Appeals from Discretions, Satisfactions and Value Judgments: Reviewing the House Rules/Chris Edmonds.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.2: 647-688.
75060 The Unstable Province of Jury Fact-Finding: Evidence Exclusion, Probative Value and Judicial Restraint after IMM v The Queen/David Hamer.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.2: 689-726.
75061 Simplifying Legal Decisions: Factor Overload in Civil Procedure Rules/Inbar Levy.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.2: 727-757.
75062 The Limits of Political Libel: Conscription and the Ryan v The Argus Libel Trial/Mark Lunney.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.2: 758-792.
75063 Shaping the Next Generation of Climate Change Litigation in Australia/Jacqueline Peel, Hari Osofsky, Anita Foerster.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.2: 793-844.
75064 The Utility of Citizenship Stripping Laws in the UK, Canada and Australia/Sangeetha Pillai, George Williams.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.2: 845-889.
75065 Judicial Review and Public Law: Challenging the Preconceptions of a Troubled Taxonomy/Stephen Thomson.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.2: 890-927.
75066 The Evolution of Bias: Spectrums, Species and the Weary Lay Observer/Simon Young.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.2: 928-956.
75067 Rights in Geospatial Information: A Shifting Legal Terrain/Isabella Alexander, Marlena Jankowska.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.3: 957-998.
75068 Shelter from the Storm: Phoenix Activity and the Safe Harbour/Helen Anderson.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.3: 999-1034.
75069 Remedies for Migrant Worker Exploitation in Australia: Lessons from the 7-Eleven Wage Repayment Program/Laurie Berg, Bassina Farbenblum.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.3: 1035-1084.
75070 A Compromised Balance? A Comparative Examination of Exceptions to Age Discrimination Law in Australia and the UK/Alysia Blackham.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.3: 1085-1120.
75071 The Future of Joint Trials of Sex Offences after Hughes: Resolving Judicial Fears and Jurisdictional Tensions with Evidence-Based Decision-Making/Annie Cossins.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.3: 1121-1159.
75072 The Concept of Coherence in Australian Private Law/Andrew Fell.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.3: 1160-1200.
75073 Equal Consideration and Informed Imagining: Recognising and Responding to the Lived Experiences of Abused Women Who Kill/Anthony Hopkins, Anna Carline, Patricia Easteal.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.3: 1201-1236.
75074 Shotgun Referendums: Popular Deliberation and Constitutional Settlement in Conflict Societies/Ron Levy.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.3: 1237-1277.
75075 The Introduction of Limited Liability into the English and Australian Colonial Companies Act: Inevitable Progression or Chaotic History?/Phillip Lipton.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.3: 1278-1323.
75076 The Doctrine of Extended Joint Criminal Enterprise: A Wrong Turn in Australian Common Law/Timothy Smartt.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.3: 1324-1359.
75077 Executive and Legislative Power in the Implementation of Intergovernmental Agreements/The Hon Robert French AC.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.3: 1383-1401.
75078 The Changing Positions and Duties of Company Directors/The Hon Justice Geoffrey Nettle.- Melbourne University Law Review. 2017-2018; Vol.41, No.3: 1402-1433.
75079 Zoned Out! Examining Campus Speech Zones/Carol L. Zeiner.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.1: 1-61.
75080 Why the Rule of Law?/Richard K. Greenstein.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.1: 63-94.
75081 Lawlessness Revealed: The Supreme Court’s Man of Liberty Transcends Tort Law/Nelson P. Miller.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.1: 95-122.
75082 Rediscovering Subjectivity in Contracts: Adhesion and Unconscionability/Richard L. Barnes.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.1: 123-188.
75083 The Constitutional Infringement Zone: Protest Pens and Demonstration Zones at the 2004 National Political Conventions/Susan Rachel Nanes.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.1: 189-232.
75084 Garnishing the Congressional Intent: Protecting Debtor Wages in Bank Accounts Under the Federal and Louisiana Wage Garnishment Exemption Statutes/G. Wogan Bernard.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.1: 233-260.
75085 The Status of Bystander Damage Claims in Louisiana: A Less-Than-Perfect Fit in the Tort Puzzle/Jessica Coco.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.1: 261-288.
75086 Apparently Not: The Status of Apparent Authority after Holloway v. Shelter Mutual Insurance/Bendel Lee Carr.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.1: 289-311.
75087 Good Intentions Gone Bad: The Special No-Deference Erie Rule for Louisiana State Court Decisions/John Burritt McArthur.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.2: 313-363.
75088 Dissociation of a Member from a Louisiana Limited Liability Company: The Need for Reform/Susan Kalinka.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.2: 365-452.
75089 Forty Years Later: Chronicling the Voting Rights Act of 1965 and its Impact on Louisiana’s Judiciary/Johnathan C. Augustine, Ulysses Gene Thibodeaux.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.2: 453-494.
75090 Slave Labor in Nuremberg’s I.G. Farben Case: The Lonely Voice of Paul M. Hebert/Alberto L. Zuppi.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.2: 495-526.
75091 Limited Liability for General Partnerships: Another Louisiana Anomaly?/Magan Causey.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.2: 527-541.
75092 The Louisiana Legislature’s Attempt to Reduce Auto Insurance Rates with No Pay, No Play: The Answer, A Step in the Right Direction, or Completely Useless?/Rachel Jenny.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.2: 543-561.
75093 Recognizing Error and Fraud in the Contract of Marriage in Louisiana/Emily Latham.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.2: 563-607.
75094 Who’s Your Daddy?: A Legitimate Question Given Louisiana’s Lack of Legislation Governing Assisted Reproductive Technology/Sandi Varnado.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.2: 609-660.
75095 Current Challenges to the Federal Judiciary/Carolyn Dineen King.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.3: 661-680.
75096 A Matter of Life and Death – Why the ADA Permits Mandatory Periodic Medical Examinations of Remote-Location Employees/Jarod S. Gonzalez.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.3: 681-731.
75097 The Existing Indian Family Exception to the Indian Child Welfare Act: The States’ Attempt to Slaughter Tribal Interests in Indian Children/Cheyanna L. Jaffke.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.3: 733-761.
75098 Child Visitation and Performance: The Evidence/William S. Comanor.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.3: 763-769.
75099 Developing Biobanking Policy with an Oliver Twist: Addressing the Needs of Orphan and Neglected Diseases/Brian Su.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.3: 771-808.
75100 Reformation of 527 Organizations: Closing the Soft Money Loophole Created by the Bipartisan Campaign Reform Act of 2002/Brandi Cherie Sablatura.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.3: 809-849.
75101 Tax Increment Financing: Louisiana Goes Fishing for New Business/John Grand.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.3: 851-884.
75102 When Administrative Law Judges Rule the World: Wooley v. State Farm – Does a Denial of Agency-Initiated Judicial Review of ALJ Final Orders Violate the Constitutional Doctrine of Separation of Powers?/April Rolen-Ogden.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.3: 885-921.
75103 Foreword: What We Talk About When We Talk About Workplace Privacy/Anita Bernstein.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.4: 923-943.
75104 Life Away From Work/Matthew W. Finkin.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.4: 945-974.
75105 Consenting Employees: Workplace Privacy and the Role of Consent/Steven L. Willborn.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.4: 975-1008.
75106 Collective and Individual Approaches to Protecting Employee Privacy: The Experience with Workplace Drug Testing/Pauline T. Kim.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.4: 1009-1034.
75107 Privacy for the Working Class: Public Work and Private Lives/Michael Selmi.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.4: 1035-1056.
75108 Privacy Issues Affecting Employers, Employees, and Labor Organizations/Charles B. Craver.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.4: 1057-1077.
75109 Workplace Blogs and Workers’ Privacy/Rafael Gely, Leonard Bierman.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.4: 1079-1110.
75110 Privacy, Power, and Humiliation at Work: Re-Examining Appearance Regulation as an Invasion of Privacy/Catherine L. Fisk.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.4: 1111-1146.
75111 Symposium: Proceedings of The Genomics Revolution? Science, Law and Policy/Michael J. Malinowski, Bartha Maria Knoppers, Claude Bouchard.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.5: 1-7.
75112 Population Health and the Influence of Medical and Scientific Advances/J. Michael McGinnis.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.5: 9-20.
75113 Overview of Law and Policy Challenges/Bartha Maria Knoppers.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.5: 21-31.
75114 Risk Prediction for Common Diseases/Paula W. Yoon.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.5: 33-41.
75115 Taking Genomics to the Bio Bank: Access to Human Biological Samples and Medical Information/Michael J. Malinowski.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.5: 43-67.
75116 Intellectual Property/Ownership Issues/Robert Wells.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.5: 69-77.
75117 Population Participation and Other Factors that Impact the Compilation and the Utility of Resulting Databases/Henry T. Greely.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.5: 79-90.
75118 FDA Policyon Pharmacogenomic Data in Drug Development/Janet Woodcock.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.5: 91-102.
75119 Commercialization Considerations for Individualized Diagnostic and Drug Therapies Resulting from Pharmacogenomics/Jeffrey L. Moe.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.5: 103-116.
75120 Liability Issues in Pharmacogenomics/Mark A. Rothstein.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.5: 117-124.
75121 Implications for Existing Law/Regulations/Ellen Wright Clayton.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.5: 125-129.
75122 Race, Genetic Variation, and the Haplotype Mapping Project/Pilar N. Ossorio.- Louisiana Law Review. 2005-2006; Vol.66, No.5: 131-143.
75123 Religion in the New Republic/Richard Albert.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.1: 1-54.
75124 Hedge Funds: Their Advisers Do Not Have to Register with the SEC, but More Information and Other Alternatives are Recommended/Sue Ann Mota.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.1: 55-72.
75125 Matrimonial Regimes: Recent Developments/Kenneth Rigby.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.1: 73-169.
75126 The Kelo Effect: Eminent Domain and Property Rights in Louisiana/Scott P. Ledet.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.1: 171-193.
75127 A Problem in Need of Repair: Louisiana’s Subsequent Remedial Measures Rule/Erin G. Lutkewitte.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.1: 195-225.
75128 Merrill Lynch v. Dabit: The Case of the Scorned Broker and the Death of the State Securities Fraud Class Action Suit/Melanie P. Goolsby.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.1: 227-256.
75129 Dura Pharmaceuticals, Inc. v. Broudo: Not Really a Loss Causation Case/Jacob M. Kantrow.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.1: 257-287.
75130 100 Years of LSU Law, 1906-2006: A Centennial Gloss/Paul R. Baier.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.2: 289-306.
75131 Who’s Your Momma, Who Are Your Daddies? Louisiana’s New Law of Filiation/Katherine Shaw Spaht.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.2: 307-386.
75132 Glossae on the New Law of Filiation/J. R. Trahan.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.2: 387-449.
75133 Opening the Barbarians’ Gate or Watching the Barbarians from the Coliseum: A Requiem on the Nomos of the Louisiana Civil Law/Marc L. Roark.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.2: 451-487.
75134 The Supreme Court, Justinian, and Antonin Scalia: Twenty Years in Retrospect/Paul R. Baier.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.2: 489-521.
75135 The Legal Fiction of Clear Text in Willis-Knighton v. Caddo-Shreveport Sales and Use Tax Commission/Katie Drell Grissel.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.2: 523-569.
75136 Opening the Can of Worms and Putting Them Back in: An Analysis of New Louisiana Civil Code Article 2695/Brad R. Resweber.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.2: 571-598.
75137 A Wolf in Sheep’s Clothing: Dressing-Up Substantive Legislation to Trigger the Interpretive Exception to Retroactivity Violates Constitutional Principles/Rebecca Barrett Hall.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.2: 599-631.
75138 Presumption Junction: Honey, You Weren’t Part of the Function – A Louisiana Mother’s New Right to Contest Her Husband’s Paternity/Lucie R. Kantrow.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.2: 633-669.
75139 Angel Investor Tax Credit v. CAPCO: More Bang for the Buck?/Rachel Jenny.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.2: 671-688.
75140 Aesthetics of Commercial Law – Domestic and International Implications/Heather Hughes.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.3: 689-749.
75141 Crazy Eyes: The Discernment of Competence by a Federal Magistrate Judge/Jeffrey Manske, Mark Osler.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.3: 751-783.
75142 Defendant Indeterminacy: New Wine into Old Skins/M. Stuart Madden, Jamie Holian.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.3: 785-822.
75143 Law, Cognition, and Identity/Eric J. Mitnick.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.3: 823-869.
75144 A Testament to Inefficacy: Louisiana’s New Legislation Allowing for the Admissibility of Videotape Evidence in the Probate Process/Alison V. Nunez.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.3: 871-901.
75145 Defining Primary Defendants in the Class Action Fairness Act of 2005/Amanda Coney.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.3: 903-933.
75146 Beyond Misrepresentations: Defining Primary and Secondary Liability Under Subsections (a) and (c) of Rule 10b-5/Kimberly Brame.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.3: 935-957.
75147 Employee E-mail Privacy Still Unemployed: What the United States Can Learn from the United Kingdom/Ray Lewis.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.3: 959-989.
75148 Suire v. Lafayette City-Parish Consolidated Government and Detrimental Reliance: Transforming Lightning into a Lightning Bug/Stuart T. Welch.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.3: 991-1014.
75149 Opening Remarks/Olivier Moreteau.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.4: 1015-1019.
75150 A Global Concept of Justice – Dream or Nightmare? Looking at Different Concepts of Justice or Righteousness Competing in Today’s World/Stathis Banakas.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.4: 1021-1041.
75151 What Kind of Law Making in a Global World? The Case of Africa/Jacques Vanderlinden.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.4: 1043-1072.
75152 When Is the Use of Foreign Law Possible? A Hard Case: The Protection of Privacy in Europe and the United States/James Gordley.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.4: 1073-1102.
75153 Challenges in Law Making in Mass Societies/Geoffrey C. Hazard.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.4: 1103-1112.
75154 Unitary Law Re-form, Pluralistic Law Re-Substance: Illuminating Legal Change/Roderick A. Macdonald.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.4: 1113-1160.
75155 Development of a New Legal System in the People’s Republic of China/Volker Behr.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.4: 1161-1180.
75156 Law Making in the European Union: On Globalization and Contract Law in Divergent Legal Cultures/Jan M. Smits.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.4: 1181-1203.
75157 Mixed Legal Systems… and the Myth of Pure Laws/Vernon Valentine Palmer.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.4: 1205-1218.
75158 Closing Remarks/Saul Litvinoff.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.4: 1219-1221.
75159 Post Scriptum to Law Making in a Global World: From Human Rights to a Law of Mankind/Olivier Moreteau.- Louisiana Law Review. 2006-2007; Vol.67, No.4: 1223-1231.
75160 Free Speech and Civil Liberties in the Second Circuit/By Floyd Abrams.- Fordham Law Review. Vol.85, No.1: p. 11-37.
75161 White Collar Crime/By Robert J. Anello, Miriam L. Glaser.- Fordham Law Review. Vol.85, No.1: p. 39-71.
75162 Supervised Release, Sex-Offender Treatment Programs, and Substantive Due Process/By Max B. Bernstein.- Fordham Law Review. Vol.85, No.1: p. 261-301.
75163 Bank Liability Under the Antiterrorism Act: The Mental State Requirement Under 2333a/By Olivia G. Chalos.- Fordham Law Review. Vol.85, No.1: p. 303-334.
75164 The Second Circuit and Social Justice/By Matthew Diller, Alexander A. Reinert.- Fordham Law Review. Vol.85, No.1: p. 73-110.
75165 Shining the Light a Little Brighter: Should Item 303 Serve as a Basis for Liability Under Rule 10b-5?/By Lauren M. Mastronardi.- Fordham Law Review. Vol.85, No.1: p. 335-366.
75166 The Second Circuit and the Development of Intellectual Property Law: The First 125 Years/By Kenneth A. Plevan.- Fordham Law Review. Vol.85, No.1: p. 143-182.
75167 Threats Against America: The Second Circuit as Arbiter of National Security Law/By David Raskin.- Fordham Law Review. Vol.85, No.1: p. 183-224.
75168 Insta-Appropriation: Finding Boundaries for the Second Circuit s Fair Use Doctrine After Campbell/By Anna Schuler.- Fordham Law Review. Vol.85, No.1: p. 367-397.
75169 Antitrust Jurisprudence in the Second Circuit/By Saul P. Morgenstern, Jennifer B. Patterson, Terri A. Mazur.- Fordham Law Review. Vol.85, No.1: p. 111-142.
75170 Securities and Financial Regulation in the Second Circuit/By Karen Patton Seymour.- Fordham Law Review. Vol.85, No.1: p. 225-257.
75171 Revitalizing SEC Rule 14a-8’s Ordinary Business Exclusion: Preventing Shareholder Micromanagement by Proposal/By Stephen M. Bainbridge.- Fordham Law Review. Vol.85, No.2: p. 705-742.
75172 Correctional Change Through Neuroscience/By Arielle R. Baskin-Sommers, Karelle Fonteneau.- Fordham Law Review. Vol.85, No.2: p. 423-436.
75173 Neuroscience and Criminal Law: Have We Been Getting It Wrong for Centuries and Where Do We Go from Here?/By Elizabeth Bennett.- Fordham Law Review. Vol.85, No.2: p. 437-451.
75174 Voluntary Dismissal of Time-Barred Claims/By Danielle Calamari.- Fordham Law Review. Vol.85, No.2: p. 789-811.
75175 Sound the Alarm: Limitations of Liability in Alarm Service Contracts/By Joshua N. Cohen.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.2: p. 813-843.
75176 How Prosecutors and Defense Attorneys Differ in Their Use of Neuroscience Evidence/By Deborah W. Denno.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.2: p. 453-479.
75177 A Glimpse Inside the Brains Black Box: Understanding the Role of Neuroscience in Criminal Sentencing/By Bernice B. Donald, Erica Bakies.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.2: p. 481-502.
75178 Neuroscience and Sentencing/By Nancy Gertner.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.2: p. 533-546.
75179 Can Neuroscience Help Predict Future Antisocial Behavior?/By Lyn M. Gaudet… [et al.].- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.2: p. 503-531.
75180 The Strict Liability in Fault and the Fault in Strict Liability/By John C.P. Goldberg, Benjamin C. Zipursky.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.2: p. 743-788.
75181 A Perspective on the Potential Role of Neuroscience in the Court/By Ruben C. Gur… [et al.].- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.2: p. 547-572.
75182 When Empathy Bites Back: Cautionary Tales from Neuroscience for Capital Sentencing/By Sheri Lynn Johnson… [et al.].- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.2: p. 573-598.
75183 Lonely Too Long: Redefining and Reforming Juvenile Solitary Confinement/By Jessica Lee.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.2: p. 845-876.
75184 Seeing Voices: Potential Neuroscience Contributions to a Reconstruction of Legal Insanity/By Jane Campbell Moriarty.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.2: p. 599-618.
75185 Neuroscience and the Civil/Criminal Daubert Divide/By Erin Murphy.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.2: p. 619-639.
75186 Young Adulthood as a Transitional Legal Category: Science, Social Change, and Justice Policy/By Elizabeth S. Scott, Richard J. Bonnie, Laurence Steinberg.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.2: p. 641-666.
75187 The Overlooked History of Neurolaw/By Francis X. Shen.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.2: p. 667-695.
75188 In Defense of the Dealers: Why the SEC Should Allow Substituted Compliance with the European Union for Security-Based Swap Dealers/By John Welling.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.2: p. 909-943.
75189 Consistently Inconsistent: What Is a Qualifying Investment Under Article 25 of the ICSID Convention and Why the Debate Must End/By Jeremy Marc Exelbert.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.3: p. 1243-1279.
75190 Third-Party anIndependent Presidential Candidates: The Need for a Runoff Mechanism/By Edward B. Foley.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.3: p. 993-1020.
75191 Ramshackle Federalism: America’s Archaic and Dysfunctional Presidential Election System/By Anthony J. Gaughan.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.3: p. 1021-1043.
75192 Accidental Vitiation: The Natural and Probable Consequence of Rosemond v. United States on the Natural and Probable Consequence Doctrine/By Evan Goldstick.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.3: p. 1281-1318.
75193 Fair or Foul?: SEC Administrative Proceedings and Prospects for Reform Through Removal Legislation/By Joseph A. Grundfest.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.3: p. 1143-1188.
75194 Now Is the Time: Challenging Resegregation and Displacement in the Age of Hypergentrification/By Bethany Y. Li.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.3: p. 1189-1242.
75195 Dishonest Ethical Advocacy?: False Defenses in Criminal Court/By Joshua A. Liebman.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.3: p. 1319-1353.
75196 The Court of Appeals as the Middle Child/By Raymond Lohier.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.3: p. 945-964.
75197 Show Me the Money: The CEO Pay Ratio Disclosure Rule and the Quest for Effective Executive Compensation Reform/By Biagio Marino.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.3: p. 1355-1388.
75198 Rethinking Presidential Eligibility/By Eugene D. Mazo.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.3: p. 1045-1072.
75199 Reforming the Contested Convention: Rethinking the Presidential Nomination Process/By Michael T. Morley.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.3: p. 1073-1095.
75200 Natural Born Disputes in the 2016 Presidential Election/By Derek T. Muller.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.3: p. 1097-1112.
75201 See No Fiduciary, Hear No Fiduciary: A Lawyer’s Knowledge Within Aiding and Abetting Fiduciary Breach Claims/By Brinkley Rowe.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.3: p. 1389-1425.
75202 A Legal and Ethical Puzzle: Defense Counsel as Quasi Witness/By Elizabeth Slater.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.3: p. 1427-1464.
75203 Defining Accidents in the Air: Why Tort Law Principles Are Essential to Interpret the Montreal Convention’s Accident Requirement/By Alexa West.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.3: p. 1465-1496.
75204 Does the Constitution Provide More Ballot Access Protection for Presidential Elections Than for U.S. House Elections?/By Richard Winger.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.3: p. 1113-1126.
75205 Time to End Presidential Caucuses/By Sean J. Wright.- Fordham Law Review. 2016; Vol.85, No.3: p. 1127-1141.
75206 Big Budget Productions with Limited Release: Video Retention Issues with Body-Worn Cameras/By Bradley X. Barbour.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.4: p. 1725-1755.
75207 Expanding or Just Fixing the Residual Exception to the Hearsay Rule/By Daniel J. Capra.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.4: p. 1577-1613.
75208 The Robert L. Levine Distinguished Lecture: A Conversation with Justice Ruth Bader Ginsburg and Professor Aaron Saiger.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.4: p. 1497-1515.
75209 The Three Commandments of Amending the Federal Rules of Evidence/By Victor Gold.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.4: p. 1615-1625.
75210 CFIUS in the Age of Chinese Investment/By Patrick Griffin.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.4: p. 1757-1792.
75211 Who Put the Quo in Quid Pro Quo?: Why Courts Should Apply McDonnell ‘s Official Act Definition Narrowly/By Adam F. Minchew.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.4: p. 1793-1825.
75212 The Phillip D. Reed Lecture Series: Conference on Possible Amendments to Federal Rules of Evidence 404b, 807, and 801D1a.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.4: p. 1517-1576.
75213 Updating the Social Network: How Outdated and Unclear State Legislation Violates Sex Offenders’ First Amendment Rights/By Elizabeth Tolon.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.4: p. 1827-1861.
75214 Where Oil Is King/By Kristen van de Biezenbos.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.4: p. 1631-1672.
75215 American Nationals and Interstitial Citizenship/By Rose Cuison Villazor.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.4: p. 1673-1724.
75216 Carpooling Liability?: Applying Tort Law Principles to the Joint Emergence of Self-Driving Automobiles and Transportation Network Companies/By Jacob D. Walpert.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.4: p. 1863-1897.
75217 Mass Torts and the Pursuit of Ethical Finality/By Lynn A. Baker.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.5: p. 1943-1968.
75218 Civil Trials: A Film Illusion?/By Taunya Lovell Banks.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.5: p. 1969-1985.
75219 Settlement in the Absence of Anticipated Adjudication/By Howard M. Erichson.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.5: p. 2017-2031.
75220 A Tort in Search of a Remedy: Prying Open the Courthouse Doors for Legal Malpractice Victims/By Susan Saab Fortney.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.5: p. 2033-2056.
75221 Demosprudence on Trial: Ethics for Movement Lawyers, in Ferguson and Beyond/By Justin Hansford.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.5: p. 2057-2079.
75222 Fairness Beyond the Adversary System: Procedural Justice Norms for Legal Negotiation/By Rebecca Hollander-Blumoff.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.5: p. 2081-2095.
75223 Busting Up the Pretrial Industry/By Andrew S. Pollis.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.5: p. 2097-2117.
75224 The Public Believes Predispute Binding Arbitration Clauses Are Unjust: Ethical Implications for Dispute-System Design in the Time of Vanishing Trials/By Victor D. Quintanilla, Alexander B. Avtgis.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.5: p. 2119-2149.
75225 Restraining Lawyers: From Cases to Tasks/By Morris A. Ratner.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.5: p. 2151-2173.
75226 Closure Provisions in MDL Settlements/By D. Theodore Rave.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.5: p. 2175-2201.
75227 What Does It Mean to Say That Procedure Is Political?/By Dana Shocair Reda.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.5: p. 2203-2225.
75228 Lawyers Ethics Beyond the Vanishing Trial: Unrepresented Claimants, De Facto Aggregations, Arbitration Mandates, and Privatized Processes/By Judith Resnik.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.5: p. 1899-1942.
75229 Constraining Monitors/By Veronica Root.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.5: p. 2227-2247.
75230 Due Process Without Judicial Process?: Antiadversarialism in American Legal Culture/By Norman W. Spaulding.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.5: p. 2249-2273.
75231 The Bellwether Settlement/By Adam S. Zimmerman.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.5: p. 2275-2298.
75232 Complex Kinship Networks in Fragile Families/By Tonya L. Brito.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.6: p. 2567-2578.
75233 Reflections on the Challenge of Inez Moore: Family Integrity in the Wake of Mass Incarceration/By Ann Cammett.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.6: p. 2579-2587.
75234 Moores Potential/By June Carbone, Naomi Cahn.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.6: p. 2589-2602.
75235 John Moore Jr.: Moore v. City of East Cleveland and Children’s Constitutional Arguments/By Nancy E. Dowd.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.6: p. 2603-2613.
75236 Marriage Equality and Family Diversity: Comparative Perspectives from the United States and South Africa/By Holning Lau.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.6: p. 2615-2628.
75237 Other Mothers/By Kevin Maillard.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.6: p. 2629-2640.
75238 Sharing a House but Not a Household: Extended Families and Exclusionary Zoning Forty Years After Moore/By Solangel Maldonado.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.6: p. 2641-2653.
75239 Extending the Normativity of the Extended Family: Reflections on Moore v. City of East Cleveland/By Angela Onwuachi-Willig.- Fordham Law Review. 2017; Vol.85, No.6: p. 2655-2664.
75240 The Total Takings Myth/By Lynn E. Blais.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.1: p. 47-89.
75241 Asset Forfeiture and Attorneys’ Fees: The Zero-Sum Game/By Adam R. Cohen.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.1: p. 163-188.
75242 Restoring Bankruptcys Fresh Start/By Jonathan S. Hermann.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.1: p. 189-226.
75243 The FLSA Permission Slip: Determining Whether FLSA Settlements and Voluntary Dismissals Require Approval/By Alex Lau.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.1: p. 227-264.
75244 Reviving Reliance/By Ann M. Lipton.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.1: p. 91-147.
75245 Affirming Firm Sanctions: The Authority to Sanction Law Firms Under 28 U.S.C. 1927/By Vincent J. Margiotta.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.1: p. 265-297.
75246 Confronting the Ghost: Legal Strategies to Oust Medical Ghostwriters/By Deanna Minasi.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.1: p. 299-333.
75247 Bathroom Laws as Status Crimes/By Stephen Rushin, Jenny Carroll.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.1: p. 1-46.
75248 I Am Undocumented and a New Yorker: Affirmative City Citizenship and New York City’s IDNYC Program/By Amy C. Torres.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.1: p. 335-366.
75249 Adjudication in the Age of Disagreement/By John Fabian Witt.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.1: p. 149-162.
75250 You Must Construct Additional Pylons: Building a Better Framework for Esports Governance/By Laura L. Chao.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.2: p. 737-756.
75251 Free Speech and the Confluence of National Security and Internet Exceptionalism/By Alan K. Chen.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.2: p. 379-399.
75252 The Internet Will Not Break: Denying Bad Samaritans 230 Immunity/By Danielle Keats Citron, Benjamin Wittes.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.2: p. 401-423.
75253 The Role of Internet Intermediaries in Tackling Terrorism Online/By Raphael Cohen-Almagor.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.2: p. 425-453.
75254 Terrorists Are Always Muslim but Never White: At the Intersection of Critical Race Theory and Propaganda/By Caroline Mala Corbin.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.2: p. 455-485.
75255 Reevaluating the Computer Fraud and Abuse Act: Amending the Statute to Explicitly Address the Cloud/By Amanda B. Gottlieb.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.2: p. 767-794.
75256 Terrorist Advocacy and Exceptional Circumstances/By David S. Han.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.2: p. 487-507.
75257 Algorithmic Jim Crow/By Margaret Hu.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.2: p. 633-696.
75258 Free Speech and National Security Bootstraps/By Heidi Kitrosser.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.2: p. 509-533.
75259 Entertaining Satan: Why We Tolerate Terrorist Incitement/By Andrew Koppelman.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.2: p. 535-542.
75260 Terror on Your Timeline: Criminalizing Terrorist Incitement on Social Media Through Doctrinal Shift/By Zachary Leibowitz.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.2: p. 795-824.
75261 Why Civil and Criminal Procedure Are So Different: A Forgotten History/By Ion Meyn.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.2: p. 697-736.
75262 Government Speech and the War on Terror/By Helen Norton.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.2: p. 543-563.
75263 Terrorizing Advocacy and the First Amendment: Free Expression and the Fallacy of Mutual Exclusivity/By Martin H. Redish, Matthew Fisher.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.2: p. 565-590.
75264 The Internet as Marketplace of Madness and a Terrorist’s Best Friend/By Thane Rosenbaum.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.2: p. 591-603.
75265 Wild Westworld: Section 230 of the CDA and Social Networks’ Use of Machine-Learning Algorithms/By Catherine Tremble.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.2: p. 825-869.
75266 Social Media Accountability for Terrorist Propaganda/By Alexander Tsesis.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.2: p. 605-631.
75267 Deference to the Plaintiff in Forum Non Conveniens Cases/By Brett J. Workman.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.2: p. 871-905.
75268 What to Do If Simultaneous Presidential and Vice Presidential Inability Struck Today/By Roy E. Brownell.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.3: p. 1027-1073.
75269 Back to the Drawing Board: Revisiting the Supreme Court’s Stance on Partisan Gerrymandering/By Robert Colton.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.3: p. 1303-1329.
75270 Taking Steel Seizure Seriously: The Iran Nuclear Agreement and the Separation of Powers/By Samuel Estreicher, Steven Menashi.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.3: p. 1190-1250.
75271 The Twenty-Fifth Amendment: A Personal Remembrance/By John D. Feerick.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.3: p. 1075-1110.
75272 The Twenty-Fifth Amendment and the Establishment of Medical Impairment Panels: Are the Two Safely Compatible?/By Robert E. Gilbert.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.3: p. 1111-1135.
75273 The Bipartisan Bayh Amendment: Republican Contributions to the Twenty-Fifth Amendment/By Joel K. Goldstein.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.3: p. 1137-1173.
75274 A Voice for One, or a Voice for the People: Balancing Prosecutorial Speech Protections with Community Trust/By Immanuel Kim.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.3: p. 1331-1359.
75275 A Vote for Clarity: Establishing a Federal Test for Intervention in Election-Related Disputes/By Ben Klein.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.3: p. 1361-1391.
75276 American Equal Protection and Global Convergence/By Holning Lau, Hillary Li.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.3: p. 1251-1302.
75277 A Dr. Strangelove Situation: Nuclear Anxiety, Presidential Fallibility, and the Twenty-Fifth Amendment/By Rebecca C. Lubot.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.3: p. 1175-1198.
75278 Challenging Statutory Accommodations for Religiously Affiliated Daycares: An Application of the Third-Party-Harm Doctrine/By Bronwyn Roantree.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.3: p. 1393-1431.
75279 Letting the Electrics Slide: A Constitutional Challenge to State Dealer-Franchise Laws Prohibiting Direct-to-Consumer Car Sales/By Thomas Sperber.- Fordham Law Review. 2017; Vol.86, No.3: p. 1433-1457.
75280 Symposium on Forensic Expert Testimony, Daubert, and Rule 702.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.4: p. 1463-1550.
75281 Fiddling While Rome Burns: The Story of the Federal Rules and Experts/By Ronald J. Allen.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.4: p. 1551-1557.
75282 The Myth of the Reliability Test/By Brandon L. Garrett, M. Chris Fabricant.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.4: p. 1559-1599.
75283 Challenges Facing Judges Regarding Expert Evidence in Criminal Cases/By Paul W. Grimm.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.4: p. 1601-1615.
75284 The Critical Role of Statistics in Demonstrating the Reliability of Expert Evidence/By Karen Kafadar.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.4: p. 1617-1637.
75285 How Daubert and Its Progeny Have Failed Criminalistics Evidence and a Few Things the Judiciary Could Do About It/By David H. Kaye.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.4: p. 1639-1659.
75286 Fixing Rule 702: The PCAST Report and Steps to Ensure the Reliability of Forensic Feature-Comparison Methods in the Criminal Courts/By Eric S. Lander.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.4: p. 1661-1679.
75287 Deceptively Simple: Framing, Intuition, and Judicial Gatekeeping of Forensic Feature-Comparison Methods Evidence/By Jane Campbell Moriarty.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.4: p. 1687-1708.
75288 The Duty to Investigate and the Availability of Expert Witnesses/By Stephen A. Saltzburg.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.4: p. 1709-1726.
75289 A Modern Union for the Modern Economy/By Jeffrey M. Hirsch, Joseph A. Seiner.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.4: p. 1227-1783.
75290 The History of the Modern Class Action, Part II: Litigation and Legitimacy, 1981-1994/By David Marcus.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.4: p. 1785-1845.
75291 Civil Procedure and the Ministerial Exception/By Peter J. Smith, Robert W. Tuttle.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.4: p. 1847-1887.
75292 Regulating Rare Disease: Safely Facilitating Access to Orphan Drugs/By Julien B. Bannister.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.4: p. 1889-1921.
75293 Beyond Microsoft: A Legislative Solution to the SCA’s Extraterritoriality Problem/By Andrew Kirschenbaum.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.4: p. 1923-1962.
75294 Hellers Collateral Damage: As-Applied Challenges to the Felon-in-Possession Prohibition/By Carly Lagrotteria.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.4: p. 1963-1995.
75295 The Unwelcome Obligation: Why Neither State nor Federal Courts Should Draw District Lines/By Sara N. Nordstrand.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.4: p. 1997-2028.
75296 A New Model for Oversight of Commercial Activities by Nonprofits?/By Jannon Stein.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.4: p. 2029-2070.
75297 Krupski and Relation Back for Claims Against John Doe Defendants/By Meg Tomlinson.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.4: p. 2071-2105.
75298 The Reliability of the Adversarial System to Assess the Scientific Validity of Forensic Evidence/By Andrew D. Goldsmith.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.4: p. 16-23.
75299 Scientific Validity and Error Rates: A Short Response to the Pcast Report/By Ted Robert Hunt.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.4: p. 24-39.
75300 Scientific Excellence in the Forensic Science Community/By Alice R. Isenberg, Cary T. Oien.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.4: p. 39-46.
75301 Encroachments and Oppressions: The Corporatization of Procedure and the Decline of Rule of Law/By J. Maria Glover.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.5: p. 2113-2130.
75302 The Diminished Trial/By Nora Freeman Engstrom.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.5: p. 2131-2147.
75303 Ziglar v. Abbasi and the Demise of Accountability/By Jules Lobel.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.5: p. 2149-2166.
75304 Ziglar v. Abbasi and the Decline of the Right to Redress/By Benjamin C. Zipursky.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.5: p. 2167-2179.
75305 The Influence of Government Defenders on Affirmative Civil Rights Enforcement/By Alexander A. Reinert.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.5: p. 2181-2198.
75306 Wrongful Convictions, Constitutional Remedies, and Nelson v. Colorado/By Michael L. Wells.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.5: p. 2199-2221.
75307 The Politics of Access: Examining Concerted State/Private Enforcement Solutions to Class Action Bans/By Myriam Gilles.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.5: p. 2223-2239.
75308 Reforming the Summary Judgment Problem: The Consensus Requirement/By Suja A. Thomas.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.5: p. 2241-2261.
75309 Judicial Peremptory Challenges as Access Enhancers/By Jeffrey W. Stempel.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.5: p. 2263-2277.
75310 Family Law and the New Access to Justice/By Rebecca Aviel.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.5: p. 2279-2298.
75311 Why Limits on Contributions to Super PACS Should Survive Citizens United/Albert W. Alschuler… [et al.].- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.5: p. 2299-2358.
75312 Cutting In on the Chevron Two-Step/By Catherine M. Sharkey.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.5: p. 2359-2438.
75313 The Hunt for Privacy Harms After Spokeo/By Matthew S. DeLuca.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.5: p. 2439-2471.
75314 The Protection of Patients Under the Clayton Act/By Elizabeth S. Kraus.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.5: p. 2473-2509.
75315 Tell the Smart House to Mind Its Own Business: Maintaining Privacy and Security in the Era of Smart Devices/By Kathryn McMahon.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.5: p. 2511-2551.
75316 Decoding the Sphinx-Like Silence: State Residency, Petition Circulation, and the First Amendment/By Ryan A. Partelow.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.5: p. 2553-2594.
75317 United States v. Caronia: Off-Label Drug Promotion and First Amendment Balancing/By Daniel P. Rabinowitz.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.5: p. 2595-2623.
75318 The Loving Story: Using a Documentary to Reconsider the Status of an Iconic Interracial Married Couple/By Regina Austin.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.6: p. 2635-2646.
75319 Hollywood Loving/By Kevin Noble Maillard.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.6: p. 2647-2657.
75320 Enemy and Ally: Religion in Loving v. Virginia and Beyond/By Leora F. Eisenstadt.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.6: p. 2659-2669.
75321 Lovings Legacy: Decriminalization and the Regulation of Sex and Sexuality/By Melissa Murray.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.6: p. 2671-2700.
75322 Prejudice, Constitutional Moral Progress, and Being On the Right Side of History: Reflections on Loving v. Virginia at Fifty/By Linda C. McClain.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.6: p. 2701-2715.
75323 Residential Segregation and Interracial Marriages/By Rose Cuison Villazor.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.6: p. 2717-2726.
75324 Loving Lessons: White Supremacy, Loving v. Virginia, and Disproportionality in the Child Welfare System/By Leah A. Hill.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.6: p. 2727-2737.
75325 LGBT Equality and Sexual Racism/By Russell K. Robinson, David M. Frost.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.6: p. 2739-2754.
75326 Fear of a Multiracial Planet: Lovings Children and the Genocide of the White Race/By Reginald Oh.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.6: p. 2761-2772.
75327 Evolution of the Racial Identity of Children of Loving: Has Our Thinking About Race and Racial Issues Become Obsolete?/By Kevin Brown.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.6: p. 2773-2782.
75328 Multiracial Malaise: Multiracial as a Legal Racial Category/By Taunya Lovell Banks.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.6: p. 2783-2793.
75329 Race and Assisted Reproduction: Implications for Population Health/By Aziza Ahmed.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.6: p. 2801-2810.
75330 When a Wrongful Birth Claim May Not Be Wrong: Race, Inequality, and the Cost of Blackness/By Kimani Paul-Emile.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.6: p. 2811-2820.
75331 Unstitching Scarlet Letters?: Prosecutorial Discretion and Expungement/By Brian M. Murray.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.6: p. 2821-2871.
75332 The New Writs of Assistance/By Ian Samuel.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.6: p. 2873-2924.
75333 Family Courts as Certifying Agencies: When Family Courts Can Certify U Visa Applications for Survivors of Intimate Partner Violence/By Sylvia Lara Altreuter.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.6: p. 2925-2964.
75334 Courts Have Gone Overboard in Applying the Maritime Drug Law Enforcement Act/By Elaina Aquila.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.6: p. 2965-2991.
75335 Regulating Search Warrant Execution Procedure for Stored Electronic Communications/By Sara J. Dennis.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.6: p. 2993-3032.
75336 Pedigree Prosecution: Should a Head of State’s Family Members Be Entitled to Immunity in Foreign Courts?/By Yena Hong.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.6: p. 3033-3058.
75337 Implicit Racial Biases in Prosecutorial Summations: Proposing an Integrated Response/By Praatika Prasad.- Fordham Law Review. 2018; Vol.86, No.6: p. 3091-3126.
75338 Learned Hand on Statutory Interpretation: Theory and Practice/By Thomas W. Merrill.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.1: p. 1-17.
75339 Searching for Salvageable Ideas in FICALA/By Howard M. Erichson.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.1: p. 19-35.
75340 Rights and Retrenchment in the Trump Era/By Stephen B. Burbank, Sean Farhang.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.1: p. 37-64.
75341 What We Dont Know About Class Actions but Hope to Know Soon/By Jonah B. Gelbach, Deborah R. Hensler.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.1: p. 65-71.
75342 Jurisdiction in the Trump Era/By Scott Dodson.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.1: p. 73-86.
75343 The Looming Battle for Control of Multidistrict Litigation in Historical Perspective/By Andrew D. Bradt.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.1: p. 87-106.
75344 Asbestos Trust Transparency/By Mark A. Behrens.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.1: p. 107-124.
75345 Immigration Blame/By David S. Rubenstein.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.1: p. 125-201.
75346 Unlocking the Fifth Amendment: Passwords and Encrypted Devices/By Laurent Sacharoff.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.1: p. 203-251.
75347 Class Problem: Why the Inconsistent Application of Rule 23’s Class Certification Requirements During Overbreadth Analysis Is a Threat to Litigant Certainty/By David I. Berman.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.1: p. 253-288.
75348 A Constitutional Case for Extending the Due Process Clause to Asylum Seekers: Revisiting the Entry Fiction After Boumediene/By Zainab A. Cheema.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.1: p. 289-323.
75349 Open the Jail Cell Doors, HAL: A Guarded Embrace of Pretrial Risk Assessment Instruments/By Glen J. Dalakian.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.1: p. 325-369.
75350 Where Breaking Glass Ceilings Leads to Glass Walls: Gender-Disparate Managerial Decision-Making Power and Authority/By Bina Nayee.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.1: p. 371-404.
75351 Cyber Babel: Finding the Lingua Franca in Cybersecurity Regulation/By William Pierotti.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.1: p. 405-435.
75352 A CRISPR Future for Gene-Editing Regulation: A Proposal for an Updated Biotechnology Regulatory System in an Era of Human Genomic Editing/By Tracey Tomlinson.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.1: p. 437-483.
75353 Study Group on Immigrant Representation: The First Decade/By Robert A. Katzmann.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.2: p. 485-502.
75354 Universal Representation/By Lindsay Nash.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.2: p. 503-529.
75355 Auer Deference: Doubling Down on Delegation’s Defects/By Ronald A. Cass.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.2: p. 531-581.
75356 Wrongful Birth Claims and the Paradox of Parenting a Child with a Disability/By Sofia Yakren.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.2: p. 583-628.
75357 Home Rules: The Case for Local Administrative Procedure/By Casey Adams.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.2: p. 629-669.
75358 Children are Crying and Dying While the Supreme Court is Hiding: Why Public Schools Should have Broad Authority to Regulate Off-Campus Bullying Speech/By Jennifer Butwin.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.2: p. 671-701.
75359 A Fair Use to Remember: Restoring Application of the Fair Use Doctrine to Strengthen Copyright Law and Disarm Abusive Copyright Litigation/By Lauren Gorab.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.2: p. 703-731.
75360 A Dollar for Your Thoughts: Determining Whether Nominal Damages Prevent an Otherwise Moot Case from Being an Advisory Opinion/By Maura B. Grealish.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.2: p. 733-766.
75361 How the Feres Doctrine Prevents Cadets and Midshipmen of Military-Service Academies from Achieving Justice for Sexual Assault/By Katherine Shin.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.2: p. 767-806.
75362 Totally Class-Less?: Examining Bristol-Myer’s Applicability to Class Actions/By Justin A. Stone.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.2: p. 807-841.
75363 A Conversation with the Honorable Rosalie Silberman Abella and Dean Matthew Diller.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.3: p. 843-858.
75364 Fordham University School of Law: A Case Study of Legal Education in Twentieth-Century America/By Robert J. Kaczorowski.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.3: p. 861-881.
75365 History and Harvard Law School/By Bruce A. Kimball, Daniel R. Coquillette.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.3: p. 883-910.
75366 Subsidiarity and Federalism: The Relationship Between Law Schools and Their Universities/By John Sexton.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.3: p. 911-938.
75367 The Importance of Scholarship to Law School Excellence/By William E. Nelson.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.3: p. 939-957.
75368 Developing Appropriate Standards for Achieving Diversity in Faculty Appointments/By Guido Calabresi.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.3: p. 959-975.
75369 Women in the Legal Academy: A Brief History of Feminist Legal Theory/By Robin West.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.3: p. 977-1003.
75370 Second Mode Inclusion Claims in the Law Schools/By Kenneth W. Mack.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.3: p. 1005-1031.
75371 Rape Messaging/By Alena Allen.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.3: p. 1033-1083.
75372 The Intuitive Appeal of Explainable Machines/By Andrew D. Selbst, Solon Barocas.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.3: p. 1085-1139.
75373 The Role of Direct-Injury Government-Entity Lawsuits in the Opioid Litigation/By Edgar Aliferov.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.3: p. 1141-1184.
75374 Executive Power, Drone Executions, and the Due Process Rights of American Citizens/By Jonathan G. D’Errico.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.3: p. 1185-1216.
75375 Forbidden Friending: A Framework for Assessing the Reasonableness of Nonsolicitation Agreements and Determining What Constitutes a Breach on Social Media/By Erin Brendel Mathews.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.3: p. 1217-1249.
75376 Public Dollars, Private Discrimination: Protecting LGBT Students from School Voucher Discrimination/By Adam Mengler.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.3: p. 1251-1292.
75377 Lady Justice Cannot Hear Your Prayers/By Deborah Ogali.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.3: p. 1293-1321.
75378 You Say Intrastate, I Say Interstate: Why We Should Call the Whole Thing Off/By Andrew Wiktor.- Fordham Law Review. 2018; Vol.87, No.3: p. 1323-1360.
75379 Back to the Future: Permitting Habeas Petitions Based on Intervening Retroactive Case Law to Alter Convictions and Sentences/By Lauren Casale.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.4: p. 1577-1612.
75380 Conference on Proposed Amendments: Experts, the Rule of Completeness, and Sequestration of Witnesses.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.4: p. 1361-1423.
75381 Election Law and White Identity Politics/By Joshua S. Sellers.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.4: p. 1515-1576.
75382 Full Cost in Translation: Awarding Expert Witness Fees in Copyright Litigation/By Nicholas Vennekotter.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.4: p. 1721-1747.
75383 Policing the Admissibility of Body Camera Evidence/By Jeffrey Bellin, Shevarma Pemberton.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.4: p. 1425-1457.
75384 Saved by Labell: Local Taxation of Video Streaming Services/By Salvatore Cocchiaro.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.4: p. 1613-1650.
75385 The Courier Conundrum: The High Costs of Prosecuting Low-Level Drug Couriers and What We Can Do About Them/By Adam B. Weber.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.4: p. 1749-1790.
75386 The Light We Shine into the Grey: A Restorative MeToo Solution and an Acknowledgment of Those MeToo Leaves in the Dark/By Nora Stewart.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.4: p. 1693-1720.
75387 The Uncontroversial Controversy in Compelled Commercial Disclosures/By Lauren Fowler.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.4: p. 1651-1692.
75388 The Workers Constitution/By Luke Norris.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.4: p. 1459-1514.
75389 All Watched over by Machines of Loving Grace: Border Searches of Electronic Devices in the Digital Age/By Sean O’Grady.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.5: p. 2255-2284.
75390 DACA, Government Lawyers, and the Public Interest/By Stephen Lee, Sameer M. Ashar.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.5: p. 1879-1912.
75391 Differentiating Legislative from Nonlegislative Rules: An Empirical and Qualitative Analysis/By Nadav D. Ben Zur.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.5: p. 2125-2170.
75392 Dignity and Social Meaning: Obergefell, Windsor, and Lawrence as Constitutional Dialogue/By Steve Sanders.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.5: p. 2069-2123.
75393 Disagreeing over Agreements: A Cross-Sectional Analysis of No-Poaching Agreements in the Franchise Sector/By Catherine E. Schaefer.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.5: p. 2285-2311.
75394 FOSTA: A Hostile Law with a Human Cost/By Lura Chamberlain.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.5: p. 2171-2211.
75395 Hidden Nondefense: Partisanship in State Attorneys General Amicus Briefs and the Need for Transparency/By Lisa F. Grumet.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.5: p. 1859-1877.
75396 Institutional Independence: Lawyers and the Administrative State/By Melissa Mortazavi.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.5: p. 1937-1964.
75397 It Is Emphatically the Province and Duty of State Courts to Say What Tort Law Is/By Sijin Choi.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.5: p. 2213-2254.
75398 Law and Nonlegal Norms in Government Lawyers’ Ethics: Discretion Meets Legitimacy/By W. Bradley Wendel.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.5: p. 1995-2011.
75399 Legal Dilemmas Facing White House Counsel in the Trump Administration: The Costs of Public Disclosure of FISA Requests/By Peter Margulies.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.5: p. 1913-1935.
75400 May Federal Prosecutors Take Direction from the President?/By Bruce A. Green, Rebecca Roiphe.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.5: p. 1817-1858.
75401 Mr. Try-It Goes to Washington: Law and Policy at the Agricultural Adjustment Administration/By Daniel R. Ernst.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.5: p. 1795-1815.
75402 Professionals, Politicos, and Crony Attorneys General: A Historical Sketch of the U.S. Attorney General as a Case for Structural Independence/By Jed Handelsman Shugerman.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.5: p. 1965-1994.
75403 Reevaluating School Searches Following School-to-Prision Pipeline Reforms/By Josh Gupta-Kagan.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.5: p. 2013-2067.
75404 Airbnb in New York City: Whose Privacy Rights Are Threatened by a Government Data Grab?/By Tess Hofmann.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.6: p. 2589-2622.
75405 American Courts and the Sex Blind Spot: Legitimacy and Representation/By Michele Goodwin, Mariah Lindsay.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.6: p. 2337-2384.
75406 Free Money, but Not Tax-Free: A Proposal for the Tax Treatment of Cryptocurrency Hard Forks/By Danhui Xu.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.6: p. 2693-2723.
75407 Free Speech and the Diverse University/By Keith E. Whittington.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.6: p. 2453-2477.
75408 Guilt by Genetic Association: The Fourth Amendment and the Search of Private Genetic Databases by Law Enforcement/By Claire Abrahamson.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.6: p. 2539-2588.
75409 Income Disparity, Gender Equality, and Free Expression/By Sylvia A. Law.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.6: p. 2479-2500.
75410 Male Chauvinism Is Under Attack from All Sides at Present: Roberts v. United States Jaycees, Sex Discrimination, and the First Amendment/By Linda C. McClain.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.6: p. 2385-2416.
75411 Managing the Misinformation Marketplace: The First Amendment and the Fight Against Fake News/By Daniela C. Manzi.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.6: p. 2623-2651.
75412 Mandatory Arbitration and Sexual Harassment Claims: MeToo- and Time’s Up-Inspired Action Against the Federal Arbitration Act/By Kathleen McCullough.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.6: p. 2653-2691.
75413 Pregnancy and the First Amendment/By Helen Norton.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.6: p. 2417-2431.
75414 Production Liability/By Aditi Bagchi.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.6: p. 2501-2538.
75415 Toxic Misogyny and the Limits of Counterspeech/By Lynne Tirrell.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.6: p. 2433-2452.
75416 When Law Frees Us to Speak/By Danielle Keats Citron, Jonathon W. Penney.- Fordham Law Review. 2019; Vol.87, No.6: p. 2317-2335.
75417 The Presidents Secrets/Gia B. Lee.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.2: p. 197-261.
75418 The Silicon Bullet: Will the Internet Kill the NLRA?/Jeffrey M. Hirsch.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.2: p. 262-304.
75419 Too Clever by Half: The Unconstitutionality of Partial Representation of the District of Columbia in Congress/Jonathan Turley.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.2: p. 305-374.
75420 Is This Your Bedroom?: Reconsidering Third-Party Consent Searches Under Modern Living Arrangements/Russell M. Gold.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.2: p. 375-404.
75421 A Passive Approach to Regulation of Virtual Worlds/Jacob Rogers.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.2: p. 405-425.
75422 Experimenting with the Experimental-Use Exception: Proposals for a Tax Alternative/R. Andrew Schwentker.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.2: p. 426-448.
75423 Products Liability Preemption: An Institutional Approach/Catherine M. Sharkey.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.3: p. 449-521.
75424 Interpreting the Americans with Disabilities Act: Why the Supreme Court Rewrote the Statute, and Why Congress Did Not Care/Michael Selmi.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.3: p. 522-575.
75425 Bellwether Trials/Alexandra D. Lahav.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.3: p. 576-638.
75426 Severability as Judicial Lawmaking/David H. Gans.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.3: p. 639-697.
75427 Cleaning Up for Congress: Why Courts Should Reject the Presumption of Severability in the Face of Intentionally Unconstitutional Legislation/C. Vered Jona.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.3: p. 698-724.
75428 High Schools Are Not Highways: How Dole Frees States from the Unconstitutional Coercion of No Child Left Behind/Michael D. Barlosky.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.3: p. 725-751.
75429 New Threats, Old Problems: Dealing with Brandenburg’s Imminence Requirement in Terrorism Prosecutions/Elisa Kantor.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.3: p. 752-785.
75430 Balancing Rehabilitation and Punishment: A Legislative Solution to Unconstitutional Juvenile Waiver Policies/Jennifer Park.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.3: p. 786-817.
75431 Access Reconsidered/Jerome A. Barron.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.4: p. 826-844.
75432 Substantive Media Regulation in Three Dimensions/Gregory P. Magarian.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.4: p. 845-896.
75433 No Time for Equal Time: A Comment on Professor Magarian’s Substantive Media Regulation in Three Dimensions/Ellen P. Goodman.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.4: p. 897-913.
75434 Hohfelds First Amendment/Frederick Schauer.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.4: p. 914-932.
75435 Media Access: A Question of Design/Jack M. Balkin.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.4: p. 933-951.
75436 New Media in Old Bottles? Barron’s Contextual First Amendment and Copyright in the Digital Age/Neil Weinstock Netanel.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.4: p. 852-985.
75437 Power Without Responsibility: Intermediaries and the First Amendment/Rebecca Tushnet.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.4: p. 986-1016.
75438 The Right of Reply and Freedom of the Press: An International and Comparative Perspective/Kyu Ho Youm.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.4: p. 1017-1064.
75439 A Reply to The Right of Reply/Stephen Gardbaum.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.4: p. 1065-1072.
75440 Make Time for Equal Time: Can the Equal Time Rule Survive a Jon Stewart Media Landscape?/Jonathan D. Janow.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.4: p. 1073-1094.
75441 A Problem of Remedy: Responding to Treasury’s (Lack of) Compliance with Administrative Procedure Act Rulemaking Requirements/Kristin E. Hickman.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.5: p. 1153-1215.
75442 Defining Disclosure in a Digital Age: Updating the Privacy Act of the Twenty-First Century/Jonathan C. Bond.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.5: p. 1232-1278.
75443 Of Embassy Guards and Rock Stars: Why the Department of State Should Provide Compensation for Torts Committed by Embassy Guards Abroad/Reetuparna Dutta.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.5: p. 1279-1291.
75444 The Impact of Executive Order 13,422 on Presidential Oversight of Agency Administration/Michael Hissam.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.5: p. 1292-1307.
75445 After Blackwater: A Mission-Focused Jurisdictional Regime for Private Military Contractors During Contingency Operations/Michael Hurst.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.5: p. 1308-1326.
75446 Between a Rock and a Hard Place: The Export of Technical Data Under the International Traffic in Arms Regulations/Mollie McGowan.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.5: p. 1327-1341.
75447 Restoring Reason: Reformulating the Swerve Doctrine of Motor Vehicle Manufacturers v. State Farm/Joshua McKarcher.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.5: p. 1342-1371.
75448 Is It Safe to Chevron Two-Step in a Hurricane? A Critical Examination of How Expanding the Government’s Role in Disaster Relief Will Only Exacerbate the Damage/Ross C. Paolino.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.5: p. 1392-1411.
75449 Mandating Unfunded Mandates? Agency Discretion in Rulemaking After Massachusetts v. EPA/R. Andrew Schwentker.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.5: p. 1444-1456.
75450 Equal Liberty: Assisted Reproductive Technology and Reproductive Equality/Radhika Rao.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.6: p. 1457-1489.
75451 Assisting Reproduction, Choosing Genes, and the Scope of Reproductive Freedom/John A. Robertson.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.6: p. 1490-1513.
75452 The Repugnance Lens of Gonzales v. Carhart and Other Theories of Reproductive Rights: Evaluating Advanced Reproductive Technologies/Sonia M. Suter.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.6: p. 1514-1598.
75453 From Double Standard to Double Bind: Informed Choice in Abortion Law/Rebecca Dresser.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.6: p. 1599-1622.
75454 Regulating Reproduction/Marsha Garrison.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.6: p. 1623-1656.
75455 Prosecuting the Womb/Michele Goodwin.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.6: p. 1657-1746.
75456 If I Say Yes to Regulation Today, Will You Still Respect Me in the Morning?/June Carbone.- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.6: p. 1747-1771.
75457 Deliberation Across the Cultural Divide: Assessing the Potential for Reconciling Conflicting Cultural Orientations to Reproductive Technology/John Gastil… [et al.].- George Washington Law Review. 2008; Vol.76, No.6: p. 1772-1797.
75458 Fixing Innovation Policy: A Structural Perspective/Stuart Minor Benjamin, Arti K. Rai.- George Washington Law Review. 2008; Vol.77, No.1: p. 1-88.
75459 Exhuming the Seemingly Moribund Declaration of War/Saikrishna Bangalore Prakash.- George Washington Law Review. 2008; Vol.77, No.1: p. 89-140.
75460 A Right to Decide Not to Be a Legal Father: Gonzalez v. Carhart and the Acceptance of Emotional Harm as a Constitutionally Protected Interest/Christopher Bruno.- George Washington Law Review. 2008; Vol.77, No.1: p. 141-171.
75461 From Bereavement to Banishment: The Deportation of Surviving Alien Spouses Under the Widow Penalty/Shaina N. Elias.- George Washington Law Review. 2008; Vol.77, No.1: p. 172-215.
75462 Still Crying Out for Clarification: The Scope of Liability Under the Alien Tort Statute After Sosa/Stephen Satterfield.- George Washington Law Review. 2008; Vol.77, No.1: p. 216-254.
75463 Trapped in a Metaphor: The Limited Implications of Federalism for Corporate Governance/Robert B. Ahdieh.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.2: p. 255-307.
75464 Universal De Novo Review/Chad M. Oldfather.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.2: p. 308-365.
75465 Factual Premises of Statutory Interpretation in Agency Review Cases/Todd S. Aagaard.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.2: p. 366-430.
75466 Sharks and Minnows: Using Temporary Alien Deportation Immunity to Catch the Big Fish/Rachel Frankel.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.2: p. 431-457.
75467 In Furtherance of Transparency and Litigants’ Rights: Reforming the State Secrets Privilege/Rita Glasionov.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.2: p. 458-487.
75468 Grassroots Enforcement of EISA: The Need for a Citizen Suit Provision in the Energy Independence and Security Act of 2007/Megha Shah.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.2: p. 488-523.
75469 The Office of Legal Counsel and Torture: The Law as Both a Sword and Shield/Ross L. Weiner.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.2: p. 524-560.
75470 The Partially Prudential Doctrine of Mootness/Matthew I. Hall.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.3: p. 562-622.
75471 De facto Sovereignty: Boumediene and Beyond/Anthony J. Colangelo.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.3: p. 623-676.
75472 The New Federal Corporation Law?/Lawrence A. Cunningham.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.3: p. 686-707.
75473 Two Visions of Corporate Law/M. Todd. Henderson.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.3: p. 708-729.
75474 The Misunderstood Genius of American Corporate Law/Robert B. Ahdieh.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.3: p. 730-739.
75475 Cooperative Noncooperation: A Proposal for an Effective Noncooperation Immigration Policy for Local Governments/Christopher Carlberg.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.3: p. 740-765.
75476 A Snake in the Grass?: Section 798 of the Espionage Act and Its Constitutionality as Applied to the Press/Andrew Croner.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.3: p. 766-798.
75477 The Bong Hits Case and Viewpoint Discrimination: A State Law Answer to Protecting Unpopular Student Viewpoints/Evan Mayor.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.3: p. 799-823.
75478 The Pollution Delusion: A Proposal for a Uniform Interpretation of Pollution in General Liability Absolute Pollution Exclusions/Christopher Meeks.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.3: p. 824-857.
75479 Are Administrative Patent Judges Unconstitutional?/John F. Duffy.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 904-923.
75480 Transparency and Public Participation in the Federal Rulemaking Process: Recommendations for the New Administration/Cory Coglianese, Heather Kilmartin, Evan Mendelson.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 924-972.
75481 Early to Bed for Federal Regulations: A New Attempt to Avoid Midnight Regulations and Its Effect on Political Accountability/Christopher Carlberg.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 992-1001.
75482 Morrison, Edmond, and the Power of Appointment/Andrew Croner.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1002-1014.
75483 Challenges to Inclusion on the No-Fly List Should Fly in District Court: Considering the Jurisdictional Implications of Administrative Agency Structure/Shaina N. Elias.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1015-1032.
75484 Early Termination Fees: Fair Game or Federally Preempted?/Ben Everard.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1033-1043.
75485 Medicare Part D: Rights Without Remedies, Bars to Relief, and Miles of Red Tape/Elliot Golding.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1044-1062.
75486 The Fault, Dear PCAOB, Lies Not in the Appointments Clause, but in the Removal Power, That You Are Unconstitutional/Julian Helisek.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1063-1079.
75487 Independent Litigation Authority and Calls for the Views of the Solicitor General/Elliott Karr.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1080-1100.
75488 Patent Reexamination and the Seventh Amendment/Megan Keane.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1101-1113.
75489 A New Interpretation, an Absurd Result: How HHS Is Short-Changing Children with Severe Mental Illness/Stephen Satterfield.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.4: p. 1114-1133.
75490 Justice in Time/Robert Hockett.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.5-6: p. 1135-1172.
75491 The Identity and Legal Rights of Future Generations/Ori J. Herstein.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.5-6: p. 1173-1215.
75492 Justice in Time for Future Generations: A Response to Hockett and Herstein/David DeGrazia.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.5-6: p. 1216-1236.
75493 What Do We Owe Future Generations?/Neil H. Buchanan.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.5-6: p. 1237-1297.
75494 The Long-Term U.S. Fiscal Gap: Is the Main Problem Generational Inequity?/Daniel Shaviro.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.5-6: p. 1298-1357.
75495 Does Intergeneration Justice Require Rising Standards of Living?/Lawrence Zelenak.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.5-6: p. 1358-1382.
75496 Social Security and Intergenerational Justice/Nancy J. Altman.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.5-6: p. 1383-1401.
75497 Four out of Four Panelists Agree: U.S. Fiscal Policy Does Not Cheat Future Generations/Neil H. Buchanan.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.5-6: p. 1402-1410.
75498 Splitting the Atom of Property: Rights Experimentalism as Obligation to Future Generations/Jamison E. Colburn.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.5-6: p. 1411-1477.
75499 Future Generations: A Prioritarian View/Matthew D. Adler.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.5-6: p. 1478-1520.
75500 Preemption Hard Look Review, Regulatory Interaction, and the Quest for Stewardship and Intergenerational Equity/William W. Buzbee.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.5-6: p. 1521-1581.
75501 To Whom Do We Refer When We Speak of Obligations to Future Generations? Reproductive Rights and the Intergenerational Community/Sherry F. Colb.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.5-6: p. 1582-1619.
75502 Offspring and Bodies: Dependency and Vulnerability in the Constitutional Jurisprudence of Reproductive Rights/Ann Shalleck.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.5-6: p. 1620-1630.
75503 The Aspirational Constitution/Michael C. Dorf.- George Washington Law Review. 2009; Vol.77, No.5-6: p. 1631-1671.
75504 The Three or Four Approaches to Financial Regulation: A Cautionary Analysis Against Exuberance in Crisis Response/Lawrence A. Cunningham, David Zaring.- George Washington Law Review. 2009; Vol.78, No.1: p. 39-113.
75505 Against Certification/Justin R. Long.- George Washington Law Review. 2009; Vol.78, No.1: p. 114-170.
75506 Warranties, Wiretapping, Retroactive Immunity, and the Fifth Amendment/Mike Wagner.- George Washington Law Review. 2009; Vol.78, No.1: p. 204-235.
75507 Duplicative Foreign Litigation/Austen L. Parrish.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.2: p. 237-278.
75508 Share and Share Alike: Intelligence Agencies and Information Sharing/Nathan Alexander Sales.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.2: p. 279-352.
75509 The Restrictive Ethos in Civil Procedure/A. Benjamin Spencer.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.2: p. 353-373.
75510 At Writs End: Using the Law of Nations to Decide the Extraterritorial Reach of the Suspension Clause/Bruce Corey.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.2: p. 374-404.
75511 Leaving Behind a Good Idea: How No Child Left Behind Fails to Incorporate the Individualized Spirit of the IDEA/Allison S. Owen.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.2: p. 405-437.
75512 Not Registered to Vote? Sign This, Mail It, and Go Hire a Lawyer/Richard F. Shordt.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.2: p. 438-475.
75513 Redefining Possessory Interests: Perfect Copies of Information as Fourth Amendment Seizures/Mark Taticchi.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.2: p. 476-511.
75514 The Federal Circuit in the Shadow of the Solicitor General/John F. Duffy.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.3: p. 518-552.
75515 The Federal Circuit and the D.C. Circuit: Comparative Trials of Two Semi-Specialized Courts/John M. Golden.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.3: p. 553-574.
75516 The Federal Circuit: A Model for Reform?/Paul D. Carrington, Paulina Orchard.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.3: p. 575-585.
75517 The Government Contract Decisions of the Federal Circuit/Ralph C. Nash.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.3: p. 586-614.
75518 Holding Corporations Liable in the United States for Aiding and Abetting Human Rights Violations Abroad: A Statutory Solution/Anthony Bernard.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.3: p. 615-635.
75519 Your Insurance Does Not Cover That: Disability-Based Discrimination Where It Hurts the Most/Timothy Frey.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.3: p. 636-667.
75520 Volunteering to Deceive: Criminalizing Citizen-Group Espionage/Andrew Frohlich.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.3: p. 668-695.
75521 Free Speech and the Myth of the Internet as an Unintermediated Experience/Christopher S. Yoo.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.4: p. 697-773.
75522 Penalizing Punitive Damages: Why the Supreme Court Needs a Lesson in Law and Economics/Steve P. Calandrillo.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.4: p. 774-821.
75523 Fulfilling Government 2.0s Promise with Robust Privacy Protections/Danielle Keats Citron.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.4: p. 822-845.
75524 Derailing Penn Central: A Post-Lingle, Cost-Basis Approach to Regulatory Takings/Joshua P. Borden.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.4: p. 870-907.
75525 The People on the Bus Get Searched and Seized: Why Police Conduct in Suspicionless Bus Sweeps Should Be Circumscribed/Alex Brazier.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.4: p. 908-941.
75526 This Is What We Said, but This Is What We Meant: Putting the Meaning Back into Use-of-Force Legislation.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.4: p. 942-974.
75527 Reasonably Untimely: The Difficulty of Knowing When to File a Claim For Attorney’s Fees in Social Security Disability Cases, and an Administrative Solution/Matthew Albanese.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.5: p. 1014-1031.
75528 Reforming the Murky Depths of Wall Street: Putting the Spotlight on the Security and Exchange Commission’s Regulatory Proposal Concerning Dark Pools of Liquidity/Robert Hatch.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.5: p. 1032-1050.
75529 Meaningful Vote Commission: Restraining Gerrymanders with a Federal Agency/Joseph A. Peters.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.5: p. 1051-1068.
75530 Union Shops, Not Border Stops: Updating NLRB Sanctions to Help Organize Immigrant Workers After Hoffman/Peter E. Shapiro.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.5: p. 1069-1085.
75531 Deference to Presidential Signing Statements in Administrative Law/Paul T. Stepnowsky.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.5: p. 1086-1101.
75532 Avoiding the Chill: A Proposal to Impose the Avoidance Cannon on the FCC/Mark Taticchi.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.5: p. 1102-1121.
75533 Expounding the Law/Mary Sarah Bilder.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.6: p. 1129-1144.
75534 The Lost Origins of American Judicial Review/G. Edward White.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.6: p. 1145-1161.
75535 A Tale of Two Paradigms/Phillip Hamburger.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.6: p. 1162-1177.
75536 The Dialogic Theory of Judicial Review: A New Social Science Research Agenda/Jenna Bednar.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.6: p. 1178-1190.
75537 The Will of the People? Pollsters, Elites, and Other Difficulties/William E. Forbath.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.6: p. 1191-1206.
75538 Public Consensus as Constitutional Authority/Richard Primus.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.6: p. 1207-1231.
75539 The Will of the People and the Process of Constitutional Change/Barry Friedman.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.6: p. 1232-1254.
75540 Judicial Duty and the Supreme Court’s Cult of Celebrity/Craig S. Lerner, Nelson Lund.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.6: p. 1255-1299.
75541 Incentives and the Supreme Court/Mark Tushnet.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.6: p. 1300-1309.
75542 Setting the Supreme Court’s Agenda: Is There a Place for Certification?/Amanda L. Tyler.- George Washington Law Review. 2010; Vol.78, No.6: p. 1310-1328.
75543 Government as Liberty’s Servant: The Reasonable Time, Place, and Manner Standard of Review for All Government Restrictions on Liberty Interests/Michael Anthony Lawrence.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.1: 1-61.
75544 Hudson and Samson: The Roberts Court Confronts Privacy, Dignity, and the Fourth Amendment/John D. Castiglione.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.1: 63-116.
75545 Behavioral Science and Consumer Standard Form Contracts/Shmuel I. Becher.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.1: 117-179.
75546 Reimbursement for Satisfaction of Community Obligations with Separate Property: Getting What’s Yours/Kimberly D. Higginbotham.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.1: 181-217.
75547 So You’ve Married a Mismanager: The Inadequacy of Louisiana Civil Code Article 2354/Kelly Kromer Boudreaux.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.1: 219-261.
75548 Stopping Short of Justice: Hamilton and Notice Requirements for the Redemption Period of Tax Sales/Jessica Gladney.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.1: 263-298.
75549 Kennedy v. Sheriff of East Baton Rouge: A Hollow Victory for Louisiana Defamation Plaintiffs?/Louis Edward Layrisson.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.1: 299-329.
75550 Finding Silver Linings/Sean Reilly.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.2: 331-348.
75551 Two Years and Counting: Land Use and Louisiana’s Post-Katrina Recovery/John J. Costonis.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.2: 349-387.
75552 Hurricane Insurance Litigation: More Than Wind Versus Water/Virginia Y. Trainor.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.2: 389-417.
75553 A Whole New Ballgame: Coastal Restoration, Storm Protection, and the Legal Landscape After Katrina/Mark Davis.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.2: 419-441.
75554 After Katrina: A Critical Look at FEMA’s Failure to Provide Housing for Victims of Natural Disasters/John K. Pierre, Gail S. Stephenson.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.2: 443-495.
75555 Revisiting Contra Non Valentem in Light of Hurricanes Katrina and Rita/Benjamin West Janke.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.2: 497-547.
75556 Dusting Off the Code: Using History to Find Equity in Louisiana Contract Law/Charles Tabor.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.2: 549-603.
75557 Nailing Down Occurrence Triggers for Property Damage in the Wake of Redevelopment – Why a Distinction Should Be Made Between First and Third Party Policies/David T. Grand.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.2: 605-629.
75558 Saving Private Development: Rescuing Louisiana from Its Reaction to Kelo/Jennie Jackson Miller.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.2: 631-679.
75559 A Federal Tete-a-Tete? The Multiparty, Multiforum Trial Jurisdiction Act and Hurricane Katrina: Past, Present, and Future Considerations/Joshua A. DeCuir.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.2: 681-714.
75560 The Integrated Law School Practicum: Synergizing Theory and Practice/Susan R. Martyn, Robert S. Salem.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.3: 715-740.
75561 Punitive Damages – A European Perspective/Helmut Koziol.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.3: 741-764.
75562 A Closer Look at Iraqi Property and Tort Law/Dan E. Stigall.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.3: 765-822.
75563 The Place of the Louisiana Civil Code in the Hispanic Civil Codifications: The Comments to the Spanish Civil Code Project of 1851/Agustin Parise.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.3: 823-929.
75564 Reputation and the Rules: An Argument for a Balancing Approach under Rule 8.3 of the Model Rules of Professional Conduct/Ryan Williams.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.3: 931-954.
75565 The Medical Malpractice System and the Payment of Future Medical Damages: On Life Support Elsewhere, Resuscitated in Louisiana/Sarah R. Levin.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.3: 955-982.
75566 Like the Swamp Thing: Something Ambiguous Rises from the Hidden Depths of Murky Waters – The Supreme Court’s Treatment of Murky Wet Land in Rapanos v. United States/Brandee Ketchum.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.3: 983-1024.
75567 Runaway Train – The Retaliation Scene After Burlington Northern v. White/Yvette K. Schultz.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.3: 1025-1065.
75568 The Sugar Mill Case: Public Waste and the Public Bid Law/Louis Ducote.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.3: 1067-1093.
75569 Administrative Judges’ Role in Developing Social Policy/Charles Koch.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.4: 1095-1104.
75570 Chevron Lite: How Much Deference Should Courts Give to State Agency Interpretation?/Ann Graham.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.4: 1105-1119.
75571 The Public’s Right of Access to Some Kind of Hearing: Creating Policies that Protect the Right to Observe Agency Hearings/Christopher B. McNeil.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.4: 1121-1144.
75572 Problematic Application of Florida Administrative Law to Police Power Public Health Actions/Richard P. McNelis.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.4: 1145-1167.
75573 Louisiana’s Division of Administrative Law: An Independent Administrative Hearings Tribunal/Ann Wise.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.4: 1169-1200.
75574 Looking Glass Law: Legislation by Reference in the States/F. Scott Boyd.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.4: 1201-1283.
75575 Privatization of State Administrative Services/Dru Stevenson.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.4: 1285-1312.
75576 Louisiana Administrative Law: A Practitioner’s Primer/Brandee Ketchum, Andrew Olsan.- Louisiana Law Review. 2007-2008; Vol.68, No.4: 1313-1376.
75577 The Pope’s Copyright? Aligning Incentives with Reality by Using Creative Motivation to Shape Copyright Protection/Lydia Pallas Loren.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.1: 1-41.
75578 Neither Fish nor Fowl: The Louisiana Law of Shut-In Gas Wells/Patrick S. Ottinger.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.1: 43-97.
75579 The Road Forward from Grable: Separation of Powers and the Limits of Arising Under Jurisdiction/Rachel M. Janutis.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.1: 99-124.
75580 A Summary Reflection on Legal Education/Robert A. Pascal.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.1: 125-138.
75581 Preserving Your Pocket Book: Narrowing the Unilateral Power of a Co-owner/Kristen E. Bell.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.1: 139-174.
75582 Civil Law Compromise, Common Law Accord and Satisfaction: Can the Two Doctrines Coexist in Louisiana?/Sally Brown Richardson.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.1: 175-217.
75583 Silencing Chicken Little: Options for School Districts After Parents Involved/Michelle Renee Shamblin.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.1: 219-254.
75584 Blanco v. Burton: Louisiana’s Struggle for Cooperative Federalism in Offshore Energy Development/Patrick B. Sanders.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.1: 255-279.
75585 The Louisiana Supreme Court Defended: A Rebuttal of The Louisiana Supreme Court in Question: An Empirical and Statistical Study of the Effects of Campaign Money on the Judicial Function/Kevin R. Tully, E. Phelps Gay.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.2: 281-306.
75586 A Methodological Critique of The Louisiana Supreme Court in Question: An Empirical and Statistical Study of the Effects of Campaign Money on the Judicial Function/Robert Newman, Janet Speyrer, Dek Terrell.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.2: 307-315.
75587 Payday Lending in Louisiana, Mississippi, and Arkansas: Toward Effective Protections for Borrowers/Megan S. Knize.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.2: 317-347.
75588 Foster Children and the IDEA: The Fox No Longer Guarding the Henhouse?/Rebekah Gleason Hope.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.2: 349-388.
75589 Trespassing Through Cyberspace: Should Wireless Piggybacking Constitute a Crime or Tort Under Louisiana Law?/Grant J. Guillot.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.2: 389-415.
75590 Unreasonable and Imperfect: Constitutionality of the Louisiana Medical Malpractice Act’s Limit on Recovery/Allison B. Lewis.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.2: 417-444.
75591 Protecting Granny: Recent Developments in Nursing Home Litigation in Louisiana/Melissa Marie Grand.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.2: 445-469.
75592 Non-Parent Visitation in Louisiana: A Post-Troxel View of Article 136/William Bradley Kline.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.2: 471-507.
75593 From Ballots to Bullets: District of Columbia v. Heller and the New Civil Rights/Anders Walker.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.3: 409-548.
75594 Only Yesterday: The Rise and Fall of Twentieth Century Sexual Psychopath Laws/Tamara Rice Lave.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.3: 549-591.
75595 Kennedy and the Tail of Minos/J. Richardson Broughton.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.3: 593-626.
75596 A Coroner System in Crisis: The Scandals and Struggles Plaguing Louisiana Death Investigation/Robert D. Felder.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.3: 627-659.
75597 The State of Mental Health Care in Post-Katrina New Orleans/Heather D’Antonio.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.3: 661-689.
75598 Taking the Entergy Out of Louisiana’s Single Business Enterprise Theory/James Dunne.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.3: 691-713.
75599 The English Fox in the Louisiana Civil Law Chausse-Trappe: Civil Law Concepts in the English Language; Comparativists Beware!/Alain Levasseur, Vicenc Feliu.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.4: 715-747.
75600 Twenty Years After Bowen v. Massachusetts – Damages or Restitution: When Does It Still Matter? When Should It?/Nora J. Pasman-Green, Alexis Derrossett.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.4: 749-781.
75601 Deficiency Judgments: A Louisiana Overview/Michael H. Rubin, Jamie D. Seymour.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.4: 783-859.
75602 Unresolved Issues Regarding Passthrough Entities, Community Property, and Federal Tax Law Create Headaches for Spouses in Louisiana/Susan Kalinka.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.4: 861-926.
75603 The Troxel Aftermath: A Proposed Solution for State Courts and Legislatures/Sonya C. Garza.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.4: 927-954.
75604 Louisiana’s New Public Defender System: Origins, Main Features, and Prospects for Success/Richard Drew.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.4: 955-987.
75605 Grass Roots Immigration Reform/Susan M. Bartlett.- Louisiana Law Review. 2008-2009; Vol.69, No.4: 989-1026.
75606 New Labor Law Reform Variations on an Old Theme: Is the Employee Free Choice Act the Answer?/William B. Gould.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.1: 1-46.
75607 First Contract Arbitration and the Employee Free Choice Act/Catherine L. Fisk, Adam R. Pulver.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.1: 47-95.
75608 Reforming Labor Law by Reforming Labor Law Preemption Doctrine to Allow the States to Make More Labor Relations Policy/Henry H. Drummonds.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.1: 97-191.
75609 A Consumer Warning for the Restatement of Employment Law: Read Carefully Before Applying/Matthew W. Finkin.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.1: 193-204.
75610 Equitable Prescription Drug Coverage: Preventing Sex Discrimination in Employer-Provided Health Plans/Stephen F. Befort, Elizabeth C. Borer.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.1: 205-236.
75611 Citizen Employees/Richard R. Carlson.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.1: 237-312.
75612 Surgery or Butchery? Engquist v. Oregon, Class-of-One Equal Protection, and the Shift to Categorical Treatment of Public Employees’ Constitutional Claims/Matthew C. Juneau.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.1: 313-351.
75613 Hall v. Nalco Co.: Redefining Female Infertility/Erin Percy.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.1: 353-385.
75614 Be Quick-but Don’t Hurry: Competing Purposes of the Federal Arbitration Act and Hall Street Associates v. Mattel/Keith Joseph Fernandez.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.1: 387-410.
75615 Foreword: Punitive Damages Today and Tomorrow/Thomas C. Galligan.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.2: 411-420.
75616 Punitive Damages and the Constitution/Thomas H. Dupree.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.2: 421-434.
75617 Punitive Damages and Class Actions/Francis E. McGovern.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.2: 435-462.
75618 Punitive Damages in U.S. Maritime Law: Miles, Baker, and Townsend/David W. Robertson.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.2: 465-499.
75619 Vicarious Liability for Punitive Damages/Michael F. Sturley.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.2: 501-527.
75620 Punitive Damages, Forum Shopping, and the Conflict of Laws/Patrick J. Borchers.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.2: 529-555.
75621 A Common Lawyer’s Perspective on the European Perspective on Punitive Damages/Michael L. Wells.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.2: 557-577.
75622 Louisiana Punitive Damages – A Conflict of Traditions/John W. deGravelles, J. Neale deGravelles.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.2: 579-614.
75623 The Damage Carve-Out of the Louisiana Products Liability Act: Are Manufacturers Potentially Liable for Warranty of Fitness?/Larissa Teipner.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.2: 615-646.
75624 Favorable Termination After Freedom: Why Heck’s Rule Should Reign, Within Reason/Thomas Stephen Schneidau.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.2: 647-682.
75625 Class Competition and American Health Care: Debating the State Children’s Health Insurance Program/Janet L. Dolgin.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.3: 683-749.
75626 Evidentiary Privileges for Cohabiting Parents: Protecting Children Inside and Outside of Marriage/Mark Glover.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.3: 751-800.
75627 Authority and Contemporary International Arbitration/Tony Cole.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.3: 801-855.
75628 Terrorism Finance, Business Associations, and the Incorporation Transparency Act/J. W. Verret.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.3: 857-910.
75629 From Judge to Dean: Reflections on the Bench and the Academy/David F. Levi.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.3: 913-922.
75630 A Causerie on Selecting Law Deans in an Age of Entrepreneurial Deaning/Jack M. Weiss.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.3: 944-923.
75631 When the Clouds Hung Oppressively Low in the Heavens: Unhealthy Cost-Cutting in France and in the U.S./Pierre Loiseau.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.3: 945-961.
75632 Bias, Batson, and Backstrikes: Snyder v. Louisiana Through a Glass, Starkly/Bruce Hamilton.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.3: 963-994.
75633 An Unanswered Question in Kennedy v. Louisiana: How Should the Supreme Court Determine the Constitutionality of the Death Penalty for Espionage?/Sarah Frances Cable.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.3: 995-1021.
75634 The Right, the Test, and the Vote: Evaluating the Reasoning Employed in Crawford v. Marion County Election Board/Kelly E. Brilleaux.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.3: 1023-1060.
75635 District of Columbia v. Heller: The Second Amendment Shoots One Down/Sarah Perkins.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.3: 1061-1097.
75636 Foreword: Recent Developments and Ruminations in Retrospect.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.4: 1099-1104.
75637 Answering a Fool According to His Folly: Ruminations on Comparative Fault Thirty Years On/Frank L. Maraist … [et al.].- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.4: 1105-1144.
75638 The Louisiana Judiciary: In the Wake of Destruction/Greg G. Guidry.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.4: 1145-1177.
75639 Buried by the Sands of Time: The Problem with Peremption/Sally Brown Richardson.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.4: 1179-1225.
75640 All for One or Every Man for Himself? What Is Left of Solidarity in Redhibition/Elizabeth A. Spurgeon.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.4: 1227-1264.
75641 Penalty Clauses in Testaments: What Louisiana Can Learn from the Common Law/Irina Fox.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.4: 1265-1302.
75642 The Suspension Theory: Hurricane Katrina Looting, Property Rights, and Personhood/Casey E. Faucon.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.4: 1303-1338.
75643 Waking the Neighbors: Determining a Landowner’s Liability for Rowdy Tenants Under Louisiana Law/Gina Palermo.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.4: 1339-1366.
75644 Laying to Rest an Ancien Regime: Antiquated Institutions in Louisiana Civil Law and Their Incompatibility with Modern Public Policies/Christopher K. Odinet.- Louisiana Law Review. 2009-2010; Vol.70, No.4: 1367-1399.
75645 The Power Politics of Juvenile Court Transfer: A Mildly Revisionist History of the 1990s/Franklin E. Zimring.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.1: 1-15.
75646 Missed Opportunity: Waiver, Race, Data, and Policy Reform/Mark Soler.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.1: 17-33.
75647 Social Welfare and Fairness in Juvenile Crime Regulation/Elizabeth S. Scott, Laurence Steinberg.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.1: 35-97.
75648 Using Graham v. Florida to Challenge Juvenile Transfer Laws/Neelum Arya.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.1: 99-155.
75649 Clinicians’ Transfer Evaluations: How Well Can They Assist Judicial Discretion?/Thomas Grisso.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.1: 157-189.
75650 An Open Door to the Criminal Courts: Analyzing the Evolution of Louisiana’s System for Juvenile Waiver/Hector Linares, Derwyn Bunton.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.1: 191-230.
75651 Maximizing Expectations: The IDEA, Louisiana, and the Assessment of Students with Disabilities/Laura Beth Graham.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.1: 231-267.
75652 A Rock, a Hard Place, and a Reasonable Suspicion: How the United States Supreme Court Stripped School Officials of the Authority to Keep Students Safe/Thomas R. Hooks.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.1: 269-312.
75653 Riding the Fence on Collective Scienter: Allowing Plaintiffs to Clear the PSLRA Pleading Hurdle/Heather F. Crow.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.1: 313-344.
75654 A Trap for the Unwary: The Sixth Amendment Right to Counsel After Montejo v. Louisiana/Michael C. Mims.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.1: 345-389.
75655 Can Congress Make a President Step Up a War?/Charles Tiefer.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.2: 391-449.
75656 Advice and Consent vs. Silence and Dissent? The Contrasting Roles of the Legislature in U.S. and U.K. Judicial Appointments/Mary L. Clark.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.2: 451-502.
75657 Contra Non Valentem in France and Louisiana: Revealing the Parenthood, Breaking a Myth/Benjamin West Janke, Francois-Xavier Licari.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.2: 503-540.
75658 Iqbal Plausibility in Pharmaceutical and Medical Device Litigation/William M. Janssen.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.2: 541-645.
75659 Death Sentencing in East Baton Rouge Parish, 1990-2008/Glenn L. Pierce, Michael L. Radelet.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.2: 647-673.
75660 Catch You on the Flip Side: A Comparative Analysis of the Default Rules on Withdrawal from a Louisiana Limited Liability Company/Albert O. Chip Saulsbury.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.2: 675-702.
75661 From Sunshine to Moonshine: How the Louisiana Legislature Hid the Governor’s Records in the Name of Transparency/Kevin M. Blanchard.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.2: 703-747.
75662 What Went Wrong on the World Wide Web: The Crossroads of Emerging Internet Technologies and Attorney Advertising in Louisiana/Graham H. Ryan.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.2: 749-786.
75663 Death at Sea: A Sad Tale of Disaster, Injustice, and Unnecessary Risk/Thomas C. Galligan.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.3: 787-817.
75664 Prometheus Unbound: The Gulf Coast Claims Facility as a Means for Resolving Mass Tort Claims – A Fund Too Far/Linda S. Mullenix.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.3: 819-916.
75665 Liability Under the Oil Pollution Act: Current Law and Needed Revisions/Kenneth M. Murchison.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.3: 917-956.
75666 The BP Spill and the Meaning of Gross Negligence or Willful Misconduct/Patrick H. Martin.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.3: 957-1028.
75667 Time for a New Plan: The LLC Is a Better Option for Estate Planning After Cannon v. Bertrand/Jonathan J. Rose.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.3: 1029-1052.
75668 Summers v. Earth Island Institute: Overhauling the Injury-in-Fact Test for Standing to Sue/Margaret McDonald.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.3: 1053-1089.
75669 Are We Allowing the Thing to Speak for Itself? Linnear v. CenterPoint Energy and Res Ipsa Loquitur in Louisiana/Alan W. Stewart.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.3: 1091-1110.
75670 America’s Longest Held Prisoner of War: Lessons Learned from the Capture, Prosecution, and Extradition of General Manuel Noriega/Geoffrey S. Corn, Sharon G. Finegan.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.4: 1111-1146.
75671 Relearning Lessons of History: Miranda and Counterterrorism/Amos N. Guiora.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.4: 1147-1174.
75672 Secured Interests in Louisiana Crops: The 2010 Legislative Revision/L. David Cromwell.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.4: 1175-1219.
75673 Faith on the Farm: An Analysis of Angola Prison’s Moral Rehabilitation Program Under the Establishment Clause/Roy L. Bergeron.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.4: 1221-1257.
75674 The Louisiana Explanatory Exception: Faithfulness to Louisiana’s Hearsay Framework or Mere Storytime with the Prosecution?/Joshua P. Clayton.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.4: 1259-1304.
75675 No Trifling Matter: Forms, Bulletins, and Administrative Rulemaking in Louisiana After Gingles v. Dardenne/Michael J. Fagan.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.4: 1305-1338.
75676 Denying Sovereignty: The Louisiana Supreme Court’s Rejection of the Tribal Exhaustion Doctrine/Carey Austin Holliday.- Louisiana Law Review. 2010-2011; Vol.71, No.4: 1339-1362.
75677 The Corporate Law Background of the Necessary and Proper Clause/Geoffrey P. Miller.- George Washington Law Review. 2010; Vol.79, No.1: p. 1-32.
75678 Is Cap-and-Trade Fair to the Poor? Shortsighted Households and the Timing of Consumption Taxes/Brian Galle, Manuel Utset.- George Washington Law Review. 2010; Vol.79, No.1: p. 33-100.
75679 The Timing of Minimum Contacts/Todd David Peterson.- George Washington Law Review. 2010; Vol.79, No.1: p. 101-160.
75680 A New Discourse Theory of the Firm After Citizens United/Michael R. Siebecker.- George Washington Law Review. 2010; Vol.79, No.1: p. 161-231.
75681 A Voice for the Voiceless: A Child’s Right to Legal Representation in Dependency Proceedings/Shireen Y. Husain.- George Washington Law Review. 2010; Vol.79, No.1: p. 232-259.
75682 Medical Marketing in the United States: A Prescription for Reform/Joshua Weiss.- George Washington Law Review. 2010; Vol.79, No.1: p. 260-292.
75683 Back to the Future: Discovery Cost Allocation and Modern Procedural Theory/Martin H. Redish, Colleen McNamara.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.3: p. 773-822.
75684 The Paradox of McDonald v. City of Chicago/David S. Cohen.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.3: p. 823-844.
75685 A Solution to the Spoliation Chaos: Rule 37e’s Unfulfilled Potential to Bring Uniformity to Electronic Spoliation Disputes/Alexander B. Hastings.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.3: p. 860-889.
75686 National Standards and Tests: The Worst Solution to America’s Educational Problems . . . Except for All the Others/Thomas F. Risberg.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.3: p. 690-925.
75687 American Idol: The Domestic and International Implications of Referencing the Highly Educated and Highly Skilled in U.S. Immigration Law/Kayleigh Scalzo.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.3: p. 926-959.
75688 Money for Senate Seats and Other Seventeenth Amendment Politicking: How to Amend the Constitution to Prevent Political Scandal During the Filling of Senate Vacancies/Daniel T. Shedd.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.3: p. 960-993.
75689 The Future of Mass Litigation: Global Class Actions and Third-Party Litigation Funding/Deborah R. Hensler.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.2: p. 306-323.
75690 Reviving Judicial Gatekeeping of Aggregation: Scrutinizing the Merits on Class Certification/Richard Marcus.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.2: p. 324-373.
75691 A Solution to the Choice of Law Problem of Differing State Laws in Class Actions: Average Law/Luke McCloud, David Rosenberg.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.2: p. 374-409.
75692 The Jurisdictional Nature of Adequate Representation in Class Litigation/Patrick Woolley.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.2: p. 410-427.
75693 Improving the Class Action Settlement Process: Little Things Mean a Lot/Alan B. Morrison.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.2: p. 428-447.
75694 Federal Class Actions: A Near-Death Experience in Shady Grove/Linda S. Mullenix.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.2: p. 448-482.
75695 Abandoned Claims in Class Actions: Implications for Preclusion and Adequacy of Counsel/Edward F. Sherman.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.2: p. 483-505.
75696 Optimal Class Size, Opt-Out Rights, and Invisible Remedies/David Betson, Jay Tidmarsh.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.2: p. 542-576.
75697 The Puzzling Idea of Adjudicative Representation: Lessons for Aggregate Litigation and Class Actions/Robert G. Bone.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.2: p. 577-627.
75698 Compared to What?: ALI Aggregation and the Shifting Contours of Due Process and of Lawyers’ Powers/Judith Resnik.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.2: p. 628-699.
75699 Anatomy of Aggregate Settlement: The Triumph of Temptation over Ethics/Lester Brickman.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.2: p. 700-716.
75700 The Absence of Legal Ethics in the ALI’s Principles of the Law of Aggregate Litigation: A Missed Opportunity and More/Nancy J. Moore.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.2: p. 717-733.
75701 Client Representation vs. Case Administration: The ALI Looks at Legal Ethics Issues in Aggregate Settlements/Thomas D. Morgan.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.2: p. 734-753.
75702 Ethics and Innovation/Charles Silver.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.2: p. 754-772.
75703 Agency Delays: How a Principal-Agent Approach Can Inform Judicial and Executive Brant Review of Agency Foot-Dragging/Michael D. Sant’Ambrogio.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.5: p. 1381-1448.
75704 Seminole Rocks Domain/Matthew C. Stephenson, Miri Pogoriler.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.5: p. 1449-1504.
75705 Updating the SECs Exemptive Order Process Under the Investment Company Act of 1940 to Fit the Modern Era/Christopher P. Healey.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.5: p. 1535-1557.
75706 Judicial Deference to Interpretative Treasury Regulations/Andrew Pruitt.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.5: p. 1558-1591.
75707 Defining Executive Deference in Treaty Interpretation Cases/Joshua Weiss.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.5: p. 1592-1612.
75708 MSHAs Pattern of Violations Authority: Reviving an Untapped Resource of Enforcement Power/Alexa E. Welzien.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.5: p. 1613-1629.
75709 The Changing Nature of Books and The Uneasy Case for Copyright/Niva Elkin-Koren.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.6: p. 1712-1745.
75710 The Uneasy Case for Software Copyrights Revisited/Pamela Samuelson.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.6: p. 1746-1782.
75711 The Recorded Music Industry and the Emergence of Online Music Distribution: Innovation and the Absence of Copyright (Reform)/Seth Ericsson.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.6: p. 1783-1813.
75712 Fair Use Markets: On Weighing Potential License Fees/Wendy J. Gordon.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.6: p. 1814-1856.
75713 A New Uneasy Case for Copyright/Michael Abramowicz.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.6: p. 1644-1691.
75714 Is Efficient Copyright a Reasonable Goal?/Stan J. Liebowitz.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.6: p. 1692-1711.
75715 Lost in the Dismal Swamp: Interstate Class Actions, False Federalism, and the Dormant Commerce Clause/Chad DeVeaux.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.4: p. 995-1064.
75716 Reverse Sampling: Holding Lotteries to Allocate the Proceeds of Small-Claims Class Actions/Shay Lavie.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.4: p. 1065-1102.
75717 Privileges and Immunities, Public Education, and the Case for Public School Choice/Aaron Y. Tang.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.4: p. 1103-1161.
75718 Spy Game Change: Cyber Networks, Intelligence Collection, and Covert Action/Robert D. Williams.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.4: p. 1162-1200.
75719 Arrested Development: Reforming the Federal All-Arrestee DNA Collection Statute to Comply with the Fourth Amendment/Ashley Eiler.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.4: p. 1201-1236.
75720 Balancing the ERISA Seesaw: A Targeted Approach to Remedying the Problem of Worker Misclassification in the Employee Benefits Context/Tracy Snow.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.4: p. 1237-1275.
75721 We Cant Stay This Way: Changing the Standard for Staying Injunctions Pending Appeal After eBay/Daniel C. Tucker.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.4: p. 1276-1304.
75722 Screening for Children: Choice and Chance in the Wild West of Reproductive Medicine/Benjamin B. Williams.- George Washington Law Review. 2011; Vol.79, No.4: p. 1305-1342.
75723 Against Prejudice/Stephen M. Rich.- George Washington Law Review. 2011; Vol.80, No.1: p. 1-101.
75724 The Remedy Gap: Institutional Design, Retaliation, and Trade Law Enforcement/Rachel Brewster.- George Washington Law Review. 2011; Vol.80, No.1: p. 102-158.
75725 Naming Baby: The Constitutional Dimensions of Parental Naming Rights/Carlton F.W. Larson.- George Washington Law Review. 2011; Vol.80, No.1: p. 159-201.
75726 The Timing of Minimum Contacts After Goodyear and McIntyre/Todd David Peterson.- George Washington Law Review. 2011; Vol.80, No.1: p. 202-242.
75727 Dont Let Them Bite: Defining the Responsibilities of Landlords and Tenants in the Event of a Bedbug Infestation/Samuel R. Gilbert.- George Washington Law Review. 2011; Vol.80, No.1: p. 243-273.
75728 Policing the Police: Freedom of the Press, the Right to Privacy, and Civilian Recordings of Police Activity/Marianne F. Kies.- George Washington Law Review. 2011; Vol.80, No.1: p. 274-310.
75729 Direct Anti-Democracy/Maxwell L. Stearns.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.2: p. 311-384.
75730 Reconsidering the Separation of Banking and Commerce/Mehrsa Baradaran.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.2: p. 385-441.
75731 When Agencies Go Nuclear: A Game Theoretic Approach to the Biggest Sticks in an Agency’s Arsenal/Brigham Daniels.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.2: p. 442-504.
75732 Beyond Ideology: An Empirical Study of Partisanship and Independence in the Federal Courts/Corey Rayburn Yung.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.2: p. 505-567.
75733 A Patently Public Concern: Using Public Nuisance Law to Fix the False Patent Marking Statute After the Leahy-Smith America Invents Act/Richard A. Crudo.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.2: p. 568-601.
75734 The Case for a Federal Corporate Charter Revocation Penalty/Kyle Noonan.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.2: p. 602-631.
75735 Clicking the Export Button: Cloud Data Storage and U.S. Dual-Use Export Controls/Joseph A. Schoorl.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.2: p. 632-667.
75736 Dead Letter Prohibitions and Policy Failures: Applying Government Ethics Standards to Personal Services Contractors/Collin D. Swan.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.2: p. 703-763.
75737 Justice Breyers Triumph in the Third Battle over the Second Amendment/Allen Rostron.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.3: p. 703-763.
75738 The Perpetual Corporation/Andrew A. Schwartz.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.3: p. 764-830.
75739 Administrative Law, Patents, and Distorted Rules/Sarah Tran.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.3: p. 831-884.
75740 You Dont Have Mail: The Permissibility of Internet-Use Bans in Child Pornography Cases and the Need for Uniformity Across the Circuits/Sam Cowin.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.3: p. 885-917.
75741 Immunity Disorders: The Conflict of Foreign Official Immunity and Human Rights Litigation/Scott A. Gilmore.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.3: p. 918-949.
75742 Regulating Carbon Capture and Sequestration: A Federal Regulatory Regime to Promote the Construction of a National Carbon Dioxide Pipeline Network/Cyrus Zarraby.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.3: p. 950-989.
75743 Transnational Nonestablishment/Claudia E. Haupt.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.4.
75744 Offensive Venue: The Curious Use of Declaratory Judgment to Forum Shop in Patent Litigation/Chester S. Chuang.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.4: p. 1065-1114.
75745 The Regulation of Race in Science/Kimani Paul-Emile.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.4: p. 1115-1173.
75746 From Wall Street to Wheat Fields: Using the Business Method Patent’s First Inventor Defense as a Model for Genetically Engineered Seed Production/Christopher W. Dawson.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.4: p. 1174-1208.
75747 Privacy is the Problem: United States v. Maynard and a Case for a New Regulatory Model for Police Surveillance/Matthew Radler.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.4: p. 1209-1254.
75748 If You Have a Zero-Tolerance Policy, Why Aren’t You Doing Anything?: Using the Uniform Code of Military Justice to Combat Human Trafficking Abroad/Brittany Warren.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.4: p. 1255-1292.
75749 PCAOB and the Persistence of the Removal Puzzle/Patricia L. Bellia.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.5: p. 1371-1413.
75750 Testing the Ossification Thesis: An Empirical Examination of Federal Regulatory Volume and Speed, 1950-1990/Jason Webb Yackee, Susan Webb Yackee.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.5: p. 1414-1492.
75751 Rulemaking Ossification Is Real: A Response to Testing the Ossification Thesis/Richard J. Pierce.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.5: p. 1493-1503.
75752 Natural Modifications: The FDA’s Need to Promulgate an Official Definition of Natural that Includes Genetically Modified Organisms/Erik Benny.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.5: p. 1504-1526.
75753 Affirming the Status Quo?: The FCC, ALJs and Agency Adjudications/Benjamin Kapnik.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.5: p. 1527-1545.
75754 Amending the EEOCs Disability Discrimination Regulations to Protect Employees with Post-Traumatic Stress Disorder/Matthew Radler.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.5: p. 1546-1573.
75755 The International Trade Commission and the Nonpracticing Entity: Reviving the Injury Requirement for Domestic Industries Based on Licensing/Thomas Yeh.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.5: p. 1574-1600.
75756 A Dialogue on Statutory and Constitutional Interpretation/Antonin Scalia, John F. Manning.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 1610-1619.
75757 How Bad Were the Official Records of the Federal Convention?/Mary Sarah Bilder.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 1620-1682.
75758 The Case for Original Intent/Jamal Greene.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 1683-1706.
75759 A Concise Guide to the Records of the Federal Constitutional Convention of 1787 as a Source of the Original Meaning of the U.S. Constitution/Gregory E. Maggs.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 1707-1752.
75760 The Role of the Philadelphia Convention in Constitutional Adjudication/John F. Manning.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 1753-1793.
75761 The Effect or Non-Effect of Founders on the Supreme Court Bench/Maeva Marcus.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 1794-1812.
75762 Constitutional Backdrops/Stephen E. Sachs.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 1813-1888.
75763 A dialogue with Federal Judges on the Role of History in Interpretation.- George Washington Law Review. 2012; Vol.80, No.6: p. 1889-1921.
75764 An Intersystemic View of Intellectual Property and Free Speech/Mark Bartholomew, John Tehranian.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.1: P. 1-91.
75765 The Federal Right to an Adequate Education/Barry Friedman, Sara Solow.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.1: P. 92-156.
75766 Race, Prediction, and Discretion/Shima Baradaran.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.1: P. 157-222.
75767 Pink Profiteers: Cause-Related Marketing and the Exploitation of Consumers’ Consciences/Jessica Horne.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.1: P. 223-258.
75768 Closing the 90-10 Loophole in the Higher Education Act: How to Stop Exploitation of Veterans, Protect American Taxpayers, and Restore Market Incentives to and For-Profit College Industry/Daniel J. Riegel.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.1: P. 259-291.
75769 A New Approach to Voter ID Challenges: Section 2 of the Voting Rights Act/Kathleen M. Stoughton.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.1: P. 292-327.
75770 Costly Mistakes: Undertaxed Business Owners and Overtaxed Workers/Mary Louise Fellows, Lily Kahng.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.2: P. 329-400.
75771 New Paradigms and Familiar Tools in the New Derivatives Regulation/Arthur W. S. Duff, David Zaring.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.3: P. 677-706.
75772 Closing Wall Streets Commodity and Swaps Betting Parlors: Legal Remedies to Combat Needlessly Gambling up the Price of Crude Oil Beyond What Market Fundamentals Dictate/Michael Greenberger.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.3: P. 707-748.
75773 Downgrading Rating Agency Reform/Jeffrey Manns.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.3: P. 749-811.
75774 Skin-in-the-Game: Risk Retention Lessons from Credit Card Securitization/Adam J. Levitin.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.3: P. 813-855.
75775 The Consumer Financial Protection Bureau: Savior or Menace/Todd Zywicki.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.3: P. 856-928.
75776 Half-a-Cup Better than None: A Pragmatic Approach to Preventing the Abuse of Financial Consumers/Theresa A. Gabaldon.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.3: p. 929-966.
75777 The First Year of Say-on-Pay Under Dodd-Frank: An Empirical Analysis and Look Forward/James F. Cotter, Alan R. Palmiter, Randall S. Thomas.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.3: p. 967-1011.
75778 Public Governance/Hillary A. Sale.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.3: p. 1012-1035.
75779 Strengthening Financial Reporting: An Essay on Expanding the Auditor’s Opinion Letter/James D. Cox.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.3: p. 1036-1062.
75780 Justice John Marshall Harlan: Professor of Law/Josh Blackman, Brian L. Frye, Michael McCloskey.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.4: p. 1063-1134.
75781 So Closely Intertwined: Labor and Racial Solidarity/Charlotte Garden, Nancy Leong.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.4: p. 1135-1210.
75782 The Sounds of Silence: The Irrelevance of Congressional Inaction in Separation of Powers Litigation/Alan B. Morrison.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.4: p. 1211-1235.
75783 District Court Review of Findings of Fact Proposed by Magistrates: Reality Versus Fiction/Richard J. Pierce.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.4: p. 1236-1254.
75784 Take Two and Call Congress in the Morning: How the Biologics Price Competition and Innovation Act May Fail to Prevent Systematic Abuses in the Follow-on Biologics Approval Process/Charles Davis.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.4: p. 1255-1293.
75785 All Work and Not Enough Pay: Proposing a New Statutory and Regulatory Framework to Curb Employer Abuse of the Summer Work Travel Program/Nicole Durkin.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.4: p. 1294-1328.
75786 Positive Law: Providing Adequate Medical Care for HIV-Positive Immigration Detainees/Noah Nehemiah Gillespie.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.4: p. 1329-1367.
75787 Nowhere to Go: International Coalitions and the Stranding of Defense Contractors/Hayley Hoffman.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.4: p. 1368-1395.
75788 Gender Unbound?/Kareem Crayton.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.6: p. 1799-1835.
75789 Voting Rules and Constitutional Law/Edward B. Foley.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.6: p. 1836-1864.
75790 The 2012 Voting Wars, Judicial Backstops, and the Resurrection of Bush v. Gore/Richard L. Hasen.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.6: p. 1865-1901.
75791 The Year of the Super PAC/Michael S. Kang.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.6: p. 1902-1927.
75792 Unfinished Business: Protecting Voting Rights in the Twenty-First Century/Gilda R. Daniels.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.6: p. 1928-1965.
75793 Election Law Pleading/Joshua A. Douglas.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.6: p. 1966-2037.
75794 Separation of Campaign and State/Bradley A. Smith.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.6: p. 2038-2107.
75795 Proposition 8 and the Mormon Church: A Case Study in Donor Disclosure/Monica Youn.- George Washington Law Review. 2013; Vol.81, No.6: p. 2108-2154.
75796 Drones: The Power to Kill/Alberto R. Gonzales.- George Washington Law Review. 2013; Vol.82, No.1: p. 1-60.
75797 The Case for Full Restitution for Child Pornography Victims/Paul G. Cassell, James R. Marsh, Jeremy M. Christiansen.- George Washington Law Review. 2013; Vol.82, No.1: p. 61-110.
75798 Statistically Insignificant Deaths: Disclosing Drug Harms to Investors and Patients Under SEC Rule 10b-5/George A. Mocsary.- George Washington Law Review. 2013; Vol.82, No.1: p. 111-173.
75799 Off-Label: Combating the Dangerous Overprescription of Amphetamines to Children/Madeline J. Cohen.- George Washington Law Review. 2013; Vol.82, No.1: p. 174-206.
75800 Unmanned and Unchecked: Confronting the Unmanned Aircraft System Privacy Threat Through Interagency Coordination/Patrice Hendriksen.- George Washington Law Review. 2013; Vol.82, No.1: p. 207-246.
75801 Derivative Prohibition: Defending Compulsory Process in State Prosecutions/Christine Wong.- George Washington Law Review. 2013; Vol.82, No.1: p. 247-272.
75802 Interest Creep/Dov Fox.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.2: p. 273-257.
75803 A Concise Guide to Using Dictionaries from the Founding Era to Determine the Original Meaning of the Constitution/Gregory E. Maggs.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.2: p. 358-393.
75804 Banning Lawns/Sarah B. Schindler.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.2: p. 394-455.
75805 Battlefield Earth: The Danger of Executive Overreach in the Global Fight Against Terrorism and Why Congress Must Act/Kylie Alexandra.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.2: p. 456-492.
75806 A DREAM Turned Nightmare: The Unintended Consequences of the Obama Administration’s Deferred Action for Childhood Arrivals Policy/Jessica Arco.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.2: p. 493-527.
75807 Chen Guangcheng and Julian Assange: The Normative Impact of International Incidents on Diplomatic Asylum Law/John T. Chisholm.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.2: p. 528-555.
75808 Broadcasting as Marketplace or Academy?: How the Federal Communications Commission Can Save College Radio/Patrick Thompson.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.2: p. 556-593.
75809 Putting Proponents to Their Proof: Evidentiary Rules at a Class Certification/Linda S. Mullenix.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.3: p. 606-650.
75810 The Misguided Search for Class Unity/Robert G. Bone.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.3: p. 651-717.
75811 The Unruly Class Action/Laura J. Hines.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.3: p. 718-766.
75812 Cy Pres and the Optimal Class Action/Jay Tidmarsh.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.3: p. 767-797.
75813 Class Actions for Monetary Relief Under Rule 23b-1-A and b-1-B: Does Due Process Require Notice and Opt-Out Rights?/Robert H. Klonoff.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.3: p. 798-833.
75814 No Injury Plaintiffs and Standing/Edward Sherman.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.3: p. 834-857.
75815 The Puzzle of Class Actions with Uninjured Members/Joshua P. Davis, Eric L. Cramer, Caitlin V. May.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.3: p. 858-889.
75816 Classwide Recoveries/Joshua P. Davis.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.3: p. 890-950.
75817 The Problem of Settlement Class Actions/Howard M. Erichson.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.3: p. 951-989.
75818 Digital Market Manipulation/Ryan Calo.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.4: p. 995-1051.
75819 The Commerce Power and Congressional Mandates/Dan T. Coenen.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.4: p. 1052-1117.
75820 Customary International Law and Statutory Interpretation: An Empirical Analysis of Federal Court Decisions/Bart M.J. Szewczyk.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.4: p. 1118-1193.
75821 A Delayed Blitz on the NFLs Blackout Policy: A New Approach to Eliminating Blackouts in Publicly Funded NFL Stadiums/James Gross.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.4: p. 1194-1228.
75822 Proposing a Self-Help Privilege for Victims of Cyber Attacks/Shane Huang.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.4: p. 1229-1266.
75823 The Transformation of Blight: Fixing the CERCLA Lessee Problem to Develop Renewable Energy/Carolyn Miller.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.4: p. 1267-1303.
75824 Applying Lessons from the Golden Age of Piracy: How to Use Specialized U.S. Tribunals to Prosecute Pirates in teh Modern Era/Gregory Morrison.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.4.
75825 Administrative War/Mariano-Florentino Cuellar.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.5: p. 1343-1445.
75826 Why Who Does What Matters: Governmental Design and Agency Performance/David A. Hyman, William E. Kovacic.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.5: p. 1446-1516.
75827 Chevron and Legislative History/John F. Manning.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.5: p. 1517-1552.
75828 The Ordinary Remand Rule and the Judicial Toolbox for Agency Dialogue/Christopher J. Walker.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.5: p. 1553-1621.
75829 Presidential Influence Over Agency Rulemaking Through Regulatory Review/Peter Ketcham-Colwill.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.5: p. 1622-1653.
75830 Science in the Modern Administrative State: Examining Peer Review Panels and the Federal Advisory Committee Act/Gregory Morrison.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.5: p. 1654-1673.
75831 Requiring Meaning for the Affordable Care Act’s Prohibition on Annual Limits/Matthew Thrasher.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.5: p. 1674-1698.
75832 Changing the D.C. Circuits Approach to Changes in Interpretive Rules/Rebecca Wernicke.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.5: p. 1699-1720.
75833 Rethinking Auer Deference: Agency Regulations and Due Process Notice/Derek A. Woodman.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.5: p. 1721-1749.
75834 Flook Says One Thing, Diehr Says Another: A Need for Housecleaning in the Law of Patentable Subject Matter/John M. Golden.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 1765-1795.
75835 Patent Eligibility Post-Myriad: A Reinvigorated Judicial Wildcard of Uncertain Effect/Christopher M. Holman.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 1796-1831.
75836 Debugging Softwares Schemas/Kristen Osenga.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 1832-1857.
75837 Competing Visions of Patentable Subject Matter/Tun-Jen Chiang.- George Washington Law Review. 2014; Vol.82, No.6: p. 1858-1906.
75838 Party Subordinance in Federal Litigation/Scott Dodson.- George Washington Law Review. 2014; Vol.83, No.1: p. 1-55.
75839 Severability, Remedies, and Constitutional Adjudication/John Harrison.- George Washington Law Review. 2014; Vol.83, No.1: p. 56-100.
75840 The Self-Regulation of Investment Bankers/Andrew F. Tuch.- George Washington Law Review. 2014; Vol.83, No.1: p. 101-175.
75841 LAWS unto Themselves: Controlling the Development and Use of Lethal Autonomous Weapons Systems/Gwendelynn Bills.- George Washington Law Review. 2014; Vol.83, No.1: p. 176-208.
75842 Public Muscle and Private Profit: A Flawed Scheme for Stemming Foreclosures Through the Power of Eminent Domain/Brandon Boxbaum.- George Washington Law Review. 2014; Vol.83, No.1: p. 209-239.
75843 Owning a Piece of the Cloud: Intellectual Property and Consumer Protection/Catherine Schroeder.- George Washington Law Review. 2014; Vol.83, No.1: p. 240-272.
75844 Section 1983 and Horizontal Inequities: Addressing the Disparate Application of the Supreme Court’s 1983 Preclusion Jurisprudence to Similarly Situated Litigants/Brentley Smith.- George Washington Law Review. 2014; Vol.83, No.1: p. 273-304.
75845 Madisonian Tectonics: How Form Follows Function in Constitutional and Architectural Interpretation/Jonathan Turley.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.2: p. 305-378.
75846 Formalism and Distrust: Foreign Affairs Law in the Roberts Court/Harlan Grant Cohen.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.2: p. 380-448.
75847 Integrating the Internet/Bradley Allan Areheart, Michael Ashley Stein.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.2: p. 449-497.
75848 Rethinking Standing in Patent Challenges/Michael J. Burstein.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.2: p. 498-553.
75849 What Makes Lawyers Happy?: A Data-Driven Prescription to Redefine Professional Success/Lawrence S. Krieger, Kennon M. Sheldon.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.2: p. 554-627.
75850 Fighting Feres: Creating a VA Benefits Program for the Children of Servicemembers Injured by Parental Exposure/Mia Donnelly.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.2: p. 647-685.
75851 Arising Above the Well-Pleaded Complaint: A Proposal to Reconsider the Jurisdictional Analysis of the Federal Circuit After the America Invents Act/Kolya Glick.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.2: p. 686-720.
75852 The Consequences of Search Bias: How Application of the Essential Facilities Doctrine Remedies Google’s Unrestricted Monopoly on Search in the United States and Europe/Lisa Mays.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.2: p. 721-760.
75853 Throwing Out the Playbook: Replacing the NCAA’s Anticompetitive Amateurism Regime with the Olympic Model/Alex Moyer.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.2: p. 761-828.
75854 Making Smart Growth Smarter/Steve P. Calandrillo, Chryssa V. Deliganis, Andrea Woods.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.3: p. 829-881.
75855 Reasonable but Unconstitutional: Racial Profiling and the Radical Objectivity of Whren v. United States/Gabriel J. Chin, Charles J. Vernon.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.3: p. 882-942.
75856 Killing for Your Dog/Justin F. Marceau.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.3: p. 943-1007.
75857 A Comprehensive Approach to Stateless Income/Andrew Fischer.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.3: p. 1028-1057.
75858 Yes We Scan: Using SEC Disclosures to Compel and Standardize Tech Companies’ Reports on Government Requests for User Data/Ana M. Gonzalez.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.3: p. 1058-1096.
75859 Enhancing Responsiveness and Alleviating Gridlock: Pragmatic Steps to Balance Campaign Finance Law in Light of the Supreme Court’s Jurisprudence/Paul J. Weeks.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.3: p. 1097-1132.
75860 Opinions on ACUS: The Administrative Conference’s Influence on Appellate Administrative Jurisprudence/Stephanie J. Tatham.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.4-5: p. 1186-1204.
75861 Reflections on the Administrative Conference/Justice Antonin Scalia, Justice Stephen G. Breyer.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.4-5: p. 1205-1216.
75862 ACUS And Administrative Law Then and Now/Michael Herz.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.4-5: p. 1217-1261.
75863 Public Participation and the Transatlantic Trade and Investment Partnership/Chief Reeve T. Bull.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.4-5: p. 1262-1293.
75864 Vive la Deference?: Rethinking the Balance Between Administrative and Judicial Discretion/Dean Emeritus Ronald A. Cass.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.4-5: p. 1294-1329.
75865 James Landis and the Dilemmas of Administrative Government/Mariano-Florentino Cuellar.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.4-5: p. 1330-1357.
75866 The Problem with Words: Plain Language and Public Participation in Rulemaking/Cynthia R. Farina, Mary HJ. Newhart, Cheryl Blake.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.4-5: p. 1358-1409.
75867 An Informal Legislative History of the Reauthorization of the Administrative Conference of the United States/Susan Jensen.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.4-5: p. 1410-1445.
75868 The REINS Act: Unbridled Impediment to Regulation/Ronald M. Levin.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.4-5: p. 1446-1486.
75869 Political Control and the Forms of Agency Independence/David E. Lewis, Jennifer L. Selin.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.4-5: p. 1487-1516.
75870 Administrative Law, Public Administration, and the Administrative Conference of the United States/Gillian E. Metzger.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.4-5: p. 1517-1539.
75871 ACUS 2.0: Bridging the Gap Between Administrative Law and Public Administration/Funmi E. Olorunnipa.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.4-5: p. 1555-1563.
75872 A Government Success Story: How Data Analysis by the Social Security Appeals Council with a Push from the Administrative Conference of the United States is transforming Social Security Disability Adjudication/Gerald K. Ray, Jeffery S. Lubbers.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.4-5: p. 1575-1608.
75873 States vs. FDA/Catherine M. Sharkey.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.4-5: p. 1609-1641.
75874 ACUS and Suits Against Government/Jonathan R. Siegel.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.4-5: p. 1642-1667.
75875 The View from the Bench/Patricia McGowan Wald… [et al.].- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.4-5: p. 1159-1185.
75876 Debunking Humphreys Executor/Daniel A. Crane.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.6: p. 1835-1875.
75877 Looking Ahead: The FTC’s Role in Information Technology Markets/Jeffrey A. Eisenach, Ilene Knable Gotts.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.6: p. 1876-1901.
75878 The FTCs Study and Advocacy Authority in Its Second Century: A Look Ahead/Andrew I. Gavil.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.6: p. 1902-1918.
75879 Merging Innovation into Antitrust Agency Enforcement of the Clayton Act/Richard J. Gilbert, Hillary Greene.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.6: p. 1919-1947.
75880 Its Time to Remove the Mossified Procedures for FTC Rulemaking/Jeffrey S. Lubbers.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.6: p. 1979-1998.
75881 Weigh the Label, Not the Tractor: What Goes on the Scale in an FTC Unfairness Cost-Benefit Analysis?/Maureen K. Ohlhausen.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.6: p. 1999-2025.
75882 The FTC: A Framework for Promoting Competition and Protecting Consumers/Edith Ramirez.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.6: p. 2049-2063.
75883 Analyzing Robinson-Patman/D. Daniel Sokol.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.6: p. 2064-2100.
75884 Charting the Course: The Federal Trade Commission’s Second Hundred Years/David C. Vladeck.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.6: p. 2101-2129.
75885 Stop Chug-a-lug-a-lugin 5 Miles an Hour on Your International Harvester: How Modern Economics Brings the FTC’s Unfairness Analysis Up to Speed with Digital Platforms/Joshua D. Wright, John Yun.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.6: p. 2130-2156.
75886 The Scope and Potential of FTC Data Protection/Woodrow Hartzog, Daniel J. Solove.- George Washington Law Review. 2015; Vol.83, No.6: p. 2230-2300.
75887 The Sherlock Holmes Canon/Anita S. Krishnakumar.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.1: p. 1-54.
75888 Trying the Trial/Andrew S. Pollis.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.1: p. 55-120.
75889 Socially Conscious Corporations and Shareholder Profit/Kevin V. Tu.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.1: p. 121-181.
75890 Dont Discount Resale Price Maintenance: The Need for FTC Guidance on the Rule of Reason for RPM Agreements/Jarad S. Daniels.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.1: p. 182-217.
75891 Wellness at Work: Reconciling the Affordable Care Act with the Americans with Disabilities Act/Michelle R. Seares.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.1: p. 218-248.
75892 Section 280E of the Internal Revenue Code and Medical Marijuana Dispensaries: An Interpretation Based on Statutory Purpose/Nikola Vujcic.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.1: p. 249-280.
75893 Redefining Whats Reasonable: The Protections for Policing/Barry Friedman, Cynthia Benin Stein.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.2: p. 281-353.
75894 Drones and the Future of Aerial Surveillance/Gregory S. McNeal.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.2: p. 354-416.
75895 Fixing Bail/Samuel R. Wiseman.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.2: p. 417-479.
75896 Tailored Treatment,Tailored Enforcement: Protecting Innovation in Personalized Medicine from a Patent-Protection Loophole/James R. Whittle.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.2: p. 480-510.
75897 A Judicial Solution to the Medicaid Gap: Using Section 1983 to Do What the Federal Government Cannot/Dylan Scot Young.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.2: p. 511-538.
75898 Chinas Variable Interest Entity Problem: How Americans Have Illegally Invested Billions in China and How to Fix It/Samuel Farrell Ziegler.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.2: p. 539-561.
75899 Judicial Amendment of Statutes/Eric Fish.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.3: p. 563-604.
75900 Constitutional Personhood/Zoe Robinson.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.3: p. 668-740.
75901 Constitutional Acquiescence/Shalev Roisman.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.3: p. 668-740.
75902 Modern Accountability for a Modern Workplace: Reevaluating the National Labor Relations Board’s Joint Employer Standard/Ruben Alan Garcia.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.3: p. 741-775.
75903 When the Punishment Does Not Fit the Crime: Exclusions from Federal Health Care Programs Following Convictions Under the Responsible Corporate Officer Doctrine/Sasha Ivanov.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.3: p. 776-811.
75904 How Bearcats Became Toys: The 1033 Program and Its Effect on the Right to Protest/Laura Withers.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.3: p. 812-841.
75905 The Duty of Clarity/John O. McGinnis.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.4: p. 843-918.
75906 Plea Bargaining and Price Theory/Russell D. Covey.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.4: p. 920-971.
75907 Lenient in Theory, Dumb in Fact: Prison, Speech, and Scrutiny/David M. Shapiro.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.4: p. 972-1028.
75908 The Case for UDAAP-Based Credit Card Lending Regulations: Providing Greater Financial Security for America and American Consumers/Eric M. Aberg.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.4: p. 1029-1074.
75909 Beyond Comparison: Practical Limitations of Implementing Comparative Juror Analysis in the Context of Sexual Orientation/Julia Haigney.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.4: p. 1075-1103.
75910 A Risk-Based Approach to Limited Liability for Individuals and Corporate Parents/Dane P. Shikman.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.4: p. 1104-1128.
75911 Chevron Bias/Philip Hamburger.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.5: p. 1187-1251.
75912 Preambles as Guidance/Kevin M. Stack.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.5: p. 1252-1292.
75913 The Future of Deference/Richard J. Pierce.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.5: p. 1293-1314.
75914 Revisiting the Public Rights Doctrine: Justice Thomas’s Application of Originalism to Administrative Law/Laura Ferguson.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.5: p. 1315-1334.
75915 Using Interpretive Methodology to Get Out from Seminole Rock and a Hard Place/Matthew Mezger.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.5: p. 1335-1360.
75916 In Defense of Churches: Can the IRS Limit Tax Abuse by Church Impostors?/Lidiya Mishchenko.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.5: p. 1361-1387.
75917 Disclosure, Eventually: A Proposal to Limit the Indefinite Exemption of Federal Agency Memoranda from Release Under the Freedom of Information Act/Kyle Singhal.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.5: p. 1388-1406.
75918 The Constitutionality of SEC Administrative Law Judges: Exploring Hill v. SEC/Maxwell Weiss.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.5: p. 1407-1436.
75919 A Code-Based Approach to Unauthorized Access Under the Computer Fraud and Abuse Act/Patricia L. Bellia.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.6: p. 1442-1476.
75920 A Trespass Framework for the Crime of Hacking/Josh Goldfoot, Aditya Bamzai.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.6: p. 1477-1499.
75921 Consenting to Computer Use/James Grimmelmann.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.6: p. 1500-1522.
75922 The Ninth Circuits Deficient Examination of the Legislative History of the Computer Fraud and Abuse Act in United States v. Nosal/William A. Hall.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.6: p. 1523-1543.
75923 Trespass, Not Fraud: The Need for New Sentencing Guidelines in CFAA Cases/Orin S. Kerr.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.6: p. 1544-1567.
75924 Measuring Computer Use Norms/Matthew B. Kugler.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.6: p. 1568-1590.
75925 A Proposed Amendment to 18 U.S.C. 1030 The Problem of Employee Theft/Michael L. Levy.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.6: p. 1591-1615.
75926 Authority and Authors and Codes/Michael J. Madison.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.6: p. 1616-1643.
75927 The Narrow Interpretation of the Computer Fraud and Abuse Act: A User Guide for Applying United States v. Nosal/Jonathan Mayer.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.6: p. 1644-1671.
75928 Regulating Software When Everything Has Software/Paul Ohm, Blake Reid.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.6: p. 1672-1702.
75929 The Failure of the Computer Fraud and Abuse Act: Time to Take an Administrative Approach to Regulating Computer Crime/Ric Simmons.- George Washington Law Review. 2016; Vol.84, No.6: p. 1703-1723.
75930 Making Preemption Less Palatable: State Poison Pill Legislation/Robert A. Mikos.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.1: p. 1-56.
75931 The Inefficient Evolution of Merger Agreements/Robert Anderson, Jeffrey Manns.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.1: p. 57-93.
75932 Substantial Burdens: How Courts May and Why They Must Judge Burdens on Religion Under RFRA/Frederick Mark Gedicks.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.1: p. 94-151.
75933 Credibility by Proxy/Julia Simon-Kerr.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.1: p. 152-225.
75934 You Have Not Because You Ask Not: Why Federal Courts Do Not Certify Questions of State Law to State Courts/Frank Chang.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.1: p. 251-283.
75935 Concealed Carry Through Common Use: Extending Heller’s Constitutional Construction/Nicholas Griepsma.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.1: p. 224-311.
75936 A Pool of Candidates Who Refuse to Swim: The 2016 Presidential Election and the Demise of Testing the Waters/Emily M. Hoyle.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.1: p. 312-350.
75937 Contract Consideration and Behavior/David A. Hoffman, Zev J. Eigen.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.2: p. 351-396.
75938 A Concise Guide to the Articles of Confederation as a Source for Determining the Original Meaning of the Constitution/Gregory E. Maggs.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.2: p. 397-450.
75939 Agencies as Legislators: An Empirical Study of the Role of Agencies in the Legislative Process/Jarrod Shobe.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.2: p. 451-535.
75940 Losing Your Children: The Failure to Extend Civil Rights Protections to Transgender Parents/Charles Cohen.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.2: p. 536-565.
75941 Game of Phones, Data Isnt Coming: Modern Mobile Operating System Encryption and Its Chilling Effect on Law Enforcement/Kristen M. Jacobsen.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.2: p. 566-612.
75942 Knocked Unconscionable: College Football Scholarships and Traumatic Brain Injury/Bryant Lee.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.2: p. 613-644.
75943 Patent Pacifism/Clark D. Asay.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.3: p. 645-711.
75944 Police Unions/Catherine L. Fisk, L. Song Richardson.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.3: p. 712-799.
75945 Searching for Federal Judicial Power: Article III and the Foreign Intelligence Surveillance Court/Peter Margulies.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.3: p. 800-856.
75946 The Legacy of Justice Scalia and His Textualist Ideal/Jonathan R. Siegel.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.3: p. 857-921.
75947 The Virtual Bathroom Stall: Solving the Headache of Geo-Based Anonymous Message Applications on University Campuses/Thomas C. Gallagher.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.3: p. 922-953.
75948 The Religious Right to Therapeutic Abortions/Carla Graff.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.3: p. 954-992.
75949 Stingray Confidential/Spencer McCandless.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.3: p. 993-1038.
75950 The Right to Vote Under Local Law/Joshua A. Douglas.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.4: p. 1039-1111.
75951 Corporate Privilege and an Individual’s Right to Defend/Susan B. Heyman.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.4: p. 1112-1162.
75952 Birthing Injustice: Pregnancy as a Status Offense/Priscilla A. Ocen.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.4: p. 1163-1223.
75953 How States Can Take a Stand Against Prison Banking Profiteers/Catherine E. Akenhead.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.4: p. 1224-1262.
75954 An Arbitral Solution: A Private Law Alternative to Bankruptcy for Puerto Rico, Territories, and Sovereign Nations/Melika Hadziomerovic.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.4: p. 1263-1303.
75955 People Dont Forget: The Necessity of Legislative Guidance in Implementing a U.S. Right to Be Forgotten/Hillary C. Webb.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.4: p. 1304-1338.
75956 Chevrons Inevitability/Nicholas R. Bednar, Kristin E. Hickman.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.5: p. 1392-1461.
75957 When Constitutional Tailoring Demands the Impossible: Unrealistic Scrutiny of Agencies?/Lars Noah.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.5: p. 1462-1483.
75958 Confusion in the Circuit Courts: How the Circuit Courts Are Solving the Mead-Puzzle by Avoiding It Altogether/Daniel S. Brookins.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.5: p. 1484-1513.
75959 Arbitrary and Capricious Cost-Non Consideration After Michigan v. EPA/Karmina Caragan.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.5: p. 1514-1528.
75960 The Administrative Procedure Act’s Stay Provision: Bypassing Scylla and Charybdis of Preliminary Injunctions/Frank Chang.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.5: p. 1529-1553.
75961 Standing Underwater/Daniel A. Fiedler.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.5: p. 1554-1579.
75962 Contract Interpretation 2.0: Not Winner-Take-All but Best-Tool-for-the-Job/Lawrence Cunningham.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.6: p. 1625-1659.
75963 The Implication of Terms-in-Fact: Good Faith, Contextualism, and Interpretation/Martin A. Hogg.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.6: p. 1660-1691.
75964 The Impact of Mandatory Arbitration on the Common Law Regulation of Standard Terms in Consumer Contracts/James P. Nehf.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.6: p. 1692-1716.
75965 Comparative Contract Law and Development: The Missing Link?/Mariana Pargendler.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.6: p. 1717-1738.
75966 A Civilian Perspective on Network Contracts and Privity/Matthias E. Storme.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.6: p. 1739-1776.
75967 The Sharing Economy in the EU and the Law of Contracts/Rolf H. Weber.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.6: p. 1777-1803.
75968 The Sharing Economy and the Edges of Contract Law: Comparing U.S. and U.K. Approaches/Miriam A. Cherry.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.6: p. 1804-1845.
75969 A Examination of Judicial Reasoning When a Penalty Is Not a Penalty/Larry A. DiMatteo.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.6: p. 1846-1903.
75970 The European Unions Influence on English Consumer Contract Law/Geraint G. Howells.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.6: p. 1904-1951.
75971 Judicial Development of the Law of Contract in the United Kingdom/Patrick Stewart Hodge.- George Washington Law Review. 2017; Vol.85, No.6: p. 1587-1616.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up