خانه / آرشیو تازه های کتابخانه آنلاین / تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خرداد ۹۸

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خرداد ۹۸

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خرداد ۹۸

 

رکورد

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۲۶۵۲ تحليل و بررسي شرايط عمومي قصاص از منظر قانون مجازات اسلامي (۱۳۹۲)/ محمد مصدق، محمدصادق مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎۱۳۲، بهمن و اسفند: ص ۳-‎۱۲.
۳۲۶۵۳ تعويق صدور حکم/ محمدعلي کنعاني.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎۱۳۲، بهمن و اسفند: ص ۱۳-‎۱۸.
۳۲۶۵۴ تحول کارکردي پهبادها از منظر موازين بين المللي؛ از اطلاعاتي تا جنگندگي – قسمت پاياني/ محمد ستايش پور.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎۱۳۲، بهمن و اسفند: ص ۱۹-‎۲۵.
۳۲۶۵۵ تخريب در داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي/ ايمان حطمي، هومن حطمي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎۱۳۲، بهمن و اسفند: ص ۲۶-‎۳۳.
۳۲۶۵۶ مراجع دادرسي و داوري در قراردادهاي اداري ايران/ مصطفي مبارکي، محمدکاظم عمادزاده، غلامحسين مسعود.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎۱۳۲، بهمن و اسفند: ص ۳۴-‎۴۱.
۳۲۶۵۷ تحليل فقهي حقوقي در فضاي محاذي زمين – قسمت پاياني/ مرتضي مرادي گلستاني.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎۱۳۲، بهمن و اسفند: ص ۴۲-‎۴۹.
۳۲۶۵۸ مسئوليت نظارتي نظاميان در عدم اعلام جرايم کارکنان تحت امر/ سيدعليرضا رضوي اراني، خداداد جعفري.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎۱۳۲، بهمن و اسفند: ص ۵۰-‎۵۸.
۳۲۶۵۹ ديون ممتاز در حقوق ايران/ امين گل محمدي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎۱۳۲، بهمن و اسفند: ص ۵۹-‎۶۷.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *