تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی مهر ۱۴۰۰

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی مهر ۱۴۰۰

 

شماره رساله

عنوان – پديدآور – مشخصات

۹۷۰ نقش جامعه مدني در اجراي تعهدات بين المللي حقوق بشري دولت افغانستان/ احمد حنيف حنيف.- به راهنمايي سيدمحمد قاري سيدفاطمي با مشاوره محمد جلالي.- دکتري (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ‎۱۳۹۹.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.