Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های کتاب‌های خارجی بهمن‌ماه 96

.NO

.LC NO

TITLE – AUTHOR – IMPRINT

3919 HV 7431 .L42 2017, DB4606 Crime prevention in the 21st century: insightful approaches for crime prevention initiatives/ Benoit LeClerc.- Cham: Springer, 2017.
3920 KF 9350 .C87 2012, DB4607 The Law of Cybercrimes and Their Investigations/ George Curtis.- Hoboken: CRC Press, 2012.
3921 HV 6947 .G54 2007, DB4608 Crime reduction and community safety: Labour and the politics of local crime control/ Daniel Gilling.- Portland: Willan Publishing, 2007.
3922 HV 6019 .P68 2009, DB4609 Critical voices in criminology/ edited by Chris Powell.- Lanham: Lexington Books, 2009.
3923 KD 7869 .H65 2011, DB4610 Blackstone’s criminal practice 2012/ Anthony Hooper, David Ormerod, Peter Murphy, Brian Leveson, John Phillips.- Oxford: Oxford University Press, 2011.
3924 HV 7936 .C88P88 2009, DB4611 Putting crime in its place: units of analysis in geographic criminology/ edited by David Weisburd, Wim Bernasco, and Gerben Bruinsma.- New York: Springer, 2009.
3925 HD 2346 .B4B6 2016, DB4612 The informal economy: seasonal work, street selling and sex work/ Dominique Boels.- Cham: Palgrave Macmill, 2016.
3926 K 5090 .D66 2015, DB4589 A Philosophy of Criminal Attempts/ Bebhinn Donnelly-Lazarov.- Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
3927 JZ 4984 .6 .F37 2015, DB4590 An Insider’s Guide to the UN/ Linda Fasulo.- 3rd edition.- New Haven; London: Yale University Press, 2015.
3928 KD 5020 .L43 2015, DB4591 Bills of Rights in the Common Law/ Robert Leckey.- Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
3929 K 561 .B57 2015, DB4592 Black Women and International Law: Deliberate Interactions, Movements and Actions/ Edited by Jeremy I. Levitt.- New York: Cambridge University Press, 2015.
3930 KNQ 3405 .A67 C53 2015, DB4593 China in the International Economic Order: New Directions and Changing Paradigms/ edited by Lisa Toohey, Colin B. Picker, Jonathan Greenacre.- New York: Cambridge University Press, 2015.
3931 HV 1568 .C57 2015, DB4594 Civil Disabilities: Citizenship, Membership, and Belonging/ Edited by Nancy J. Hirschmann, Beth Linker.- Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2015.
3932 K 487 .E3 L45 2015, DB4595 Concepts in Law and Economics: A Guide for the Curious/ Jim Leitzel.- Oxford: Oxford University Press, 2015.
3933 K 3275 .K39 2015, DB4596 Contesting Immigration Policy in Court: Legal Activism and its Radiating Effects in the United States and France/ Leila Kawar.- New York: Cambridge University Press, 2015.
3934 KF 8896 .C64 2015, DB4597 Entrepreneurial Litigation: Its Rise, Fall, and Future/ John C. Coffee.- Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2015.
3935 K 2100 F68 2015, DB4598 Foundations of Civil Justice: Toward a Value-Based Framework for Reform/ [edited by] Fabien Gelinas … [et al.].- Cham: Springer International Publishing, 2015.
3936 KKH 940 .I83 2015, DB4599 Italian Banking and Financial Law: Vol1, Supervisory Authorities and Supervision/ edited by Domenico Siclari.- London: Palgrave Macmillan, 2015.
3937 KKH 940 .I83 2015, DB4600 Italian Banking and Financial Law: Vol II, Intermediaries and Markets/ edited by Domenico Siclari.- London: Palgrave Macmillan, 2015.
3938 KKH 940 .I83 2015, DB4601 Italian Banking and Financial Law: Vol III, Regulating Activities/ edited by Domenico Siclari.- London: Palgrave Macmillan, 2015.
3939 KKH 940 .I83 2015, DB4602 Italian Banking and Financial Law: Vol IV, Crisis Management Procedures, Sanctions, Alternative Dispute Resolution Systems and Tax Rules/ edited by Domenico Siclari.- London: Palgrave Macmillan, 2015.
3940 KBM 520 .56 B44 2015, DB4603 Jewish Law and Contemporary Issues/ J. David Bleich, Arthur J. Jacobson.- New York: Cambridge University Press, 2015.
3941 K 370 .W38 2014, DB4604 Law and Society: An Introduction/ John Harrison Watts; Cliff Roberson.- Boca Raton: CRC Press, 2014.
3942 K 231 .L395 2015, DB4605 Law’s Ethical, Global and Theoretical Contexts: Essays in Honour of William Twining/ edited by Upendra Baxi, Christopher McCrudden, Abdul Paliwala.- Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
3943 HV 6025 .C74 2013, DB4613 Becoming criminal: the socio-cultural origins of law, transgression and deviance/ Don Crewe.- Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013.
3944 AZ 103 .D73 2016, DB4614 Why we need the humanities: life science, law and the common good/ Donald L Drakeman.- Hampshire: Palgrave Macmillan, 2016.
3945 KF 9219 .D83 2015, DB4615 An introduction to the Model Penal Code/ Markus D. Dubber.- 2th edition.- New York: Oxford University Press, 2015.
3946 HV 6773 .V52 2017, DB4616 Cybercrime, organized crime, and societal responses: international approaches/ Emilio C. Viano.- Cham: Springer, 2017.
3947 HV 6030 .E43 2006, DB4617 Economics of crime/ Erling Eide, Paul H Rubin, Joanna M Shepherd.- Hanover, Mass: Now Publishers, 2006.
3948 KD 1554 .M39 2012, DB4618 Contract law :text, cases, and materials/ Ewan McKendrick.- 5th edition.- Oxford: Oxford University Press, 2012.
3949 KZ 7235 .M34 2017, DB4619 Judgments of love in criminal justice/ [edited by] Farhad Malekian.- Cham: Springer, 2017.
3950 K 415 .H45 2015, DB4623 Natural Law in Court: A History of Legal Theory in Practice/ R.H. Helmholz.- Cambridge: Harvard University Press, 2015.
3951 K 487 .S6 N83 2015, DB4624 Nudge and the Law: A European Perspective/ Edited by Alberto Alemanno, Anne-Lise Sibony; [With a foreword by Cass Sunstein].- Oxford: Hart Publishing, 2015.
3952 KZ 6355 .M87 2016, DB4625 Practitioners’ guide to human rights law in armed conflict/ Daragh Murray; consultant editors Dapo Akande … [et al.].- Oxford: Oxford University Press; London: Royal institute of international affairs (Chatham House), 2016.
3953 K 5215 .C58 2010, DB4626 Principles of Cybercrime/ Jonathan Clough.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010.
3954 K 1160 .T63 2016, DB4627 Principles of the Carriage of Goods by Sea/ Paul Todd.- London; New York: Routledge, 2016.
3955 KU 658 .D38 2015, DB4628 Property Law Guidebook/ Chris Davies.- 2nd edition.- Melbourne: Oxford University Press, 2015.
3956 KZ 1256 .M37 2015, DB4629 Public Purpose in International Law: Rethinking Regulatory Sovereignty in the Global Era/ Pedro J. Martinez-Fraga, C. Ryan Reetz.- New York: Cambridge University Press, 2015.
3957 KJE 982 .R47 2015, DB4630 Research Handbook on EU Private International Law/ edited by Peter Stone, Youseph Farah.- Cheltenham; Northampton: Edward Elgar Publishing, 2015.
3958 K 213 .B76 2015, DB4631 Signs In Law – A Source Book/ Jan M. Broekman, Larry Cata Backer, Editors.- Cham: Springer, 2015.
3959 HN 786 .A8 P68 2015, DB4632 Social Movements in Egypt and Iran/ Tara Povey.- London: Palgrave Macmillan, 2015.
3960 KFF 205 .Z9 W37 2006, DB4633 Start a Business in Florida/ Mark Warda.- 8th Edition.- Naperville, Illinois: Sphinx Publishing, 2006.
3961 KF 4886 .S65 2015, DB4634 State Voting Laws in America: Historical Statutes and Their Modern Implications/ Michael A. Smith, Kevin Anderson, Chapman Rackaway.- New York: Palgrave Macmillan, 2015.
3962 KD 3930 .C36 2015, DB4635 The Cambridge Companion to Public Law/ edited by Mark Elliott, David Feldman.- Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
3963 K 5070 .H34 2015, DB4620 Liability for crimes involving artificial intelligence systems/ [edited by] Gabriel Hallevy.- Cham: Springer, 2015.
3964 K 5077 .H34 2015, DB4621 The matrix of insanity in modern criminal law/ Gabriel Hallevy.- Cham: Springer, 2015.
3965 KF 9223 .C64 2013, DB4622 The American system of criminal justice/ George F. Cole, Christopher E. Smith, Christina DeJong.- 13th edition.- Mason, Ohio: Cengage Learning, 2013.
3966 KNQ 920 .Z4333 2013, DB4636 Chinese Civil Law for Business/ Zhang Xiaoyang.- Hong Kong: Open University of Hong Kong Press, 2013.
3967 KF 1570 .B678 2013, DB4637 Intellectual Property: The Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets/ Deborah E. Bouchoux.- 4th edition.- Clifton Park, NY: Delmar Cenage Learning, 2013.
3968 K 1196 .L39 2015, DB4638 Law, Labour, and Empire: Comparative Perspectives on Seafarers, c. 1500-1800/ Maria Fusaro… [et al.].- New York: Palgrave Macmillan, 2015.
3969 KF 4754 .5 .S63 2015, DB4639 Normal Life: Administrative Violence, Critical Trans Politics, and the Limits of Law/ Dean Spade.- 2nd edition.- Durham; London: Duke University Press, 2015.
3970 HV 640 .4 .I4 S37 2017, DB4640 Refugee Law in India: The Road from Ambiguity to Protection/ Shuvro Prosun Sarker.- Singapore: Palgrave Macmillan, 2017.
3971 KJA 147 M68 2015, DB4641 Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition/ George Mousourakis.- Cham: Springer, 2015.
3972 HD 9677.A2 G66 2015, DB4642 The Global Diamond Industry: Economics and Development, volume 1/ edited by Roman Grynberg, Letsema Mbayi.- New York: Palgrave Macmillan, 2015.
3973 HD 9677.A2 G66 2015, DB4643 The Global Diamond Industry: Economics and Development, Volume 2/ edited by Roman Grynberg, Letsema Mbayi.- New York: Palgrave Macmillan, 2015.
3974 KNQ 2025 .L56 2000, DB4644 The Limits of the Rule of Law in China/ edited by Karen G. Turner, James V. Feinerman, R. Kent Guy.- Seattle: University of Washington Press, 2000.
3975 KD 1554 .C653 2016, DB4649 Comparative contract law: British and American perspectives/ edited by Larry A DiMatteo, Martin Hogg.- Oxford: Oxford University Press, 2016.
3976 KD 3989 .3 .A43 2015, DB4650 Constitutional and Administrative Law/ John Alder.- 10th edition.- Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015.
3977 K 840 .S62 2014, DB4651 Contract law: a comparative introduction/ Jan M. Smits.- Cheltenham: Edward Elgar, 2014.
3978 K 4240 .C764 2015, DB4652 Crossroads in new media, identity, and law: the shape of diversity to come/ edited by Wouter de Been, Payal Arora, Mireille Hildebrandt.- Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015.
3979 HV 6401 .E585 2015, DB4653 Environmental Crime and Social Conflict: Contemporary and Emerging Issues/ edited by Avi Brisman, Nigel South ,Rob White.- Farnham; Burlington: Ashgate, 2015.
3980 KF 9223 .B76 2016, DB4654 Free market criminal justice: how democracy and laissez faire undermine the rule of law/ Darryl K. Brown.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2016.
3981 K 3830 .G668 2015, DB4655 Good faith and international economic law/ edited by Andrew D Mitchell, M Sornarajah, Tania Voon.- Oxford: Oxford University Press, 2015.
3982 KD 7869 H47 2012, DB4656 Great Debates in Criminal Law/ Jonathan Herring.- Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.
3983 K 3275 .H86 2014, DB4657 Human rights and immigration/ edited by Ruth Rubio-Marin.- Oxford: Oxford University Press, 2014.
3984 K 3791 .B53 2015, DB4658 International Cultural Heritage Law/ Janet Blake.- Oxford: Oxford University Press, 2015.
3985 K 3830 .B83 2015, DB4659 Proportionality in investor-state arbitration/ Gebhard Bucheler.- Oxford: Oxford University Press, 2015.
3986 KD 1340 .J66 2011, DB4660 Publishing law/ Hugh Jones, Christopher Benson.- 5th edition.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2016.
3987 KD 1554 .R43 2009, DB4661 Commercial law 2009-2010/ Jo Reddy, Howard Johnson.- 5th edition.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge-Cavendish, 2009.
3988 KZ 3410 .C348 2015, DB4662 The authority of international law: obedience, respect, and rebuttal/ Basak Cali.- Oxford: Oxford University Press, 2015.
3989 HV 6593 .G7L4 2008, DB4645 Sex as crime?/ edited by Gayle Letherby… [et al.].- Cullompton; Portland, Oregon: Willan, 2008.
3990 KZA 1145 .A54 2017, DB4646 The future of the law of the sea: bridging gaps between national, individual and common interests/ [edited by] Gemma Andreone.- Cham: Springer, 2017.
3991 HV 6049 .Z37 2016, DB4647 Criminal recidivism: explanation, prediction and prevention/ Georgia Zara, David P. Farrington.- London: Routledge, 2016.
3992 K 487 .E3A3 2017, DB4648 International economic law: contemporary issues/ [edited by] Giovanna Adinolfi …[et al.].- Cham: Springer, 2017.
3993 K 334 .B465 2014, DB4663 Bentham’s theory of law and public opinion/ edited by Xiaobo Zhai, Michael Quinn.- New York: Cambridge University Press, 2014.
3994 KD 1629 .3 .K45 2005, DB4664 Business Law/ David Kelly, Ann Holmes, Ruth Hayward.- 5th edition.- London: Cavendish Publishing, 2005.
3995 HV 6626 .52 .M336 2014, DB4665 Child Abuse and Neglect/ Monica L. McCoy, Stefanie M. Keen.- 2nd edition.- New York: Psychology Press, 2014.
3996 KGJ 202 .K63 2014, DB4666 Commonwealth Caribbean Contract Law/ Gilbert Kodilinye, Maria Kodilinye.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2014.
3997 KD 1554 .T87 2014, DB4667 Contract Law/ Chris Turner.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2014.
3998 KD 7869 .P33 2012, DB4668 Criminal law/ Nicola Padfield.- 8th edition.- Oxford: Oxford University Press, 2012.
3999 KU 2100 .R66 2012, DB4669 Discrimination Law and Practice/ Chris Ronalds, Elizabeth Raper.- 4th edition.- Sydney: The Federation Press, 2012.
4000 KJE 3802 .L457 2014, DB4670 EU Procedural Law/ Koen Lenaerts, Ignace Maselis, Kathleen Gutman; edited by Janek Tomasz Nowak.- Oxford: Oxford University Press, 2014.
4001 KB 526 .F46 2013, DB4671 Feminism, Law and Religion/ Edited by Marie A. Failinger, Elizabeth R. Schiltz, Susan J. Stabile.- Farnham: Ashgate Publishing, 2013.
4002 K 3820 .F76 2014, DB4672 Frontiers of International Economic Law: Legal Tools to Confront Interdisciplinary Challenges/ edited by Freya Baetens, Jose Caiado.- Leiden: Brill Nijhoff, 2014.
4003 KZ 1266 .M46 2014, DB4673 Global Governance, Human Rights and International Law: Combating the Tragic Flaw/ Errol P. Mendes.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2014.
4004 KZ 7145 .H86 2014, DB4674 Humanity across international law and biolaw/ edited by Britta van Beers, Luigi Corrias, Wouter Werner.- New York: Cambridge University Press, 2014.
4005 KZ 7000 .B55 2014, DB4675 International Criminal Law: Using or Abusing Legality/ Edwin Bikundo.- Farnham: Ashgate Publishing, 2014.
4006 KW 71 .T87 2011, DB4676 EU Law/ Chris Turner.- 3rd edition.- Abingdon, Oxon: Hodder Education, 2011.
4007 KJE 5112 .E852 L44 2014, DB4679 Legislative Approximation and Application of EU Law in the Eastern Neighbourhood of the European Union: Towards a Common Regulatory Space?/ edited by Peter Van Elsuwege, Roman Petrov.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2014.
4008 KZ 6115 .L58 2014, DB4680 Litigating International Law Disputes: Weighing the Options/ edited by Natalie Klein.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2014.
4009 KHA 1570 .F54 2014, DB4681 Monsanto and Intellectual Property in South America/ Felipe Amin Filomeno.- Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.
4010 KZ 1242 .L44 2014, DB4682 Power, Law and the End of Privateering/ Jan Martin Lemnitzer.- Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.
4011 KJC 5132 .G73 2013, DB4683 The Accession of the European Union to the European Convention on Human Rights/ Paul Gragl.- Oxford; Portland: Hart Publishing, 2013.
4012 KD 7645 .A316 H37 2007, DB4684 The Arbitration Act 1996: A Commentary/ Bruce Harris, Rowan Planterose, Jonathan Tecks.- 4th edition.- Oxford ; Malden: Blackwell Publishing: the Chartered Institute of Arbitrators, 2007.
4013 HG 179 .W78 2007, DB4685 The Canadian in America: Real-Life Tax and Financial Insights into Moving and Living in the U.S./ Brian D. Wruk; with Terry F. Ritchie.- Toronto: ECW Press, 2007.
4014 K 588 .H65 2009, DB4686 The common law/ Oliver Wendell Holmes; introduction by G. Edward White.- Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009.
4015 KF 8205 .K56 2014, DB4687 The Indian Law Legacy of Thurgood Marshall/ F. E. Knowles.- Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.
4016 KJE 5105 .T354 2015, DB4688 The law of EU external relations: cases, materials, and commentary on the EU as an international legal actor/ Pieter Jan Kuijper … [et al.].- 2nd edition.- Oxford: Oxford University Press, 2015.
4017 K 230 .R38 1979, DB4677 The authority of law: essays on law and morality/ Joseph Raz.- Oxford: Oxford University Press, 1979.
4018 K 230 .R38B4 2009, DB4678 Between authority and interpretation: on the theory of law and practical reason/ Joseph Raz.- Oxford: Oxford University Press, 2009.
4019 KD 621 .B58 B57 2009, DB4695 Blackstone and His Commentaries: Biography, Law, History/ edited by Wilfrid Prest.- Oxford; Portland: Hart Publishing, 2009.
4020 KF 2750 .Z44 2011, DB4696 Cases in communications law: Liberties, Restraints, and the Modern Media/ John D. Zelezny.- 6th edition.- Boston: Wadsworth, Cengage Learning, 2011.
4021 K 3585 .5 .T46 2014, DB4697 Climate Justice: A Voice for the Future/ Teresa M. Thorp.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2014.
4022 KF 1380 .R48 2011, DB4698 Limited Liability Companies For Dummies/ by Jennifer Reuting.- 2nd edition.- Hoboken: Wiley Publishing, 2011.
4023 KF 3455 .E472 2014, DB4699 Employment Law Essentials: Your A to Z Guide to HR Compliance.- Neenah, Wisconsin: J.J. Keller & Associates, 2014.
4024 KJE 5250 .E9 2014, DB4700 EU Security and Justice Law: After Lisbon and Stockholm/ edited by Diego Acosta Arcarazo and Cian C Murphy.- Oxford; Portland: Hart Publishing, 2014.
4025 KJE 959 .B87 B57 2009, DB4701 European Union Law for International Business: An Introduction/ Bernard Bishop.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2009.
4026 KF 4754 .5 .A68 S74 2001, DB4702 Homosexuality And The Law: A Dictionary/ Chuck Stewart.- Santa Barbara: ABC-CLIO, 2001.
4027 K 639 .B83 2014, DB4703 International Child Law/ Trevor Buck.- 3rd edition.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2014.
4028 KF 387 .F45 2014, DB4704 Law 101/ Jay M. Feinman.- 4th Edition.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2014.
4029 KZ 7093 .S87S28 2011, DB4689 [Iho na meirei no jikko to kokusai keiji sekinin]

The execution of illegal orders and international criminal responsibility/ Hiromi Sato.- Heidelberg, New York: Springer, 2011.

4030 HV 8291 .U6P75 2010, DB4690 The professional protection officer: practical security strategies and emerging trends/ International Foundation for Protection Officers.- Oxford: Butterworth-Heinemann; Amsterdam: Elsevier, 2010.
4031 HV 6181 .S76 2007, DB4691 Immigration and crime: the effects of immigration on criminal behavior/ Jacob I. Stowell.- New York: LFB Scholarly Pub. LLC, 2007.
4032 K 4635 .I54 2016, DB4692 Injury and causation in trade remedy law: a study of WTO law and country practices/ James J. Nedumpara.- Singapore: Springer, 2016.
4033 HV 6250.4 .W65, DB4693 Relating rape and murder: narratives of sex, death and gender/ Jane Monckton Smith.- Basingstoke, Hampshire [England]; New York: Palgrave Macmillan, 2010.
4034 RJ 506 .U96H45 2000, DB4694 When father kills mother: guiding children through trauma and grief/ Jean Harris-Hendriks, Dora Black, Tony Kaplan.- 2nd edition.- London; Philadelphia: Routledge, 2000.
4035 K 3585 C336 2014, DB4712 Law and the Transition to Business Sustainability/ Daniel R. Cahoy, Jamison E. Colburn, Editors.- Cham: Springer, 2014.
4036 K 3242 .L439 2014, DB4713 Legal Cases, New Religious Movements, and Minority Faiths/ edited by James T. Richardson, Francois Bellanger.- Farnham; Burlington: Ashgate, 2014.
4037 JC 71 .P264 P73 2014, DB4714 Performing Citizenship in Plato’s Laws/ Lucia Prauscello.- Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
4038 KF 7209 .K37 2014, DB4715 Shaping US Military Law: Governing a Constitutional Military/ Joshua E. Kastenberg.- Farnham; Burlington: Ashgate, 2014.
4039 KF 8745 .S67 M34 2010, DB4716 Sonia Sotomayor: First Hispanic U.S. Supreme Court Justice/ Lisa Tucker McElroy.- Minneapolis: Lerner Publications, 2010.
4040 BJ 1421 .S554 2014, DB4717 Speech matters: on lying, morality, and the law/ Seana Valentine Shiffrin.- Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2014.
4041 KF 8742 .S586 2014, DB4718 Supreme Court Agenda Setting: Strategic Behavior during Case Selection/ Udi Sommer.- Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.
4042 KJE 1626 .G66 2014, DB4719 The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the EU/ Gloria Gonzalez Fuster.- Cham: Springer, 2014.
4043 KZ 3410 .F63 2014, DB4720 The position of heads of state and senior officials in international law/ Joanne Foakes.- Oxford: Oxford University Press, 2014.
4044 JC 599 .C6 B53 2015, DB4721 The Stability Imperative: Human Rights and Law in China/ Sarah Biddulph.- Vancouver: UBC Press, 2015.
4045 K 3400 .C73 2015, DB4722 UK, EU and Global Administrative Law: Foundations and Challenges/ Paul Craig.- Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
4046 K 230 .G58 A386 2015, DB4723 Understanding the Nature of Law: A Case for Constructive Conceptual Explanation/ Michael Giudice.- Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015.
4047 KD 3989 .R93 2014, DB4724 Unlocking Constitutional and Administrative Law/ Mark Ryan; with contributions from Steve Foster.- 3rd edition.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2014.
4048 KBP 2416 .V36 2015, DB4725 War and Law in the Islamic World/ by Matthias Vanhullebusch.- Leiden; Boston: Brill Nijhoff, 2015.
4049 KF 9619 .S26 2012, DB4705 Criminal procedure/ Joel Samaha.- 8th edition.- Belmont, CA: Thomson Wadsworth, 2012.
4050 KF 9219 .S33 2012, DB4706 Criminal law/ John M. Scheb, John M. Scheb II.- 6th edition.- Belmont, CA: Wadsworth, 2012.
4051 HQ 784. I58S38 2012, DB4707 Online Child Safety: Law, Technology and Governance/ Joseph Savirimuthu.- London: Palgrave Macmillan, 2012.
4052 HV 6431 .S55 2015, DB4708 The local prevention of terrorism :strategy and practice in the fight against terrorism/ Joshua J. Skoczylis.- New York: Palgrave Macmillan, 2015.
4053 KJA 3397 .G38 2010, DB4709 Murder was not a crime: homicide and power in the Roman republic/ Judy E. Gaughan.- 1st edition.- Austin: University of Texas Press, 2010.
4054 K 5189 .D38 2011, DB4710 Internet child abuse: current research and policy/ edited by Julia Davidson, Petter Gottschalk.- New York: Routledge, 2011.
4055 HV 8073 .H48 2010, DB4711 Criminial investigations/ Karen M. Hess, Christine Hess Orthmann.- 9th edition.- Clifton Park, NY: Delmar-Cengage Learning, 2010.
4056 K 5086 .F58 2014, DB4726 Homicide law reform, gender and the provocation defence: a comparative perspective/ Kate Fitz-Gibbon, (Lecturer in criminology).- Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.
4057 K 2405 .B84K66 2017, DB4727 Multi-party and multi-contract arbitration in the construction industry/ Dimitar Kondev.- hichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd, 2017.
4058 HV 9950 .S59 2013, DB4728 Essentials of criminal justice/ Larry J. Siegel, John L. Worrall.- 8th edition.- Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning, 2013.
4059 HV 6025 .S48 2012, DB4729 Criminology/ Larry J. Siegel.- 11th Edition.- Belmont, Calif: Wadsworth, Cengage Learning, 2012.
4060 HV 9950 .G35 2014, DB4730 Criminal justice in action: the core/ Larry K. Gaines, Roger LeRoy Miller.- 7th edition.- Belmont, CA, USA: Wadsworth Cengage Learning, 2014.
4061 KJC 3800 .K55 2017, DB4731 Mutual recognition of judicial decisions in European criminal law/ [edited by] Libor Klimek.- Cham: Switzerland Springer, 2017.
4062 K 5297 .G85 2015, DB4732 The illegal business of human trafficking/ [edited by] Maria Joao Guia.- Cham: Springer, 2015.
4063 K 1005 .F54 2016, DB4733 Flexibility in modern business law :a comparative assessment/ editors Mark Fenwick, Stefan Wrbka.- Tokyo: Springer, 2016.
4064 HV 6025 .L25 2010, DB4734 Essential criminology/ Mark M. Lanier, Stuart Henry.- 3rd edition.- Boulder, CO: Westview Press, 2010.
4065 HV 6018 .C72 2015, DB4735 The criminal act: the role and influence of routine activity theory/ edited by Martin A. Andresen, Graham Farrell.- Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015.
4066 HV 6030 .D44 2011, DB4736 Economic crisis and crime/ Mathieu Delem.- Bingley, U.K.: Emerald, 2011.
4067 PN 1995 .9 .T67S37 2012, DB4737 Screening torture: media representations of state terror and political domination/ edited by Michael Flynn, Fabiola F. Salek.- New York: Columbia University Press, 2012.
4068 HV 6025 .M33 2012, DB4738 The Oxford handbook of criminology/ edited by Mike Maguire, Rod Morgan, Robert Reiner.- 5th edition.- New York: Oxford University Press, 2012.
4069 HV 9275 .N45 2013, DB4739 Electronically monitored punishment: international and critical perspectives/ edited by Mike Nellis, Kristel Beyens, Dan Kaminski.- 1st edition.- New York: Routledge, 2013.
4070 KJE 995 .H38 2017, DB4740 Free movement of civil judgments in the European Union and the right to a fair trial/ Monique Hazelhorst.- The Hague: Asser Press; Berlin; Heidelberg: Springer, 2017.
4071 KD 2079 .B68 2013, DB4741 Bourne on company law/ Nicholas Bourne.- 6th edition.- Abingdon, Oxon [UK]; New York: Routledge, 2013.
4072 HV 6021 .O75 2009, DB4742 The origins of criminology: a reader/ edited by Nicole Rafter.- Abingdon: Routledge, 2009.
4073 KZ 7379 .I66 2017, DB4743 The complementarity regime of the International Criminal Court: national implementation in Africa/ [edited by] Ovo Catherine Imoedemhe.- Cham: Springer, 2017.
4074 HD 9715. A2K443 2015, DB4744 Delay analysis in construction contracts/ P.J. Keane, A.F. Caletka.- 2nd edition.- Hoboken: John Wiley and Sons, 2015.
4075 KZ 6373.2 .D84 2016, DB4745 Targeting: the challenges of modern warfare/ Editors Paul A.L. Ducheine, Michael N. Schmitt, Frans P.B. Osinga.- The Hague: Asser Press, 2016.
4076 KJE 5632 .A66 2017, DB4746 Trials and tribulations in the implementation of pre-commercial procurement in europe/ Ramona Apostol.- The Netherlands: Asser Press, 2017.
4077 K 346 .W53 2013, DB4747 Problem solving courts: social science and legal perspectives/ editors Richard L. Wiener, Eve M. Brank.- New York: Springer, 2013.
4078 K 5018 .R62 2009, DB4748 Criminal law conversations/ edited by Paul H. Robinson, Stephen P. Garvey, Kimberly Kessler Ferzan.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2009.
4079 K 2251 .W53 2011, DB4749 Handbook of trial consulting/ editors Richard L. Wiener, Brian H. Bornstein.- New York: Springer, 2011.
4080 K 4095 .A24 2016, DB4750 Competition and investment in air transport: legal and economic issues/ [edited by] Ruwantissa Abeyratne.- Cham: Springer, 2016.
4081 HV 6025 .F88 2012, DB4751 The future of criminology/ edited by Rolf Loeber, Brandon C. Welsh.- New York: Oxford University Press, 2012.
4082 KNC 129 .G37 2017, DB4752 Private international law/ Sai Ramani Garimella, Stellina Jolly.- Singapore: Springer, 2017.
4083 KD 765 .B35 2012, DB4753 Muslim women and shari’ah councils: transcending the boundaries of community and law/ Samia Bano.- Palgrave Macmillan, 2012.
4084 HV 6024.5 .R435 2017, DB4754 Reflexivity and criminal justice: intersections of policy, practice and research/ editors Sarah Armstrong, Jarrett Blaustein, Alistair Henry.- London: Palgrave Macmillan, 2017.
4085 HV 6025 .B76 2013, DB4755 Criminology: explaining crime and its context/ Stephen E. Brown, Finn-Aage Esbensen, Gilbert Geis.- 8th edition.- Waltham: Anderson Publishing, 2013.
4086 KZ 6311 .F858 2010, DB4756 Victims rights and advocacy at the International Criminal Court/ T. Markus Funk.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2010.
4087 KF 9219 .G37 2012, DB4757 Criminal law/ Thomas J. Gardner, Terry M. Anderson.- 11th edition.- Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012.
4088 HV 6025 .O84 2014, DB4758 Criminological theory: a genetic-social approach/ Tim Owen.- Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.
4089 K 3704 .S62 2008, DB4759 Crime, addiction and the regulation of gambling/ edited by Toine Spapens, Alan Littler, Cyrille Fijnaut.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008.
4090 K 5404 .K57 2010, DB4760 The criminal trial in law and discourse/ Tyrone Kirchengast.- Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2010.
4091 K 634 .D44 2017, DB4761 The United Nations convention on the rights of persons with disabilities: a commentary/ Valentina Della Fina, Rachele Cera, Giuseppe Palmisano.- Cham: Springer, 2017.
4092 LC 89 .H55 2015, DB4765 A democratic constitution for public education/ Paul T. Hill, Ashley E. Jochim.- Chicago; London: The University of Chicago Press, 2015.
4093 KF 9728 .A7 D45 2008, DB4766 Briefs of Leading Cases in Corrections/ Rolando V. del Carmen, Susan E. Ritter, Betsy A. Witt.- 5th Edition.- Newark, NJ: Lexis Nexis, 2008.
4094 HG 1811 .G66 2014, DB4767 Central Banking at a Crossroads: Europe and Beyond/ edited by Charles Goodhart … [et al.].- New York: Anthem Press, 2014.
4095 KF 9625 .K36 2010, DB4768 Constitutional Law/ Jacqueline R. Kanovitz.- 12th Edition.- New Providence, NJ: LexisNexis, 2010.
4096 HD 60 .H54 2014, DB4769 Corporate Social Responsibility: Verbindliche Standards des Wettbewerbsrechts?/ Reto M. Hilty, Frauke Henning-Bodewig.- Heidelberg: Springer, 2014.
4097 KF 9219 .K56 2015, DB4770 Criminal Law/ Joycelyn M. Pollock.- 10th edition.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2015.
4098 KJE 982 .S76 2010, DB4771 EU Private International Law/ Peter Stone.- 2nd Edition.- Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 2010.
4099 KD 8358 .G46 2014, DB4772 General Defences in Criminal Law: Domestic and Comparative Perspectives/ edited by Alan Reed … [et al.].- Farnham: Ashgate, 2014.
4100 KZ 6687 .S53 2015, DB4773 International Law and Drone Strikes in Pakistan: The Legal and Socio-political Aspects/ Sikander Ahmed Shah.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2015.
4101 KZ 1285 .V37 2014, DB4774 Internationalization of Law: Globalization, International Law and Complexity/ Marcelo Dias Varella.- Heidelberg: Springer, 2014.
4102 KD 750 .R63 2008, DB4775 Mediation in Family Disputes: Principles of Practice/ Marian Roberts.- 3rd Edition.- Hampshire: Ashgate, 2008.
4103 HV 8138 .G35 2011, DB4776 Policing In America/ Larry K. Gaines, Victor E. Kappeler.- 7th edition.- Waltham: Elsevier, Anderson Publishing, 2011.
4104 K 891 .B8G63 2013, DB4762 International construction contracts: a handbook with commentary on the FIDIC design-build forms/ William Godwin.- West Sussex: Wiley-Blackwell, 2013.
4105 HV 6254 .C53 2010, DB4763 State crime in the global age/ edited by William J. Chambliss, Raymond Michalowski, Ronald C. Kramer.- Cullompton: Willan Publishing, 2010.
4106 HV 6691 .Y68 2015, DB4764 A Comprehensive Look at Fraud Identification and Prevention/ James R Youngblood.- Hoboken: CRC Press, 2015.
4107 HV 6773 .J48 2007, DB4777 Crime online/ edited by Yvonne Jewkes.- Cullompton, Devon ; Portland, Or.: Willan publishing, 2007.
4108 HV 6080 .D87 2013, DB4778 An introduction to criminal psychology/ Russil Durrant.- Abingdon: Routledge, 2013.
4109 K 3263 .R53 2015, DB4779 Intellectual Privacy: Rethinking Civil Liberties in the Digital Age/ Neil Richards.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2015.
4110 HD 53 .S38 2014, DB4780 Intellectual Property and Assessing its Financial Value With a Focus on Life Sciences/ Benedikt Sas, Philippe Jacobs, Stanislas de Vocht.- Kidlington: Chandos Publishing: Elsevier, 2014.
4111 JV 6346 .L37 2014, DB4781 Refugees and the Myth of Human Rights: Life Outside the Pale of the Law/ Emma Larking.- Farnham: Ashgate, 2014.
4112 JN 30 .R484 2014, DB4782 Rethinking the Future of Europe: A Challenge of Governance/ Edited by Stefan Schepers, Andrew Kakabadse.- New York: Palgrave Macmillan, 2014.
4113 K 230 .B73 2006, DB4783 A student’s guide to the study of law/ Gerard V. Bradley; with a bibliographic appendix by Cory L. Andrews.- Wilmington, del: ISI Books, 2006.
4114 KZ 4082 .S3813 2015, DB4784 Responsibility to Protect (R2p): A New Paradigm of International Law?/ Edited by Peter Hilpold.- Leiden; Boston: Brill Nijhoff, 2014.
4115 HD 9502 .I42 M38 2014, DB4785 Trade, the WTO and Energy Security: Mapping the Linkages for India/ Editor Sajal Mathur.- New Delhi: Springer, 2014.
4116 HD 4465 .I8 G84 2014, DB4786 Water Management in Italy: Governance, Performance, and Sustainability/ Andrea Guerrini, Giulia Romano.- Cham: Springer, 2014.
4117 HQ 1035 .U5 S64 2015, DB4787 Winning Marriage: The Inside Story of How Same-Sex Couples Took on the Politicians and Pundits and Won With a New Afterword on the Final Supreme Court Decision/ Marc Solomon.- Lebanon: Foredge, 2015.
4118 KD 3372 .W65 2011, DB4788 Wolf and Stanley on Environmental Law/ Susan Wolf, Neil Stanley.- 5th Edition.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2011.
4119 HQ 1233 .W5966 2015, DB4789 Women in War: Examples from Norway and Beyond/ Edited by Kjersti Ericsson.- Farnham: Ashgate, 2015.
4120 K 7040 .S37 2007, DB4790 Yearbook of Private International Law: Volume VIII (2006)/ Editors Petar Sarcevic, Paul Volken, Andrea Bonomi.- Muunchen: Sellier. European Law Publishers; Lausanne: Swiss Institute of Comparative Law; Berne: Staempfli Publishers, 2007.
4121 K 3830 .B456 2014, DB4791 Yearbook on International Investment Law and Policy, 2012-2013/ Edited by Andrea K. Bjorklund.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2014.
4122 KBP 250 .O86 2014, DB4792 The Zahiri Madhhab (3rd/9th-10th/16th century): A Textualist Theory of Islamic Law/ By Amr Osman.- Leiden; Boston: Brill, 2014.
4123 KF 6449 .H63 2008, DB4793 Private foundations: tax law and compliance/ Bruce R. Hopkins, Jody Blazek.- 3rd Edition.- Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2008.
4124 K 457 .V5 B75 2014, DB4794 Vico and the Social Theory of Law: The Structure of Legal Communication/ Paul Angelo Brienza; with a foreword by Giuseppe Mazzotta.- Lewiston; Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2014.
4125 K 5216 .A4 D46 2014, DB4795 Anti-Bribery Laws in Common Law Jurisdictions/ Stuart H. Deming.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2014.
4126 K 5181 .C66 2014, DB4796 Abortion Law in Transnational Perspective: Cases and Controversies/ Edited by Rebecca J. Cook, Joanna N. Erdman, Bernard M. Dickens.- Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2014.
4127 KGJ 533 .B47 2014, DB4797 Caribbean Integration Law/ David S Berry.- Oxford: Oxford University Press, 2014.
4128 K 797 .H37 2014, DB4798 Charity Law and the Liberal State/ Matthew Harding.- Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
4129 KD 2079 .D55 2014, DB4799 Company Law/ Janet Dine, Marios Koutsias.- 8th edition.- Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.
4130 HD 3611 .C73 2008, DB4800 Corporations and Citizenship/ Andrew Crane, Dirk Matten, Jeremy Moon.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2008.
4131 KZ 7220 .S34 2012, DB4801 Counter-Terrorism: International Law and Practice/ Edited by Ana Maria Salinas de Frias, Katja LH Samuel, Nigel D White.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2012.
4132 K 1030 .S255 2014, DB4802 Current Issues in the CISG and Arbitration/ Editors Ingeborg Schwenzer, Yesim M. Atamer, Petra Butler.- Hague: Eleven International Publishing, 2014.
4133 K 564 .C6 R67 2014, DB4803 Cyber operations and the use of force in international law/ Marco Roscini.- Oxford: Oxford University Press, 2014.
4134 KJE 6536 .M37 2014, DB4804 Economics and the Interpretation and Application of U.S. and E.U. Antitrust Law – Volume II: Economics-Based Legal Analyses of Mergers, Vertical Practices, and Joint Ventures/ Richard S. Markovits.- Heidelberg: Springer, 2014.
4135 KJE 6536 .M37 2014, DB4805 Economics and the Interpretation and Application of U.S. and E.U. Antitrust Law, Volume I: Basic Concepts and Economics-Based Legal Analyses of Oligopolistic and Predatory Conduct/ Richard S. Markovits.- Heidelberg: Springer, 2014.
4136 KZ 6530 .M253 2012, DB4806 Climate Change, Forced Migration, and International Law/ Jane McAdam.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2012.
4137 KJE 5142 .E44 2012, DB4807 EU anti-discrimination law/ Evelyn Ellis, Philippa Watson.- 2nd Edition.- Oxford: Oxford University Press, 2012.
4138 K 3150 .L677 2010, DB4808 Foundations of Public Law/ Martin Loughlin.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2010.
4139 HQ 1058 .5 .F7 L36 2007, DB4809 From Wives to Widows in Early Modern Paris: Gender, Economy, and Law/ Janine M. Lanza.- Aldershot; Burlington: Ashgate, 2007.
4140 KJC 5132 .F33 2014, DB4810 Fundamental Rights in Europe: Challenges and Transformations in Comparative Perspective/ Federico Fabbrini.- Oxford: Oxford University Press, 2014.
4141 HQ 1236 .5 .J3 B87 2014, DB4811 Gender and Law in the Japanese Imperium/ Edited by Susan L. Burns and Barbara J. Brooks.- Honolulu: University of Hawaii Press, 2014.
4142 KD 4103 .M38 2001, DB4812 Homosexuality, Law and Resistance/ Derek McGhee.- London; New York: Routledge, 2001.
4143 KD 3009 .B68 2014, DB4813 Honeyball and Bowers’ Textbook on Employment Law/ Simon Honeyball.- 13th edition.- Oxford: Oxford University Press, 2014.
4144 KZ 1285 .V46 2012, DB4814 How Interpretation Makes International Law: On Semantic Change and Normative Twists/ Ingo Venzke.- Oxford: Oxford University Press, 2012.
4145 KJE 2189 .A94 2007, DB4815 Insider Dealing and Money Laundering in the Eu: Law and Regulation/ R.C.H. Alexander.- Aldershot; Burlington: Ashgate, 2007.
4146 KNC 362 .I57 2006, DB4816 Insolvency Law in East Asia/ edited by Roman Tomasic.- Aldershot; Burlington: Ashgate, 2006.
4147 K 3716 .M69 2012, DB4817

Linguistic Justice: International Law and Language Policy/ Jacqueline Mowbray.- Oxford: Oxford University Press, 2012.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up