تازه‌های کتاب‌های فارسی آذر ۹۸

تازه‌های کتاب‌های فارسی آذر ۹۸

 

رکورد

رده‌بندي کنگره

عنوان – پديدآور – وضعيت نشر

۱۰۵۳۸ K‎ ۲۴۰۰‎ /م‎۴‎س‎۲ سالنامه ايراني داوري سال دوم ۱۳۹۷-۱۳۹۶/ به اهنمام محسن محبي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۳۹ LB‎ ۲۳۵۳‎ /م‎۵‎الف‎۵ استعداد تحصيلي شامل بخش هاي درک مطلب، منطقي، تحليلي، کميتي و تجسمي ويژه آزمون دکتري قابل استفاده براي تمامي گروه هاي آزمايشي شامل…/ مولفان هادي مسح خواه، محمد وکيلي.- ويرايش ‎۵.- تهران: کتابخانه فرهنگ، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۴۰ KMH‎ ۹۴۰‎ /ت‎۹‎ح‎۷ حقوق بانکي کاربردي/ عليرضا توفيق؛ با همکاري گروه پژوهش هاي حقوقي هلدينگ داروگر.- تهران: مشق شب، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۴۱ K‎ ۳۹۴۳‎ /ش‎۹‎ح‎۷ حقوق تجارت بين الملل/ عبدالحسين شيروي.- ويرايش ‎۳.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت)، ‎۱۳۹۸.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *